O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Kuantum Fiziği Tarihi

Kuantum fiziğinde geçmişten günümüze parçacıklar ile ilgili keşiflere kısa bir bakış.

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Kuantum Fiziği Tarihi

 1. 1. Kuantum Fiziği Tarihi AYŞE ARSLAN 3 K A S I M 20 1 6 u2.lege.net
 2. 2. Kuantum Fiziği Nedir? Evreni anlama çabalarından doğan fizik bilimini üç bölümde inceleyecek olursak; • Klasik fizik • İhtimal kanunları • Kuantum fiziği karşımıza çıkar. 1. Morötesi felaket 2. Fotoelektrik etki 3. Atom kararlılığı kavramlarını açıklamada klasik fizik yetersiz kalınca kuantum fiziği devreye girmiştir. Bu sunuda, kuantum fiziğinin; fiziğin temel ilkelerinin (nedensellik) mikro âlemde geçersizliğinin fark edilmesinden nasıl doğduğunun kronolojisine değinilecektir.
 3. 3. Kuantum Fiziği Tarihi 1897 PIETER ZEEMAN & JOHN JOSEPHTHOMSON Zeeman ;Işığın bir atom içindeki yüklü parçacıkların enerji değişimlerinden kaynaklanan hareketi sonucu tayf oluşturduğunu buldu. Thomson‘un da elektronu keşfetmesi kuantum fiziğinin öncü keşiflerden biri oldu.
 4. 4. Kuantum Fiziği Tarihi • Kara Cisim Işıması Evrendeki her cisim ya da parçacığın enerjisine (*) (sıcaklığına) bağlı olarak yapmış olduğu elektromanyetik ışık salınımını görüşünü öne süren Planck, 1900 yılında kuantum mekaniğini keşfetmiştir. Işığın dalga boyu kısalırken enerjisinin sürekli artması gerekiyordu. Planck, burada enerjinin sonsuza ulaşamadığını fark ederek, kesikli enerji düzeyleri kavramını ileri sürmüştür. (Enerji Kuantası 1918 Nobel Fizik Ödülü) 1900 MAX KARL ERNST LUDWİG PLANCK (*) Mutlak sıfır sıcaklığından yüksek sıcaklıktaki her cisim ısı yayar.
 5. 5. 1905 ALBERT EINSTEIN • Planck’ın teorisini de doğrular nitelikteki bu çalışma, 1905 yılında Einstein’ın fotoelektrik etki ve foton kavramını öne sürmesi ile sonuçlanmıştır. • Önceleri parça ya da dalga olarak nitelendirilen ışığa, elektromanyetik etki sayesinde gözlemlenebilen foton adı verilen enerji paketleri kavramını öne sürmüştür. • Fotoelektrik etki ise; üzerine ışık düşürülen bazı maddelerin elektron salmalarını gerektirdiğini ancak parlak ışıklarda salınan elektronların enerjilerinin artmayıp cisim tarafından soğurulduğunu fark etmesi önemli bir buluştu. (1921 Nobel Fizik Ödülü) Kuantum Fiziği Tarihi
 6. 6. Düşük yoğunluktaki bir gazın atomlarına elektron fırlatarak flüorışı (Floresans) mekanizmasını açıklayarak nobel fizik ödülü kazanmışlardır. Bu elektron saçılım deneyi sayesinde, Bohr atom modelinin doğruluğu ıspatlanmıştır. 1925 NOBEL FIZIK ÖDÜLÜ Kuantum Fiziği Tarihi 1914 JAMES FRANK & GUSTAV LUDWİG HERTZ
 7. 7. COMPTON OLAYI • Işık bir dalga doğasının anlamlandırıldığı dönemlerde, ışığın hem dalga hem parçacık olabileceği fikrini kabullenmek zaman gerektirecekti. • Compton’un, elektromanyetik radyasyonun parçacık doğasını açıkladığı «Compton etkisi» bu biliminsanına Nobel Fizik Ödülü kazandırmıştır. Kuantum Fiziği Tarihi 1923 Arthur Holly COMPTON
 8. 8. Kuantum Fiziği Tarihi Diğer Önemli Gelişmeler: 1924:SATYENDRA NATH BOSE &ALBERT EINSTEIN 90’lı yıllarda deneysel olarak gerçekleştirilen bu çalışmada; yoğuşmuş atom kümesinin tek bir dalgadan oluşan tek bir cisim davranışı gösterdiği görülmüştür. 1926:ERWIN SCHRÖDINGER Kuantum fiziğine «dalga mekaniği» kavramını getirmiştir. Önemli bir düşünce deneyi geliştirmiş ve bunu kuantum fiziğine uyarlamıştır. Bir kutuya bırakılan kedi hem ölü hem diri olabileceği bir ortamda gözlemlendiğinde ya ölüdür ya da diri olabilir, ikisi aynı anda olamayacağını belirtiyor. 1926: ENRICO FERMI &PAUL A.M.DIRAC FERMİ İsstatistikten katı hal fiziğine geçmeye çalışarak, parçacıkların sayımı için yeni yöntem gereksinimlerinden bahsetti. DIRACRölativistik kuramı ortaya koydu. Kuramın tutarsızlıkları ilerleyen dönemlerde açıklanmaya çalışıldı. 1927:WERNER HEISENBERG Belirsizlik ilkesi’ne göre hızı kesin olarak belirlenebilen bir atomun bulunduğu konum belirlenememektedir. Kuarkların varlığı 1969 yılında deneysel olarak kanıtlanmıştır. 1970’li yıllarda «Standart model»in temelleri atıldı. 1990’lı yıllarda Bose-Einstein yoğuşması deneysel olarak gerçekleştirildi.
 9. 9. Kuantum Fiziği Tarihi KUANTUM FİZİĞİNİN GARİP SÖYLEMLERİ Üstüste Gelme (Süper Pozisyon İlkesi) Her biri farklı uyarıcılardan gelen dalgaların birlikte toplamıdır. Tünelleme (Friedrich HUND) Klasik fizikte atılan bir topun duvarı geçememesi durumu vardır, radyoaktivite olgusunu açıklaması bakımından önemlidir. Schrödinger Denklemi (Edwin SCHRÖDINGER) Bir kutuda gözlemlenen kedi aynı anda hem ölü hem diri olamaz. De Broglie Dalgası (De BROGLIE) Elektromanyetik ışımada, hem parçacık hem dalga özelliğinin aynı anda gözlenemeyeceği durumudur. Belirsizlik İlkesi (Werner HEISENBERG) Bir cismin momentumu ve bulunmuş olduğu konum aynı anda kesin olarak ve tam doğrulukla ölçülemez, gözlemlenemez.
 10. 10. GÜNÜMÜZDE KUANTUM FİZİĞİ 1964 yılında Peter HIGGS tarafından bir problemin çözümü için önerilen Higgs bozonunun keşfi, içinde buluduğumuz yüzyılın önemli keşiflerindendir. Bu keşif, evreni oluşturan parçacık ve kuvvetlerin ilişkisini açıklaması bakımından önem taşmaktadır. Kuantum Fiziği Tarihi Cern'de Tevatron ve Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın işbirliği ile keşfedilmiştir.
 11. 11. Kaynaklar 1.Sevinç, K., (2011). Kuantum Fiziği Bağlamında Din – Bilim İlişkisi. YükseklisansTezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din BilimleriAnabilim Dalı, Çanakkale. 2.Topdemir, H.G. ve Unat,Y. (1992) BilimTarihi. Ankara: PEGEM. 3.Ronan, C. A., (2003) BilimTarihi. Ankara:TÜBİTAKAkademik Dizi. 4.Kuantum Fiziği Şenyel, M. & Aybek, A.Ş. http://w2.anadolu.edu.tr/aos/kitap/IOLTP/2279/unite03.pdf 5.Büyük BilimAnsiklopedisi (2014, 03 Aralık ) http://www.muhendisforum.net/index.php?topic=511.0 6.Görseller (https://tr.wikipedia.org/) adresinden alınmıştır.

×