TE VARROSUR NE PAGEZIM

Asambleja Biblike
Asambleja BiblikeMedia Center em Asambleja Biblike
Një hap shumë i rëndësishëm 4
Mateu 28:18-20
MËSIMI 4
TË VARROSUR NË PAGËZIM 4
●
Taktika dhe praktika të ndryshme; njerëz të
perëndishëm, mendime të ndryshme.
●
Urdhërim bazë për të gjithë ndjekësit e Krishtit!
●
Të pagëzohen kur shpëtohen (Mar. 16:16).
●
Të krishterëve të parë u ishte mësuar
besnikërisht kjo dhe ata iu bindën rregullisht
(Veprat 2:38, 41; 8:12, 36-39; 9:18; 10:47; 16:15,
33; 18:8; 22:16).
MËSIMI 4
TË VARROSUR NË PAGËZIM 4
●
Hapi i parë i bindjes!
●
Zbatime për të gjithë!
MËSIMI 4
I. A KA PAGËZIME TË TJERA? 4
1) Pastrimi ceremonial i judenjve (Lu. 11:38-39).
2) Pagëzimi për pendim i Gjonit (Mr. 1:2-4).
3) Pagëzimi i vuajtjeve i Krishtit (Lu. 12:50).
4) Pagëzimi i Frymës (Mt. 3:11).
MËSIMI 4
II. KUSH DUHET TË PAGËZOHET? 4
●
Ai që ka rrëfyer besim në Krishtin!
●
Pagëzim përpara shpëtimit”!?
●
Praktikë e shumë kishave (për shekuj të tërë!!!)
●
Bibla thotë JO!
●
Besimi > Pagëzimi
MËSIMI 4
III. PO RRETH PAGËZIMIT TË FOSHNJAVE? 4
●
Praktika e shumë kishave gjatë shekujve!!!
●
Bibla thotë JO!
●
Po, atëherë, përse i kanë pagëzuar këto kisha
foshnjat?
MËSIMI 4
III. PO RRETH PAGËZIMIT TË FOSHNJAVE? 4
1) për të siguruar shpëtimin e foshnjave nga
ferri,
2) për të filluar procesin e shpëtimit, i cili duhet
të “vuloset” përmes “konfirmimit” në një datë
më vonë
3) për të ngulitur te prindërit ose “nunët” e
fëmijës, përmes shërbesës së
përkushtimit/pagëzimit, rëndësinë e rritjes së
fëmijës për Krishtin.
MËSIMI 4
III. PO RRETH PAGËZIMIT TË FOSHNJAVE? 4
1. Tekste provë të cituara shpesh
●
Mr. 10:13-16; Mt. 19:13-15
●
Mt. 18:2-6
●
1 Kor. 7:14
MËSIMI 4
III. PO RRETH PAGËZIMIT TË FOSHNJAVE? 4
2. Argumenti nga rrethprerja
●
Meshkujt judenj në ditën e tetë (Lu. 1:59)
●
Kol. 2:11-12
MËSIMI 4
III. PO RRETH PAGËZIMIT TË FOSHNJAVE? 4
2. Argumenti nga pagëzimi i familjeve
●
Lidia, rojtari i burgut, Krispi, Stefanës.
●
“Duhet të ketë patur foshnja” që janë përfshirë
në pagëzim.
MËSIMI 4
III. ÇFARË DOMETHËNIE KA PAGËZIMI I BESIMTARIT? 4
●
Vdekja, varrosja dhe ringjallja e Krishtit (Rom.
6:3-5).
●
Ne kemi vdekur me Të dhe jemi ringjallur me Të
në sytë e Perëndisë (Kol. 3:1-3; Rom. 6:6-11).
●
Predikim i ungjillit pa fjalë!
MËSIMI 4
V. A SHPËTON PAGËZIMI? 4
●
Shumë kisha mësojnë gabimisht atë që njihet si
“ripërtëritja e pagëzimit”.
●
“Pagëzimi në ujë ripërtërin vërtet”.
●
“E shkakton lindjen e re”.
●
“Sjell falje të mëkateve”.
MËSIMI 4
V. A SHPËTON PAGËZIMI? 4
●
Çfarë shkrimesh përdorin ata?
●
Gjoni 3:5
1) Fjala lidhëse kai (“madje”)
2) Uji = Fjala e Perëndisë (Gjo. 15:3; Efe. 5:26; 1
Pje. 1:23).
3) Uji i jetës së përjetshme (Gjo. 4:14).
●
Gjatë studimit të martave flasim për shkrime të
tjera.
MËSIMI 4
V. A SHPËTON PAGËZIMI? 4
1) Pali nuk i pagëzoi gjithmonë ata që i drejtoi te
Krishti (1 Kor. 1:14-17).
2) Johebrenjve e morën shpëtimin dhe Frymën e
Shenjtë përpara se të pagëzoheshin në ujë (Vep.
10:44-48).
MËSIMI 4
VI. SI PAGËZOHET DIKUSH? 4
1. Mënyra
Me zhytje
Me derdhje ose spërkatje?
Në shek. 2 (u përhap në shek. 13).
Praktika e pagëzimit të drejton te zhytja!
Simbolika e pagëzimi kërkon zhytje!
Domethënia e fjalës pagëzim nënkupton zhytje!
MËSIMI 4
VI. SI PAGËZOHET DIKUSH? 4
2. Formula
“Në emër të Atit dhe të Birit dhe të Frymës së
Shenjtë” (Mt. 28:19).
“Në emër të Jezusit” ose “në emër të Zotit” (Vep.
2:38; 8:16; 10:48).
Ndoshta një referimi i shkurtuar, për ta dalluar
nga pagëzimi i Gjonit (Vep. 19:3-5).
MËSIMI 4
VI. SI PAGËZOHET DIKUSH? 4
2. Pagëzori
Nga radhët e besimtarëve.
Përfaqëson Zotin dhe më pas kishën.
Nuk jepen kualifikime.
Klerikë vs. laikë => nuk ka bazë biblike!
MËSIMI 4
VII. PËRSE ËSHTË PAGËZIMI KAQ I RËNDËSISHËM? 4
“Nëse pagëzimi nuk i lan mëkatet tona ose nuk
na bashkon me kishën, ose nuk e siguron
shpëtimin tonë, atëherë përse është kaq i
rëndësishëm?”
MËSIMI 4
VII. PËRSE ËSHTË PAGËZIMI KAQ I RËNDËSISHËM? 4
1) Pagëzimi është një pjesë e pandashme e
Mandatit të Madh.
2) Pagëzimi është një dëshmi për botën.
3) Pagëzimi është një dëshmi për besimtarët e
tjerë.
MËSIMI 4
KONKLUZIONI 4
●
Ne jemi urdhëruar nga Krishti që të
pagëzohemi.
●
Jetë morale me vepra të mira, Thyerja e Bukës,
të dëshmojmë për besimin tonë, për t'u
mbledhur…
●
Edhe të pagëzohemi!
●
I domosdoshëm për të treguar dashuri për
Zotin tonë të dashur!
MËSIMI 4
KONKLUZIONI 4
●
Për çfarë arsyesh mund ta vonojë dikush
përgjigjen e tij për pagëzim sot?
●
Gal. 2:20 – “një jetë e pagëzuar”
●
Rom. 6:4 – të ecim në risinë e jetës
●
Gjo. 14:15 – Besnikëri ndaj Krishtit si Zot
●
2 Kor. 5:14-15 – Të jetojmë për Atë
MËSIMI 4
KONKLUZIONI 4
a) Unë jam pagëzuar, qëkurse e kam pranuar
Jezu Krishtin si Zotin dhe Shpëtimtarin tim.
b) Unë nuk jam pagëzuar, qëkurse jam bërë i
krishterë dhe dëshiroj të flas me një nga
drejtuesit e kishës për t'u pagëzuar.
c) Unë kam akoma disa pyetje për pagëzimin e
besimtarit dhe do të doja më shumë
informacion.
1 de 22

Recomendados

Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale por
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesencialeÇeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesencialeAsambleja Biblike
329 visualizações6 slides
A ishte Jezusi i Krishter apo Mysliman ? por
A ishte Jezusi i Krishter apo Mysliman ?A ishte Jezusi i Krishter apo Mysliman ?
A ishte Jezusi i Krishter apo Mysliman ?Islamic Invitation
1.8K visualizações43 slides
DITET E FUNDIT por
DITET E FUNDITDITET E FUNDIT
DITET E FUNDITAsambleja Biblike
667 visualizações18 slides
PSALMI 2 - Mesia-Biri por
PSALMI 2 - Mesia-BiriPSALMI 2 - Mesia-Biri
PSALMI 2 - Mesia-BiriAsambleja Biblike
301 visualizações14 slides
Kush është Jezusi (Luka 9b) por
Kush është Jezusi (Luka 9b)Kush është Jezusi (Luka 9b)
Kush është Jezusi (Luka 9b)Asambleja Biblike
608 visualizações22 slides
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike por
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organikeKujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organikeAsambleja Biblike
315 visualizações33 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a TE VARROSUR NE PAGEZIM

Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 58 ( 17 Janar 2019) por
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 58 ( 17 Janar 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 58 ( 17 Janar 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 58 ( 17 Janar 2019) VatraBiblike
25 visualizações5 slides
Dishepullimi i vërtetë por
Dishepullimi i vërtetëDishepullimi i vërtetë
Dishepullimi i vërtetëAsambleja Biblike
194 visualizações20 slides
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1) por
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)Asambleja Biblike
382 visualizações20 slides
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 56 (21 Dhjetor 2018) por
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 56 (21 Dhjetor 2018) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 56 (21 Dhjetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 56 (21 Dhjetor 2018) Azbiela Meta
23 visualizações5 slides
Jeta e kishës por
Jeta e kishësJeta e kishës
Jeta e kishësAsambleja Biblike
410 visualizações22 slides
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 24 ( 01 Mars 2018) por
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 24 ( 01 Mars 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 24 ( 01 Mars 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 24 ( 01 Mars 2018)VatraBiblike
26 visualizações4 slides

Similar a TE VARROSUR NE PAGEZIM(10)

Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 58 ( 17 Janar 2019) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 58 ( 17 Janar 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 58 ( 17 Janar 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 58 ( 17 Janar 2019)
VatraBiblike25 visualizações
Dishepullimi i vërtetë por Asambleja Biblike
Dishepullimi i vërtetëDishepullimi i vërtetë
Dishepullimi i vërtetë
Asambleja Biblike194 visualizações
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1) por Asambleja Biblike
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Asambleja Biblike382 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 56 (21 Dhjetor 2018) por Azbiela Meta
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 56 (21 Dhjetor 2018) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 56 (21 Dhjetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 56 (21 Dhjetor 2018)
Azbiela Meta23 visualizações
Jeta e kishës por Asambleja Biblike
Jeta e kishësJeta e kishës
Jeta e kishës
Asambleja Biblike410 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 24 ( 01 Mars 2018) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 24 ( 01 Mars 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 24 ( 01 Mars 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 24 ( 01 Mars 2018)
VatraBiblike26 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 33 (17 Maj 2018) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 33 (17 Maj 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 33 (17 Maj 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 33 (17 Maj 2018)
VatraBiblike14 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 59 ( 24 Janar 2019) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 59 ( 24 Janar 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 59 ( 24 Janar 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 59 ( 24 Janar 2019)
VatraBiblike17 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 54 ( 6 Dhjetor 2018) por Azbiela Meta
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 54 ( 6 Dhjetor 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 54 ( 6 Dhjetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 54 ( 6 Dhjetor 2018)
Azbiela Meta45 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 23 (22 Shkurt 2018) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 23 (22 Shkurt 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 23 (22 Shkurt 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 23 (22 Shkurt 2018)
VatraBiblike25 visualizações

Mais de Asambleja Biblike

E TERE KESHILLA E PERENDISE por
E TERE KESHILLA E PERENDISEE TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISEAsambleja Biblike
544 visualizações19 slides
Larg perendise por
Larg perendiseLarg perendise
Larg perendiseAsambleja Biblike
327 visualizações26 slides
Si t'i mundim tundimet por
Si t'i mundim tundimetSi t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimetAsambleja Biblike
780 visualizações32 slides
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko) por
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)Asambleja Biblike
401 visualizações7 slides
Bibla rreth punes por
Bibla rreth punesBibla rreth punes
Bibla rreth punesAsambleja Biblike
864 visualizações32 slides
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME por
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHMEPOHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHMEAsambleja Biblike
467 visualizações51 slides

Mais de Asambleja Biblike(20)

E TERE KESHILLA E PERENDISE por Asambleja Biblike
E TERE KESHILLA E PERENDISEE TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISE
Asambleja Biblike544 visualizações
Larg perendise por Asambleja Biblike
Larg perendiseLarg perendise
Larg perendise
Asambleja Biblike327 visualizações
Si t'i mundim tundimet por Asambleja Biblike
Si t'i mundim tundimetSi t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimet
Asambleja Biblike780 visualizações
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko) por Asambleja Biblike
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
Asambleja Biblike401 visualizações
Bibla rreth punes por Asambleja Biblike
Bibla rreth punesBibla rreth punes
Bibla rreth punes
Asambleja Biblike864 visualizações
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME por Asambleja Biblike
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHMEPOHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
Asambleja Biblike467 visualizações
Jezusi eshte Zot por Asambleja Biblike
Jezusi eshte ZotJezusi eshte Zot
Jezusi eshte Zot
Asambleja Biblike1K visualizações
Përmbledhja e Personit të Krishtit por Asambleja Biblike
Përmbledhja e Personit të KrishtitPërmbledhja e Personit të Krishtit
Përmbledhja e Personit të Krishtit
Asambleja Biblike616 visualizações
Josia - Një zemër e mallëngjyer por Asambleja Biblike
Josia - Një zemër e mallëngjyerJosia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyer
Asambleja Biblike306 visualizações
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës? por Asambleja Biblike
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
Asambleja Biblike622 visualizações
Mos u mashtroni! por Asambleja Biblike
Mos u mashtroni!Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!
Asambleja Biblike439 visualizações
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh! por Asambleja Biblike
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Asambleja Biblike685 visualizações
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe por Asambleja Biblike
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
Asambleja Biblike456 visualizações
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2 por Asambleja Biblike
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Asambleja Biblike828 visualizações
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1 por Asambleja Biblike
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Asambleja Biblike923 visualizações
LIBËR KËNGËSH por Asambleja Biblike
LIBËR KËNGËSHLIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSH
Asambleja Biblike9K visualizações
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013! por Asambleja Biblike
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
Asambleja Biblike274 visualizações
DY NATYRAT E BESIMTARIT por Asambleja Biblike
DY NATYRAT E BESIMTARITDY NATYRAT E BESIMTARIT
DY NATYRAT E BESIMTARIT
Asambleja Biblike390 visualizações
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18) por Asambleja Biblike
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
Asambleja Biblike430 visualizações
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17 por Asambleja Biblike
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Asambleja Biblike300 visualizações

TE VARROSUR NE PAGEZIM

 • 1. Një hap shumë i rëndësishëm 4 Mateu 28:18-20
 • 2. MËSIMI 4 TË VARROSUR NË PAGËZIM 4 ● Taktika dhe praktika të ndryshme; njerëz të perëndishëm, mendime të ndryshme. ● Urdhërim bazë për të gjithë ndjekësit e Krishtit! ● Të pagëzohen kur shpëtohen (Mar. 16:16). ● Të krishterëve të parë u ishte mësuar besnikërisht kjo dhe ata iu bindën rregullisht (Veprat 2:38, 41; 8:12, 36-39; 9:18; 10:47; 16:15, 33; 18:8; 22:16).
 • 3. MËSIMI 4 TË VARROSUR NË PAGËZIM 4 ● Hapi i parë i bindjes! ● Zbatime për të gjithë!
 • 4. MËSIMI 4 I. A KA PAGËZIME TË TJERA? 4 1) Pastrimi ceremonial i judenjve (Lu. 11:38-39). 2) Pagëzimi për pendim i Gjonit (Mr. 1:2-4). 3) Pagëzimi i vuajtjeve i Krishtit (Lu. 12:50). 4) Pagëzimi i Frymës (Mt. 3:11).
 • 5. MËSIMI 4 II. KUSH DUHET TË PAGËZOHET? 4 ● Ai që ka rrëfyer besim në Krishtin! ● Pagëzim përpara shpëtimit”!? ● Praktikë e shumë kishave (për shekuj të tërë!!!) ● Bibla thotë JO! ● Besimi > Pagëzimi
 • 6. MËSIMI 4 III. PO RRETH PAGËZIMIT TË FOSHNJAVE? 4 ● Praktika e shumë kishave gjatë shekujve!!! ● Bibla thotë JO! ● Po, atëherë, përse i kanë pagëzuar këto kisha foshnjat?
 • 7. MËSIMI 4 III. PO RRETH PAGËZIMIT TË FOSHNJAVE? 4 1) për të siguruar shpëtimin e foshnjave nga ferri, 2) për të filluar procesin e shpëtimit, i cili duhet të “vuloset” përmes “konfirmimit” në një datë më vonë 3) për të ngulitur te prindërit ose “nunët” e fëmijës, përmes shërbesës së përkushtimit/pagëzimit, rëndësinë e rritjes së fëmijës për Krishtin.
 • 8. MËSIMI 4 III. PO RRETH PAGËZIMIT TË FOSHNJAVE? 4 1. Tekste provë të cituara shpesh ● Mr. 10:13-16; Mt. 19:13-15 ● Mt. 18:2-6 ● 1 Kor. 7:14
 • 9. MËSIMI 4 III. PO RRETH PAGËZIMIT TË FOSHNJAVE? 4 2. Argumenti nga rrethprerja ● Meshkujt judenj në ditën e tetë (Lu. 1:59) ● Kol. 2:11-12
 • 10. MËSIMI 4 III. PO RRETH PAGËZIMIT TË FOSHNJAVE? 4 2. Argumenti nga pagëzimi i familjeve ● Lidia, rojtari i burgut, Krispi, Stefanës. ● “Duhet të ketë patur foshnja” që janë përfshirë në pagëzim.
 • 11. MËSIMI 4 III. ÇFARË DOMETHËNIE KA PAGËZIMI I BESIMTARIT? 4 ● Vdekja, varrosja dhe ringjallja e Krishtit (Rom. 6:3-5). ● Ne kemi vdekur me Të dhe jemi ringjallur me Të në sytë e Perëndisë (Kol. 3:1-3; Rom. 6:6-11). ● Predikim i ungjillit pa fjalë!
 • 12. MËSIMI 4 V. A SHPËTON PAGËZIMI? 4 ● Shumë kisha mësojnë gabimisht atë që njihet si “ripërtëritja e pagëzimit”. ● “Pagëzimi në ujë ripërtërin vërtet”. ● “E shkakton lindjen e re”. ● “Sjell falje të mëkateve”.
 • 13. MËSIMI 4 V. A SHPËTON PAGËZIMI? 4 ● Çfarë shkrimesh përdorin ata? ● Gjoni 3:5 1) Fjala lidhëse kai (“madje”) 2) Uji = Fjala e Perëndisë (Gjo. 15:3; Efe. 5:26; 1 Pje. 1:23). 3) Uji i jetës së përjetshme (Gjo. 4:14). ● Gjatë studimit të martave flasim për shkrime të tjera.
 • 14. MËSIMI 4 V. A SHPËTON PAGËZIMI? 4 1) Pali nuk i pagëzoi gjithmonë ata që i drejtoi te Krishti (1 Kor. 1:14-17). 2) Johebrenjve e morën shpëtimin dhe Frymën e Shenjtë përpara se të pagëzoheshin në ujë (Vep. 10:44-48).
 • 15. MËSIMI 4 VI. SI PAGËZOHET DIKUSH? 4 1. Mënyra Me zhytje Me derdhje ose spërkatje? Në shek. 2 (u përhap në shek. 13). Praktika e pagëzimit të drejton te zhytja! Simbolika e pagëzimi kërkon zhytje! Domethënia e fjalës pagëzim nënkupton zhytje!
 • 16. MËSIMI 4 VI. SI PAGËZOHET DIKUSH? 4 2. Formula “Në emër të Atit dhe të Birit dhe të Frymës së Shenjtë” (Mt. 28:19). “Në emër të Jezusit” ose “në emër të Zotit” (Vep. 2:38; 8:16; 10:48). Ndoshta një referimi i shkurtuar, për ta dalluar nga pagëzimi i Gjonit (Vep. 19:3-5).
 • 17. MËSIMI 4 VI. SI PAGËZOHET DIKUSH? 4 2. Pagëzori Nga radhët e besimtarëve. Përfaqëson Zotin dhe më pas kishën. Nuk jepen kualifikime. Klerikë vs. laikë => nuk ka bazë biblike!
 • 18. MËSIMI 4 VII. PËRSE ËSHTË PAGËZIMI KAQ I RËNDËSISHËM? 4 “Nëse pagëzimi nuk i lan mëkatet tona ose nuk na bashkon me kishën, ose nuk e siguron shpëtimin tonë, atëherë përse është kaq i rëndësishëm?”
 • 19. MËSIMI 4 VII. PËRSE ËSHTË PAGËZIMI KAQ I RËNDËSISHËM? 4 1) Pagëzimi është një pjesë e pandashme e Mandatit të Madh. 2) Pagëzimi është një dëshmi për botën. 3) Pagëzimi është një dëshmi për besimtarët e tjerë.
 • 20. MËSIMI 4 KONKLUZIONI 4 ● Ne jemi urdhëruar nga Krishti që të pagëzohemi. ● Jetë morale me vepra të mira, Thyerja e Bukës, të dëshmojmë për besimin tonë, për t'u mbledhur… ● Edhe të pagëzohemi! ● I domosdoshëm për të treguar dashuri për Zotin tonë të dashur!
 • 21. MËSIMI 4 KONKLUZIONI 4 ● Për çfarë arsyesh mund ta vonojë dikush përgjigjen e tij për pagëzim sot? ● Gal. 2:20 – “një jetë e pagëzuar” ● Rom. 6:4 – të ecim në risinë e jetës ● Gjo. 14:15 – Besnikëri ndaj Krishtit si Zot ● 2 Kor. 5:14-15 – Të jetojmë për Atë
 • 22. MËSIMI 4 KONKLUZIONI 4 a) Unë jam pagëzuar, qëkurse e kam pranuar Jezu Krishtin si Zotin dhe Shpëtimtarin tim. b) Unë nuk jam pagëzuar, qëkurse jam bërë i krishterë dhe dëshiroj të flas me një nga drejtuesit e kishës për t'u pagëzuar. c) Unë kam akoma disa pyetje për pagëzimin e besimtarit dhe do të doja më shumë informacion.