Module2 prijevod.pptx

Balkan Women Coalition vol. II
Jačanje socijalnog preduzetništva žena na Balkanu
(2020-1-EL01-KA204-078936)
Short Presentation of the Project
B-WCo II Kick-off Meeting
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Razumijevanje društvenog utjecaja i društvenih
problema
• Termini
• Definicije
• Kontekst
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Razumijevanje društvenog utjecaja i društvenih
problema
SOCIJALNI/DRUŠTVENI PROBLEM
Termini koji se javljaju: društveni problemi/pitanja/izazovi/rizici
Društveni problem je svako stanje ili ponašanje koje ima negativne
posljedice za veliki broj ljudi i koje je općenito prepoznato kao stanje ili
ponašanje koje treba riješiti.
Rad u grupama: Šta mislite da je najvažniji društveni problem sa kojim
se vaš narod trenutno suočava?
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Razumijevanje društvenog utjecaja i društvenih
problema
 DRUŠTVENI UTICAJ
 DRUŠTVENI PROBLEM
•
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Razumijevanje društvenog utjecaja i društvenih
problema
• - DRUŠTVENI PROBLEM
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Teorijska perspektiva društvenih problema
 Faza 1: Nastanak i podnošenje zahtjeva
Društveni problem se pojavljuje kada jedna grupa (kao što je grupa za društvene
promjene, mediji ili utjecajni političari) počne da skreće pažnju na stanje ili
ponašanje za koje smatra da su nepoželjni i da ih je potrebno riješiti. U sklopu ovog
procesa pokušava se utjecati na percepciju javnosti o problemu, razloge za to i
moguća rješenja za njega.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Teorijska perspektiva društvenih problema
• Faza 2: Legitimnost
Jednom kada društvena grupa uspije pretvoriti stanje ili ponašanje u društveni
problem, obično pokušava uvjeriti vladu (lokalnu, državnu i/ili saveznu) da
preduzme neku akciju – koja se odnosi na budžetska izdvajanja i kreiranje politike –
kako bi riješila problem. U kojoj mjeri grupa uspije uvjeriti vladu u legitimnost svojih
tvrdnji, veća je vjerovatnoća da će se akcija vlade dogoditi.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Teorijska perspektiva društvenog problemams
• Faza 3: Obnovljeno podnošenje zahtjeva
Čak i ako se akcija vlade dogodi, grupe za društvene promjene često zaključuju da je
djelovanje previše ograničeno u ciljevima ili opsegu da bi se mogao uspješno riješiti
društveni problem. Ako dođu do ovog zaključka, često odlučuju da iznova iznesu
svoje zahtjeve.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Teorijska perspektiva društvenih problema
• Faza 4: Razvoj alternativnih strategija
Uprkos obnovljenim tvrdnjama, grupe za društvene promjene često
zaključuju da vlada i interesne grupe ne odgovaraju adekvatno na
njihove tvrdnje. Iako grupe mogu nastaviti da insistiraju na svojim
tvrdnjama, one ipak shvataju da ove tvrdnje možda neće uspeti.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Društveni problemi u praksi
Ključni društveni problemi koji se javljaju su sljedeći*:
• Zdravlje
• Djeca i mladi
• Starenje
• Invaliditet
• Stanovanje
• Finansijska inkluzija
• Raznolikost i mobilnost stanovništva
• Obrazovanje i zapošljavanje
https://www.csi.edu.au/research/our-research-focus/social-issues/ (AUSTRALIA)
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Žene i društveni problemi
UN Women:
“One će vjerovatno zadnje jesti, one su koje će najmanje imati pristup zdravstvenoj zaštiti i
biti zarobljene u dugotrajnim, neplaćenim kućnim poslovima. Imaju ograničenije
mogućnosti za rad ili izgradnju biznisa. Adekvatna edukacija im je često nedostižna. Neke
završe primorane na seksualnu eksploataciju kao dio osnovne borbe za preživljavanje.”
Žene, siromaštvo i socijalna isključenost
Potencijal ženskog preduzetništva
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
ŠTA JE DRUŠTVENI UTICAJ?
Društveni uticaj je pojam koji je sveprisutan, ali ne postoji definicija koja bi odgovarala svima.
Definicija društvenog utjecaja označava sve značajne ili pozitivne promjene koje u potpunosti ili barem
djelimično rješavaju društvenu nepravdu i izazove. Preduzeća ili organizacije postižu ove ciljeve kroz
svjesne i namjerne napore ili aktivnosti u svojim operacijama i administraciji.
Vaš društveni uticaj je određen brojem ljudi čije živote poboljšavate i koliko ih poboljšavate, i to
dugoročno gledano.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
ŠTA JE DRUŠTVENI UTICAJ?
„Društveni uticaj“ ili „pravljenje razlike“ odnosi
se (provizorno) na promovisanje ukupnog
očekivanog blagostanja – posmatrano
nepristrasno, dugoročno – bez žrtvovanja bilo
čega što bi moglo biti od uporedive moralne
važnosti.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Vrste društvenih uticaja
Socijalna preduzeća mogu stvoriti društveni utjecaj na bilo koji način kroz 17 ciljeva društvenog razvoja (SDG) koje su
postavile Ujedinjene nacije. Ovi SDG-i su postavljeni kao način na koji pojedinci, preduzeća i organizacije rade zajedno
kako bi ostvarili značajan uticaj u svijetu.
 CILJ 10: Smanjena nejednakost
 CILJ 11: Održivi gradovi i zajednice
 CILJ 12: Odgovorna potrošnja i proizvodnja
 CILJ 13: Klimatsko djelovanje
 CILJ 14: Život ispod vode
 CILJ 15: Život na kopnu
 CILJ 16: Mir, pravda i jake institucije
 CILJ 17: Partnerstvo za postizanje ciljeva
 CILJ 1: Bez siromaštva
 CILJ 2: Bez gladi
 CILJ 3: Dobro zdravlje i dobrobit
 CILJ 4: Kvalitetno obrazovanje
 CILJ 5: Rodna ravnopravnost
 CILJ 6: Čista voda i kanalizacija
 CILJ 7: Pristupačna i čista energija
 CILJ 8: Dostojanstven rad i ekonomski rast
 CILJ 9: Industrija, inovacije i infrastruktura
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Vrste društvenih uticaja
Agenda 2030 nastoji ojačati društvene, ekonomske i ekološke dimenzije održivog razvoja:
• Ljudi
• Planeta
• Prosperitet
• Mir
• Partnerstvo
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Vrste društvenih uticaja
Bez obzira koliko je napor mali, društveni uticaj utiče na sve na mnogo načina koje možda ne shvatamo.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Kako izmjeriti društveni uticaj?
Može biti prilično teško znati kako to učiniti, ali evo nekoliko stvari koje treba uzeti u
obzir prilikom mjerenja:
Održivost
Ko ima koristi?
Koliko ljudi ima koristi?
Kakvu korist imaju?
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Kako izmjeriti društveni uticaj?
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Elementi dobre procjene društvenog uticaja
U „Priručniku za procenu društvenog uticaja” autor Predrag Bejaković donosi deset ključnih tačaka:
1. Postavljajte prava pitanja
2. Identifikujte zainteresovane strane
3. Razumjeti kanale prijenosa
4. Procijeniti institucije
5. Prikupite podatke i informacije
6. Analizirajte uticaje
7. Razmotriti mogućnosti za poboljšanje i mjere
kompenzacije
8. Procijenite rizike
9. Uticaj praćenja i evaluacije
10. Potaknite diskusiju
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Hvala!
1 de 23

Recomendados

Modul 2 Drustveni uticaj.pptx por
Modul 2 Drustveni uticaj.pptxModul 2 Drustveni uticaj.pptx
Modul 2 Drustveni uticaj.pptxAthanasiaIoannidou
7 visualizações23 slides
B-WCo Module 2 - Understanding the social impact and social problems.pptx por
B-WCo Module 2 - Understanding the social impact and social problems.pptxB-WCo Module 2 - Understanding the social impact and social problems.pptx
B-WCo Module 2 - Understanding the social impact and social problems.pptxAthanasiaioannidou1
27 visualizações23 slides
Mock the-weak-report (1) por
Mock the-weak-report (1)Mock the-weak-report (1)
Mock the-weak-report (1)Cat Davies
533 visualizações11 slides
Fulfilling Potential - discussion paper por
Fulfilling Potential - discussion paperFulfilling Potential - discussion paper
Fulfilling Potential - discussion paperecdp
417 visualizações46 slides
B-WCo Module 5 - Funds for social entrepreneurs.pptx por
B-WCo Module 5 - Funds for social entrepreneurs.pptxB-WCo Module 5 - Funds for social entrepreneurs.pptx
B-WCo Module 5 - Funds for social entrepreneurs.pptxAthanasiaioannidou1
18 visualizações48 slides
Feminist Economics - RAG workshop - 17 July 2013 por
Feminist Economics - RAG workshop - 17 July 2013Feminist Economics - RAG workshop - 17 July 2013
Feminist Economics - RAG workshop - 17 July 2013Conor McCabe
498 visualizações54 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Module2 prijevod.pptx

Geoff Mulgan on the Need for Social Innovation por
Geoff Mulgan on the Need for Social InnovationGeoff Mulgan on the Need for Social Innovation
Geoff Mulgan on the Need for Social InnovationSocial Innovation Exchange
896 visualizações17 slides
ANIS 2012 Global Social Innovation Tour - SIX_Louise Pulford por
ANIS 2012 Global Social Innovation Tour - SIX_Louise PulfordANIS 2012 Global Social Innovation Tour - SIX_Louise Pulford
ANIS 2012 Global Social Innovation Tour - SIX_Louise Pulfordngoinnovation
303 visualizações14 slides
The Ideological Debate Over Social Welfare por
The Ideological Debate Over Social WelfareThe Ideological Debate Over Social Welfare
The Ideological Debate Over Social WelfareCollege Papers For Sale Singapore
4 visualizações23 slides
Social Welfare in the 20th Century and Beyond.docx por
Social Welfare in the 20th Century and Beyond.docxSocial Welfare in the 20th Century and Beyond.docx
Social Welfare in the 20th Century and Beyond.docxwrite5
2 visualizações3 slides
Capitalism in Ireland - Working on Alternatives por
Capitalism in Ireland - Working on AlternativesCapitalism in Ireland - Working on Alternatives
Capitalism in Ireland - Working on AlternativesConor McCabe
415 visualizações47 slides
Finding frames new ways to engage the uk public in global poverty bond 2011 por
Finding frames new ways to engage the uk public in global poverty bond 2011Finding frames new ways to engage the uk public in global poverty bond 2011
Finding frames new ways to engage the uk public in global poverty bond 2011Dr Lendy Spires
88 visualizações124 slides

Similar a Module2 prijevod.pptx(20)

ANIS 2012 Global Social Innovation Tour - SIX_Louise Pulford por ngoinnovation
ANIS 2012 Global Social Innovation Tour - SIX_Louise PulfordANIS 2012 Global Social Innovation Tour - SIX_Louise Pulford
ANIS 2012 Global Social Innovation Tour - SIX_Louise Pulford
ngoinnovation303 visualizações
Social Welfare in the 20th Century and Beyond.docx por write5
Social Welfare in the 20th Century and Beyond.docxSocial Welfare in the 20th Century and Beyond.docx
Social Welfare in the 20th Century and Beyond.docx
write52 visualizações
Capitalism in Ireland - Working on Alternatives por Conor McCabe
Capitalism in Ireland - Working on AlternativesCapitalism in Ireland - Working on Alternatives
Capitalism in Ireland - Working on Alternatives
Conor McCabe415 visualizações
Finding frames new ways to engage the uk public in global poverty bond 2011 por Dr Lendy Spires
Finding frames new ways to engage the uk public in global poverty bond 2011Finding frames new ways to engage the uk public in global poverty bond 2011
Finding frames new ways to engage the uk public in global poverty bond 2011
Dr Lendy Spires88 visualizações
Finding frames new ways to engage the uk public in global poverty bond 2011 por Dr Lendy Spires
Finding frames new ways to engage the uk public in global poverty bond 2011Finding frames new ways to engage the uk public in global poverty bond 2011
Finding frames new ways to engage the uk public in global poverty bond 2011
Dr Lendy Spires82 visualizações
Social innovator por Cristian Mazzoni
Social innovator Social innovator
Social innovator
Cristian Mazzoni2.2K visualizações
EU-AFRICA BUSINESS FORUM - report on Roundtable n° 10: Social Entrepreneurship por Barka Foundation
EU-AFRICA BUSINESS FORUM - report on Roundtable n° 10: Social EntrepreneurshipEU-AFRICA BUSINESS FORUM - report on Roundtable n° 10: Social Entrepreneurship
EU-AFRICA BUSINESS FORUM - report on Roundtable n° 10: Social Entrepreneurship
Barka Foundation934 visualizações
MCDM Health Presentation por Filiz Efe
MCDM Health PresentationMCDM Health Presentation
MCDM Health Presentation
Filiz Efe367 visualizações
GAEBrochureFinal2010 por Simon Roberts
GAEBrochureFinal2010GAEBrochureFinal2010
GAEBrochureFinal2010
Simon Roberts176 visualizações
Social Media Policy Analysis por Lorie Harris
Social Media Policy AnalysisSocial Media Policy Analysis
Social Media Policy Analysis
Lorie Harris2 visualizações
Sie making good our future - may 2015 por Gorka Espiau
Sie  making good our future - may 2015Sie  making good our future - may 2015
Sie making good our future - may 2015
Gorka Espiau587 visualizações
The great transition_social_justice_and_the_core_economy_0 por Miguel Angel Rolland
The great transition_social_justice_and_the_core_economy_0The great transition_social_justice_and_the_core_economy_0
The great transition_social_justice_and_the_core_economy_0
Miguel Angel Rolland229 visualizações
Upshift._Empowering_youth_to_build_skills (1).pdf por Fajar Baskoro
Upshift._Empowering_youth_to_build_skills (1).pdfUpshift._Empowering_youth_to_build_skills (1).pdf
Upshift._Empowering_youth_to_build_skills (1).pdf
Fajar Baskoro45 visualizações
How have society problems changed por tdaley
How have society problems changedHow have society problems changed
How have society problems changed
tdaley321 visualizações

Mais de AthanasiaIoannidou

Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx por
Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptxModule 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptxAthanasiaIoannidou
6 visualizações33 slides
Module 6 prijevod.pptx por
Module 6 prijevod.pptxModule 6 prijevod.pptx
Module 6 prijevod.pptxAthanasiaIoannidou
5 visualizações42 slides
Module 5_NI_Final.pptx por
Module 5_NI_Final.pptxModule 5_NI_Final.pptx
Module 5_NI_Final.pptxAthanasiaIoannidou
5 visualizações48 slides
Module3 prijevod.ppt por
Module3 prijevod.pptModule3 prijevod.ppt
Module3 prijevod.pptAthanasiaIoannidou
6 visualizações25 slides
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx por
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxModul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxAthanasiaIoannidou
5 visualizações28 slides
Module1_revised prevod.pptx por
Module1_revised prevod.pptxModule1_revised prevod.pptx
Module1_revised prevod.pptxAthanasiaIoannidou
3 visualizações30 slides

Mais de AthanasiaIoannidou(20)

Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx por AthanasiaIoannidou
Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptxModule 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx
AthanasiaIoannidou6 visualizações
Module 6 prijevod.pptx por AthanasiaIoannidou
Module 6 prijevod.pptxModule 6 prijevod.pptx
Module 6 prijevod.pptx
AthanasiaIoannidou5 visualizações
Module 5_NI_Final.pptx por AthanasiaIoannidou
Module 5_NI_Final.pptxModule 5_NI_Final.pptx
Module 5_NI_Final.pptx
AthanasiaIoannidou5 visualizações
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx por AthanasiaIoannidou
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxModul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
AthanasiaIoannidou5 visualizações
Module1_revised prevod.pptx por AthanasiaIoannidou
Module1_revised prevod.pptxModule1_revised prevod.pptx
Module1_revised prevod.pptx
AthanasiaIoannidou3 visualizações
Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptx por AthanasiaIoannidou
Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptxModul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptx
AthanasiaIoannidou17 visualizações
Modul 5 Izvori finansiranja.pptx por AthanasiaIoannidou
Modul 5 Izvori finansiranja.pptxModul 5 Izvori finansiranja.pptx
Modul 5 Izvori finansiranja.pptx
AthanasiaIoannidou9 visualizações
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx por AthanasiaIoannidou
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxModul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
AthanasiaIoannidou4 visualizações
Modul 3 Poslovni modeli i osnivanje.ppt por AthanasiaIoannidou
Modul 3 Poslovni modeli i osnivanje.pptModul 3 Poslovni modeli i osnivanje.ppt
Modul 3 Poslovni modeli i osnivanje.ppt
AthanasiaIoannidou4 visualizações
Modul 1-Sta je socijalno preduzetnistvo.pptx por AthanasiaIoannidou
Modul 1-Sta je socijalno preduzetnistvo.pptxModul 1-Sta je socijalno preduzetnistvo.pptx
Modul 1-Sta je socijalno preduzetnistvo.pptx
AthanasiaIoannidou6 visualizações
B-WCo_Module 5_NI_Final.pptx por AthanasiaIoannidou
B-WCo_Module 5_NI_Final.pptxB-WCo_Module 5_NI_Final.pptx
B-WCo_Module 5_NI_Final.pptx
AthanasiaIoannidou3 visualizações
Module 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptx por AthanasiaIoannidou
Module 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptxModule 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptx
Module 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptx
AthanasiaIoannidou3 visualizações
B-WCo Module 6 - Pitching.pptx por AthanasiaIoannidou
B-WCo Module 6 - Pitching.pptxB-WCo Module 6 - Pitching.pptx
B-WCo Module 6 - Pitching.pptx
AthanasiaIoannidou6 visualizações
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002+.pptx por AthanasiaIoannidou
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002+.pptxAAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002+.pptx
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002+.pptx
AthanasiaIoannidou5 visualizações
B-WCo template PPT Module2+.pptx por AthanasiaIoannidou
B-WCo template PPT Module2+.pptxB-WCo template PPT Module2+.pptx
B-WCo template PPT Module2+.pptx
AthanasiaIoannidou9 visualizações
KAGIDER _Module1 TR.pptx por AthanasiaIoannidou
KAGIDER _Module1 TR.pptxKAGIDER _Module1 TR.pptx
KAGIDER _Module1 TR.pptx
AthanasiaIoannidou5 visualizações
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx por AthanasiaIoannidou
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptxМодул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx
AthanasiaIoannidou4 visualizações

Último

Presentation on proposed acquisition of leading European asset manager Aermon... por
Presentation on proposed acquisition of leading European asset manager Aermon...Presentation on proposed acquisition of leading European asset manager Aermon...
Presentation on proposed acquisition of leading European asset manager Aermon...KeppelCorporation
240 visualizações11 slides
VCOSA - VIETNAM COTTON - YARN MARKET REPORT - 11/2023 ISSUE por
VCOSA - VIETNAM COTTON - YARN MARKET REPORT - 11/2023 ISSUEVCOSA - VIETNAM COTTON - YARN MARKET REPORT - 11/2023 ISSUE
VCOSA - VIETNAM COTTON - YARN MARKET REPORT - 11/2023 ISSUEVietnam Cotton & Spinning Association
31 visualizações26 slides
Nevigating Sucess.pdf por
Nevigating Sucess.pdfNevigating Sucess.pdf
Nevigating Sucess.pdfTEWMAGAZINE
24 visualizações4 slides
Pitch Deck Teardown: Scalestack's $1M AI sales tech Seed deck por
Pitch Deck Teardown: Scalestack's $1M AI sales tech Seed deckPitch Deck Teardown: Scalestack's $1M AI sales tech Seed deck
Pitch Deck Teardown: Scalestack's $1M AI sales tech Seed deckHajeJanKamps
597 visualizações18 slides
Top 10 Web Development Companies in California por
Top 10 Web Development Companies in CaliforniaTop 10 Web Development Companies in California
Top 10 Web Development Companies in CaliforniaTopCSSGallery
74 visualizações27 slides
ZARA.pptx por
ZARA.pptxZARA.pptx
ZARA.pptxmerlinjenma529
39 visualizações13 slides

Último(20)

Presentation on proposed acquisition of leading European asset manager Aermon... por KeppelCorporation
Presentation on proposed acquisition of leading European asset manager Aermon...Presentation on proposed acquisition of leading European asset manager Aermon...
Presentation on proposed acquisition of leading European asset manager Aermon...
KeppelCorporation240 visualizações
Nevigating Sucess.pdf por TEWMAGAZINE
Nevigating Sucess.pdfNevigating Sucess.pdf
Nevigating Sucess.pdf
TEWMAGAZINE24 visualizações
Pitch Deck Teardown: Scalestack's $1M AI sales tech Seed deck por HajeJanKamps
Pitch Deck Teardown: Scalestack's $1M AI sales tech Seed deckPitch Deck Teardown: Scalestack's $1M AI sales tech Seed deck
Pitch Deck Teardown: Scalestack's $1M AI sales tech Seed deck
HajeJanKamps597 visualizações
Top 10 Web Development Companies in California por TopCSSGallery
Top 10 Web Development Companies in CaliforniaTop 10 Web Development Companies in California
Top 10 Web Development Companies in California
TopCSSGallery74 visualizações
ZARA.pptx por merlinjenma529
ZARA.pptxZARA.pptx
ZARA.pptx
merlinjenma52939 visualizações
Defcon Network.pdf por Jesse Mauck
Defcon Network.pdfDefcon Network.pdf
Defcon Network.pdf
Jesse Mauck18 visualizações
Accounts Class 12 project cash flow statement and ratio analysis por JinendraPamecha
Accounts Class 12 project cash flow statement and ratio analysisAccounts Class 12 project cash flow statement and ratio analysis
Accounts Class 12 project cash flow statement and ratio analysis
JinendraPamecha35 visualizações
Top 10 IT Tasks Small Businesses Can Entrust to Offshore Professionals por altafhsayyednimetler
Top 10 IT Tasks Small Businesses Can Entrust to Offshore ProfessionalsTop 10 IT Tasks Small Businesses Can Entrust to Offshore Professionals
Top 10 IT Tasks Small Businesses Can Entrust to Offshore Professionals
altafhsayyednimetler25 visualizações
Navigating EUDR Compliance within the Coffee Industry por Peter Horsten
Navigating EUDR Compliance within the Coffee IndustryNavigating EUDR Compliance within the Coffee Industry
Navigating EUDR Compliance within the Coffee Industry
Peter Horsten44 visualizações
davood_keshavarz_david_keshavarz_criminal_conviction_prison_sentence_judgemen... por morshedislam3
davood_keshavarz_david_keshavarz_criminal_conviction_prison_sentence_judgemen...davood_keshavarz_david_keshavarz_criminal_conviction_prison_sentence_judgemen...
davood_keshavarz_david_keshavarz_criminal_conviction_prison_sentence_judgemen...
morshedislam317 visualizações
See the new MTN tariffs effected November 28, 2023 por Kweku Zurek
See the new MTN tariffs effected November 28, 2023See the new MTN tariffs effected November 28, 2023
See the new MTN tariffs effected November 28, 2023
Kweku Zurek29.5K visualizações
bookmyshow-1.pptx por 125071035
bookmyshow-1.pptxbookmyshow-1.pptx
bookmyshow-1.pptx
12507103515 visualizações
Tanishq por supiriyakithuva
Tanishq Tanishq
Tanishq
supiriyakithuva14 visualizações
Basic of Air Ticketing & IATA Geography por Md Shaifullar Rabbi
Basic of Air Ticketing & IATA GeographyBasic of Air Ticketing & IATA Geography
Basic of Air Ticketing & IATA Geography
Md Shaifullar Rabbi 67 visualizações
sample.potx por Maryna Yurchenko
sample.potxsample.potx
sample.potx
Maryna Yurchenko18 visualizações
December 2023 - Meat on the Bones por NZSG
December 2023 - Meat on the BonesDecember 2023 - Meat on the Bones
December 2023 - Meat on the Bones
NZSG24 visualizações
CORPORATE COMMUNICATION.pdf por AKarthikeyan8
CORPORATE COMMUNICATION.pdfCORPORATE COMMUNICATION.pdf
CORPORATE COMMUNICATION.pdf
AKarthikeyan814 visualizações
Assignment 4: Reporting to Management.pptx por BethanyAline
Assignment 4: Reporting to Management.pptxAssignment 4: Reporting to Management.pptx
Assignment 4: Reporting to Management.pptx
BethanyAline20 visualizações

Module2 prijevod.pptx

 • 1. Balkan Women Coalition vol. II Jačanje socijalnog preduzetništva žena na Balkanu (2020-1-EL01-KA204-078936) Short Presentation of the Project B-WCo II Kick-off Meeting
 • 2. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Razumijevanje društvenog utjecaja i društvenih problema • Termini • Definicije • Kontekst
 • 3. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Razumijevanje društvenog utjecaja i društvenih problema SOCIJALNI/DRUŠTVENI PROBLEM Termini koji se javljaju: društveni problemi/pitanja/izazovi/rizici Društveni problem je svako stanje ili ponašanje koje ima negativne posljedice za veliki broj ljudi i koje je općenito prepoznato kao stanje ili ponašanje koje treba riješiti. Rad u grupama: Šta mislite da je najvažniji društveni problem sa kojim se vaš narod trenutno suočava?
 • 4. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Razumijevanje društvenog utjecaja i društvenih problema  DRUŠTVENI UTICAJ  DRUŠTVENI PROBLEM •
 • 5. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Razumijevanje društvenog utjecaja i društvenih problema • - DRUŠTVENI PROBLEM
 • 6. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Teorijska perspektiva društvenih problema  Faza 1: Nastanak i podnošenje zahtjeva Društveni problem se pojavljuje kada jedna grupa (kao što je grupa za društvene promjene, mediji ili utjecajni političari) počne da skreće pažnju na stanje ili ponašanje za koje smatra da su nepoželjni i da ih je potrebno riješiti. U sklopu ovog procesa pokušava se utjecati na percepciju javnosti o problemu, razloge za to i moguća rješenja za njega.
 • 7. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Teorijska perspektiva društvenih problema • Faza 2: Legitimnost Jednom kada društvena grupa uspije pretvoriti stanje ili ponašanje u društveni problem, obično pokušava uvjeriti vladu (lokalnu, državnu i/ili saveznu) da preduzme neku akciju – koja se odnosi na budžetska izdvajanja i kreiranje politike – kako bi riješila problem. U kojoj mjeri grupa uspije uvjeriti vladu u legitimnost svojih tvrdnji, veća je vjerovatnoća da će se akcija vlade dogoditi.
 • 8. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Teorijska perspektiva društvenog problemams • Faza 3: Obnovljeno podnošenje zahtjeva Čak i ako se akcija vlade dogodi, grupe za društvene promjene često zaključuju da je djelovanje previše ograničeno u ciljevima ili opsegu da bi se mogao uspješno riješiti društveni problem. Ako dođu do ovog zaključka, često odlučuju da iznova iznesu svoje zahtjeve.
 • 9. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Teorijska perspektiva društvenih problema • Faza 4: Razvoj alternativnih strategija Uprkos obnovljenim tvrdnjama, grupe za društvene promjene često zaključuju da vlada i interesne grupe ne odgovaraju adekvatno na njihove tvrdnje. Iako grupe mogu nastaviti da insistiraju na svojim tvrdnjama, one ipak shvataju da ove tvrdnje možda neće uspeti.
 • 10. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Društveni problemi u praksi Ključni društveni problemi koji se javljaju su sljedeći*: • Zdravlje • Djeca i mladi • Starenje • Invaliditet • Stanovanje • Finansijska inkluzija • Raznolikost i mobilnost stanovništva • Obrazovanje i zapošljavanje https://www.csi.edu.au/research/our-research-focus/social-issues/ (AUSTRALIA)
 • 11. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Žene i društveni problemi UN Women: “One će vjerovatno zadnje jesti, one su koje će najmanje imati pristup zdravstvenoj zaštiti i biti zarobljene u dugotrajnim, neplaćenim kućnim poslovima. Imaju ograničenije mogućnosti za rad ili izgradnju biznisa. Adekvatna edukacija im je često nedostižna. Neke završe primorane na seksualnu eksploataciju kao dio osnovne borbe za preživljavanje.” Žene, siromaštvo i socijalna isključenost Potencijal ženskog preduzetništva
 • 12. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. ŠTA JE DRUŠTVENI UTICAJ? Društveni uticaj je pojam koji je sveprisutan, ali ne postoji definicija koja bi odgovarala svima. Definicija društvenog utjecaja označava sve značajne ili pozitivne promjene koje u potpunosti ili barem djelimično rješavaju društvenu nepravdu i izazove. Preduzeća ili organizacije postižu ove ciljeve kroz svjesne i namjerne napore ili aktivnosti u svojim operacijama i administraciji. Vaš društveni uticaj je određen brojem ljudi čije živote poboljšavate i koliko ih poboljšavate, i to dugoročno gledano.
 • 13. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. ŠTA JE DRUŠTVENI UTICAJ? „Društveni uticaj“ ili „pravljenje razlike“ odnosi se (provizorno) na promovisanje ukupnog očekivanog blagostanja – posmatrano nepristrasno, dugoročno – bez žrtvovanja bilo čega što bi moglo biti od uporedive moralne važnosti.
 • 14. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Vrste društvenih uticaja Socijalna preduzeća mogu stvoriti društveni utjecaj na bilo koji način kroz 17 ciljeva društvenog razvoja (SDG) koje su postavile Ujedinjene nacije. Ovi SDG-i su postavljeni kao način na koji pojedinci, preduzeća i organizacije rade zajedno kako bi ostvarili značajan uticaj u svijetu.  CILJ 10: Smanjena nejednakost  CILJ 11: Održivi gradovi i zajednice  CILJ 12: Odgovorna potrošnja i proizvodnja  CILJ 13: Klimatsko djelovanje  CILJ 14: Život ispod vode  CILJ 15: Život na kopnu  CILJ 16: Mir, pravda i jake institucije  CILJ 17: Partnerstvo za postizanje ciljeva  CILJ 1: Bez siromaštva  CILJ 2: Bez gladi  CILJ 3: Dobro zdravlje i dobrobit  CILJ 4: Kvalitetno obrazovanje  CILJ 5: Rodna ravnopravnost  CILJ 6: Čista voda i kanalizacija  CILJ 7: Pristupačna i čista energija  CILJ 8: Dostojanstven rad i ekonomski rast  CILJ 9: Industrija, inovacije i infrastruktura
 • 15. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 16. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 17. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 18. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Vrste društvenih uticaja Agenda 2030 nastoji ojačati društvene, ekonomske i ekološke dimenzije održivog razvoja: • Ljudi • Planeta • Prosperitet • Mir • Partnerstvo
 • 19. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Vrste društvenih uticaja Bez obzira koliko je napor mali, društveni uticaj utiče na sve na mnogo načina koje možda ne shvatamo.
 • 20. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Kako izmjeriti društveni uticaj? Može biti prilično teško znati kako to učiniti, ali evo nekoliko stvari koje treba uzeti u obzir prilikom mjerenja: Održivost Ko ima koristi? Koliko ljudi ima koristi? Kakvu korist imaju?
 • 21. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Kako izmjeriti društveni uticaj?
 • 22. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Elementi dobre procjene društvenog uticaja U „Priručniku za procenu društvenog uticaja” autor Predrag Bejaković donosi deset ključnih tačaka: 1. Postavljajte prava pitanja 2. Identifikujte zainteresovane strane 3. Razumjeti kanale prijenosa 4. Procijeniti institucije 5. Prikupite podatke i informacije 6. Analizirajte uticaje 7. Razmotriti mogućnosti za poboljšanje i mjere kompenzacije 8. Procijenite rizike 9. Uticaj praćenja i evaluacije 10. Potaknite diskusiju
 • 23. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Hvala!