O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Masterclass: Instrumente antiplagiat

467 visualizações

Publicada em

Prezentarea dr. hab., profesor universitar Nelly Turcan in cadrul Saptaminii stiintei la BM (10-17 noiembrie 2017).

Publicada em: Educação
 • DOWNLOAD FULL eBOOK INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, CookeBOOK Crime, eeBOOK Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Masterclass: Instrumente antiplagiat

 1. 1. Masterclass: Instrumente antiplagiat Nelly Țurcan, dr. hab., prof. univ.
 2. 2. Etica utilizării informației • Plagiatul a apărut din cele mai vechi timpuri (Marțial vs Fidentius, sec. I d.H) • A plagia = A-și însuși, a copia total sau parțial ideile, operele etc. cuiva, prezentându-le drept creații personale; a comite un furt literar, artistic sau științific. • Plagiat = Operă literară, artistică sau științifică a altcuiva, însușită (integral sau parțial) și prezentată drept creație personală. (DEX) • Conceptul privind dreptul de autor 1800 • Plagiatul este prezentarea muncii unui autor de o asemenea manieră încât să ofere cititorului impresia că aparține acestuia 2
 3. 3. Principala problemă • Diferențierea plagiatului de încălcarea dreptului de copyright • Dreptul de copyright se încalcă atunci când copiem ceea ce a scris un alt autor iar plagiatul se constată atunci când redăm prin cuvintele noastre ce a spus un alt autor fără a-l cita • Dacă preluăm mot- à-mot un fragment de la un autor și-l includem în lucrarea noastră se consideră că încălcăm dreptul de copyright • Dacă preluăm respectivul fragment și nu îl cităm se consideră că suplimentar am și plagiat • Încălcarea dreptului de copyright însemnă automat plagiat • Încălcarea dreptului de copyright este o formă severă de plagiat, cu consecințe ce pot fi foarte severe pentru autori 3
 4. 4. Plagiat academic • Plagiat academic: • formă de fraudă academică care face parte din contextul eticii academice, reprezentând o problemă de educație etică. • Frauda academică: • falsificarea unor date sau informații provenite din procesul de cercetare; • sabotarea lucrărilor altora prin împiedicarea acestora să-și finalizeze lucrarea; • înșelarea sau coruperea în vederea obținerii unor avantaje academice; • favoritismul aplicat unei persoane în dauna alteia. 4
 5. 5. Cadrul legislativ național • Constituția Republicii Moldova - Art. 33 Libertatea creației: 1) Libertatea creației artistice și științifice este garantată. Creația nu este supusă cenzurii; 2) Dreptul cetățenilor la proprietatea intelectuală, interesele lor materiale și morale ce apar în legătură cu diverse genuri de creație intelectuală sunt apărate de lege; 3) Statul contribuie la păstrarea, la dezvoltarea și la propagarea realizărilor culturii naționale și mondiale • Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe - Art. 20 Reproducerea operelor în scopuri personale și Art. 37 Violarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe • Codul penal al Republicii Moldova - Art.185/1 punctul 1 Însușirea dreptului la paternitate (plagiatul ) sau altă violare a dreptului de autor și a drepturilor conexe • Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova - Art. 104 Atribuțiile Comisiei de atestare • Codul de etică și deontologie profesională a cercetătorilor și cadrelor universitare – Compartimentul V. Abaterile de la normele de bună conduită. Punctul 27 a) plagierea rezultatelor sau publicațiilor altor autori • Codul de etică al USM –Art. 22 - (1) Este interzis și se sancționează plagiatul sub orice formă. 5
 6. 6. Clasificarea plagiatului După intenție: După materialul plagiat După cine plagiază După forma plagiatului Intenționat Text Hetero-plagiat (plagiat simplu) Copierea construcțiilor lexicale (plagiat de text) Neintenționat Imagini, tabele, figuri Autoplagiat Plagiat de idei Parafrazarea 6
 7. 7. Șase motive prin care se recomandă utilizarea citărilor 7 1 • Identificarea originii unei idei 2 • Realizarea de interconexiuni între diferite idei 3 • Acceptarea opiniilor proprii 4 • Validarea argumentelor 5 • Diseminarea informațiilor 6 • Aprecierea celor ce au dezvoltat ideea originală Sursa: Neville, C. The Complete Guide to Referencing and Avoiding Plagiarism. Berkshire: Open University Press, 2007. ISBN-13: 978–0–33–522089–2.
 8. 8. Caracteristici ale plagiatului • COPE (Commitee on Publication Ethics) a realizat un ghid referitor la identificarea severității plagiatului și căile de atac de care dispun editorii revistelor științifice în asemenea situații • Cantitatea • Originalitatea materialului copiat (nu se poate vorbi despre plagiat dacă preluăm dintr-o altă lucrare fraze precum: „diferențele dintre cele două loturi sunt statistic semnificative”) • Poziție sau context • Citarea / necitarea surselor • Intenția • Experiența autorului • Traduceri din altă limbă 8
 9. 9. Severitatea plagiatului Sever Utilizarea inadecvată a formulărilor unor terți în mai mult de 10% din lucrare (nu neapărat consecutiv) sau mai mult de 75% din lucrare este în mod evident luată de altcineva, deși nu s-au descoperit sursele Moderat Utilizarea inadecvată a formulărilor unor terți în mai mult de 5% din lucrare (nu neapărat consecutiv) sau mai mult de 50% din lucrare este în mod evident luată de altcineva, deși nu s-au descoperit sursele Ușor Utilizarea inadecvată a formulărilor unor terți sub 5% din lucrare (nu neapărat consecutiv) sau mai mult de 25% din lucrare este în mod evident luată de altcineva, deși nu s-au descoperit sursele 9 În funcție de caracteristici plagiatul a fost împărțit în 2-3 categorii (minor – sever, minor – mediu – sever) De ex. Universitatea din Birmingham clasifică plagiatul în:
 10. 10. Clasificarea plagiatului COPE Major • Utilizarea neautorizată a datelor unei alte persoane • Resubmisia completă a lucrării unui terț în numele propriu (fie tradus, fie netradus) • Copierea aproape cuvânt cu cuvânt a mai mult de 100 de cuvinte de material original fără citarea sursei • Utilizarea neautorizată a structurii, argumentației sau ipotezei / ideii unui alt autor / grup dacă aceasta este utilizată într-o altă lucrare și există dovezi că autorii noii lucrări nu au dezvoltat respectiva structură, argumentație sau ipoteză independent Minor • Copierea aproape cuvânt cu cuvânt a sub 100 de cuvinte, fără indicarea faptului că ele sunt preluate dintr-o altă lucrare sau fără citarea lucrării originale, cu excepția situațiilor în care textul este înalt standardizat • Copierea ușor modificată a unui text mai mare de 100 de cuvinte din altă lucrare, indiferent dacă acea lucrare a fost sau nu citată 10
 11. 11. Exemple de plagiat • Preluarea unei sintagme dintr-o publicație fără plasarea acesteia în ghilimele • Copierea informațiilor din orice surse ce include Internet-ul • Utilizarea lucrărilor pentru care s-a obținut deja credit • Neutilizarea în mod adecvat a notelor de final sau a altor metode de citare 11
 12. 12. Alte abateri de la normele de bună practică în publicarea științifică • Autoplagiat (publicarea multiplă, submisii multiple, împărțirea unui studiu în mai multe articole); • Erori în realizarea citărilor sau a lipsei de referințe; • Necitarea sursei primare; • Utilizarea abstractelor ca sursă de informare; • Utilizarea unei versiuni intermediare a unei lucrări și citarea sursei finale; • Citarea unei lucrări parafrazând informațiile despre acea lucrare din alte lucrări; • „Împrumutarea” extensivă dintr-o sursă cu citarea unor fragmente mult mai mici; • Autocitarea; • Neincluderea în lista de autori a unei persoane implicate în studiu; • Fabricarea de date (utilizarea de formulări intenționat ambigui, manipulări foto, realizarea de afirmații nefondate, modificare de date) 12
 13. 13. Evitarea plagiatului. Parafrazarea • Parafrazarea este o metodă de a evita plagiatul. • Prin parafrazare se evită copierea cuvânt cu cuvânt a unui paragraf. Reformularea ideii în propriile cuvinte ajută la înțelegerea conceptului și evită în același timp plagiatul. Se parcurg următorii pași: 1. Se recitește pasajul original pentru a se înțelege pe deplin mesajul acestuia; 2. Se reformulează pasajul cu propriile cuvinte; 3. Se evită limbajul împrumutat; 4. Se exprimă cu acuratețe toate informațiile esențiale, dar într-o nouă formă; 5. Se utilizează semnele citării; 6. Se citează sursa în text. 13
 14. 14. Evitarea plagiatului. Citarea • Citările sunt forma importantă de comunicare în mediul academic. Acesta prezintă într-o manieră formală originea ideilor și conceptelor, altfel încât oricine poate urmări dezvoltarea cercetării pe un anumit subiect. • Cu răspândirea Internet-ului și multitudinea de texte disponibile online a crescut tendința și ușurința de a plagia. • Unii consideră că informațiile disponibile sunt ale tuturor. • Sunt cunoscute multe cazuri de plagiere, inclusiv a tezelor de doctorat. • Industria informațiilor ne oferă multe instrumente de a detecta plagiatul 14
 15. 15. Evitarea plagiatului. Evitarea surselor secundare • Evitarea surselor secundare • Nu suntem siguri că ceea ce a preluat un alt autor este identic cu ceea ce a scris autorul original • Dacă cităm autorul secundar nu atribuim corect paternitatea sursei originale • E posibil ca autorul secundat să fi modificat sensul , să fi adăugat sau eliminat elemente posibil esențiale în analiza noastră • Pentru a evita sursele secundare: • Căutăm sursa originală, să o analizăm și să o cităm pe ea • În referință indicăm că am preluat din sursa X care citează sursa Y De ex.: 17. MUCCHIELLI, Alex. Les sciences de l'information et de la communication. Paris: Hachette, 2001. Apud COTOARA, Daniela. Modele ale comunicării. In: Studii de Biblioteconomie și știința Informării. 2003, nr. 7, p. 108. 15
 16. 16. Detectarea plagiatului • Se pot clasifica diferite tipuri de plagiat: • Copy & Past; [copiere & lipire] • Copy, Shake & Past; [copiere , amestecare & lipire] • Partchwriting (rewording); [reașezarea cuvintelor] • Structural plagiarism; [plagiat structural] • Translations [traduceri]. • Care dintre aceste fraude pot fi descoperite? 16
 17. 17. Detectarea plagiatului pentru documente text • Există mai multe software antiplagiat, mai scumpe sau mai ieftine. • Ephorus - http://www.ephorus.com/ • Urkund - http://www.urkund.com/en/ • Copyscape Premium - http://www.copyscape.com/premium.php • PlagAware - https://www.plagaware.com/ • Copyscape free - http://www.copyscape.com/plagiarism-software/ • Plagiarisma - http://plagiarisma.net/ro/ • Anti-Plagiat.info - http://anti-plagiat.info/ • DetectarePlagiat.ro - http://www.detectareplagiat.ro/ • Dessertnet - http://www.dissernet.org/ 17
 18. 18. 10 instrumente gratuite de detectare a plagiatului 1. Dupli Checker 2. Copyleaks 3. PaperRater 4. Plagiarisma 5. Plagiarism Checker 6. Plagium 7. PlagScan 8. PlagTracker 9. Quetext 10. Viper 18 Sursa: PAPPAS, Christopher. Top 10 Free Plagiarism Detection Tools For eLearning Professionals (2017 Update). In: eLearning Industry [online]. 2013, 18 November. Disponibil: https://elearningindustry.com/top-10-free-plagiarism-detection-tools-for-teachers.
 19. 19. PlagScan https://www.plagscan.com • PlagScan este un software de detectare a plagiatului, folosit în marea majoritate de instituții academice. Software-ul a fost lansat în 2009. Până în 2015, PlagScan a servit pentru mai mult de 1000 de organizații din întreaga lume, precum Universitatea din Iordania, Colegiul Fortis Largo și Universitatea Liberă din Berlin. PlagScan compară trimiterile cu documente web și arhive interne. Anual PlagScan verifică câteva milioane de documente privind plagiatul. 19
 20. 20. Quetext https://www.quetext.com/ • Quetext este un software gratuit de detectare inteligentă a plagiatului. Introduceți pur și simplu textul dvs. și acesta va fi analizat pe baza frecvențelor sale lexicale, a expresiilor de potrivire, a cuvintelor și a altor factori importanți. Textul dvs. de intrare este cartografiat în rețeaua Quetext internă, unde este comparat cu întregul internet și alte baze de date. • Algoritmul este conceput pentru a ignora expresii încluse în citate și fraze statistice comune, pentru a oferi o căutare mai utilă pentru potențialul plagiat în textul dvs. După finalizarea procesului, rezultatele vor apărea mai jos împreună cu toate sursele relevante pe care le-a găsit software-ul. • Suport lingvistic multiplu, analiză avansată lexicală, utilizare gratuită nelimitată, fără înscriere sau descărcări 20
 21. 21. 21
 22. 22. 22
 23. 23. DetectarePlagiat.ro http://detectareplagiat.ro/descarca_gratuit.php • Program de detecție a plagiatului agreat de Comisia de Etica și utilizat în Universitățile din Romania și Republica Moldova. • Compatibil cu sistemul de operare Windows 10, 8, Windows 7, Windows Vista. • DetectarePlagiat.ro scanează antiplagiat fisiere tipul: - .DOC si .DOCX (Microsoft Office Word) - .PDF (Portable Document Format), - fisiere text .TXT • Programul DetectarePlagiat.ro se bazează pe framework-ul .NET 4.0 astfel încât înainte de a rula programul trebuie să aveți .net instalat 23
 24. 24. 24
 25. 25. 25
 26. 26. DetectarePlagiat.ro 26
 27. 27. 27
 28. 28. Plagiarisma.net http://plagiarisma.net/ro/ 28
 29. 29. 29
 30. 30. ContentWatch https://content-watch.ru/text/ 30 Introduceți textul
 31. 31. https://content-watch.ru/text/ 31
 32. 32. TEXT.RU https://text.ru/antiplagiat • TEXT.RU este un antiplagiat online care permite verificarea gratuită a textului • De asemenea, puteți verifica erorile în text, utilizând serviciul de verificare a ortografiei • Clienții înregistrați nu au restricții de verificare, care le au oaspeții, și pute verifica un număr mult mai mare de texte, utilizând serviciul online de plagiat 32
 33. 33. https://text.ru/antiplagiat/ 33
 34. 34. https://www.youtube.com/watch?v=7xoY-yZm2jg 34
 35. 35. https://www.youtube.com/watch?v=fPNz7wMwLHg 35
 36. 36. https://www.youtube.com/watch?v=3dh1Wu5sOck 36
 37. 37. Atenție! •Aceste instrumente permit verificarea plagiatului doar din sursele electronice 37
 38. 38. Bibliografie: 1. HOSTIUC, Sorin; CURCA, George Cristian. Etica publicării ştiinţifice: mic îndreptar pentru ştiinţele biomedicale. Cluj-Napoca: Casa de Culturii de Ştiinţă, 2012. ISBN: 978-606-17-0180-3. 2. LAU, Jesus. Linii directoare privind cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi. Chişinău: Gunivas, 2010. ISBN: 978-9975-4070-2-1. 3. MATLAC, Ioan. Managementrul informatiei şi comunicării în cercetarea ştiinţifică. Braşov: Editura Universităţii Transilvania, 2006. 250 p. ISBN: 13 978- 973-635-679-7. 4. REPANOVICI, Angela. Ghid de cultura informaţiei. Bucureşti: ABR, 2012. 115 p. ISBN: 978-973-85962-9-0. 5. ŢURCAN, Nelly. Ghid pentru elaborarea tezei de master şi desfăşurarea practicii de specialitate. Ch.: CEP USM, 2009. 62 p. ISBN: 978-9975-70-841-8.
 39. 39. MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE tsurcannelly@gmail.com 39

×