Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe

 1. Do të vijë koha . . . ◦2 Tim. 4:3 Sepse do të vijë koha kur njerëzit nuk do ta durojnë doktrinën e shëndoshë, por, sipas ëndjeve të veta, do të mbledhin grumbull mësues për të gudulisur veshët ◦2 Tim. 4:4 dhe do t’i largojnë veshët nga e vërteta e do t’i sjellin drejt përrallave. ◦Kisha organike, ekumenizëm, homoseksualizëm Në fakt, ka ardhur!
 2. Shumë njerëz nuk durojnë doktrinën e shëndoshë sidomos në lidhje me ungjillin ◦Baily, Miçigan ◦Në kohën e fundit ◦Krishti na deshi dhe vdiq për të gjithë njerëzit ◦Kalvinizëm
 3. Doktrinë e shëndoshë? • Gjon Kalvini (1509 - 1564), nga koha e reformimit protestant • “Ne themi, atëherë, se Shkrimi e provon shumë qartë këtë, që Perëndia, me anë të vendimit të tij të përjetshëm dhe të palëkundshëm, përcaktoi njëherë e përgjithmonë ata për të cilët ishte dëshira e tij një ditë të pranonin shpëtimin dhe ata të cilët, nga ana tjetër, ishte dëshira e tij t'i paracaktonte për shkatërrim.
 4. Radari frymëror ◦6 pika të domosdoshme në lidhje me doktrinën e shëndoshë
 5. 1. Mos ndiq një njeri ◦ “Jam një kalvinist” ◦ Përdor vetëm emra biblike ◦ Besimtarë ◦ Dishepuj ◦ Vëllezër, motra ◦ Të krishterë ◦ Vep 11:26 . . . për të parën herë në Antioki, dishepujt u quajtën të Krishterë.
 6. Mos e bëj këtë! ◦ “Kisha e Hirit (Tiranë) është një kishë Ungjillore Protestante e cila ndjek mësimet e reformatorëve të mëdhenj të kishës si Martin Luteri, Xhon Kalvini, Xhon Noks dhe të tjerë. Ne NUK kemi të bëjmë me Dëshmitarët e Jehovait apo Mormonët.” ◦ A e kanë lexuar katekizmin e Luterit? ◦ Shumë konfuzion – sakramenti i pagëzimit, priftëria zyrtare, sakramenti i eukaristit, shumë ngjashmëri me doktrinat e kishës katolike!
 7. U bë si moda në Shqipëri ◦ Facebook - Sot është dita për të festuar 505- vjetorin e lindjes të një shërbëtori të Perëndisë, predikimin besnik, të zjarrtë e të paepur të Ungjillit të të cilit Zoti e përdori për të shpërthyer revolucione frymërore . . . Të falënderojmë o Zot për shërbëtorin tënd Gjon Kalvin . . . ◦ POR, jeta, doktrinat dhe veprat e Kalvinit kanë shumë për të dëshiruar!
 8. Doktrinë e shëndoshë? ◦Ka shumë gabime serioze në shkrimet e Kalvinit: ◦Sakramenti i pagëzimit ◦pagëzimi i foshnjave, ◦rilindja me anë të pagëzimit
 9. 2. Mos e shtrembëro Fjalën ◦ 2Ti 2:15 Mundohu të dalësh përpara Perëndisë si i sprovuar, si punëtor që nuk ka pse të turpërohet, që thotë drejt fjalën e së vërtetës. ◦ 2Pje 3:16 . . . të cilat të paditurit dhe të paqëndrueshmit i shtrëmbërojnë, sikurse bëjnë me Shkrimet e tjera, për përhumbjen e tyre.
 10. Shembull - fjala “zgjedhje” • Shtrembërimi i fjalës “zgjedhje” • Ata thonë që Perëndia zgjedh ata që shpëtohen • Pavarësisht nga njeriu • Si? Sovrane, arbitrare, “rastësisht”
 11. Zgjedhje Biblike • Por, fjala “zgjedhje” nuk përdoret kështu, as në jetën e përditëshme, as në Bibël • Kur njerëzit zgjedhin një deputet, votat nuk jepen në mënyrë arbitrare apo të rastësishme, • por njerëzit votojnë për atë njeri që besojnë se është kandidati më i mirë.
 12. Zgjedhje biblike • Edhe grekët e sotëm e dinë shumë mirë kuptimin e kësaj fjale (zgjedhje=eclecton). • Shitet një produkt kosi me emrin "Eklekton". • A e ka vënë shitësi këtë emër në mënyrë arbitrare? • Jo, ai e ka vënë këtë emër sepse është i bindur se prodhimi i tij është jashtëzakonisht i mirë dhe me cilësi të lartë. •
 13. Domethënia biblike • Lluka 23:35 …po qe se me të vërtetë është Krishti, i zgjedhuri (eklektos) i Perëndisë. • Vep. 6:5 Dhe zgjodhën (eklegomai) Stefanin, njeri plot besim dhe Frymë të Shenjtë… • Ro 8:33 Kush do t’i padisë të zgjedhurit e Perëndisë? – ata që kanë besuar • Shih librin tim •
 14. 3. Doktrina e shëndoshë është sipas perëndishmërisë ◦ 1Tim 6:3 . . . doktrinën sipas perëndishmërisë, ◦ Tit 1:1 . . . njohjes të së vërtetës që është sipas perëndishmërisë, ◦ Por, shkakton shumë përçarje ◦ Ka shumë besimtarë me doktrinë të shëndoshë të cilët e refuzojnë kalvinizmin. ◦ Taktika e zakonshme – “Nëse nuk je kalvinist, atëherë ti je një arminian, nuk je i shpëtuar etj.”
 15. 4. Themeli i doktrinës së shëndoshë është dashuria e Perëndisë ◦ Gjo 3:16 Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme.
 16. Dashuri për të gjithë njerëzit • 2Pje 3:9 Zoti . . . nuk do që ndokush të humbasë, por që të gjithë të vijnë në pendim. • 1Tim 2:4 i cili dëshiron që gjithë njerëzit të shpëtohen dhe t’ia arrijnë njohjes të së vërtetës. • Tit 2:11 Sepse hiri shpëtues i Perëndisë iu shfaq gjithë njerëzve, • 1Gjo 4:14 Dhe ne pamë dhe dëshmojmë se Ati e dërgoi Birin për të qënë Shpëtimtar i botës. •
 17. 5. Përdor gjithë Biblën ◦ Vep 20:27 sepse nuk u tërhoqa prapa për të mos ju treguar gjithë këshillën e Perëndisë. ◦ Paralajmërim – pa përdorur gjithë këshillën e Perëndisë, do të përfundosh në gabime doktrinore serioze. ◦ “Perëndia është aq sovran, që bëhet autori i mëkatit” ◦ Një kalvinist nuk mund ta dijë nëse është vërtet i shpëtuar apo jo ◦ Një kalvinist nuk e ka sigurinë e shpëtimit
 18. Parlajmërim! ◦Nëse ne nuk e përdorim të gjithë këshillën e Perëndisë, do të përfundojmë duke anuluar pjesë nga Fjala e Perëndisë. ◦Mr 7:13 duke e anuluar kështu fjalën e Perëndisë me traditën tuaj, që ju e keni trashëguar. ◦P.sh. Njeriu është përgjegjës dhe mund të zgjedh
 19. Shembull – Faraoni dhe sovraniteti ◦ Ro 9:17 Sepse Shkrimi i thotë Faraonit: “Pikërisht për këtë gjë të ngrita, që të tregoj te ti fuqinë time dhe që të shpallet emri im mbi mbarë dheun’’ ◦ Ro 9:18 Kështu ai ka mëshirë për atë që do dhe e ngurtëson atë që do.
 20. Çfarë thotë Shkrimi? ◦ Eksodi 4:21 - …por unë do ta ngurtësoj zemrën e tij dhe ai nuk do ta lërë popullin të shkojë. ◦ Por nuk tha KUR?
 21. Në fillim Faraoni e ngurtësoi zemrën ◦ Po kur Faraoni pa që kishte pak lehtësim, e ngurtësoi zemrën e tij dhe nuk i dëgjoi më (plaga e dytë). (Eks 8:15) ◦ Faraoni e fortësoi zemrën e tij (plaga e katërt). (Eks 8:32)
 22. Pastaj Zoti e ngurtësoi ◦ Por Zoti e ngurtësoi zemrën e Faraonit (pas plagës së gjashtë). (Eks 9:12) ◦ …e kam fortësuar zemrën e tij (para plagës së tetë). (Eks 10:1) ◦ Por Zoti e fortësoi zemrën e Faraonit (pas plagës së tetë). (Eks 10:20) ◦ Eksodi 10:27, Eksodi 11:10, Eksodi 14:4 ◦
 23. 6. Njeriu është përgjegjës ◦"Jezusi erdhi . . . duke predikuar ungjillin . . . ‘Pendohuni dhe besoni ungjillin'" (Marku 1:14,15).
 24. Besimi përfshin ushtrimin e vullnetit njerëzor • "Përpiquni të hyni nëpër derën e ngushtë" (Lluka 13:24). • "Beso në Zotin Jezu Krisht dhe do të shpëtohesh…" (Vep 16:31). • Njeriu ka përgjegjësi dhe ai duhet të zgjedh • Po, ti? •
 25. Për ata që humben? • "Jeruzalem, Jeruzalem! Sa herë kam dashur t'i mbledh bijtë e tu ashtu si i mbledh klloçka zogjtë e vet nën krahë, por ju nuk deshët!" (Mat. 23:37). • "…ju nuk doni të vini tek unë që të keni jetën" (Gjoni 5:40). • Sot është dita e shpëtimit • “S’kam interes”
Anúncio