O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME

415 visualizações

Publicada em

“E di që Perëndia do të shpëtojë ata që besojnë (1 Korintasve 1:21), por a kam besuar unë me të vërtetë?” A e kam bërë vërtetë pjesën time? A jam me të vërtetë një besimtar i vërtetë? A e kam pranuar vërtetë Krishtin si Shpëtimtarin tim?

Publicada em: Espiritual
 • Login to see the comments

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME

 1. 1. MËSIMI 5 PËRSOSJE TË SHPËTIMIT TË PËRJETSHËM 5 (1) Lindje e përsosur (2) Flijim i përsosur (3) Bashkim i përsosur (4) Vepër e përsosur e Frymës (5) Avokat i përsosur (6) Ruajtje e përsosur
 2. 2. MËSIMI 5 Pjesa 2 PROBLEME TË SHPËTIMIT TË PËRJETSHËM 5 ● Dështimi i “të konvertuarve”. ● Mundësia e një pohimi të pajetë të Krishtit!? ● Pohim dhe Zotërim
 3. 3. MËSIMI 5 SHPËTIMI I PËRJETSHËM – Pjesa 2 5
 4. 4. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Ata pohojnë se njohin Perëndinë, po me vepra e mohojnë, sepse janë të neveritshëm, të pabindur dhe të pazotë për çfarëdo vepre të mirë. TITIT 1:16
 5. 5. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Ai që thotë: ''Unë e kam njohur atë'', dhe nuk mban urdhërimet e tij, është gënjeshtar dhe e vërteta nuk është në atë. 1 GONIT 2:4
 6. 6. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Ruhuni nga profetët e rremë, të cilët vijnë te ju duke u shtënë si dele, por përbrenda janë ujqër grabitqarë. MATEU 7:15
 7. 7. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Mjerë ju, skribë dhe farisenj hipokritë! Sepse pastroni anën e jashtme të kupës dhe të pjatës, ndërsa përbrenda janë plot me grabitje dhe teprime. MATEU 23:25
 8. 8. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Farise i verbër! Pastro më parë përbrenda kupën dhe pjatën, që edhe përjashta të jetë e pastër. MATEU 23:26
 9. 9. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Jo çdo njeri që më thotë: "Zot, Zot" do të hyjë në mbretërinë e qieve; por do të hyjë ai që kryen vullnetin e Atit tim që është në qiej. MATEU 7:21
 10. 10. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Shumë do të më thonë atë ditë: "O Zot, o Zot, a nuk profetizuam ne në emrin tënd, a nuk i dëbuam demonët në emrin tënd, a nuk kemi bërë shumë vepra të fuqishme në emrin tënd?". MATEU 7:22
 11. 11. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Dhe atëherë unë do t’u sqaroj atyre: "Unë s’ju kam njohur kurrë; largohuni nga unë, ju të gjithë, që keni bërë paudhësi". MATEU 7:23
 12. 12. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Megjithatë themeli i fortë i Perëndisë qëndron i patundur, dhe ka këtë vulë: "Zoti i njeh të vetët," dhe: "Le t’i largohet paudhësisë kushdo që përmend emrin e Krishtit". 2 TIMOTEUT 2:19
 13. 13. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Ka shumë që përmendin emrin e Krishtit dhe thonë se janë të krishterë. PO / JO
 14. 14. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Ka shumë që përmendin emrin e Krishtit dhe thonë se janë të krishterë. PO / JO
 15. 15. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Kushdo që përmend emrin e Krishtit i përket me të vërtetë Perëndisë (dhe është një i krishterë i vërtetë). PO / JO
 16. 16. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Kushdo që përmend emrin e Krishtit i përket me të vërtetë Perëndisë (dhe është një i krishterë i vërtetë). PO / JO
 17. 17. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 A e njeh Perëndia dallimin midis të vërtetëve dhe të rremëve? PO / JO
 18. 18. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 A e njeh Perëndia dallimin midis të vërtetëve dhe të rremëve? PO / JO
 19. 19. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Si mund ta bëjnë njerëzit dallimin, duke dëgjuar mesazhin e buzëve të tyre apo duke vëzhguar mesazhin e jetëve të tyre?
 20. 20. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Si mund ta bëjnë njerëzit dallimin, duke dëgjuar mesazhin e buzëve të tyre apo duke vëzhguar mesazhin e jetëve të tyre?
 21. 21. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 ● “E di që Perëndia do të shpëtojë ata që besojnë (1 Korintasve 1:21), por a kam besuar unë me të vërtetë?” ● A e kam pranuar vërtetë Krishtin si Shpëtimtarin tim?
 22. 22. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Siç është shkruar: “Nuk ka asnjeri të drejtë, as edhe një”. ROMAKËVE 3:10 Sepse të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë. ROMAKËVE 3:23
 23. 23. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Sepse paga e mëkatit është vdekja. ROMAKËVE 6:23a
 24. 24. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Ai […] shpengon jetën tënde nga shkatërrimi…. PSALMI 103:3-4 Ai nuk na trajton siç e meritojnë mëkatet tona dhe nuk na dënon në bazë të fajeve tona. PSALMI 103:10
 25. 25. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Ai na shpëtoi jo me anë të veprave të drejta që ne bëmë, por sipas mëshirës së tij…. TITIT 3:5
 26. 26. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Ju në fakt, jeni të shpëtuar […] jo nga veprat, që të mos mburret askush. EFESIANËVE 2:8-9
 27. 27. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 A e kuptoj unë se Asambleja Biblike apo sistemi im fetar nuk mund ta shpëtojnë shpirtin tim? JEREMIA 17:5
 28. 28. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Jemi të gjithë si një gjë e papastër, dhe të gjitha veprat tona të drejtësisë janë si një rrobe e ndotur; po fishkemi të gjithë si një gjethe dhe paudhësitë tona na çojnë larg si era. ISAIA 64:6
 29. 29. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që u është dhënë njerëzve dhe me anë të të cilit duhet të shpëtohemi. VEPRAT 4:12
 30. 30. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 ● Rruga e vetme për te Perëndia (Gjo. 14:6) ● Dera e vetme e shpëtimit (Gjo. 10:9) ● Shpëtimtari e vetëm për mëkatarët (Mt. 1:21) ● I Vetmi që mund të më japë jetë të përjetshme (Gjo. 10:28; 17:3)?
 31. 31. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Në fillim ishte Fjala dhe Fjala ishte pranë Perëndisë, dhe Fjala ishte Perëndi. GJONI 1:1
 32. 32. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Kjo fjalë është e sigurt e denjë për t’u pranuar plotësisht, që Krishti Jezus erdhi në botë për të shpëtuar mëkatarët, ndër të cilët unë jam i pari. 1 TIMOTEUT 1:15
 33. 33. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 I cili (Jezus Krishti) u dha për shkak të fyerjeve tona dhe u ringjall për justifikimin tonë. VEPRAT 4:25
 34. 34. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Sepse edhe Krishti ka vuajtur një herë për mëkatet, i drejti për të padrejtët, për të na çuar te Perëndia. 1 PJETRIT 3:18
 35. 35. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Dhe ata i thanë: “Beso në Zotin Jezu Krisht dhe do të shpëtohesh ti dhe shtëpia jote’’ VEPRAT 16:31
 36. 36. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Ejani tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t’ju jap çlodhje. MATEU 11:28
 37. 37. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bij të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij. GJONI 1:12
 38. 38. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them: Ai që e dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më ka dërguar, ka jetë të përjetshme, dhe ai nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë. GJONI 5:24
 39. 39. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme. GJONI 3:16
 40. 40. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Prandaj kushdo që do të më rrëfejë përpara njerëzve, dhe unë do ta rrëfejë përpara Atit tim që është në qiej. MATEU 10:32
 41. 41. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Ndërtuar shpresa ime rri, mbi Zotin, imja drejtësi, më të ëmbël vend s’mund të gjej dot, në emrin e Krishtit mbështetem sot” [Edward Mote]
 42. 42. MËSIMI 5 ? 5 Nëse do të vdisja sot (larg qoftë) dhe do të qëndroja përpara Perëndisë dhe Ai do të më pyeste: “Përse duhet të të lejoj të hysh në parajsën time të shenjtë?”, cila do të ishte përgjigjja ime?
 43. 43. MËSIMI 5 ? 5 “Zoti duhet të më lejojë të hyj në parajsën e Tij të shenjtë, pasi në jetën time unë kam bërë më shumë të mira se të këqija”.
 44. 44. MËSIMI 5 ? 5 “Zoti duhet të më lejojë në parajsën e Tij të shenjtë, pasi unë përpiqem të zbatoj dhjetë urdhërimet”.
 45. 45. MËSIMI 5 ? 5 “Zoti duhet të më lejojë të hyj në parajsën e Tij të shenjtë, pasi unë vij në këtë kishë” etj.
 46. 46. MËSIMI 5 MË SHPËTO! 5 ● “Eja Zoti Jezus, më shpëto!” ● Kam mëkatuar kundër teje! ● Jam i humbur pa ty! ● Faleminderit që pagove për mëkatet e mia në kryq!
 47. 47. MËSIMI 5 Të TREGOJ që jam i shpëtuar! 5 ● Si mund ta tregoj unë që jam një besimtar i vërtetë? ● Nëse jam një besimtar i vërtetë, atëherë çfarë duhet të jetë e vërtetë për jetën time?
 48. 48. MËSIMI 5 Të TREGOJ që jam i shpëtuar! 5 ● Kush ka Birin, ka _______ ? ● Ai që nuk është besimtar i vërtetë, nuk ka ________ (Efe. 4:18) ? ● Jeta/vdekja fizike ● Matiasi të mërkurën!
 49. 49. MËSIMI 5 Të TREGOJ që jam i shpëtuar! 5 ● Të gjallë në Krishtin VS. të vdekur në _______ (Efe. 2:5) ● Bijtë e ____________ VS. bijtë e __________ (1 Gjo. 3:10).
 50. 50. MËSIMI 5 Të TREGOJ që jam i shpëtuar! 5 ● Shenja (ose tregues) që tregojnë se jemi shpëtuar me të vërtetë. ● Një nga qëllimet e kësaj serie dishepullimi. ● Ndërtim në besim ● Por edhe: ZOTËRUES VS. POHUES!?
 51. 51. MËSIMI 5 Përmbledhje 5 ● Besim VS. pseudobesim ● Pohimi VS. shpëtimi i vërtetë ● Besimtari duhet ta DIJË që është i shpëtuar… ● dhe besimtari duhet ta TREGOJË që është i shpëtuar!

×