O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 24 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Mais de Asambleja Biblike (20)

Anúncio

Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!

 1. 1. Do të vijë koha . . . ◦2 Tim. 4:3 Sepse do të vijë koha kur njerëzit nuk do ta durojnë doktrinën e shëndoshë, por, sipas ëndjeve të veta, do të mbledhin grumbull mësues për të gudulisur veshët ◦2 Tim. 4:4 dhe do t’i largojnë veshët nga e vërteta e do t’i sjellin drejt përrallave. ◦Kisha organike, ekumenizëm, homoseksualizëm, kalvinizëm Në fakt, ka ardhur!
 2. 2. Dashuria e Perëndisë! ◦ 1Gjo 4:8 . . . Perëndia është dashuri. ◦ 2Pje 3:9 Zoti . . . nuk do që ndokush të humbasë, por që të gjithë të vijnë në pendim.
 3. 3. Dashuri për të gjithë njerëzit • 1Tim 2:4 i cili dëshiron që gjithë njerëzit të shpëtohen dhe t’ia arrijnë njohjes të së vërtetës. • 1Gjo 4:14 Dhe ne pamë dhe dëshmojmë se Ati e dërgoi Birin për të qënë Shpëtimtar i botës. •
 4. 4. Vargu më i famshëm ◦ Gjo 3:16 Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, ◦ që, kushdo që beson në të, ◦ të mos humbasë, ◦ por të ketë jetë të përjetshme.
 5. 5. Si të shpëtohemi? ◦Gjo 1:12 por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bij të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij,
 6. 6. Që të dini . . . ◦ 1Gjo 5:12 Ai që ka Birin, ka jetën; ai që nuk ka Birin e Perëndisë, nuk ka jetën. ◦ 1Gjo 5:13 Jua shkrova këto gjëra juve që besoni në emrin e Birit të Perëndisë, që të dini se keni jetën e përjetshme dhe që të besoni në emrin e Birit të Perëndisë.
 7. 7. Një çudi! ◦ “Disa mburren se janë shpëtuar sepse ata kanë besuar, përkundrejt atyre që nuk besojnë, duke harruar që edhe besimi që ata kanë është dhuratë nga Zoti. Ata refuzojnë t'i japin lavdi Zotit dhe punës së Hirit të Tij për besimin e tyre (Efes. 1:3-6). Shkrimi flet shume qartë (citoi Ef 2:8-9) ◦ Jepni lavdi Zotit për gjithçka sepse gjithë lavdia i takon Atij!” ◦ Genci Cesula, pastor i "Kisha e hirit", Tirane
 8. 8. Besimi është dhuratë nga Zoti? ◦ "Jezusi erdhi . . . duke predikuar ungjillin . . . ‘Pendohuni dhe besoni ungjillin'" (Marku 1:14,15) ◦ Çfarë lloj Perëndie është ai që të udhëron të besosh por në fund vendos në mënyrën arbitrare të të japë besimin apo jo? Radari frymëror
 9. 9. Mos e harroni ◦ 1Gjo 4:8 . . . Perëndia është dashuri. ◦ 2Pje 3:9 Zoti . . . nuk do që ndokush të humbasë, por që të gjithë të vijnë në pendim.
 10. 10. Efesianëve 2:8 ◦ "Ju në fakt, jeni të shpëtuar me anë të hirit, nëpërmjet besimit, dhe kjo [teuto] nuk vjen nga ju, po është dhurata e Perëndisë". ◦ teuto = asnjanëse (as mashkullore, as femërore) ◦ Besim = femërore ◦ Teuto i referohet shprejes “jeni të shpëtuar me anë të hirit”
 11. 11. Shpëtimi me anë të hirit ◦ "  por janë shfajësuar falas me anë të hirit të tij, nëpërmjet shpengimit që është në Krishtin Jezus" (Romakëve 3:24). ◦ " dhurata e Perëndisë është jeta e përjetshme në Jezu Krishtin, Zotin tonë" (Romakëve 6:23).
 12. 12. Shpëtimi me anë të hirit ◦ "Le të falënderojmë Perëndinë për dhuratën e tij të patregueshme" (2 Korintasve 9:15). ◦ Dhurata = Jezus Krisht! ◦ 2Kor 8:9 Sepse ju e njihni hirin e Zotit tonë Jezu Krisht, i cili, duke qenë i pasur, u bë i varfër për ju, që ju të bëheni të pasur me anë të varfërisë së tij. ◦ Dhurata i referohet thjesht shpëtimit me anë të hirit. ◦
 13. 13. Efesianëve 2:8 ◦ "Ju në fakt, jeni të shpëtuar me anë të hirit, nëpërmjet besimit, dhe kjo [teuto] nuk vjen nga ju, po është dhurata e Perëndisë". ◦ "Ju në fakt, jeni të shpëtuar me anë të hirit, nëpërmjet besimit, dhe “shpëtimi me anë të hirit” nuk vjen nga ju, po është dhurata e Perëndisë".
 14. 14. Përgjegjësia jote ◦ "Beso në Zotin Jezu Krisht dhe do të shpëtohesh…" (Vep 16:31).
 15. 15. Prit! 2 Thesalonikasve 2:13? ◦ " Por ne duhet ta falënderojmë vazhdimisht Perëndinë për ju, o vëllezër të dashur nga Zoti, sepse Perëndia ju zgjodhi (haireomai) që në fillim për t'ju shpëtuar, me anë të shenjtërimit të Frymës dhe të besimit në të vërtetën". ◦ Pika 1 - një fjalë tjetër greke përdoret për zgjedhjen në vend të eklektos
 16. 16. Interpretimi i saktë - Shih kontekstin! ◦ Shpëtimi nga çfarë? ◦ Jo se kush shkon në qiell dhe kush shkon në ferr. ◦ Nuk flet për rolin e Perëndisë në shpëtim përballë rolit të njeriut në shpëtim. ◦ Nuk flet për doktrinat e zgjedhjes, të paracaktimit apo të shfajësimit. ◦ Vë re që vargu fillon me “por”
 17. 17. Konteksti ◦ Perëndia zgjodhi për t’i shpëtuar, jo nga ferri, por nga ato gjëra për të cilat Pali ishte duke folur ◦ Dita e Zotit (2 Thes 2:2), ◦ Gjërat e keqja gjatë Mundimit të madh, ◦ 1Thes 5:9 Sepse Perëndia nuk na ka caktuar për zemërim, por për të marrë shpëtimin me anë të Zotit tonë Jezu Krisht,
 18. 18. Por edhe shpëtimi nga . . . ◦ 2Th 2:2 Lëkundje ◦ 2Th 2:3 Gënjime, rënie (në ditët e fundit) . . . ◦ Si? ◦ v13 me anë të shenjtërimit të Frymës dhe të besimit në të vërtetën; ◦ v15 Prandaj, vëllezër, qëndroni dhe mbani porositë që mësuat,
 19. 19. Ora e fundit ◦ Zbu 22:7 Ja, unë vij shpejt ◦ Zbu 22:17 Dhe ai që ka etje, le të vijë; dhe ai që do, le të marrë si dhuratë ujin e jetës. ◦ 2Kor 6:2 sepse ai thotë: “Në kohë të pëlqyer unë të dëgjova dhe në ditë shpëtimi të ndihmova’’ Ja, pra, koha e pëlqyer, ja, pra, dita e shpëtimit.
 20. 20. Prit! Mendësi fataliste ◦ “Perëndia cakton fatin tim” ◦ “Çfarë vendos Ai do të bëhet”
 21. 21. Mos e harroni ◦ 1Gjo 4:8 . . . Perëndia është dashuri. ◦ 2Pje 3:9 Zoti . . . nuk do që ndokush të humbasë, por që të gjithë të vijnë në pendim.
 22. 22. Përgjegjësia jote ◦ Isa 55:6 Kërkoni Zotin ndërsa mund të gjendet, e thirrni ndërsa është afër. ◦ Jer 29:13 Do të më kërkoni dhe do të më gjeni, sepse do të më kërkoni me gjithë zemrën tuaj.
 23. 23. Mos e lërë pas dore! ◦ Heb 2:3 si do të shpëtojmë ne, nëqoftëse e lëmë pas dore një shpëtim kaq të madh? ◦ Ro 10:13 Në fakt: “Kushdo që do ta thërrasë emrin e Zotit do të shpëtohet’’

×