Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Kaizen, deel 4: continu verbeteren met kaizenteams.pptx(20)

Mais de BertTeeuwen1(20)

Anúncio

Kaizen, deel 4: continu verbeteren met kaizenteams.pptx

 1. Yokoten CONTINU VERBETEREN
 2. 1 KLEINE STAPJES Yokoten 2 PDCA - DEMING 8 YouTube filmpjes over KAIZEN: 4 KAIZENTEAMS 5 ANALYSE TOOLS 6 5 x WAAROM 8 HET BOB-MODEL 7 BRAINSTORMEN 3 VORMEN
 3. • Letterlijk: veranderen naar beter • Continu Verbeteren KAIZEN
 4. Tijd 1 DE SOM VAN KLEINE STAPJES 2 Prestatie
 5. Er zijn diverse vormen van kaizen. Namelijk iedereen individueel verbeteren Of in kleine groepjes.
 6. 1. Verbeterideeën inbrengen (individueel) •Ideeënbus •Dagstarts •Verbetervoorstellensysteem 2. A3-rapporten (duo’s) 3. Kaizenteams (teams) VORMEN VAN KAIZEN
 7. Als je een cultuur wilt creeren waarbij iedereen, elke dag aan het verbeteren is, dan zal je die eerder bereiken met individuele kaizenmethoden dan met kaizenteams en A3—rapporten. Omdat die laatste nogal een impact hebben op de capaciteit van de organisatie en omdat het voor veel medewerkers te ingewikkeld is Aan de andere kant: de uitkomsten van A3’s en kaizenteams zijn vaak veel groter en bovendien beter geborgd. En dat terwijl veel van de door individuele medewerkers ingediende ideeën gerecyclede oude ideeen zijn of onvoldoende doordacht en geanalyseerd.
 8. Een cultuur van continu, collectief, gericht verbeteren realiseer je eerder met alle vormen van kaizen samen Yokoten
 9. Yokoten 4 TEAMS
 10. Maar goed, EEN kaizenteam, wat is het? Een kaizenteam is een groepje deskundigen van de werkvloer dat projectmatig een opdracht uitvoert, zoals het oplossen van een probleem of het realiseren van een prestatieverhoging
 11. Andere namen voor een kaizenteam zijn verbeterteam of Small Group Activity. Kaizenteams worden wel “het geheime wapen” van TPM en Lean genoemd Kaizenteams kunnen gemakkelijk verzanden of tot teleurstellingen leiden. Daarom bespreken we in dit filmpje een paar belangrijke aandachtspunten
 12. 1. Gestructureerd verbeteren met PDCA 2. De opdrachtgever 3. De opdrachtnemer: Groepje deskundigen (van de werkvloer) 4. De begeleider (Kaizen leader) KAIZENTEAM
 13. 1. Gestructureerd verbeteren met PDCA 2. De opdrachtgever 3. De opdrachtnemer: Groepje deskundigen (van de werkvloer) 4. De begeleider (Kaizen leader) STRUCTUUR MET PDCA
 14. Plan-fase Do-fase Act-fase Check-fase DEMING-CYCLUS - PDCA Plannen van de verbetering Uitvoeren van de verbetering Testen en evalueren van de verbetering Leren en Bijsturen
 15. DE 8 STAPPEN VERBETER- CIRKEL
 16. Hoe dan ook, Een kaizenteam volgt altijd dezelfde route, die van PDCA, zoals uitgelegd in deel 3. En dan de uitgebreide variant van 8 stappen. De begeleider houdt zich strikt aan deze stappen en geeft aan, aan het team en aan de opdrachtgever hoe ver het team is in de PDCA-routine en zegt het ook als er een volgende stap wordt gezet.
 17. 1. Gestructureerd verbeteren met PDCA 2. De opdrachtgever 3. De opdrachtnemer: Groepje deskundigen (van de werkvloer) 4. De begeleider (Kaizen leader) DE OPDRACHTGEVER
 18. De eerste twee stappen zijn voor de opdrachtgever. 1. Het onderwerp kiezen 2. En het doel stellen
 19. DE 8 STAPPEN VERBETER- CIRKEL
 20. Bij onderwerpen kan je denken aan het oplossen van een probleem Of aan het verbeteren van een bepaalde prestatie. Zoals deze voorbeelden. De OEE of het machinerendement is een veel te abstracte en hooggegrepen prestatieindicator voor een opdracht of doelstelling.
 21. Problemen oplossen * één type storing * één type klacht * één type korte stop Prestatie verbeteren * sneller omstellen * korter schoonmaken
 22. ER zijn drie soorten opdrachten: - Kleine, Grote en Te grote Vooral dat laatste is een flinke valkuil voor opdrachtgevers: veel te grote opdrachten geven. Of de opdracht gaandeweg uitbreiden. Beter te klein dan te groot. Minimaal 6 weken voor een hele PDCA tot maximaal een half jaar. Daarna daalt het enthousiasme snel.
 23. 1. Kleine opdrachten 2. Grote opdrachten 3. Te grote opdrachten VALKUIL
 24. VUISTREGEL: PLAN-FASE KLAAR, DAN OP DE HELFT VAN DE DOORLOOPTIJD OP DE HELFT
 25. Minimaal de helft van de doorlooptijd van een kaizenproject is nodig voor: Het uitvoeren van verbetervoorstellen in de praktijk Voor het testen En voor het standaardiseren en borgen
 26. Kaizen hoort bij moderne organisaties. Dit is een plaatje van een ouderwetse klassieke organisatie waar bovenin de organogram de mensen zitten met een groot hoofd en geen handen en onderin de piramide heb je de mensen met hele grote handen en geen hoofden. Dat is het scheiden van denken en doen. In zulke organisaties krijgen de medewerkers geen ruimte om te verbeteren. Dat is voor de leiding of voor consultants
 27. DE KLASSIEKE ORGANISATIE GROTE HOOFDEN GEEN HANDEN GROTE HANDEN GEEN HOOFDEN
 28. En dat terwijl die mensen op de werkvloer de machines en de processen juist heel goed kennen. Iedereen in de organisatie is prima in staat om op zijn of haar eigen niveau en werkterrein te verbeteren. Dat is de basis vaN Kaizen.
 29. Er is een duidelijke rolverdeling tussen de opdrachtgever en het kaizenteam, de opdrachtnemer. De opdrachtgever geeft de opdracht en stelt het doel, Het team onderzoekt het probleem en komt met oplossingen. De opdrachtgever doet niet mee aan de analyse en het bedenken van oplossingen.
 30. De trechter moet dat duidelijk maken. De opdrachtgever bepaalt WAT er moet worden verbeterd. Het onderwerp en het doel. Het team bepaalt hoe het dan beter zal gaan, de oplossingen. De rode lijn markeert ieders verantwoordelijkheid.
 31. Vrij naar Filip VandenDriessche
 32. De opdrachtgever heeft wel invloed op het soort oplossingen waar het team mee kan komen. Dat doet de opdrachtgever door VOORAF randvoorwaarden mee te geven waar de oplossingen aan moeten voldoen. Als de opdrachtgever geen dure oplossingen wil, geeft hij een maximum bedrag of een terugverdientijd als randvoorwaarde mee.
 33. Of als hij het team een bepaalde omsteltijd wil laten verkorten, maar niet wil dat er minder vaak omgesteld gaat worden (wat een nogal simpele oplossing is), Blokkeert de opdrachtgever dat met een randvoorwaarde: - Het aantal omstellingen blijft gelijk aan de huidige situatie.
 34. De opdrachtgever kan voordat het team gaat beginnen sommige soorten oplossingen blokkeren met randvoorwaarden Yokoten
 35. De opdrachtgever maakt, voordat het team begint een opdrachtbrief, dat is een A4’tje, met Opdrachtomschrijving Doelstelling Randvoorwaarden En teamsamenstelling zet de opdrachtgever in een opdrachtbrief. Zonder opdrachtbrief, kan het team niet beginnen.
 36. OPDRACHT- BRIEF
 37. 1. Gestructureerd verbeteren met PDCA 2. De opdrachtgever 3. De opdrachtnemer: Groepje deskundigen (van de werkvloer) 4. De begeleider (Kaizen leader) HET TEAM
 38. Het kaizenteam is de opdrachtnemer. Deelnemers worden met zorg geselecteerd. Door de opdrachtgever, niet op basis van vrijwillige aanmelding. De samenstelling van het team moet goed passen bij het onderwerp. En de teamleden bij elkaar. Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Iedereen doet mee tot het einde.
 39. De opdrachtgever stelt het kaizenteam samen Yokoten
 40. Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend Yokoten
 41. Het kaizenteam is de opdrachtnemer, dat betekent dat ze de hele PDCA moeten doorlopen en niet kunnen stoppen als ze de oplossingen voor het probleem bedacht hebben. En een actieplan gemaakt hebben. Niet de opdrachtgever voert het actieplan uit, maar het team. Ze leveren hun bedachte oplossingen werkend op.
 42. Dat is heel belangrijk omdat de teamleden dan zullen moeten bedenken of hun bedachte oplossingen zullen worden omarmd door de collega’s. Zoals de wet van Maier al zegt: Het effect van een oplossing of EEN verbeteridee is het product van de kwaliteit ervan keer de acceptatie. Anders gezegd: 100% kwaliteit x 0% acceptatie is 0% effect.
 43. 0% = 100% x 0% DE WET VAN MAIER
 44. De teamleden zorgen voor oplossingen met draagvlak van hun collega’s Yokoten
 45. 1. Gestructureerd verbeteren met PDCA 2. De opdrachtgever 3. De opdrachtnemer: Groepje deskundigen (van de werkvloer) 4. De begeleider (Kaizenleader) DE PROCESBEGELEIDER
 46. Elk kaizenteam wordt begeleid in het doorlopen van de 8 stappen PDCA En in het grondig analyseren De begeleider, procesbegeleider of kaizenleader, is getraind in kaizen en het juiste gebruik van de juiste analyse-instrumenten.
 47. De procesbegeider houdt zich vooral bezig met de procedure (de 8 stappen PDCA) en met het groepsproces in het team. Maar gaat niet de inhoudelijke discussie in en noemt geen oplossingen. Dat is voor het team. Zoals te zien in dit model:
 48. DRIE WEGEN NAAR DOELGERICHT VERBETEREN
 49. De kaizenleader of procesbegeleider bemoeit zich niet met de oplossingen. Yokoten
 50. De procesbegeider kiest bij elke stap het juiste analyse-instrument. In het volgende deel van deze serie over kaizen meer over die analyse-instrumenten. Zoals 5xwaarom, 5W2H en Is-isNiet
 51. Yokoten 5 TOOLS ANALYSE
 52. Meer over Kaizen In ons boek: Continu Verbeteren Bert Teeuwen Uitgeverij Yokoten Elke (internet-)boekhandel Yokoten
 53. YouTube-kanaal Yokoten

Notas do Editor

 1. Figuur 28
 2. Figuur 3
 3. Figuur 5
 4. Figuur 5
 5. Figuur 5
 6. Figuur 34
Anúncio