O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Self awareness system bg

419 visualizações

Publicada em

Иновативна система за психометрична диагностика на меки умения и подбор на персонал

Publicada em: Recrutamento e RH
 • Seja o primeiro a comentar

Self awareness system bg

 1. 1. Self Awareness Пригодност за заетост, Предприемачество & Образование Система за психометрична диагностика на Self Awareness LLP, Великобритания Представител за България: Индъстри Уоч Груп
 2. 2.  46% от новите назначения се оказват провал в рамките на 18 месеца. В 89% от случаите това се дължи на отношението, а не на техническите умения на служителите. Tony Jeary, Peter Thomas, Business Ground Rules (2014)
 3. 3.  Основана на психометричен модел с над 60 годишно приложение в практиката- “Теория за четирите квадранта”  Доразвита чрез практическата работа с образователни институции, работодатели & предприемачи  Научно тествана и валидирана от Университета в Кеймбридж  Приложима от ранна възраст (12+ години) и при различни категории ползватели с различен образователен статус  Доказана реална практическа стойност  Използвана от хиляди обучаеми, студенти, кандидати за работа, както и от много колежи, университети и работодатели във Великобритания  Приложение в България, Италия, Португалия, Гърция, Румъния, Литва, Испания и Кипър Системата Self Awareness
 4. 4. DISC моделът Светът е приятелски Светът е враждебен Активен стил Пасивен стил
 5. 5. Всички ние сме сложен микс… 1. CALCULATOR – основен стил 2. DRIVER 3. STEADIER
 6. 6. Какво измерваме? Психометричен личностен тест, позволяващ преценка на: • поведенческите характеристики на лицата - кандидати за работа/служители/обучаеми • какво ги мотивира • стила на работа • работната среда, която е най-подходяща за тях • потенциалния им принос за работодателя • предприемчивост и предприемачески умения • начина, по който усвояват нови знания и умения
 7. 7. Self Awareness Footprint® Тест
 8. 8. Self Awareness Footprint® Тест
 9. 9. Доклад Коментар за кандидата Рубрики:  Качества на лицето  Основни поведенчески характеристики  Стил на работа  Съвети за поведение по време на интервю
 10. 10. Доклад Коментар за кандидата Използване:  ресурс за личностно развитие  информиран избор на работа/кариера  подготовка за кандидатстване за работа и интервю  подготовка на мотивационни писма, CV, формуляри  самоосъзнаване, мотивиране и придобиване на самоувереност  информиране на процеса на подбор на персонал и кариерно развитие
 11. 11. Доклад Профил на предприемчивостта Рубрики:  Преглед на качествата, стила и подхода  Възможности  Стратегическо мислене  Първи стъпки  Подход към риска  Изграждане на продуктивни взаимоотношения  Проучване на пазара  Планиране  Въвеждане в бизнеса  Вземане на решения и разрешаване на проблеми  Промяна  Самостоятелна работа  Управление на екип  Ежедневно управление  Предложения за коучинг
 12. 12. Доклад Профил на предприемчивостта Използване:  ресурс за мотивационен коучинг и личностно развитие  избор на работа/кариера  подготовка за кандидатстване за работа и интервю  информиране на процеса на подбор на персонал и кариерно развитие  информиране на решенията на работодателя при разпределяне на работни роли и/или формиране на екипи по проекти
 13. 13. Доклад Профил на предприемаческите умения Рубрики:  Преглед на качествата, стила и подхода  Възможност  Стратегическо мислене  Първи стъпки  Подход към риска  Изграждане на продуктивни взаимоотношения  Проучване на пазара  Бизнес планиране  Въвеждане в бизнеса  Вземане на решения&разрешаване на проблеми  Промяна  Самостоятелна работа  Управление на екип  Ежедневно управление  Предложения за коучинг
 14. 14. Доклад Профил на предприемаческите умения Използване:  Kоучинг & подкрепа за: – самозаетост – стартиране на собствен бизнес  Обучение и развитие на предприемачески умения
 15. 15. Доклад Подход към придобиване на нови знания и умения Рубрики:  Качества на лицето  Основни поведенчески характеристики  Мотивация за учене  Модели на учене  Обобщение&съвети  Преглед на моделите на учене
 16. 16. Доклад Подход към придобиване на нови знания и умения Използване: Ресурс за обучение & изготвяне на индивидуални планове за развитие
 17. 17. Доклади на английски език Работа в екип Стил на продаване Стил на лидерство и управление Персонални техники за интервю Подход към преподаването
 18. 18. Функционалност „Подбор на кадри“ JOB MATCHING • Онлайн тест за дефиниране на търсените меки/социални умения за конкретна работна позиция • генериране на доклад „Обобщение на социалните умения“ • автоматично съпоставяне на търсените социални умения и стила на работа на всеки от кандидатите (определен от Footprint диагностиката) • съставяне на Списък с избрани кандидати (Short List) според степента на съответствие • обслужване на процеса на провеждане на интервюта и наемане
 19. 19. Автоматизирано съпоставяне Онлайн въпросник Профил на работното място и Job Matching
 20. 20. Онлайн “Footprint” въпросник Подход към преподаването и Индекс на хармония Функционалност за преподаватели
 21. 21. Допълнителен специализиран ресурс Силни страни на работа Поведенчески корени
 22. 22. Self Awareness Пригодност за заетост, Предприемачество & Образование http://www.selfawareness.org.uk/ hristova@iwatchbulgaria.com

×