Module 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptx

Balkan Kadın Koalisyonu II
- Balkanlar'da Kadın Girişimciliğini Desteklemeye Yönelik Sosyal Start-Up
Güçlendirici
(2020-1-EL01-KA204-078936)
Modül 7
Ağ ve Ortaklık
14 - 18 Mart 2022
KARADAĞ İŞ KADINLARI DERNEĞİ
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Modül 7
Ağ Oluşturma ve Ortaklık
• Ortaklıkların ve ağ oluşturmanın türlerinin, modellerinin ve
faydalarının gözden geçirilmesi
• En iyi uygulama örneklerinin sunulması
• Birlikte çalışmanın önemi – sosyal girişimler ve büyük şirketler
• Grup tartışmaları ve alıştırmalar
Ağa ihtiyacımız var mı?
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Ağ - sürdürülebilir kalkınma için güçlü bir
mekanizma
• Bilgi ve deneyim paylaşımı
• İletişimin ve koordinasyonun teşvik edilmesi
• Kamu ve özel paydaşlar arasında güvene dayalı ilişkiler ve bağlılık
oluşturulması
• Karşılıklı öğrenme ve kapasite geliştirme mekanizmaları olarak hizmet
edilmesi
• Bilgi ve eylem arasındaki arayüzün etkinleştirilmesi
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Hangi Ağ
• Algılanan ortak eylem ihtiyacından kaynaklanan ortak bir amaç
• Net hedefler ve odak
• Hiyerarşik olmayan yapı
teşvik ettikleri:
sağladıkları:
• Gönüllü katılım ve bağlılık
• Kaynakların herkesin yararına olacak şekilde üyeler
tarafından girilmesi
• Katılım ve bağlantıdan elde edilen çok çeşitli faydalar
yapılanlar: • Değişimin, öğrenmenin, geliştirmenin kolaylaştırılması – kapasite
geliştirme yönü
• Hiçbir üyenin sistematik bir şekilde çalışmadığı alanlarda değişim için
harekete geçilmesi - Savunuculuk, lobicilik ve kampanya yönü
• Bir dizi paydaşın dahil edilmesi – çeşitlilik/geniş erişim yönü
sahip olunanlar:
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Bir ağ neleri teşvik etmelidir?
• Katılım Oluşturma
• İlişkiler ve Güven Oluşturma
• Kolaylaştırıcı Liderlik
• Çeşitlilik ve dinamizm
• Merkezi olmayan ve demokratik yönetişim
• Kapasite Oluşturma
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
RESMİ OLMAYAN AĞLAR
• Sosyal ağlar
• Uygulama Toplulukları
RESMİ AĞLAR
Farklı Ağ tipleri
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Ağ Oluşturmanın Faydaları
• Üyeler ve paydaşlar için faydalar
• Sürdürülebilir kalkınma vizyonuna katkılar
• Bir ağa katılmanın faydaları
Tam istediğimiz gibi değil....
AĞ ÇALIŞIYOR!!!
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Ortaklık nedir?
"Karşılıklı olarak mutabık kalınan bir iş bölümü yoluyla ortak hedefler
doğrultusunda çalışmak üzere kuruluşlar arasında kurulan işbirliğine dayalı bir ilişki"
• Sorunların ortak çözümü
• Kaynak değişimi
• İşbirliği
• Koordinasyon
• Koalisyon kurulumu
* Dünya Bankası, Ortaklıklar Grubu, Strateji ve Kaynak Yönetimi, “Kalkınma için Ortaklık: Dünya Bankası için Önerilen Eylemler” (tartışma belgesi, 20 Mayıs 1998), s. 5.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Ortaklık
• Özkaynaklar
• Şeffaflık
• Karşılıklı faydalar
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Neden ortaklık?
• Diğer kuruluşlarla çalışırken katma değer
• 1) kuruluş ortaklık yoluyla daha büyük stratejik etki (misyon değeri)
sağlayabilir
• 2) kuruluşun kendisi bir şekilde kazanç elde eder, misyonunu şimdi ve
gelecekte yerine getirme kabiliyetini geliştirir (kurumsal değer).
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Ortaklıkların temel bileşenleri
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Ortaklıkların temel bileşenleri
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Ortaklık Spektrumu
YÜKSELT / DEĞİŞTİR BİRLEŞTİR / ENTEGRE ET DÖNÜŞÜM
Bir ortak diğerinin çalışmasına katkıda bulunur
veya ortaklar, bir veya her iki ortağın daha
fazlasını sunmasını sağlamak için kaynak
alışverişinde bulunur.
İki veya daha fazla ortak, her birinin tek
başına sağlayabileceğinden daha fazlasını
birlikte sağlamak için kaynaklarını birleştirir.
Birden fazla aktör, genellikle sistem
dönüşümü yoluyla karmaşık zorlukların
üstesinden gelmek için kolektif eylem
yoluyla birlikte çalışır.
Genellikle tek yönlü transfer veya karşılıklı
beceri, bilgi, finansman vb. alışverişi.
Her iki taraftaki kazanımları en üst düzeye
çıkarmak için müzakereyi içerir.
Karşılıklı sorumluluk ve yenilikçi
yaklaşımlarla karakterizedir.
Birlikte değer yaratan yeni yaklaşımlar
geliştirmek için beyin fırtınası ve yaratıcı
diyalogu içerir.
Benzersiz ve tamamlayıcı kaynakları bir
araya getiren birden fazla aktörü içerir.
Sistemi anlamak ve müdahalede
bulunmak için gerekli oyuncuları dahil
etmek için çok paydaşlı diyalog gerektirir.
Oluşturulan kurumsal değer Oluşturulan Organizasyon ve Misyon
değerleri
Oluşturulan Organizasyon ve Misyon
değerleri
Şu durumlarda uygulanabilir: her bir ortak
diğerine göre daha değerli bir şeye sahiptir ve
bu da değişimden net kazanç elde edilmesini
sağlar.
Şu durumlarda uygulanabilir: tamamlayıcı
kaynakların bir araya getirilmesi, herkese
değer sağlayan yeni yaklaşımlarla
sonuçlanır.
Şu durumlarda uygulanabilir: bir sorun,
üstesinden gelmek için bir sistem
yaklaşımı gerektirecek kadar karmaşık
olduğunda.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Ortaklıkların fayda ve riskleri
Faydalar Riskler
Daha büyük etki Özerklik/karar verme kaybı
Kilit personelin mesleki gelişimi Çıkar çatışmaları
Bilgiye ve farklı ağlara daha iyi erişim Kaynak taahhütlerinin yükü
Geliştirilmiş operasyonel verimlilik Uygulama ve koordinasyon zorlukları
Daha uygun ve etkili ürün ve hizmetler Bağımsız karar vermede azalma
Daha fazla yenilik Finansman elde etmede veya hizmet sağlamada
rekabet avantajı kaybı
Gelişmiş güvenilirlik Ortaklığın faaliyetlerinde yetersiz etki
Kaynaklara daha fazla erişim İşbirlikçi süreçle ilgili hayal kırıklığı
Ürünler, hizmetler ve ortaklıklar için yeni fırsatlar ve
yollar
Ortaklığa yapılan katkılar için dengesiz kredi
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Ortaklığın stratejik çerçevesi
Sosyal girişimcilik ekosisteminin bileşenleri:
• hükümetler
• işletmeler
• resmi kalkınma yardım kuruluşları
• yüksek öğretim kurumları
• aracı kuruluşlar.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
(İdeal) ağ ortağı nasıl tanımlanır?
HÜKÜMETLE ÇALIŞALIM— AMA HÜKÜMETİN HANGİ KISMI?
Hangi hükümet düzey(ler)i ile ortaklık kurulması gerektiğini ve ardından bunun nasıl
uygulanacağını anlamak çok önemlidir.
"Sistemi harekete geçiren yerel liderliktir.
Yoksulların sağlık ihtiyaçlarını gerçekten karşılamak istiyorsanız, yerel yönetimlerle birlikte
çalışmalısınız, çünkü yoksullar sağlık hizmetleri için onlara gidiyor."
Ernesto Garilao, Zuellig Aile Vakfı Başkanı ve Başkanı (Filipinler)
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Ağlar: Kadınların güçlendirilmesi ile alakalı
olması
Balkan Kadın Koalisyonu (B-WCo)
B-WCo fikri, nitelikleri geliştirmek ve iş dünyasındaki kadınlara yardımcı olmak
amacıyla bölgedeki kurum ve kuruluşlardan oluşan istikrarlı ve çok uluslu bir ağ
oluşturmak amacıyla daha geniş Balkan bölgesindeki kuruluşlardan
geliştirilmiştir.
B-WCo projesi Yunanistan, Türkiye, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan,
Karadağ ve Bosna Hersek'ten ortak kuruluşların bir araya gelmesiyle ortaya
çıkmış ve gelişmektedir. Amaç: toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine dikkat
çekmek ve özellikle sosyal girişimcilik yoluyla kadınları güçlendirmek.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Yunanistan'daki ulusal ağ
Yunanlı Kadın Girişimciler Derneği -SEGE
Kadın girişimcilere işlerini ve kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam sağlayan
bir dernektir.
SEGE, başta Akdeniz ve Balkanlar olmak üzere tüm Avrupa'da faaliyet
göstermektedir. Kadın girişimcilik faaliyetlerini teşvik ederek finans sektöründe
cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılmasında hayati bir rol oynamıştır.
SEGE'nin amacı, kadınların kamusal ve özel hayatın her alanında statüsünü
yükseltmektir.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Türkiye'deki ulusal ağ
Türkiye Kadın Girişimciler Derneği - KAGİDER
20 yıldır faaliyet gösteren en etkili kadın iş dünyası derneği, tamamı kadın iş
sahiplerinden oluşan 400'ü aşkın üyesiyle, Türkiye ekonomisinin yaklaşık %8'ine
denk gelen 62 milyar ABD Doları yıllık ciro üretmektedir.
KAGİDER'in misyonu, kadın girişimciliğini geliştirmek ve desteklemek, kadının
statüsünü hem ekonomik hem de sosyal olarak güçlendirmektir.
Kadın ve erkekler için fırsat eşitliği için savunuculuk faaliyetlerinde çok aktiftir.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Kuzey Makedonya'daki ulusal ağ
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İş Kadınları Derneği
ABW resmi olarak Temmuz 2010'da kuruldu.
ABW, kadın girişimcilerin işlerini büyütmelerine ve tanıtmalarına yardımcı olur,
eğitimler, konferanslar ve B2B toplantıları düzenler ve genç ve kadın girişimciler
için kendi mentorluk ağına sahiptir.
Önemli bir sonuç olarak, Aralık 2018'de Hükümet tarafından kabul edilen Kuzey
Makedonya Cumhuriyeti'nde kadın girişimciliğinin güçlendirilmesine yönelik
Ulusal Strateji oluşturulmuştur.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Arnavutluk'taki ulusal ağ
Arnavutluk Endüstriyel Çevreciler Derneği (AAIE)
AAIE, 2000 yılında Tiran'da kuruldu.
AAIE, özellikle Çevre ve Nüfus Refahı alanına odaklanarak çeşitli sosyal-
ekonomik politika girişimlerini değerlendirerek Arnavutluk'un sosyal ve
ekonomik iyileşmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Sürdürülebilir sosyal hizmetler, toplumsal cinsiyet konusu ve bireylerin
güçlendirilmesi, AAIE'nin tüm projeleri için tutarlı bir çapraz kesme stratejisi
olmaya devam etmektedir.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Bulgaristan'daki ulusal ağ
Bulgaristan Kadın Girişimciler Derneği (Vselena)
Vselena, kadın girişimciliğinin geliştirilmesinde 15 yılı aşkın deneyime sahip bir
grup kadın tarafından 2017 yılında kuruldu.
Amaç: kadın girişimciliğinin geliştirilmesi, önceliklerinin tanımlanması ve teşvik
edilmesi ve toplumsal açıdan kabul görmesi için ön koşulların oluşturulması.
Üyelerine eğitimler, iş desteği, mentorluk ve uzman bilgisine erişim sağlar,
kadınların istihdam edilebilirliğini ve ulusal rekabet gücünü artırmak, sosyal
girişimciliği teşvik etmek ve desteklemek için çalışır.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Karadağ'daki ulusal ağ
Karadağ İş Kadınları Derneği (BWA)
BWA, 2009 yılında 12 kadın işletme sahibi ve yöneticisi tarafından MEF ve GIZ'in
desteğiyle kuruldu.
BWA, ülkedeki iş ortamının iyileştirilmesine ve iş engellerinin ortadan
kaldırılmasına katkıda bulunan bir dernektir. Üyelerine geniş bir hizmet yelpazesi
sunar ve ulusal, bölgesel ve uluslararası ağ kurmalarını sağlar.
BWA'nın girişimiyle Karadağ Yatırım ve Kalkınma Fonu, 2011 yılında kadın
girişimciler için özel bir kredi limiti oluşturdu.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Bosna-Hersek'teki ulusal ağ
Bosna Hersek İş Kadınları Derneği
Dernek, farklı alanlardan (ilaç, medya, pazarlama, BT, mimarlık) birçok başarılı
girişimci ve uzman tarafından finanse edilen önceki kuruluş "ONE" ın başarılı
çalışmalarının bir devamı niteliğindedir.
Misyon: Kadın girişimcilerin, iş kadınlarının, eğitim ve danışmanlığın birbirine
bağlanması yoluyla kadın girişimciliğinin gelişimini desteklemek. Vizyon:
Kalkınma politikalarının iyileştirilmesi yoluyla kadın girişimciliğinin geliştirilmesi
için sosyal çerçevenin güçlendirilmesi iş yaratmaya başlar.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Uluslararası ağlar
WEgate
Kadın girişimciliği için Avrupa Geçidi
WEgate, bu ağı desteklemek üzere Avrupa
Komisyonu tarafından başlatılan bir e-
platformdur.
WEgate destek hizmetleri veya tavsiye
sağlamaz ve ticari amaç taşımaz. Çoğunlukla
kısa bir açıklama metni ve faydalı web
bağlantıları aracılığıyla sunulan faydalı ve
ilham verici bilgilere açılan çevrimiçi bir
kapıdır.
Euclid Network (EN)
Avrupa Sosyal Girişim Ağı, 2007'de kuruldu.
EN üyeleri, Avrupa ve ötesinde 21 ülkede
100.000'den fazla kuruluşu temsil
etmektedir.
EN, sivil toplum ve sosyal girişim
federasyonlarını, üniversiteleri, eğitim
enstitülerini, sosyal yatırımcıları, STK'ları ve
sosyal girişimleri bir araya getirmektedir.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Küresel ağlar
FCEM
Dünyanın her yerinden kadın işletme
sahiplerini birleştiren öncü dernek,
Fransa'da kuruldu (1945). Bugün diğer
Avrupa ülkelerinde ve 5 kıtada
bulunmaktadır.
Dayanışmayı, deneyim ve fikir alışverişini
teşvik eder, iş ve ortaklıkların geliştirilmesini
kolaylaştırır, profesyonel büyümeyi ve iş
becerilerinin mükemmelleştirilmesini
destekler ve kadınları girişim kurmaya teşvik
eder.
ALL Ladies League (Kadınlar Ligi) (ALL)
Küresel kız kardeşlik ruhu içinde dünya
çapında kadın ağını teşvik eden küresel bir
hareket (tavsiye ve davet yoluyla üyelik). G-
100, ALL'nin 100 Küresel Başkanından
oluşan yetkili Gruptur.
ALL platformları: Kadın Ekonomik Forumu
(WEF); Kadın Hindistan Ticaret ve Sanayi
Odası (WICCI); e-ticaret platformu
SHEconomy.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
.
Oyunlar
ve
Alıştırmalar
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Alıştırma: İş ağı
• Konu: Kadın Girişimcilere Yönelik Kurum ve Hizmetler
• Amaçlar:
- Destek kurum ve programlarının varlığı, rolleri ve işlevleri konusunda
kadın girişimcilerin bilinçlendirilmesi,
- Katılımcıların kendi iş ağlarını genişletmelerini sağlayacak fırsatlar
yaratılması.
• Oda düzenlemesi: U şeklinde, 3 takım
• Süre: 60 dakika (30 dakika - çalışma, 30 dakika - sunum)
• Her grup kısa bir sunum yapmalıdır (ekip başına maksimum 10 dakika),
ardından bir tartışma yapılmalıdır.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Tartışma: Kamu-özel sektör ortaklığı (PPP)
Karmaşık toplumsal ihtiyaçları ele almak için hükümetler ve özel sektörü bir
araya getirme yönünde dünyada giderek artan bir eğilim var.
Tartışma için sorular:
• Kamu-Özel sektör ortaklığı neden kök salıyor?
• Bu ortaklıklar neye benziyor?
• Onları başarılı yapan nedir?
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Tartışma: PPP'nin faydaları
* 2019 ve 2020'de 10 Asya ekonomisinden ultra yüksek net değerli iş liderlerinin CAPS anketlerine dayanmaktadır.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Tartışma: Sergileme videosu
Sosyal girişimci SHAHNAZ AL-SADAT,
Malezya'daki LeapEd Services'in Kurucu
Ortağı ve Başkanı.
Shahnaz, Yayasan AMIR Güven Okulları
Programının hükümetler, şirketler ve
topluluklar için nasıl bir kazan-kazan
sağladığını açıklıyor.
https://youtu.be/4pTvMTixpvQ
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Büyük şirketlerle ortaklık
https://news.sap.com/2020/10/sap-
launches-55by25-purposeful-procurement/
https://www.unilever.com/
https://www.ikeasocialentrepreneurship.org/ /
https://www.jnj.com/caring
https://blogs.microsoft.com/blog/2021/04/25/creating-a-world-of-good-a-
celebration-of-microsofts-global-social-entrepreneurship-program/
1 de 33

Recomendados

KAGIDER _Module1 TR.pptx por
KAGIDER _Module1 TR.pptxKAGIDER _Module1 TR.pptx
KAGIDER _Module1 TR.pptxAthanasiaIoannidou
5 visualizações30 slides
B-WCo_Module 5_NI_Final.pptx por
B-WCo_Module 5_NI_Final.pptxB-WCo_Module 5_NI_Final.pptx
B-WCo_Module 5_NI_Final.pptxAthanasiaIoannidou
3 visualizações48 slides
BWCoII_Module3.ppt por
BWCoII_Module3.pptBWCoII_Module3.ppt
BWCoII_Module3.pptAthanasiaIoannidou
4 visualizações25 slides
Module4 4.1 presentation_version1.tr por
Module4 4.1 presentation_version1.trModule4 4.1 presentation_version1.tr
Module4 4.1 presentation_version1.trTamunaNL
98 visualizações16 slides
VAKA 1 PROJE VE OPERASYON YNETM RENME HEDEFLER 1 Organi.pdf por
VAKA 1 PROJE VE OPERASYON YNETM RENME HEDEFLER 1 Organi.pdfVAKA 1 PROJE VE OPERASYON YNETM RENME HEDEFLER 1 Organi.pdf
VAKA 1 PROJE VE OPERASYON YNETM RENME HEDEFLER 1 Organi.pdfSUNIL64154
2 visualizações3 slides
Module 5 5.3.1 presentation_version 1.tr por
Module 5 5.3.1 presentation_version 1.trModule 5 5.3.1 presentation_version 1.tr
Module 5 5.3.1 presentation_version 1.trTamunaNL
89 visualizações12 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Module 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptx

Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2 por
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2Karel Van Isacker
11 visualizações18 slides
Ecofar wp5 module 2 turkish por
Ecofar wp5 module 2 turkishEcofar wp5 module 2 turkish
Ecofar wp5 module 2 turkishKarel Van Isacker
19 visualizações71 slides
Bilgi yönetimi por
Bilgi yönetimiBilgi yönetimi
Bilgi yönetimiYücel Bıyık
3.2K visualizações24 slides
TTGV-Kurumsal-İnovasyon-Raporu por
TTGV-Kurumsal-İnovasyon-RaporuTTGV-Kurumsal-İnovasyon-Raporu
TTGV-Kurumsal-İnovasyon-RaporuMustafa Kuğu
634 visualizações42 slides
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Sosyal Medya por
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Sosyal MedyaKurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Sosyal Medya
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Sosyal MedyaSocial Media Week Istanbul
4.9K visualizações83 slides
Modul 6 6.1 presentation_version 1. tr por
Modul 6 6.1 presentation_version 1. trModul 6 6.1 presentation_version 1. tr
Modul 6 6.1 presentation_version 1. trTamunaNL
129 visualizações20 slides

Similar a Module 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptx(20)

Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2 por Karel Van Isacker
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Karel Van Isacker11 visualizações
Ecofar wp5 module 2 turkish por Karel Van Isacker
Ecofar wp5 module 2 turkishEcofar wp5 module 2 turkish
Ecofar wp5 module 2 turkish
Karel Van Isacker19 visualizações
Bilgi yönetimi por Yücel Bıyık
Bilgi yönetimiBilgi yönetimi
Bilgi yönetimi
Yücel Bıyık3.2K visualizações
TTGV-Kurumsal-İnovasyon-Raporu por Mustafa Kuğu
TTGV-Kurumsal-İnovasyon-RaporuTTGV-Kurumsal-İnovasyon-Raporu
TTGV-Kurumsal-İnovasyon-Raporu
Mustafa Kuğu634 visualizações
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Sosyal Medya por Social Media Week Istanbul
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Sosyal MedyaKurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Sosyal Medya
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Sosyal Medya
Social Media Week Istanbul4.9K visualizações
Modul 6 6.1 presentation_version 1. tr por TamunaNL
Modul 6 6.1 presentation_version 1. trModul 6 6.1 presentation_version 1. tr
Modul 6 6.1 presentation_version 1. tr
TamunaNL129 visualizações
Ecofar wp5 module 3.5 turkish por Karel Van Isacker
Ecofar wp5 module 3.5 turkishEcofar wp5 module 3.5 turkish
Ecofar wp5 module 3.5 turkish
Karel Van Isacker26 visualizações
Sosyal Medya ve İK mayıs 2012 por Ipek Aral
Sosyal Medya ve İK mayıs 2012Sosyal Medya ve İK mayıs 2012
Sosyal Medya ve İK mayıs 2012
Ipek Aral 1.6K visualizações
Sosyal degisim lab tanitim sunumu por Jason Lau
Sosyal degisim lab tanitim sunumuSosyal degisim lab tanitim sunumu
Sosyal degisim lab tanitim sunumu
Jason Lau772 visualizações
Novida İnovasyonun 10 Çeşidi por Novida Global
Novida İnovasyonun 10 ÇeşidiNovida İnovasyonun 10 Çeşidi
Novida İnovasyonun 10 Çeşidi
Novida Global1K visualizações
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Szöleşmesi-UN Global Compact After Letter por ODTÜ TEKNOKENT YÖNETİM A.Ş.
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Szöleşmesi-UN Global Compact After LetterBirleşmiş Milletler Küresel İlkeler Szöleşmesi-UN Global Compact After Letter
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Szöleşmesi-UN Global Compact After Letter
ODTÜ TEKNOKENT YÖNETİM A.Ş.1.4K visualizações
Karuna por Ayhan Caliskan
KarunaKaruna
Karuna
Ayhan Caliskan214 visualizações
İş ve Organizasyonel Yapılarda Değişim por Novida Global
İş ve Organizasyonel Yapılarda Değişimİş ve Organizasyonel Yapılarda Değişim
İş ve Organizasyonel Yapılarda Değişim
Novida Global324 visualizações
Module 3 3.1 presentation_tr.pptx. por TamunaNL
Module 3 3.1 presentation_tr.pptx.Module 3 3.1 presentation_tr.pptx.
Module 3 3.1 presentation_tr.pptx.
TamunaNL122 visualizações
öğrenen organizasyonlar -örneklerle anlatım por ışıl karapınar
öğrenen organizasyonlar -örneklerle anlatımöğrenen organizasyonlar -örneklerle anlatım
öğrenen organizasyonlar -örneklerle anlatım
ışıl karapınar6.6K visualizações
Platform Kooperatifçiliği por Özgür Kurtuluş
Platform KooperatifçiliğiPlatform Kooperatifçiliği
Platform Kooperatifçiliği
Özgür Kurtuluş147 visualizações
Sürdürülebilir markalar olmak por Zafer Teber
Sürdürülebilir markalar olmakSürdürülebilir markalar olmak
Sürdürülebilir markalar olmak
Zafer Teber1.4K visualizações
B-WCo template PPT Module2+.pptx por AthanasiaIoannidou
B-WCo template PPT Module2+.pptxB-WCo template PPT Module2+.pptx
B-WCo template PPT Module2+.pptx
AthanasiaIoannidou9 visualizações
We decide i̇novasyon yönetimi özeti por Kutlu Kazanci
We decide i̇novasyon yönetimi özetiWe decide i̇novasyon yönetimi özeti
We decide i̇novasyon yönetimi özeti
Kutlu Kazanci742 visualizações

Mais de AthanasiaIoannidou

Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx por
Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptxModule 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptxAthanasiaIoannidou
6 visualizações33 slides
Module 6 prijevod.pptx por
Module 6 prijevod.pptxModule 6 prijevod.pptx
Module 6 prijevod.pptxAthanasiaIoannidou
5 visualizações42 slides
Module 5_NI_Final.pptx por
Module 5_NI_Final.pptxModule 5_NI_Final.pptx
Module 5_NI_Final.pptxAthanasiaIoannidou
5 visualizações48 slides
Module3 prijevod.ppt por
Module3 prijevod.pptModule3 prijevod.ppt
Module3 prijevod.pptAthanasiaIoannidou
6 visualizações25 slides
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx por
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxModul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxAthanasiaIoannidou
5 visualizações28 slides
Module2 prijevod.pptx por
Module2 prijevod.pptxModule2 prijevod.pptx
Module2 prijevod.pptxAthanasiaIoannidou
4 visualizações23 slides

Mais de AthanasiaIoannidou(20)

Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx por AthanasiaIoannidou
Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptxModule 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx
AthanasiaIoannidou6 visualizações
Module 6 prijevod.pptx por AthanasiaIoannidou
Module 6 prijevod.pptxModule 6 prijevod.pptx
Module 6 prijevod.pptx
AthanasiaIoannidou5 visualizações
Module 5_NI_Final.pptx por AthanasiaIoannidou
Module 5_NI_Final.pptxModule 5_NI_Final.pptx
Module 5_NI_Final.pptx
AthanasiaIoannidou5 visualizações
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx por AthanasiaIoannidou
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxModul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
AthanasiaIoannidou5 visualizações
Module1_revised prevod.pptx por AthanasiaIoannidou
Module1_revised prevod.pptxModule1_revised prevod.pptx
Module1_revised prevod.pptx
AthanasiaIoannidou3 visualizações
Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptx por AthanasiaIoannidou
Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptxModul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptx
AthanasiaIoannidou17 visualizações
Modul 5 Izvori finansiranja.pptx por AthanasiaIoannidou
Modul 5 Izvori finansiranja.pptxModul 5 Izvori finansiranja.pptx
Modul 5 Izvori finansiranja.pptx
AthanasiaIoannidou8 visualizações
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx por AthanasiaIoannidou
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxModul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
AthanasiaIoannidou4 visualizações
Modul 3 Poslovni modeli i osnivanje.ppt por AthanasiaIoannidou
Modul 3 Poslovni modeli i osnivanje.pptModul 3 Poslovni modeli i osnivanje.ppt
Modul 3 Poslovni modeli i osnivanje.ppt
AthanasiaIoannidou4 visualizações
Modul 2 Drustveni uticaj.pptx por AthanasiaIoannidou
Modul 2 Drustveni uticaj.pptxModul 2 Drustveni uticaj.pptx
Modul 2 Drustveni uticaj.pptx
AthanasiaIoannidou7 visualizações
Modul 1-Sta je socijalno preduzetnistvo.pptx por AthanasiaIoannidou
Modul 1-Sta je socijalno preduzetnistvo.pptxModul 1-Sta je socijalno preduzetnistvo.pptx
Modul 1-Sta je socijalno preduzetnistvo.pptx
AthanasiaIoannidou6 visualizações
B-WCo Module 6 - Pitching.pptx por AthanasiaIoannidou
B-WCo Module 6 - Pitching.pptxB-WCo Module 6 - Pitching.pptx
B-WCo Module 6 - Pitching.pptx
AthanasiaIoannidou6 visualizações
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002+.pptx por AthanasiaIoannidou
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002+.pptxAAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002+.pptx
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002+.pptx
AthanasiaIoannidou5 visualizações
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx por AthanasiaIoannidou
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptxМодул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx
AthanasiaIoannidou4 visualizações
B-WCo Модул 6 - Пичинг.pptx por AthanasiaIoannidou
B-WCo Модул 6 - Пичинг.pptxB-WCo Модул 6 - Пичинг.pptx
B-WCo Модул 6 - Пичинг.pptx
AthanasiaIoannidou3 visualizações
B-WCo Модул 5.pptx por AthanasiaIoannidou
B-WCo Модул 5.pptxB-WCo Модул 5.pptx
B-WCo Модул 5.pptx
AthanasiaIoannidou3 visualizações
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002.pptx por AthanasiaIoannidou
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002.pptxAAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002.pptx
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002.pptx
AthanasiaIoannidou3 visualizações

Module 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptx

 • 1. Balkan Kadın Koalisyonu II - Balkanlar'da Kadın Girişimciliğini Desteklemeye Yönelik Sosyal Start-Up Güçlendirici (2020-1-EL01-KA204-078936) Modül 7 Ağ ve Ortaklık 14 - 18 Mart 2022 KARADAĞ İŞ KADINLARI DERNEĞİ
 • 2. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Modül 7 Ağ Oluşturma ve Ortaklık • Ortaklıkların ve ağ oluşturmanın türlerinin, modellerinin ve faydalarının gözden geçirilmesi • En iyi uygulama örneklerinin sunulması • Birlikte çalışmanın önemi – sosyal girişimler ve büyük şirketler • Grup tartışmaları ve alıştırmalar Ağa ihtiyacımız var mı?
 • 3. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Ağ - sürdürülebilir kalkınma için güçlü bir mekanizma • Bilgi ve deneyim paylaşımı • İletişimin ve koordinasyonun teşvik edilmesi • Kamu ve özel paydaşlar arasında güvene dayalı ilişkiler ve bağlılık oluşturulması • Karşılıklı öğrenme ve kapasite geliştirme mekanizmaları olarak hizmet edilmesi • Bilgi ve eylem arasındaki arayüzün etkinleştirilmesi
 • 4. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Hangi Ağ • Algılanan ortak eylem ihtiyacından kaynaklanan ortak bir amaç • Net hedefler ve odak • Hiyerarşik olmayan yapı teşvik ettikleri: sağladıkları: • Gönüllü katılım ve bağlılık • Kaynakların herkesin yararına olacak şekilde üyeler tarafından girilmesi • Katılım ve bağlantıdan elde edilen çok çeşitli faydalar yapılanlar: • Değişimin, öğrenmenin, geliştirmenin kolaylaştırılması – kapasite geliştirme yönü • Hiçbir üyenin sistematik bir şekilde çalışmadığı alanlarda değişim için harekete geçilmesi - Savunuculuk, lobicilik ve kampanya yönü • Bir dizi paydaşın dahil edilmesi – çeşitlilik/geniş erişim yönü sahip olunanlar:
 • 5. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Bir ağ neleri teşvik etmelidir? • Katılım Oluşturma • İlişkiler ve Güven Oluşturma • Kolaylaştırıcı Liderlik • Çeşitlilik ve dinamizm • Merkezi olmayan ve demokratik yönetişim • Kapasite Oluşturma
 • 6. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. RESMİ OLMAYAN AĞLAR • Sosyal ağlar • Uygulama Toplulukları RESMİ AĞLAR Farklı Ağ tipleri
 • 7. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Ağ Oluşturmanın Faydaları • Üyeler ve paydaşlar için faydalar • Sürdürülebilir kalkınma vizyonuna katkılar • Bir ağa katılmanın faydaları Tam istediğimiz gibi değil.... AĞ ÇALIŞIYOR!!!
 • 8. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Ortaklık nedir? "Karşılıklı olarak mutabık kalınan bir iş bölümü yoluyla ortak hedefler doğrultusunda çalışmak üzere kuruluşlar arasında kurulan işbirliğine dayalı bir ilişki" • Sorunların ortak çözümü • Kaynak değişimi • İşbirliği • Koordinasyon • Koalisyon kurulumu * Dünya Bankası, Ortaklıklar Grubu, Strateji ve Kaynak Yönetimi, “Kalkınma için Ortaklık: Dünya Bankası için Önerilen Eylemler” (tartışma belgesi, 20 Mayıs 1998), s. 5.
 • 9. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Ortaklık • Özkaynaklar • Şeffaflık • Karşılıklı faydalar
 • 10. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Neden ortaklık? • Diğer kuruluşlarla çalışırken katma değer • 1) kuruluş ortaklık yoluyla daha büyük stratejik etki (misyon değeri) sağlayabilir • 2) kuruluşun kendisi bir şekilde kazanç elde eder, misyonunu şimdi ve gelecekte yerine getirme kabiliyetini geliştirir (kurumsal değer).
 • 11. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Ortaklıkların temel bileşenleri
 • 12. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Ortaklıkların temel bileşenleri
 • 13. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Ortaklık Spektrumu YÜKSELT / DEĞİŞTİR BİRLEŞTİR / ENTEGRE ET DÖNÜŞÜM Bir ortak diğerinin çalışmasına katkıda bulunur veya ortaklar, bir veya her iki ortağın daha fazlasını sunmasını sağlamak için kaynak alışverişinde bulunur. İki veya daha fazla ortak, her birinin tek başına sağlayabileceğinden daha fazlasını birlikte sağlamak için kaynaklarını birleştirir. Birden fazla aktör, genellikle sistem dönüşümü yoluyla karmaşık zorlukların üstesinden gelmek için kolektif eylem yoluyla birlikte çalışır. Genellikle tek yönlü transfer veya karşılıklı beceri, bilgi, finansman vb. alışverişi. Her iki taraftaki kazanımları en üst düzeye çıkarmak için müzakereyi içerir. Karşılıklı sorumluluk ve yenilikçi yaklaşımlarla karakterizedir. Birlikte değer yaratan yeni yaklaşımlar geliştirmek için beyin fırtınası ve yaratıcı diyalogu içerir. Benzersiz ve tamamlayıcı kaynakları bir araya getiren birden fazla aktörü içerir. Sistemi anlamak ve müdahalede bulunmak için gerekli oyuncuları dahil etmek için çok paydaşlı diyalog gerektirir. Oluşturulan kurumsal değer Oluşturulan Organizasyon ve Misyon değerleri Oluşturulan Organizasyon ve Misyon değerleri Şu durumlarda uygulanabilir: her bir ortak diğerine göre daha değerli bir şeye sahiptir ve bu da değişimden net kazanç elde edilmesini sağlar. Şu durumlarda uygulanabilir: tamamlayıcı kaynakların bir araya getirilmesi, herkese değer sağlayan yeni yaklaşımlarla sonuçlanır. Şu durumlarda uygulanabilir: bir sorun, üstesinden gelmek için bir sistem yaklaşımı gerektirecek kadar karmaşık olduğunda.
 • 14. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Ortaklıkların fayda ve riskleri Faydalar Riskler Daha büyük etki Özerklik/karar verme kaybı Kilit personelin mesleki gelişimi Çıkar çatışmaları Bilgiye ve farklı ağlara daha iyi erişim Kaynak taahhütlerinin yükü Geliştirilmiş operasyonel verimlilik Uygulama ve koordinasyon zorlukları Daha uygun ve etkili ürün ve hizmetler Bağımsız karar vermede azalma Daha fazla yenilik Finansman elde etmede veya hizmet sağlamada rekabet avantajı kaybı Gelişmiş güvenilirlik Ortaklığın faaliyetlerinde yetersiz etki Kaynaklara daha fazla erişim İşbirlikçi süreçle ilgili hayal kırıklığı Ürünler, hizmetler ve ortaklıklar için yeni fırsatlar ve yollar Ortaklığa yapılan katkılar için dengesiz kredi
 • 15. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Ortaklığın stratejik çerçevesi Sosyal girişimcilik ekosisteminin bileşenleri: • hükümetler • işletmeler • resmi kalkınma yardım kuruluşları • yüksek öğretim kurumları • aracı kuruluşlar.
 • 16. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. (İdeal) ağ ortağı nasıl tanımlanır? HÜKÜMETLE ÇALIŞALIM— AMA HÜKÜMETİN HANGİ KISMI? Hangi hükümet düzey(ler)i ile ortaklık kurulması gerektiğini ve ardından bunun nasıl uygulanacağını anlamak çok önemlidir. "Sistemi harekete geçiren yerel liderliktir. Yoksulların sağlık ihtiyaçlarını gerçekten karşılamak istiyorsanız, yerel yönetimlerle birlikte çalışmalısınız, çünkü yoksullar sağlık hizmetleri için onlara gidiyor." Ernesto Garilao, Zuellig Aile Vakfı Başkanı ve Başkanı (Filipinler)
 • 17. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Ağlar: Kadınların güçlendirilmesi ile alakalı olması Balkan Kadın Koalisyonu (B-WCo) B-WCo fikri, nitelikleri geliştirmek ve iş dünyasındaki kadınlara yardımcı olmak amacıyla bölgedeki kurum ve kuruluşlardan oluşan istikrarlı ve çok uluslu bir ağ oluşturmak amacıyla daha geniş Balkan bölgesindeki kuruluşlardan geliştirilmiştir. B-WCo projesi Yunanistan, Türkiye, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, Karadağ ve Bosna Hersek'ten ortak kuruluşların bir araya gelmesiyle ortaya çıkmış ve gelişmektedir. Amaç: toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine dikkat çekmek ve özellikle sosyal girişimcilik yoluyla kadınları güçlendirmek.
 • 18. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Yunanistan'daki ulusal ağ Yunanlı Kadın Girişimciler Derneği -SEGE Kadın girişimcilere işlerini ve kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam sağlayan bir dernektir. SEGE, başta Akdeniz ve Balkanlar olmak üzere tüm Avrupa'da faaliyet göstermektedir. Kadın girişimcilik faaliyetlerini teşvik ederek finans sektöründe cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılmasında hayati bir rol oynamıştır. SEGE'nin amacı, kadınların kamusal ve özel hayatın her alanında statüsünü yükseltmektir.
 • 19. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Türkiye'deki ulusal ağ Türkiye Kadın Girişimciler Derneği - KAGİDER 20 yıldır faaliyet gösteren en etkili kadın iş dünyası derneği, tamamı kadın iş sahiplerinden oluşan 400'ü aşkın üyesiyle, Türkiye ekonomisinin yaklaşık %8'ine denk gelen 62 milyar ABD Doları yıllık ciro üretmektedir. KAGİDER'in misyonu, kadın girişimciliğini geliştirmek ve desteklemek, kadının statüsünü hem ekonomik hem de sosyal olarak güçlendirmektir. Kadın ve erkekler için fırsat eşitliği için savunuculuk faaliyetlerinde çok aktiftir.
 • 20. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Kuzey Makedonya'daki ulusal ağ Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İş Kadınları Derneği ABW resmi olarak Temmuz 2010'da kuruldu. ABW, kadın girişimcilerin işlerini büyütmelerine ve tanıtmalarına yardımcı olur, eğitimler, konferanslar ve B2B toplantıları düzenler ve genç ve kadın girişimciler için kendi mentorluk ağına sahiptir. Önemli bir sonuç olarak, Aralık 2018'de Hükümet tarafından kabul edilen Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde kadın girişimciliğinin güçlendirilmesine yönelik Ulusal Strateji oluşturulmuştur.
 • 21. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Arnavutluk'taki ulusal ağ Arnavutluk Endüstriyel Çevreciler Derneği (AAIE) AAIE, 2000 yılında Tiran'da kuruldu. AAIE, özellikle Çevre ve Nüfus Refahı alanına odaklanarak çeşitli sosyal- ekonomik politika girişimlerini değerlendirerek Arnavutluk'un sosyal ve ekonomik iyileşmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilir sosyal hizmetler, toplumsal cinsiyet konusu ve bireylerin güçlendirilmesi, AAIE'nin tüm projeleri için tutarlı bir çapraz kesme stratejisi olmaya devam etmektedir.
 • 22. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Bulgaristan'daki ulusal ağ Bulgaristan Kadın Girişimciler Derneği (Vselena) Vselena, kadın girişimciliğinin geliştirilmesinde 15 yılı aşkın deneyime sahip bir grup kadın tarafından 2017 yılında kuruldu. Amaç: kadın girişimciliğinin geliştirilmesi, önceliklerinin tanımlanması ve teşvik edilmesi ve toplumsal açıdan kabul görmesi için ön koşulların oluşturulması. Üyelerine eğitimler, iş desteği, mentorluk ve uzman bilgisine erişim sağlar, kadınların istihdam edilebilirliğini ve ulusal rekabet gücünü artırmak, sosyal girişimciliği teşvik etmek ve desteklemek için çalışır.
 • 23. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Karadağ'daki ulusal ağ Karadağ İş Kadınları Derneği (BWA) BWA, 2009 yılında 12 kadın işletme sahibi ve yöneticisi tarafından MEF ve GIZ'in desteğiyle kuruldu. BWA, ülkedeki iş ortamının iyileştirilmesine ve iş engellerinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunan bir dernektir. Üyelerine geniş bir hizmet yelpazesi sunar ve ulusal, bölgesel ve uluslararası ağ kurmalarını sağlar. BWA'nın girişimiyle Karadağ Yatırım ve Kalkınma Fonu, 2011 yılında kadın girişimciler için özel bir kredi limiti oluşturdu.
 • 24. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Bosna-Hersek'teki ulusal ağ Bosna Hersek İş Kadınları Derneği Dernek, farklı alanlardan (ilaç, medya, pazarlama, BT, mimarlık) birçok başarılı girişimci ve uzman tarafından finanse edilen önceki kuruluş "ONE" ın başarılı çalışmalarının bir devamı niteliğindedir. Misyon: Kadın girişimcilerin, iş kadınlarının, eğitim ve danışmanlığın birbirine bağlanması yoluyla kadın girişimciliğinin gelişimini desteklemek. Vizyon: Kalkınma politikalarının iyileştirilmesi yoluyla kadın girişimciliğinin geliştirilmesi için sosyal çerçevenin güçlendirilmesi iş yaratmaya başlar.
 • 25. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Uluslararası ağlar WEgate Kadın girişimciliği için Avrupa Geçidi WEgate, bu ağı desteklemek üzere Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan bir e- platformdur. WEgate destek hizmetleri veya tavsiye sağlamaz ve ticari amaç taşımaz. Çoğunlukla kısa bir açıklama metni ve faydalı web bağlantıları aracılığıyla sunulan faydalı ve ilham verici bilgilere açılan çevrimiçi bir kapıdır. Euclid Network (EN) Avrupa Sosyal Girişim Ağı, 2007'de kuruldu. EN üyeleri, Avrupa ve ötesinde 21 ülkede 100.000'den fazla kuruluşu temsil etmektedir. EN, sivil toplum ve sosyal girişim federasyonlarını, üniversiteleri, eğitim enstitülerini, sosyal yatırımcıları, STK'ları ve sosyal girişimleri bir araya getirmektedir.
 • 26. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Küresel ağlar FCEM Dünyanın her yerinden kadın işletme sahiplerini birleştiren öncü dernek, Fransa'da kuruldu (1945). Bugün diğer Avrupa ülkelerinde ve 5 kıtada bulunmaktadır. Dayanışmayı, deneyim ve fikir alışverişini teşvik eder, iş ve ortaklıkların geliştirilmesini kolaylaştırır, profesyonel büyümeyi ve iş becerilerinin mükemmelleştirilmesini destekler ve kadınları girişim kurmaya teşvik eder. ALL Ladies League (Kadınlar Ligi) (ALL) Küresel kız kardeşlik ruhu içinde dünya çapında kadın ağını teşvik eden küresel bir hareket (tavsiye ve davet yoluyla üyelik). G- 100, ALL'nin 100 Küresel Başkanından oluşan yetkili Gruptur. ALL platformları: Kadın Ekonomik Forumu (WEF); Kadın Hindistan Ticaret ve Sanayi Odası (WICCI); e-ticaret platformu SHEconomy.
 • 27. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. . Oyunlar ve Alıştırmalar
 • 28. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Alıştırma: İş ağı • Konu: Kadın Girişimcilere Yönelik Kurum ve Hizmetler • Amaçlar: - Destek kurum ve programlarının varlığı, rolleri ve işlevleri konusunda kadın girişimcilerin bilinçlendirilmesi, - Katılımcıların kendi iş ağlarını genişletmelerini sağlayacak fırsatlar yaratılması. • Oda düzenlemesi: U şeklinde, 3 takım • Süre: 60 dakika (30 dakika - çalışma, 30 dakika - sunum) • Her grup kısa bir sunum yapmalıdır (ekip başına maksimum 10 dakika), ardından bir tartışma yapılmalıdır.
 • 29. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. .
 • 30. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Tartışma: Kamu-özel sektör ortaklığı (PPP) Karmaşık toplumsal ihtiyaçları ele almak için hükümetler ve özel sektörü bir araya getirme yönünde dünyada giderek artan bir eğilim var. Tartışma için sorular: • Kamu-Özel sektör ortaklığı neden kök salıyor? • Bu ortaklıklar neye benziyor? • Onları başarılı yapan nedir?
 • 31. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Tartışma: PPP'nin faydaları * 2019 ve 2020'de 10 Asya ekonomisinden ultra yüksek net değerli iş liderlerinin CAPS anketlerine dayanmaktadır.
 • 32. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Tartışma: Sergileme videosu Sosyal girişimci SHAHNAZ AL-SADAT, Malezya'daki LeapEd Services'in Kurucu Ortağı ve Başkanı. Shahnaz, Yayasan AMIR Güven Okulları Programının hükümetler, şirketler ve topluluklar için nasıl bir kazan-kazan sağladığını açıklıyor. https://youtu.be/4pTvMTixpvQ
 • 33. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Büyük şirketlerle ortaklık https://news.sap.com/2020/10/sap- launches-55by25-purposeful-procurement/ https://www.unilever.com/ https://www.ikeasocialentrepreneurship.org/ / https://www.jnj.com/caring https://blogs.microsoft.com/blog/2021/04/25/creating-a-world-of-good-a- celebration-of-microsofts-global-social-entrepreneurship-program/