O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Informe
activitat turística
Comissió d’Economia i Hisenda
17 de Novembre de 2015.
1
Dades d’activitat
turística
01
2
Comissió d’Economia i Hisenda | 17 de Novembre de 2015.
Visitants a Barcelona
29.283.504
Quantificació de visitants 2013
Estimació Estudi d’Impacte econòmic de l’activitat turíst...
• Les estadístiques de turistes i pernoctacions a la destinació Barcelona recullen
principalment l’activitat registrada al...
Turistes i pernoctacions en hotels 1990-2014
7.874.941
17.091.852
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12....
Turistes allotjats en hotels 2015
646.963
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
gen. feb. març...
Passatgers per l’aeroport
Els passatgers per
l’aeroport mantenen un
ritme de creixement similar
a l’any anterior.
El mes d...
Moviment de passatgers de creuers
El 2014 només un 37,8% dels
passatgers de creuers van tenir el
Port de Barcelona com a p...
1.328.468
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
2000 2013 2014
Evolució de viatgers en...
Mobilitat – Hola BCN!
88.159
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
gen. feb. març abr. maig juny jul. ag. set. oct...
Allotjament turístic
02
11
Comissió d’Economia i Hisenda | 17 de Novembre de 2015.
Hotels
Font: Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona.
*Inclou hotels i aparthotels
A partir del 2004, es genera...
Pensions/hostals
Font: Idescat.
5.938
5.494
5.333
5.283
5.401
5.356
5.683
5.749
2003 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Pl...
Habitatges d’ús turístic
Font: Ajuntament de Barcelona
(* ) Les places dels habitatges d’ús turístic han estat estimades a...
Albergs de joventut
Font: Direcció General de Joventut. Generalitat de Catalunya.
Els albergs de joventut són una
tipologi...
Places d’allotjament turístic.
Setembre 2015
Font: Hotels, hostals i albergs juvenils: Direcció General de Turisme. Genera...
Allotjament turístic setembre 2015
17
Punts d’interès turístic per afluència 2014
Punts d’interès
turístic amb control
d’aforament.
18
Percentatge d’ocupació hotelera sobre habitacions
Font: Gremi d’Hotels de Barcelona
91,75
40
50
60
70
80
90
100
gen. feb. ...
Mercat laboral
03
20
Comissió d’Economia i Hisenda | 17 de Novembre de 2015.
Mercat laboral
68.431
10.767
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
I.10
II.10
III.10
IV.10
I.11
II.11
...
Font: Departament d’Empresa i ocupació. Generalitat de Catalunya
9.203
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
set. 2008 s...
Evolució dels contractes laborals en el sector turístic*
Barcelonès
2009-2015
Font: Departament d’Empresa i Ocupació. Gene...
Percepció ciutadana
del turisme
04
24
Comissió d’Economia i Hisenda | 17 de Novembre de 2015.
Percepció del Turismea Barcelona - Setembre 2015
Presentació de Resultats
VIU EN UN BARRI TURÍSTIC RELACIÓ AMB EL
MÉS AVIA...
10
Percepció del Turisme a Barcelona - Setembre 2015
Presentació de Resultats
HI HAGUÉS MÉS
TURISTES
11,2
JA LI ESTAN BÉ
E...
Percepció del Turisme a Barcelona - Setembre 2015
Presentació de Resultats
EXCÉS D’HOTELS, ALBERGS, HABITATGES
D’ÚS TURÍST...
ENALGUNAACTIVITATRELACIONADAAMBELTURISME RELACIÓAMBELS
SÍ
13,5
16,2
12,5 11,1
0
20
40
60
80
100
2007 2008 2009 2010 2011 2...
16
Percepció del Turisme a Barcelona - Setembre 2015
Presentació de Resultats
Enel darrer any, acasa seva han allotjat
alg...
30
Respecte al setembre del
2014, el setembre d’aquest
any hi ha gairebé cinc punts
percentuals menys de
barcelonins que c...
31
Destaca que aquest
setembre 2015, les
persones que estan d’acord
en promoure un debat
representen el 79’1%
Es tracta de...
32
El setembre de 2015, un 32’6% de
barcelonins afirma estar en
desacord o molt en desacord en
atraure més turistes, es tr...
18
Percepció del Turisme a Barcelona - Setembre 2015
Presentació de Resultats
12,8 14,9
84,1 81,8
0
20
40
60
80
100
Set. '...
Pregunta: Amb relació al turisme, valora molt bé/bé/ni bé ni malament/malament/molt
malament la gestió de l’ajuntament de ...
35
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Informe activitat turística

L'informe sobre activitat turística es presenta a la comissió d'Economia i Hisenda del 17 de novembre.

 • Seja o primeiro a comentar

Informe activitat turística

 1. 1. Informe activitat turística Comissió d’Economia i Hisenda 17 de Novembre de 2015. 1
 2. 2. Dades d’activitat turística 01 2 Comissió d’Economia i Hisenda | 17 de Novembre de 2015.
 3. 3. Visitants a Barcelona 29.283.504 Quantificació de visitants 2013 Estimació Estudi d’Impacte econòmic de l’activitat turística. Escenari intermedi – 2013 Insetur. Universitat de Girona. 2015 3 Visitants que pernocten (Turistes) 14.699.000 Hotels 7.571.766 51’6% Pensions 429.066 2’9% HUT, apartaments 2.882.157 19’8% Altres allotjaments 3.758.763 25’7% Visitants que no pernocten (Excursionistes) 14.699.000 Turistes provinents d’altres destinacions 6.606.054 44’9% Creueristes en trànsit 1.092.946 7’5% Residents a Catalunya de fora la RMB 7.000.000 47’6%
 4. 4. • Les estadístiques de turistes i pernoctacions a la destinació Barcelona recullen principalment l’activitat registrada als allotjaments hotelers, mentre que la resta d’oferta turística n’ha quedat al marge. En aquest sentit, cal assumir que durant anys la fotografia del comportament turístic de Barcelona ha estat parcial. •L’evolució del nombre de turistes i pernoctacions hoteleres es mostra amb dades del Gremi d’Hotels i el Consorci Turisme de Barcelona donat que són les ofereixen una millor perspectiva històrica. •Es disposa de dues enquestes d’ocupació hotelera: la de l’INE i la realitzada conjuntament pel Gremi d’Hotels de Barcelona i el Consorci Turisme de Barcelona. S’ha de tenir en compte que aquestes dades, al tractar-se d’enquestes, no sempre coincideixen. L’any 2014, l’INE xifrava en 17.535.212 el nombre de pernoctacions i en 6.728.640 el nombre de turistes. Tanmateix, ambdues sèries assenyalen l’evolució de l’activitat turística amb el mateix nivell de magnitud. 4
 5. 5. Turistes i pernoctacions en hotels 1990-2014 7.874.941 17.091.852 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 16.000.000 18.000.000 1990 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Turistes Pernoctacions Les corbes de creixement de turistes i pernoctacions als allotjaments hotelers a Barcelona experimenten una acceleració constant des de l’any 1990. La tendència a l’alça s’estanca el 2008 i 2009 per la crisi econòmica i a partir del 2010 es recupera el ritme de creixement. Font: Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona 5
 6. 6. Turistes allotjats en hotels 2015 646.963 - 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 gen. feb. març abr. maig juny jul. ag. set. oct. nov. des. Turistes allotjats en hotels 2015 2014 2015 Font: INE El nombre de turistes i el nombre de pernoctacions en hotels mantenen un to similar a l’any passat. El nombre de turistes creix el setembre del 2015 un 2,7% respecte a l’any passat. El creixement acumulat des de principis d’any fins setembre 2015 és d’un 5,8%. El nombre de pernoctacions del mes de setembre del 2015 registra un creixement interanual del 6%. El creixement acumulat des de gener fins setembre 2015 se situa en un 5,1%. 1.754.069 - 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 gen. feb. març abr. maig juny jul. ag. set. oct. nov. des. Pernoctacions en hotels 2015 2014 2015 6
 7. 7. Passatgers per l’aeroport Els passatgers per l’aeroport mantenen un ritme de creixement similar a l’any anterior. El mes de setembre el trànsit aeri per l’aeroport El Prat augmenta un 4,6% respecte al 2014 i xifra el nombre de passatgers en 3,9 milions. L’increment acumulat de passatgers de gener a setembre de 2015 és d’un 4,7%. 3.974.609 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 gen febr març abr maig juny jul ag set oct nov des Passatgers aeroport 2014 Passatgers aeroport 2015 Font: AENA 7
 8. 8. Moviment de passatgers de creuers El 2014 només un 37,8% dels passatgers de creuers van tenir el Port de Barcelona com a port base (embarcament o desembarcament). La majoria de passatgers (un 62,2 %) eren passatgers en trànsit (van estar 4,3 hores de mitjana i no van pernoctar a la ciutat). El nombre de moviments de creueristes el mes de setembre 2015 respecte al mateix mes de l'any passat ha disminuït un 1,1%. L’acumulat de gener fins el setembre 2015 presenta un increment del 5,3%. Font: Autoritat portuària de Barcelona 8 289.374 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 gen febr març abr maig juny jul ag set oct nov des Moviments de passatgers de creuers 2014 Moviments de passatgers de creuers 2015
 9. 9. 1.328.468 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 2000 2013 2014 Evolució de viatgers en transports singulars Telefèric de Montjuïc Funicular del Tibidabo Les Golondrines Tramvia Blau 430.806 335.297 207.718 Font: Turisme de Barcelona, TMB, AMB, empreses gestores. Mobilitat – Transports singulars El 2014 el nombre d’usuaris del Barcelona Bus Turístic, gestionat per TMB i Turisme de Barcelona, va disminuir en un 3,36% respecte a l’any passat. El Barcelona City Tour va tenir un increment interanual del 4,28 % El Telefèric de Montjuïc i el Tramvia Blau van rebre menys usuaris el 2014 que el 2013. El Funicular del Tibidabo i les Golondrines, en canvi, en van rebre més. 9 75% 69% 69% 68% 25% 31% 31% 32% 2011 2012 2013 2014 Ús del bus turístic (2011-2014) Barcelona Bus Turístic Barcelona City tour 2.834.240 2.801.959 2.864.197 2.835.063
 10. 10. Mobilitat – Hola BCN! 88.159 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 gen. feb. març abr. maig juny jul. ag. set. oct. nov. des. Hola BCN! Unitats venudes mensualment 2014 2015 Hola BCN!: abonaments de 2, 3, 4 o 5 dies usats principalment pels visitants. Permet fer un nombre il·limitat de viatges per la ciutat i l’àrea metropolitana en transport públic: metro, autobús (TMB), ferrocarril (FGC), tramvia (TRAM) i tren de rodalies (Rodalies de Catalunya). Els primers mesos de l’any 2015 el nombre de targetes venudes va ser similar a l’any anterior. A partir del mes de maig i fins setembre hi ha hagut un creixement de venda respecte a l’any anterior. Les estacions que registren més validacions són Catalunya, Sagrada Família, Espanya, Liceu, Passeig de Gràcia i Barceloneta. El mes de setembre 2015 es van vendre un 21,3% més d’abonaments que el setembre del 2014. L’increment acumulat de gener a setembre 2015 ha estat de 6,8% respecte a l’any passat. 10Font: TMB
 11. 11. Allotjament turístic 02 11 Comissió d’Economia i Hisenda | 17 de Novembre de 2015.
 12. 12. Hotels Font: Gremi d’Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona. *Inclou hotels i aparthotels A partir del 2004, es genera un creixement molt notable de la planta hotelera especialment a Ciutat Vella que concentra el 27’1% de les places hoteleres de la ciutat i al districte de l’Eixample amb un 28’4%. Alhora se’n produeix una expansió al districte de Sant Martí(Fòrum i 22@) amb el 17’5% de places. Des d’aleshores, el nombre d’hotels i de places ha continuat creixent fins arribar el setembre de 2015 a la quantitat de 367 hotels i 27 aparthotels. 12 49.235 60.331 61.942 63.457 65.100 67.567 68.036 68.444 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (setembre) Places hoteleres
 13. 13. Pensions/hostals Font: Idescat. 5.938 5.494 5.333 5.283 5.401 5.356 5.683 5.749 2003 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Places pensions/hostalsLa reducció de l’oferta de places a partir del 2003 es deu a la conversió de categories baixes a categories superiors. Això és conseqüència de l’entrada en vigor dels successius Plans d’Usos de Ciutat Vella. A partir del 2013 l’oferta de pensions i hostals torna ha augmentar fins arribar a la xifra de 268 establiments d’aquesta tipologia a setembre de 2015. 13
 14. 14. Habitatges d’ús turístic Font: Ajuntament de Barcelona (* ) Les places dels habitatges d’ús turístic han estat estimades a partir del Pla especial urbanístic per a la regulació dels habitatges d’ús turístic a Barcelona 2014. 11.607 20.462 30.472 41.555 41.010 2011 2012 2013 2014 2015 (setembre) Places d'habitatges d'ús turístic* Els habitatges d’ús turístic són una tipologia d’allotjament que ha crescut significativament a partir del 2011, amb l’aprovació de la Llei Òmnibus que simplifica els criteris per a l'inici de l'activitat amb el règim de comunicació, fins a la suspensió de llicències que va tenir lloc el mes d’octubre del 2014. A més de Ciutat Vella amb un Pla d’usos vigent des del 2005, els districtes de l’Eixample (47’96%), Sant Martí (12’12%), Sants-Montjuïc (11’84%) i Gràcia (11’25%) concentren la part més important d’aquesta oferta d’allotjament, amb una dinàmica de concentració territorial que coincideix amb la planta hotelera. En l’actualitat existeixen 9.480 llicències d’habitatges d’ús turístic. 14
 15. 15. Albergs de joventut Font: Direcció General de Joventut. Generalitat de Catalunya. Els albergs de joventut són una tipologia d’allotjament que, fins el moment, no ha estat considerada com a establiment turístic. En l’actualitat el seu ús transcendeix el concepte d’equipament juvenil. Les places d’albergs van créixer un 36,3% del 2013 al 2014. De gener 2015 i fins la suspensió de llicències, juliol 2015, han crescut un 13,82% fins arribar a un total de 111 albergs. 15 6.782 8.148 9.274 2013 2014 Octubre 2015 Places d'albergs
 16. 16. Places d’allotjament turístic. Setembre 2015 Font: Hotels, hostals i albergs juvenils: Direcció General de Turisme. Generalitat de Catalunya. Habitatges d’ús turístic: Ajuntament de Barcelona El setembre de 2015 Barcelona compta amb 68.444 places hoteleres (hotels i aparthotels) que corresponen a poc més de la meitat del total de les places d’allotjament turístic. L’oferta de 41.010 places estimades dels habitatges d’ús turístic ocupen el segon lloc, amb un percentatge del 33%. Els albergs de representen 9.274 places i 6.036 places corresponen a pensions i hostals. 16 Hotels 52% Aparthotels 2% Hostals/Pensions 5% Albergs juvenils 7% Habitatges d'ús turístic 33% Apartaments turístics 1%
 17. 17. Allotjament turístic setembre 2015 17
 18. 18. Punts d’interès turístic per afluència 2014 Punts d’interès turístic amb control d’aforament. 18
 19. 19. Percentatge d’ocupació hotelera sobre habitacions Font: Gremi d’Hotels de Barcelona 91,75 40 50 60 70 80 90 100 gen. feb. març abr. maig juny jul. ag. set. oct. nov. des. 2014 2015 El setembre de 2015 l’ocupació hotelera a Barcelona ha estat del 91,75%, pràcticament la mateixa que es va registrar el setembre del 2014 (91,10%). La mitjana d’ocupació entre gener i setembre de 2015 ha estat de 81,84%, lleugerament superior al registrat el mateix període de 2014 (80,27%). L’any 2014 el percentatge d’ocupació sobre habitacions ha estat del 78’2%. Ocupació hotelera 19
 20. 20. Mercat laboral 03 20 Comissió d’Economia i Hisenda | 17 de Novembre de 2015.
 21. 21. Mercat laboral 68.431 10.767 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 I.10 II.10 III.10 IV.10 I.11 II.11 III.11 IV.11 I.12 II.12 III.12 IV.12 I.13 II.13 III.13 IV.13 I.14 II.14 III.14 IV.14 I.15 II.15 Afiliats al règim de la Seguretat Social del sector de l‘Hostaleria* Assalariats Autònoms * Inclou hoteleria i restauració Font: Departament d’Empresa i ocupació. Generalitat de Catalunya El nombre de treballadors del sector turístic afiliats a la Seguretat Social per trimestres té una lleugera tendència a l’alça al llarg del període. S’observen petites oscil·lacions en funció de l’estacionalitat. 21
 22. 22. Font: Departament d’Empresa i ocupació. Generalitat de Catalunya 9.203 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 set. 2008 set. 2009 set. 2010 set. 2011 set. 2012 set. 2013 set. 2014 set. 2015 Evolució aturats registrat per l’activitat econòmica de l’Hostaleria* (2008-2015) Mercat laboral * Inclou hoteleria i restauració El nombre d’aturats registrats en el sector de l’hostaleria s’incrementa notablement en el període 2008-2009 i continua creixent al llarg dels anys fins el 2014 que inicia un descens. 22
 23. 23. Evolució dels contractes laborals en el sector turístic* Barcelonès 2009-2015 Font: Departament d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya Mercat laboral El gràfic assenyala l’evolució anual dels nous contractes (indefinits i temporals), de la comarca del Barcelonès. Les dades engloben els contractes en serveis d’allotjament, serveis de menjar i begudes, agències de viatges i operadors turístics. Quant al 2015 es presenten les dades de nous contractes de gener a setembre. Cal tenir en compte que mostra els nous contractes i, per tant, no ens informa del conjunt de contractes existents. Destaca l’augment de nous contractes l’any 2014; el 2015 mostra una tendència semblant. 23 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 gen-set 2015 Contractes indefinits Contractes temporals 84.090 96.170 95.207 170.012 137.139 20,2% 82,3% 17,7% 85,8% 14,2% 83,4% 16,6% 16,4% 87,7% 12,3% 86,6% 13,4% 83,6% 76.425 89.437 79,8% * Inclou els contractes de serveis d'allotjament , serveis de menjar i begudes i en agències viatges i operadors turístics.
 24. 24. Percepció ciutadana del turisme 04 24 Comissió d’Economia i Hisenda | 17 de Novembre de 2015.
 25. 25. Percepció del Turismea Barcelona - Setembre 2015 Presentació de Resultats VIU EN UN BARRI TURÍSTIC RELACIÓ AMB EL MÉS AVIAT SÍ 33,9 38,3 40,4 37,0 0 20 40 60 80 100 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % 9 Percepció del Turisme a Barcelona - Setembre 2015 Presentació de Resultats VIU EN UN BARRI TURÍSTIC RELACIÓ AMB ELS TURISTES P2 1032Considera que vostè viuen un barri on hi ha moltsturistes? MÉS AVIAT SÍ 33,9 38,3 40,4 37,0 0 20 40 60 80 100 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % Font: Enquesta de percepció del Turisme. Setembre 2015. Ajuntament de Barcelona Pregunta: Considera que vostè viu en un barri on hi ha molts turistes? El setembre de l’any passat el 33,9% considerava que vivia en un barri turístic, el setembre d’aquest any ho considera un 37%. Pel que fa a l’evolució anual, el mes de setembre la percepció de viure en un barri turístic és la més baixa de tot el 2015. 25
 26. 26. 10 Percepció del Turisme a Barcelona - Setembre 2015 Presentació de Resultats HI HAGUÉS MÉS TURISTES 11,2 JA LI ESTAN BÉ ELS TURISTES QUE HI HA 73,0 HI HAGUÉS MENYS TURISTES 14,3 NS / NC 1,5 Li agradaria que al seubarri hi hagués més turistes, jaestan beelsque hi haoque hi hagués menys turistes? LI AGRADARIA QUE AL SEU BARRI... RELACIÓ AMB ELS TURISTES P3 1032 Percepció del Turisme a Barcelona - Setembre 2015 Presentació de Resultats HI HAGUÉS MÉS TURISTES 11,2 JA LI ESTAN BÉ ELS TURISTES QUE HI HA 73,0 HI HAGUÉS MENYS TURISTES 14,3 NS / NC 1,5 Li agradaria que al seu barri hi hagués més turistes, jaestan be els que hi ha oque hi hagués menys turistes? LI AGRADARIA QUE AL SEU BARRI... RE P3 1032 Font: Enquesta de percepció del Turisme. Setembre 2015. Ajuntament de Barcelona Pregunta: Li agradaria que en el seu barri hi hagués més turistes, ja estan bé els que hi ha o que hi hagués menys turistes? Aquesta ha estat una pregunta que s’ha inclòs en l’onada de setembre 2015 per primer cop. És significatiu que un 73% de les persones enquestades ja els estigui bé el nombre de turistes que hi ha al seu barri. Cal remarcar que la percepció és del barri i no de la ciutat. 26
 27. 27. Percepció del Turisme a Barcelona - Setembre 2015 Presentació de Resultats EXCÉS D’HOTELS, ALBERGS, HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC, ETC. AL SEU BARRI RELA P18 1032Creu que en el seu barri hi ha masses hotels, SÍ 15,1 NO 82,2 NS / NC 2,7 Font: Enquesta de percepció del Turisme. Setembre 2015. Ajuntament de Barcelona Pregunta: Creu que en el seu barri hi ha masses hotels, albergs, habitatges d’ús turístic, etc.? El 82,2% dels enquestats considera que no hi ha masses allotjaments turístics en el seu barri. Cal remarcar que la percepció és del barri on resideix l’enquestat, no es refereix al conjunt de la ciutat. 27
 28. 28. ENALGUNAACTIVITATRELACIONADAAMBELTURISME RELACIÓAMBELS SÍ 13,5 16,2 12,5 11,1 0 20 40 60 80 100 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % 13 Percepció del Turisme a Barcelona - Setembre 2015 Presentació de Resultats TREBALLA O HA TREBALLAT EN ALGUNA ACTIVITAT RELACIONADA AMB EL TURISME RELACIÓ AMB ELS TURISTES P11 1032Enels últimsdos anys, vostè personalment treballa oha treballat enalguna activitat relacionada amb el turisme? SÍ 13,5 16,2 12,5 11,1 0 20 40 60 80 100 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % Font: Enquesta de percepció del Turisme. Setembre 2015. Ajuntament de Barcelona Pregunta: en els últims dos anys, vostè personalment treballa o ha treballat en alguna activitat relacionada amb el turisme? El nombre de persones que declaren haver treballat en alguna activitat relacionada amb el turisme disminueix al llarg del 2015. El setembre de 2015, les persones que han treballat en el sector del turisme baixa lleugerament respecte al setembre del 2014. 28
 29. 29. 16 Percepció del Turisme a Barcelona - Setembre 2015 Presentació de Resultats Enel darrer any, acasa seva han allotjat algun familiar oamicque hagi vingut avisitar Barcelona? ALLOTJAMENT A CASA D’ALGUN FAMILIAR O AMIC VISITANT RELACIÓ AMB ELS TURISTES P14 1032 Font: Enquesta de percepció del Turisme. Setembre 2015. Ajuntament de Barcelona Pregunta: En el darrer any, a casa seva han allotjat a algun familiar o amic que hagi vingut a visitar Barcelona? Les persones que declaren haver allotjat a un turista a casa seva mostren una tendència a la baixa durant tot l’any 2015. Respecte al setembre del 2014, les persones que expressen haver acollit un turista disminueix fins a vuit punts. 29
 30. 30. 30 Respecte al setembre del 2014, el setembre d’aquest any hi ha gairebé cinc punts percentuals menys de barcelonins que considera que cal atraure més turistes. Així mateix, un 43,7% de les persones enquestades opina que s’està arribant al límit en la capacitat de donar servei als turistes. Es tracta del valor més elevat des del 2008. Pregunta: Amb quina d’aquestes dues opinions està vostè més d’acord? “Barcelona ha de continuar atraient més turistes” “S’està arribant al límit en la capacitat per donar serveis als turistes” Font: Enquesta de percepció del Turisme. Setembre 2015. Ajuntament de Barcelona
 31. 31. 31 Destaca que aquest setembre 2015, les persones que estan d’acord en promoure un debat representen el 79’1% Es tracta del valor més alt en tots els anys de la sèrie. Pregunta: Fins a quin punt està d’acord amb la següent frase? “El futur de Barcelona passa per promoure un debat sobre el turisme entre ciutadans, institucions i sector econòmic” Font: Enquesta de percepció del Turisme. Setembre 2015. Ajuntament de Barcelona
 32. 32. 32 El setembre de 2015, un 32’6% de barcelonins afirma estar en desacord o molt en desacord en atraure més turistes, es tracta del valor més baix dels darrers anys comparable als valors del 2007 i 2009. Si bé hi ha un percentatge superior, el 44’1 % de persones que està molt o bastant d’acord en atraure més turistes, aquesta valoració ha baixat quasi 8 punts respecte l’any anterior. Pregunta: Fins a quin punt està d’acord amb la següent frase? “El futur de Barcelona passa per atraure més quantitat de turistes” Font: Enquesta de percepció del Turisme. Setembre 2015. Ajuntament de Barcelona
 33. 33. 18 Percepció del Turisme a Barcelona - Setembre 2015 Presentació de Resultats 12,8 14,9 84,1 81,8 0 20 40 60 80 100 Set. '14 Set. '15 % P16 P17 PRESÈNCIA D’HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC EN EL SEU EDIFICI RELACIÓ AMB EL TURISME 1032Enel seu edifici, creuque hi ha algun habitatge d’ús turístic? La presència enel seu edifici d’habitatges d’ús turístic li ocasiona moltes, bastantes, poques ocapmolèstia? Hi ha habitatges d’ús turístic a l’edifici 149 PRESÈNCIA D’HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC MOLÈSTIES Sí No NS / NC Moltes molèsties Bastantes molèsties NS / NC Poques molèsties Cap molèstia Percepció del Turisme a Barcelona - Setembre 2015 Presentació de Resultats 12,8 14,9 84,1 81,8 0 20 40 60 80 100 Set. '14 Set. '15 % P16 P17 PRESÈNCIAD’HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC EN EL SEU EDIFICI RELACIÓ AMB EL TURISM 1032Enelseuedifici,creuquehihaalgun habitatge d’ústurístic? Lapresènciaenelseuedificid’habitatges d’ústurísticliocasionamoltes,bastantes, poques ocapmolèstia? Hiha habitatges d’ús turístic al’edifici 149 PRESÈNCIA D’HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC MOLÈSTIES 19,2 14,4 25,6 9,7 20,5 30,3 34,7 45,1 0 20 40 60 80 100 Set. '14 Set. '15 % Sí No NS / NC Moltes molèsties Bastantes molèsties NS / NC Poques molèsties Cap molèstia 12,8 14,9 84,1 81,8 0 20 40 60 80 100 Set. '14 Set. '15 % P16 P171032Enel seu edifici, creuque hi haalgun habitatge d’ús turístic? PRESÈNCIA D’HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC MO Sí No NS / NC Moltes molèsties Bastantes molèsties NS / NC Poques molèsties Cap molèstia Font: Enquesta de percepció del Turisme. Setembre 2015. Ajuntament de Barcelona Pregunta: En el seu edifici creu que hi ha algun habitatge d’ús turístic? El setembre de 2015 la percepció de tenir un habitatge d’ús turístic en el mateix edifici augmenta lleugerament. Destaca que, del total de barcelonins que creu que en el seu edifici hi ha una habitatge d’ús turístic, un 75,4% declara que tenir poques molèsties mentre que l’any passat ho feia el 55,20%. 33
 34. 34. Pregunta: Amb relació al turisme, valora molt bé/bé/ni bé ni malament/malament/molt malament la gestió de l’ajuntament de Barcelona en els següents àmbits: 34Font: Enquesta de percepció del Turisme. Setembre 2015. Ajuntament de Barcelona
 35. 35. 35

×