Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de BCGroup research Armenia(16)

Anúncio

Շուկայի ծավալի հաշվարկ.pdf

 1. Մետաղական տանիքների շուկայական ծավալը Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ զեկույցի բոլոր տվյալները փոփոխված են և նախատեսված են միայն ցուցադրական նպատակների համար:
 2. Ընդհանուր տեղեկություն Ն Ա Խ Ա Գ Ծ ի Ն Պ Ա Տ Ա Կ Տանիքածածկման նյութերի շուկայի ակնարկի պատրաստում Խ Ն Դ Ի Ր Ն Ե Ր  Շուկայի ծավալների գնահատում  Շուկայի ներուժի և զարգացման միտումների գնահատում  Շուկայում տեղ գտած վաճառքի ուղիների կառուցվածքի նկարագրություն  Սպառողների սեգմենտավորում  Սպառողների ընտրության չափանիշների կարևորության նկարագրություն  Ներդրումների վերադարձի հաշվարկ շուկա մուտք գործելու դեպքում  Շուկայի գրավչության մատրիցայի կազմում  Ապրանքի ամենատարածված տեսականու նկարագրություն  Ապրանքի գների վերլուծություն Տ Ա Ր Ա Ծ Ք **** Հ Ե Տ Ա Զ Ո Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Օ Բ Յ Ե Կ Տ Ն Ե Ր Հ Ե Տ Ա Զ Ո Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Մ Ե Թ Ո Դ Ի Ր Ա Կ Ա Ն Ա Ց Մ Ա Ն Ա Մ Ս Ա Թ Վ Ե Ր 2 23-30.10.2021 Գրասեղանային հետազոտություն Տանիքածածկման նյութեր
 3. Ամփոփում 3  Տվերի մարզում շինարարության մեջ ցինկապատ և գունավոր պատված պողպատի շուկայական հզորությունը ֆիզիկական արտահայտությամբ կազմում է 54,13 հազար տոննա և 1,696 միլիարդ ռուբլի: - ֆինանսական առումով.  Տվերի մարզի մետաղական տանիքների շուկայի հզորությունը կկազմի 14,62 մլն քառ. մ.  Տվեր քաղաքում ծածկված գլանվածքի շուկայի հզորությունը, համապատասխանաբար, կազմում է 1,069 միլիարդ ռուբլի: կամ 34,12 հազար տոննա, հզորությունը Ռժեւում՝ 129,96 մլն ռուբլի։ կամ 4,15 հազար տոննա, Վ.Վոլոչեկում՝ 43,84 մլն ռուբլի։ կամ 1,40 հազ.  Ռժևի մետաղական տանիքների շուկայի հզորությունը 1,11 մլն քառ. մ., ֆինանսական կարողությունները՝ 223,96 մլն ռուբլի։  Վ.Վոլոչեկի մետաղական տանիքի շուկայական հզորությունը 377,7 հազար քառ. մ., ֆինանսական կարողությունները՝ 75,55 մլն ռուբլի։  Եթե ​​շինարարության շուկայի միջին տարեկան աճի տեմպը մնա 15% մակարդակում, շինանյութերի (պատված պողպատի) պահանջարկի ծավալը երկարաժամկետ հեռանկարում կգերազանցի ռուսական պատված պողպատի արտադրության աճի տեմպերը: Մինչեւ 2015 թվականը ծածկված գլանվածքի շուկայի ներուժը կկազմի 82,33 հազար տոննա, իսկ 2020 թվականին՝ 125,21 հազար տոննա։  Շուկայում կան երեք տեսակի բաշխիչ ալիքներ՝ պատված գլանվածքի արտադրության և վաճառքի համար՝ զրոյական, առաջին և երկրորդ մակարդակի ալիքներ:  Ցինկապատ տանիքների շուկայում վերջնական սպառողները ներկայացված են ինչպես իրավաբանական, այնպես էլ ֆիզիկական անձանց կողմից: Բոլոր վերջնական օգտագործողները կարելի է բաժանել հետևյալ հատվածների՝ խոշոր շինարարական և ներդրումային կորպորացիաներ, փոքր և միջին շինարարական ընկերություններ, անհատներ, նախագծային բյուրոներ և պետություն։
 4. Շ Ո Ւ Կ Ա Յ Ի Ծ Ա Վ Ա Լ Ի Գ Ն Ա Հ Ա Տ Ո Ւ Մ
 5. 4 Շուկայի ծավալի գնահատում Շինարարության ոլորտում պատված պողպատի շուկայի հզորությունը կազմում է 749,9 միլիարդ դրամ կամ 4,9 մլն տոննա։ Հատված Ծավալ, միլիոն տոննա Ֆինանսական ծավալ Ցինկապատ պողպատ 2,77 368,784 մլրդ դրամ Պոլիմերային ծածկով 2,14 380,952 մլրդ դրամ ԸՆԴԱՄԵՆԸ 4,92 749,735 մլրդ դրամ Հատված Ծավալ, միլիոն տոննա Ֆինանսական ծավալ Ցինկապատ պողպատ 250,00 33,188 մլրդ դրամ Պոլիմերային ծածկով 235,80 41,899 մլրդ դրամ ԸՆԴԱՄԵՆԸ 485,80 75,088 մլրդ դրամ Շինարարության ոլորտում պատված պողպատի շուկայի հզորությունը **** մարզում Մետաղական տանիքների շուկայի ծավալը կազմում է 14,62 մլն քառ. մ. 968 դրամանոց թերթիկի մեկ քառակուսի մետրի միջին արժեքով ֆինանսական ծավալը կազմում է 14,13 միլիարդ դրամ: Մետաղական տանիքների շուկայի ներուժը կազմում է 107,88 մլն քառ. մ. Հատված Ծավալ, հազար տոննա Ֆինանսական ծավալ Ցինկապատ պողպատ 31,40 4168,164 մլն դրամ Պոլիմերային ծածկով 22,74 4041,124 մլն դրամ ԸՆԴԱՄԵՆԸ 54,13 8,209 մլրդ դրամ Ցինկապատ տանիք 8,48 մլն քառ. մ. 8,18 մլրդ դրամ Տանիքածածկ պոլիմերային ծածկույթով 6,14 մլն քառ. մ. 5,95 մլրդ դրամ ԸՆԴԱՄԵՆԸ տանիքածածկը 14,62 մլն քառ. մ. 14,13 մլրդ դրամ
 6. Շուկայի ծավալի գնահատում 5 Հատված Ծավալ, հազար տոննա Ֆինանսական ծավալ Ցինկապատ պողպատ 19,79 2627,612 մլն դրամ Պոլիմերային ծածկով 14,33 2547,524 մլն դրամ ԸՆԴԱՄԵՆԸ 34,12 5,174 մլրդ դրամ Ցինկապատ տանիք 5,34 մլն քառ. մ. 5,18 մլրդ դրամ Տանիքածածկ պոլիմերային ծածկույթով 3,87 մլն քառ. մ. 3,73 մլրդ դրամ ԸՆԴԱՄԵՆԸ տանիքածածկը 9,21 մլն քառ. մ. 8,9 մլրդ դրամ ****-ի մետաղական տանիքների շուկայի ծավալը 9,21 մլն քառակուսի մետր է, ֆինանսական ծավալը՝ 8,9 մլրդ դրամ։ Հատված Ծավալ, հազար տոննա Ֆինանսական ծավալ Ցինկապատ պողպատ 2,41 319,363 մլն դրամ Պոլիմերային ծածկով 1,74 309,629 մլն դրամ ԸՆԴԱՄԵՆԸ 4,15 628,997 մլն դրամ Ցինկապատ տանիք 649 հազ. քառ. մ. 628,72 մլն դրամ Տանիքածածկ պոլիմերային ծածկույթով 470 հազ. քառ. մ. 455,29 մլն դրամ ԸՆԴԱՄԵՆԸ տանիքածածկը 1,11 մլն քառ. մ. 1083,97 մլն դրամ ****-ի մետաղական տանիքների շուկայի ծավալը 5,37 մլն քառակուսի մետր է, ֆինանսական ծավալը՝ 1083,97 մլն դրամ։
 7. Շ Ո Ւ Կ Ա Յ Ի Ն Ե Ր Ո Ւ Ժ Ը Ե Վ Զ Ա Ր Գ Ա Ց Մ Ա Ն Մ Ի Տ Ո Ւ Մ Ն Ե Ր Ը
 8. 7 2018թ.-ից նկատվում է նախապես ներկված պողպատի մասնաբաժնի կայուն աճ: Մոտ ապագայում պատված պողպատի սպառումը կգերազանցի ցինկապատ պողպատի սպառումը, քանի որ գնորդների պահանջները նյութերի էսթետիկ տեսքի նկատմամբ աճում են։ Շուկայի ներուժը և միտումները Շուկայի աճի հիմնական գործոնները. • Ցածրահարկ քոթեջների շինարարություն • ****-ում զբոսաշրջային գոտու զարգացում Ըստ գլանվածք արտադրող առաջատար արտադրողների տվյալների՝ մինչեւ 2024 թվականն ընկած ժամանակահատվածում նախատեսվում է հզորությունների ավելացում հետեւյալ ժամանակահատվածներում․ • 2022 – ****-ի հզորությունների աճ և նոր մինի- արտադրական օբյեկտների բացում (118 հազար տոննա ցինկապատ գլանվածք և 200 հազար տոննա պոլիմերային ծածկույթով գլանվածք) • 2023 – ****-ի երկաթե և պողպատե գործարանի կողմից ծածկված գլանվածքի արտադրության ավելացում 200 հազար տոննայով • 2024 – ցինկապատ պողպատի համար ****-ի հզորության ավելացում 250 հազար տոննայով և 100 հազար տոննայով նախապես ներկված պողպատի համար (Ղազախստան): 2022 թվականին պատված պողպատի ներքին արտադրության աճը կկազմի 8,97%: Բայց եթե տեղական նոր արտադրություններ չգործարկվեն, ապա ցինկապատ գլանվածքի արտադրության հզորությունների պակասը կավելանա։
 9. Շուկայի ներուժը և միտումները 8 Ծածկված գլանվածքի ներմուծման աճի նախադրյալները ծածկված գլանվածքի շուկայի հետևյալ գործոններն ու առանձնահատկություններն են. Մինչև 2022 թվականը շուկայի աճի դանդաղում կլինի խոշոր շինարարական նախագծերի ավարտի պատճառով Ստանդարտ պատված պողպատը դիֆֆերենցացված չէ ըստ որակի. տեղական և արտասահմանյան արտադրողների արտադրանքը սպառողներին վաճառվում է գնի- որակի հարաբերակցության նույն մակարդակով Որակի հիմնական չափանիշը արտադրողի գինն ու հեղինակությունն է, որակի հետ կապված խնդիրները հետին պլան են մղվում արտադրանքի ընթացիկ կարգավորման բացակայության պատճառով Արտադրանքի որակի նվազեցում արտադրողների կողմից (ավելի բարակ պաշտպանիչ շերտ) ****-ի մարզի շուկան ուղղակիորեն կախված է շահագործման հանձնված բնակարանների ծավալից
 10. Շուկայի ներուժը և միտումները 9 700 755 800 1000 1170 1346 1547 1779 2046 2440 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Ամենաինտենսիվ բնակարանաշինությունն իրականացվում է **** քաղաքում։ 1000 բնակչի հաշվով բնակելի շենքերի շահագործման գծով առաջատարը **** քաղաքն է։ Այս ցուցանիշով առաջին տասնյակում են նաև հետևյալ քաղաքները՝ ****, ****, ****։ ****-ի մարզում բնակարանաշինության դինամիկան 2018-2027 թթ., հազար քառ. մ.
 11. Շուկայի ներուժը և միտումները 10 30,42 36,11 40,09 44,46 21,60 26,15 31,50 37,87 54,13 62,25 71,59 82,33 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 Մինչև 2022 թվականը ****-ի մարզում ծածկույթով գլանվածքով արտադրանքի շուկայական ներուժը կկազմի 82,33 հազար տոննա, իսկ 2027 թվականին՝ 125,21 հազար տոննա: Միաժամանակ, ցածրահարկ շինարարության աճի շնորհիվ, նախապես ներկված պողպատի տեսակարար կշիռը 2022 թվականին կաճի մինչև 46% և կկազմի 37,87 հազար տոննա։
 12. Շուկայի ներուժը և միտումները 11 Բնակարանների կառուցմանը խոչընդոտող հիմնական գործոնները․ • Վարկային ռեսուրսների ցածր հասանելիություն ինչպես շինարարական կազմակերպությունների, այնպես էլ քաղաքացիների համար, որն առաջացել է ճգնաժամի ֆոնին և շարունակում է բացասաբար ազդել ամբողջ արդյունաբերության զարգացման վրա; • Հողամասերի համալիր զարգացման համար պատրաստված ենթակառուցվածքի բացակայություն; • Ինժեներական ցանցերի միացման զգալի ծախսեր; • Քաղաքապետարաններում քաղաքաշինական և տարածքային գոտիավորման փաստաթղթերի վատ մշակում։
 13. Շուկայի ներուժը և միտումները 12 Բնակարանների կառուցմանը խոչընդոտող հիմնական գործոնները․ • Չափորոշիչների և կանոնակարգերի բացակայություն • Շուկայում արտադրանքի հստակ դիրքավորման բացակայություն • Սպառողների սեգմենտների (ճարտարապետներ, դիզայներներ, կապալառուներ, բնակարանային և կոմունալ ծառայությունների համակարգի ներկայացուցիչներ) հետ համակարգված աշխատանքի բացակայություն • Վերջնական հաճախորդների վատ տեղեկացվածություն արտադրանքի որակի մասին • Ապրանքների որակի վարկաբեկում • Արտադրողների մասնաբաժնի նվազում՝ ներմուծման աճի պատճառով
 14. 13 Շուկայի ներուժը և միտումները Ծածկված պողպատե պրոցեսորների շուկայում (մետաղական սալիկների եւ պրոֆիլավորված թիթեղների արտադրողներ), հիմնականում մարզերում, նկատվում է․ • Մրցակցության բարձր մակարդակ • Պահանջարկի նվազում (պահեստներում անընդհատ ավելցուկ) • Պահանջարկի անցում դեպի այլընտրանքային նյութեր, փափուկ տանիք • Արտադրության եկամտաբերության անկում
 15. Շ Ո Ւ Կ Ա Յ Ո Ւ Մ Ձ Ե Վ Ա Վ Ո Ր Վ Ա Ծ Բ Ա Շ Խ Մ Ա Ն Ա Լ Ի Ք Ն Ե Ր Ի Կ Ա Ռ Ո Ւ Ց Վ Ա Ծ Ք Ը
 16. 15 Բաշխման ալիքների տեսակները 0 մակարդակ • Առաջին մակարդակի ալիքում ապրանքները վաճառվում են անմիջապես արտադրողից սպառողին (որպես կանոն, դրանք շինարարական ընկերություններ են, որոնք ապրանքներ են գնում մեծ ծավալներով): 1 մակարդակ • Առաջին մակարդակի ալիքում արտադրողը գլանվածք է վաճառում մեծածախ միջնորդների ՝ մետաղական առեւտրային ընկերությունների, սպասարկման մետաղական կենտրոնների կամ շինանյութեր արտադրողների միջոցով, որոնք իրենց հերթին շփվում են վերջնական սպառողների (շինարարական ընկերությունների կամ անհատների) հետ: 2 մակարդակ • Երկրորդ մակարդակի ալիքում շինանյութեր արտադրողները կամ սպասարկման մետաղական կենտրոնները, արտադրողներից գլանվածք գնելով և պատրաստի արտադրանքի վերածելով, այն վաճառում են մանրածախ առեւտրականներին, որոնք, իրենց հերթին, աշխատում են վերջնական սպառողների՝ անհատների հետ: Ուղիղ առաքումներ; 12,00% Մետաղական տրեյդերներ; 20,20% Նյութեր արտադրողներ; 67,80%
 17. 16 Ծածկված պողպատի բաշխման ուղիների կառուցվածքը Մետաղական գլանվածք արտադրողներ 88% Մետաղական տրեյդերներ, ՍՄԿ , տանիք արտադրողներ Իրավաբանական անձինք Անհատներ 74% 1% 12% Շինանյութերի մանրածախ առևտրականներ 13%
 18. Շուկայում ձևավորված բաշխման ալիքների կառուցվածքը 17 Բիզնեսի կազմակերպման եւ սեփականության նկատմամբ վերաբերմունքի տեսանկյունից կարելի է ենթադրել զարգացման երեք հիմնական ուղղություն. • Գործող մետաղական առևտրային ընկերությունները կկնքեն մինչև մի քանի տարի ժամկետով գլոբալ երկարաժամկետ պայմանագրեր մետաղագործական գործարանների հետ՝ գործարանների արտադրանքը շուկայում խթանելու համար՝ արգելելով այլ արտադրողների նմանատիպ ապրանքների վաճառքը: • Պողպատե գործարանների կողմից սեփական մետաղական պահեստների և սպասարկման մետաղական կենտրոնների ստեղծում: • Մետաղագործական գործարանների կողմից (ինչպես հայրենական, այնպես էլ արտասահմանյան) բաժնեմասի գնում արդեն գործող սպասարկման մետաղական կենտրոնների կանոնադրական կապիտալում։
 19. Հ Ա Ճ Ա Խ Ո Ր Դ Ն Ե Ր Ի Ս Ե Գ Մ Ե Ն Տ Ն Ե Ր
 20. 19 Ցինկապատ պողպատի սպառողների հատվածները Հատված Նկարագրություն Նախասիրությունների ձևավորման մեխանիզմ Որոշմների ընդունման մեխանիզմ Սեգմենտի մասնաբաժին Ծավալ, հազար տոննա Ֆինանսական ծավալ, միլիոն դրամ Խոշոր կորպորացիաներ և հոլդինգներ 56,63% 30,65 4648,53 Շինարարական Վստահելի գործընկեր Երկար ժամանակ է շուկայում Կապված է պետության հետ Ինչ-որ առումով մոնոպոլիստ է Կարող է ձևավորել սպառողների նախասիրությունները Կարող է կախված լինել երրորդ կողմի նախագծային բյուրոից Մի քանի տեսակի որոշումներ (կախված հանգամանքներից և հանձնակատարի բնույթից) Հաճախ ընդունվում են հարկադրանքի ներքո 15,50% 8,39 1272,34 Ներդրումաշինա րարական Անմիջապես կապված է շինարարության հետ Մասնակցում է շինարարության և իրականացման բոլոր փուլերին Ինքն է որոշում իր նախասիրությունները Կարող է ձևավորել սպառողների նախասիրությունները Ենթակապալառուների և մատակարարների ընտրության վերաբերյալ որոշումները կայացնում է ընկերության ղեկավարությունը 40,33% 21,83 3310,56 Ներդրումային Տարածքային կառավարման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գործակալ Անուղղակի կապ շինարարության հետ Ավելի ընդհանուր նախասիրություններ Ենթակապալառուների և մատակարարների ընտրության վերաբերյալ որոշումները կայացնում են երկրորդական կողմերը, ուստի նրանց վրա ազդում են նույն գործոնները, ինչ փոքր ընկերությունների, նախագծային բյուրոների և անհատների համար: 0,80% 0,43 65,68
 21. Ցինկապատ պողպատի սպառողների հատվածները 20 Հատված Նկարագրություն Նախասիրությունների ձևավորման մեխանիզմ Որոշումների ընդունման մեխանիզմ Սեգմենտի մասնաբաժին Ծավալ, հազ․ տոննա Ֆինանսական ծավալ, միլիոն դրամ Փոքր և միջին ընկերություններ 24,95% 13,51 2048,05 Շինարարական Կատարում է աշխատանքների ամբողջական ցիկլ կամ ունի նեղ մասնագիտացում Ենթարկվում է շուկայի տատանումներին և սեզոնայնությանը Գործում է կատաղի մրցակցության պայմաններում Կախված է մատակարարների հուսալիությունից Նախասիրությունները ձևավորվում են «գին-որակ» օպտիմալ հարաբերակցության սկզբունքով, բայց որակն ավելի կարևոր է Որոշումները մեծապես կախված են շուկայի պահանջարկից Ձգտում է արտադրել միջին արտադրանք կամ հատով ապրանքներ (մոնոպոլիսստներ) 21,11% 11,43 1732,86 Մասամբ աշխատող շինարարության շուկայում Կարող է լինել արդյունաբերական խմբի մաս Հետաքրքրված է հուսալի գործընկերների հետ երկարաժամկետ պայմանագրերով Պատրաստ է վճարել այդ հուսալիության համար Որոշումը կայացվում է՝ ելնելով գործընկերոջ հուսալիությունից Մատակարարի միանվագ անհրաժեշտության դեպքում որոշումը կայացվում է երկրորդական մենեջերների մակարդակով 2,74% 1,48 224,91 Ներդրող ընկերություններ Հիմնական նպատակը ներդրողների եկամուտները հնարավորինս մեծացնելու միջոց գտնելն է Առաջնահերթությունը օգուտ ստանալն է Ունի պրոֆեսիոնալ մենեջերների թիմ Հետաքրքրված է միայն ներդրումների վերադարձելիությամբ Շինարարության որակը, օբյեկտի գտնվելու վայրը և այլն՝ երկրորդական են Ղեկավարությունը ընդունում է ընդհանուր բնույթի գործառնական որոշումներ 1,10% 0,60 90,31
 22. 21 Ցինկապատ պողպատի սպառողների հատվածները Հատված Նկարագրություն Նախասիրությունների ձևավորման մեխանիզմ Որոշումների ընդունման մեխանիզմ Սեգմենտի մասնաբաժին Ծավալ, հազ․ տոննա Ֆինանսական ծավալ, միլիոն դրամ Անհատներ 13,33% 7,22 1094,18 Ամառանոցային տների սեփականատեր, ինքն է իրականացնում շինարարությունը Միջին տարիքի ընտանիքի տղամարդ՝ միջին եկամուտով Տանիքի էժան վերականգնման կարիք ունի Աշխատում է ինքնուրույն կամ կիսապրոֆեսիոնալ աշխատողների օգնությամբ Նախապատվությունները ձևավորվում են ըստ «գին-որակ» օպտիմալ հարաբերակցության սկզբունքի, բայց գինը հաճախ ավելի կարևոր է Կարևոր են հարևանների, ընկերների և ծանոթների առաջարկությունները Որոշումները կայացվում են՝ հաշվի առնելով նյութի արժեքը, առաքման և տեղափոխման հարմարավետությունը 1,50% 0,81 123,13 էլիտար բնակարանի սեփականատեր Հարուստ մարդ, ում համար տունը ծառայում է որպես իր ֆինանսական բարեկեցության իլլյուստրացիա Հիմնական նախասիրությունները ձևավորում է հաճախորդը Գինը կարևոր չէ Կարևոր են հարևանների, ընկերների և ծանոթների խորհուրդները Հաճախորդը կայացնում է միայն ընդհանուր որոշումներ (օրինակ՝ ընտրելով տանիքածածկ ձեռնարկություն), իսկ հետագա որոշումները կայացնում է կապալառուն 4,90% 2,65 402,20 Մասնավոր կապալառու Ինքնազբաղված մասնագետ, որը աշխատանքի է ընդունվում տանիքի աշխատանքներ իրականացնելու համար Ազդում է հաճախորդի նախասիրությունների ձևավորման վրա Կարող է առաջարկել մատակարարի ծառայությունները, որոնց համար նա հանդես է գալիս որպես միջնորդ Կարևոր են մատակարարի հետ ընտանեկան և այլ կապերը Որոշում է կայացնում նյութի ընտրության վերաբերյալ՝ հիմնվելով այս նյութի հետ կապված իր սեփական փորձի կամ նյութական շահի վրա Հաճախ այդ գործոնները համընկնում են 6,13% 3,32 503,17 Նախագծային կազմակերպություն Անկախ կազմակերպություն կամ կորպորացիայի մաս, որը զբաղվում է ոչ միայն ցանկացած շենքերի նախագծմամբ, այլև շինարարության տեխնիկական աջակցությամբ Կորպորացիաների մաս կազմող նախագծային բյուրոները գործում են իրենց շահերից ելնելով Անկախ նախագծային բյուրոները հաճախ հանդես են գալիս որպես բրոքերներ շինարարական ընկերությունների համար Որոշումները կայացվում են մատակարար ընկերությունների հետ առկա հարաբերությունների հիման վրա 0,80% 0,43 65,68
 23. 22 Ցինկապատ պողպատի սպառողների հատվածները Հատված Նկարագրություն Նախասիրությունների ձևավորման մեխանիզմ Որոշումների ընդունման մեխանիզմ Սեգմենտի մասնաբաժին Ծավալ, հազ․ տոննա Ֆինանսական ծավալ, միլիոն դրամ Պետություն 5,09% 2,76 417,79 Որպես պատվիրատու Շինարարության նախարարություններ եւ ֆեդերացիայի սուբյեկտների վարչակազմերի շինարարական հանձնաժողովներ Քայքայված և խարխուլ բնակարանների կառուցման և վերակառուցման ծրագրի իրականացում Բնակելի և ոչ բնակելի տարածքների վաճառք Որոշումները կայացվում են մրցույթների միջոցով 4,90% 2,65 402,20 Էլիտար բնակարանի սեփականատեր ****** և նրա տարածաշրջանային ստորաբաժանումներ; գիտահետազոտական ​​և նախագծային ինստիտուտներ Օրենքներ, կանոնակարգեր, տեխնիկական ստանդարտներ 0,19% 0,10 15,58
 24. Ս Պ Ա Ռ Ո Ղ Ն Ե Ր Ի Ը Ն Տ Ր Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Չ Ա Փ Ա Ն Ի Շ Ն Ե Ր Ի Կ Ա Ր Ե Վ Ո Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ը
 25. 24 Սպառողների նախասիրությունները Գին; 71% Էկսպլուատացիայի ժամկետ; 70% Սպառողական որակներ; 43% Վաճառքի կետի գտնվելու վայրի հարմարավետություն; 58% Տրանսպորտի հեշտություն; 27% Անհատների սպառողական նախասիրությունները Շինարարական ընկերությունները ուշադրություն են դարձնում նյութի հետ աշխատելու հեշտությանը, դրա սպառողական որակներին, արժեքին, ինչպես նաև պահեստի/խանութի գտնվելու վայրի հարմարությանը: Գին; 64% Էկսպլուատացիայի ժամկետ; 59% Սպառողական որակներ; 72% Պահեստի գտնվելու վայրի հարմարավետություն; 68% Տրանսպորտի հեշտություն; 59% Նյութի հետ աշխատելու հեշտություն; 90% ֆինանսական օգուտ; 27% Իրավաբանական անձանց սպառողական նախասիրությունները
 26. 26 Ներդրումների վերադարձի հաշվարկ շուկա մուտք գործելու դեպքում ****-ի մարզի շուկայի հագեցվածությունը կազմում է 65,56%, իսկ ****-ի շուկայինը՝ 73,47%։ Ամսական 120000 քառ. մ. արտադրանքի ծավալով ձեռնարկությունը կզբաղեցնի շուկայի 0,86%-ը։ Եթե արտադրանքը լրիվ նախագծային հզորությամբ թողարկվի մեկնարկից հետո երրորդ ամսվա ընթացքում, ծրագրի հետգնման ժամկետը կկազմի 16 ամիս:
 27. 26 Շուկայի գրավչության մատրիցա 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% Տարեկան հետգնում Շուկայի հագեցվածություն Շուկայում ամենաուժեղ դիրքերը զբաղեցնում են խոշոր ցանցային ընկերությունները, որոնք ունեն վաճառքի լայն ցանց և հուսալի երկարաժամկետ հարաբերություններ մետաղական գլանվածքի մատակարարների հետ: Տարածաշրջանային փոքր արտադրողները կենտրոնանում են շինանյութերի մանրածախ առևտրի և փոքր մեծածախ և մանրածախ առևտրի միջոցով ուղղակի վաճառքի վրա: Ներմուծվող ապրանքներն այս առումով խիստ մրցունակ են։ Առավելագույն գրավչության կետ
 28. 27 Ապրանքների ամենապահանջված տեսականին Ծածկված գլանվածքի սպառման կառուցվածքում նկատվում է ավելի հաստ գլանվածքի (0,5 մմ) սպառման աճի միտում։ 0,4-0,45 մմ; 41% 0,5 - 0,55 մմ; 31% 0,2 - 0,35 մմ; 15% 0,6 - 0,9 մմ; 6% 1,0 - 1,5 մմ; 5% 1,6 - 2,0; 2% Ցինկապատ պողպատի սպառման կառուցվածքը Պոլիմերային ծածկույթով գլանվածքի սպառման կառուցվածքը 0,4-0,45 մմ; 75% 0,5 - 0,55 մմ; 21% 0,6 - 1,5 մմ; 1% 0,2-0,35 մմ; 3%
 29. Ապրանքների ամենապահանջված տեսականին 28 Թիթեղավոր տանիքը զբաղեցնում է տանիքի նյութերի շուկայի մոտ 60%-ը։ Թիթեղների շուկայում առաջատարը շիֆերն է (ասբեստ-ցեմենտի թիթեղները)` 44,4%: Շուկայի մոտ 10,5%-ը կազմում են տանիքի երկաթը և ծալքավոր տախտակը, որոնք օգտագործվում են ինչպես բազմաբնակարան, այնպես էլ մասնավոր բնակարանաշինության, ինչպես նաև արդյունաբերական շինարարության մեջ։ Ասբեստ- ցեմենտային թերթեր; 44,40% Տանիքների երկաթ և ծալքավոր տախտակ; 10,50% Մետաղական սալիկ; 3,40% Եվրոշիֆեր; 2,80% С – ցինկապատ ծալքավոր տախտակ ցանկապատի և պատերի համար (С8, С10, С18, С 21); 33,40% Տանիքի համար (պրոֆիլային տանիք); 26,50% Տանիքի և պատերի ցանկապատման պրոֆիլավորված թերթ; 19,30% Մետաղական սալիկ; 9,06% Լրացուցիչ տարրեր; 11,74% Թիթեղային տանիքի նյութերի կառուցվածքը Ծալքավոր տախտակի առանձին տեսակների վաճառքի կառուցվածքը
 30. Ապրանքի գների վերլուծություն 29 Արտադրող Ցինկապատ ծալքավոր տախտակ Պոլիմերային ծածկույթով ծալքավոր տախտակ դրամ/քառ. մ. դրամ/քառ. մ. ООО «ТПК Европрофиль» 195 205 ООО «Сибирский металлоцентр» 170 270 ООО «ПК Азия строй инвест» 155 224 ООО «Металл Групп» 180 230 ООО «ТПК Прямой угол» 170 235 Մետաղական տանիքների շուկայում ներկայացված ընկերություններն ունեն նյութերի տարբեր տեսականի և տարբեր արտադրական հզորություններ: Շուկայի առաջատարներից մեկը, որն ինքնուրույն մատակարարում է մետաղական գլանվածք և արտադրում տանիքի և ճակատային տարրեր, ԱԱԱ ընկերությունն է (****): Ուժեղ դիրք է զբաղեցնում նաև ԲԲԲ-ն (****)։
 31. Ամփոփում 30  Տվերի մարզում շինարարության մեջ ցինկապատ և գունավոր պատված պողպատի շուկայական հզորությունը ֆիզիկական արտահայտությամբ կազմում է 54,13 հազար տոննա և 1,696 միլիարդ ռուբլի: - ֆինանսական առումով.  Տվերի մարզի մետաղական տանիքների շուկայի հզորությունը կկազմի 14,62 մլն քառ. մ.  Տվեր քաղաքում ծածկված գլանվածքի շուկայի հզորությունը, համապատասխանաբար, կազմում է 1,069 միլիարդ ռուբլի: կամ 34,12 հազար տոննա, հզորությունը Ռժեւում՝ 129,96 մլն ռուբլի։ կամ 4,15 հազար տոննա, Վ.Վոլոչեկում՝ 43,84 մլն ռուբլի։ կամ 1,40 հազ.  Ռժևի մետաղական տանիքների շուկայի հզորությունը 1,11 մլն քառ. մ., ֆինանսական կարողությունները՝ 223,96 մլն ռուբլի։  Վ.Վոլոչեկի մետաղական տանիքի շուկայական հզորությունը 377,7 հազար քառ. մ., ֆինանսական կարողությունները՝ 75,55 մլն ռուբլի։  Եթե ​​շինարարության շուկայի միջին տարեկան աճի տեմպը մնա 15% մակարդակում, շինանյութերի (պատված պողպատի) պահանջարկի ծավալը երկարաժամկետ հեռանկարում կգերազանցի ռուսական պատված պողպատի արտադրության աճի տեմպերը: Մինչեւ 2015 թվականը ծածկված գլանվածքի շուկայի ներուժը կկազմի 82,33 հազար տոննա, իսկ 2020 թվականին՝ 125,21 հազար տոննա։  Շուկայում կան երեք տեսակի բաշխիչ ալիքներ՝ պատված գլանվածքի արտադրության և վաճառքի համար՝ զրոյական, առաջին և երկրորդ մակարդակի ալիքներ:  Ցինկապատ տանիքների շուկայում վերջնական սպառողները ներկայացված են ինչպես իրավաբանական, այնպես էլ ֆիզիկական անձանց կողմից: Բոլոր վերջնական օգտագործողները կարելի է բաժանել հետևյալ հատվածների՝ խոշոր շինարարական և ներդրումային կորպորացիաներ, փոքր և միջին շինարարական ընկերություններ, անհատներ, նախագծային բյուրոներ և պետություն։
Anúncio