O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Informe de la Campanya Vacances d’Estiu 2016, “T’estiu molt"

424 visualizações

Publicada em

Informe de la Campanya Vacances d’Estiu 2016, “T’estiu molt", presentat a la comissió de Drets socials, Cultura i Esports de 12 de juliol de 2016.

Publicada em: Notícias e política
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Informe de la Campanya Vacances d’Estiu 2016, “T’estiu molt"

  1. 1. Àrea de Drets Socials Regidoria d'Infància, Joventut i Gent Gran Departament de Promoció de la Infància. Passeig de Sant Joan, 75, 4a planta 08009 Barcelona INFORME CAMPANYA VACANCES D’ESTIU 2016 “T’estiu molt" Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports 12.7.16 !1
  2. 2. INFORME CAMPANYA VACANCES D’ESTIU 2016 “T’estiu molt" (avanç de dades) La campanya d'enguany manté un format similar a les que ja estem acostumats a gaudir en la ciutat de Barceelona, tot i que amb l'objectiu d'adequar-nos a les demandes i propostes expresades pels nois i noies participants i llurs famílies, existeixen uns canvis importants com són els següents: • Major facilitat en la inscripció i per demanar beca (no s'havia de presentar cap documentació paterno/materno-familiar, ja que només amb el Padró Municipal ja quedava doumentada la unitat de convivència; així com cap documentació sobre la renda famíliar ja que només es demanava l'autorització per demanar les dades a l'Hisenda Pública. • Un increment del 39% de les beques amb un augment respecte l'any 2015 de l'aportació econòmica per aquest fet, incialment tenim prevista una dotació de 2.000.000 i s'ha fet una ampliació definitiva fins 2'7M€. • Activitats específiques per a persones amb diversitat funcional amb gran afectació i fins els 21 anys, i que fins ara no era possible integrar en l'oferta d'activitats d'estiu normalitades, malgrat se'ls oferis suport personalitzat via monitor/a de suport. • El nombre de nois/es amb diversitat funcional que participen a les activitats generals ha augmentat fins 526 px. amb 212 activitats que compten amb una ampliació de monitors/es de suport. Enguany la Campanya de Vacances d’Estiu 2016 “T’estiu molt!” de l’Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb centenars d’entitats grans i petites, d’educació en el lleure, esportives, AMPES i altres, ha pogut oferir un extens ventall d’activitats d’estiu per a infants i adolescents -1 a 17 anys- a la ciutat. La campanya ofereix activitats de lleure i d’esport, i activitats socioculturals en les següents modalitats: a) Activitats de lleure Modalitats Què ofereixen A qui s’adrecen On es fan Bressols d’estiu Activitats divertides i adients a les edats dels infants; tasques de cura i respecte d’hàbits d’higiene, alimentació i descans D’1 a 3 anys E s c o l e s b r e s s o l municipals !2
  3. 3. b) Activitats d’esports Casals d’estiu Jocs, tallers creatius, sortides per la ciutat (piscina, visites a museus, ....) o a fora de Barcelona De 3 a 14 anys En escoles, ludoteques, centres cívics , casals de la ciutat Colònies Jocs, tallers, dinàmiques de grup, vetllades, excursions i descobertes, entre altres De 3 a 17 anys En cases de colònies o altres instal·lacions, ubicades en entorns rurals o naturals Campaments Jocs, tallers, dinàmiques de grup, vetllades, excursions i descobertes, entre altres amb contacte directa amb la natura De 3 a 17 anys En terrenys d’acampada o altres espais autoritzats en entorns naturals Rutes R e c o r r e g u t s a p e u , e n bicicleta o transport públic, per fer diferents activitats de lleure i per conèixer diferents llocs segons un itinerari determinat De 13 a 17 anys Terrenys d’acampada, refugis, albergs, cases de c o l ò n i e s o a l t r e s i n s t a l · l a c i o n s autoritzades, en entorns naturals Estades a fora de Catalunya Activitats per al coneixement del territori, de la cultura i de la societat visitada Majors de 16 anys E n e q u i p a m e n t s i instal·lacions del territori d’acollida, en entorn urbà o natural Modalitats Què ofereixen A qui s’adrecen On es fan Campus Olímpia : Precampus Iniciació a diferents esports, sense cap especialització Dels 3 als 6 anys En instal·lacions esportives municipals Poliesportiu s Pràctica de diferents esports Dels 8 als 16 anys Específics Pràctica d’un esport de manera preferent, combinat amb d’altres activitats complementàries Dels 8 als 16 anys Especial Pràctica d’activitats físiques i esportives adaptades per a persones amb discapacitat intel·lectual o psíquica Majors de 8 anys !3
  4. 4. c) Activitats socioculturals BEQUES : Com cada any, l’Ajuntament de Barcelona ofereix la possibilitat d’obtenir beques per cobrir les despeses dels casals a les famílies que per motius econòmics no poden afrontar la despesa que suposen aquestes activitats. Aquest estiu, un total de 15.178 infants i adolescents han obtingut beques per participar en les activitats de la campanya. Ha estat un 39% més d’ajudes concedides respecte a l’edició de 2015, en la qual el volum de beques atorgades va ser de 10.992. La facilitat per sol·licitar i tramitar aquestes ajudes respecte a edicions passades ha estat un factor clau en l’arribada de De natura Pràctica d’activitats a la natura combinades amb altres esports o activitats Dels 8 als 16 anys En instal·lacions esportives municipals i medi natural Jove Incorporació de pràctiques noves o a l t e r n a t i v e s a l ` e s p o r t tradicional Dels 14 als 17anys En instal·lacions esportives i algunes activitats en altres espais de la ciutat Casals esportius: Combinació d’una disciplina esportiva o de diverses amb altres activitats lúdiques Dels 3 als 14 anys En instal·lacions esportives, escoles i casals de la ciutat Modalitats Què ofereixen A qui s’adrecen TIC (Tecnologies de la Informació i la comunicació) Activitats formatives i de Lleure relacionades amb les tecnologies i les xarxes socials. Nois/noies de 12/17anys Arts plàstiques Pintura, escultura, dibuix, grafitti, Urban art Arts Escèniques Dansa (contemporània, clàssica i les derivades de l’urban art), Teatre, circ Arts Musicals Pràctica d’habilitats musicals. Des d’aprendre a cantar, tocar un instrument, a formar banda Imatge Activitats relacionades amb la presa i l’edició d’imatge (Foto, vídeo), en format digital o altres suports Combinades Propostes d’activitats continuades que englobin diferents disciplines i experiències Altres Temàtiques Activitats que no s’englobin en les anteriors (cuina, periodisme...), !4
  5. 5. més demandes, ja que per primera vegada la documentació que ha calgut presentar ha estat molt reduïda, i senzilla. Aquest augment de la demanda de beques ha comportat un increment de la partida destinada a ajudes, que augmenta a 2,7 milions d’euros (inicialment estava previst destinar 2 milions a cobrir la demanda de beques). L’Ajuntament de Barcelona no posa cap limitació per la cobertura de les beques de la campanya de vacances d’estiu. Totes aquelles famílies que sol·liciten ajuda i que entren dins dels paràmetres i les condicions establertes per rebre’n les tenen. Hi ha tres barems diferents en funció de la renda, i la majoria de les beques concedides es troben en el més alt, el que cobreix el 90% de la despesa de l’activitat. Els barems són els següents: ▪ Cobertura del 90% de l’activitat: per a rendes de 0 a 6.140 euros ▪ Cobertura del 60% de l’activitat: per a rendes de 6.141 euros a 9.959,66 euros ▪ Cobertura del 30% de l’activitat: per a rendes de 9.959,67 euros, a 12.000 euros Cal dir que el 70% de les 15.178 beques atorgades enguany ho han estat a la franja del 90%. OFERTA : Enguany s’ han ofertat un total de 232.2226 places . La campanya “T’estiu molt!” oferta un ventall molt gran d’activitats. Es duran a terme 785 activitats, un 11,18% més que en 2015. Totes aquestes activitats estan organitzades i desenvolupades per un total de 428 entitats promotores conveniades. PERSONES PLURIDISFUNCIONALS: La campanya d’aquest estiu presenta algunes novetats respecte a edicions passades. La més destacada és la incorporació d’una nova modalitat d’activitats que es fan en casals específics per a persones amb diversitat funcional, adreçades per a infants i per a joves fins a 21 anys. Aquests casals específics els desenvolupen entitats que ja estan fent al llarg de l’any un treball d’educació en el lleure amb persones amb diversitat funcional, i que volen oferir també casals durant el període de vacances escolars, oferint activitats de lleure, educatives i familiars. !5
  6. 6. En concret es tracta de quatre casals: “Agost al bosc” per a persones amb DI “Casal d’Estiu Esclat” per a nenes i nens amb paràlisi cerebral i altres discapacitats semblants Casal d’estiu per a infants amb autisme “Casal d’Estiu Escola Rel” per a infants i adolescents que presenten necessitats específiques d’aprenentatge A banda de les activitats específiques que es programen adreçades a grups de persones amb diversitat funcional, es cobreix, com en edicions passades, la demanda del servei de monitors especialitzats per atendre les necessitats d’aquells infants i adolescents que requereixin un suport especial per situacions de discapacitat física, psíquica o sensorial, per tal que puguin participar en qualsevol de les activitats programades, i conjuntament amb altres infants i joves, per tal d’afavorir la integració i com a suport a la inclusió. Aquest any s’han inscrit un total de 526 infants i joves amb discapacitat (provisional), que participaran en un total de 212 activitats (provisional). Per cobrir aquesta demanda específica, l’Ajuntament de Barcelona posarà a disposició de les famílies un total de 454 monitors de suport (provisional), que implicaran una despesa de 452.283 euros (provisional). Aquestes dades són encara provisionals ja que poden variar al llarg del desenvolupament de tota la campanya, i es tancaran quan aquesta acabi. En relació a 2015, augmenten tant les inscripcions d’infants i joves que necessiten aquest suport específic, com també la quantitat de monitors i monitores d’ajuda, i la inversió que hi ha prevista per cobrir aquesta demanda. 2015 2016 Nombre d’inscrits amb discapacitat 433 526 (provisional) Nombre d’activitats dels inscrits amb discapacitat 175 212 (provisional) Nombre de monitors de suport 375 454 (provisional) Cost dels monitors de suport 373.788€ 452.283€ (provisional) !6
  7. 7. Tota l’oferta d’activitats i els calendaris, així com la informació referent a la campanya “T’estiu molt!” es pot consultar al web www.barcelona.cat/vacances !7

×