DEL-nr2_2016_OMRING_LR

“Sommige medewerkers
liepen al jaren met een idee ‘te leuren’
binnen onze organisatie”
weten dan je klanten.” Onder andere
via workshops hebben medewerkers
geleerd om zelf met ideeën aan de slag
gaan te gaan. “Bijvoorbeeld commer­
cieel denken: als je mensen wilt helpen
in de zorg, is het ook belangrijk dat het
product voldoende oplevert.”
Beter oud worden
Het OMRING.LAB blijkt ook effectief
om mensen te binden en te boeien.
“Sommige medewerkers liepen al jaren
met een idee ‘te leuren’ binnen onze or­
ganisatie”, vertelt Buwalda. “Zij voelen
zich nu gehoord. We faciliteren hen ook
om te onderzoeken of het idee levens­
vatbaar is, bijvoorbeeld door vrijstel­
ling in uren zodat ze het idee kunnen
uitwerken, met hulp van het team.” Zo
had een thuiszorgmedewerker al jaren
het idee voor een wondbox voor door­
ligplekken. Meyer zu Schlochtern: “Dat
kon ze eind 2015 eindelijk uittesten. We
hebben haar een flyer laten ma­
ken die de meerwaarde van het
product voor de cliënt benoemt.
Met die flyer is ze twee weken
op stap gegaan en die heeft ze
aan zo’n zestig cliënten voor­
gelegd. Uiteindelijk had slechts
één cliënt daadwerkelijk inte­
resse. Het sloeg dus niet aan.
Maar door die gesprekken had
ze wel weer nieuwe ideeën.”
De experimentele fase heeft nu
al de nodige goede oplossingen voor
klanten opgeleverd. Bijvoorbeeld het
zorgprogramma Revalidatie thuis, dat
Omring gecontracteerd wil krijgen. Het
met technische ingrepen verbeteren
van de geluidskwaliteit van iPads, zodat
onder begeleiding van het bedrijf Inno­
vation Booster zijn ze gestart met een
experimentele fase van negen weken
om te oefenen met ondernemend inno­
veren. Innovation Booster bracht inno­
vatie-expertise in en heeft samen met
het team professionele routines ontwik­
keld om kansrijke ideeën om te zetten
naar producten en diensten met toege­
voegde waarde voor cliënten.
Bij innovatie vanuit old school-thin-
king is de daadwerkelijke slagingskans
slechts tien procent, vertelt Anthony
Meyer zu Schlochtern, medeoprichter
van Innovation Booster. Dit jonge be­
drijf is opgericht uit frustratie dat veel
innovaties worden bedacht vanuit ivo­
ren torens van specialisten, zonder be­
trokkenheid van (eind)gebruikers. In
de experimentele negen weken-fase
lag de nadruk dan ook op snel terug­
koppelen. Meyer zu Schlochtern: “Test
al in het begin van het proces of cliën­
ten meerwaarde zien in jouw idee. Laat
ze meedenken. Als een innovatie ver­
volgens niet van de grond komt, is dat
geen verlies. Zulke ervaringen helpen je
om een lerende organisatie te worden,
in plaats van dat je denkt het beter te
Het zorglandschap verandert in hoog
tempo. Daarom is het belangrijk dat
zorgorganisaties veel wendbaarder wor­
den en sneller leren inspringen op kan­
sen in de markt. Innovaties die ontstaan
uit old school-thinking, die dus eerst
uitgebreid worden onderzocht en mis­
schien pas na een jaar of langer op de
markt komen, lopen een reëel risico te
floppen omdat ze de aansluiting mis­
sen. De Noord-Hollandse zorgorganisa­
tie Omring (intra- en extramurale zorg)
heeft om haar zorgverlening toekomst­
bestendig te maken in 2015 een traject
ingezet om ondernemend te leren inno­
veren. Niet alleen door het management
en het bestuur, maar ook – of eigenlijk
juíst – door de medewerkers in de wijk
en op de werkvloer.
Old school-thinking
“We willen een lerende organisatie
worden met innovatie als onderdeel
van het DNA”, vertelt Jolanda
Buwalda, raad van bestuurslid
bij Omring. “Uit angst voor de
vele veranderingen, de toene­
mende extramuralisering, kan
een organisatie zich defensief
gaan opstellen. Maar wij wil­
len juist proactief zijn; veran­
deringen bieden namelijk ook
kansen. Onze medewerkers zijn
gewend zich dagelijks aan aller­
lei situaties aan te passen in de
zorg. Die inventiviteit willen we op een
professionele en gestructureerde manier
aanjagen in het OMRING.LAB.”
In november 2015 was de aftrap van
het OMRING.LAB. Met een team van
enthousiaste Omring-medewerkers en
Effectief en efficiënt inspelen op de vele veranderingen in de zorg. Het stimuleren van ondernemend innoveren
en volgens professionele routines aanjagen. Dat is waar de Noord-Hollandse zorgorganisatie Omring mee bezig
is. In 2015 heeft ze haar eerste experimentele fase met het OMRING.LAB afgerond. Dit jaar staat in het teken van
doorpakken en implementeren. “We willen dat innovatie onderdeel wordt van ons DNA.”
“Onze medewerkers leren de kunst 
OMRING.LAB jaagt inventiviteit professioneel en gestructureerd aan
26	DEEERSTELIJNS MAART 2016
ORGANISATIE
 INNOVATIES
Schatzoeken
Een ander voorbeeld is de Levensboe­
ken-app, een idee van Peter Hendrikx,
palliatief verpleegkundige en coördi­
nator implementatie beeldzorg bij Om­
ring. De app is in de ontwikkelingsfa­
se. “In ons hospice zie ik dat mensen
daar vaak ontdekken dat ze straks iets
over hun leven willen achterlaten voor
hun kinderen en kleinkinderen”, vertelt
Hendrikx. “Er bestaan wel papieren ini­
tiatieven zoals de boeken ‘Oma, vertel
eens’, maar dat is uiteindelijk niet veel
meer dan een verhaaltje met wat foto’s.”
Hendrikx kwam op het idee voor de
Levensboeken-app door het fenomeen
Geocaching, een spel waarbij je een
schat zoekt aan de hand van GPS-
coördinaten, bijvoorbeeld met de mo­
biele telefoon. Op de locatie van een
coördinaat liggen spullen verstopt. Dit
gegeven gebruikt hij ook in de Levens­
boeken-app. Hendrikx: “Je laat opa of
oma bijvoorbeeld iets vertellen aan de
hand van een foto over het huis waar ze
vroeger hebben gewoond. Dat verhaal
neem je via de app op je mobiele tele­
foon op. De locatie van het huis wordt
een coördinaat met een markering op
de landkaart. Als je daar dan een keer
in de buurt bent, kun je op die exacte
locatie het verhaal van opa of oma be­
luisteren.”
De app-in-ontwikkeling gaat vier on­
derdelen bevatten: allereerst een voor­
leesboek voor kinderen tot zes jaar met
beeldzorg ook goed bruikbaar is voor
thuiszorgcliënten met gehoorproble­
men, een grote ergernis uit de praktijk.
Project Welverdiend, een gezamenlijk
initiatief met gemeente Hoorn en gefi­
nancierd door een aantal zorgverzeke­
raars om tweehonderd mantelzorgers
in het zonnetje te zetten. Tegelijkertijd
worden deze mantelzorgers gevraagd
waar hun behoeften en verlangens lig­
gen. Met deze informatie weten Omring
en de gemeente dus beter waar op in­
gespeeld moet worden. Buwalda: “Hoe­
wel dit geen radicale innovaties zijn, ge­
ven ze wel inkleuring aan waar Omring
voor staat, namelijk mensen ondersteu­
nen om op een betere manier oud te
worden.”
van het innoveren”
Een resultaat van OMRING.
LAB is de Levensboeken-app,
waarmee ouderen iets over
hun leven kunnen achterlaten
voor kinderen en kleinkinderen.
	DEEERSTELIJNS MAART 2016	 27
om mensen te vragen of zij een bepaald
product zouden kopen. Snel toetsen
en steeds verder bijschaven. Als je het
vraagt, weet je echt of mensen het wil­
len.”
Cyclisch
Sinds maart dit jaar maakt het
­OMRING.LAB de overgang van expe­
rimentele fase naar implementatiefase.
Zo krijgt het OMRING.LAB ook fysiek
vorm in een (high tech) laboratorium.
Buwalda: “We hebben nu een vacature
uitstaan voor een kwartiermaker die
straks zelfstandig – samen met twee
LAB-assistenten – volgens de ontwik­
kelde methode innovatie verder vorm­
geeft, binnenhaalt en ondersteunt.” In­
novation Booster stoomt hen hiervoor
klaar. “Ondernemend innoveren is
een cyclisch proces van onderzoeken,
experimenteren, uitvoeren en weer
opnieuw onderzoeken”, zegt Meyer
zu Schlochtern. “En enthousias­meren
staat daarbij centraal, onder andere
doordat je snel resultaten kunt zien.
Zo zet je uiteindelijk een bedrijfs­
cultuur voor innovatie neer.” 
Tekst: Betty van Wijngaarden
Foto’s: Ronald Goedheer
het levensverhaal van opa of oma, aan­
gevuld met foto’s en filmpjes. Ten twee­
de een spelvorm voor oudere kinderen
waarbij ze opa of oma als ‘hulplijn’
kunnen inzetten. Het spel stimuleert ge­
sprekken tussen grootouders en (klein)
kinderen tijdens visites. Deel drie is het
bezoeken van betekenisvolle locaties
van vroeger via GPS. En het vierde deel
is bestemd voor ouderen met cognitieve
problemen en helpt hen terug te kijken
op vroeger, bijvoorbeeld met muziek en
filmpjes van toen.
Toetsen en schaven
De app wordt uitgebracht in stichting­
vorm. Hendrikx is nu druk bezig om
dit op te zetten en verder uit te wer­
ken: “Vanuit Omring krijg ik daar alle
ruimte voor. Ook krijg ik hulp van de
Rabobank; zij denken mee over de aan­
pak en hoe ik de app kan laten bou­
wen. Ik heb veel steun gehad aan het
brain­stormen met de teamleden van de
negen weken fase. In mijn eentje was
dit nooit gelukt. Wat ik vooral van de
negen weken fase heb geleerd, is om
niet meteen iets duurs te willen maken,
maar eerst te toetsen of mensen op
jouw idee zitten te wachten. Zo zijn me­
dewerkers van Innovation Booster naar
een winkel­centrum in de buurt gegaan
Peter Hendrikx, bedenker van de Levensboeken-
app:“Wat ik vooral heb geleerd is om niet
meteen iets duurs te willen maken, maar eerst
te toetsen of mensen op jouw idee zitten te
wachten.”
“Ondernemend innoveren is een cyclisch proces
van onderzoeken, experimenteren, uitvoeren
en weer opnieuw onderzoeken”
28	DEEERSTELIJNS MAART 2016

Recomendados

Adviesrapport dmxy por
Adviesrapport dmxyAdviesrapport dmxy
Adviesrapport dmxyrloggen
2.5K visualizações69 slides
Presentatie Michel van Schaik: van Ego- naar Eco-systeem - Symposium Koersen ... por
Presentatie Michel van Schaik: van Ego- naar Eco-systeem - Symposium Koersen ...Presentatie Michel van Schaik: van Ego- naar Eco-systeem - Symposium Koersen ...
Presentatie Michel van Schaik: van Ego- naar Eco-systeem - Symposium Koersen ...Transvorm_ZenW
3.9K visualizações10 slides
Hoe een nieuw ECD tot een goed huwelijk leidde (ICT Zorg nr.44 p.20) por
Hoe een nieuw ECD tot een goed huwelijk leidde (ICT Zorg nr.44 p.20)Hoe een nieuw ECD tot een goed huwelijk leidde (ICT Zorg nr.44 p.20)
Hoe een nieuw ECD tot een goed huwelijk leidde (ICT Zorg nr.44 p.20)Thijn Jacobs
158 visualizações1 slide
Avantiro bedrijfsinformatie por
Avantiro bedrijfsinformatieAvantiro bedrijfsinformatie
Avantiro bedrijfsinformatieavantiro
208 visualizações6 slides
PUM_Magazine_Voorjaar_2010 por
PUM_Magazine_Voorjaar_2010PUM_Magazine_Voorjaar_2010
PUM_Magazine_Voorjaar_2010foostervink
235 visualizações20 slides
Fd Design Thinking Center: Experience als Mental Gym por
Fd Design Thinking Center: Experience als Mental GymFd Design Thinking Center: Experience als Mental Gym
Fd Design Thinking Center: Experience als Mental GymHuub Waterval
229 visualizações1 slide

Mais conteúdo relacionado

Similar a DEL-nr2_2016_OMRING_LR

Jaarverslag sociale-innovatie-2014 def por
Jaarverslag sociale-innovatie-2014 defJaarverslag sociale-innovatie-2014 def
Jaarverslag sociale-innovatie-2014 defSietse Rauwerdink
127 visualizações17 slides
Zmf12 programmaboekje por
Zmf12 programmaboekjeZmf12 programmaboekje
Zmf12 programmaboekjeMixe - healthcare marketing
347 visualizações16 slides
Unit4 healthcare - zorgorganisaties aan het woord por
Unit4 healthcare - zorgorganisaties aan het woordUnit4 healthcare - zorgorganisaties aan het woord
Unit4 healthcare - zorgorganisaties aan het woordHans ter Brake
1.4K visualizações16 slides
Beroepsproduct_versie_3.2 por
Beroepsproduct_versie_3.2Beroepsproduct_versie_3.2
Beroepsproduct_versie_3.2Daw Siangjaemsai
657 visualizações10 slides
Informatie Leiden in de Zorg 24 mei - (Ont)Regel de Zorg! por
Informatie Leiden in de Zorg 24 mei - (Ont)Regel de Zorg! Informatie Leiden in de Zorg 24 mei - (Ont)Regel de Zorg!
Informatie Leiden in de Zorg 24 mei - (Ont)Regel de Zorg! MariekeBos
517 visualizações6 slides
CLICKNL | CREATE HEALTH - verslag 1 juli 2014 por
CLICKNL | CREATE HEALTH - verslag 1 juli 2014CLICKNL | CREATE HEALTH - verslag 1 juli 2014
CLICKNL | CREATE HEALTH - verslag 1 juli 2014CLICKNL
388 visualizações15 slides

Similar a DEL-nr2_2016_OMRING_LR(20)

Jaarverslag sociale-innovatie-2014 def por Sietse Rauwerdink
Jaarverslag sociale-innovatie-2014 defJaarverslag sociale-innovatie-2014 def
Jaarverslag sociale-innovatie-2014 def
Sietse Rauwerdink127 visualizações
Unit4 healthcare - zorgorganisaties aan het woord por Hans ter Brake
Unit4 healthcare - zorgorganisaties aan het woordUnit4 healthcare - zorgorganisaties aan het woord
Unit4 healthcare - zorgorganisaties aan het woord
Hans ter Brake1.4K visualizações
Beroepsproduct_versie_3.2 por Daw Siangjaemsai
Beroepsproduct_versie_3.2Beroepsproduct_versie_3.2
Beroepsproduct_versie_3.2
Daw Siangjaemsai657 visualizações
Informatie Leiden in de Zorg 24 mei - (Ont)Regel de Zorg! por MariekeBos
Informatie Leiden in de Zorg 24 mei - (Ont)Regel de Zorg! Informatie Leiden in de Zorg 24 mei - (Ont)Regel de Zorg!
Informatie Leiden in de Zorg 24 mei - (Ont)Regel de Zorg!
MariekeBos517 visualizações
CLICKNL | CREATE HEALTH - verslag 1 juli 2014 por CLICKNL
CLICKNL | CREATE HEALTH - verslag 1 juli 2014CLICKNL | CREATE HEALTH - verslag 1 juli 2014
CLICKNL | CREATE HEALTH - verslag 1 juli 2014
CLICKNL 388 visualizações
jaarboek zorgalliantienu 2010 por Anne Herckenrath
jaarboek zorgalliantienu 2010jaarboek zorgalliantienu 2010
jaarboek zorgalliantienu 2010
Anne Herckenrath799 visualizações
Taboes in de financiële sector por Wiro Kuipers
Taboes in de financiële sectorTaboes in de financiële sector
Taboes in de financiële sector
Wiro Kuipers738 visualizações
ACTIEF AAN HET WERK - Kort project voor mensen met lange afstand tot de arbei... por Focus To B.V.
ACTIEF AAN HET WERK - Kort project voor mensen met lange afstand tot de arbei...ACTIEF AAN HET WERK - Kort project voor mensen met lange afstand tot de arbei...
ACTIEF AAN HET WERK - Kort project voor mensen met lange afstand tot de arbei...
Focus To B.V.11 visualizações
1611 boekje buitenzorgen lr por Frank Stroeken
1611 boekje buitenzorgen lr1611 boekje buitenzorgen lr
1611 boekje buitenzorgen lr
Frank Stroeken644 visualizações
Oudercrches stephanie de-smet por oatao
Oudercrches stephanie de-smetOudercrches stephanie de-smet
Oudercrches stephanie de-smet
oatao398 visualizações
Onderzoeksrapport acrs v3.0_definitief por rloggen
Onderzoeksrapport acrs v3.0_definitiefOnderzoeksrapport acrs v3.0_definitief
Onderzoeksrapport acrs v3.0_definitief
rloggen35.8K visualizações
Leren, werken, ondernemen 3D businessmodellen voor MFA’s por MarilledeGrootvanDoo
Leren, werken, ondernemen 3D businessmodellen voor MFA’sLeren, werken, ondernemen 3D businessmodellen voor MFA’s
Leren, werken, ondernemen 3D businessmodellen voor MFA’s
MarilledeGrootvanDoo52 visualizações
OP_EEN_LIJN_schetsen_voor_een_betere_eerstelijn_DEF por Guy P.M. Kessels
OP_EEN_LIJN_schetsen_voor_een_betere_eerstelijn_DEFOP_EEN_LIJN_schetsen_voor_een_betere_eerstelijn_DEF
OP_EEN_LIJN_schetsen_voor_een_betere_eerstelijn_DEF
Guy P.M. Kessels266 visualizações
Hevo 360-def juni 2014 artikel noorderbrug project gezondheidszorg laan corpu... por Willem Adriaanssen
Hevo 360-def juni 2014 artikel noorderbrug project gezondheidszorg laan corpu...Hevo 360-def juni 2014 artikel noorderbrug project gezondheidszorg laan corpu...
Hevo 360-def juni 2014 artikel noorderbrug project gezondheidszorg laan corpu...
Willem Adriaanssen461 visualizações
Open uitnodiging brainstorm opleiden en zorg platform zin in zorg 4 oktober 2011 por www.mariannegeurts.com
Open uitnodiging brainstorm opleiden en zorg platform zin in zorg 4 oktober 2011Open uitnodiging brainstorm opleiden en zorg platform zin in zorg 4 oktober 2011
Open uitnodiging brainstorm opleiden en zorg platform zin in zorg 4 oktober 2011
www.mariannegeurts.com401 visualizações
Verder Praatplaat_interactief dec 15 por Eipie Bonnema
Verder Praatplaat_interactief dec 15Verder Praatplaat_interactief dec 15
Verder Praatplaat_interactief dec 15
Eipie Bonnema327 visualizações
JE PERSOONLIJKE REIS NAAR ONDERNEMERSCHAP : Ithaka programma 2017 por Ron van Gils
JE PERSOONLIJKE REIS NAAR ONDERNEMERSCHAP : Ithaka programma 2017JE PERSOONLIJKE REIS NAAR ONDERNEMERSCHAP : Ithaka programma 2017
JE PERSOONLIJKE REIS NAAR ONDERNEMERSCHAP : Ithaka programma 2017
Ron van Gils122 visualizações
Studiedag KOPP/KVO por barbaraveldt
Studiedag KOPP/KVOStudiedag KOPP/KVO
Studiedag KOPP/KVO
barbaraveldt375 visualizações

DEL-nr2_2016_OMRING_LR

  • 1. “Sommige medewerkers liepen al jaren met een idee ‘te leuren’ binnen onze organisatie” weten dan je klanten.” Onder andere via workshops hebben medewerkers geleerd om zelf met ideeën aan de slag gaan te gaan. “Bijvoorbeeld commer­ cieel denken: als je mensen wilt helpen in de zorg, is het ook belangrijk dat het product voldoende oplevert.” Beter oud worden Het OMRING.LAB blijkt ook effectief om mensen te binden en te boeien. “Sommige medewerkers liepen al jaren met een idee ‘te leuren’ binnen onze or­ ganisatie”, vertelt Buwalda. “Zij voelen zich nu gehoord. We faciliteren hen ook om te onderzoeken of het idee levens­ vatbaar is, bijvoorbeeld door vrijstel­ ling in uren zodat ze het idee kunnen uitwerken, met hulp van het team.” Zo had een thuiszorgmedewerker al jaren het idee voor een wondbox voor door­ ligplekken. Meyer zu Schlochtern: “Dat kon ze eind 2015 eindelijk uittesten. We hebben haar een flyer laten ma­ ken die de meerwaarde van het product voor de cliënt benoemt. Met die flyer is ze twee weken op stap gegaan en die heeft ze aan zo’n zestig cliënten voor­ gelegd. Uiteindelijk had slechts één cliënt daadwerkelijk inte­ resse. Het sloeg dus niet aan. Maar door die gesprekken had ze wel weer nieuwe ideeën.” De experimentele fase heeft nu al de nodige goede oplossingen voor klanten opgeleverd. Bijvoorbeeld het zorgprogramma Revalidatie thuis, dat Omring gecontracteerd wil krijgen. Het met technische ingrepen verbeteren van de geluidskwaliteit van iPads, zodat onder begeleiding van het bedrijf Inno­ vation Booster zijn ze gestart met een experimentele fase van negen weken om te oefenen met ondernemend inno­ veren. Innovation Booster bracht inno­ vatie-expertise in en heeft samen met het team professionele routines ontwik­ keld om kansrijke ideeën om te zetten naar producten en diensten met toege­ voegde waarde voor cliënten. Bij innovatie vanuit old school-thin- king is de daadwerkelijke slagingskans slechts tien procent, vertelt Anthony Meyer zu Schlochtern, medeoprichter van Innovation Booster. Dit jonge be­ drijf is opgericht uit frustratie dat veel innovaties worden bedacht vanuit ivo­ ren torens van specialisten, zonder be­ trokkenheid van (eind)gebruikers. In de experimentele negen weken-fase lag de nadruk dan ook op snel terug­ koppelen. Meyer zu Schlochtern: “Test al in het begin van het proces of cliën­ ten meerwaarde zien in jouw idee. Laat ze meedenken. Als een innovatie ver­ volgens niet van de grond komt, is dat geen verlies. Zulke ervaringen helpen je om een lerende organisatie te worden, in plaats van dat je denkt het beter te Het zorglandschap verandert in hoog tempo. Daarom is het belangrijk dat zorgorganisaties veel wendbaarder wor­ den en sneller leren inspringen op kan­ sen in de markt. Innovaties die ontstaan uit old school-thinking, die dus eerst uitgebreid worden onderzocht en mis­ schien pas na een jaar of langer op de markt komen, lopen een reëel risico te floppen omdat ze de aansluiting mis­ sen. De Noord-Hollandse zorgorganisa­ tie Omring (intra- en extramurale zorg) heeft om haar zorgverlening toekomst­ bestendig te maken in 2015 een traject ingezet om ondernemend te leren inno­ veren. Niet alleen door het management en het bestuur, maar ook – of eigenlijk juíst – door de medewerkers in de wijk en op de werkvloer. Old school-thinking “We willen een lerende organisatie worden met innovatie als onderdeel van het DNA”, vertelt Jolanda Buwalda, raad van bestuurslid bij Omring. “Uit angst voor de vele veranderingen, de toene­ mende extramuralisering, kan een organisatie zich defensief gaan opstellen. Maar wij wil­ len juist proactief zijn; veran­ deringen bieden namelijk ook kansen. Onze medewerkers zijn gewend zich dagelijks aan aller­ lei situaties aan te passen in de zorg. Die inventiviteit willen we op een professionele en gestructureerde manier aanjagen in het OMRING.LAB.” In november 2015 was de aftrap van het OMRING.LAB. Met een team van enthousiaste Omring-medewerkers en Effectief en efficiënt inspelen op de vele veranderingen in de zorg. Het stimuleren van ondernemend innoveren en volgens professionele routines aanjagen. Dat is waar de Noord-Hollandse zorgorganisatie Omring mee bezig is. In 2015 heeft ze haar eerste experimentele fase met het OMRING.LAB afgerond. Dit jaar staat in het teken van doorpakken en implementeren. “We willen dat innovatie onderdeel wordt van ons DNA.” “Onze medewerkers leren de kunst  OMRING.LAB jaagt inventiviteit professioneel en gestructureerd aan 26 DEEERSTELIJNS MAART 2016
  • 2. ORGANISATIE INNOVATIES Schatzoeken Een ander voorbeeld is de Levensboe­ ken-app, een idee van Peter Hendrikx, palliatief verpleegkundige en coördi­ nator implementatie beeldzorg bij Om­ ring. De app is in de ontwikkelingsfa­ se. “In ons hospice zie ik dat mensen daar vaak ontdekken dat ze straks iets over hun leven willen achterlaten voor hun kinderen en kleinkinderen”, vertelt Hendrikx. “Er bestaan wel papieren ini­ tiatieven zoals de boeken ‘Oma, vertel eens’, maar dat is uiteindelijk niet veel meer dan een verhaaltje met wat foto’s.” Hendrikx kwam op het idee voor de Levensboeken-app door het fenomeen Geocaching, een spel waarbij je een schat zoekt aan de hand van GPS- coördinaten, bijvoorbeeld met de mo­ biele telefoon. Op de locatie van een coördinaat liggen spullen verstopt. Dit gegeven gebruikt hij ook in de Levens­ boeken-app. Hendrikx: “Je laat opa of oma bijvoorbeeld iets vertellen aan de hand van een foto over het huis waar ze vroeger hebben gewoond. Dat verhaal neem je via de app op je mobiele tele­ foon op. De locatie van het huis wordt een coördinaat met een markering op de landkaart. Als je daar dan een keer in de buurt bent, kun je op die exacte locatie het verhaal van opa of oma be­ luisteren.” De app-in-ontwikkeling gaat vier on­ derdelen bevatten: allereerst een voor­ leesboek voor kinderen tot zes jaar met beeldzorg ook goed bruikbaar is voor thuiszorgcliënten met gehoorproble­ men, een grote ergernis uit de praktijk. Project Welverdiend, een gezamenlijk initiatief met gemeente Hoorn en gefi­ nancierd door een aantal zorgverzeke­ raars om tweehonderd mantelzorgers in het zonnetje te zetten. Tegelijkertijd worden deze mantelzorgers gevraagd waar hun behoeften en verlangens lig­ gen. Met deze informatie weten Omring en de gemeente dus beter waar op in­ gespeeld moet worden. Buwalda: “Hoe­ wel dit geen radicale innovaties zijn, ge­ ven ze wel inkleuring aan waar Omring voor staat, namelijk mensen ondersteu­ nen om op een betere manier oud te worden.” van het innoveren” Een resultaat van OMRING. LAB is de Levensboeken-app, waarmee ouderen iets over hun leven kunnen achterlaten voor kinderen en kleinkinderen. DEEERSTELIJNS MAART 2016 27
  • 3. om mensen te vragen of zij een bepaald product zouden kopen. Snel toetsen en steeds verder bijschaven. Als je het vraagt, weet je echt of mensen het wil­ len.” Cyclisch Sinds maart dit jaar maakt het ­OMRING.LAB de overgang van expe­ rimentele fase naar implementatiefase. Zo krijgt het OMRING.LAB ook fysiek vorm in een (high tech) laboratorium. Buwalda: “We hebben nu een vacature uitstaan voor een kwartiermaker die straks zelfstandig – samen met twee LAB-assistenten – volgens de ontwik­ kelde methode innovatie verder vorm­ geeft, binnenhaalt en ondersteunt.” In­ novation Booster stoomt hen hiervoor klaar. “Ondernemend innoveren is een cyclisch proces van onderzoeken, experimenteren, uitvoeren en weer opnieuw onderzoeken”, zegt Meyer zu Schlochtern. “En enthousias­meren staat daarbij centraal, onder andere doordat je snel resultaten kunt zien. Zo zet je uiteindelijk een bedrijfs­ cultuur voor innovatie neer.” Tekst: Betty van Wijngaarden Foto’s: Ronald Goedheer het levensverhaal van opa of oma, aan­ gevuld met foto’s en filmpjes. Ten twee­ de een spelvorm voor oudere kinderen waarbij ze opa of oma als ‘hulplijn’ kunnen inzetten. Het spel stimuleert ge­ sprekken tussen grootouders en (klein) kinderen tijdens visites. Deel drie is het bezoeken van betekenisvolle locaties van vroeger via GPS. En het vierde deel is bestemd voor ouderen met cognitieve problemen en helpt hen terug te kijken op vroeger, bijvoorbeeld met muziek en filmpjes van toen. Toetsen en schaven De app wordt uitgebracht in stichting­ vorm. Hendrikx is nu druk bezig om dit op te zetten en verder uit te wer­ ken: “Vanuit Omring krijg ik daar alle ruimte voor. Ook krijg ik hulp van de Rabobank; zij denken mee over de aan­ pak en hoe ik de app kan laten bou­ wen. Ik heb veel steun gehad aan het brain­stormen met de teamleden van de negen weken fase. In mijn eentje was dit nooit gelukt. Wat ik vooral van de negen weken fase heb geleerd, is om niet meteen iets duurs te willen maken, maar eerst te toetsen of mensen op jouw idee zitten te wachten. Zo zijn me­ dewerkers van Innovation Booster naar een winkel­centrum in de buurt gegaan Peter Hendrikx, bedenker van de Levensboeken- app:“Wat ik vooral heb geleerd is om niet meteen iets duurs te willen maken, maar eerst te toetsen of mensen op jouw idee zitten te wachten.” “Ondernemend innoveren is een cyclisch proces van onderzoeken, experimenteren, uitvoeren en weer opnieuw onderzoeken” 28 DEEERSTELIJNS MAART 2016