Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

ikili kodlama kuramı.pptx

  1. İkili Kodlama Kuramı Danışman: Doç. Dr. Ağah Tuğrul Korucu Hazırlayan: Beyan Osman
  2. Allan Paivio'nun ikili kodlaması teorisi • İkili kodlama teorisi, 1971 yılında Allan Paivio tarafından geliştirilen bilişsel bir teoridir. zihinsel imgelerin oluşumunun öğrenmeye yardımcı olduğu fikrine dayanarak. Bu teori, sözlü çağrışımlar ve görsel imgeler yoluyla çalışma materyalini öğrenme ve genişletme konusunda bir itici güç vermenin mümkün olduğunu önermektedir.. • Bilişimiz, dilin ve sözel olmayan nesnelerin ve olayların girdisiyle aynı anda ilgilenebilen karmaşık bir süreçtir.. Allan Paivio'nun çift kodlama teorisine göre, dil sistemimiz davranış ve olaya uyum sağlamak için sembolik görüntüler kullanırken doğrudan dilbilimsel girdi ve çıktılarla ilgilenir. Bu nedenle, çift işlevsellik ile donatılmıştır.
  3. • İnsan bilişi eşsizdir çünkü dil ve sözel olmayan nesnelerle ve olaylarla eşzamanlı olarak başa çıkma konusunda uzmanlaşmıştır. Ek olarak, dil sistemi kendine özgüdür, çünkü doğrudan dilsel girdi ve çıktıyla (konuşma veya yazı şeklinde) ilgilenir ve aynı zamanda sözel olmayan nesneler, olaylar ve davranışlarla ilgili sembolik bir işlevi yerine getirir. Herhangi bir temsilci teori bu çifte işlevselliğe uyum sağlamalıdır. • -Allan Paivio-
  4. İkili kodlama teorisi • Paivio'ya göre, Bir kişinin öğrendiklerini genişletebilmesinin iki yolu vardır: sözlü ilişkilerde ve görsel imgelerle. İkili kodlama teorisi, hem görsel hem de sözel olan bilgilerin bilgiyi temsil etmek için kullanıldığını öne sürer. Görsel ve sözel bilgiler insan zihninde farklı ve farklı kanallarda işlenir ve her kanalda işlenen bilgiler için ayrı gösterimler ortaya çıkar..
  5. temsillere karşılık gelen zihinsel kodlar daha sonra kullanılmak üzere saklanabilen, alınabilen ve hatta değiştirilebilecek gelen bilgileri düzenlemek için kullanılır.. Hem görsel hem de sözel kodlar bilgiyi hatırlamak için kullanılabilir. Ek olarak, bir uyarıcıyı iki farklı şekilde kodlamak, hafızaya alınmış bir öğeyi hatırlama olasılığını artırır.
  6. İkili kodlama teorisi içinde, üç farklı işlem türü vardır: temsil, referans işleme ve ilişkisel işleme. Çoğu durumda, her üç form da bilinçli olarak belirli bir görevle uğraşırken gereklidir. Başka bir deyişle, verilen bir görev üç tür işlemden herhangi birini veya tümünü gerektirebilir.
  7. Paivio ayrıca iki farklı tipte temsilci birimin olduğunu öne sürmektedir: zihinsel görüntüler için 'görüntüler' ve sözel varlıklar için 'logógenos'. Logolar dernekler ve hiyerarşiler açısından düzenlenirken, görüntüler kısmen bütünlükler açısından düzenlenir.. Sözlü veya sözlü olmayan temsiller doğrudan aktive edildiğinde temsil işleminden bahsediyoruz. Sözel sistemin aktivasyonu sözel olmayan sistem aracılığıyla veya bunun tersi yönde gerçekleştiğinde referans işlemden söz ediyoruz. Aynı sistem içerisinde sözlü veya sözsüz olarak temsiller aktive edildiğinde ilişkisel işlemden söz ediyoruz.-.
  8. İkili kodlama teorisi üzerine yorumlar Allan Paivio'nun ikili kodlama teorisinin sınırlamaları ile ilgili bazı tartışmalar var.. Örneğin, bu teori bilişin kelimelerden ya da imgelerden başka bir şeyin aracılık etme olasılığını hesaba katmaz. Bu anlamda, kelimelerin ve imgelerin unsurları hatırladığımız tek yol olup olmadığını belirlemek için yeterli araştırma yapılmamıştır. Aslında, başka bir kod biçimi keşfedildiyse, teorinin önemli bir kodu olurdu..
  9. ayrıca, İkili kodlama teorisi herkes tarafından kabul edilmez. Bilginin zihinsel olarak nasıl temsil edildiğine bir alternatif olarak, John Anderson ve Gordon Bower önermeli teori önerdi. Önerme teorisi zihinsel temsillerin imgeler yerine önermeler olarak saklandığını belirtir. Burada teklif, kavramlar arasındaki ilişkinin altında yatan anlam olarak tanımlanmaktadır. Bu teori, imgelerin, diğer bilişsel süreçlerin bir sonucu olarak üretildiğini, çünkü bilginin imgeler, kelimeler veya semboller biçiminde temsil edilmediğini belirtir.. George Kelly'nin kişisel yapılarının teorisi 1955'te George Kelly, insan davranışını anlamak için kişisel yapıların teorisini sundu. Tam olarak neyi içerdiğini keşfedin Daha fazla oku "
Anúncio