O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Basisferdigheter på

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Basisferdigheter på

  1. 1. BASISFERDIGHETER PÅJOBBEN FOR LAGERARBEIDER
  2. 2. Profiler for basisferdigheter på jobbenbeskriver hvordan basisferdigheterer en del av yrkesutøvelsen. De er basert påkompetansemålene. Arbeidsgiverekan få et bilde av hvilke ferdigheter som måstyrkes, og arbeidstakerekan se hva de har behov for av opplæringinnen lesing, skriving, muntligkommunikasjon, regning og bruk av data.Profilene kan tilpasses den enkelte og de lokalebehov. De beskriverkoblingen mellom grunnleggende ferdigheterog arbeidstakernes faktiskearbeidsoppgaver, og gjør det enklere foropplæringsansvarlige å lagetilpassede kurs.Profilene kan også benyttes i ordinærvideregående opplæring og væregode hjelpemidler i arbeidet med å yrkesrettefellesfagene i yrkesutdanningen.
  3. 3. Arbeidsoppgaver for lagerarbeider:• registrere og systematisere varer• plukke fram varer fra lager i henhold tilbestillinger• behandle henvendelser og klager fra kunderog transportarbeidere• gjøre ferdig lagerdokumentasjon; i papirformog digitalt• spore leveranser >

×