O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 26 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Mais de Asambleja Biblike (20)

Anúncio

Marta dhe Maria

 1. 1. E KORRA ËSHTË E MADHE  Lluka 10:2 Dhe u thoshte atyre: “E korra është e madhe, kurse punëtorë janë pak; lutni Zotin e të korrës që të çojë punëtorë në të korrën e vet.  Disa karakteristika të rendësishme
 2. 2. MARTA ISHTE NJE PUNETORE  Lluka 10:38-42  Duket që ajo kishte të drejtë  Rendësia e punës së Martës
 3. 3. NJE PUNE HYJNORE - MIKPRITJE  Kualifikimi për një plak - 1Tim 3:2 Duhet, pra, që peshkopi të jetë i patëmetë, burrë i një gruaje të vetme, të jetë i përmbajtur, i arsyeshëm, i matur, mikpritës, i zoti të mësojë të tjerët,  Tit 1:8 por mikpritës, mirëdashës, i urtë, i drejtë, i shenjtë, i përmbajtur,
 4. 4. ÇFARE DO TE THOTE MIKPRITJE?  Shtëpia jote bëhet shtëpia e Jezusit.  Mark 2:1 Pas disa ditësh, ai erdhi përsëri në Kapernaum dhe u muar vesh se ai gjendej në shtëpi;  Mark 2:2 dhe menjëherë u mblodhën aq shumë njerëz, sa nuk gjeje më vend as përpara derës; dhe ai u predikonte Fjalën.
 5. 5. ÇFARE DO TE THOTE MIKPRITJE?  Duke përdorur shtëpinë tënde për  1. Udhëtarët  p.sh. Predikues, misionarë, besimtarë që janë duke udhëtuar, të huaj, etj  2. Shenjtorët  Studime, bashkësi, dishepullim, takime të kishës, etj.  3. Ungjillizim
 6. 6. ROLI BIBLIK I GRUAS  Mikpritje - shërbesë hyjnore, e ndershme, e rëndësishme  Roli i gruas është në sferën e shtëpisë dhe familjes  Tit 2:5 të jenë fjalëpakë, të dlira, t’i kushtohen punëve të shtëpisë (kjo përfshin mikpritje), të mira, të bindura ndaj burrave të tyre, që fjala e Perëndisë të mos blasfemohet.
 7. 7. ROLI “MODERN” I GRUAS  Por kur grua punon jashtë shtëpisë, nuk ka kohë, as energji për mikpritje, as përvojë.  Pengesë e madhe për ata që duan të jenë pleqtë.
 8. 8. MIKPRITJE – URDHER PËR TË GJITHË  Rom 12:13 ndihmoni për nevojat e shenjtorëve, jini mikpritës.  Heb 13:2 Mos harroni mikpritjen, sepse disa duke e praktikuar e priten pa ditur engjëj!  1Pje 4:9 Jini mikpritës njëri për tjetrin, pa murmuritje.
 9. 9. MIKPRITJE NUK ESHTE  Entertaining  Kush mund të shtrojë tavolinën më e bukur?  Vetëm me miqtë!
 10. 10. MIKPRITJE NUK ESHTE  Sa luksoz është ushqimi im!  Sa ushqim përgatita unë!
 11. 11. MIKPRITJE BIBLIKE ËSHTË  t’u shërbesh të tjerëve në emrin e Jezusit duke përdorur shtëpinë tënde  Çlodhje për dikë  bisedë serioze
 12. 12. MIKPRITJE BIBLIKE ËSHTË  Duke përdorur shtëpinë tënde për . .  Ndërtim (studim, dishepullim, etj)  Ndoshta vetëm me kafe!
 13. 13. MIKPRITJE BIBLIKE ËSHTË  Ungjillizim  Bashkësi (takim i kishës)  Ushqim i thjeshtë  Bisedë frymërore, lutje
 14. 14. MIKPRITJE BIBLIKE  Sot shumë janë në asamble, jo për shkak të mësimit rreth profecisë apo kishës, por për shkakun e mikpritjes.  një nga metodat më të qarta dhe më të suksesshme për rritjen e kishës
 15. 15. MARTA  Ajo kishte kuptuar rolin e saj dhe rendësinë e mikpritjes biblike  Por ti?
 16. 16. MARIA DHE MARTA  Por Marta pati një problem  V39-42  Martë, Martë, ti po shqetësohesh dhe kujdesesh për shumë gjëra; por vetëm një gjë është e nevojshme, dhe Maria zgjodhi pjesën më të mirë, që asaj nuk do t’i hiqet”
 17. 17. ZGJEDHJA E MARIAS  1Pje 1:23 sepse jeni ringjizur jo nga një farë që prishet, por që nuk prishet, me anë të fjalës së Perëndisë së gjallë dhe që mbetet përjetë.  1Pje 2:2 posi foshnja të sapolindura, të dëshironi fort qumështin e pastër të fjalës, që të rriteni me anë të tij,
 18. 18. RËNDËSIA E FJALËS  Psa 19:7 Ligji i Zotit është i përsosur, ai e përtërin shpirtin; dëshmia e Zotit është e vërtetë dhe e bën të ditur njeriun e thjeshtë.  Psa 19:8 Porositë e Zotit janë të drejta dhe e gëzojnë zemrën; urdhërimet e Zotit janë te pastra dhe ndriçojnë sytë.
 19. 19. RËNDËSIA E FJALËS  Vep 2:42 Ata ishin ngulmues në zbatimin e mësimit të apostujve, në bashkësi, në thyerjen e bukës dhe në lutje.  Familja e krishtere = cifti bashkë me fëmijët janë së bashku në takimet.
 20. 20. RËNDËSIA E FJALËS  Gjo 8:31 Atëherë Jezusi u tha Judenjve që besuan në të: “Nëse do të qëndroni në fjalën time, jeni me të vërtetë dishepujt e mi;  Gjo 8:32 do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t’ju bëjë të lirë”.
 21. 21. POR MARTA ISHTE NË RREZIK  V41 Martë, Martë, ti po shqetësohesh dhe kujdesesh për shumë gjëra  Shumë e rrezikshme!!
 22. 22. PËR SHUMË GJËRA  Punë (ndoshta për shkakun e borxhit)  Fëmijët (pak pa qejf)  Të afërmit (duhet të bëj një vizitë)  Spital (duhet të bëj një vizitë)  Punë e shtëpisë (nuk ka fund kurrë)  Pazar  Shkollë (detyrë, udhëtim)  Etj
 23. 23. SHËMBËLLTYRA E MBJELLËSIT  Mark 4:18 Ata përkundrazi të cilët e marrin farën midis ferrave, janë ata që e dëgjojnë fjalën,  Mark 4:19 por shqetësimet e kësaj bote, mashtrimet e pasurisë dhe lakmitë për gjëra të tjera që hynë, e mbyten fjalën dhe ajo bëhet e pafrytshme.
 24. 24. KUR TË ULESH TE KËMBËT E JEZUSIT  Merr inkurajim  Merr fuqi  Merr drejtim  Ripërtëritje  Çlodhje  I gjithë Shkrimi . . . është i dobishëm për mësim, bindje, ndreqje dhe për edukim me drejtësi, (2 Tim 3:16)  Shkrimet e shenjta . . . mund të të bëjnë të ditur për shpëtimin (2 Tim 3:15)  Lutje
 25. 25. E KORRA ËSHTË E MADHE  Lluka 10:2 Dhe u thoshte atyre: “E korra është e madhe, kurse punëtorë janë pak; lutni Zotin e të korrës që të çojë punëtorë në të korrën e vet.

×