Anúncio

POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME

Media Center em Asambleja Biblike
7 de Jun de 2015
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME

 1. MËSIMI 5 PËRSOSJE TË SHPËTIMIT TË PËRJETSHËM 5 (1) Lindje e përsosur (2) Flijim i përsosur (3) Bashkim i përsosur (4) Vepër e përsosur e Frymës (5) Avokat i përsosur (6) Ruajtje e përsosur
 2. MËSIMI 5 Pjesa 2 PROBLEME TË SHPËTIMIT TË PËRJETSHËM 5 ● Dështimi i “të konvertuarve”. ● Mundësia e një pohimi të pajetë të Krishtit!? ● Pohim dhe Zotërim
 3. MËSIMI 5 SHPËTIMI I PËRJETSHËM – Pjesa 2 5
 4. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Ata pohojnë se njohin Perëndinë, po me vepra e mohojnë, sepse janë të neveritshëm, të pabindur dhe të pazotë për çfarëdo vepre të mirë. TITIT 1:16
 5. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Ai që thotë: ''Unë e kam njohur atë'', dhe nuk mban urdhërimet e tij, është gënjeshtar dhe e vërteta nuk është në atë. 1 GONIT 2:4
 6. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Ruhuni nga profetët e rremë, të cilët vijnë te ju duke u shtënë si dele, por përbrenda janë ujqër grabitqarë. MATEU 7:15
 7. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Mjerë ju, skribë dhe farisenj hipokritë! Sepse pastroni anën e jashtme të kupës dhe të pjatës, ndërsa përbrenda janë plot me grabitje dhe teprime. MATEU 23:25
 8. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Farise i verbër! Pastro më parë përbrenda kupën dhe pjatën, që edhe përjashta të jetë e pastër. MATEU 23:26
 9. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Jo çdo njeri që më thotë: "Zot, Zot" do të hyjë në mbretërinë e qieve; por do të hyjë ai që kryen vullnetin e Atit tim që është në qiej. MATEU 7:21
 10. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Shumë do të më thonë atë ditë: "O Zot, o Zot, a nuk profetizuam ne në emrin tënd, a nuk i dëbuam demonët në emrin tënd, a nuk kemi bërë shumë vepra të fuqishme në emrin tënd?". MATEU 7:22
 11. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Dhe atëherë unë do t’u sqaroj atyre: "Unë s’ju kam njohur kurrë; largohuni nga unë, ju të gjithë, që keni bërë paudhësi". MATEU 7:23
 12. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Megjithatë themeli i fortë i Perëndisë qëndron i patundur, dhe ka këtë vulë: "Zoti i njeh të vetët," dhe: "Le t’i largohet paudhësisë kushdo që përmend emrin e Krishtit". 2 TIMOTEUT 2:19
 13. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Ka shumë që përmendin emrin e Krishtit dhe thonë se janë të krishterë. PO / JO
 14. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Ka shumë që përmendin emrin e Krishtit dhe thonë se janë të krishterë. PO / JO
 15. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Kushdo që përmend emrin e Krishtit i përket me të vërtetë Perëndisë (dhe është një i krishterë i vërtetë). PO / JO
 16. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Kushdo që përmend emrin e Krishtit i përket me të vërtetë Perëndisë (dhe është një i krishterë i vërtetë). PO / JO
 17. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 A e njeh Perëndia dallimin midis të vërtetëve dhe të rremëve? PO / JO
 18. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 A e njeh Perëndia dallimin midis të vërtetëve dhe të rremëve? PO / JO
 19. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Si mund ta bëjnë njerëzit dallimin, duke dëgjuar mesazhin e buzëve të tyre apo duke vëzhguar mesazhin e jetëve të tyre?
 20. MËSIMI 5 POHUES dhe ZOTËRUES 5 Si mund ta bëjnë njerëzit dallimin, duke dëgjuar mesazhin e buzëve të tyre apo duke vëzhguar mesazhin e jetëve të tyre?
 21. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 ● “E di që Perëndia do të shpëtojë ata që besojnë (1 Korintasve 1:21), por a kam besuar unë me të vërtetë?” ● A e kam pranuar vërtetë Krishtin si Shpëtimtarin tim?
 22. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Siç është shkruar: “Nuk ka asnjeri të drejtë, as edhe një”. ROMAKËVE 3:10 Sepse të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë. ROMAKËVE 3:23
 23. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Sepse paga e mëkatit është vdekja. ROMAKËVE 6:23a
 24. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Ai […] shpengon jetën tënde nga shkatërrimi…. PSALMI 103:3-4 Ai nuk na trajton siç e meritojnë mëkatet tona dhe nuk na dënon në bazë të fajeve tona. PSALMI 103:10
 25. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Ai na shpëtoi jo me anë të veprave të drejta që ne bëmë, por sipas mëshirës së tij…. TITIT 3:5
 26. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Ju në fakt, jeni të shpëtuar […] jo nga veprat, që të mos mburret askush. EFESIANËVE 2:8-9
 27. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 A e kuptoj unë se Asambleja Biblike apo sistemi im fetar nuk mund ta shpëtojnë shpirtin tim? JEREMIA 17:5
 28. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Jemi të gjithë si një gjë e papastër, dhe të gjitha veprat tona të drejtësisë janë si një rrobe e ndotur; po fishkemi të gjithë si një gjethe dhe paudhësitë tona na çojnë larg si era. ISAIA 64:6
 29. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që u është dhënë njerëzve dhe me anë të të cilit duhet të shpëtohemi. VEPRAT 4:12
 30. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 ● Rruga e vetme për te Perëndia (Gjo. 14:6) ● Dera e vetme e shpëtimit (Gjo. 10:9) ● Shpëtimtari e vetëm për mëkatarët (Mt. 1:21) ● I Vetmi që mund të më japë jetë të përjetshme (Gjo. 10:28; 17:3)?
 31. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Në fillim ishte Fjala dhe Fjala ishte pranë Perëndisë, dhe Fjala ishte Perëndi. GJONI 1:1
 32. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Kjo fjalë është e sigurt e denjë për t’u pranuar plotësisht, që Krishti Jezus erdhi në botë për të shpëtuar mëkatarët, ndër të cilët unë jam i pari. 1 TIMOTEUT 1:15
 33. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 I cili (Jezus Krishti) u dha për shkak të fyerjeve tona dhe u ringjall për justifikimin tonë. VEPRAT 4:25
 34. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Sepse edhe Krishti ka vuajtur një herë për mëkatet, i drejti për të padrejtët, për të na çuar te Perëndia. 1 PJETRIT 3:18
 35. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Dhe ata i thanë: “Beso në Zotin Jezu Krisht dhe do të shpëtohesh ti dhe shtëpia jote’’ VEPRAT 16:31
 36. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Ejani tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t’ju jap çlodhje. MATEU 11:28
 37. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bij të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij. GJONI 1:12
 38. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them: Ai që e dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më ka dërguar, ka jetë të përjetshme, dhe ai nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë. GJONI 5:24
 39. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme. GJONI 3:16
 40. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Prandaj kushdo që do të më rrëfejë përpara njerëzve, dhe unë do ta rrëfejë përpara Atit tim që është në qiej. MATEU 10:32
 41. MËSIMI 5 I GJALLË apo I VDEKUR? 5 Ndërtuar shpresa ime rri, mbi Zotin, imja drejtësi, më të ëmbël vend s’mund të gjej dot, në emrin e Krishtit mbështetem sot” [Edward Mote]
 42. MËSIMI 5 ? 5 Nëse do të vdisja sot (larg qoftë) dhe do të qëndroja përpara Perëndisë dhe Ai do të më pyeste: “Përse duhet të të lejoj të hysh në parajsën time të shenjtë?”, cila do të ishte përgjigjja ime?
 43. MËSIMI 5 ? 5 “Zoti duhet të më lejojë të hyj në parajsën e Tij të shenjtë, pasi në jetën time unë kam bërë më shumë të mira se të këqija”.
 44. MËSIMI 5 ? 5 “Zoti duhet të më lejojë në parajsën e Tij të shenjtë, pasi unë përpiqem të zbatoj dhjetë urdhërimet”.
 45. MËSIMI 5 ? 5 “Zoti duhet të më lejojë të hyj në parajsën e Tij të shenjtë, pasi unë vij në këtë kishë” etj.
 46. MËSIMI 5 MË SHPËTO! 5 ● “Eja Zoti Jezus, më shpëto!” ● Kam mëkatuar kundër teje! ● Jam i humbur pa ty! ● Faleminderit që pagove për mëkatet e mia në kryq!
 47. MËSIMI 5 Të TREGOJ që jam i shpëtuar! 5 ● Si mund ta tregoj unë që jam një besimtar i vërtetë? ● Nëse jam një besimtar i vërtetë, atëherë çfarë duhet të jetë e vërtetë për jetën time?
 48. MËSIMI 5 Të TREGOJ që jam i shpëtuar! 5 ● Kush ka Birin, ka _______ ? ● Ai që nuk është besimtar i vërtetë, nuk ka ________ (Efe. 4:18) ? ● Jeta/vdekja fizike ● Matiasi të mërkurën!
 49. MËSIMI 5 Të TREGOJ që jam i shpëtuar! 5 ● Të gjallë në Krishtin VS. të vdekur në _______ (Efe. 2:5) ● Bijtë e ____________ VS. bijtë e __________ (1 Gjo. 3:10).
 50. MËSIMI 5 Të TREGOJ që jam i shpëtuar! 5 ● Shenja (ose tregues) që tregojnë se jemi shpëtuar me të vërtetë. ● Një nga qëllimet e kësaj serie dishepullimi. ● Ndërtim në besim ● Por edhe: ZOTËRUES VS. POHUES!?
 51. MËSIMI 5 Përmbledhje 5 ● Besim VS. pseudobesim ● Pohimi VS. shpëtimi i vërtetë ● Besimtari duhet ta DIJË që është i shpëtuar… ● dhe besimtari duhet ta TREGOJË që është i shpëtuar!
Anúncio