Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Konjunkturbarometer maj 2013

  1. Konjunkturbarometer 06. jun. 13 Konjunkturbarometer – maj 2013 Tendenser og forventninger i bilhandlen og på eftermarkedet
  2. Konjunkturbarometer 06. jun. 13 2 Hvordan skal jeg læse resultaterne? Respondenterne er blevet bedt om at vurdere, hvordan tendensen har været de foregående tre måneder, samt hvordan deres forventninger ser ud til de kommende tre måneder. F.eks. i januar besvarelserne: • Svar vedrørende de foregående tre måneder afspejler perioden okt.-dec. • Svar vedrørende de kommende tre måneder afspejler jan.-mar. Spørgsmålene er besvaret på skalaen ’større’, ’omtrent uændret’ eller ’mindre’. Svarene afspejler således ikke omfanget af f.eks. en stigning i omsætningen, men blot hvor mange mener, at omsætningen er blevet større. NB. Engrosleddets besvarelser indgår i kategorien ”bilhandel”. Det betyder f.eks. at ”ordrebeholdning hos leverandører” både dækker over forhandlers ordrer til importørerne samt importørernes ordrer til bilfabrikkerne.
  3. Konjunkturbarometer 06. jun. 13 Hvordan indsamles data? Statistikken er spørgeskemabaseret. Det Erhvervsstatistiske register samt statistik over beskæftigelsen i detailhandlen anvendes til opdatering af stikprøven af virksomheder. Data findes tilbage fra maj 2011 og indsamles måned for måned dvs. primært omkring månedsskiftet dvs. data for f.eks. januar besvarelserne er indsamlet mellem d. 22. december og 6. januar. Herefter udsendes en reminder med svarfrist d. 21. januar til de resterende respondenter, som ikke har fået svaret. Virksomheder med fire eller færre beskæftigede udvælges ikke til undersøgelsen. 3
  4. Konjunkturbarometer 06. jun. 13 0% 20% 40% 60% 80% 100% Feb Maj Feb Maj Feb Maj Feb Maj Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning hos leverandører Salgspriser Større Uændret Mindre 4 Bilhandlen Kilde: Danmarks Statistik Vurdering af foregående tre måneder Noter: Det vi her kalder bilhandlen er benævnt ’Bilhandel inkl. engroshandel’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik. Målingen består af besvarelser fra branchegruppen 45.1. Heri indgår engros- og detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser, campingvogne, trailere, lastbiler og påhængsvogne. Udviklingen i omsætningen er fortsat overvejende negativ. Alligevel er der en stabiliserende tendens i beskæftigelsen. I de seneste tre måneder oplevede 31 % et fald i omsætningen. Kun 18 % oplevede fremgang. Netto-tallet (forskellen på ”større” og ”mindre”) for beskæftigelsen var i maj- målingen oppe på -5. Det er den mest positive observation, siden oktober 2011.
  5. Konjunkturbarometer 06. jun. 13 5 Bilhandlen Kilde: Danmarks Statistik Forventning til kommende tre måneder 0% 20% 40% 60% 80% 100% Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning hos leverandører Salgspriser Større Uændret Mindre Bilhandlen har overvejende positive forventninger til omsætningen, dog ikke helt på niveau med maj-målingen sidste år. Desuden er forventningerne til de tre øvrige indikatorer på et højt niveau i et historisk perspektiv. Ser vi på netto-tallene (forskellen mellem ”større” og ”mindre”), er forventningerne til både ordrer afgivet til leverandører (+6) og beskæftigelse (+5), de mest positive observationer siden Konjunktur-barometeret blev startet op i maj 2011. Imens forventer bilhandlen, at salgspriserne begynder, at stabilisere sig (-1).
  6. Konjunkturbarometer 06. jun. 13 6 Eftermarkedet - bilværksteder Kilde: Danmarks Statistik Vurdering af foregående tre måneder Noter: Det vi her kalder eftermarkedet er benævnt ’Bilværksteder mv.’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik, målingen består af besvarelser fra branchegrupperne 45.2-45.4. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Feb Maj Feb Maj Feb Maj Feb Maj Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning hos leverandører Salgspriser Større Uændret Mindre Salgspriserne er de seneste par år kommet under pres på eftermarkedet, men bilværkstedernes egne vurderinger i foråret tyder nu på et mere stabilt prisniveau igen. De tre øvrige indikatorer, viser alle tegn på bedring.
  7. Konjunkturbarometer 06. jun. 13 7 Eftermarkedet - bilværksteder Kilde: Danmarks Statistik Forventning til kommende tre måneder Overordnet set, tror flertallet på uændrede forhold de kommende måneder. Bilhandlen har generelt mere positive forventninger til de kommende måneder end bilværkstederne. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning hos leverandører Salgspriser Større Uændret Mindre
  8. Konjunkturbarometer 06. jun. 13 8 Næste opdatering kommer ultimo juni/primo juli
Anúncio