O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Жаңашыл әдіс – тәсілдерді қолдану арқылы оқушылардың сын түрғысынан ойлау қабілетін арттыру

Жаңашыл әдіс – тәсілдерді қолдану арқылы
оқушылардың сын түрғысынан ойлау қабілетін арттыру

 • Entre para ver os comentários

Жаңашыл әдіс – тәсілдерді қолдану арқылы оқушылардың сын түрғысынан ойлау қабілетін арттыру

 1. 1. Жаңашыл әдіс – тәсілдерді қолдану арқылы оқушылардың сын түрғысынан ойлау қабілетін арттыру
 2. 2. О ыту мен о уда о ушыны білім игеру ж неқ қ қ ә жа а білім растыру да дылары менң құ ғ дістемесіне йретуә ү О ыту мен о уда о ушыны білім игеру ж неқ қ қ ә жа а білім растыру да дылары менң құ ғ дістемесіне йретуә ү стазтарды баҰ ң cты ма саты – о ушылар ақ қ ғ білімді здігімен игеру амалдарынө йретуү стазтарды баҰ ң cты ма саты – о ушылар ақ қ ғ білімді здігімен игеру амалдарынө йретуү О ушыны зіндік т сінікқ ң ө ү алыптастыруынақ тиімді жа дай жасап, ба ыт-ба дар сілтеуғ ғ ғ О ушыны зіндік т сінікқ ң ө ү алыптастыруынақ тиімді жа дай жасап, ба ыт-ба дар сілтеуғ ғ ғ Білім беруде басты ма сат – “неқ н рсеге о ыту”я ни мазм н емес,ә қ ғ ұ “сыни т р ыда ойлау ар ылы ” ал анү ғ қ ғ білімін мірде олдана білуө қ Білім беруде басты ма сат – “неқ н рсеге о ыту”я ни мазм н емес,ә қ ғ ұ “сыни т р ыда ойлау ар ылы ” ал анү ғ қ ғ білімін мірде олдана білуө қ Жаңа әдіс- тәсілдердің тиімділігі
 3. 3.  1- топ  2-топ  3-топ
 4. 4.  У отца Додо трое сыновей.Старшего зовут Леле,второго зовут Люлю.Как зовут третьего сына? Например Лили, Лала, Лулу  Бөлмеде қыз отыр, сізде сонда отырсыз, ол қыз орнынан түрып кетсе де сіз оның орнына отыра алмайсыз. Сонда қыз қай жерде отыр?  Себетте 5 алма бар, ойыншыларға бір-біреуден тиді, бірақ себетте 1 алма қалды . Неге?
 5. 5.  Джек пот-15,30,25,10,70,40  Бәйге 25, 70, 30,10,40,  Ынталандыру 15,30  Ынталандыру -25,10
 6. 6.  Басқа арналған массаж
 7. 7.  Н с ауұ қ  Топтар тапсырмаларды орындап бол аннан кейінғ топты бір адамы «елші» болып сайланады да,ң зерделенген материалды т сіндіру ж не жина тау,ү ә қ б л туралы жа а топты ойын, бір шешімгеұ ң ң келгенін немесе жетістікке жеткенін білу шінү бас а топ а барады. Б дан кейін елші з тобынақ қ ұ ө айтып оралып, білгендерін айтып береді. Б л –қ ұ шаршататын ж не бір сарынды «баяндамаә жасалатын», мезі ылатын саба тардан тылу ақ қ құ ғ м мкіндік беретін тамаша діс. Сондай-а б л дісү ә қ ұ ә елшіні тілді олдану шеберлігін к рсетеді, рің қ ө ә белсенді ты даушылар тобын алыптастырадың қ . (а парат к зіқ ө
 8. 8. Біріншіден, о ушылар жеке жауап берулері керек. Кейінқ ж п а ылдасып, оларды екі жауабын бір жауап етіпұ қ ң йлестіреді. Кейін ж птар бас а ж птармен бірігіп, дерістіү ұ қ ұ ү айталайды. Осылайша т рт жауап бір жауап болыпқ ө біріктіріледі. Мысалы. Бірінші о ушы мінсіз мір шін ш зат та дайдық ө ү ү ң . Кейін ж птар тал ылап, 6 жауаптан тек шеуінұ қ ү та дайдың . Сосын 4 о ушы д л солай алтыдан 3 заттық ә та дайды.ң
 9. 9. Әр сабақта мүмкіндігінше оқушылардың белсенді әрекеттерін: ойлану, өзіндік ой мен идеялар қалыптастыру,таңдау жасау,шешім қабылдау, сызу, салу, жазу, бірлескен жұптық топтық жұмысын қолдану керектігін үйрендім Т уелсіз о ушылардаә қ т сілдер,ә сапалар,да дылар,білімғ кешені болады, ажетқ кезде оны іске осадық Болаша та айда ж рсеқ қ ү де мір бойы здігіменө ө білім алатын т л аұ ғ алыптасадық О ыту мен о уда ық қ ғ жа а т сілдерң ә о ушылар а не бередіқ ғ ? О ыту мен о уда ық қ ғ жа а т сілдерң ә ма ан неғ йретті?ү Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер болашақта не береді? Оқушы жұмыстың жеке құндылығын айқындайды Оқудың мазмұны мен регламентін таңдайды Күтілетін нәтижелерді өзі жоспарлайды Тұлғалардың басқару қызметіне тәуелсіз болады
 10. 10. eto_tebe.EXE

×