Krijimi i shtetit shqiptar

Ysni Ismaili Há 7 anos

Teorema e talesit

Ysni Ismaili Há 7 anos

Syprina e paralelogramit

Adelina Fejzulla Há 8 anos

Syprina e katërorit dhe drejtkëndëshit

Adelina Fejzulla Há 8 anos

Syprina

Adelina Fejzulla Há 8 anos

Syprina e trekëndëshit

Adelina Fejzulla Há 8 anos

Syprina e trapezit

Adelina Fejzulla Há 8 anos

Skënderbeu

Ysni Ismaili Há 8 anos

Rënia e shtetit romak

Ysni Ismaili Há 8 anos

Shteti i frankëve

Ysni Ismaili Há 8 anos

Properties of a parallelogram

Ysni Ismaili Há 8 anos

Paralelogrami, trapezi, rombi

Ysni Ismaili Há 8 anos

Zgjerimi dhe thjeshtimi i thyesave 2

Ysni Ismaili Há 8 anos

Shumzimi dhe pjestimi i numrave racionl!

Xhenet RashiTi Há 9 anos

Simetria qendrore

Ysni Ismaili Há 8 anos

Shumëzimi i numrave dhjetorë

Ysni Ismaili Há 8 anos

Llojet e paralelogrameve

Ysni Ismaili Há 8 anos

Trapezi barakrahas

Ysni Ismaili Há 8 anos

Delltoidi

Ysni Ismaili Há 8 anos

Alfabeti i gjuhes gjermane

Shpend Memaj Há 9 anos