Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Product ownerens værktøjskasse, 28 maj ved Bestbrains(20)

Anúncio

Product ownerens værktøjskasse, 28 maj ved Bestbrains

 1. Product Ownerens værktøjskasse 27. maj 2013 Jesper Thaning BestBrains
 2. Agenda Vurdering Prioritering Nedbrydning Klargøring Planlægning Afklaring Accept Ibrugtagning Impl. Estimering Måling
 3. Hvorfor er det svært at udfylde rollen som Product Owner?
 4. Case : Telemedicin Side 4 80% 20% 0 0.5 1 1.5 2 Kronikere Omkostninger Mill. Mål 1. Empowerment 2. Ressourcer 3. Kvalitet
 5. Mål 1. Empowerment 2. Ressourcer 3. Kvalitet Hvorfor? Hvordan?B1 Måleudstyr i hjemmet B2 Virtuel konsultation B3 Vidensoverførsel B4 Nem installation B5 Dataoverførsel Hvad? Acceptkriterier Acceptkriterier Behov Krav Hvor meget?
 6. Empowerment Mål: Borgeren føler sig selvhjulpen i eget hjem (Hvorfor?) Behov: Borgeren kan selv følge med i data og agere proaktivt (Hvordan?) Metrik: •  Stigning i livskvalitet på 70% •  Reduktion af genindlæggelse med 30% (Hvor meget?)
 7. Prioritering Nedbrydning Klargøring Planlægning Afklaring Accept Ibrugtagning Impl. Estimering Måling Vurdering
 8. Værdi •  Realisering af specifikke mål Vurdering af behov Side 8 Høj Lav Lav Høj VÆRDI RISIKO Risiko 1.  Forretningsmæssig 2.  Social 3.  Teknisk 4.  Omkostning + tid Specifikke mål: 1.  Borgeren føler sig selvhjulpen – Empowerment 2.  Frigøre ressourcer hos personale 3.  Højere kvalitet i behandlingen
 9. Forretningsmæssige Mål Forretningsmæssige Behov Relaterede krav 1. Empowerment ved at borgeren føler sig selvhjulpen i eget hjem B1: Opsamling af data fra måleudstyr som borgeren betjener i eget hjem … 2. Frigøre ressourcer ved reduktion af ambulante besøg B2: Virtuel konsultation mellem borger og behandler (eks. video-konsultation) … 3. Højere kvalitet ved bedre planlægning af behandlingen B3: Nem vidensoverførsel fra borger til behandler om borgerens tilstand (eks. spørgeskema) … 2. Frigøre ressourcer i regi af kommunal pleje B4: Nem installation af måleapparater og opsamlingsenheder … 3. Højere kvalitet ved mere systematisk opfølgning på data og målinger B5: Automatisk overførsel af data fra måleudstyr til relevant behandler … #1 Øvelse Vurdering - Materiale
 10. 1.  Prioritere 2.  Småt er nemmere 3.  Afdække afhængigheder 4. Undgå gold-plating Hvorfor nedbryde behov og krav?
 11. Metode#1: Handlinger i en arbejdsproces For at kunne implementere en simpel end-to- end og putte komplicerede trin på bagefter Som professionel behandler ønsker jeg at behandle en elektronisk forespørgsel fra en borger for at give en god sundhedsvejledning… Modtage Svare Registrere Afslutte
 12. Metode#2 Simpel/kompleks Hvad er den simpleste version af denne funktionalitet? De mere komplekse variationer følger efter Som borger ønsker jeg at få en alarm hvis mine målingerne afviger en generel tærskel… 45 45 43 45 43 44 Behandler Borger
 13. Metode#3 Variationer i data Hvilke typer af data skal systemet kunne håndtere. Hvad er den mest basale type? Som borger ønsker jeg at kunne levere måledata til behandleren … Måledata Lunge- funktion BlodprøveBlodtrykTemperatur
 14. Metode#4 Operationer De forretningsmæssige operationer kan være spredt over flere forskellige opgaver og roller. Som sygehus ønsker jeg at tilbyde borgeren en behandling af X… Oprette Beskrive Opsætte Anvende Nedlægge Skift i brugere!
 15. Metode#5: Hver enkelt forretningsregel • … med en praktiserende læge • … med en jordemoder • … med en speciallæge • … med en psykolog Som borger ønsker jeg at anmode om video-konsultation med en professionel behandler… §1 §2 §3 §4
 16. Metode#6 Stor indsats og efterfølgende Det første krav bærer den tekniske byrde for de efterfølgende Som en borger ønsker jeg at betale for en specialbehandling med VISA, MasterCard, Diners Club, eller American Express … •  …at betale med én af kreditkorttyperne (VISA, MC, DC, AMEX) •  …at betale med alle fire kreditkorttyper (VISA, MC, DC, AMEX) (givet at en type allerede er implementeret).
 17. Metode#7 Input metode Hvordan ser den simple brugergrænseflade ud? Den mere brugervenlige og smarte? • ... med en almindelig brugergrænseflade • ... med mulighed for store taster til svagtsynede • ... ved at bruge stemmen og undgå tastaturet Som borger ønsker jeg at kunne opsamle oplysninger om min sundhedsmæssige tilstand...
 18. Metode#8 Ydeevne Hvordan får vi det til at fungere? Hvordan får vi det til at gå hurtigt? • … langsom søgning der viser et timeglas • … under 1 sekund, så borgeren ikke behøver at vente Som borger ønsker jeg at få oplysninger om tilgængelige behandlingstider hos behandlere…
 19. Metode#9 Undersøgelse (spike) og implementation • … verificere kundens identitet på en IPad? • … hvor skal ikke-underskrevne dokumenter lagres? • … implementer løsningen efter spiken (et krav der sandsynligvis skal nedbrydes yderligere) Ved dårlig forståelse af løsning. Et nyt område enten teknisk eller forretningsmæssigt. Et Proof Of Concept (POC) Som borger vil jeg gerne kunne underskrive dokumenter via min IPad, for at undgå ventetid på at underskrive papirer…
 20. 9 metoder til nedbrydning: #1 handlinger #2 simpel/kompleks #3 datavariationer #4 operationer #5 forretningsregler #6 stor indsats og efterfølgende #7 input metode #8 ydeevne #9 undersøgelse og implementation
 21. Metode#1 Nedbrydning i handlinger i en arbejdsproces Metode#2 Nedbrydning i simpel/kompleks Metode#3 Nedbrydning i variationer i data Metode#4 Nedbrydning i operationer Metode#5 Nedbrydning i hver enkel forretningsregel Metode#6 Nedbrydning i stor indsats og efterfølgende Metode#7 Nedbrydning i input metode Metode#8 Nedbrydning i ydeevne Metode#9 Nedbrydning i undersøgelse og implementation 9 metoder til nedbrydning:
 22. B1: Opsamling af data fra måleudstyr som borgeren betjener i eget hjem Følgende måleudstyr ønskes understøttet: blodtryks-måling, hæmoglobin-måling, spirometri(lungefunktion)-måling og vægt. B3: Understøttelse af spørgeskema til borger fra behandler Behandleren definerer spørgeskemaet ud fra en skabelon, borgeren udfylder spørgeskemaet, behandleren kvitterer for udfyldelse af spørgeskemaet, behandleren stiller diagnose på baggrund af spørgeskema og sender til borgeren. B4: Det skal være muligt at udvide systemet med nye måleapparater #2 Øvelse Nedbrydning
 23. Epic% Beskrivelse% Acceptkriterie% Delleverance) Afhængigheder) Reference)nr) B2.1% Videokonsultation-–-borgerens-opsætning- -- Videokonsultationen-skal-kunne-understøtte- alle-gængse-skærmstørrelser- ) ) ) % ) ) ) ) ) % ) ) ) ) ) % ) ) ) ) ) % ) ) ) ) ) % ) ) ) ) ) % ) ) ) ) ) % ) ) ) ) ) % ) ) ) ) ) % ) ) ) ) ) % ) ) ) ) ) ) #2 Øvelse Nedbrydning
 24. Epic% Beskrivelse% Acceptkriterie% Delleverance) Afhængigheder) Reference)nr) B1.1% Understøttelse)for)vægt7måling) )) Minimum)2)typer)af)vægte)skal) understøttes) ) ) ) B1.2% Understøttelse)for)hæmoglobin7måling) Skal)overholde)standard)XYZ)v1.4b) ) ) ) B1.3% Understøttelse)for) spirometri(lungefunktion)7måling) ) ) ) ) B1.4% Understøttelse)for)blodtryks7måling) ) ) ) ) B3.1% Behandleren)definerer)spørgeskemaet)ud)fra) en)skabelon) Til)et)skema)skal)der)kunne)knyttes)en) eller)flere)diagnoser) ) ) ) B3.2% Borgeren)udfylder)spørgeskemaet) ) ) ) ) B3.3% Behandleren)kvitterer)for)udfyldelse)af) spørgeskemaet) Det)skal)være)muligt)at)udskrive) besvarelser)mhp.)at)gemme)i) papirjournal.)Lovkrav!) ) ) ) B3.4% Behandleren)stiller)diagnose)på)baggrund)af) spørgeskema) Diagnosen)skal)underskrives)digitalt) med)behandlerens)NemID) ) ) ) B3.5% Behandler)sender)diagnose)til)borgeren) Diagnosen)skal)afsendes)via) meddelelseskomponent)på)sundhed.dk) ) ) ) B4.1% Udvidelse)til)specifikke)simple)typer)af) måleudstyr)(standardiserede)) ) ) ) ) B4.1% Udvidelse)til)komplicerede)typer)af) måleudstyr)(non7standardiserede)) ) ) ) ) ) #2 Øvelse - løsning? Side 25 Data Operationer Simpel/kompleks
 25. Nedbrydningsmøde 26
 26. Nedbrydningsmøde 1-1½ time Mål At nedbryde epics eller store User Stories i flere mindre User Stories, i forhold til udvikling og test. Afklaring af afhængigheder og ressourcer Forberedelse Product Owner indsamler baggrundsmateriale. Deltagere læser User Stories igennem inden møde Deltagere Product Owner, udvikling, test, evt. eksterne deltagere (afhængigheder) Input En eller flere User Stories Aktivitet Baggrund for User Stories forklares kort af PO. Nye mindre User Stories skrives i fællesskab. Gerne ved tavle på kort Eventuel estimering af nye User Stories (ikke nødvendigvis Planning Poker) Resultat En samling af nye User Stories evt. med estimater og markering af afhængigheder, der kan prioriteres efterfølgende. Efterbehandling Registrering af nye User Stories i værktøj. Prioritering. Tommelfingerregel: User Stories skal nedbrydes så de kan laves inden for en iteration
 27. Prioritering Nedbrydning Klargøring Planlægning Afklaring Accept Ibrugtagning Impl. Estimering Måling Vurdering
 28. Checkliste til User Stories/Epics B23 User story: Som <hvem> ønsker jeg at <hvad> således at <hvorfor> Beskrivelse: Acceptkriterier: Afklaringer: Afhængigheder: Testbehov:
 29. Klargøring: Acceptkriterier B23 Acceptkriterier: Yderligere detaljering af en User Story • Hvad skal med? • Hvad skal ikke med? • Hvad skal demoes? • Forretningsregler
 30. Klargøring: Testscenarier • Klar ide om hvornår User Story er færdig • Undgå tilbageløb og fejl Testeksempler (i overskrifter): 1.  Forventet opførsel (solskinsscenarie) 2.  Eksempler på uønsket opførsel (negativ scenarier) B23 Testscenarier:
 31. Klargøringsmøde 32
 32. Klargøringsmøde 1½ - 2 timer Mål En yderligere detaljering af User Stories, så User Stories kan implementeres uden væsentlige forhindringer og tilbageløb. Forberedelse Deltagere læser User Stories igennem inden møde. Test har evt. indsamlet en række testeksempler som kan gennemgås på mødet. Deltagere Product Owner, udvikling, test Input En eller flere User Stories der er nedbrudt til en passende størrelse og eventuelt har defineret initielle acceptkriterier Aktivitet Baggrund for User Stories forklares kort. For hver User Story skrives der i fællesskab overskrifter for testeksempler/accept test, der vil blive gennemført inden User Story kan kaldes færdig Resultat En samling User Stories med yderligere acceptkriterer og testeksempler, der er klar til at putte ind i en iteration. Efterbehandling Opdatering af User Stories. Registrering af testeksempler i værktøj.
Anúncio