O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Kush është Jezusi (Luka 9b)
Kush është Jezusi (Luka 9b)
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 13 Anúncio

Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2

Baixar para ler offline

«UNË JAM PERËNDIA DHE NUK KA ASNJË TJETËR; Unë jam Perëndia dhe asnjë nuk është i ngjashëm me mua». Bibla flet për të vetmen Qenie Supreme. «Te Lartit, qiellorit, që banon në përjetësi». Përtej misterit dhe të pafundësisë së qenies së tij absolute, Ai na është paraqitur si «Perëndia i gjallë»; «Madhështia e Tij nuk mund të matet». Madhështia e Tij është e tillë sa «tek ai jetojmë, lëvizim, dhe jemi». Vazhdimisht vihet re kjo shprehje: «O Perëndi kush është i barabartë me ty?». Përgjigjja nuk mund të jetë veçse kjo: «Nuk është asnjë i barabartë me ty».

«UNË JAM PERËNDIA DHE NUK KA ASNJË TJETËR; Unë jam Perëndia dhe asnjë nuk është i ngjashëm me mua». Bibla flet për të vetmen Qenie Supreme. «Te Lartit, qiellorit, që banon në përjetësi». Përtej misterit dhe të pafundësisë së qenies së tij absolute, Ai na është paraqitur si «Perëndia i gjallë»; «Madhështia e Tij nuk mund të matet». Madhështia e Tij është e tillë sa «tek ai jetojmë, lëvizim, dhe jemi». Vazhdimisht vihet re kjo shprehje: «O Perëndi kush është i barabartë me ty?». Përgjigjja nuk mund të jetë veçse kjo: «Nuk është asnjë i barabartë me ty».

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2 (17)

Anúncio

Mais de Asambleja Biblike (18)

Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2

 1. 1. 2 MËSIMI 2 PERSONI I PERËNDISË Si është Perëndia? ● Isaia 46:9 Si mundemi ne, qenie njerëzore të kufishme, të njohim Perëndinë? «Sepse kështu thotë i Larti dhe i Madhërishmi që banon përjetësinë dhe emri i të cilit është i "Shenjti"...» (Isaia 57:15). “Perëndia i gjallë” (Psalmi 42:2; 84:2; Danieli 6:20; 1 Timoteut 4:10; 6:17; Hebrenjve 9:14; 10:31). Ju u kthyet nga idhujt te Perëndia, për t’i shërbyer Perëndisë së gjallë e të vërtetë. 1 Thesalonikasve 1:9
 2. 2. 2 MËSIMI 2 PERSONI I PERËNDISË «Madhështia e Tij nuk mund të matet» (Psalmi 145:3). «...tek ai jetojmë, lëvizim, dhe jemi» (Veprat 17:28). «O Perëndi kush është i barabartë me ty?» (Psalmi 71:19; 89:8; 113:5). Përgjigjja? Perëndia i Biblës është i vetmi Perëndi i gjallë dhe i vërtetë! 1. BESIME POPULLORE RRETH PERËNDISË 2. AUTOPROVA E PERËNDISË 3. PIKËPAMJA BIBLIKE PËR PERËNDINË
 3. 3. 2 PERSONI I PERËNDISË 1. BESIME POPULLORE RRETH PERËNDISË ATEISTËT: “Perëndia nuk ekziston”. AGNOSTIKËT: “Është e pamundur të njohësh ekzistencën e Perëndisë”. PANTEISTËT: “Perëndia është kudo. Natyra është Perëndi”. POLITEISTËT: “Ka shumë perëndi”.
 4. 4. 2 PERSONI I PERËNDISË 1. BESIME POPULLORE RRETH PERËNDISË “Perëndia është një parim/ligj/forcë/energji pa personalitet”. “Produkt i intelektit njerëzor, një mbështetje psikologjike, një frikë e paarsyeshme”. Idhujtari/imazhe/idhuj (Veprat 19:23-28; Eksodi 20:4-5). Shumë herë njerëz e kanë quajtur veten perëndi! Çfarë do të thotë refuzimi i përgjegjësisë ndaj Krijuesit?
 5. 5. 2 PERSONI I PERËNDISË 2. AUTOPROVA E PERËNDISË Bibla nuk kërkon të provojë ekzistencën e Perëndisë. ● Zanafilla 1:1 Pa e lexuar Biblën, ti e di që ka një Zot! Çfarë thotë Bibla për dikë që thotë se nuk ka ZOT? ● Psalmi 14:1; 53:1
 6. 6. 2 PERSONI I PERËNDISË 2. AUTOPROVA E PERËNDISË Evidenca e adhurimit të Perëndisë. Evidenca e historisë. Romakëve 1:19-20 1. ASNJË GJË NUK E KA FILLIMIN NGA VETJA. 2. STRUKTURA TË PËRPUNUARA KËRKOJNË NJË PROJEKTUES.
 7. 7. 2 PERSONI I PERËNDISË 3. VIZIONI BIBLIK I PERËNDISË 1. ËSHTË VETËM NJË PERËNDI. ISAIA 45:5 Unë jam Zoti dhe nuk ka asnjë tjetër; jashtë meje nuk ka Perëndi. 1 TIMOTEUT 2:5 Në fakt një është Perëndia, dhe një i vetëm është ndërmjetësi midis Perëndisë dhe njerëzve: Krishti Jezus njeri.
 8. 8. 2 PERSONI I PERËNDISË 3. VIZIONI BIBLIK I PERËNDISË 2. PERËNDIA EKZISTON NË TRE PERSONA. Një njësi “shumës”, p.sh., emri Elohim. LIGJI I PËRTËRIRË 6:4 “ZOTI, Perëndia ynë, është një ZOT”. ZANAFILLA 1:26 (shiko edhe 3:22) Ta bëjmë njeriun sipas shëmbëlltyrës sonë dhe në ngjasim me ne.
 9. 9. 2 PERSONI I PERËNDISË 3. VIZIONI BIBLIK I PERËNDISË Dallim midis «Perëndisë dhe Perëndisë» (Psalmi 45:6,7; Heb. 1:8, ose «ZOTI i tha Zotit tim», Psalmi 110:1, Mateu 22:42-46). a. Ati është Perëndi. Shiko 1 Thesalonikasve 1:1; 2 Pje. 1:17. b. Fryma e Shenjtë është Perëndi. Shiko Veprat 5:3-4; 2 Korintasve 3:17. c. Biri është Perëndi. Shiko 1 Gjonit 5:20; Titit 2:13; Gjoni 1:1,14; 20:26-28; Rom. 9:5.
 10. 10. 2 PERSONI I PERËNDISË 3. VIZIONI BIBLIK I PERËNDISË Të gjitha atributet hyjnore i janë atribuar secilit; gjithashtu cilësi si vullneti, emocionet dhe arsyeja. Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë dallohen nga njëri-tjetri e megjithatë janë të bashkuar në një lidhje hyjnore (1 Pje. 1:2; Juda 20-21). Emrat e tyre janë bashkuar në formulën e pagëzimit (Mt. 28:19) edhe në bekimin apostolik (2 Kor. 13:14). Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt duke i pagëzuar në emër të Atit e të Birit e të Frymës së Shenjtë. ~ Mateu 28:19 Hiri i Zotit Jezu Krisht, dashuria e Perëndisë dhe bashkësia e Frymës së Shenjtë qofshin me ju të gjithë. Amen. ~ 2 Korintasve 13:14
 11. 11. 2 PERSONI I PERËNDISË 3. VIZIONI BIBLIK I PERËNDISË Jezusi i tha: “Ka kaq kohë që unë jam me ju dhe ti nuk më ke njohur akoma, o Filip? Kush më ka parë mua, ka parë Atin; Si vallë po thua: "Na e trego Atin?". (Gjoni 14:9). «Personat e Hyjnisë» (ang. Godhead) ≠ nga ajo që ne kuptojmë për «persona». Jo tre perëndi! Fjala “trini”. Bibla nuk e shpjegon; dhe neve nuk na mbetet gjë tjetër vetëm të pranojmë pohimet e drejtpërdrejta të Shkrimit dhe ta lëmë me kaq.
 12. 12. 2 PERSONI I PERËNDISË 3. VIZIONI BIBLIK I PERËNDISË 3. PERËNDIA ËSHTË FRYMË. ZANAFILLA 6:6 1 GJONIT 3:20 4:8-16). Dhe Zoti u pendua që kishte GJONI 4:24 krijuar njeriun mbi tokë dhe u Perëndia është Frymë, dhe ata brengos për këtë në zemër të që e adhurojnë duhet t’a vet. adhurojnë në frymë dhe në të JAKOBI 1:18 vërtetën. Ai na ngjizi me vullnetin e tij 4. PERËNDIA KA me anë të fjalës të së vërtetës. PERSONALITET. Perëndia është dashuri (1 Gjonit sepse, po të na dënojë zemra jonë, Perëndia është më i madh “gjithë merakun tuaj hidheni se zemra jonë dhe njeh çdo gjë. mbi të, sepse ai merakoset për ju” (1 Pjetrit 5:7).
 13. 13. 2 PERSONI I PERËNDISË PËR TA MBYLLUR... “God” (ang. Perëndi) <= “good” (ang. i mirë). Emri Jehova/Jahve <= JHVH (ZOT në DhV). “Ky është Biri im i dashur, në të jam kënaqur: dëgjojeni!” (Mateu 17:5). GJONI 17:3 Dhe kjo është jeta e përjetshme, të të njohin ty, të vetmin Perëndi të vërtetë, dhe Jezu Krishtin që ti ke dërguar.

×