O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Shtatë lutje të domosdoshme

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
PARALAJMERIME SOLEMNE
PARALAJMERIME SOLEMNE
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 13 Anúncio

Shtatë lutje të domosdoshme

Baixar para ler offline

Si mund të përballesh me ditët në vazhdim nëse nuk ke një linjë direkte?

“Nuk është çështja se çfarë do Zoti që unë të bëj, por se çfarë do Ai që unë të jem”. “Lejoje 2010 që të jetë një vit që të bëhesh, dhe jo thjesht të arrish!”

Si mund të përballesh me ditët në vazhdim nëse nuk ke një linjë direkte?

“Nuk është çështja se çfarë do Zoti që unë të bëj, por se çfarë do Ai që unë të jem”. “Lejoje 2010 që të jetë një vit që të bëhesh, dhe jo thjesht të arrish!”

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (20)

Mais de Asambleja Biblike (20)

Anúncio

Shtatë lutje të domosdoshme

 1. 1. Të bëjmë APO të jemi? Shërbimi ynë është produkt i karakterit tonë <ul><li>Çfarë bëjmë zakonisht kur fillon një vit i ri? </li></ul><ul><ul><li>vende, qëllime, arritje, ungjillëzim, iniciativa </li></ul></ul><ul><li>“ Nuk është çështja se çfarë do Zoti që unë të bëj, por se çfarë do Ai që unë të jem”. </li></ul><ul><li>“ Lejoje 2010 që të jetë një vit që të bëhesh, dhe jo thjesht të arrish!” </li></ul>
 2. 2. “ Po, dua t'i shërbej Zotit, por...” Shërbimi ynë është produkt i karakterit tonë <ul><li>«Po, dua të përdorem nga Perëndia, por nuk e di se çfarë dëshiron Ai prej meje». </li></ul><ul><li>«Përpiqem t’i shërbej Atij, përpiqem të dëshmoj për Të dhe më duket se gjithçka shkon kot». </li></ul><ul><li>Mëso këtë – Para se Perëndia të bëjë shumë përmes teje, Ai duhet të bëjë një vepër të madhe në ty. </li></ul>
 3. 3. Shtatë lutje të domosdoshme Si mund të përballesh me ditët në vazhdim nëse nuk ke një linjë direkte? <ul><li>Mesazhi i vjetshëm: </li></ul><ul><ul><li>Lutje për Vitin e Ri 2009 </li></ul></ul><ul><li>Lutjet e Psalmeve </li></ul><ul><li>Lutje që kanë të bëjnë me karakterin! </li></ul><ul><li>Lutje që kanë të bëjnë me jetën e përditshme! </li></ul><ul><li>Le t'i bëjmë tonat! </li></ul>
 4. 4. Psalmi 17:5 Hapat e mia dhe ecja ime <ul><li>“ Mbaje ecjen time në shtigjet e tua, që këmbët e mia të mos rrëshqasin ” (AV). </li></ul><ul><li>Kurthe & gracka! </li></ul><ul><li>“ Ka dalë nga shinat!” </li></ul><ul><li>Psa. 18:33, 36; 40:2 </li></ul><ul><ul><li>Lutja private! </li></ul></ul><ul><ul><li>Parimet & bindjet biblike </li></ul></ul><ul><ul><li>Ku je???? </li></ul></ul>
 5. 5. Psalmi 19:14 Fjalët e gojës dhe përsiatjet e zemrës <ul><li>“ U miratofshin para teje fjalët e gojës sime dhe përsiatjet e zemrës sime, o Zot, kështjella ime dhe shpëtimtari im”. </li></ul><ul><li>Jeta e jashtme dhe zemra e brendshme </li></ul><ul><ul><li>Të folurit dhe të menduarit! </li></ul></ul><ul><ul><li>Boshllëku midis buzëve dhe jetës sonë! </li></ul></ul>
 6. 6. Psalmi 19:14 Fjalët e gojës dhe përsiatjet e zemrës <ul><ul><li>«Parapëlqej më tepër të shikoj një predikim, sesa të dëgjoj një të tillë një ditë»? </li></ul></ul><ul><ul><li>Dy doktorët! </li></ul></ul><ul><li>Kujdes! </li></ul><ul><ul><li>Lajmi është gjithnjë më i madh se lajmëtari! </li></ul></ul><ul><ul><li>Hipokritë praktikues vs. aspirantë të pasionuar. </li></ul></ul>
 7. 7. Psalmi 25:4 Rrugët dhe shtigjet e Zotit <ul><li>“ O Zot, më trego rrugët e tua, më mëso shtigjet e tua”. </li></ul><ul><ul><li>Rrugët tona dhe rrugët e Tij (shih. Fja. 3:6). </li></ul></ul><ul><ul><li>Si i zgjidhim problemet e jetës? Universitet? Emigrim? Lidhje dashurie? </li></ul></ul><ul><li>Përgjigjja: Jer. 6:16; Rom. 12:1-2 </li></ul><ul><li>Dishepulli që nxë! (cf. v9) </li></ul>
 8. 8. Psalmi 50:15 Përbashkësia dhe lëvdimi <ul><li>“ O Zot, hapi buzët e mia, dhe goja ime do të shpall lëvdimin tënd”. </li></ul><ul><ul><li>Pse na mbyllen buzët? </li></ul></ul><ul><ul><li>Përbashkësia me Zotin </li></ul></ul><ul><li>Përgjigjja: 1 Gjonit 1:9 </li></ul><ul><li>Lëvdimi (Efe. 5:19; Kol. 3:16): </li></ul><ul><ul><li>Këngët dhe lavdërimet </li></ul></ul><ul><ul><li>Publikisht dhe privatisht </li></ul></ul>
 9. 9. Psalmi 119:18 “Urdhërimet e Zotit janë të pastra dhe ndriçojnë sytë” (Psa. 19:8). <ul><li>“ Hapi sytë e mi dhe unë do të sodit mrekullitë e ligjit tënd ”. </li></ul><ul><ul><li>Ndriçimi i Frymës gjatë leximit/studimit të Biblës. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pasuritë e papërshkrueshme të Krishtit (shih 1 Pje 1:12) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ngjarjet e jetës së përditshme (Furgoni) </li></ul></ul>
 10. 10. Psalmi 119:37 Gjërat e kota dhe lakmia e syve <ul><li>“ Largoji sytë e mi nga gjërat e kota dhe gjallëromë në rrugët e tua”. </li></ul><ul><ul><li>“ Komenti i Perëndisë për televizionin” (edhe për FB). </li></ul></ul><ul><ul><li>A kalove kohë duke parë TV pardje? A e lexove Biblën pardje? </li></ul></ul><ul><ul><li>Dhunë, epsh, pornografi </li></ul></ul><ul><ul><li>Vlerat morale përqeshen nga humoristët. </li></ul></ul>
 11. 11. Psalmi 119:37 Gjërat e kota dhe lakmia e syve <ul><li>Efe. 4:17 </li></ul><ul><li>1 Gjo. 2:15-17 </li></ul><ul><li>Gjallëromë në rrugët e tua! </li></ul><ul><ul><li>Pikëllim, ftohje frymërore, largim nga Zoti, dekurajim, dobësi, fatkeqësi. </li></ul></ul>
 12. 12. Psalmi 141:3 “Kush kontrollon gojën e tij mbron jetën e vet” (Fja. 13:3a). <ul><li>“ O Zot, vër një roje para gojës sime ; ruaje derën e buzëve të mia” (1-3, AV). </li></ul><ul><ul><li>Jak. 1:26; 3:2 </li></ul></ul><ul><ul><li>Pjetri (Mt. 26:74). </li></ul></ul><ul><ul><li>Fjalë të nxituara, të pamend, të pamatura, thashetheme, në zemërim e sipër... </li></ul></ul><ul><ul><li>Ji një dëgjues i mirë! </li></ul></ul><ul><ul><li>Çdo ditë, gjatë ditës! </li></ul></ul>
 13. 13. Përfundim Si mund të përballesh me ditët në vazhdim nëse nuk ke një linjë direkte? <ul><li>Shërbimi ynë është produkt i karakterit tonë! </li></ul><ul><li>Jeta e përditshme! </li></ul><ul><li>Le t'i përdorim shpesh! </li></ul><ul><li>Shënues libri (për t'u mbajtur në Bibël). </li></ul><ul><li>“ Mbaje ecjen time në shtigjet e tua, që këmbët e mia të mos rrëshqasin ” (17:5). </li></ul><ul><li>“ U miratofshin para teje fjalët e gojës sime dhe përsiatjet e zemrës sime, o Zot, kështjella ime dhe shpëtimtari im” (19:14). </li></ul><ul><li>“ O Zot, më trego rrugët e tua, më mëso shtigjet e tua” (25:4). </li></ul><ul><li>“ O Zot, hapi buzët e mia, dhe goja ime do të shpall lëvdimin tënd” (50:15). </li></ul><ul><li>“ Hapi sytë e mi dhe unë do të sodit mrekullitë e ligjit tënd ” (119:18). </li></ul><ul><li>“ Largoji sytë e mi nga gjërat e kota dhe gjallëromë në rrugët e tua” (119:37). </li></ul><ul><li>“ O Zot, vër një roje para gojës sime ; ruaje derën e buzëve të mia” (141:3). </li></ul>

×