O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Kush është Jezusi (Luka 9b)
Kush është Jezusi (Luka 9b)
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 11 Anúncio

Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1

Baixar para ler offline

«KUSH ËSHTË PËR TË VËRTETËN E DËGJON ZËRIN TIM» tha Zoti Jezus para guvernatorit romak. «Pilati i thotë: Çfarë është e vërteta?» (Gjoni 18:37-38). Përfitojmë shumë pak, zakonisht, nëse studiojmë diçka në të cilën mendojmë (1) nuk ka asnjë të vërtetë që mund të quhet e tillë, ose në të cilën (2) është një e vërtetë që ndryshon vazhdimisht, ose në të cilën mendojmë (3) është e pamundur ta njohësh të vërtetën me siguri. E vërteta është e përcaktuar si: e njëjtë me faktet apo me realitetin, pajtohet me atë që është, që ka qenë e që do të jetë: është e kundërta e rrenës, e gabimit apo e gënjeshtrës. E vërteta është e saktë dhe e pandryshueshme, pavarësisht nga historia dhe kultura; është absolute dhe e pavarur nga të gjitha gjërat e tjera. Të besosh ndryshe është shkatërruese si për mbushjen e bagazhit tonë kulturor ashtu edhe për atë moral.

«KUSH ËSHTË PËR TË VËRTETËN E DËGJON ZËRIN TIM» tha Zoti Jezus para guvernatorit romak. «Pilati i thotë: Çfarë është e vërteta?» (Gjoni 18:37-38). Përfitojmë shumë pak, zakonisht, nëse studiojmë diçka në të cilën mendojmë (1) nuk ka asnjë të vërtetë që mund të quhet e tillë, ose në të cilën (2) është një e vërtetë që ndryshon vazhdimisht, ose në të cilën mendojmë (3) është e pamundur ta njohësh të vërtetën me siguri. E vërteta është e përcaktuar si: e njëjtë me faktet apo me realitetin, pajtohet me atë që është, që ka qenë e që do të jetë: është e kundërta e rrenës, e gabimit apo e gënjeshtrës. E vërteta është e saktë dhe e pandryshueshme, pavarësisht nga historia dhe kultura; është absolute dhe e pavarur nga të gjitha gjërat e tjera. Të besosh ndryshe është shkatërruese si për mbushjen e bagazhit tonë kulturor ashtu edhe për atë moral.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (15)

Mais de Asambleja Biblike (20)

Anúncio

Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1

 1. 1. SERIA PARIMET E DOKTRINËS SË KRISHTERË * kush është Jezusi? * çfarë mësoi Ai? * a mund ta njohë dikush vërtet Perëndinë dhe të gjejë jetë të përjetshme prej Tij? * të vërtetat e shpëtimit. * si të eksplorosh vetë Biblën. * zbatime të vlefshme për jetën tënde personale.
 2. 2. SERIA PARIMET E DOKTRINËS SË KRISHTERË 1. FJALA JOTE ËSHTË E VËRTETA 2. PERSONI I PERËNDISË 3. PËRNGJASIMI I PERËNDISË 4. TË KUPTOSH NJERIUN 5. PROBLEMI I MËKATIT 6. SHQYRTOJMË PËRJETËSINË 7. JEZUS KRISHTI: PROVIDENCA E PERËNDISË 8. DOMETHËNIA E KRYQIT 9. LINDJA E RE 10. SHPËTIMI NËPËRMJET HIRIT 11. TË BESOSH TE JEZUS KRISHTI 12. SIGURIA E SHPËTIMIT 13. TË JETOSH JETËN E RE
 3. 3. PARIMET E DOKTRINËS SË KRISHTERË SI TË PËRFITOSH MË SHUMË NGA KJO SERI? 1. Lutju Perëndisë 2. Mbaj shënime 3. Plotëso pyetjet në shtëpi 4. Ji i rregullt me pjesëmarrjen 5. Ruaj shënimet dhe materialet.
 4. 4. MËSIMI 1 FJALA JOTE ËSHTË E VËRTETË ● Gjoni 18:37-38 1. KËRKIMI I SË VËRTETËS 2. BURIMI I SË VËRTETËS 3. VULA E SË VËRTETËS 1
 5. 5. FJALA JOTE ËSHTË E VËRTETË 1. KËRKIMI I SË VËRTETËS PSALMI 25:5 Më udhëhiq në të vërtetën tënde dhe më mëso.... PSALMI 117:2 ...besnikëria/e vërteta e Zotit vazhdon përjetë! FJALËT E URTA 23:23 Bli të vërtetën dhe mos e shit.... ISAIA 65:16 ...Perëndinë e së vërtetës.... GJONI 14:6 Jezusi i tha: Unë jam udha, e vërteta dhe jeta. 1
 6. 6. FJALA JOTE ËSHTË E VËRTETË 1. KËRKIMI I SË VËRTETËS GJONI 17:17 Fjala jote është e vërteta. 1 TIMOTEUT 2:4 [Perëndia] dëshiron që gjithë njerëzit [...] t’ia arrijnë njohjes të së vërtetës. ROMAKËVE 1:25 [Njerëzit] e ndryshuan të vërtetën e Perëndisë në gënjeshtër.... 2 THESALONIKASVE 2:10 sepse nuk pranuan ta duan të vërtetën për të qenë të shpëtuar. 1
 7. 7. FJALA JOTE ËSHTË E VËRTETË 2. BURIMI I SË VËRTETËS ● Ku ta kërkojmë të vërtetën? ● Zbulesa e Perëndisë ● Frymëzimi ● Shkrimi/Shkrimet (Marku 12:10; Marku 12:24) ● Bibla, Fjala e Perëndisë (Marku 7:13; Romakëve 10:17; 2 Korintasve 2:17; 1 Thesalonikasve 2:13; Hebrenjve 4:12) ● “Perëndia tha”,“Zoti foli”,“Fjala e Zotit erdhi”~ 3,000 herë vetëm në Dhiatën e Vjetër!!! 1 ● Po a nuk e keni lexuar këtë shkrim: "Guri, që ndërtuesit e hodhën poshtë, u bë guri i qoshes. ~ Mr. 12:10 ● Jezusi, [...] tha atyre:“A nuk është pikërisht për këtë që jeni në gabim, sepse nuk i njihni as shkrimet as pushtetin e Perëndisë? ~ Mr. 12:24 ● duke e anuluar kështu fjalën e Perëndisë me traditën tuaj.... ~ Mr. 7:13 ● Besimi, pra, vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë. ~ Rom. 10:17 ● Ne në fakt nuk falsifikojmë fjalën e Perëndisë, si shumë të tjerë, por flasim me sinqeritet.... ~ 2 Kor. 2:17
 8. 8. FJALA JOTE ËSHTË E VËRTETË 2. BURIMI I SË VËRTETËS1 ● Moisiu: “Perëndia tha”“I Përjetshmi tha”(Eksodi 3:14-15; LiP 1:42) ● Jozueu:“Zoti foli”(Joz. 1:1) ● Jeremia:“I Përjetshmi tha”;“thotë i Përjetshmi”(Jer. 1:7-9) ● Ezekieli:“Ai më tha”(Eze. 3:4) ● Malakia:“Thotë i Përjetshmi”(25 herë) ● Jezusi:“derisa të plotësohet gjithçka”(Mt. 5:18, duke folur për ligjin e Dhiatës së Vjetër). ● “urdhri i Perëndisë”(Marku 7:8, në përputhje me ligjin e Dhiatë së Vjetër). ● “Është e shkruar”(Gjo. 6:45, duke folur për profetët e Dhiatës së Vjetër). ● “Kanë Moisiun dhe profetët”(Luka 16:29-31) ● “të shkruara ... në ligj ... tek profetët dhe tek psalmet» (Luka 24:44) ● Apostujt:“(profecia e Shkrimeve) e lajmëruar nga Fryma e Shenjtë” (Veprat 1:16) ● “Dhe foli Fryma e Shenjtë”(Veprat 28:25).
 9. 9. FJALA JOTE ËSHTË E VËRTETË 2. BURIMI I SË VËRTETËS 2 TIMOTEUT 3:16 I gjithë Shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm.... 1 KORINTASVE 2:13 Për këto edhe flasim, por jo me fjalë të mësuara nga dituria njerëzore, por [fjalë] të mësuara nga Fryma e Shenjtë. 2 PJETRIT 1:21 ...njerëzit e shenjtë të Perëndisë kanë folur, të shtyrë nga Fryma e Shenjtë. 1
 10. 10. FJALA JOTE ËSHTË E VËRTETË 3. VULA E SË VËRTETËS 1. Ndershmëria e Biblës 2. Ruajtja e Biblës 3. Mrekullitë e Biblës 4. Uniteti i Biblës 5. Saktësia historike dhe gjeografike e Biblës 6. Saktësia profetike e Biblës 7. Mbijetesa e Biblës 8. Fuqia e Biblës për të ndryshuar jetë 1
 11. 11. A E NJEH TI TË VËRTETËN?

×