Anúncio
Newsletter sl tterm1_is8
Newsletter sl tterm1_is8
Newsletter sl tterm1_is8
Newsletter sl tterm1_is8
Anúncio
Newsletter sl tterm1_is8
Newsletter sl tterm1_is8
Newsletter sl tterm1_is8
Próximos SlideShares
Issue9Issue9
Carregando em ... 3
1 de 7
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Último(20)

Anúncio

Newsletter sl tterm1_is8

  1. 01 18 OCTOBER 2013 | TERM 1 | ISSUE 8 NEWSLETTER NHỊP CẦU THẾ GIỚI From Mr Mark Sayer - Principal of BVIS Hanoi - Royal City Campus Thông điệp từ thầy Mark Sayer - Hiệu trưởng trường Quốc tế BVIS Hà Nội - Royal City It is with a sense of optimism and satisfaction that I write this newsletter at the end of a very busy but rewarding first half of term. In the 8 short weeks of term, the students have settled remarkably well. There is a buzz about their learning, an excitement at being able to use new language skills in conversations and an openness in the young to new ideas of learning and enquiry. Many events have taken place from the Moon Festival to Book Week, competi- tions and presentations to this week of external trips, residen- tial or day trips in and around Ha Noi. Much has been achieved, and I would like to pay tribute to the hard work of the administrative staff who keep the wheels turning, and all of our teaching staff for their hard work and efforts on behalf of your children. Unless one has taught, it is difficult and appreciate the attention to detail, the care and planning that goes in to teaching life. But I would also commend our students. Many throughout the school have committed themselves to the principles of our Aide Memoire, to the standards we espouse in our school of caring for others and attaining through consistent effort new levels of achieve- ment, of throwing themselves in to everything the school has to offer. I have particularly enjoyed the welcome I have had from the Primary students who have encouraged me to sit with them at lunch time and share times of conversation. I have learnt a great deal through it. But I am not so naive as to think that we have achieved all we set out to achieve; there is a long way to go yet. There are many more opportunities for our most senior pupils to take personal responsibility for themselves and their learning, and I look forward to signs of this growth in the weeks ahead. I have been grateful to parents for their feedback. How else will we as overseas teachers, committed as we are to your children, be able to assist in their academic, social and cultural development? This first half of term is a story of many wonderful successes, and some lessons to learn. It is time for a break, time for reflection, and time for all to look back on a full and reward- ing period in the life of our new school. I wish all members of the school community a very happy half term break and look forward to seeing all again on Monday 28th October. CONTENTS 01 03 04 05 06 07 From Mr Mark Sayer Future Events From Mrs Sarah Wild From Mr Nicholas West Important Information Communications
  2. From Mr Mark Sayer - Principal of BVIS Hanoi - Royal City Campus Thông điệp từ thầy Mark Sayer - Hiệu trưởng trường Quốc tế BVIS Hà Nội - Royal City 02 Tôi viết bản tin này với tinh thần lạc quan và hài lòng khi chúng ta kết thúc nửa đầu học kỳ một tuy bận rộn nhưng đáng khen ngợi. Chỉ trong tám tuần vừa qua, các em đã hòa nhập rất tốt. Các em phấn chấn trong việc học tập của mình, phấn khích khi các em có thể sử dụng kỹ năng ngôn ngữ mới trong đối thoại, khá cởi mở với những ý tưởng mới trong học tập cũng như học hỏi với các bạn khác. Nhiều sự kiện đã được tổ chức từ Tết Trung Thu đến Tuần Lễ Sách, các cuộc thi và thuyết trình và tới tuần này là chuyến đi dã ngoại dài ngày hoặc chuyến đi quanh Hà Nội . Chúng ta đã đạt được nhiều thành tích, và thay mặt các em học sinh, tôi muốn bày tỏ lòng cảm ơn với những nỗ lực của các nhân viên hành chính, đã làm việc rất nhiệt tình và thông suốt và tất cả giáo viên của chúng ta vì sự chăm chỉ nhiệt tình. Nếu không được đào tạo, thì một người khó có thể đánh giá cũng như chú ý vào vấn đề chi tiết,sự quan tâm và việc lập kế hoạch đã gắn liền với đời sống giảng dạy khi đã theo nghề này. Nhưng tôi cũng muốn khen ngợi các học sinh của chúng ta. Rất nhiều em trong trường đã cam kết thực hiện những nguyên tắc của Bản ghi nhớ, những tiêu chí mà chúng tôi nhất chí đưa ra trong trường học như chăm sóc cho người khác và đạt được những thành tích ở cấp độ mới thông qua những cố gắng không ngừng, tích cực tham gia vào bất cứ hoạt động gì nhà trường đưa ra. Tôi đặc biệt thích thú sự chào đón từ các em học sinh tiểu học, các em đã mời tôi ngồi cùng các em vào giờ ăn trưa và chia sẻ trò chuyện. Tôi đã học được rất nhiều từ điều này. Nhưng tôi cũng không nghĩ rằng chúng tôi đã đạt được tất cả những mục tiêu đề ra; vẫn còn cả con đường dài phía trước để đi. Có rất nhiều cơ hội cho các học sinh lớp lớn nhất tự chịu trách nhiệm cho bản thân và cho việc học tập của mình, tôi mong được thấy các dấu hiệu của sự tiến bộ này trong các tuần tới. Tôi cũng biết ơn Quý phụ huynh đã phản hồi ý kiến của mình. Còn cách nào khác để chúng tôi, là các giáo viên người nước ngoài có thể hỗ trợ các em trong kiến thức chuyên môn và đồng thời hỗ trợ các em trong việc phát triển về xã hội và văn hóa như đã cam kết? Nửa đầu học kỳ một là một câu chuyện với nhiều thành công, nhưng cũng có một số bài học cần rút ra. Và bây giờ là thời gian để nghỉ ngơi, suy nghĩ, và nhìn lại toàn bộ quá trình đáng tự hào về ngôi trường mới của chúng ta. Tôi chúc tất cả các thành viên của cộng đồng trường học một kỳ nghỉ giữa kỳ vui vẻ, hạnh phúc và mong được gặp lại tất cả các bạn vào thứ hai ngày 28 tháng 10 tới. Open Discussion: In the Crucible...? Professor Van Nhu Cuong, Principal of Luong The Vinh High School Mr. Russell Fryer, Psychologist, MSW, LCSW Mr. Mark Sayer, Principal of BVIS – Royal City Campus Time: 9.00am, Saturday 2nd November 2013 Venue: BVIS Royal City, 72A Nguyen Trai Str., Thanh Xuan Dist., Hanoi Với sự tham gia của: Giáo sư – Thầy giáo Văn Như Cương, Hiệu trưởng trường Lương Thế Vinh Ông Rusell Fryer, nhà Tâm lý học Thầy giáo Mark Sayer, Hiệu trưởng trường BVIS – cơ sở Royal City Thời gian: 9h ngày Thứ 7, 2/11/2013 Địa điểm: Trường BVIS Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Ngọc muốn sáng trong phải năng dũa mài
  3. 03 Whilst every effort has been made to think to plan accurately on timings, it may be necessary to make small changes. These changes will be communicated to parents in advance. Chúng tôi đã rất cố gắng để đưa ra kế hoạch với thời gian chính xác, tuy nhiên, có thể có một vài thay đổi nhỏ cần thiết. Chúng tôi sẽ thông báo trước với Phụ huynh về những thay đổi này. Future Events/Sự kiện sắp tới Date/NgàySubject/ Sự kiện Start Time Giờ bắt đầu ECAs Start/ Bắt đầu chương trình ngoại khóa Primary Football Festival (at BVIS VV)/ Ngày hội bóng đá khối Tiểu học (tại BVIS VV) In the Crucible - Parenting Seminar (Auditorium Main Building)/ Hội thảo phụ huynh “Ngọc muốn sáng trong phải năng dũa mài” (Hội trường tòa nhà Mầm non) Basketball vs HIS (at BVIS RC)/ Thi đấu bóng rổ với trường HIS (tại BVIS RC) Seminar 1 (Auditorium EY Building RC)/ Hội thảo 1 (Tại hội trường tòa nhà Mần non RC) Parent’s Presentation "Parents in Partnership" (Auditorium EY Building RC)/ Thuyết trình trước phụ huynh “Phụ huynh trong quan hệ đối tác” (Tại hội trường tòa nhà Mần non RC) Teachers's Day/Ngày Nhà Giáo Basketball vs BVIS VV (b)(BVIS RC)/ Thi đấu bóng rổ (nam) với BVIS VV (tại BVIS RC) Basketball vs BVIS VV (g) (BVIS VV)/ Thi đấu bóng rổ (nữ) với BVIS VV (tại BVIS VV) IGCSE Information Evening (Auditorium EY Building (RC)/ Họp phổ biến thông tin về kỳ thi IGCSE (Hội trường tòa nhà Mần non RC) All Section Reports to Parents/ Báo cáo gửi cho Phụ huynh Primary Parents' Evening. Secondary Parents' Evening (Primary classrooms and Auditorium Main building)/ Họp phụ huynh khối tiểu học và khối Trung học (Các phòng học khối Tiểu học và Hội trường tòa nhà chính) Seminar 2 (Auditorium EY Building RC)/ Hội thảo 2 (Tại hội trường tòa nhà Mần non RC) Final Week of ECAs/ Tuần cuối của chương trình ngoại khóa Key Stage 1 Production (Auditorium EY Building RC)/ Buổi biểu diễn của học sinh khối lớp 1,2,3 (Hội trường tòa nhà Mần non RC) Winter Songs/Bài hát mùa đông 28/10/2013 30/10/2013 2/11/2013 4/11/2013 9/11/2013 13/11/2013 20/11/2013 20/11/2013 21/11/2013 22/11/2013 26/11/2013 28/11/2013 2/12/2013 7/12/2013 9/12/2013 18/12/2013 19/12/2013 9:00 9:30 15:10 09:00 8:30 15:30 15.30 17:30 9:00 16:00 17:30 13:00 11:30 16:10 11:00 9:30 17:00 17:30 19:30 19:00 11.00 17:00 18:30 End time Giờ kết thúc
  4. From Mrs Sarah Wild - Deputy Head Secondary Thông điệp từ cô Sarah Wild - Hiệu phó Khối Trung học As a new school, we were very keen to organise a residential trip as early as possible, as outdoor education helps form a school community. A study in 2004 by the American Institute for Research found that it clearly increases self-esteem, relationships with teachers and leadership skills. This week was a milestone towards forging these important relationships. I am a firm believer in outdoor education; it is promoted world- wide as central to helping students have an understanding of the world and develop interpersonal skills. New Zealand, in particu- lar, puts great emphasis on this in its curriculum. David Bell, (Her Majesty’s Chief Inspector) explained in his report in September 2004 that “outdoor activities both at school and on residential courses enable pupils to enjoy challenging and unfamiliar experi- ences that test and develop their physical, social and personal skills. They can be among the most memorable experiences for pupils of their school days”. I have experienced first-hand the benefits of being involved in outdoor activities and I therefore advocate these to develop young people to build some of the essential skills they will need in life. To be successful in the future, today’s students will need to be able to adapt very quickly in any circumstance and have a true sense of global responsibility. There- fore it is essential that we continue to make sure that our second- ary students get as many opportunities as possible to undertake outdoor activities. Not only will students have been very active this week, but our goal was also to get them to reflect on what they were learning and what difference this can make to them as individuals. Also as Elena Gustafson (Learning from Children: The Importance of Outdoor Education and Leadership, January 2009) stated, “envi- ronmental problems are going to be the pinnacle challenges for the next generation, and it is essential that youth are given outdoor experiences as part of the knowledge base from which they will address these problems”. Both trips were focusing on environmental issues which will be further discussed in lessons in the next half-term. This week was a clear step further along our path towards the goal of BVIS students becoming global citizens. Do Trường mới được thành lập, chúng tôi đã rất quan tâm đến việc tổ chức đi thực tế sớm nhất có thể giáo dục ngoài trời giúp hình thành tập thể trường. Một nghiên cứu năm 2004 của Viện nghiên cứu Mỹ đã thấy rằng đi thực tế phát triển lòng tự trọng, mối quan hệ với giáo viên và kỹ năng lãnh đạo. Tuần này là cột mốc quan trọng để rèn luyện các mối quan hệ thiết yếu này. Tôi có niềm tin vững chắc vào giáo dục bên ngoài môi trường lớp học; việc này đã được đẩy mạnh toàn cầu nhằm giúp các em học sinh hiểu thêm về thế giới và phát triển các kỹ năng mềm. Cụ thể là New Zealand hết sức chú trọng vào lĩnh vực này trong chương trình giảng dạy. David Bell (Chánh thanh tra Hoàng gia) đã giải thích trong một báo cáo của mình vào tháng 9 năm 2004 rằng “các hoạt động ngoài trời tại trường cũng như các chuyến đi thực tế dài ngày tạo điều kiện cho các em học sinh được thử thách và trải nghiệm nhiều thứ mới lạ nhằm phát triển các kỹ năng thể chất, xã hội và cá nhân. Đó có thể là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất thời học sinh của các em”. Tôi đã được trải nghiệm những lợi ích của việc tham gia các hoạt động ngoài trời do vậy tôi tán thành việc các hoạt động này thúc đẩy các em phát triển các kỹ năng thiết yếu cho cuộc sống sau này. Để thành công trong tương lai, ngay từ bây giờ các em học sinh cần có khả năng thích ứng nhanh trong mọi tình huống và phải thực sự hiểu về trách nhiệm của một công dân toàn cầu. Bởi vậy điều quan trọng là chúng tôi tiếp tục đảm bảo rằng các em học sinh Trung học sẽ có thật nhiều cơ hội được tham gia hoạt động ngoài trời. Tuần này, các em không chỉ rất tích cực, mục tiêu của chúng tôi là cho các em phản ánh lại những gì các em đã học được và chuyến đi này đã tạo nên khác biệt gì đến bản thân các em. Theo Elena Gustafson (Học từ trẻ nhỏ: Tầm quan trọng của Giáo dục ngoài trời và Khả năng lãnh đạo, tháng 1 năm 2009), “ các vấn đề môi trường sẽ là những thách thức lớn nhất với thế hệ trẻ và điều cốt yếu là các em có được những trải nghiệm ở bên ngoài như một phần của kiến thức cơ bản để từ đó các em có thể giải quyết được những vấn đề này”. Cả hai chuyến đi thực tế đều chú trọng vào các vấn đề liên quan đến môi trường sẽ được thảo luận trong các giờ học của kỳ sau. Tuần này là một bước tiến dài trên con đường hướng tới mục tiêu đào tạo học sinh của BVIS trở thành những công dân toàn cầu. 04
  5. Last Friday, six children from Year 6 came into my office to interview me about my primary school days and experiences as a child. They were begin- ning their research ready to write a biography. The children were highly entertained by my stories of pink custard and having to stand outside the Head Teacher’s office for laughing in class! What amazed me though were the similarities between my experiences and those these children are experiencing now. The reasons for choosing my favourite teacher are the same as theirs, someone who respects them and makes learning interesting and enjoyable. My greatest memory of my primary school was a school trip to York, a famous town in England for its Roman history and close relationship with the development of the railways. I can still remember it all these years later and still own the workbook I produced after the trip. Educational visits do so much more than enjoying a day out of class, learning about new places or discovering things from the past. Trips foster relationships between children, staff and children and between staff themselves, and these continue to grow after the visits as everyone is able to remember these collec- tive experiences. Learning and relationships, and seeing a differ- ent side to your children, are all things that develop out of school trips; their worth is invaluable. I am sure your children will remember their school trips this year and it was with great pleasure that I waved off our first educational visits on Wednesday morning to Ba Vi and Bat Trang. The children returned so enthu- siastic about their experiences and have been able to complete some wonderful follow-up work in school, writing accounts and creating images about their visit. Photographs that the children and adults have taken show the enjoyment of these trips so please do look on the website in the photograph section to see even more examples of these visits. Thứ sáu tuần trước, sáu em học sinh Lớp 6 đã đến phòng làm việc của tôi và phỏng vấn tôi về những ngày tôi học tiểu học và kỷ niệm khi tôi còn là một đứa trẻ. Các em đã chuẩn bị các nghiên cứu của mình sẵn sàng để viết một bài tiểu sử. Các em rất thích thú với câu chuyện về bánh trứng màu hồng và chuyện tôi phải đứng ở ngoài văn phòng giáo viên chủ nhiệm vì đã cười trong giờ học! Tuy nhiên điều làm tôi ngạc nhiên lại là sự tương đồng giữa trải nghiệm của tôi và những gì giờ đây các em đang trải qua. Những lý do để tôi lựa chọn giáo viên yêu thích của mình cũng giống với các em, một thầy/cô tôn trọng các em và làm cho việc học tập trở nên thú vị và sôi nổi. Kỷ niệm tuyệt vời nhất của tôi thời học tiểu học là chuyến đi thực tế tới York, một thị trấn của Anh nổi tiếng với lịch sử thời La Mã và là gắn liền với sự phát triển của ngành đường sắt. Sau nhiều năm tôi vẫn còn nhớ rõ về chuyến đi đó và vẫn giữ cuốn sổ bài tập tôi đã làm sau chuyến đi. Các chuyến đi thực tế có ý nghĩa nhiều hơn chỉ là tận hưởng một ngày ngoài lớp học, tìm hiểu về những địa điểm mới hay là khám phá lịch sử. Những chuyến đi như vậy phát triển mối quan hệ giữa các em học sinh với nhau, giữa giáo viên và học sinh, giữa đội ngũ giáo viên và những mối quan hệ này sẽ tiếp tục được thắt chặt sau này khi mọi người có thể nhớ được những việc đã trải qua cùng nhau. Các chuyến đi thực tế của trường thúc đẩy học tập và các mối quan hệ, và nhìn thấy một khía cạnh khác của các em, những giá trị này là vô giá. Tôi chắc chắn rằng các em sẽ ghi nhớ chuyến đi thực tế của trường năm nay và tôi đã thấy rất vui khi tiễn hai chuyến đi thực tế đầu tiên đến Ba Vì và Bát Tràng của khối Tiểu học vào sáng thứ tư . Khi trở về các em hết sức hào hứng với các trải nghiệm của mình và đã có thể hoàn thành các bài tập liên quan tới chuyến đi ở trường, viết nhật ký và vẽ tranh. Các bức hình chụp cho thấy sự thích thú của các em trong chuyến đi, và Quý phụ huynh có thể xem trên website phần ảnh để biết thêm về hai chuyến đi này. 05 From Mr Nicholas West - Deputy Head Primary Thông điệp từ thầy Nicholas West - Hiệu phó Khối Mầm non, Tiểu học
  6. 06 Please note that Half Term ends on Monday 28th October. We look forward to welcoming all students back then. The ECAs begin on that Monday too and therefore all those travelling by School bus should remember that the school day will finish one hour later at 4.15pm. This will be the case for Mondays, Wednesdays and Thursdays only. On the other two days, the buses will leave as normal at around 3.00pm. The Term Dates for the school year 2014-15 will now be on the school website. This will help parents plan for future trips and time away during school holidays. Please be reminded that all requests for student leave should be received in writing by the Deputy Heads in advance of the date of absence. Thank you very much. Quý Phụ huynh lưu ý rằng kỳ nghỉ giữa kỳ kết thúc vào ngày Thứ hai 28 tháng 10. Chúng tôi mong chờ chào đón các em trở lại trường vào ngày đó. Chương trình ngoại khóa cũng bắt đầu vào Thứ Hai và tất cả những em học sinh đến trường bằng xe buýt cần ghi nhớ rằng thời gian kết thúc ngày học sẽ muộn hơn một tiếng, tức là vào 4 giờ 15 phút chiều. Thời gian này sẽ chỉ áp dụng cho các ngày có chương trình ngoại khóa là Thứ hai, Thứ Tư và Thứ Năm. Hai ngày còn lại xe buýt sẽ dời trường như mọi khi vào 3 giờ chiều. Chúng tôi đã cho đăng lịch cho năm học 2014-2015 trên website của trường. Dựa vào lịch trên, phụ huynh có thể lên kế hoạch trước cho các chuyến đi hoặc những kỳ nghỉ khi các em được nghỉ học. Quý phụ huynh xin lưu ý rằng tất cả yêu cầu xin nghỉ của học sinh phải được viết và gửi tới Hiệu Phó trước khi các em nghỉ học. Trân trọng cám ơn! Important Information for Parents Thông báo quan trọng tới Phụ huynh
  7. Communication Thông tin liên hệ với Nhà trường Department Phòng Finance Tài chính Fees/Payments Học phí Absence Nghỉ học Behaviour/Discipline Hành vi/Kỷ luật Form Teacher Giáo viên chủ nhiệm Deputy Head of Section Hiệu phó các Khối Classroom Facilities Thiết bị phòng học Form Teacher Giáo viên chủ nhiệm Deputy Head of Section Hiệu phó các Khối Homework Bài tập về nhà Form Teacher Giáo viên chủ nhiệm Deputy Head of Section Hiệu phó các Khối Lost Property Đồ đạc thất lạc Form Teacher Giáo viên chủ nhiệm Deputy Head of Section Hiệu phó các Khối Uniform Đồng phục Form Teacher Giáo viên chủ nhiệm Deputy Head of Section Hiệu phó các Khối Sickness/Contagious illness Ốm/bệnh Nurse/ Y tá Ext/Số máy lẻ: 342 PA to Deputy Head Trợ lý các Khối Ext/Số máy lẻ: 131 Bus Xe buýt Bus Coordinator Điều phối xe buýt Ext/Số máy lẻ: 302 Business Manager Phó Giám đốc Ext/Số máy lẻ: 150 Catering and Food Thức ăn Parents may like to refer to the Parent Hanbooks for the relevant email address for the staff members. Phụ huynh có thể xem trong Sổ tay Phụ huynh các địa chỉ email của các giáo viên. Communication FLOWCHART for Parents - whom do I contact when I encounter a difficulty? PA to Deputy Head Trợ lý các Khối Ext/Số máy lẻ: 131 Business Manager Phó Giám đốc Ext/Số máy lẻ: 150 Safety and Security An toàn và an ninh Facility Supervisor Giám sát tài sản Ext/Số máy lẻ: 301 Transport (not bus related), Parking Phương tiện đi lại (không phải xe buýt), chỗ đỗ xe Business Manager Phó Giám đốc Ext/Số máy lẻ: 150 Business Manager Phó Giám đốc Ext/Số máy lẻ: 150 Reception Lễ tân Ext/Số máy lẻ: 0 PA to Deputy Head Trợ lý các Khối Ext/Số máy lẻ: 131 Admission Manager Trưởng phòng Tuyển sinh Ext/Số máy lẻ: 888 General Accountant Kế toán tổng hợp Ext/Số máy lẻ: 311 Academic Giảng dạy và học tập Non-Academic Các hoạt động ngoài học tập và giảng dạy Issue Nội dung 1st person Người liên hệ thứ nhất 2nd person Người liên hệ thứ hai 07
Anúncio