O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

HISTORIA E TIJ - Krishti në Psalmet

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 19 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Anúncio

Semelhante a HISTORIA E TIJ - Krishti në Psalmet (19)

Mais de Asambleja Biblike (16)

Anúncio

HISTORIA E TIJ - Krishti në Psalmet

 1. 2. HISTORIA E TIJ Jezu Krishti në Psalmet
 2. 3. 3 PYETJE SHUMË TË RËNDËSISHME Nga erdha? Kush jam? Ku po shkoj?
 3. 4. KRIJIMI - Qiejtë tregojnë lavdinë e Perëndisë dhe kupa qiellore shpall veprën e duarve të tij – BIBLA, Psa. 19:1 <ul><li>Sa i mrekullueshëm është emri yt mbi gjithë rruzullin, o Zot, Zoti ynë, që vure madhështinë tënde mbi qiejtë! Nga goja e të vegjëlve dhe foshnjave në gji ke vendosur lëvdimin për shkak të armiqve të tu, për t’i mbyllur gojën armikut dhe hakmarrësit. (Psa. 8:1-2). </li></ul>“Unë të lavdëroj, o Atë, Zot i qiellit dhe i dheut, sepse ua fshehe këto gjëra të urtit dhe të mençurit dhe ua zbulove fëmijëve të vegjël” -- JEZU KRISHTI, Mt. 11:25
 4. 5. KRIJIMI Perëndia interesohet për çdo individ! <ul><li>Kur mendoj qiejtë e tu, që janë vepër e gishtërinjve të tu, hënën dhe yjet që ti ke vendosur, çfarë është njeriu, që ta mbash mend, dhe biri i njeriut, që ta vizitosh? Megjithatë ti e bëre pak më të ulët se Perëndia, dhe e kurorëzove me lavdi dhe me nder. E bëre të mbretërojë mbi veprat e duarve të tua dhe vure çdo gjë nën këmbët e tij! (Psa. 8:3-6).
 5. 6. “ Mirë” dhe “Shumë mirë”! </li></ul>
 6. 7. PRIT PAK, PREDIKUES!? Katastrofa, luftëra, vrasje, hakmarrje, egoizëm, shthurje, bisha ???? <ul><li>Dhe Zoti Perëndi e urdhëroi njeriun duke i thënë: &quot;Ha bile lirisht nga çdo pemë e kopshtit; por mos ha nga pema e njohjes të së mirës dhe të së keqes, sepse ditën që do të hash prej saj ke për të vdekur me siguri. BIBLA, Zan. 2:16-17
 7. 8. Vdekja! Satani! </li></ul>
 8. 9. MALLKIMI I VDEKJES Jetojmë në një botë vuajtjesh, qarjesh, psherëtimash.... <ul><li>Prandaj, ashtu si me anë të një njeriu të vetëm mëkati hyri në botë dhe me anë të mëkatit vdekja, po ashtu vdekja u shtri tek të gjithë njerëzit, sepse të gjithë mëkatuan. BIBLA, Rom. 5:12
 9. 10. Sepse e dimë se deri tani mbarë bota e krijuar rënkon dhe është në mundim. BIBLA, Rom. 8:22 </li></ul>
 10. 11. PREMTIMI PËR SHPËTIMTARIN “Protoevangelium” <ul><li>Dhe unë do të shtie armiqësi midis teje dhe gruas [njerëzimi], midis farës sate [agjentëve të Satanit] dhe farës së saj [Mesias]; fara e saj do të shtypë kokën tënde, dhe ti do të plagosësh thembrën e farës së saj. BIBLA, Zan. 3:15 </li></ul>
 11. 12. 10 URDHËRIMET E SHPËTIMTARIT 1. ASNJË ZOT TJETËR 2. ASNJË PËRFYTYRIM TË GDHENDUR OSE STATUJA, MOS IU PËRUL ATYRE, AS MOS I SHËRBE ATYRE 3. MOS E PËRDOR EMRIN E ZOTIT KOT 4. MOS PUNO DITËN E SHABATIT 5. BINDJU DHE NDERO PRINDËRIT 6. NUK DO TË VRASËSH 7. MOS BËJ TRADHTI BASHKËSHORTORE 8. MOS VIDH 9. MOS GËNJE 10. MOS LAKMO Por ne e dimë se gjithçka që thotë ligji, e thotë për ata që janë nën ligj, me qëllim që çdo gojë të heshtë dhe gjithë bota t’i jetë nënshtruar gjykimit të Perëndisë, sepse asnjë mish nuk do të shfajësohet para tij për veprat e ligjit; me anë të ligjit në fakt arrihet njohja e mëkatit. -- BIBLA, Romakëve 3:19-20
 12. 13. LINDJA E MREKULLUESHME E SHPËTIMTARIT <ul><li>Ti nuk kënaqesh as me flijime as me oferta; [...]. Ti nuk ke kërkuar as olokauste as flijime për mëkatin. Atëherë unë thashë: &quot;Ja, po vij. Në rrotullin e librit shkruhet për mua&quot;. BIBLA, Psa. 40:6-7 </li></ul>
 13. 14. JETA E PËRSOSUR E SHPËTIMTARIT
 14. 15. VUAJTJET DHE VDEKJA SAKRIFIKUESE E SHPËTIMTARIT <ul><li>Madje edhe miku im i ngushtë, tek i cili kisha besim dhe që hante bukën time, ka ngritur kundër meje thembrën e tij. Psa. 41:9; Gjo. 13:18
 15. 16. Dëshmitarë të pamëshirshëm ngrihen kundër meje dhe më pyesin për gjëra për të cilat unë nuk di asgjë, Psa. 35:11; Mr. 14:57; Gjo. 15:25 </li></ul>
 16. 17. VUAJTJET DHE VDEKJA SAKRIFIKUESE E SHPËTIMTARIT <ul><li>Perëndia im, Perëndia im, pse më ke braktisur? BIBLA, Psa. 22:1
 17. 18. Pse?
 18. 19. Jezusi vetë e kishte parathënë këtë!
 19. 20. Ne predikojmë Krishtin të kryqëzuar! 1 Kor. 1:23
 20. 21. E vetmja rrugë shpëtimi! </li></ul>
 21. 22. RINGJALLJA TRIUMFUESE E SHPËTIMTARIT <ul><li>Unë e kam vënë vazhdimisht Zotin përpara syve të mi; duke qenë se ai rri në të djathtën time, unë nuk do të hiqem kurrë nga vendi. Prandaj zemra ime gëzohet dhe shpirti im ngazëllon për lavdinë e trashëgimisë sime; edhe mishi im do të qëndrojë tërë besim dhe në siguri.... -- Psa. 16:8-9 </li></ul>
 22. 23. RINGJALLJA TRIUMFUESE E SHPËTIMTARIT <ul><li>...sepse ti nuk do ta lësh shpirtin tim në Sheol dhe nuk do të lejosh që i Shenjti yt të shohë korruptimin. Ti do të më tregosh shtegun e jetës; ka shumë gëzim në praninë tënde; në të djathtën tënde ka kënaqësi në përjetësi. -- Psa. 16:10-11; Vep. 13:35 </li></ul>Sepse unë ju kam transmetuar para së gjithash ato që edhe unë vetë i kam marrë, se Krishti vdiq për mëkatet tona sipas Shkrimeve, se u varros dhe u ringjall të tretën ditë, sipas Shkrimeve. --1 KORINTASVE 15:3-4
 23. 24. SHËRBESA E TANISHME E SHPËTIMTARIT <ul><li>ZOTI është betuar dhe nuk do të pendohet: &quot;Ti je prift përjetë sipas urdhërit të Melkisedekut&quot;. Psa. 110:4
 24. 25. Avokati ynë, 1 Gjo. 2:1
 25. 26. Ndërmjetësi ynë, Heb. 7:24-25
 26. 27. Kryeprifti ynë! Heb. 4:14-16 </li></ul>BESIMI dhe VEPRAT Efesianëve 2:8-10 Titit 3:3-8
 27. 28. ARDHJA E PAPRITUR E SHPËTIMTARIT <ul><li>O ju porta, çoni kokat tuaja; dhe ju, porta të përjetshme, hapuni krejt dhe Mbreti i lavdisë do të hyjë. Kush është ky Mbret i lavdisë? Éshtë Zoti i fortë dhe i fuqishëm, Zoti i fortë në betejë. Psa. 24:7-8
 28. 29. A je gati për ardhjen e Tij? </li></ul>
 29. 30. MBRETËRIMI I LAVDISHËM I SHPËTIMTARIT <ul><li>Ai do të zbresë si shiu mbi barin e kositur, si një rrebesh që vadit tokën. Në ditët e tij i drejti do të lulëzojë dhe ka për të patur shumë paqe deri sa të mos ketë më hënë. Ai do të mbretërojë nga një det te tjetri dhe nga lumi deri në skajet e tokës. BIBLA, Psa. 72:6-8 </li></ul>
 30. 31. PËRFUNDIME Historia e Tij në jetën tonë <ul><li>Nga erdha?
 31. 32. Kush jam?
 32. 33. Ku po shkoj? </li></ul>Ja, po vij! për të bërë, o Perëndi, vullnetin tënd. O Zot, Zoti ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt në të gjithë dheun! -- PSALMI 8:9

×