AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002+.pptx

Entelektüel Çıktı 2 - Sosyal Girişim Güçlendirme Çemberi
Metodolojisi
Faaliyet 2 - Sosyal Girişim Güçlendirme Çemberi için
müfredat materyalleri
İletişim araçları ve Pazarlama stratejileri
Balkan Kadın Koalisyonu II
- Balkanlar'da Kadın Girişimciliğini Desteklemeye Yönelik Sosyal Start-Up
Güçlendirici
(2020-1-EL01-KA204-078936)
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Bölüm 1
İletişim araçları
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
İletişimin Önemi
İletişim kurmak, başka biriyle bağlantı
kurmak demektir. İnsanlar arasındaki tüm
ilişkiler, bireyler ve gruplar olarak,
birbirleriyle iletişim ve etkileşime dayanır.
İletişim Araçları Nedir?
İletişim araçları terimi genellikle çevrimiçi bir kursta
e-posta, sohbet ve duyuru panosu/tartışma panosu
kullanımını ifade eder. Bu araçlar, fikirler etrafında
eşzamansız tartışmayı kolaylaştırmak için
kullanılabilir.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
İletişim Araçlarının
Önemi Daha İyi Çalışan
Bağlılığı
Daha İyi
Bağlantı
Daha İyi
Çalışan
Refahı
Şirket Kültürü
Verilere
Dayalı
Daha İyi
Verimlilik
Daha iyi
Ortak çalışma
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Sosyal
beceriler
▪İletişimsiz olmaz
1.Bir ilişkinin doğası, aralarında noktalama
işaretlerinin yanı sıra muhatapların iletişim
performansının da bulunduğu aşağıdakilerin tümü
tarafından belirlenir.
Her iletişim eyleminin bir içerik ve ilişki
yönü vardır
İnsanlar arasındaki iletişim hem dijital hem de
analog modlarla ilgilidir.
İnsanlar arasındaki iletişim simetrik veya
tamamlayıcıdır
Ebeveynler ve çocuklar – simetrik
İki katılımcı – doğrusal, aşağıdaki şekli takip edin
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Bir mesajın dört yönü
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
• İçerik: Bu seviyede, gönderici, haberlerin içeriği hakkında bilgi verir.
• Kişinin kendisini tanımı: burada terim, göndericinin, bizim onun hakkında
bilmemizi istediği şeylerle ilgilidir.
• İlişki: Bu seviyede, hikaye, gönderici ve alıcı arasındaki ilişkinin ne olduğu ve
onun hakkında ne düşündüğü netleşir.
• Talep: bu noktada, göndericinin alıcıyla alakalı olarak amacının ne olduğu
netleştirilir.
• Gönderici daima «dört ağızdan» konuşur ve böylelikle dinleyiciye "dört
kulak"tan dinletir. Göndericinin ifade etmeyi istediği şey daima doğru
anlaşılmaz, böylelikle mesaj "dört şekilde" anlaşılabilir. Bu sohbetleri daha
ilginç hale getirebilir ancak sıklıkla yanlış anlamalara ve çatışmalara yol açar.
Bu sebeple gönderici ve alıcının, hassas yorumlama ve belirsizlikte
gösterilmesi çok önemlidir ve birbirlerini sorgulamalı veya mesajın seviyesini
açıklamalıdırlar.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Çalışma ortamında iletişim
Kabul/saygı
Empati
Uygunluk
Aktif dinleme
Açıklama
Duygusal anların sözlü anlatımı
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
• 1.4 Çalışma ortamında iletişim
• İnsanlarla çalışırken, onlarla iletişim bağları kurmaya çalışırız ve bunu yapmak
için gerekli bazı temel kurallar ve davranışlar vardır.
• • kabul / saygı: kabul, karşımdaki kişiye karşı koşulsuz olumlu saygı. Karşımdaki
kişi beklentilerimi karşılamada da, o kişiyi olduğu gibi kabul ederim.
• • empati: Karşımdaki kişinin hissettiklerini hissetme becerisi. Bir kişinin
duyguları ve düşüncelerini anlamaya çalışıp duygularımla tepki veririm.
• • uygunluk: samimiyet, karşımdaki kişiye dürüst olmak. Söylediklerimi
savunuyorum, onlara göre hareket ediyorum ve söylediklerime inanıyorum.
• Dinlediğimizi düşünürüz ama çok nadiren anlamaya çalışarak gerçekten empati
kurarak dinleriz 3 (Carl Rogers). İletişimi besleyen ve hatta onu basitleştiren
ilave yaklaşımlar vardır. Bu yaklaşımlar, ılımlılık ve grup yönetimiyle ilişkilidir.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
• Dinleme; Dinlediğimizi düşünürüz ama çok nadiren anlamaya çalışarak gerçekten
empati kurarak dinleriz 3 (Carl Rogers). İletişimi besleyen ve hatta onu
basitleştiren ilave yaklaşımlar vardır. Bu yaklaşımlar, ılımlılık ve grup yönetimiyle
ilişkilidir.
• • aktif dinleme: sözlü veya sözlü olmayan ifade vasıtasıyla bir ayrım yapılabilir
(başını sallamak, gülümsemek, onaylamak ...) böylelikle diğer kişinin sizi dikkatle
dinlediğini veya dinlemediği anlaşılır;
• • başka sözcüklerle ifade etmek: İfadeler ve açıklamalar karşı tarafça kötü bir
şekilde yorumlanabilir. Bunu önlemek için, dinleyici arada sırada kendi
kelimeleriyle ne duyduğunu özetler ve bu şekilde kendine söylenenleri anlayıp
anlamadığı da netleşir.
• • Duygusal anların söze dökülmesi: duygusal ifadeler de farklı şekilde
yorumlanabilir. Dinleyici, doğru şekilde anlayıp anlamadığını netleştirmek için
sözcükleri ve cümleleri alabilir.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
• Dinlendiğinizde ve duyulduğunuzda, dünyanızı yeni bir şekilde
yeniden algılayabilir ve devam edebilirsiniz.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Ekip içinde işbirliği
kuralları
∙ Birbirinizi dinleyin ve saygı
gösterin
Grup tartışmalarına
aktif olarak katılın
Yenilikçi ve farklı
fikirleri göz önüne
alın
∙ Soru sorun
∙ Koçluk döngüsü
faaliyetlerini düzenli olarak
organize edin ve/veya
katılın
Görevlerin zamanına
uygun davranın
Deneyimleri paylaşmaktan
çekinmeyin
∙ Çalışma ortamına
saygı ve özen gösterin
Verilen görevleri
zamanında yerine
getirin ve raporlayın
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
∙ Çatışmalar ve direnişle mücadele
"Sistematik" perspektif
Doğrusal "nedensel"
perspektif
Çatışma, genellikle farklı görüşler
nedeniyle insanlar arasındaki iletişim
zorluklarının bir sonucu olarak ortaya
çıkar, ancak aynı zamanda bir
grubun doğal bir süreci olarak da
ortaya çıkar.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Gerçek çatışma/içerikle ilgili çakışma
Gereklilik çatışmaları/Çıkar çatışmaları
İlişkilerde çatışmalar
İç çatışmalar
Çatışmalar nasıl ortaya çıkar?
Sıcak ve açık çatışmalar
Soğuk ve gizli çatışmalar
Bekleyen çatışma
Çatışma türleri
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
• Çatışma Türleri
• Fiili çatışma/ içerikle alakalı çatışma:
• Nesnel seviyede sayılan iş yerindeki sorunlar, çatışmalara sebep olabilir: örn. İzlenen amaç nedir? Hangi
konu üzerinde durulmaktadır? Ne karar alınacak? Nasıl ele alınacak? Bir çatışmanın çözümlenmesi yer ve
zaman gerektirir ve somut argümanlar ve açıklamalar yapıcı fedakarlıklara sebep olur.
• Gereklilikle ilgili çatışmalar/Çıkar çatışmaları:
• İfade edilen ihtiyaçlar, katılımcıların ihtiyaçları ve menfaatleriyle çatıştığında ve dikkate alınmadıklarında
veya göz önünde bulundurulmadığında, çatışma çıkar. Çoğu durumda genellikle maddi olmayan ihtiyaç ve
menfaatler, somut çatışma seviyesinde kalırlar. Bazı somut çatışmalar, arkalarındaki menfaat ve ihtiyaçlar
bulunarak çözülebilir.
• İlişkilerde Çatışma
• İlişki seviyesindeki çatışmalar, ilgili bireysel deneyimleri, karşıt değer sistemleri, farklı algı ve davranışları
olan kişiler birbiriyle tartışmaya girdiğinde ortaya çıkar. Yeterli nedenleri olmayan çatışmalar genellikle
rekabete, güç talebine veya antipati duygularına dayanır. İlişkilerdeki çatışmalar sıklıkla somut seviyede
basitleştirilip çözümlenir. Özel bir ilişki çatışması şekli, pozisyonların çatışmasıdır. Bir pozisyonun talepleri
ikna edici olmadığında ortaya çıkarlar (örneğin, bir patron aynı zamanda eski bir arkadaş olduğunda veya
anne kendi çocuklarının öğretmeni olduğunda).
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
• İç çatışmalar
• Çatışmalar sadece iki veya daha fazla sayıda kişi arasında olmaz, birinin kendi içerisinde de çatışma
olabilir. Kararsızlık, kendini suçlama, kendi kendine sorumluluk yaygın görülen iç çatışma olgularıdır.
Ancak iç çatışmalar genellikle başkalarıyla etkileşim ve işbirliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkar.
Ancak algılanmaları ve öznel işleyişleri nedeniyle çatışmaya neden olan bazı eylemler vardır.
• Çatışma nasıl ortaya çıkar
• Çatışmalar daime aynı şekilde kendilerini ifade etmezler. İki kişi sıklıkla birbirleriyle kavga ettiğinde,
bu, birbirlerini gizlice engellemek yoluyla başka bir tartışma şeklidir. Bu çatışmanın üç oyun çeşidini
ayırt ederiz.
• Yanan ve açık çatışmalar
• Herkes çatışma yaşayabilir. Onlarla mücadele etmesi gerekenler çatışmaya maruz kalanlardır.
Çatışmayı eksiksiz hale getiren ...................'dır. Yalnızca çatışmanın var olduğu kesindir. Taraflar
kendi amaçları için yeniden ısınırlar. Bir çatışma sırasında, paylar ve patlamalar meydana gelir.
Taraflar sempati toplama ve pozisyonlarını iyileştirmeye çalışırlar. Çatışma çözümü için doğrudan
yüzleşme çok önemlidir.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
• Soğuk ve gizli çatışmalar
• Tüm taraflar bir sorun olduğunu hisseder ancak çatışma henüz ortaya çıkmamıştır. Bu
davranışın farklı nedenleri olabilir: bazı muhataplar bu gerilimi yaratmanın nedeninin
ne olabileceğini düşünüyor, ancak diğerleri çatışmanın ortaya çıkmasından ve
sonuçlarından korkuyordur. Soğuk çatışmalarda, iletişim tarzına özgü davranış şekli
alaycılıktır. Muhatalar, açık çatışmadan ziyade bu durumla yaşamanın daha iyi
olduğunu düşünerek sıklıkla birbirlerini görmekten kaçınır.
• Devam eden çatışma
• Çatışmadan kaçınmaya çalışmak genellikle var olan çatışmanın devam etmesine yol
açar. Çatışmanın ortaya çıkmasından sonra gelen çatışmalar, devam eden çatışmalar
olarak kabul edilir. Çatışmanın başlama sebebi açığa vurulmaz. Taraflar uydurma
meseleler sebebiyle kavga eder ve bu çatışmanın asıl sebebinden kaçınmak içim
sebepler icat ederler. Gerçek çatışma seviyesinde, yarı sürtüşme gibi görünen bir
uyuşmazlık yaratılır.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
•Buna ek olarak, herhangi
bir gruptaki rolümüz ve
konumumuz da
mesajlarımızı nasıl
ilettiğimize ve insanların
mesajlarımızı nasıl
algıladığına katkıda
bulunabilir..
∙ Rollerimizin ve
Liderliğimizin Zorlukları
•Çatışmalar süreç boyunca
değişim gösterir.
Başlangıçtaki
anlaşmazlıklardan,
çarpışmaların yaratıldığı
kavgalar ve çarpışmaları
takip eden çekişmeler,
düşmanlıklar ortaya çıkar.
Yükseltme seviyeleri
•Model, çatışma halindeki iki
tarafın nasıl davrandığını
açıklar.
∙ Gerginliği azaltma ve çatışma
çözümü için stratejiler
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Her ölçek, birbirine bağlı olan ve çatışma dinamiklerinin önemli unsurları olan çok sayıda
tipik işarete sahiptir. Çatışmanın çözülüp çözülmeyeceğine ya da tırmanıp
tırmanmayacağına bu eşiklerde karar verilir. Her bir eskalasyon seviyesinde, diğer
yöntemlerin yanı sıra bir strateji gereklidir.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Bölüm 2
Pazarlama stratejileri
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Pazarlamaya Giriş
Pazarlama, organizasyonun uzmanlığını kullanarak
müşterilere değerli ürünler sunarak müşterinin ihtiyaçlarını
karşılama ve aynı zamanda organizasyonel hedeflere
ulaşma bilimidir.
Pazarlama iletişimi stratejisi, bir şirket veya birey tarafından çeşitli
iletişim türleri aracılığıyla hedef pazarlarına ulaşmak için kullanılan
stratejidir. Mesajınızı (ne söyleneceğini), mecrayı (nerede
söyleneceğini) ve hedefi (mesajınızın kime ulaşacağını) içerir.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
• Seçtiğiniz pazarlama kanalı ne olursa olsun, sizinkiyle aynı
marka algısına sahip olmalıdır.
Marka hizalama
• Pazarlamadaki en eski kuralı izleyin - 'müşterilerinizin hali
hazırda bulunduğu yerde olun'. Tüketicilerinizin hali hazırda
aktif olduğu kanalları seçin
Müşteri hizalama
• Bütçenize uygun bir pazarlama kanalı seçin (elbette)
Bütçe hizalama
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Pazarlama Modelleri
▪ Reklam
▪ Markalaşma
▪ Metin yazarlığı
▪ Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
▪ Doğrudan pazarlama
▪ Etkinlik planlama
▪ Grafik dizayn
▪ İnternet pazarlamacılığı
▪ Sadakat pazarlaması
▪ Pazar araştırması
▪ Pazarlama iletişimi
▪ Medya ilişkileri
▪ Mağazacılık
▪ Yeni ürün geliştirme
▪ Fiyatlandırma
▪ Ürün yönetimi
▪ Promosyon
▪ Halkla ilişkiler
▪ Satış yönetimi ve desteği
▪ Arama motoru optimizasyonu (SEO)
▪ Sosyal medya optimizasyonu
▪ Stratejik Planlama
▪ Tedarik zinciri yönetimi
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Pazarlama karması
1. Ürün - müşterinin ihtiyaçlarına cevap veren mal veya hizmetleri ifade eder
1. Fiyat - fiyat, üretici ve alıcı arasında algılanan değer anlaşmasını gösteren bir seviyede belirlenir.
1. Promosyon - pazarı bir ürün, ürün grubu, marka veya şirket hakkında bilgilendirmek ve satın alma
kararını teşvik etmek
1. Yer - işletmenizin bulunduğu konumu ifade eder
1. Personel - çalışanlarınızın şirketi nasıl temsil ettiğini ve müşteri ile nasıl etkileşime girdiklerini belirtir
1. Fiziksel çevre - Bu, ürününüzün, hizmetinizin ve şirketinizle ilgili her şeyin dışarıdan nasıl göründüğünü
ifade eder.
1. Süreç - Şirketin ürünleri ve/veya hizmetleriyle ilgili olarak yürürlükte olan sağlam prosedürler ve
politikalar
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
▪ Fiyatlandırma düzeyiniz, ev sahibi hükümetler
tarafından yabancı mallara uygulanan fiyat
ayrımcılığı gibi faktörler nedeniyle bozulabilir ve
bu da fiyatınızı rekabet edemeyecek hale
getirebilir.
▪ Pazarlama ve reklam çalışmalarınız genellikle
kültürel yasalar ve normlar ile farklı medya
türlerinin müsaitliği doğrultusunda belirlenecektir.
▪ Ürününüz girmek istediğiniz pazar için bir
dereceye kadar değişiklik gerektirecektir.
▪ Potansiyel dağıtım süreciniz, acentelerin
müsaitliğinden etkilenecektir.
Pazara Giriş, dikkat
edilmesi gereken
hususlar:
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Diğer Pazara Giriş
Sorunları…
• Bir hükümetin rolünün öncelikle vatandaşlarını ve iş dünyasını
korumak olduğunu ve firmalarının yabancı rekabete karşı
rekabet edemeyeceğini düşündüklerinde bunu yapmaları
gerektiğini akılda tutmak önemlidir.
• Hükümetler ayrıca bazen yerel firmalara yabancı rekabete
karşı rekabet etmelerine yardımcı olmak için sübvansiyonlar
sağlar ve ayrıca ürün kalitesi konusunda katı standartlar
uygulayabilir veya ürününüzün bir parçasının yerel içerikten
oluşması konusunda ısrarcı olabilirler.
• Son olarak, damping yapmakla suçlanmamak için ürününüzün
adil ve rekabetçi bir şekilde fiyatlandırıldığından emin olun.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Literatür:
PAL-PUSH “Facilitator Training Programme on Roma Entrepreneurship (FTP-RE)” UC LIMBURG (UCLL), Erasmus+ Programme
Soler, Maria & Koch, Selma (2005). Paul Watzlawik – Menschliche Kommunikation. Lunzern: Unterrichtsunterlagen
Hochschule Lucerne – Soziale Arbeit
Soler, Maria & Brusa, Elke (2006). Personenzentrierte Gespraechsfuehrung nach Carl Rogers. Unterrichtsunterlagen
Hochschule Lucerne – Sociale Arbeit
[1] Dört taraflı model —Wikipedia
[2] 4-ears model/ bir mesajın dört tarafı | Dr. Kraus & Partner
Resource, Pazara Giriş Stratejileri: http://www.tradestart.ca/market-entry-strategies
Video, Küresel Pazarlama Karması, Uluslararasılaştırma: https://www.youtube.com/watch?v=vRTuaTg0V5c
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Teşekkürler!
1 de 28

Recomendados

KURUMSAL İLETİŞİMDE ETİKKURUMSAL İLETİŞİMDE ETİK
KURUMSAL İLETİŞİMDE ETİKÜMİT ÜNKER
8K visualizações13 slides
Hasta ve Yakınları ile İletişimHasta ve Yakınları ile İletişim
Hasta ve Yakınları ile İletişimOmer Cengiz
13.4K visualizações28 slides
Kurumsal İletişim, Kurumsal İletişim,
Kurumsal İletişim, Inanc Alikilic
13.1K visualizações39 slides
IletisimIletisim
IletisimKutlu MERİH
401 visualizações16 slides
Temel iletişim becerileriTemel iletişim becerileri
Temel iletişim becerileriMüge Ispartalı
11.1K visualizações34 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002+.pptx

Sözlü ve Sözel iletişimSözlü ve Sözel iletişim
Sözlü ve Sözel iletişimMuhammed Aykaç
7.6K visualizações33 slides
Musteri iliskileri Yonetimi - 4Musteri iliskileri Yonetimi - 4
Musteri iliskileri Yonetimi - 4Aretiasus
4.3K visualizações42 slides
3.3 etkili i̇letişim becerileri3.3 etkili i̇letişim becerileri
3.3 etkili i̇letişim becerilerieabdep
5.9K visualizações71 slides
EdssssssEdssssss
Edssssssbdr,
1.3K visualizações43 slides

Similar a AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002+.pptx(20)

Sözlü ve Sözel iletişimSözlü ve Sözel iletişim
Sözlü ve Sözel iletişim
Muhammed Aykaç7.6K visualizações
Musteri iliskileri Yonetimi - 4Musteri iliskileri Yonetimi - 4
Musteri iliskileri Yonetimi - 4
Aretiasus 4.3K visualizações
3.3 etkili i̇letişim becerileri3.3 etkili i̇letişim becerileri
3.3 etkili i̇letişim becerileri
eabdep5.9K visualizações
Sosyal Psikoloji dç dr dolunay şenolSosyal Psikoloji dç dr dolunay şenol
Sosyal Psikoloji dç dr dolunay şenol
ozgurertem468 visualizações
EdssssssEdssssss
Edssssss
bdr,1.3K visualizações
Günümüzde İnsan ve İnanlar - Bölüm 6Günümüzde İnsan ve İnanlar - Bölüm 6
Günümüzde İnsan ve İnanlar - Bölüm 6
Ömer Durmuş20.3K visualizações
Etkili İletişim BecerileriEtkili İletişim Becerileri
Etkili İletişim Becerileri
Univerist945 visualizações
Serdar nasSerdar nas
Serdar nas
serdarnas605 visualizações
Etkili i̇letişimEtkili i̇letişim
Etkili i̇letişim
Eğitim Kurumu5.2K visualizações
Etkili İletişim BecerileriEtkili İletişim Becerileri
Etkili İletişim Becerileri
Murat Tarık İpek58.8K visualizações
B-WCo template PPT Module2+.pptxB-WCo template PPT Module2+.pptx
B-WCo template PPT Module2+.pptx
AthanasiaIoannidou9 visualizações
Iletisim metotlari -kisisel_gelisimIletisim metotlari -kisisel_gelisim
Iletisim metotlari -kisisel_gelisim
Ahmet Türkan355 visualizações
STKlar için MentörlükSTKlar için Mentörlük
STKlar için Mentörlük
EngelliHaklarveEngel92 visualizações
Sunum 2017 - genel sağlikli i̇leti̇şi̇m-Sunum 2017 - genel sağlikli i̇leti̇şi̇m-
Sunum 2017 - genel sağlikli i̇leti̇şi̇m-
Nihan Igneci450 visualizações
Teknoloji sunularıTeknoloji sunuları
Teknoloji sunuları
Elif Güllübudak239 visualizações
Iletişim becerileriIletişim becerileri
Iletişim becerileri
caklit795.1K visualizações
Gestalt YaklaşımıGestalt Yaklaşımı
Gestalt Yaklaşımı
Univerist1K visualizações
Kisiler arasi_iletisim (fazlası için www.tipfakultesi.org)Kisiler arasi_iletisim (fazlası için www.tipfakultesi.org)
Kisiler arasi_iletisim (fazlası için www.tipfakultesi.org)
www.tipfakultesi. org2.5K visualizações

Mais de AthanasiaIoannidou

Module 6 prijevod.pptxModule 6 prijevod.pptx
Module 6 prijevod.pptxAthanasiaIoannidou
5 visualizações42 slides
Module 5_NI_Final.pptxModule 5_NI_Final.pptx
Module 5_NI_Final.pptxAthanasiaIoannidou
5 visualizações48 slides
Module3 prijevod.pptModule3 prijevod.ppt
Module3 prijevod.pptAthanasiaIoannidou
6 visualizações25 slides
Module2 prijevod.pptxModule2 prijevod.pptx
Module2 prijevod.pptxAthanasiaIoannidou
4 visualizações23 slides

Mais de AthanasiaIoannidou(20)

Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptxModule 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx
AthanasiaIoannidou6 visualizações
Module 6 prijevod.pptxModule 6 prijevod.pptx
Module 6 prijevod.pptx
AthanasiaIoannidou5 visualizações
Module 5_NI_Final.pptxModule 5_NI_Final.pptx
Module 5_NI_Final.pptx
AthanasiaIoannidou5 visualizações
Module3 prijevod.pptModule3 prijevod.ppt
Module3 prijevod.ppt
AthanasiaIoannidou6 visualizações
Module2 prijevod.pptxModule2 prijevod.pptx
Module2 prijevod.pptx
AthanasiaIoannidou4 visualizações
Module1_revised prevod.pptxModule1_revised prevod.pptx
Module1_revised prevod.pptx
AthanasiaIoannidou3 visualizações
Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptxModul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptx
AthanasiaIoannidou14 visualizações
Modul 6 PITCHING.pptxModul 6 PITCHING.pptx
Modul 6 PITCHING.pptx
AthanasiaIoannidou6 visualizações
Modul 5 Izvori finansiranja.pptxModul 5 Izvori finansiranja.pptx
Modul 5 Izvori finansiranja.pptx
AthanasiaIoannidou8 visualizações
Modul 3 Poslovni modeli i osnivanje.pptModul 3 Poslovni modeli i osnivanje.ppt
Modul 3 Poslovni modeli i osnivanje.ppt
AthanasiaIoannidou4 visualizações
Modul 2 Drustveni uticaj.pptxModul 2 Drustveni uticaj.pptx
Modul 2 Drustveni uticaj.pptx
AthanasiaIoannidou7 visualizações
Modul 1-Sta je socijalno preduzetnistvo.pptxModul 1-Sta je socijalno preduzetnistvo.pptx
Modul 1-Sta je socijalno preduzetnistvo.pptx
AthanasiaIoannidou6 visualizações
B-WCo_Module 5_NI_Final.pptxB-WCo_Module 5_NI_Final.pptx
B-WCo_Module 5_NI_Final.pptx
AthanasiaIoannidou3 visualizações
Module 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptxModule 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptx
Module 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptx
AthanasiaIoannidou3 visualizações
B-WCo Module 6 - Pitching.pptxB-WCo Module 6 - Pitching.pptx
B-WCo Module 6 - Pitching.pptx
AthanasiaIoannidou6 visualizações
BWCoII_Module3.pptBWCoII_Module3.ppt
BWCoII_Module3.ppt
AthanasiaIoannidou4 visualizações
KAGIDER _Module1 TR.pptxKAGIDER _Module1 TR.pptx
KAGIDER _Module1 TR.pptx
AthanasiaIoannidou5 visualizações

AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002+.pptx

 • 1. Entelektüel Çıktı 2 - Sosyal Girişim Güçlendirme Çemberi Metodolojisi Faaliyet 2 - Sosyal Girişim Güçlendirme Çemberi için müfredat materyalleri İletişim araçları ve Pazarlama stratejileri Balkan Kadın Koalisyonu II - Balkanlar'da Kadın Girişimciliğini Desteklemeye Yönelik Sosyal Start-Up Güçlendirici (2020-1-EL01-KA204-078936)
 • 2. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Bölüm 1 İletişim araçları
 • 3. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. İletişimin Önemi İletişim kurmak, başka biriyle bağlantı kurmak demektir. İnsanlar arasındaki tüm ilişkiler, bireyler ve gruplar olarak, birbirleriyle iletişim ve etkileşime dayanır. İletişim Araçları Nedir? İletişim araçları terimi genellikle çevrimiçi bir kursta e-posta, sohbet ve duyuru panosu/tartışma panosu kullanımını ifade eder. Bu araçlar, fikirler etrafında eşzamansız tartışmayı kolaylaştırmak için kullanılabilir.
 • 4. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. İletişim Araçlarının Önemi Daha İyi Çalışan Bağlılığı Daha İyi Bağlantı Daha İyi Çalışan Refahı Şirket Kültürü Verilere Dayalı Daha İyi Verimlilik Daha iyi Ortak çalışma
 • 5. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Sosyal beceriler ▪İletişimsiz olmaz 1.Bir ilişkinin doğası, aralarında noktalama işaretlerinin yanı sıra muhatapların iletişim performansının da bulunduğu aşağıdakilerin tümü tarafından belirlenir. Her iletişim eyleminin bir içerik ve ilişki yönü vardır İnsanlar arasındaki iletişim hem dijital hem de analog modlarla ilgilidir. İnsanlar arasındaki iletişim simetrik veya tamamlayıcıdır Ebeveynler ve çocuklar – simetrik İki katılımcı – doğrusal, aşağıdaki şekli takip edin
 • 6. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Bir mesajın dört yönü
 • 7. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. • İçerik: Bu seviyede, gönderici, haberlerin içeriği hakkında bilgi verir. • Kişinin kendisini tanımı: burada terim, göndericinin, bizim onun hakkında bilmemizi istediği şeylerle ilgilidir. • İlişki: Bu seviyede, hikaye, gönderici ve alıcı arasındaki ilişkinin ne olduğu ve onun hakkında ne düşündüğü netleşir. • Talep: bu noktada, göndericinin alıcıyla alakalı olarak amacının ne olduğu netleştirilir. • Gönderici daima «dört ağızdan» konuşur ve böylelikle dinleyiciye "dört kulak"tan dinletir. Göndericinin ifade etmeyi istediği şey daima doğru anlaşılmaz, böylelikle mesaj "dört şekilde" anlaşılabilir. Bu sohbetleri daha ilginç hale getirebilir ancak sıklıkla yanlış anlamalara ve çatışmalara yol açar. Bu sebeple gönderici ve alıcının, hassas yorumlama ve belirsizlikte gösterilmesi çok önemlidir ve birbirlerini sorgulamalı veya mesajın seviyesini açıklamalıdırlar.
 • 8. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Çalışma ortamında iletişim Kabul/saygı Empati Uygunluk Aktif dinleme Açıklama Duygusal anların sözlü anlatımı
 • 9. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. • 1.4 Çalışma ortamında iletişim • İnsanlarla çalışırken, onlarla iletişim bağları kurmaya çalışırız ve bunu yapmak için gerekli bazı temel kurallar ve davranışlar vardır. • • kabul / saygı: kabul, karşımdaki kişiye karşı koşulsuz olumlu saygı. Karşımdaki kişi beklentilerimi karşılamada da, o kişiyi olduğu gibi kabul ederim. • • empati: Karşımdaki kişinin hissettiklerini hissetme becerisi. Bir kişinin duyguları ve düşüncelerini anlamaya çalışıp duygularımla tepki veririm. • • uygunluk: samimiyet, karşımdaki kişiye dürüst olmak. Söylediklerimi savunuyorum, onlara göre hareket ediyorum ve söylediklerime inanıyorum. • Dinlediğimizi düşünürüz ama çok nadiren anlamaya çalışarak gerçekten empati kurarak dinleriz 3 (Carl Rogers). İletişimi besleyen ve hatta onu basitleştiren ilave yaklaşımlar vardır. Bu yaklaşımlar, ılımlılık ve grup yönetimiyle ilişkilidir.
 • 10. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. • Dinleme; Dinlediğimizi düşünürüz ama çok nadiren anlamaya çalışarak gerçekten empati kurarak dinleriz 3 (Carl Rogers). İletişimi besleyen ve hatta onu basitleştiren ilave yaklaşımlar vardır. Bu yaklaşımlar, ılımlılık ve grup yönetimiyle ilişkilidir. • • aktif dinleme: sözlü veya sözlü olmayan ifade vasıtasıyla bir ayrım yapılabilir (başını sallamak, gülümsemek, onaylamak ...) böylelikle diğer kişinin sizi dikkatle dinlediğini veya dinlemediği anlaşılır; • • başka sözcüklerle ifade etmek: İfadeler ve açıklamalar karşı tarafça kötü bir şekilde yorumlanabilir. Bunu önlemek için, dinleyici arada sırada kendi kelimeleriyle ne duyduğunu özetler ve bu şekilde kendine söylenenleri anlayıp anlamadığı da netleşir. • • Duygusal anların söze dökülmesi: duygusal ifadeler de farklı şekilde yorumlanabilir. Dinleyici, doğru şekilde anlayıp anlamadığını netleştirmek için sözcükleri ve cümleleri alabilir.
 • 11. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. • Dinlendiğinizde ve duyulduğunuzda, dünyanızı yeni bir şekilde yeniden algılayabilir ve devam edebilirsiniz.
 • 12. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Ekip içinde işbirliği kuralları ∙ Birbirinizi dinleyin ve saygı gösterin Grup tartışmalarına aktif olarak katılın Yenilikçi ve farklı fikirleri göz önüne alın ∙ Soru sorun ∙ Koçluk döngüsü faaliyetlerini düzenli olarak organize edin ve/veya katılın Görevlerin zamanına uygun davranın Deneyimleri paylaşmaktan çekinmeyin ∙ Çalışma ortamına saygı ve özen gösterin Verilen görevleri zamanında yerine getirin ve raporlayın
 • 13. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. ∙ Çatışmalar ve direnişle mücadele "Sistematik" perspektif Doğrusal "nedensel" perspektif Çatışma, genellikle farklı görüşler nedeniyle insanlar arasındaki iletişim zorluklarının bir sonucu olarak ortaya çıkar, ancak aynı zamanda bir grubun doğal bir süreci olarak da ortaya çıkar.
 • 14. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Gerçek çatışma/içerikle ilgili çakışma Gereklilik çatışmaları/Çıkar çatışmaları İlişkilerde çatışmalar İç çatışmalar Çatışmalar nasıl ortaya çıkar? Sıcak ve açık çatışmalar Soğuk ve gizli çatışmalar Bekleyen çatışma Çatışma türleri
 • 15. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. • Çatışma Türleri • Fiili çatışma/ içerikle alakalı çatışma: • Nesnel seviyede sayılan iş yerindeki sorunlar, çatışmalara sebep olabilir: örn. İzlenen amaç nedir? Hangi konu üzerinde durulmaktadır? Ne karar alınacak? Nasıl ele alınacak? Bir çatışmanın çözümlenmesi yer ve zaman gerektirir ve somut argümanlar ve açıklamalar yapıcı fedakarlıklara sebep olur. • Gereklilikle ilgili çatışmalar/Çıkar çatışmaları: • İfade edilen ihtiyaçlar, katılımcıların ihtiyaçları ve menfaatleriyle çatıştığında ve dikkate alınmadıklarında veya göz önünde bulundurulmadığında, çatışma çıkar. Çoğu durumda genellikle maddi olmayan ihtiyaç ve menfaatler, somut çatışma seviyesinde kalırlar. Bazı somut çatışmalar, arkalarındaki menfaat ve ihtiyaçlar bulunarak çözülebilir. • İlişkilerde Çatışma • İlişki seviyesindeki çatışmalar, ilgili bireysel deneyimleri, karşıt değer sistemleri, farklı algı ve davranışları olan kişiler birbiriyle tartışmaya girdiğinde ortaya çıkar. Yeterli nedenleri olmayan çatışmalar genellikle rekabete, güç talebine veya antipati duygularına dayanır. İlişkilerdeki çatışmalar sıklıkla somut seviyede basitleştirilip çözümlenir. Özel bir ilişki çatışması şekli, pozisyonların çatışmasıdır. Bir pozisyonun talepleri ikna edici olmadığında ortaya çıkarlar (örneğin, bir patron aynı zamanda eski bir arkadaş olduğunda veya anne kendi çocuklarının öğretmeni olduğunda).
 • 16. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. • İç çatışmalar • Çatışmalar sadece iki veya daha fazla sayıda kişi arasında olmaz, birinin kendi içerisinde de çatışma olabilir. Kararsızlık, kendini suçlama, kendi kendine sorumluluk yaygın görülen iç çatışma olgularıdır. Ancak iç çatışmalar genellikle başkalarıyla etkileşim ve işbirliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Ancak algılanmaları ve öznel işleyişleri nedeniyle çatışmaya neden olan bazı eylemler vardır. • Çatışma nasıl ortaya çıkar • Çatışmalar daime aynı şekilde kendilerini ifade etmezler. İki kişi sıklıkla birbirleriyle kavga ettiğinde, bu, birbirlerini gizlice engellemek yoluyla başka bir tartışma şeklidir. Bu çatışmanın üç oyun çeşidini ayırt ederiz. • Yanan ve açık çatışmalar • Herkes çatışma yaşayabilir. Onlarla mücadele etmesi gerekenler çatışmaya maruz kalanlardır. Çatışmayı eksiksiz hale getiren ...................'dır. Yalnızca çatışmanın var olduğu kesindir. Taraflar kendi amaçları için yeniden ısınırlar. Bir çatışma sırasında, paylar ve patlamalar meydana gelir. Taraflar sempati toplama ve pozisyonlarını iyileştirmeye çalışırlar. Çatışma çözümü için doğrudan yüzleşme çok önemlidir.
 • 17. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. • Soğuk ve gizli çatışmalar • Tüm taraflar bir sorun olduğunu hisseder ancak çatışma henüz ortaya çıkmamıştır. Bu davranışın farklı nedenleri olabilir: bazı muhataplar bu gerilimi yaratmanın nedeninin ne olabileceğini düşünüyor, ancak diğerleri çatışmanın ortaya çıkmasından ve sonuçlarından korkuyordur. Soğuk çatışmalarda, iletişim tarzına özgü davranış şekli alaycılıktır. Muhatalar, açık çatışmadan ziyade bu durumla yaşamanın daha iyi olduğunu düşünerek sıklıkla birbirlerini görmekten kaçınır. • Devam eden çatışma • Çatışmadan kaçınmaya çalışmak genellikle var olan çatışmanın devam etmesine yol açar. Çatışmanın ortaya çıkmasından sonra gelen çatışmalar, devam eden çatışmalar olarak kabul edilir. Çatışmanın başlama sebebi açığa vurulmaz. Taraflar uydurma meseleler sebebiyle kavga eder ve bu çatışmanın asıl sebebinden kaçınmak içim sebepler icat ederler. Gerçek çatışma seviyesinde, yarı sürtüşme gibi görünen bir uyuşmazlık yaratılır.
 • 18. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. •Buna ek olarak, herhangi bir gruptaki rolümüz ve konumumuz da mesajlarımızı nasıl ilettiğimize ve insanların mesajlarımızı nasıl algıladığına katkıda bulunabilir.. ∙ Rollerimizin ve Liderliğimizin Zorlukları •Çatışmalar süreç boyunca değişim gösterir. Başlangıçtaki anlaşmazlıklardan, çarpışmaların yaratıldığı kavgalar ve çarpışmaları takip eden çekişmeler, düşmanlıklar ortaya çıkar. Yükseltme seviyeleri •Model, çatışma halindeki iki tarafın nasıl davrandığını açıklar. ∙ Gerginliği azaltma ve çatışma çözümü için stratejiler
 • 19. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Her ölçek, birbirine bağlı olan ve çatışma dinamiklerinin önemli unsurları olan çok sayıda tipik işarete sahiptir. Çatışmanın çözülüp çözülmeyeceğine ya da tırmanıp tırmanmayacağına bu eşiklerde karar verilir. Her bir eskalasyon seviyesinde, diğer yöntemlerin yanı sıra bir strateji gereklidir.
 • 20. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Bölüm 2 Pazarlama stratejileri
 • 21. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Pazarlamaya Giriş Pazarlama, organizasyonun uzmanlığını kullanarak müşterilere değerli ürünler sunarak müşterinin ihtiyaçlarını karşılama ve aynı zamanda organizasyonel hedeflere ulaşma bilimidir. Pazarlama iletişimi stratejisi, bir şirket veya birey tarafından çeşitli iletişim türleri aracılığıyla hedef pazarlarına ulaşmak için kullanılan stratejidir. Mesajınızı (ne söyleneceğini), mecrayı (nerede söyleneceğini) ve hedefi (mesajınızın kime ulaşacağını) içerir.
 • 22. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. • Seçtiğiniz pazarlama kanalı ne olursa olsun, sizinkiyle aynı marka algısına sahip olmalıdır. Marka hizalama • Pazarlamadaki en eski kuralı izleyin - 'müşterilerinizin hali hazırda bulunduğu yerde olun'. Tüketicilerinizin hali hazırda aktif olduğu kanalları seçin Müşteri hizalama • Bütçenize uygun bir pazarlama kanalı seçin (elbette) Bütçe hizalama
 • 23. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Pazarlama Modelleri ▪ Reklam ▪ Markalaşma ▪ Metin yazarlığı ▪ Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) ▪ Doğrudan pazarlama ▪ Etkinlik planlama ▪ Grafik dizayn ▪ İnternet pazarlamacılığı ▪ Sadakat pazarlaması ▪ Pazar araştırması ▪ Pazarlama iletişimi ▪ Medya ilişkileri ▪ Mağazacılık ▪ Yeni ürün geliştirme ▪ Fiyatlandırma ▪ Ürün yönetimi ▪ Promosyon ▪ Halkla ilişkiler ▪ Satış yönetimi ve desteği ▪ Arama motoru optimizasyonu (SEO) ▪ Sosyal medya optimizasyonu ▪ Stratejik Planlama ▪ Tedarik zinciri yönetimi
 • 24. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Pazarlama karması 1. Ürün - müşterinin ihtiyaçlarına cevap veren mal veya hizmetleri ifade eder 1. Fiyat - fiyat, üretici ve alıcı arasında algılanan değer anlaşmasını gösteren bir seviyede belirlenir. 1. Promosyon - pazarı bir ürün, ürün grubu, marka veya şirket hakkında bilgilendirmek ve satın alma kararını teşvik etmek 1. Yer - işletmenizin bulunduğu konumu ifade eder 1. Personel - çalışanlarınızın şirketi nasıl temsil ettiğini ve müşteri ile nasıl etkileşime girdiklerini belirtir 1. Fiziksel çevre - Bu, ürününüzün, hizmetinizin ve şirketinizle ilgili her şeyin dışarıdan nasıl göründüğünü ifade eder. 1. Süreç - Şirketin ürünleri ve/veya hizmetleriyle ilgili olarak yürürlükte olan sağlam prosedürler ve politikalar
 • 25. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. ▪ Fiyatlandırma düzeyiniz, ev sahibi hükümetler tarafından yabancı mallara uygulanan fiyat ayrımcılığı gibi faktörler nedeniyle bozulabilir ve bu da fiyatınızı rekabet edemeyecek hale getirebilir. ▪ Pazarlama ve reklam çalışmalarınız genellikle kültürel yasalar ve normlar ile farklı medya türlerinin müsaitliği doğrultusunda belirlenecektir. ▪ Ürününüz girmek istediğiniz pazar için bir dereceye kadar değişiklik gerektirecektir. ▪ Potansiyel dağıtım süreciniz, acentelerin müsaitliğinden etkilenecektir. Pazara Giriş, dikkat edilmesi gereken hususlar:
 • 26. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Diğer Pazara Giriş Sorunları… • Bir hükümetin rolünün öncelikle vatandaşlarını ve iş dünyasını korumak olduğunu ve firmalarının yabancı rekabete karşı rekabet edemeyeceğini düşündüklerinde bunu yapmaları gerektiğini akılda tutmak önemlidir. • Hükümetler ayrıca bazen yerel firmalara yabancı rekabete karşı rekabet etmelerine yardımcı olmak için sübvansiyonlar sağlar ve ayrıca ürün kalitesi konusunda katı standartlar uygulayabilir veya ürününüzün bir parçasının yerel içerikten oluşması konusunda ısrarcı olabilirler. • Son olarak, damping yapmakla suçlanmamak için ürününüzün adil ve rekabetçi bir şekilde fiyatlandırıldığından emin olun.
 • 27. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Literatür: PAL-PUSH “Facilitator Training Programme on Roma Entrepreneurship (FTP-RE)” UC LIMBURG (UCLL), Erasmus+ Programme Soler, Maria & Koch, Selma (2005). Paul Watzlawik – Menschliche Kommunikation. Lunzern: Unterrichtsunterlagen Hochschule Lucerne – Soziale Arbeit Soler, Maria & Brusa, Elke (2006). Personenzentrierte Gespraechsfuehrung nach Carl Rogers. Unterrichtsunterlagen Hochschule Lucerne – Sociale Arbeit [1] Dört taraflı model —Wikipedia [2] 4-ears model/ bir mesajın dört tarafı | Dr. Kraus & Partner Resource, Pazara Giriş Stratejileri: http://www.tradestart.ca/market-entry-strategies Video, Küresel Pazarlama Karması, Uluslararasılaştırma: https://www.youtube.com/watch?v=vRTuaTg0V5c
 • 28. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Teşekkürler!