Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx

Balkanska ženska koalicija vol. II
Jačanje socijalnog preduzetništva žena na Balkanu
(2020-1-EL01-KA204-078936)
Modul 7
Umrežavanje i partnerstvo
mart 14 - 18, 2022
ASOCIJACIJA POSLOVNIH ŽENA CRNE GORE
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Modul 7
Umrežavanje i partnerstvo
• Tipovi, modeli i benefiti umrežavanja i partnerstava
• Prezentacija primjera dobre prakse
• Značaj zajedničkog rada – socijalna preduzeća i velike kompanije
• Grupne diskusije i vježbe
Da li nam je potrebno
umrežavanje?
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Mreža –moćan mehanizam za održivi razvoj
• Dijeljenje znanja i informacija
• Unapređenje komunikacije i koordinacije
• Izgradnja veza između javnih i privatnih aktera zasnovanih na
povjerenju i posvećenosti
• Služi kao mehanizam za uzajamno učenje i izgradnju kapaciteta
• Podstiče interakciju između znanja i djelovanja
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Šta mreža?
• Jedinstvenu svrhu koja proističe iz zajedničke potrebe za
djelovanjem
• Jasne ciljeve i fokus
• Nehijerarhijsku strukturu
podstiče:
obezbjeđuje:
• Učešće i posvećenost na dobrovoljnoj osnovi
• Ulaganje resursa od strane članica za dobrobit svih u mreži
• Korist od participacije i povezivanja
čini: • Olakšava razmjenu iskustava, učenje i razvoj – aspekat izgradnje
kapaciteta
• Donosi promjenu tamo gdje nijedna od članica mreže ne djeluje na
sistematski način – aspekat zastupanja, lobiranja i vođenja kampanje
• Uključuje niz aktera – aspekat raznolikosti / širokog opsega
ima:
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Šta mreža njeguje ?
• Participaciju
• Izgradnju veza i povjerenja
• Liderstvo
• Raznolikost i dinamiku
• Decentralizovano i demokratsko upravljanje
• Izgradnju kapaciteta
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
NEFORMALNE MREŽE
• Društvene mreže
• Zajednice praksi
FORMALNE MREŽE
Različiti tipovi mreže
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Benefiti umrežavanja
• Benefiti za članove i zainteresovane strane
• Doprinos viziji održivog razvoja
• Benefiti participacije u mreži
Nije baš ono što smo željele....
Mreža radi!!!
ali radi!
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Šta je partnerstvo?
„odnos saradnje između organizacija usmjeren na postizanje zajedničkih
ciljeva kroz uzajamno dogovorenu podjelu posla.”*
• Zajedničko rješavanje problema
• Razmjena resursa
• Saradnja
• Koordinacija
• Izgradnja koalicija
* World Bank, Partnerships Group, Strategy and Resource Management, “Partnership for Development: Proposed Actions for the World Bank” (discussion paper, May 20, 1998), p. 5.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Partnerstvo
• Jednakost
• Transparentnost
• Uzajamna korist
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Zašto partnerstvo?
• Dodatna vrijednost u radu sa drugim organizacijama
• 1) organizacija je u mogućnosti da ostvari veći strateški uticaj
(vrijednost misije) kroz partnerstvo
• 2) sama organizacija je na dobitku na određeni način, unapređujući
sposobnost da ostvari svoju misiju, sada i u budućnosti
(organizaciona vrijednost)
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Ključne komponente partnerstava
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Ključne komponente partnerstava
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Spektar partnerstava
Korišćenje resursa/razmjena Kombinovanje resursa/integracija Transformacija
Jedna partner doprinosi radu drugog, ili
pak partneri razmjenjuju resurse kako
bi jedan ili drugi partner bili
učinkovitiji.
Dva ili više partnera kombinuju svoje
resurse kako bi zajedno ostvarili više
nego što bi svaki od njih otvario
pojedinačno.
Više aktera sarađuje kroz sajedničku
aktivnost sa ciljem rješavanja
kompleksnih izazova najćešće kroz
transformaciju sistema.
Često jednosmjeran transfer ili
recipročna razmjena vještina, znanja,
finansijske podrške itd.
Karakterišu ga obostrana odgovornost i
inovativni pristupi.
Ukljućuje više aktera koji spajaju
jedinstvene i komplementarne resurse.
Uključuje pregovore kako bi svaka
strana dobila što više.
Uključuje brainstorming i kreativni
dijalog kako bi se zajedničkim snagama
kreirao novi pristup koji donosi
vrijednost.
Zahtijeva dijalog više zainteresovanih
strana kako bi se razumio sistem i
angažovali akteri sa zadatkom da
poprave stanje.
Kreirana organizaciona vrijednost. Kreirana organizaciona i vrijednost
misije.
Kreirana organizaciona i vrijednost
misije.
Primjenjivo kada: svaki partner
posjeduje nešto što je od veće
vrijednosti za drugog partnera nego za
njega, a što rezultira neto dobiti
prilikom razmjene.
Primjenjivo kada: spajanje
komplementarnih resursa rezultira
novim pristupom koji donosi vrijednost
svima.
Primjenjivo kada: je problem dovoljno
kompleksan da je za njegovo rješavanje
potreban sistemski pristup.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Benefiti i rizici partnerstava
Benefiti Rizici
Veći uticaj Gubitak autonomije/mogućnosti odlučivanja
Profesionalni razvoj ključnog osoblja Konflikt interesa
Bolji pristup informacijama i različitim mrežama Teret uloženih resursa
Unaprijeđena operativna efikasnost Izazovi u pogledu implementacije i koordinacije
Više odgovarajućih i djelotvornih proizvoda i usluga Smanjena sposobnost samostalnog odlučivanja
Više inovacija Gubitak komparatvine prednosti u obezbjeđenju
finansijskih sredstava ili pružanju usluga
Pojačan kredibilitet Nedovoljno uticaja na aktivnosti pod okriljem partnerstva
Povećan pristup sredstvima Nezadovoljstvo saradnjom
Nove prilike i putevi razvoja za proizvode, usluge i
partnerstva
Manje zasluge u odnosu na uloženo u partnerstvo
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Strateški okvir za partnerstvo
Komponente ekosistema socijalnog
preduzetništva:
• Vlada (javni sektor)
• Korporativni (biznis) sektor
• Zvanične organizacije za podršku razvoju
• Obrazovne institucije
• Posredničke organizacije
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Kako odabrati (idealnog) partnera?
HAJDE DA RADIMO SA VLADOM— ALI KOJIM DIJELOM VLADE?
Ključno je razumjeti na kojem nivou je neophodno ostvariti partnerstvo sa Vladom, a potom i
kako to partnerstvo realizovati u praksi
“Liderstvo na lokalnom nivou je ono što pokreće sistem.
Ukoliko stvarno želite da odgovorite na potrebe siromašnih koje se odnose na zdravstveni sistem,
onda morate da sarađujete sa lokalnim vlastima
jer siromašni koriste zdravstvene usluge na lokalnom nivou..”
Ernesto Garilao, predsjednik Fondacije Zuellig Family (Filipini)
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Mreže: Relevantnost za osnaživanje žena
Balkanska ženska koalicija (B-WCo)
Ideja o Balkanskoj ženskoj koaliciji nastala je i razvila se od strane organizacija sa
šireg područja Balkana. Glavni cilj ove inicijative je kreairanje stabilne i
multinacionalne mreže institucija i organizacija iz regiona, radi razvoja kvalifikacija i
pomoći ženama u poslovnoj sferi.
Projekat „Balkanska ženska koalicija, 2. izdanje - Social Start-Up Booster for
Supporting Female entrepreneurship in Balkans” (B-WCo II) sprovodi se od strane
partnerskih organizacija iz Grčke, Turkse, Sjeverne Makedonije, Albanije, Bugarske,
Crne Gore i Bisne i Hercegovine. Cilj: skrenuti pažnju na značaj rodne
ravnopravnosti i osnaživanje žena, posebno kroz socijalno preduzetništvo
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Nacionalna mreža u Grčkoj
Grčka asocijacija žena preduzetnica (SEGE)
SEGE ženama preduzetnicama u Grčkoj osigurava ambijent za lični i
poslovni razvoj.
Asocijacila je aktivna širom Evrope, a posebno na području Mediterana
i Balkana. SEGE ima važnu ulogu u eliminaciji diskriminacije po osnovu
pola u finansijskom sektoru na način što promovišu preduzetničke
aktivnosti žena. Njihov cilj je ojačati status žena u svim aspektima
javnog i privatnog života.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Nacionalna mreža u Turskoj
Asocijacija žena preduzetnica Turske – KAGIDER
Prisutna na nacionalnom nivou već 20 godina, KAGIDER je najuticajnija
asocijacija poslovnih žena u Turskoj sa više od 400 članica, vlasnica
biznisa, koji bilježe godišnji obrt od oko 62 milijarde američkih dolara,
što čini gotovo 8% turske ekonomije.
Misija KAGIDERa je razvoj i podrška ženskom preduzetništvu te jačanje
statusa žena kako u ekonomskom tako i u socijalnom smislu. KAGIDER
zagovara jednake šanse za žene i muškarce i sprovodi niz aktivnosti na
tu temu.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Nacionalna mreža u Sjevernoj
Makedoniji
Asocijacija poslovnih žena iz Sjeverne Makedonije (A.B.W.), je formalno
ustanovljena jula 2010
A.B.W. radi na povećanju broja žena preduzetnica, pomažući im da
povećaju svoju vidljivost, razvijaju i promovišu svoj biznis. Sa tim ciljem,
A.B.W. organizuje obuke, konferencije i B2B sastanke radi razmjene
ideja i razvoja poslovne mreže, a imaju i svoju mrežu mentora za mlade
i žene preduzetnike.
Značajna za priznanje rada i promociju aktivnosti Asocijacije jeste
Nacionalna strategija jačanja ženskog preduzetništva u republici
Sjevernoj Makedoniji, koju je Vlada usvojila u decembru 2018.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Nacionalna mreža u Albaniji
Albanska asocijacija industrijskih ekologa (AAIE) osnovana je 28.
septembra 2000, u Tirani.
AAIE ima za cilj ekonomsko-socijalni oporavaka Albanije kroz evaluaciju
različitih ekonomsko-socijalnih inicijativa i politika sa posebnim
fokusom na zaštitu životne sredine i socijalnu politiku.
Održivi socijalni servisi, rodna pitanja i osnaživanje pojedinaca su
nezaobilazne teme u svim projektima koje AAIE sprovodi.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Nacionalna mreža u Bugarskoj
„Vselena“ je Asocijacija žena preduzetnica BUgarske, osnovana 2017.
godine od strane grupe žena koje su dijelije iste ideje i viziju – žena sa
preko 15 godina iskustva u razviju ženskog preduzetništva.
Cilj: na razvoju ženskog preduzetništva u Bugarskoj, na definisanju
prioriteta i kreiranju preduslova za podsticaje i društveno uvažavanje
žena.
Vselena obezbjeđuje obuku, poslovnu podršku, mentorstvo i pristup
informacijama, te povećava zapošljivost žena i konkurentnost na
nacionalnom nivou, promoviše i podstiče socijalno preduzetništvo.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Nacionalna mreža u Crnoj Gori
Asocijacija poslovnih žena Crne Gore (APŽ)
APŽ je osnovana 2009. od strane 12 žena: vlasnica biznisa, direktorica i
menadžerki iz crnogorskih kompanija, a uz podršku Unije poslodavaca
Crne Gore (UPCG) i Njemačke organizacije za tehničku saradnju (GIZ).
APŽ CG aktivno doprinosi poboljšanju poslovnog ambijenta i eliminaciji
biznis barijera kroz pružanje niza usluga svojim članicama koje im
omogućavaju umrežavanje na nacionalnom, regionalnom i
međunarodnom nivou.
Na inicijativu APŽ, Investiciono-razvojni fond Crne Gore je 2011. godine
ustanovio posebnu kreditnu liniju za žene preduzetnice.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Nacionalna mreža u
Bosni i Hercegovini
Asocijacija poslovnih žena BiH.
Predstavlja nastavak uspješnog rada Asocijacije preduzetnika BiH „ONE“ i
finansirana je od strane nekoliko uspješnih preduzetnica i stručnjakinja iz
različitih oblasti ((farmaceutske industrije, medijska, marketinga, IT-a i
arhitekture)
Vizija: Jačanje društvenog okvira za razvoj ženskog preduzetništva kroz
unapređenje razvojnih politika za kreiranje novih radnih mjesta. Zajedno
jačamo ekonomiju BiH!
Misija: Podržavamo razvoj ženskog preduzetništva kroz povezivanje
preduzetnica i poslovnih žena, edukaciju i savjetovanje.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Mreže na međunarodnom nivou
WEgate
Evropska kapija za žensko
preduzetništvo
WEgate je elektronska platforma
koju je pokrenula Evropska komisija
kako bi podržala rad ove mreže.
WEgate ne pruža usluge podrške niti
savjete niti je osnovana u
komercijalne svrhje. To je online
platforma koja sadrži korisne i
inspirativne informacije koje su
uglavnom prikazane kroz kratak
tekstualni opis i korisne linkove.
Euclid Network (EN)
Euclid Network (EN) je Evropska
mreža socijalnih preduzeća,
osnovana 2007. godine. Njeni članovi
predstavljaju više od 100.000
organizacija iz 21 zemlje Evrope i šire.
EN okuplja civilno društvo i udruženja
socijalnih preduzeća, univerzitete,
institute za obuku, socijalne investitore,
NVO i socijalna preduzeća.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Mreže na globalnom nivou
FCEM
FCEM je pionirska asocijaciija koja
okuplja žene vlasnice biznisa širom
svijetal, osnovana u Francuskoj 1945.
Danas postoji i u drugim Evropskim
zemljama i prostire se na 5 kontinenata.
Ova mreža promoviše solidarnost,
razmjenu iskustava i ideja, olakšava
razvoj biznisa i partnerstva, njeguje
prefesionalni razvoj i usavršavanje
poslovnih vještina i podstiče žene da
osnivaju biznis.
ALL Ladies League (ALL)
ALL Ladies League (ALL) je globalni
pokret žena okupljenih pod motivom
„sestre izvan granica“ čiji se član postaje
po pozivu ili po preporuci.
G-100 je osnažena Grupa 100
predsjedavajućih ALL-a. Njihove platforme:
Ženski ekonomski forum – WEF, Ženska
privredna komora Indije - WICCI,
platforma za e-trgovinu – SHEconomy.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
.
Igre
i
vježbe
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Vježba: poslovno umrežavanje
• Tema: institucije i usluge na raspolaganju ženama preduzetnicama
• Ciljevi:
- razvoj svijesti preduzetnica o postojanju, ulogama i svrsi institucija i
programa podrške,
- stvoriti prilike koje će učesnicama omogućiti da prošire svoje poslovne
mreže
Raspored u sali: stolovi u U obliku, 3 tima
• Vrijeme: 60 minuta (30 min - rad, 30 min - prezentacija)
• Svaka grupa će imati kratku prezentaciju (maksimum: 10 minuta po timu)
nakon čega će uslijediti diskusija.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Diskusija: javno-privatna partnerstva (JPP)
U svijetu postoji rastući trend umrežavanja javnog i privatnog sektora zarad
rješavanja kompleksnih potreba društva.
Pitanja za diskusiju:
• Zašto dolazi do javno-privatnih partnerstava?
• Kako izgledaju ova partnerstva?
• Šta ih čini uspješnim?
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Diskusija: koristi od JPP
* zasnovano na CAPS studijama o ultra velikim i značajnim poslovnim liderima iz 10 azijskih ekonomija u 2019. i 2020. godini
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Diskusija: pokazni video
Socijalna preduzetnica SHAHNAZ AL-
SADAT, suosnivačica i predsjednica LeapEd
usluga u Maleziji.
Shahnaz objašnjava na koji način školski
program u okviru projekta Yayasan AMIR
Trust predstavlja dobitnu kombinaciju za
javni i privatni sektor, i za zajednicu.
https://youtu.be/4pTvMTixpvQ
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Partnerstva sa velikim kompanijama
https://news.sap.com/2020/10/sap-
launches-55by25-purposeful-procurement/
https://www.unilever.com/
https://www.ikeasocialentrepreneurship.org/ /
https://www.jnj.com/caring
https://blogs.microsoft.com/blog/2021/04/25/creating-a-world-of-good-a-
celebration-of-microsofts-global-social-entrepreneurship-program/
1 de 33

Recomendados

Modul 1-Sta je socijalno preduzetnistvo.pptx por
Modul 1-Sta je socijalno preduzetnistvo.pptxModul 1-Sta je socijalno preduzetnistvo.pptx
Modul 1-Sta je socijalno preduzetnistvo.pptxAthanasiaIoannidou
6 visualizações30 slides
Module1_revised prevod.pptx por
Module1_revised prevod.pptxModule1_revised prevod.pptx
Module1_revised prevod.pptxAthanasiaIoannidou
3 visualizações30 slides
Module3 prijevod.ppt por
Module3 prijevod.pptModule3 prijevod.ppt
Module3 prijevod.pptAthanasiaIoannidou
6 visualizações25 slides
Konvergencija DO i normi sustava upravljanja por
Konvergencija DO i normi sustava upravljanjaKonvergencija DO i normi sustava upravljanja
Konvergencija DO i normi sustava upravljanjaDragutin Vukovic
331 visualizações10 slides
Leading Change : Outsourcing i promjene por
Leading Change : Outsourcing i promjeneLeading Change : Outsourcing i promjene
Leading Change : Outsourcing i promjeneLogiko d.o.o.
536 visualizações18 slides
Daria Mateljak por
Daria MateljakDaria Mateljak
Daria MateljakUNDPhr
337 visualizações15 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx

LinkedIn_Belosa_Roncevic por
LinkedIn_Belosa_RoncevicLinkedIn_Belosa_Roncevic
LinkedIn_Belosa_RoncevicIngrid Belosa
376 visualizações19 slides
Zelena knjiznica. Goran Jeras: Eticna banka por
Zelena knjiznica. Goran Jeras: Eticna bankaZelena knjiznica. Goran Jeras: Eticna banka
Zelena knjiznica. Goran Jeras: Eticna bankaivankraljevic
790 visualizações14 slides
Smjernice za razvoj IKT BPŽ 2018 por
Smjernice za razvoj IKT BPŽ 2018Smjernice za razvoj IKT BPŽ 2018
Smjernice za razvoj IKT BPŽ 2018Brod Tech
37 visualizações54 slides
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx por
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxModul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxAthanasiaIoannidou
5 visualizações28 slides
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx por
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxModul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxAthanasiaIoannidou
4 visualizações28 slides
Dizajn za Facebook stranice - Tanja Dujmović por
Dizajn za Facebook stranice - Tanja DujmovićDizajn za Facebook stranice - Tanja Dujmović
Dizajn za Facebook stranice - Tanja DujmovićTanja Dujmović
405 visualizações46 slides

Similar a Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx(14)

LinkedIn_Belosa_Roncevic por Ingrid Belosa
LinkedIn_Belosa_RoncevicLinkedIn_Belosa_Roncevic
LinkedIn_Belosa_Roncevic
Ingrid Belosa376 visualizações
Zelena knjiznica. Goran Jeras: Eticna banka por ivankraljevic
Zelena knjiznica. Goran Jeras: Eticna bankaZelena knjiznica. Goran Jeras: Eticna banka
Zelena knjiznica. Goran Jeras: Eticna banka
ivankraljevic790 visualizações
Smjernice za razvoj IKT BPŽ 2018 por Brod Tech
Smjernice za razvoj IKT BPŽ 2018Smjernice za razvoj IKT BPŽ 2018
Smjernice za razvoj IKT BPŽ 2018
Brod Tech37 visualizações
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx por AthanasiaIoannidou
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxModul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
AthanasiaIoannidou5 visualizações
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx por AthanasiaIoannidou
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxModul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
AthanasiaIoannidou4 visualizações
Dizajn za Facebook stranice - Tanja Dujmović por Tanja Dujmović
Dizajn za Facebook stranice - Tanja DujmovićDizajn za Facebook stranice - Tanja Dujmović
Dizajn za Facebook stranice - Tanja Dujmović
Tanja Dujmović405 visualizações
Kako se besplatno oglašavati por Ddf Dicducfac
Kako se besplatno oglašavatiKako se besplatno oglašavati
Kako se besplatno oglašavati
Ddf Dicducfac767 visualizações
Modul 3 Poslovni modeli i osnivanje.ppt por AthanasiaIoannidou
Modul 3 Poslovni modeli i osnivanje.pptModul 3 Poslovni modeli i osnivanje.ppt
Modul 3 Poslovni modeli i osnivanje.ppt
AthanasiaIoannidou4 visualizações
Mirjana Matesic por UNDPhr
Mirjana MatesicMirjana Matesic
Mirjana Matesic
UNDPhr403 visualizações
Smjernice IKT Brodsko-posavske županije - 31122019 por Brod Tech
Smjernice IKT Brodsko-posavske županije - 31122019Smjernice IKT Brodsko-posavske županije - 31122019
Smjernice IKT Brodsko-posavske županije - 31122019
Brod Tech58 visualizações
Radionica na temu kolegijalnog poučavanja por Pogled kroz prozor
Radionica na temu kolegijalnog poučavanjaRadionica na temu kolegijalnog poučavanja
Radionica na temu kolegijalnog poučavanja
Pogled kroz prozor771 visualizações
Indeks DOPa i Europska nagrada za DOP por HR_PSOR
Indeks DOPa i Europska nagrada za DOPIndeks DOPa i Europska nagrada za DOP
Indeks DOPa i Europska nagrada za DOP
HR_PSOR319 visualizações

Mais de AthanasiaIoannidou

Module 6 prijevod.pptx por
Module 6 prijevod.pptxModule 6 prijevod.pptx
Module 6 prijevod.pptxAthanasiaIoannidou
5 visualizações42 slides
Module 5_NI_Final.pptx por
Module 5_NI_Final.pptxModule 5_NI_Final.pptx
Module 5_NI_Final.pptxAthanasiaIoannidou
5 visualizações48 slides
Module2 prijevod.pptx por
Module2 prijevod.pptxModule2 prijevod.pptx
Module2 prijevod.pptxAthanasiaIoannidou
4 visualizações23 slides
Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptx por
Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptxModul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptxAthanasiaIoannidou
17 visualizações33 slides
Modul 6 PITCHING.pptx por
Modul 6 PITCHING.pptxModul 6 PITCHING.pptx
Modul 6 PITCHING.pptxAthanasiaIoannidou
6 visualizações42 slides
Modul 5 Izvori finansiranja.pptx por
Modul 5 Izvori finansiranja.pptxModul 5 Izvori finansiranja.pptx
Modul 5 Izvori finansiranja.pptxAthanasiaIoannidou
9 visualizações48 slides

Mais de AthanasiaIoannidou(20)

Module 6 prijevod.pptx por AthanasiaIoannidou
Module 6 prijevod.pptxModule 6 prijevod.pptx
Module 6 prijevod.pptx
AthanasiaIoannidou5 visualizações
Module 5_NI_Final.pptx por AthanasiaIoannidou
Module 5_NI_Final.pptxModule 5_NI_Final.pptx
Module 5_NI_Final.pptx
AthanasiaIoannidou5 visualizações
Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptx por AthanasiaIoannidou
Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptxModul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptx
AthanasiaIoannidou17 visualizações
Modul 5 Izvori finansiranja.pptx por AthanasiaIoannidou
Modul 5 Izvori finansiranja.pptxModul 5 Izvori finansiranja.pptx
Modul 5 Izvori finansiranja.pptx
AthanasiaIoannidou9 visualizações
Modul 2 Drustveni uticaj.pptx por AthanasiaIoannidou
Modul 2 Drustveni uticaj.pptxModul 2 Drustveni uticaj.pptx
Modul 2 Drustveni uticaj.pptx
AthanasiaIoannidou7 visualizações
B-WCo_Module 5_NI_Final.pptx por AthanasiaIoannidou
B-WCo_Module 5_NI_Final.pptxB-WCo_Module 5_NI_Final.pptx
B-WCo_Module 5_NI_Final.pptx
AthanasiaIoannidou3 visualizações
Module 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptx por AthanasiaIoannidou
Module 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptxModule 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptx
Module 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptx
AthanasiaIoannidou3 visualizações
B-WCo Module 6 - Pitching.pptx por AthanasiaIoannidou
B-WCo Module 6 - Pitching.pptxB-WCo Module 6 - Pitching.pptx
B-WCo Module 6 - Pitching.pptx
AthanasiaIoannidou6 visualizações
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002+.pptx por AthanasiaIoannidou
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002+.pptxAAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002+.pptx
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002+.pptx
AthanasiaIoannidou5 visualizações
B-WCo template PPT Module2+.pptx por AthanasiaIoannidou
B-WCo template PPT Module2+.pptxB-WCo template PPT Module2+.pptx
B-WCo template PPT Module2+.pptx
AthanasiaIoannidou9 visualizações
KAGIDER _Module1 TR.pptx por AthanasiaIoannidou
KAGIDER _Module1 TR.pptxKAGIDER _Module1 TR.pptx
KAGIDER _Module1 TR.pptx
AthanasiaIoannidou5 visualizações
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx por AthanasiaIoannidou
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptxМодул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx
AthanasiaIoannidou4 visualizações
B-WCo Модул 6 - Пичинг.pptx por AthanasiaIoannidou
B-WCo Модул 6 - Пичинг.pptxB-WCo Модул 6 - Пичинг.pptx
B-WCo Модул 6 - Пичинг.pptx
AthanasiaIoannidou3 visualizações
B-WCo Модул 5.pptx por AthanasiaIoannidou
B-WCo Модул 5.pptxB-WCo Модул 5.pptx
B-WCo Модул 5.pptx
AthanasiaIoannidou3 visualizações
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002.pptx por AthanasiaIoannidou
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002.pptxAAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002.pptx
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002.pptx
AthanasiaIoannidou3 visualizações
BWCoII_Модул 3.ppt por AthanasiaIoannidou
BWCoII_Модул 3.pptBWCoII_Модул 3.ppt
BWCoII_Модул 3.ppt
AthanasiaIoannidou3 visualizações
B-WCo template PPT Module2 -БОСНА.pptx por AthanasiaIoannidou
B-WCo template PPT Module2 -БОСНА.pptxB-WCo template PPT Module2 -БОСНА.pptx
B-WCo template PPT Module2 -БОСНА.pptx
AthanasiaIoannidou3 visualizações

Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx

 • 1. Balkanska ženska koalicija vol. II Jačanje socijalnog preduzetništva žena na Balkanu (2020-1-EL01-KA204-078936) Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo mart 14 - 18, 2022 ASOCIJACIJA POSLOVNIH ŽENA CRNE GORE
 • 2. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo • Tipovi, modeli i benefiti umrežavanja i partnerstava • Prezentacija primjera dobre prakse • Značaj zajedničkog rada – socijalna preduzeća i velike kompanije • Grupne diskusije i vježbe Da li nam je potrebno umrežavanje?
 • 3. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Mreža –moćan mehanizam za održivi razvoj • Dijeljenje znanja i informacija • Unapređenje komunikacije i koordinacije • Izgradnja veza između javnih i privatnih aktera zasnovanih na povjerenju i posvećenosti • Služi kao mehanizam za uzajamno učenje i izgradnju kapaciteta • Podstiče interakciju između znanja i djelovanja
 • 4. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Šta mreža? • Jedinstvenu svrhu koja proističe iz zajedničke potrebe za djelovanjem • Jasne ciljeve i fokus • Nehijerarhijsku strukturu podstiče: obezbjeđuje: • Učešće i posvećenost na dobrovoljnoj osnovi • Ulaganje resursa od strane članica za dobrobit svih u mreži • Korist od participacije i povezivanja čini: • Olakšava razmjenu iskustava, učenje i razvoj – aspekat izgradnje kapaciteta • Donosi promjenu tamo gdje nijedna od članica mreže ne djeluje na sistematski način – aspekat zastupanja, lobiranja i vođenja kampanje • Uključuje niz aktera – aspekat raznolikosti / širokog opsega ima:
 • 5. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Šta mreža njeguje ? • Participaciju • Izgradnju veza i povjerenja • Liderstvo • Raznolikost i dinamiku • Decentralizovano i demokratsko upravljanje • Izgradnju kapaciteta
 • 6. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. NEFORMALNE MREŽE • Društvene mreže • Zajednice praksi FORMALNE MREŽE Različiti tipovi mreže
 • 7. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Benefiti umrežavanja • Benefiti za članove i zainteresovane strane • Doprinos viziji održivog razvoja • Benefiti participacije u mreži Nije baš ono što smo željele.... Mreža radi!!! ali radi!
 • 8. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Šta je partnerstvo? „odnos saradnje između organizacija usmjeren na postizanje zajedničkih ciljeva kroz uzajamno dogovorenu podjelu posla.”* • Zajedničko rješavanje problema • Razmjena resursa • Saradnja • Koordinacija • Izgradnja koalicija * World Bank, Partnerships Group, Strategy and Resource Management, “Partnership for Development: Proposed Actions for the World Bank” (discussion paper, May 20, 1998), p. 5.
 • 9. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Partnerstvo • Jednakost • Transparentnost • Uzajamna korist
 • 10. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Zašto partnerstvo? • Dodatna vrijednost u radu sa drugim organizacijama • 1) organizacija je u mogućnosti da ostvari veći strateški uticaj (vrijednost misije) kroz partnerstvo • 2) sama organizacija je na dobitku na određeni način, unapređujući sposobnost da ostvari svoju misiju, sada i u budućnosti (organizaciona vrijednost)
 • 11. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Ključne komponente partnerstava
 • 12. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Ključne komponente partnerstava
 • 13. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Spektar partnerstava Korišćenje resursa/razmjena Kombinovanje resursa/integracija Transformacija Jedna partner doprinosi radu drugog, ili pak partneri razmjenjuju resurse kako bi jedan ili drugi partner bili učinkovitiji. Dva ili više partnera kombinuju svoje resurse kako bi zajedno ostvarili više nego što bi svaki od njih otvario pojedinačno. Više aktera sarađuje kroz sajedničku aktivnost sa ciljem rješavanja kompleksnih izazova najćešće kroz transformaciju sistema. Često jednosmjeran transfer ili recipročna razmjena vještina, znanja, finansijske podrške itd. Karakterišu ga obostrana odgovornost i inovativni pristupi. Ukljućuje više aktera koji spajaju jedinstvene i komplementarne resurse. Uključuje pregovore kako bi svaka strana dobila što više. Uključuje brainstorming i kreativni dijalog kako bi se zajedničkim snagama kreirao novi pristup koji donosi vrijednost. Zahtijeva dijalog više zainteresovanih strana kako bi se razumio sistem i angažovali akteri sa zadatkom da poprave stanje. Kreirana organizaciona vrijednost. Kreirana organizaciona i vrijednost misije. Kreirana organizaciona i vrijednost misije. Primjenjivo kada: svaki partner posjeduje nešto što je od veće vrijednosti za drugog partnera nego za njega, a što rezultira neto dobiti prilikom razmjene. Primjenjivo kada: spajanje komplementarnih resursa rezultira novim pristupom koji donosi vrijednost svima. Primjenjivo kada: je problem dovoljno kompleksan da je za njegovo rješavanje potreban sistemski pristup.
 • 14. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Benefiti i rizici partnerstava Benefiti Rizici Veći uticaj Gubitak autonomije/mogućnosti odlučivanja Profesionalni razvoj ključnog osoblja Konflikt interesa Bolji pristup informacijama i različitim mrežama Teret uloženih resursa Unaprijeđena operativna efikasnost Izazovi u pogledu implementacije i koordinacije Više odgovarajućih i djelotvornih proizvoda i usluga Smanjena sposobnost samostalnog odlučivanja Više inovacija Gubitak komparatvine prednosti u obezbjeđenju finansijskih sredstava ili pružanju usluga Pojačan kredibilitet Nedovoljno uticaja na aktivnosti pod okriljem partnerstva Povećan pristup sredstvima Nezadovoljstvo saradnjom Nove prilike i putevi razvoja za proizvode, usluge i partnerstva Manje zasluge u odnosu na uloženo u partnerstvo
 • 15. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Strateški okvir za partnerstvo Komponente ekosistema socijalnog preduzetništva: • Vlada (javni sektor) • Korporativni (biznis) sektor • Zvanične organizacije za podršku razvoju • Obrazovne institucije • Posredničke organizacije
 • 16. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Kako odabrati (idealnog) partnera? HAJDE DA RADIMO SA VLADOM— ALI KOJIM DIJELOM VLADE? Ključno je razumjeti na kojem nivou je neophodno ostvariti partnerstvo sa Vladom, a potom i kako to partnerstvo realizovati u praksi “Liderstvo na lokalnom nivou je ono što pokreće sistem. Ukoliko stvarno želite da odgovorite na potrebe siromašnih koje se odnose na zdravstveni sistem, onda morate da sarađujete sa lokalnim vlastima jer siromašni koriste zdravstvene usluge na lokalnom nivou..” Ernesto Garilao, predsjednik Fondacije Zuellig Family (Filipini)
 • 17. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Mreže: Relevantnost za osnaživanje žena Balkanska ženska koalicija (B-WCo) Ideja o Balkanskoj ženskoj koaliciji nastala je i razvila se od strane organizacija sa šireg područja Balkana. Glavni cilj ove inicijative je kreairanje stabilne i multinacionalne mreže institucija i organizacija iz regiona, radi razvoja kvalifikacija i pomoći ženama u poslovnoj sferi. Projekat „Balkanska ženska koalicija, 2. izdanje - Social Start-Up Booster for Supporting Female entrepreneurship in Balkans” (B-WCo II) sprovodi se od strane partnerskih organizacija iz Grčke, Turkse, Sjeverne Makedonije, Albanije, Bugarske, Crne Gore i Bisne i Hercegovine. Cilj: skrenuti pažnju na značaj rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena, posebno kroz socijalno preduzetništvo
 • 18. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Nacionalna mreža u Grčkoj Grčka asocijacija žena preduzetnica (SEGE) SEGE ženama preduzetnicama u Grčkoj osigurava ambijent za lični i poslovni razvoj. Asocijacila je aktivna širom Evrope, a posebno na području Mediterana i Balkana. SEGE ima važnu ulogu u eliminaciji diskriminacije po osnovu pola u finansijskom sektoru na način što promovišu preduzetničke aktivnosti žena. Njihov cilj je ojačati status žena u svim aspektima javnog i privatnog života.
 • 19. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Nacionalna mreža u Turskoj Asocijacija žena preduzetnica Turske – KAGIDER Prisutna na nacionalnom nivou već 20 godina, KAGIDER je najuticajnija asocijacija poslovnih žena u Turskoj sa više od 400 članica, vlasnica biznisa, koji bilježe godišnji obrt od oko 62 milijarde američkih dolara, što čini gotovo 8% turske ekonomije. Misija KAGIDERa je razvoj i podrška ženskom preduzetništvu te jačanje statusa žena kako u ekonomskom tako i u socijalnom smislu. KAGIDER zagovara jednake šanse za žene i muškarce i sprovodi niz aktivnosti na tu temu.
 • 20. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Nacionalna mreža u Sjevernoj Makedoniji Asocijacija poslovnih žena iz Sjeverne Makedonije (A.B.W.), je formalno ustanovljena jula 2010 A.B.W. radi na povećanju broja žena preduzetnica, pomažući im da povećaju svoju vidljivost, razvijaju i promovišu svoj biznis. Sa tim ciljem, A.B.W. organizuje obuke, konferencije i B2B sastanke radi razmjene ideja i razvoja poslovne mreže, a imaju i svoju mrežu mentora za mlade i žene preduzetnike. Značajna za priznanje rada i promociju aktivnosti Asocijacije jeste Nacionalna strategija jačanja ženskog preduzetništva u republici Sjevernoj Makedoniji, koju je Vlada usvojila u decembru 2018.
 • 21. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Nacionalna mreža u Albaniji Albanska asocijacija industrijskih ekologa (AAIE) osnovana je 28. septembra 2000, u Tirani. AAIE ima za cilj ekonomsko-socijalni oporavaka Albanije kroz evaluaciju različitih ekonomsko-socijalnih inicijativa i politika sa posebnim fokusom na zaštitu životne sredine i socijalnu politiku. Održivi socijalni servisi, rodna pitanja i osnaživanje pojedinaca su nezaobilazne teme u svim projektima koje AAIE sprovodi.
 • 22. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Nacionalna mreža u Bugarskoj „Vselena“ je Asocijacija žena preduzetnica BUgarske, osnovana 2017. godine od strane grupe žena koje su dijelije iste ideje i viziju – žena sa preko 15 godina iskustva u razviju ženskog preduzetništva. Cilj: na razvoju ženskog preduzetništva u Bugarskoj, na definisanju prioriteta i kreiranju preduslova za podsticaje i društveno uvažavanje žena. Vselena obezbjeđuje obuku, poslovnu podršku, mentorstvo i pristup informacijama, te povećava zapošljivost žena i konkurentnost na nacionalnom nivou, promoviše i podstiče socijalno preduzetništvo.
 • 23. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Nacionalna mreža u Crnoj Gori Asocijacija poslovnih žena Crne Gore (APŽ) APŽ je osnovana 2009. od strane 12 žena: vlasnica biznisa, direktorica i menadžerki iz crnogorskih kompanija, a uz podršku Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG) i Njemačke organizacije za tehničku saradnju (GIZ). APŽ CG aktivno doprinosi poboljšanju poslovnog ambijenta i eliminaciji biznis barijera kroz pružanje niza usluga svojim članicama koje im omogućavaju umrežavanje na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Na inicijativu APŽ, Investiciono-razvojni fond Crne Gore je 2011. godine ustanovio posebnu kreditnu liniju za žene preduzetnice.
 • 24. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Nacionalna mreža u Bosni i Hercegovini Asocijacija poslovnih žena BiH. Predstavlja nastavak uspješnog rada Asocijacije preduzetnika BiH „ONE“ i finansirana je od strane nekoliko uspješnih preduzetnica i stručnjakinja iz različitih oblasti ((farmaceutske industrije, medijska, marketinga, IT-a i arhitekture) Vizija: Jačanje društvenog okvira za razvoj ženskog preduzetništva kroz unapređenje razvojnih politika za kreiranje novih radnih mjesta. Zajedno jačamo ekonomiju BiH! Misija: Podržavamo razvoj ženskog preduzetništva kroz povezivanje preduzetnica i poslovnih žena, edukaciju i savjetovanje.
 • 25. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Mreže na međunarodnom nivou WEgate Evropska kapija za žensko preduzetništvo WEgate je elektronska platforma koju je pokrenula Evropska komisija kako bi podržala rad ove mreže. WEgate ne pruža usluge podrške niti savjete niti je osnovana u komercijalne svrhje. To je online platforma koja sadrži korisne i inspirativne informacije koje su uglavnom prikazane kroz kratak tekstualni opis i korisne linkove. Euclid Network (EN) Euclid Network (EN) je Evropska mreža socijalnih preduzeća, osnovana 2007. godine. Njeni članovi predstavljaju više od 100.000 organizacija iz 21 zemlje Evrope i šire. EN okuplja civilno društvo i udruženja socijalnih preduzeća, univerzitete, institute za obuku, socijalne investitore, NVO i socijalna preduzeća.
 • 26. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Mreže na globalnom nivou FCEM FCEM je pionirska asocijaciija koja okuplja žene vlasnice biznisa širom svijetal, osnovana u Francuskoj 1945. Danas postoji i u drugim Evropskim zemljama i prostire se na 5 kontinenata. Ova mreža promoviše solidarnost, razmjenu iskustava i ideja, olakšava razvoj biznisa i partnerstva, njeguje prefesionalni razvoj i usavršavanje poslovnih vještina i podstiče žene da osnivaju biznis. ALL Ladies League (ALL) ALL Ladies League (ALL) je globalni pokret žena okupljenih pod motivom „sestre izvan granica“ čiji se član postaje po pozivu ili po preporuci. G-100 je osnažena Grupa 100 predsjedavajućih ALL-a. Njihove platforme: Ženski ekonomski forum – WEF, Ženska privredna komora Indije - WICCI, platforma za e-trgovinu – SHEconomy.
 • 27. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. . Igre i vježbe
 • 28. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Vježba: poslovno umrežavanje • Tema: institucije i usluge na raspolaganju ženama preduzetnicama • Ciljevi: - razvoj svijesti preduzetnica o postojanju, ulogama i svrsi institucija i programa podrške, - stvoriti prilike koje će učesnicama omogućiti da prošire svoje poslovne mreže Raspored u sali: stolovi u U obliku, 3 tima • Vrijeme: 60 minuta (30 min - rad, 30 min - prezentacija) • Svaka grupa će imati kratku prezentaciju (maksimum: 10 minuta po timu) nakon čega će uslijediti diskusija.
 • 29. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. .
 • 30. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Diskusija: javno-privatna partnerstva (JPP) U svijetu postoji rastući trend umrežavanja javnog i privatnog sektora zarad rješavanja kompleksnih potreba društva. Pitanja za diskusiju: • Zašto dolazi do javno-privatnih partnerstava? • Kako izgledaju ova partnerstva? • Šta ih čini uspješnim?
 • 31. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Diskusija: koristi od JPP * zasnovano na CAPS studijama o ultra velikim i značajnim poslovnim liderima iz 10 azijskih ekonomija u 2019. i 2020. godini
 • 32. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Diskusija: pokazni video Socijalna preduzetnica SHAHNAZ AL- SADAT, suosnivačica i predsjednica LeapEd usluga u Maleziji. Shahnaz objašnjava na koji način školski program u okviru projekta Yayasan AMIR Trust predstavlja dobitnu kombinaciju za javni i privatni sektor, i za zajednicu. https://youtu.be/4pTvMTixpvQ
 • 33. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Partnerstva sa velikim kompanijama https://news.sap.com/2020/10/sap- launches-55by25-purposeful-procurement/ https://www.unilever.com/ https://www.ikeasocialentrepreneurship.org/ / https://www.jnj.com/caring https://blogs.microsoft.com/blog/2021/04/25/creating-a-world-of-good-a- celebration-of-microsofts-global-social-entrepreneurship-program/