Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Biotalouden määrittely ja visio 12.12.2012(20)

Mais de Biotalous.fi(20)

Anúncio

Biotalouden määrittely ja visio 12.12.2012

 1. Biotalouden määrittely ja visio 12.12.2012 biotalous.fi | 10.12.2012
 2. Työpajan tavoitteet • Tuottaa alustava ehdotus biotalouden määritelmäksi biotalousstrategiaan • Tuottaa alustavia ehdotuksia biotalousstrategian visioksi biotalous.fi | 10.12.2012
 3. Ennakkotehtävät BIOTALOUDEN MÄÄRITTELY • Tutustu seuraavissa kalvoissa esitettyihin erilaisiin biotalouden määrittelyihin • Pohdi ennen työpajaa vielä tarkemmin: Mitä biotalous on ja mitä biotalous ei ole? BIOTALOUDEN VISIO • Tutustu kalvojen loppupäässä oleviin erilaisiin aiemmin tehtyihin biotaloutta ja luonnonvaroja koskevien kansallisten hankkeiden visioihin • Pohdi mikä on kaikkein tärkein asia, mihin biotalousstrategialla pitäisi tähdätä? biotalous.fi | 10.12.2012
 4. Biotalouden määrittely biotalous.fi | 10.12.2012
 5. Biotalouden määrittelyjä (1/4) The term "Bioeconomy" means an economy using biological resources from the land and sea, as well as waste, as inputs to food and feed, industrial and energy production. It also covers the use of bio-based processes for sustainable industries. Bio-waste for example has considerable potential as an alternative to chemical fertilizers or for conversion into bio-energy, and can meet 2% of the EU renewable energy target. The EU bioeconomy already has a turnover of nearly €2 trillion and employs more than 22 million people, 9% of total employment in the EU. It includes agriculture, forestry, fisheries, food and pulp and paper production, as well as parts of chemical, biotechnological and energy industries. Each euro invested in EU- funded bioeconomy research and innovation is estimated to trigger €10 of value added in bioeconomy sectors by 2025. EU Bio-economy strategy, 2012 “Biotechnology offers technological solutions for many of the health and resource-based problems facing the world. The application of biotechnology to primary production, health and industry could result in an emerging “bioeconomy” where biotechnology contributes to a significant share of economic output. The bioeconomy in 2030 is likely to involve three elements: advanced knowledge of genes and complex cell processes, renewable biomass, and the integration of biotechnology applications across sectors”. OECD (2009) The Bioeconomy to 2030: designing a policy agenda. biotalous.fi | 10.12.2012
 6. Biotalouden määrittelyjä (2/4) ”Biotalouden tavoitekuvassa ”Biotaloudessa on Biotalous on suuri vihreän kaikki tuotannon sivuvirrat (päällimmäisessä talouden mahdollisuus. joko hyödynnetään tai ne katsannossa) kysymys siitä, Suomessa se sisältää palaavat haitattomina millaisiin jalostaviin käyttöihin uusiutuvien luonnonvarojen osaksi luonnon kiertoja”. saatavilla oleva tai tunnistettu kestävän hoidon ja ... biomassa voidaan ohjata. käytön, niistä valmistettavien Maailmassa, jonka väkiluku ... tuotteiden ja palveluiden (ml. kasvaa 9 miljardiin ja öljy, Biotalous on uusiutuvien elintarvikeketju) tuotannon, uraani ja fosfori hupenevat, luonnonvarojen kestävää biologisten prosessien käytön ilmastonmuutoksen hoitoa sekä käyttöä ja niistä tuotannossa torjunnasta on tullut valmistettujen tuotteiden ja (bioteknologia), luonnon investointeja ohjaava palveluiden tuotantoa sekä voimavarojen hyödyntäminen imperatiivi ja koko tulevaa biologisten ja teknisten laajasti hyvinvoinnin lähteenä talousjärjestelmää voidaan menetelmien käyttöä (esim. luonnon virkistyskäyttö) luonnehtia biotaloudeksi” tuotannossa” sekä niihin liittyvän osaamisen. ”Kohti Biotaloutta”, TEM Kansallisen biotalous- 2011 työryhmän loppuraportti TEM, tiedote 4.10.2012: 2010, ”Kohti Biotaloutta”, Biotalousstrategian TEM 2011 valmistelu alkaa biotalous.fi | 10.12.2012
 7. Biotalouden määrittelyjä (3/4) ”Biomassaa voidaan kestävästi lisätä ja ” A bio-economy is perceived as an economy based sillä voidaan korvata on sustainable production and conversion of energiantuotannossa fossiilista biomass to be used as a major resource in a wide tuontipolttoainetta. Biotalous tulee variety of industries. The locality of biomass kuitenkin nähdä nykyistä laajempana ja production and low sustainability of its moniulotteisempana mahdollisuutena, transportation over long distances calls for a jossa luonnonvaroja hyödynnetään distributed bio-economy consisting of a variety of biologisia prosesseja soveltaen ja small-scale solutions. jäljitellen kestävällä tavalla. Sen sovellusalueet voivat kattaa koko The bio-economy strives to integrate the biomass yhteiskunnan mukaan lukien energian, flows of different industries in such a way that one materian, elintarvikkeiden ja industry’s waste or emissions become another terveyspalveluiden tuotannon” industry’s raw material. This approach is a means to create effective material loops and fight the ”Älykkäästi luonnon voimin”, Sitra 2009 problems of climate change and resource depletion.” ” Sustainable Bio-economy: Potential, Challenges and Opportunities in Finland”, Sitra 2010 biotalous.fi | 10.12.2012
 8. Biotalouden määrittelyjä (4/4) “A bio-based economy is based on ” Biotalous on: production paradigms that rely on • uusiutuvia luonnonvaroja tuottavaa, biological processes and, as with käyttävää ja jalostavaa tuotantoa natural ecosystems, use natural inputs, • uusiutuvista luonnonvaroista expend minimum amounts of energy valmistettujen tuotteiden markkinointia ja and do not produce waste as all kulutusta materials discarded by one process are • luonnonvarojen aineettomiin arvoihin inputs for another process and are perustuvien palvelujen, osaamisen ja reused in the ecosystem.” liiketoiminnan kehittämistä • globaalien materiaalikiertojen Franz Fischler, 2010 (from WWF, tehostamista sekä alueellisten Denmark) voimavarojen hyödyntämistä • poikkitieteellistä tutkimusta, joka yhdistää biotieteitä muun muassa kemiaan sekä nano- ja informaatioteknologiaan • vastakohta fossiilisiin polttoaineisiin perustuvalle nykytaloudelle”. Suomesta Biotalouden huippu, MTT 2011 8 biotalous.fi | 10.12.2012
 9. Biotalouden visio biotalous.fi | 10.12.2012
 10. Biotalouteen liittyviä visioita (1/3) Kansallinen luonnonvarastrategia, Sitra 2009 10 biotalous.fi | 10.12.2012
 11. Biotalouteen liittyviä visioita (2/3) Vuonna 2050 Suomi on biotalouden edelläkävijämaa, jossa hyvinvointi perustuu uusiutuvien luonnonvarojen kestävään ja monipuoliseen hyödyntämiseen, korkeaan jalostusasteeseen sekä luovaan osaamiseen Kohti biotaloutta, TEM 2011 11 biotalous.fi | 10.12.2012
 12. Biotalouteen liittyviä visioita (3/3) Biotaloudella vähähiiliseen tulevaisuuteen Metsäteollisuus ry, CEPI, 2012 12 biotalous.fi | 10.12.2012
Anúncio