O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Social Media in de Marketingmix (thanks Jerry)

 1. 1. Social Media in de Marketingmix<br />Jerry van den Broeke, Lemonscentedtea<br />Twitter @jerryenzo – LinkedInlinkedIn.com/in/jerryenzo – phone 31 (0)6 24090059<br />
 2. 2. Even voorstellen…<br />Jerry van den Broeke<br />Managing director LemonScentedTea<br />Opleiding<br />HEAO Communicatie<br />Vrije Universiteit, Beleid, Communicatie & Organisatie<br />Ervaringsgebieden<br />branding, reputatie, cultuur, positionering, activatie, online, crossmedia, changemgt<br />Organisaties<br />onder meer: diverse reclamebureaus, Postbank, HEMA, Amnesty, Ministerie van VenW, Hewlett-Packard, InShared, Lectric/Nextmarketeer<br />
 3. 3. Marketing mind switch…<br />
 4. 4. Wat gaan we doen vandaag?<br />Marketingstrategie versus social media strategie<br />Inzicht in hoofden van klanten<br />Affiniteit met behoeften en karakters van mensen (persona’s)<br />Grip op de funnel middels een story<br />
 5. 5. ¿ Quepasa !<br />Jerry van den Broeke<br />
 6. 6. Continuous<br /> partial<br />attentiona<br />
 7. 7. eendigitaalleven op maat<br />
 8. 8. “Consumentenkiezengespecialiseerdeomgevingen die beter in hunlevenpassen” Chris Anderson, WiredSept 2010<br />De info die je nu in je browser ziet zorgt maar voor kwart van al het<br />internetverkeer en dat neemt af. Toepassingen die voor meer verkeer <br />zorgen:<br /><ul><li> Peer to peer bestandoverdracht (KaZaA)
 9. 9. email
 10. 10. Api’s van apparaat naar apparaat
 11. 11. Skype
 12. 12. World of Warcraft – games
 13. 13. VoiP
 14. 14. Ichat</li></ul>Morgan Stanley:<br />Binnen 5 jaar kopen consumenten<br />meer via mobiele apparaten dan via<br />PC’s.<br />Forrester:<br />In 2012 worden meer tablets dan <br />Notebooks verkocht<br />
 15. 15.
 16. 16. vroeger<br />Forrester Research Inc<br />
 17. 17. En nu<br />Forrester Research Inc<br />
 18. 18. The consumerdecisionjourney(McKinsey Quarterly 2009)<br />
 19. 19. Is de consument nu veranderd?<br />
 20. 20. a<br />
 21. 21. Watdrijftmensen?<br />Nederlandse waarden van Oppenhuisen (2000) <br />op basis van de Amerikaan Rokeach<br />Relaties<br />Hechte vriendschap<br />Familiebanden<br />Een partner hebben<br />Sociaal georienteerd<br />Luisteren naar iemand<br />Verantwoordelijk zijn<br />Rekening houden met<br />anderen<br />Waarden van oudsher<br />Nationale trots<br />Aanzien hebben<br />Trots op jezelf kunnen zijn<br />Prestaties<br />Gezelligheid<br />Ambities hebben<br />Vakmanschap<br />Prestaties<br />Hogerop komen<br />Individueel georienteerd<br />Genieten<br />Onbezorgd zijn<br />Leuke dingen doen<br />Gezond zijn<br />Waarden van nu<br />Jezelf bewijzen<br />Jezelf vermaken<br />Creatief zijn<br />Relaxt zijn<br />Tijd hebben<br />
 22. 22. Watdrijftmensen?<br />Nederlandse waarden van Oppenhuisen (2000) <br />op basis van de Amerikaan Rokeach<br />Zekerheid<br />Je veilig voelen<br />Bezittingen hebben<br />Zekerheid<br />Geborgenheid<br />Gezinsleven<br />Kinderen hebben<br />Aandacht geven<br />Zorgen voor anderen<br />Iemand vormen<br />Conformistisch zijn<br />Leven zoals het hoort<br />In de smaak vallen<br />Status<br />Beleefdheid<br />Uitdaging<br />Spontaan zijn<br />Je grenzen zoeken<br />Uitdaging<br />Eigen mening hebben<br />Vrijheid<br />Alleen zijn<br />Vrijheid<br />Doen en laten wat je wilt<br />Geen problemen hebben<br />Je eigen weg gaan<br />Idealen hebben<br />Geen meeloper zijn<br />Vechtlust hebben<br />In jezelf geloven<br />
 23. 23. Reciprociteit<br />Ik wil aandacht, serieus genomen worden, dat men mij overweegt en probeert. Liefst trouw is aan me.<br />Ik wil aandacht, serieus genomen worden, toegang geeft tot anderen, dat men<br />naar me luistert<br />Merk<br />Mens<br />
 24. 24. Van Zenden naar Enablen<br />Van Marketeer naar Faciliteer<br />
 25. 25. Marketing strategie<br />
 26. 26. Marketing strategie piramide<br />Reference<br />Engagement<br />Reassurance<br />Participation<br />Involvement<br />Awareness<br />
 27. 27. Marketing en social strategie<br />Reference<br />Embrazing<br />Engagement<br />Supporting<br />Reassurance<br />Energizing<br />Participation<br />Talking<br />Involvement<br />Awareness<br />Listening<br />
 28. 28. Marketing in sociallanguage<br />I want to shareyou<br />I want to marryyou<br />I amveryfund of you<br />I want spendtime<br />withyou<br />I findyouinteresting<br />I understandyou<br />I knowyou<br />Reference<br />Embrazing<br />Engagement<br />Supporting<br />Reassurance<br />Energizing<br />Participation<br />Talking<br />Involvement<br />Awareness<br />Listening<br />
 29. 29. The consumerdecisionjourney(McKinsey Quarterly 2009)<br />Awareness<br />I knowyou<br />I understandyou<br />Listening<br />
 30. 30. The consumerdecisionjourney(McKinsey Quarterly 2009)<br />I findyouinteresting<br />Talking<br />Involvement<br />Awareness<br />I knowyou<br />I understandyou<br />Listening<br />
 31. 31. RazorFish<br />
 32. 32. RazorFish<br />
 33. 33. The consumerdecisionjourney(McKinsey Quarterly 2009)<br />I want to spend time withyou<br />Energizing<br />I findyouinteresting<br />Talking<br />Participation<br />Involvement<br />Supporting<br />Awareness<br />I knowyou<br />I understandyou<br />Listening<br />
 34. 34. The consumerdecisionjourney(McKinsey Quarterly 2009)<br />I want to spend time withyou<br />Energizing<br />I findyouinteresting<br />Talking<br />Participation<br />Involvement<br />Supporting<br />Awareness<br />I knowyou<br />I understandyou<br />Reassurance<br />Listening<br />Supporting<br />I amveryfund of you<br />embracing<br />
 35. 35. The consumerdecisionjourney(McKinsey Quarterly 2009)<br />I want to spend time withyou<br />Energizing<br />I findyouinteresting<br />Talking<br />Participation<br />Involvement<br />Supporting<br />Awareness<br />I knowyou<br />I understandyou<br />Reassurance<br />embracing<br />Listening<br />Supporting<br />I amveryfund of you<br />Engagement<br />embracing<br />I want to marryyou<br />
 36. 36. The consumerdecisionjourney(McKinsey Quarterly 2009)<br />I want to spend time withyou<br />Energizing<br />I findyouinteresting<br />Talking<br />Participation<br />Involvement<br />Supporting<br />Awareness<br />I knowyou<br />I understandyou<br />Reassurance<br />embracing<br />Listening<br />Supporting<br />Reference<br />I amveryfund of you<br />Engagement<br />I want to shareyou<br />embracing<br />Supporting<br />I want to marryyou<br />
 37. 37.
 38. 38. Welke strategie?<br />
 39. 39. Welke strategie?<br />
 40. 40. Welke strategie?<br />
 41. 41. Welke strategie?<br />
 42. 42. Welke strategie?<br />
 43. 43. Welke strategie?<br />
 44. 44. Welke strategie?<br />Porsche bereikte 1.000.000 fans op Facebook. Om te bedanken werd een Porsche 911 beplakt met de namen van 27.000 fans. Hiervan is een filmpje gemaakt die op de fanpagina is gepost. Hier kan je checken of jouw naam ook op de 911 staat - persoonlijk en geeft gevoel van verbondenheid! Het filmpje is door de fans zelf verder verspreid.<br />
 45. 45. Welke strategie?<br />
 46. 46. Welke strategie?<br />Zodra iemand via Foursquare op o.a.Schiphol incheckt, neemt KLM contact op via het @klmsurpriseTwitter account. De boodschap is dat KLM een kleine verrassing in petto heeft... Hierna schiet het KLMsurprise team in actie: via een snelle speurtocht (o.a.LinkedIn, Twitter en Facebook) wordt zoveel mogelijk informatie gezocht over de klant om een verrassend en persoonlijk cadeautje aan te bieden voordat de klant aan boord zit.<br />
 47. 47. Welke strategie?<br />
 48. 48. Welke strategie?<br />
 49. 49. Welke strategie?<br />
 50. 50. Welke strategie?<br />
 51. 51. LEMON SCENTED TEA CREATIVITY THAT TRAVELS<br />POST ADVERTISING: RELEVANTIE, CONVERSATIE<br />
 52. 52. Cialdini’s zes basisprincipes van beïnvloeding<br />Wederkerigheid<br />Doet een ander iets voor mij, dan krijg ik de neiging iets terug te doen<br />Sociale bewijskracht<br />Als de meeste anderen het doen, dan raak ik geneigd het ook te doen<br />Consistentie/commitment<br />Als ik eenmaal A heb gezegd, moet ik ook B zeggen<br />Sympathie/aantrekkelijkheid<br />Ik doe graag dingen voor mensen die ik aardig vind of die op mij lijken<br />Autoriteit<br />Wie autoriteit uitstraalt ben ik geneigd te volgen en te geloven<br />Schaarste<br />Wat zeldzaam is, wil ik hebben<br />
 53. 53.
 54. 54.
 55. 55. Campagne van bureau Noise<br />
 56. 56.
 57. 57.
 58. 58.
 59. 59.
 60. 60. Maar wie iseigenlijk de customer?<br />
 61. 61. consumentensmaken<br />
 62. 62. Inzicht door persona’s <br />Nietiedereenbeslist op dezelfdemanier<br />De eenwilveelfeiten de anderwilpersoonlijk contact<br />De eenbeslist op emotie de ander op ratio<br />De eenbeslistsnel de anderelangsaam<br />
 63. 63. Inzicht door persona’s <br />Een persona is eennietbestaandevertegenwoordiger van je <br />doelgroep. Persona’s krijgeneengezicht en identiteit en daarmee<br />komt de factor mensterug in de planfase.<br />Voordeel personas; het leertiedereen in de organisatie met eenzelfde<br />bliknaar de bezoekers van de site tekijken. <br />Tip: schrijf je plan, strategieookgerichtaan je persona…<br />
 64. 64. Competitieveconsument<br />Dezemensenhebben de voorkeuromsneltebeslissen op basis van feiten. Zevragenzich op een website afwaaromzejuisthiermoetenzijn. Ben je geloofwaardig en hoe help je me ommijndoelentebereiken? <br />Amazon bedientdezebezoeker door eenkorteopsommingtegeven van schrijver, boek, prijs en levertijd. Dit is vooreencompetitievebezoekervoldoendeomzijnkeuze op tebaseren. <br />
 65. 65. Spontaneconsument<br />Consumenten die snelkiezen op basis van emotie. Zelatenzichnietleiden door feitenmaar door gevoel. Zevinden het belangrijkdat je een product naareigenwenskuntaanpassen. Goede service is belangrijk. Zezijngevoeligvooraanbiedingen en acties.<br />Amazon bedientdezegroep door groepenboekenaantebieden met eeninteressantekorting.<br />
 66. 66. humanistischeconsument<br />De humanist beslist op basis van emotiemaarzekerweldoordacht. Hijwilgraagwetenwie het bedrijfachtereenaanbod of website is. <br />Ervaringen van anderenzijn erg belangrijk. Hoe kanik je vertrouwen en wiegebruiken je productenallemaal. <br />Ditzijntypischehumanistischevragen. <br />Amazon bedientdezemensen door recenties van andereaantebiedenmaarook door aantetonenwatanderemensennogbinnendezelfdecategoriekochten. <br />
 67. 67. Methodischeconsument<br />De methodischeconsumentbeslistlangzaam op basis van feiten. Dezeconsumentenzijnbenieuwdnaar het heleproces, naar de achtergronden van een product en gaanniet over eennachtijs. Zemakenbewustekeuzes en willengraagbewijzen en garantieszien.<br />Amazon biedtdezebezoeker de mogelijkheidomeenaantalpagina’s van eenboekvooraftelezen. Vervolgensslaapt de methodischebezoekerernogeennachtje over. Waarnazeweloverwogen het besluitneemtom het boekwel of nietaantepassen. <br />
 68. 68.
 69. 69. Aan de slag<br /><ul><li>Vier groepen
 70. 70. Elke groep vertegenwoordigt een persona. Beschrijf deze kort !
 71. 71. Maak een story hoe je persona door de decisionjourney gaat voor een …… (onderwerp).
 72. 72. Waarbij de nadruk ligt op sociale prikkels die de persona ontvangt per fases in de journey.
 73. 73. Welke fase is met name belangrijk voor jouw persona en welke minder? Benoem de kritieke fases.</li></li></ul><li>Wathebben we vandaaggedaan?<br />Marketingstrategie versus social media strategie<br />Inzicht in hoofden van klanten<br />Affiniteit met behoeften en karakters van mensen (persona’s)<br />Grip op de funnel middels storytelling<br />
 74. 74. Dank je wel<br />
 • KenniaArrindell

  Nov. 4, 2011

Vistos

Vistos totais

1.081

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

14

Ações

Baixados

0

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

1

×