O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Blitz juni 2012

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
BILBRANCHEN                                          JUNI 2012
Indhold

Det ...
BILBRANCHEN                                                       JU...
BILBRANCHEN                                                       J...
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Blitz marts 2012
Blitz marts 2012
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 14 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (19)

Semelhante a Blitz juni 2012 (20)

Anúncio

Mais de Bilbranchen (16)

Anúncio

Blitz juni 2012

 1. 1. BILBRANCHEN JUNI 2012 Indhold Det hurtige brancheoverblik ........................................................................... 2 Udviklingen i prisindekset ......................................................................... 2 Omsætningen i branchen ............................................................................ 2 Forbrugerne afventer .................................................................................. 3 Bilhandlen ...................................................................................................... 3 Vurderinger og forventninger .................................................................... 3 Nybilsalget ................................................................................................. 4 Brugtvognssalget af personbiler ................................................................. 6 Varebilsalget .............................................................................................. 7 Lastbilsalget ............................................................................................... 8 Eftermarkedet ................................................................................................. 9 Vurderinger og forventninger .................................................................... 9 Serviceaftaler ............................................................................................. 9 Det europæiske marked ................................................................................ 11 Et kort kig på 2011 regnskaberne................................................................. 12
 2. 2. BILBRANCHEN JUNI 2012 Det hurtige set at stigningsudviklingen er aftagende. Tidligere så vi stigninger på 2,5-3,5 pct. brancheoverblik Omsætningen i branchen Udviklingen i prisindekset Fra detailhandel med biler, over Stigningen i priserne på eftermarkedet autoreparationer til dækservice er tager af i fart omsætningen gået tilbage i 1. kvartal Prisindekset har ligget meget stabilt de seneste Indekset for omsætningen i detailhandlen med måneder. biler faldt i marts til 83,6, et fald på 5,5 pct. siden marts 2011 og et fald på 6,4 pct. siden februar Det samlede prisindeks har over en meget lang måned 2012. Sidste gang indekset lå så lavt var i periode, april 2011 til januar 2012, ligget stabilt august 2010 med 83,1. I første kvartal af 2012 omkring 128, men har siden februar ligget endte den samlede indenlandske omsætning for omkring de 130. Fra maj sidste år til i år er det detailhandlen med biler på 8,7 mia. kr. samlede nettoprisindeks steget med 1,5 pct. (sæsonkorrigeret) mod 8,9 mia. kr. i 1. kvt. Af 2011. Prisindekset for personbiler, derimod, er faldet med 0,6 pct. fra maj 2011 til maj 2012. I maj 2012 lå personbilsindekset således på 118,1. Siden Indenlandsk omsætning januar 2012 er indekset dog steget med 0,7 pct. Sæsonkorrigeret, indeks 2001 = 100 150 140 Nettoprisindeks 130 Indeks 2000 = 100 120 110 160 100 150 90 80 140 70 130 60 120 Detailhandel undt. med biler 110 Dækservice Karosseriværksteder og autolakererier 100 Autoreparationsværksteder mv. Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser Kilde: Danmarks Statistik Nettoprisindeks Personbiler Reservedele og tilbehør Service og reparation Som altid er det autoværkstederne, der følger den Kilde: Danmarks Statistik øvrige detailhandel tættest, med et indeks for marts på 111,4. Det svarer til et fald på 1,8 pct. Indekset for reservedele og tilbehør ligger siden marts 2011, men er fortsat et fint niveau. omkring de 124, med 124,6 i maj. Siden maj 2011 Den indenlandske omsætning lå for første kvartal er indekset steget med 1,8 pct. på 3,1 mia. kr. mod 3,2 mia. kr. sidste år (sæsonkorrigeret). Prisindekset på service og reparation har haft en stigende tendens over meget lang tid. I maj lå Indekset for karosseriværksteder og autolakerere indekset på 152,8 og har siden maj sidste år haft lå på 104 i marts og holder således det genvundne en samlet indeksstigning på 1,4 pct. Til trods for niveau. Den sæsonkorrigerede indenlandske at indekset fortsat stiger, har vi nu over en periode 2
 3. 3. BILBRANCHEN JUNI 2012 omsætning var på 446 mio. kr. i første kvartal af Efter et par måneder med en positiv udvikling i 2012 mod 447 mio. kr. i første kvartal af 2011. forventningerne til arbejdsløsheden om et år, sammenlignet med i dag, går det i maj lidt den Endelig har vi dækservice, som faldt kraftigt i forkerte vej igen. Fra at have været helt oppe på indekset i slutningen af 2011 og nåede 26,1 i januar faldt indikatoren til hhv. -2,7 og -2,5 bundniveau i januar 2012 med 88,8. Det laveste i marts og april. I maj er den så igen steget lidt, siden 2009. I marts havde indekset dog genvundet dog kun til 1,9 (her betyder en positiv indikator en del og var steget til hele 123,1, hvilket er 3,5 stigende arbejdsløshed). Set i lyset af et pct. højere end samme måned i 2011. Indekset for gennemsnit på 9,9 over det seneste halve år, er det dækservice har en naturlig fluktuerende tendens et positivt tegn. idet branchen har store sæsonudsving. Store indeksændringer som disse er derfor ikke Det tyder på, at forbrugerne endnu ikke føler sig usædvanlige i denne branche. Den indenlandske sikre nok på økonomien, hverken landets eller omsætning for dækservice blev i 1. kvt. 579 mio. egen, til at anskaffe større forbrugsgoder nu (-6,4) kr. mod 596,7 mio. kr. i 1. kvt. sidste år. eller inden for de næste 12 måneder (-6,4). Forbrugerne er langt fra så negative som for et halvt år siden, men det virker som om de har taget Forbrugerne afventer en afventende position. Det lader til at forbrugerne fortsat DI kom i slutningen af maj med en ny prognose forholder sig afventende for økonomien. Ifølge denne prognose vil den danske BNP vækst udgøre 0,8 pct. i 2012 og 1,03 Den samlede forbrugertillidsindikator ligger for pct. i 2013. Beskæftigelsen forventes at være stort tredje måned i træk lige omkring nul, med -0,5 i set uændret i 2012 og 2013. Udbetalte maj. Den samlede indikator belyser forbrugernes efterlønsbidrag og fremrykkede offentlige syn på den aktuelle og den fremtidige økonomiske investeringer taler for en positiv udvikling, men situation. samtidig er der en del faktorer der trækker den anden vej. Det private forbrug forventes at stige Forbrugerforventninger med 1,2 pct. i 2012 og kun 0,5 pct. i 2013, idet 60 effekten af de udbetalte efterlønsbidrag her vil 50 være udtømt. 40 30 20 10 0 Bilhandlen -10 -20 -30 Vurderinger og forventninger -40 Danmarks Statistik følger i et konjunktur- Forbrugertillidsindikatoren barometer udviklingen i detailhandlen, herunder Arbejdsløsheden om et år, sammenlignet med i dag også i bilbranchen. Respondenterne er blevet bedt Anskaf f else af større f orbrugsgoder, inden f or de næste 12 mdr. Anskaf f else af større f orbrugsgoder, f ordelagtigt f or øjeblikket om at vurdere, hvordan tendensen har været de Kilde: Danmarks Statistik foregående tre måneder, samt hvordan deres forventninger ser ud til de kommende tre Desværre er forbrugerne ikke umiddelbart af den måneder. (Se lignende analyse på side 9 for opfattelse at Danmarks økonomiske situation har eftermarkedet). forbedret sig siden sidste år. Dog er der en tro på, at situationen vil ændre sig til det bedre. 3
 4. 4. BILBRANCHEN JUNI 2012 Nedenfor ses hvad virksomhederne svarede om Forventning – Bilhandlen den faktiske udvikling de foregående tre måneder. Forventning til kommende 3 mdr. Spørgsmålene er besvaret på skalaen ’større’, 100% ’omtrent uændret’ eller ’mindre’. Svarene afspejler således ikke omfanget af fx en stigning i 80% omsætningen, men blot hvor mange mener, at 60% omsætningen er blevet større. 40% Af grafen ses det, at omsætningen er forbedret over de foregående tre måneder. I maj havde 27 20% pct. oplevet en større omsætning. For 34 pct. var 0% den faldet, mens den for de resterende 39 pct. Omsætning Beskæf tigelse Ordrebeholdning Salgspriser hos havde været uændret i månederne februar-april. leverandører Større Uændret Mindre Noter: Det vi her kalder bilhandlen er benævnt ’Bilhandel Tendens – Bilhandlen inkl. engroshandel’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik. Målingen består af besvarelser fra branchegruppen Vurdering af foregående 3 mdr. 45.1. Heri indgår engros- og detailhandel med personbiler, 100% varebiler og minibusser, campingvogne, trailere, lastbiler og påhængsvogne. 80% Kilde: Danmarks Statistik 60% Beskæftigelsen forventes at forblive uændret i 40% perioden maj-juli (84 pct.). Det samme gælder salgspriserne (82 pct.). Også ordrebeholdningen 20% forventes af de fleste (65 pct.) at være uændret 0% over de kommende måneder, 17 pct. og 18 pct. f eb maj f eb maj f eb maj tror på hhv. stigende og faldende ordrebeholdning. Omsætning Beskæf tigelse Salgspriser Større Uændret Mindre Alt i alt er forhandlerne, ligesom forbrugerne, Noter: Det vi her kalder bilhandlen er benævnt ’Bilhandel inkl. engroshandel’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks afventende i forhold til situationen i fremtiden. Statistik. Målingen består af besvarelser fra branchegruppen 45.1. Heri indgår engros- og detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser, campingvogne, trailere, lastbiler og Nybilsalget påhængsvogne. Kilde: Danmarks Statistik Tallene taler et tydeligt sprog, det går atter Beskæftigelsessituationen har stort set været tilbage med nybilsalget uændret, både i besvarelserne fra februar (november-januar) og maj (februar-april). Lidt Efter et rekordår i 2011 må man sige at også 2012 færre har fortsat oplevet faldende salgspriser. tegner sig som et spændende bilår, om end for noget helt helt andet. Ser vi fremad og i stedet kigger på hvad virksomhederne forventer de kommende tre Forvirringen er total i dansk økonomi, forbrugerne måneder, så ses det af grafen nedenfor, at flertallet ved ikke hvad der er op og ned og det samme kan på 52 pct. forventer en uændret omsætning. Dog næsten siges for økonomerne. Det er en svær tid at tror 39 pct. at omsætningen vil stige og kun 9 pct. forholde sig til, på den ene side har vi set tegn på forventer at den vil falde. forbedring i økonomi og forbrugertillid, på den anden side føler vi os alle meget usikre på tiden der kommer, ikke mindst pga. den europæiske økonomi. 4
 5. 5. BILBRANCHEN JUNI 2012 Sidste år var der vækst hver måned sammenlignet tale krise, recession, afmatning osv. mere og vi med samme måned året før, blot med undtagelse begynder derpå at handle igen. I hvert fald hvis af december hvor salget på personbiler faldt med den fuldstændige krise aldrig rigtig kommer. På 0,1 pct. I 2012 startede vi med en lille stigning i mange måder kunne det godt minde lidt om Peter januar på 4 pct., så havde vi den famøse februar og Ulven. Det er selvfølgelig ikke helt så simpelt, med L94 hvor salget steg med 22,5 pct. i forhold men måske dette er en del af forklaringen på, til februar 2011. I marts, som ellers historisk set er hvorfor salget slog rekord i 2011 – var folk mættet en god måned for bilsalget, tumlede salget ned af dårligt nyt med manglende afklaring og med hele 18,5 pct. I april er salget igen faldet, simpelthen bare trætte af at vente? denne gang med 10 pct. Mere konkret blev markedet for personbiler i Samlet set har regningen dog ikke været så 2011 nok båret frem af følgende forhold: voldsom igen, idet salget total set for januar til april kun er faldet med 2,5 pct. i forhold til de Behov for udskiftning (gns. alderen på første fire måneder af 2011. biler i Danmark er stadig ganske høj og har ikke ændret sig væsentligt de senere Ser vi på segmenterne, ser det ikke pænt ud. år) Næsten alle segmenter er gået tilbage i årets første måneder. Den lille klasse er fortsat den der bedst Bilerne, specielt i den lille klasse, er holder salgstallene, dette er dog næppe nogen blevet billigere og kan prismæssigt overraskelse. konkurrere med brugte biler – og måske oven i købet med kollektiv trafik Segmentfordeling Høje brændstofpriser, som får især Nyregistrerede personbiler, pct. pendlere til at skifte til nyere og mere ændring for perioden jan-apr. brændstoføkonomiske biler Jan-Apr Ændring Jan-Apr Ændring Jan-Apr Ændring 2010 fra året før 2011 fra året før 2012 fra året før Lille klasse 21.371 25% 27.958 31% 29.915 7% For hele 2012 forventer Bilbranchen et salg på ca. Ml. klasse 1 10.593 71% 10.962 3% 9.278 -15% Ml. klasse 2 6.367 9% 6.722 6% 6.219 -7% 140-150.000 personbiler. Men det er en prognose, Stor klasse 720 48% 902 25% 833 -8% Luksus 34 6% 51 50% 36 -29% som er behæftet med en vis usikkerhed. De Sport 56 -15% 66 18% 71 8% MPV 4.396 44% 5.664 29% 4.563 -19% økonomiske modeller tyder faktisk på et højere Øvrige 1.635 22% 1.815 11% 1.881 4% Total 45.172 33% 54.140 20% 52.796 -2% salg i omegnen af 155-160.000, men vores Kilde: Bilstatistik erfaring med skift i psykologien i markedet, herunder det vakuum, som L94 har skabt, får os til Bilkøb handler meget om psykologi. Det gælder at være lidt pessimistiske. for så vidt hele økonomien. Men da bilkøb tegner sig for en meget stor andel af forbrugernes På nogle punkter kan den nuværende situation økonomi, vil selv små ting skabe røre på godt give lidt associationer til 2008, hvor salget bilmarkedet. Vi så det med hele L94 startede flot og så faldt da krisen kom. I år lander mediestormen i februar, vi så det igen måneden vi nok omkring de 70.000 solgte biler for januar- efter hvor alle skulle sunde sig og forsøge at forstå maj, de tal er dog ikke helt klar endnu. Til hvad der egentlig skete og hvad det betyder. Vi sammenligning blev der i de første 5 måneder af ser det nu, hvor vi er i en form for vakuum, hvor 2008 også solgt 70.000 biler. Altså kan der nå at alle venter på at der sker noget, men ingen ved ske meget og hvad der sker, vil afhænge af rigtig hvad. udviklingen i økonomien de kommende måneder. Stilstand holder dog kun så længe, som folk har tålmodighed med det. Før eller siden gider vi ikke 5
 6. 6. BILBRANCHEN JUNI 2012 Erhvervssalg og leasing Brugtvognssalget af personbiler Erhvervssalget har i årets første fire måneder stået for 43,2 pct. af totalsalget på personbiler. I forhold Efter et par sløve måneder gik til perioden januar-april sidste år er erhvervssalget brugtvognssalget frem i april faldet med 4,4 pct. til 22.819 biler. Salget af brugte personbiler har samlet set været I januar blev der registreret en lille stigning på 4,6 170.073 biler i årets første fire måneder, det er en pct. ift. året før, i februar var stigningen på hele 57 stigning på 3,2 pct. i forhold til 2011. pct. hvilket primært skyldes L94 situationen. I marts vendte kurven til et minus på 32,9 pct. og i I januar blev der solgt 5,8 pct. flere brugtbiler end april var der en tilbagegang ift. 2011 på 23,6 pct. I i 2011, mens februar og marts var sløve måneder hele 2011 gik erhvervssalget kun tilbage i 3 ud af med salg på hhv. 2 og 4,6 pct. under 2011- 12 måneder. niveauet. Men i april er det igen gået frem, denne gang med hele 14,8 pct. i forhold til april 2011. Personbilsalg og leasing Periode: Jan-Apr måned Udvikling i personbilsalget Jan-Apr Jan-Apr Jan-Apr Ny- og brugtregistreringer 2010 2011 2012 50.000 Personbiler 45.172 54.140 52.796 45.000 Erhverv 21.563 23.871 22.819 Privat 23.609 30.269 29.977 40.000 Leasingdelen af erhvervssalget 35.000 Leasing 12.500 52,9% 14.437 47,7% 15.077 50,3% 30.000 Erhverv 10.008 42,4% 12.034 39,8% 12.417 41,4% 25.000 Privat 2.492 10,6% 2.403 7,9% 2.660 8,9% 20.000 Kilde: Bilstatistik 15.000 10.000 Over perioden januar-april er leasing gået 4,4 pct. 5.000 frem ift. sidste år, heraf er erhvervsleasing gået 0 3,2 pct. frem og privatleasing 10,7 pct. For både privat- og erhvervsleasingen har billedet været det Nyreg. Brugtreg. samme med et mindre plus i januar, efterfulgt af Kilde: Bilstatistik stor vækst i februar på hhv. 36,3 pct. og 81,7 pct. i forhold til året før. Så kom dykket i marts for Dette billede stemmer meget godt overens med erhvervsleasingen med et minus på 31,1 pct. og hvad vi havde forventet efter leasingindgrebet i igen minus 10,8 pct. i april. Reaktionen er februar. Brugtbilerne er kommet tilbage i en kommet lidt senere på privatleasingen hvor også højere kurs. marts var i plus på 8,2 pct. og kurven først vendte i april med et minus på 22,8 pct. Segmentfordeling Brugtregistrerede personbiler, pct. Leasingandelen af erhvervssalget holder sig ændring for perioden jan-apr. fortsat omkring de 50 pct., hvoraf 41,4 pct. har Jan-Apr Ændring Jan-Apr Ændring Jan-Apr Ændring været erhvervsleasing i årets første fire måneder. 2010 fra året før 2011 fra året før 2012 fra året før Lille klasse 40.102 14% 46.699 16% 50.585 8% Ml. klasse 1 42.828 6% 43.826 2% 44.427 1% Ml. klasse 2 40.298 7% 41.426 3% 42.161 2% Stor klasse 8.407 7% 8.410 0% 8.332 -1% Luksus 584 15% 589 1% 618 5% Sport 1.481 2% 1.484 0% 1.671 13% MPV 10.207 36% 12.195 19% 12.564 3% Øvrige 3.977 17% 4.027 1% 4.330 8% Ikke-defineret 7.131 -19% 6.121 -14% 5.385 -12% Total 155.015 9% 164.777 6% 170.073 3% Kilde: Bilstatistik 6
 7. 7. BILBRANCHEN JUNI 2012 Over perioden er kun et segment gået tilbage ift. (eksempelvis Ford Mondeo) steget med næsten 10 perioden i 2011 (ikke-defineret regner vi ikke med pct. i år. her) og det er den store klasse med 1 pct. Ellers er der grønne tal over hele linjen, særligt holder Bilbasen og Bilinfo forventer, at omsætningen vil sportssegmentet en flot udvikling. holde et højt niveau også i kommende måneder og at priserne fortsat vil stige generelt. Prisudviklingen på brugtbilerne er vendt igen. Det kom efter en hektisk aktivitet i februar grundet leasingindgrebet. Brugtvognsmarkedet reagerede Varebilsalget prompte og priserne blev sat op. For varebilsalget er det nyvognssalget der Ifølge tal fra Bilbasen vendte priskurven allerede i har klaret sig bedst i starten af 2012 marts med en stigning på 4 pct. i forhold til Salget af nye varebiler er i år steget med 3,8 pct. i februar. Siden er priserne steget med 2,4 pct. fra forhold til perioden januar-april 2011, mens marts til april og igen med 0,8 pct. i maj. brugtvognssalget samlet er faldet med 1,5 pct. Prisindeks brugtbiler Udvikling i varebilsalget Januar 2011 = 100 Ny- og brugtvognsregistreringer 105 12.000 100 10.000 95 8.000 6.000 90 4.000 85 2.000 80 0 Kilde: Bilbasen varebiler, nyreg brugt Kilde: Bilstatistik Sammenholdt med samme måneder sidste år er vi fortsat under niveau, men brugtmarkedet har Ganske vist peger kurverne oven for den forkerte indhentet meget på priserne. Bilbasens tal for maj vej i april, men set i forhold til april 2011 er der viser et indekstal på 94,1 ift. 98,2 i maj 2011, fremgang at spore på både nyvognssalget (2,8 dermed ligger priserne 4,2 pct. under 2011 pct.) og brugtvognssalget (7,9 pct.). niveauet. Men set i forhold til at niveauet i januar 2012 var 11,9 pct. under 2011 priserne, er det Nyvognssalget af varebiler er faktisk steget i nu uden tvivl en indhentning, der kan mærkes. 21 måneder i streg. Vi skal tilbage til juli 2010 før vi finder en måned, hvor salget gik tilbage Direktør for Bilbasen og Bilinfo Anders A. sammenholdt med samme måned året før. Andersson bemærker, at omsætningen på brugtbilmarkedet er højere i perioden januar-maj i år sammenlignet med samme periode sidste år. Han nævner, at det er interessant hvorledes det især er bilerne fra og med Polo-klassen og opefter, der stiger i pris. Specifikt er firmabilklassen 7
 8. 8. BILBRANCHEN JUNI 2012 Varebilssalg og leasing første fire måneder, sammenlignet med perioden Periode: Jan-Apr måned januar-april 2011. Jan-Apr Jan-Apr Jan-Apr 2010 2011 2012 I årets første fire måneder har de fleste mærker Varebiler 4.806 7.008 7.275 Privat 607 826 717 haft fremgang. Af de store mærker kom Scania og Erhverv 4.199 6.182 6.558 Volvo bedst fra start i 2012, mens MAN og Leasingdelen af erhvervssalget Leasing 2.586 61,6% 4.129 66,8% 4.410 67,2% Mercedes-Benz er gået tilbage som de eneste. Privat 6 0,1% 7 0,1% 10 0,2% Erhverv 2.580 61,4% 4.122 66,7% 4.400 67,1% Kilde: Bilstatistik Markedsudvikling pr. mærke Leasingandelen af de nyregistrerede varebiler har Nyregistrerede lastbiler >=16 ton de første fire måneder ligget på 67,2 pct. af Jan-Apr Jan-Apr Ændring fra 2011 2012 året før erhvervssalget. Erhvervslivet ser altså fortsat store fordele ved at lease firmabilerne frem for at eje, Caetano 4 21 425% DAF 81 88 9% omend udviklingen er aftagende i stignings- Iveco 24 67 179% MAN 246 201 -18% hastighed. Mercedes-Benz 170 148 -13% Renault 15 26 73% Rosenbauer 0 1 - Scania 253 304 20% Lastbilsalget Volvo 382 391 2% Total 1.175 1.247 6% Kilde: Bilstatistik Salget af nye lastbiler fortsætter sin fremgang På brugtmarkedet gik det totale salg frem med 2 pct. i forhold til samme periode i 2011. Modsat Salget af nye lastbiler, >=16 ton, vendte i juli nyvognssalget blev den største mærkefremgang 2010 og er siden steget hver måned, i forhold til registreret hos MAN. samme måned året før. Kun i september 2011 og april i år, er salget faldet. Markedsudvikling pr. mærke Brugtregistrerede lastbiler >=16 ton Lastbilsalget Jan-Apr Jan-Apr Ændring fra Ny- brugtregistreringer på lastbiler 2011 2012 året før >=16 ton DAF 258 173 -33% Iveco 77 78 1% 800 MAN 305 369 21% Mercedes-Benz 215 212 -1% 700 Renault 63 59 -6% 600 Scania 803 818 2% Volvo 582 630 8% 500 Øvrige 7 9 29% 400 Total 2.310 2.348 2% 300 Kilde: Bilstatistik 200 100 0 Nyregistreringer Brugtregistreringer Kilde: Bilstatistik Nyregistreringer på lastbilsalget på 16 ton eller over faldt en del i april (20,3 pct. ift. april 2011). Men samlet set er salget steget med 6,1 pct. i årets 8
 9. 9. BILBRANCHEN JUNI 2012 Eftermarkedet Forventning – Eftermarkedet Forventning til kommende 3 mdr. 100% Vurderinger og forventninger 80% Nedenfor ses hvad virksomhederne svarede om 60% den faktiske udvikling, de havde oplevet de 40% foregående tre måneder. Besvarelserne fra maj gælder månederne februar-april og februar 20% besvarelserne gælder perioden november-januar. 0% Omsætning Beskæf tigelse Ordrebeholdning Salgspriser På eftermarkedet har de seneste tre måneder stået hos leverandører forholdsvis stille udviklingsmæssigt. Flere har Større Uændret Mindre oplevet uændrede forhold fra omsætningen (69 Noter: Det vi her kalder eftermarkedet er benævnt pct.), over beskæftigelsen (78 pct.) til ’Bilværksteder mv.’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks salgspriserne (78 pct.). Statistik, målingen består af besvarelser fra branchegrupperne 45.2-45.4. Kilde: Danmarks Statistik Tendens – Eftermarkedet Forventningerne til beskæftigelsen, ordre- Vurdering af foregående 3 mdr. beholdningen og salgspriserne er, at de vil 100% forblive stort set uændrede de kommende 80% måneder. Af de resterende besvarelser tror flere på en negativ udvikling end en positiv. 60% 40% Noget tyder altså på, at den optimisme der længe har eksisteret på eftermarkedet nu er aftagende og 20% at også servicedelen forholder sig afventende. 0% Med økonomien som den er, kan det være svært at f eb maj f eb maj f eb maj forudse hvilken vej det vil gå de kommende Omsætning Beskæf tigelse Salgspriser måneder. Større Uændret Mindre Noter: Det vi her kalder eftermarkedet er benævnt ’Bilværksteder mv.’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik, målingen består af besvarelser fra branchegrupperne Serviceaftaler 45.2-45.4. Kilde: Danmarks Statistik Er der muligheder i serviceaftaler? Når der spørges til virksomhedernes forventninger Kundeservice er alfa og omega når det kommer til til de kommende tre måneder (maj-juli), så ligner bilkøb. På et marked præget af stærk konkurrence billedet meget det vi så i sidste Blitz med mellem mærkerne, kan den ’gode kundeoplevelse’ november tallene. 21 pct. forventer en stigning i være afgørende for hvem der får salget. Samtidig omsætningen, mens flertallet på 63 pct. forventer er denne gode oplevelse for kunden springbrættet en uændret omsætning. til at opnå et loyalt forhold fremadrettet. Derfor er god kundeservice så pokkers vigtig. Hvor er det så at kunderne får den største merværdi? På service. 9
 10. 10. BILBRANCHEN JUNI 2012 Eftermarkedet er samtidig det ben af Overvejer serviceaftale forretningsmodellen, hvor indtjeningen i dag er Ift. bilens alder størst. Det kan der næppe være mange der er Ved ikke uenige i. Det er derfor heller ikke så mærkeligt, >=20 19 når det netop er garanti og service, der skaber den 18 største merværdi. KPMG International laver årligt 17 16 en analyse af det internationale bilmarked, hvor 15 ca. 200 ledere fra den internationale bilverden 14 13 besvarer en række spørgsmål om markedet i dag Bilens alder 12 og i fremtiden. I år blev de blandt andet bedt om 11 10 at vurdere vigtigheden af en række ydelser, som 9 skaber merværdi for kunden. Ud over service i 8 7 selve salgsfasen samt finansieringsmuligheder, så 6 var det især garanti og servicemuligheder i bilens 5 4 levetid som respondenterne vægtede som vigtige - 3 2 begge med 68 pct. 1 0 I Danmark tilbyder mange forhandlere 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% serviceaftaler eller -pakker til deres kunder. Kilde: CEM Institute – Voxmeter og Bilbranchen Prissætning og indhold i aftalerne varierer, men er som oftest baseret på en kalkule bygget på bilens Interessen for serviceaftaler er stærkest op til alder, vurderet servicebehov ud fra en km bilens 4. år, hvorefter den aftager. anskuelse og for hvor over lang en periode aftalen Dernæst så vi på hvorledes bilens købspris har tegnes. indflydelse på hvorvidt serviceaftaler er CEM Institute-Voxmeter har på vegne af interessante. Bilbranchen spurgt 811 danske bilejere til deres meninger om serviceaftaler. Vi bad bilejerne svare Serviceaftale ift. bilens pris på spørgsmål om deres interesse for serviceaftaler De som har en aftale og som overvejer i forhold til de udgifter de har, eller forventer at Overvejer af tale Husker ikke have, til service og reparationer. Har af tale >1 million Ud af de adspurgte 811 bilejere havde 4,1 pct. 750.000-999.000 allerede en serviceaftale, 12,3 pct. ville overveje 500.000-749.999 at tegne en serviceaftale, 77,2 pct. var ikke 450.000-499.999 interesseret og 6,4 pct. svarede ’ved ikke’ til 400.000-449.999 spørgsmålet om hvorvidt en serviceaftale kunne 350.000-399.999 have interesse for dem. 300.000-349.999 De som havde svaret, at de ville overveje at tegne 250.000-299.999 en serviceaftale, altså de12,3 pct., havde følgende 200.000-249.000 aldersfordeling på bilen de ejer. 150.000-199.999 100.000-149.999 50.000-99.999 <50.000 0% 5% 10% 15% 20% 25% Kilde: CEM Institute – Voxmeter og Bilbranchen 10
 11. 11. BILBRANCHEN JUNI 2012 Den største interesse for serviceaftaler findes mænd end kvinder der overvejer en aftale (14,7 blandt bilejere med biler i priskategorierne mod 9,8 pct.). mellem 50.000 og 249.000 kr. Det skal dog tilføjes, at disse 5 prisklasser også svarer til 70,4 At kunne tilbyde sine kunder attraktive pct. af alle besvarelserne. serviceaftaler er uden tvivl noget som ville kunne tiltrække en del kunder. Vores analyse viser, at De 12,3 pct. (antal=100) som ville overveje en der er et utappet potentiale i markedet. Men serviceaftale blev spurgt hvor meget de evt. ville spørgsmålet er hvad der skal til for at få flere til at være villige til at betale for en sådan aftale pr. tilkøbe aftalerne? måned. Resultaterne ses af grafen nedenfor. ”Først og fremmest skal vi naturligvis have fokus på det ude i forretningerne. At vise kunderne Pris på serviceaftale fordelene ved en serviceaftale skal være lige så De som overvejer at tegne en aftale naturligt, som at diskutere mulighederne for Ved ikke ekstraudstyr. I den nuværende økonomiske Vil ikke svare situation, hvor forbrugerne føler sig usikre, bør >1000 muligheden for at sælge serviceaftaler, som jo 800-999 netop giver bilkøberen tryghed, være ganske stor. 700-799 Så det er bare med at komme i gang!” udtaler 500-699 Branchedirektør René Tønder Nielsen. Kr. pr. mdr. 499 449 399 Det europæiske marked 349 299 Salget i Europa har haft en tung opstart i 249 2012 199 Det er ikke just jubeleufori, der har tegnet salget 149 for de første fire måneder af 2012. 0% 10% 20% 30% 40% Kilde: Kilde: CEM Institute – Voxmeter og Bilbranchen For EU15-landende er personbilsalget fortsat hårdt ramt i mange lande. Dette billede er fortsat Hele 37 pct. vil enten ikke svare eller ved ikke ind i 2012, hvor tallene fra de første fire måneder i hvor meget de ville være villige til at betale. Dette al sin tydelighed illustrerer et europæisk marked, er delvist et udtryk for, at det kan være svært at som er presset til det yderste. Samlet set er EU15 forholde sig til en fiktiv serviceaftale, hvor man salget faldet med 8,3 pct. i perioden januar-april ikke er helt sikker på det konkrete indhold. Men er 2012 ift. året før. Salget af personbiler er således også et udtryk for en manglende viden om gået tilbage i 10 ud af de 15 lande. Ikke serviceaftaler generelt. Endvidere er det langt fra overraskende ser vi mest markant tilbagegang i de alle bilejere, der har et nøjagtigt overblik over lande hvor økonomien er mest presset, nemlig hvad deres bil egentlig har af Portugal (-47 pct.), Italien (-20 pct.) og vedligeholdelsesomkostninger. Grækenland (-39 pct.). Dog må det anses for Det bemærkes, at der ikke er den store forskel på, bemærkelsesværdigt at Spanien kun har haft en om bilejerne er kvinder eller mænd. Lidt flere nedgang på 7 pct. kvinder end mænd har allerede tegnet en serviceaftale (4,5 mod 3,6 pct.). Dog er der flere 11
 12. 12. BILBRANCHEN JUNI 2012 Salg af personbiler i EU15 Et kort kig på 2011 regnskaberne Ændring Ændring Ændring 2010 fra året 2011 fra året Jan-Apr 2012 fra året før før før Østrig 328.563 3% 356.145 8% 121.492 0% Belgien 547.340 15% 572.211 5% 196.689 -12% Danmark 153.585 37% 169.744 11% 49.829 -8% Finland 107.346 22% 121.171 13% 51.881 10% Udsigt til rekordår for bilbranchen. Der er Frankrig 2.251.669 -2% 2.204.229 -2% 674.382 -18% Tyskland 2.916.259 -23% 3.173.634 9% 1.047.702 2% chance for, at bilforhandlerne i 2011 Grækenland 141.501 -36% 97.680 -31% 21.588 -39% Irland Italien 88.443 1.961.579 54% -9% 89.904 1.749.074 2% -11% 52.609 537.170 -7% -20% tangerer indtjeningsrekorden fra 2005 og Luxembourg 49.726 5% 49.881 0% 18.884 1% Holland 482.545 25% 555.798 15% 208.049 -9% der er endnu større sandsynlighed for, at Portugal 223.464 39% 153.404 -31% 31.932 -47% Spanien 982.015 3% 808.051 -18% 260.369 -7% bilimportørerne i 2011 slår deres historiske Sverige 289.684 36% 304.984 5% 91.312 -8% UK 2.030.846 2% 1.941.253 -4% 705.878 1% indtjeningsrekord Kilde: ACEA Note: De mindre afvigelser i totalsalg for DK skyldes opgørelsestidspunktet. Det er regnskabssæson for tiden og hvert år laver Dansk Brancheanalyse Aps en omfattende analyse Også lastbilsalget i Europa er hårdt ramt. Ser vi af regnskaberne fra den danske bilbranche (de 403 igen på EU15-landende, har der været en største forhandlere). De første regnskaber er tilbagegang på 3,8 pct. i de første fire måneder af landet og her kommer Ole Egholm, ejer og 2012. På 9 ud af de 15 markeder er salget faldet direktør, med nogle af de iagttagelser han indtil gennem de første fire måneder. videre har gjort sig ud fra de første 286 forhandlerregnskaber. Salg af lastbiler >=16t i EU15 De 286 forhandlere havde tjent 342 mio. kr. i Ændring Ændring Ændring 2010 fra året 2011 fra året Jan-Apr 2012 fra året 2011, svarende til en vækst på 13 pct. i forhold til før før før Østrig 4.402 12% 6.446 46% 2.332 1% 2010. I 2010 tjente de 403 største forhandlere i alt Belgien 5.531 -11% 7.803 41% 2.786 -12% Danmark 2.214 -17% 3.224 46% 1.247 6% 432 mio. kr., tæt på brancherekorden fra 2005, der Finland 1.867 -14% 2.345 26% 874 13% Frankrig 28.172 -1% 39.864 42% 13.187 -1% var på 481 mio. kr. ”Hvis de sidste 117 Tyskland 48.827 21% 60.218 23% 19.616 -1% Grækenland Irland 618 611 -30% -12% 264 807 -57% 32% 39 409 -67% 18% regnskaber, der endnu ikke er offentliggjort, viser Italien 11.920 -4% 14.166 19% 3.664 -24% samme tendens, bliver rekorden lige præcis slået Luxembourg 700 -11% 1.141 63% 376 -9% Holland Portugal 8.028 2.309 -19% -2% 11.107 2.035 38% -12% 3.804 447 -11% -54% for 2011, men jeg tvivler stadig på, om det lykkes” Spanien Sverige 10.117 4.048 22% -15% 12.890 5.100 27% 26% 4.038 1.694 -20% 3% siger Ole Egholm og fortsætter: ”Erfaringen viser UK 20.301 5% 28.940 43% 9.800 15% nemlig, at regnskaber der indleveres lidt for sent Kilde: ACEA (tal fra Italien og Luxemborg er estimater) Note: De mindre afvigelser i totalsalg for DK skyldes også har nogle lidt ringere resultater, så mit opgørelsestidspunktet. umiddelbare bud er, at vi lander et sted imellem sidste års resultat på 432 mio. kr. og rekorden fra 2005 på 481 mio. kr. Vi er dog ikke sikre på noget endnu. Med så små marginer kan selv et enkelt forhandlerregnskab slå os uden for dette interval”. Det endelige resultat foreligger først når næste analyse af bilbranchens økonomi forventes at udkomme til oktober. Det er dog mere sikkert, at bilimportørerne slår rekorden fra 2005 på 543 mio. kr. på bundlinjen. De blot 20 største bilimportører tjente i 2010 494 mio. kr., tæt på rekorden, og for 2011 har vi i skrivende stund ’kun’ regnskaber for 13 af de 20 importører. Disse 13 importører alene har tjent 479 mio. kr., svarende til en fremgang på næsten 12
 13. 13. BILBRANCHEN JUNI 2012 39 pct. på bundlinjen. Så selv en moderat imponerende, at importører og forhandlere forventning for de 7 sidste vil formentlig sikre, at alligevel lykkes med at tjene penge. Mange andre importørerne kommer op over 600 mio. kr. og erhverv i Danmark er meget bedre til at brokke dermed slår alle tidligere indtjeningsrekorder. sig over deres ”urimelige forhold”. De skulle prøve at arbejde i bilbranchen!” afslutter Ole Bilforhandlere havde alvorlig krise i 2008 og Egholm. 2009, hvor forhandlerne tilsammen tabte 650 mio. kr. Her faldt antallet af nye solgte biler kraftigt, og alle måtte skære ind til benet. I 2010 begyndte markedet at vende tilbage, og forhandlerne kunne høste frugterne af udførte effektiviseringer. Stik imod de flestes forventninger var der nydelige vækstrater igen i 2011. Men selv i år som 2010 og 2011 ligger overskuddet per ansat for en bilforhandler kun på omkring kr. 30.000, hvilket er nævneværdigt under de fleste andre erhverv, som analyseres af Dansk Brancheanalyse. Bilimportørernes overskud per ansat lå i 2010 på næsten kr. 600.000. ”Det der er imponerende her er, at der både findes lokale bilimportører og (udenlandske) fabriksejede importører. Begge steder er indtjeningen helt i særklasse, og vi kan derfor ikke tilnærmelsesvis beskylde nogle af de multinationale bilimportører for at undlade at tjene penge i Danmark”, siger Ole Egholm, der understreger, at det altid er positivt, når virksomheder tjener penge. 2012 bliver ingen dans på roser for bilforhandlerne. Regeringens seneste skatteudspil, L94, vil påvirke nybilsalget negativt. Ingen ved, hvad konsekvensen bliver for bilsalget, men det bliver med allerstørste sandsynlighed med pil nedad for resten af 2012. ”Før lovændringerne forventede branchen allerede et fald på 8,5 pct. i 2012, så selvom januar og februar har været positive måneder, så er mit bud også, at vi lander på noget, der er en tocifret nedtur for 2012. Og dermed vil det igen blive svært at tjene penge som bilforhandler i 2012” siger Ole Egholm. ”Salget af nye biler i Danmark svinger utroligt meget fra år til år, og lovgivningen omkring bilbeskatning ændres sådan cirka hvert eneste år. Når vi tillægger det faktum, at bilbranchen er en af landets mest beskattede erhverv, er det faktisk 13
 14. 14. BILBRANCHEN JUNI 2012 Bilbranchen er en selvstændig forening i DI. Vi arbejder for at skabe bedre erhvervsvilkår for vore medlemsvirksomheder og rådgiver disse omkring arbejdsmiljø, personalejura, branchejura, uddannelse samt informerer om udviklingen og tendenser i autobranchen. Blitz er Bilbranchens konjunktur- og brancheanalyse, som udkommer 4 gange årligt. Blitz er tilgængeligt for alle, privatpersoner som virksomheder, via Bilbranchens hjemmeside. Blitz udkommer kun som pdf. Som abonnent, vil du 4 gange årligt modtage en mail med Blitz. Du kan tilmelde dig her. Næste nummer af Blitz udkommer i september 2012. Redaktion: René Tønder Nielsen Anni G. Skov Jørgensen Bilbranchen 1787 København V 3377 3373 bil.di.dk bil@di.dk

×