Anúncio

Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2

Media Center em Asambleja Biblike
15 de Mar de 2015
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Anúncio

Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2

 1. MËSIMI 2 PJESA 2 PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT 2 “Kush thonë turmat se jam unë?” LUKA 9:18
 2. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT KUSH ËSHTË KRISHTI PËR TY? 1) Emrat e Tij! 2) E kaluara e përjetshme! 3) Shfaqjet në Dhiatën e Vjetër! 4) Ardhja si Njeri 5) Inaugurimi publik 2
 3. MËSIMI 2 PJESA 2 PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT 2 Dhe kjo është jeta e përjetshme, të të njohin ty, të vetmin Perëndi të vërtetë, dhe Jezu Krishtin që ti ke dërguar. GJONI 17:3
 4. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT PJESA 2 6. TUNDIMI DHE SHPËRFYTYRIMI 2 ngjarje në lidhje me lavdinë e Tij! 1) Ai iu nënshtrua tundimit satanik, Mateu 4:1-11; Luka 4:1- 13 2) Manifestimi madhështor në Malin e Shpërfytyrimit, Mateu 17:1-8; Marku 9:2-9; Luka 9:28-36. 2
 5. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT PJESA 2 7. MREKULLITË DHE MËSIMET Vepra të fuqishme! Gjoni 14:10-11; Gjoni 3:2 SHËROI! FUQI MBI NATYRËN! KRIJOI MATERIALE! URDHËROI FRYMËRAT E NDYRA! NGJALLI TË VDEKURIT! 2
 6. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT PJESA 2 7. MREKULLITË DHE MËSIMET Mrekullitë e Tij manifestuan hyjni! Përmbushën Shkrimet! Shfaqën edhe dhembshurinë e Tij për të përvuajturit! Jo për t'u dukur! 2
 7. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT PJESA 2 7. MREKULLITË DHE MËSIMET Metoda e mësimdhënies përdorte shpesh shëmbëlltyra. Histori të shkurtra për njerëz ose ngjarje natyrore që ilustrojnë të vërteta frymërore. Predikimi mbi Mal (Mateu 5-7)! I habiti dëgjuesit e Tij, Mateu 7:28-29. Fjalime të fuqishme (p.sh., te Gjoni, pohimet “Unë jam”). I porositi dishepujt e Tij që t'i ruanin mësimet e Tij. Luka 12:51-53 2
 8. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT PJESA 2 7. MREKULLITË DHE MËSIMET LUKA 12 51 A kujtoni se erdha të sjell paqen mbi tokë? Jo, po ju them, por më shumë përçarjen; 52 sepse, tash e tutje, pesë veta në një shtëpi do të jenë të ndarë: tre kundër dyve dhe dy kundër treve. 53 Babai do të ndahet kundër të birit, dhe i biri kundër babait; nëna kundër së bijës dhe e bija kundër nënës; vjehrra kundër nuses së saj dhe nusja kundër vjehrrës së vet’’ 2
 9. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT PJESA 2 8. KUNDËRSHTIMET NDAJ TIJ ZOTI JEZUS = Gjithçka që është e mirë dhe e drejtë Por e mira kundërshtohet nga e liga. Kundërshtim i kryesuar nga “Satani” ose “Djalli”, Zbulesa 12:9 Kundërshtim satanik! Kërkoi të vriste foshnjën Jezus! Kundërvënie gjatë shërbesës tokësore! Udhëhoqi komplotin për ta eliminuar Atë, Luka 22:2-4 2
 10. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT PJESA 2 8. KUNDËRSHTIMET NDAJ TIJ LUKA 22 2 Dhe krerët e priftërinjve e skribët kërkonin mënyrën se si ta vrisnin, sepse kishin frikë nga populli. 3 Atëherë Satani hyri në Judën, i mbiquajtur Iskariot, që ishte një nga të dymbëdhjetët. 4 Kështu ai shkoi të merret vesh me krerët e priftërinjve e dhe me krerët e rojës për mënyrën se si do ta tradhtonte. 2
 11. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT PJESA 2 9. VDEKJA, RINGJALLJA DHE NGJITJA Një çështje qendrore! PA vdekjen e Krishtit NUK ka… ● Falje të mëkateve ● Shpëtim ● Shpresë në jetën e ardhshme Thelbi ky i shpalljes së Ungjillit! 2
 12. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT PJESA 2 9. VDEKJA, RINGJALLJA DHE NGJITJA Flijimi i Tij, përmbushje profetike nga Isaia 53; Psalmi 22 etj. Mateu 16:21, Që nga ai çast Jezusi filloi t’u sqarojë dishepujve të vet se i duhej të shkonte në Jerusalem, të vuante shumë për shkak të pleqve, të krerëve të priftërinjve dhe të skribëve, se do të vritej dhe do të ringjallej të tretën ditë. Mateu 17:9, Pastaj, kur po zbrisnin nga mali, Jezusi u dha atyre këtë urdhër duke thënë: “Mos i flisni askujt për këtë vegim, derisa i Biri i njeriut të jetë ringjallur prej së vdekuri’’. 12b kështu edhe Birit të njeriut do t’i duhet të vuajë prej tyre. 2
 13. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT PJESA 2 9. VDEKJA, RINGJALLJA DHE NGJITJA MATEU 17 22 Por, ndërsa ata qëndronin në Galile, Jezusi u tha atyre: “Biri i njeriut do t’u dorëzohet në duart e njerëzve, 23 dhe ata do ta vrasin; por ditën e tretë ai do të ringjallet’’ Dhe ata u pikëlluan shumë. 2
 14. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT PJESA 2 9. VDEKJA, RINGJALLJA DHE NGJITJA MATEU 20 18 “Ja, ne ngjitemi në Jerusalem dhe Biri i njeriut do t’u dorëzohet krerëve të priftërinjve dhe skribëve, dhe ata do ta dënojnë me vdekje. 19 Do t’ua dorëzojnë pastaj në duart e paganëve që ta tallin, ta fshikullojnë dhe ta kryqëzojnë; por ai ditën e tretë do të ringjallet’’. 2
 15. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT PJESA 2 9. VDEKJA, RINGJALLJA DHE NGJITJA MATEU 27 63 duke thënë: “Zot, na ra në mend se ai mashtruesi, sa ishte gjallë, tha: "Pas tri ditësh unë do të ringjallem". 64 Prandaj urdhëro që varri të ruhet mirë deri në ditën e tretë, se mos vijnë dishepujt e tij natën e ta vjedhin trupin dhe pastaj t’i thonë popullit: "U ringjall së vdekuri"; kështu mashtrimi i fundit do të ishte më i keq se i pari’’ 2
 16. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT PJESA 2 9. VDEKJA, RINGJALLJA DHE NGJITJA MATEU 27 65 Por Pilati u tha atyre: “Rojen e keni; shkoni dhe e siguroni varrin, si t’ju duket më mirë’’ 66 Dhe ata, pra, shkuan dhe e siguruan varrin dhe, përveç rojës, vulosën gurin. 2
 17. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT PJESA 2 9. VDEKJA, RINGJALLJA DHE NGJITJA LUKA 24 25 Atëherë ai u tha atyre: “O budallenj dhe zemërngathët për të besuar gjithçka që kanë thënë profetët! 26 Por a nuk duhej që Krishti të vuajë gjëra të tilla që të hyjë kështu në lavdinë e tij?’’ 27 Dhe, duke zënë fill nga Moisiu dhe nga gjithë profetët, ai u shpjegoi atyre në të gjitha Shkrimet gjërat që i takonin atij. 2
 18. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT PJESA 2 9. VDEKJA, RINGJALLJA DHE NGJITJA Caktimi i darkës përkujtimore (Mateu 26:26-28; Marku 14:22-24; Luka 22:19-20). Tradhtia nga Juda përmbushi Shkrimin, madje edhe çmimi i paguar (Zakaria 11:12-13). 2
 19. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT PJESA 2 9. VDEKJA, RINGJALLJA DHE NGJITJA Disa çaste nga orët e Tij të fundit: ● Lutjet finale dhe agonia në një kopsht, ● Komploti i armiqve ● Largimi i dishepujve të Tij ● Tallja gjatë gjyqit “Shtatë fjalët e fundit” “U krye” (Gjoni 19:30)! 2
 20. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT PJESA 2 9. VDEKJA, RINGJALLJA DHE NGJITJA Psalmi 76:10 Edhe zemërimi i njerëzve do të shndërrohet në lavdi për ty, dhe ti do të rrethohesh me vetë mbeturinat e zemërimi të tyre. Isaia 53:9 Kishin caktuar ta varrosnin bashkë me të pabesët, po kur vdiq e vunë me të pasurin, sepse nuk kishte kryer asnjë dhunë dhe nuk kishte pasur asnjë mashtrim në gojën e tij. Guri te varri/rojet (Mateu 28; Marku 16; Luka 24; Gjoni 20). 2
 21. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT PJESA 2 9. VDEKJA, RINGJALLJA DHE NGJITJA 40 ditë mbas Ringjalljes! 1 Kor. 15:6 Pastaj iu shfaq një herë të vetme më shumë se pesëqind vëllezërve, prej të cilëve më të shumtët rrojnë edhe sot, kurse disa kanë rënë në gjumë. “Thomai dyshues!” “Zoti im dhe Perëndia im”, Gjoni 20:28 2
 22. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT PJESA 2 10. ARDHJA E DYTË DHE MBRETËRIMI Gjoni 14 1 “Zemra juaj mos u trondittë; besoni në Perëndi dhe besoni edhe në mua! 2 Në shtëpinë e Atit tim ka shumë banesa; përndryshe do t’ju thoja. Unë po shkoj t’ju përgatis një vend. 3 Dhe kur të shkoj e t’ju përgatis vendin, do të kthehem dhe do t’ju marr pranë meje, që aty ku jam unë, të jeni edhe ju. 2
 23. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT PJESA 2 10. ARDHJA E DYTË DHE MBRETËRIMI Parashikimet e DhV për ardhjen e Mesias bien: 1)ato në të cilat Ai duhej të vuante dhe të refuzohej, 2)ato në të cilat Ai do të mbretëronte. Shpesh këto ngjarje të veçanta dukeshin se bashkoheshin në një të vetme (Isaia 61:1-2; Luka 4:18-21). Dy ardhje! 2
 24. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT PJESA 2 10. ARDHJA E DYTË DHE MBRETËRIMI ISAIA 61 1 Fryma e Zotit, Zoti është mbi mua, sepse Zoti më ka vajosur për t’u dhënë një lajm të mirë të përulurve; më ka dërguar të lidh plagën e atyre që e kanë zemrën të thyer, të shpall çlirimin e atyre që janë në robëri, hapjen e burgut të burgosurve, 2 të shpall vitin e hirit të Zotit dhe ditën e hakmarrjes të Perëndisë tonë, për të ngushëlluar tërë ata që pikëllohen. 2
 25. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT PJESA 2 10. ARDHJA E DYTË DHE MBRETËRIMI Ardhja e Parë = profecitë për Mesian e përvuajtur. Ardhja e Dytë = profecitë për një mbretërim tokësor paqeje dhe drejtësie Isaia 11:9 Nuk do të bëhet asnjë e keqe, asnjë shkatërrim mbi tërë malin tim të shenjtë, sepse vendi do të mbushet me njohurinë e Zotit, ashtu si ujërat mbulojnë detin. Isaia 11:6-9; 65:18-25 2
 26. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT PJESA 2 10. ARDHJA E DYTË DHE MBRETËRIMI Renditja e ngjarjeve të ardhjes së dytë: 1)“Rrëmbimi”, 1 Thesalonikasve 4:16-17 2) “Mundimi i Madh”, Zbulesa 7:14 3) “Zbulesa”, Zbulesa 19:11-16 4) Mbretërimi mijëvjeçar në tokë i Krishtit, Zbulesa 20:4-6 2
 27. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT PJESA 2 10. ARDHJA E DYTË DHE MBRETËRIMI “Mbretëria e Perëndisë” / “Mbretëria e Krishtit”. Aspekti i tashëm, Kol. 1:13; Lu. 17:20-21, 11:20; Mt. 12:28. Aspekti i ardhshëm, Veprat 1:6; Zbulesa 11:15. Qiej të rinj dhe tokë e re, Zbulesa 21:1; Isaia 65:17. Dheu do të mbushet me diturinë e Zotit, ashtu si ujërat mbushin detin, Habakuku 2:14. Çdo gju do të përkulet përpara Tij, Filipianëve 2:10-11. 2
 28. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT PJESA 2 10. ARDHJA E DYTË DHE MBRETËRIMI Qendra e adhurimit në qiell tani, Zbu. 5:8-14. Gjyqi përfundimtar, Gjoni 5:22; Zbu. 20:11-15 Gjykata e Krishtit, 2 Kor. 5.10; 1 Kor. 3:11-15 2
 29. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT PJESA 2 KONKLUZION Skeptik!? Besueshmëria e dokumenteve të Dhiatës së Re? Fragmenti i Ungjillit të Gjonit tani në bibliotekë në Mançester, Angli Kopjet më të vjetra të autorëve klasikë grekë dhe romakë? (100 vjet mbas krijimit origjinal) Sa kopje? (një grusht) 2
 30. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT PJESA 2 KONKLUZION Biblën e mbështetin studimet historike dhe arkeologjike! Arsyeja më e madhe e sigurisë tonë? Vetë Shkrimi! Fjala e shkruar. Fjala e gjallë. 2
 31. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT PJESA 2 KONKLUZION GJONI 6 67 Atëherë Jezusi u tha të dymbëdhjetëve: “A doni edhe ju të largoheni?’’ 68 Dhe Simon Pjetri iu përgjigj: “Zot, te kush të shkojmë? Ti ke fjalë jete të përjetshme. 69 Ne kemi besuar dhe kemi njohur se ti je Krishti, Biri i Perëndisë të gjallë’’. 2
 32. MËSIMI 2 PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT 2 “Po ju, kush thoni se jam unë?” LUKA 9:20
 33. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT KUSH ËSHTË KRISHTI PËR TY? 6) Tundimi dhe Shpërfytyrimi 7) Mrekullitë dhe mësimet 8) Kundërshtimi ndaj Tij 9) Vdekja, ringjallja dhe ngjitja 10) Ardhja e Dytë dhe mbretërimi i ardhshëm. 2
 34. MËSIMI 2 PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT 2 “Po ju, kush thoni se jam unë?” LUKA 9:20
 35. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT KUSH ËSHTË KRISHTI PËR TY? Qengji i patëmetë që u flijua në vendin tënd? Mësuesi yt? Ai që duroi një kundërshtim të tillë nga ana e mëkatarëve për mua? Biri i Perëndisë, që më deshi dhe dha veten për mua? Mbreti yt? 2
Anúncio