O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Jezusi eshte Zot
Jezusi eshte Zot
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 20 Anúncio

Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)

Baixar para ler offline

“Fillimi i Ungjillit të Jezu Krishtit, Birit të Perëndisë” (Marku 1:1). Kështu fillon dëshmia e frymëzuar e jetës dhe shërbesës së Zotit Jezus. Thelbi i besimit të krishterë – mesazhi më i madh i dëgjuar ndonjëherë nga njeriu – është ky: “Krishti vdiq për mëkatet tona sipas Shkrimeve, se u varros dhe u ringjall të tretën ditë” (1 Korintasve 15:3-4). Ai është përmbledhur në Gjoni 3:16: “Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme”. Është vërtet lajm i mirë, pasi kjo është çfarë do të thotë fjala “ungjill”. Është hapur rruga për njeriun që të shkojë te Perëndia dhe Ai ka urdhëruar që ky mesazh t'i shpallet çdo krijese mbi faqen e dheut (Marku 16:15).

“Fillimi i Ungjillit të Jezu Krishtit, Birit të Perëndisë” (Marku 1:1). Kështu fillon dëshmia e frymëzuar e jetës dhe shërbesës së Zotit Jezus. Thelbi i besimit të krishterë – mesazhi më i madh i dëgjuar ndonjëherë nga njeriu – është ky: “Krishti vdiq për mëkatet tona sipas Shkrimeve, se u varros dhe u ringjall të tretën ditë” (1 Korintasve 15:3-4). Ai është përmbledhur në Gjoni 3:16: “Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme”. Është vërtet lajm i mirë, pasi kjo është çfarë do të thotë fjala “ungjill”. Është hapur rruga për njeriun që të shkojë te Perëndia dhe Ai ka urdhëruar që ky mesazh t'i shpallet çdo krijese mbi faqen e dheut (Marku 16:15).

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Mais de Asambleja Biblike (16)

Anúncio

Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)

 1. 1. SERIA TRAJNIMI I KRISHTERË BAZË 1. Një panoramë e Ungjillit 2. Shtjellim i Kristologjisë 3. Zotërimi i Krishtit 4. I varrosur në pagëzim 5. Shpëtim i përjetshëm 6. Jeta e kishës 7. Mposhtja e tundimit 8. Koha e takimit me Perëndinë 9. Të hamë Fjalën e Perëndisë 10. Na mëso të lutemi 11. Ne jemi dëshmitarët e Tij 12. Dëshmia personale 13. Darka e Zotit
 2. 2. TRAJNIMI I KRISHTERË BAZË ANGAZHIMI IM ● Pjesëmarrje besnike. ● Mësime shoqëruese. ● Zbatime personal. ● Lutje për rritje personale, për vëllezërit/motrat dhe për pleqtë.
 3. 3. MËSIMI 1 NJË PANORAMË E UNGJILLIT 1
 4. 4. MËSIMI 1 NJË PANORAMË E UNGJILLIT 1 “Fillimi i Ungjillit të Jezu Krishtit, Birit të Perëndisë” (Marku 1:1). Thelbi i mesazhit të krishterë? 1 Kor. 15:3-4 Gjoni 3:16 Lajm i mirë!!! Ungjill! Është hapur rruga për njeriun që të shkojë te Perëndia! “Po unë kam këtë fe? Apo atë fe? Për çdo krijesë! (Mr. 16:15)!
 5. 5. NJË PANORAMË E UNGJILLIT ÇFARË DIMË NE RRETH UNGJILLIT? 1 “Ungjilli i Perëndisë” (Rom. 1:1; Gal. 1:1; 1 Thes. 2:2, 9). “Ungjilli i Birit të Perëndisë, i Zotit tonë Jezu Krishti” (Rom. 1:3, 9; 15:19). “Ungjilli i shpëtimit tonë” (Efe. 1:3). “Ungjilli i hirit të Perëndisë” (Vep. 20:24). “Ungjilli i përjetshëm” (Zbu. 14:6).
 6. 6. NJË PANORAMË E UNGJILLIT BËJ KUJDES ME UNGJILLIN! 1 Perëndia të bën thirrje t'i bindesh Ungjillit dhe të paralajmëron për gjykim nëse nuk e bën (2 Thes. 1:8; 1 Pje. 4:17; Rom. 10:16). Domosdoshmëri e ngutshme për ta bërë Ungjillin të njohur (1 Kor. 9:16; Vep. 1:8). Mos guxo të ndryshosh mesazhin e Ungjillit! (Gal. 1:7-9).
 7. 7. NJË PANORAMË E UNGJILLIT PO SI ERDHI KY LAJM I MIRË? 1 Nuk mbiu papritmas në historinë e botës! Nevoja e njeriut dhe zgjidhja e Perëndisë që prej fillimit! Premtimet e Perëndisë! Një Çlirues!
 8. 8. NDARJE NGA PERËNDIA ● Provimi i njeriut ● Mosbindja e njeriut ● Problemi i njeriut NJË PANORAMË E UNGJILLIT PO SI ERDHI KY LAJM I MIRË? 1 ZËVENDËSIM PËR MËKATARIN ● Zgjidhja e Perëndisë ● Zbulimi i Perëndisë ● Rruga e Perëndisë SHPËTIM PËR BESIMTARIN ● Bijtë e mosbindjes ● Bijtë e Perëndisë
 9. 9. ● Në fillim Perëndia ● Krijimi ● Provimi i njeriut ● Zanafilla 2:15-17 ● Mosbindja e njeriut ● Zanafilla 3:1-7 ● Problemi i njeriut ● Studimi nga Gjoni NJË PANORAMË E UNGJILLIT I. NDARJE NGA PERËNDIA 1
 10. 10. ● Dy D-të e Perëndisë! ● Dashuria & Drejtësia ● Si mund të pajtohen drejtësia e përsosur dhe mëshira e përzemërt? ● Zgjidhja e Perëndisë NJË PANORAMË E UNGJILLIT II. ZËVENDËSIM PËR MËKATARIN 1
 11. 11. NJË PANORAMË E UNGJILLIT II. ZËVENDËSIM PËR MËKATARIN 1
 12. 12. NJË PANORAMË E UNGJILLIT II. ZËVENDËSIM PËR MËKATARIN 1
 13. 13. NJË PANORAMË E UNGJILLIT II. ZËVENDËSIM PËR MËKATARIN 1
 14. 14. NJË PANORAMË E UNGJILLIT II. ZËVENDËSIM PËR MËKATARIN 1
 15. 15. NJË PANORAMË E UNGJILLIT II. ZËVENDËSIM PËR MËKATARIN 1 ● Zbulimi i Perëndisë ● Rruga e Perëndisë
 16. 16. NJË PANORAMË E UNGJILLIT III. SHPËTIM PËR BESIMTARIN 1
 17. 17. NJË PANORAMË E UNGJILLIT III. SHPËTIM PËR BESIMTARIN 1 ● Gjoni 1:12-13 ● Dy grupe të ndryshme? ● Dy familje frymërore të ndryshme? ● Fryte të ndryshme? ● Pikëmbërritje të ndryshme?
 18. 18. NJË PANORAMË E UNGJILLIT III. SHPËTIM PËR BESIMTARIN 1 ● Bijtë e mosbindjes ● Efesianëve 2:2; 5:6 ● Natyra e reagimit të tyre ● E ardhmja e tyre? ● Ati i tyre? (1 Gjo. 3:10, 8).
 19. 19. NJË PANORAMË E UNGJILLIT III. SHPËTIM PËR BESIMTARIN 1 ● Bijtë e Perëndisë ● Rom. 8:16-17; Gal. 3:26 ● “Bijtë e bindjes” ● (“dëgjesa e besimit”). ● “Për t'ju bindur Jezu Krishtit” (1 Pjetrit 1:2). ● “Bij të Abrahamit” “bëjnë veprat e Abrahamit”. ● “Bij të dritës” ● Për vepra të mira
 20. 20. NJË PANORAMË E UNGJILLIT III. SHPËTIM PËR BESIMTARIN 1

Notas do Editor

 • Prova

×