FESTAT SOLEMNE plus zbatime - Lluka 22

Asambleja Biblike
Asambleja BiblikeMedia Center em Asambleja Biblike
“KAM DËSHIRË TË MADHE”

 “Dëshira është thelbi i një njeriu”
 “Dëshirë, si atom, është
                    Citime për të
 shpërthyese me forcë krijuese”    kujtuar
“KAM DËSHIRË TË MADHE”

 Për të keqen - pushtet, fuqi, para
 “"L'enfer est plein de bonnes
 volontés et désirs"– Bernard of
 Clairvaux
 ferr është e mbushur me dëshira të
 mira
 (hell is full of good wishes and
 desires)
“KAM DËSHIRË TË MADHE”

  Për të mirën – Olimpiadë, Mjekësi
  (L. Pasteur), Shkencë (T. Edison)
“KAM DËSHIRË TË MADHE”

  Lluka 22:15 Atëherë ai u tha atyre:
  “Kam pasur dëshirë të madhe ta ha
  këtë Pashkë bashkë me ju, para se
  të vuaj,
FESTAT E JEHOVAHUT (LLUKA 22)

  Lu 22:1 Ndërkaq po afrohej
  festa e të Ndormëve, që quhet
  Pashkë.
Janar
5 Festa e Borive
6 Dita e Shlyerjes
(Yom Kippur)
7 Festa e
Kasolleve                  Pranverë
                       1 Pashka
                       2 Festa e ndormeve
                       3 Fruti i parë
                4 Dita e
           Korrik
                Rrëshajëve
FESTAT SOLEMNE

      Festa e  Prodhimi i
      ndormeve  pare i korrjes
Pashka                 Rrëshajëve
Vdekja e                 Zbritja e
      Pendim    Ringjallja
Krishtit                 Frymës
            1 Kor
            15:20
FESTAT SOLEMNE


 Festa e    Dita e   Festa e
 borive     shlyerjes  Kasolleve
 Rrëmbimi i   Pendimi i  Mbretëria
 Kishës     Izraeit
PERGATITJE V7-13

  Lu 22:7 Tani erdhi dita e të
  Ndormëve, kur duhet therur flijimi
  i Pashkës.
NJË BURRË?

  Lu 22:10 Atëherë ai tha atyre:
  “Ja, kur të hyni në qytet, do t’ju
  dalë përpara një njeri që mban
  një brokë uji; ndiqeni në
  shtëpinë ku ai do të hyjë.
PASHKA E FUNDIT

  15 Atëherë ai u tha atyre: “Kam pasur
  dëshirë të madhe ta ha këtë Pashkë
  bashkë me ju, para se të vuaj,
  16 sepse po ju them se nuk do të ha
  më të tillë derisa ajo të plotësohet në
  mbretërinë e Perëndisë’’
  17 Pastaj mori kupën, falenderoi, dhe
  tha: “Merrnie këtë dhe ndanie midis
  jush,
  18 sepse unë po ju them se nuk do të
  pi më nga fryti i hardhisë derisa të vijë
  mbretëria e Perëndisë’’
NE PERKUJTIMIN TIM

  Lu 22:19 Pastaj mori bukën,
  falënderoi, e theu dhe ua dha atyre
  duke thënë: “Ky është trupi im, që
  është dhënë për ju; bëni këtë në
  përkujtimin tim’’

  Lu 22:20 Po kështu, pas darkës,
  mori kupën duke thënë: “Kjo kupë
  është besëlidhja e re në gjakun tim,
  që është derdhur për ju.
BESËLIDHJA E RE?

  Besëlidhja e Re është bërë me shtëpinë e
  Izraelit dhe shtëpinë e Judas (Jer. 31:31)
  dhe ia kalon Besëlidhjes së Vjetër
  (Moisiu).
  Jer 31:31 Ja do të vijnë ditët," thotë Zoti,
  "në të cilat do të vendos një besëlidhje të
  re me shtëpinë e Izraelit dhe me shtëpinë
  e Judës;
BESËLIDHJA E RE?
  Kjo ka një priftëri më të mirë, një kryeprift
  më të mirë, flijim më të mirë, altar më të
  mirë dhe qëndron në premtime më të mira
  (Heb. 7-9).
  Në të Perëndia premton pa kushte:
  një zemër që do të bëjë vullnetin e
  Perëndisë (Jer. 31:33);
  njohuri të përgjithshme të ligjit në Izrael
  (Jer. 31:34);
  falje dhe moskujtim të mëkateve (Jer 31)
  dhe vazhdimësi të kombit përgjithmonë
  (Jer. 31:35-37).
BESËLIDHJA E RE?

  Jer 31:35 Kështu thotë Zoti, që ka dhënë
  diellin për dritën e ditës dhe i ka dhënë
  ligje hënës dhe yjeve për dritën e natës,
  që e larton detin dhe i bën dallgët të
  uturijnë, emri i të cilit është Zoti, i ushtrive.
  Jer 31:36 "Në qoftë se këto ligje do të
  binin përpara meje," thotë Zoti, "atëherë
  edhe pasardhësit e Izraelit do të pushonin
  së qeni një komb përpara meje përjetë".
  Eze 36:28 Do të banoni në vendin që u
  dhashë etërve tuaj; ju do të jeni populli im
  dhe unë do të jem Perëndia juaj.
BESËLIDHJA E RE?
  Izraeli, si komb nuk i ka shijuar
  akoma privilegjet e besëlidhjes së
  re, por kjo do të ndodhë me Ardhjen
  e Dytë.
  Ndërkohë, besimtarët e vërtetë
  gëzojnë disa nga bekimet e
  besëlidhjes. P.sh. shijojnë faljen
  edhe moskujtimin e mëkateve (Heb.
  10:16-17).
  “Bëni këtë në përkujtimin tim”
SA SHPESH?

 Vep 20:7 Ditën e parë të
 javës, kur ishin mbledhur
 dishepujt për të thyer bukën,.
 “Kam dëshirë të madhe”

 Thuhet që është takimi më i
 rëndësishëm i kishës
 Ku je të dielen?
1 KOR 11 – NJE SHTESE
  27 Prandaj ai që ha nga kjo bukë ose pi nga
  kjo kupë e Zotit padenjësisht, do të jetë
  fajtor i trupit dhe i gjakut të Zotit.
  28 Por secili të shqyrtojë vetveten dhe
  kështu të hajë nga buka e të pijë nga kupa,
  29 sepse ai që ha dhe pi padenjësisht, ha
  dhe pi një dënim për veten e tij, sepse nuk e
  dallon trupin e Zotit.
SHENJTERI

  1Co 5:7 Hiqni, pra, majanë e
  vjetër, që të jeni një brumë i ri,
  siç jeni pa maja; sepse pashka
  jonë, që është Krishti, u flijua
  për ne.
NE KISHEN E HERSHME?

 1Kor 14:26 Ç’duhet bërë, pra, o
 vëllezër? Kur të mblidheni, secili
 nga ju ka një psalm, një mësim,
 fjalim në gjuhë tjetër, zbulesë,
 interpretim, çdo gjë le të bëhet
 për ndërtim.
 Ex 23:15 . . . askush nuk do të
 paraqitet para meje duarbosh.
 “Kam dëshirë të madhe”
DISA RREGULLA

  1Kor 14:34 Gratë tuaja të heshtin në
  kishë, sepse nuk u lejohet të flasin,
  por duhet të nënshtrohen, sikurse
  thotë edhe ligji.

  1Kor 14:35 Dhe në qoftë se duan të
  mësojnë ndonjë gjë, le të pyesin
  burrat e tyre në shtëpi, sepse është e
  turpshme për gratë të flasin në kishë.
DISA RREGULLA
  1Kor 11:3 Por dua që të dini se kreu i çdo njeriu
  është Krishti, edhe kreu i gruas është burri; edhe
  kreu i Krishtit është Perëndia.
  1Kor11:4 Çdo burrë, kur lutet ose profetizon
  kokëmbuluar, turpëron kryet e tij.
  1Kor 11:5 Edhe çdo grua, që lutet ose profetizon
  kokëzbuluar, turpëron kryet e saj, sepse është
  njëlloj sikur të ishte e rruar.
  1Co 11:10 Prandaj gruaja, për shkak të engjëjve,
  duhet të ketë një shenjë pushteti mbi kryet.
PERFUNDIM – PASHKA E VERTETE

 Gjo 1:29 Të nesërmen,
 Gjoni e pa Jezusin që po
 vinte drejt tij dhe tha: “Ja,
 Qengji i Perëndisë, që heq
 mëkatin e botës!”
 “Ja, Qengji i Perëndisë! A i
 ka hequr mëkatet e mia?”
FESTAT SOLEMNE plus zbatime - Lluka 22
1 de 24

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(20)

PENDIMI - Luka 13PENDIMI - Luka 13
PENDIMI - Luka 13
Asambleja Biblike394 visualizações
NA MESO TE LUTEMI - Lluka11aNA MESO TE LUTEMI - Lluka11a
NA MESO TE LUTEMI - Lluka11a
Asambleja Biblike874 visualizações
Zbulesa 8Zbulesa 8
Zbulesa 8
Asambleja Biblike228 visualizações
Privilegjet Dhe Pergjegjesite - Luka 12bPrivilegjet Dhe Pergjegjesite - Luka 12b
Privilegjet Dhe Pergjegjesite - Luka 12b
Asambleja Biblike290 visualizações
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Asambleja Biblike528 visualizações
KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7
KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7
Asambleja Biblike933 visualizações
NJË TRUPNJË TRUP
NJË TRUP
Asambleja Biblike183 visualizações
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Asambleja Biblike685 visualizações
Përmbledhja e Personit të KrishtitPërmbledhja e Personit të Krishtit
Përmbledhja e Personit të Krishtit
Asambleja Biblike616 visualizações
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22bTË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
Asambleja Biblike268 visualizações
Jeta e kishësJeta e kishës
Jeta e kishës
Asambleja Biblike410 visualizações
Engjëjt dhe shamiaEngjëjt dhe shamia
Engjëjt dhe shamia
Asambleja Biblike356 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 53 (29 Nentor)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 53 (29 Nentor)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 53 (29 Nentor)
Azbiela Meta21 visualizações

Destaque

TestTest
Testcowardlyinforma60
11 visualizações1 slide
Alberobello, ItaliaAlberobello, Italia
Alberobello, ItaliaKapitán József
347 visualizações71 slides
sanat psikolojisi sanat psikolojisi
sanat psikolojisi Ulaş Başar Gezgin
2K visualizações17 slides
Promoção de View Click CashPromoção de View Click Cash
Promoção de View Click CashView Click Cash
177 visualizações13 slides

Destaque(20)

TestTest
Test
cowardlyinforma6011 visualizações
REALITETI I JETES SE PERDITSHMEREALITETI I JETES SE PERDITSHME
REALITETI I JETES SE PERDITSHME
Asambleja Biblike574 visualizações
Alberobello, ItaliaAlberobello, Italia
Alberobello, Italia
Kapitán József347 visualizações
Mësuesit e rremë (2 Timoteut 3)Mësuesit e rremë (2 Timoteut 3)
Mësuesit e rremë (2 Timoteut 3)
Asambleja Biblike247 visualizações
sanat psikolojisi sanat psikolojisi
sanat psikolojisi
Ulaş Başar Gezgin 2K visualizações
Promoção de View Click CashPromoção de View Click Cash
Promoção de View Click Cash
View Click Cash177 visualizações
Questionario 2014 grafico 3 anoQuestionario 2014 grafico 3 ano
Questionario 2014 grafico 3 ano
Thiago Bro623 visualizações
Open VLD Karavaan 2012Open VLD Karavaan 2012
Open VLD Karavaan 2012
Nancy Verbrugghe438 visualizações
Reyma - változásReyma - változás
Reyma - változás
Kapitán József442 visualizações
MadeiraMadeira
Madeira
mariajoaoferreira501.2K visualizações
Proceso enfermero EnvejecimientoProceso enfermero Envejecimiento
Proceso enfermero Envejecimiento
Eva Bersabé Hidalgo171 visualizações
From wiki to Web 2.0From wiki to Web 2.0
From wiki to Web 2.0
Kenton Liao227 visualizações
Curso modularCurso modular
Curso modular
indaiatuba47255 visualizações
FORAG - Social Trends - GenussFORAG - Social Trends - Genuss
FORAG - Social Trends - Genuss
BurdaForward Advertising687 visualizações
englishenglish
english
Sameh Mashaal85 visualizações
Tuketici psikolojisi sunumu ulas basar gezginTuketici psikolojisi sunumu ulas basar gezgin
Tuketici psikolojisi sunumu ulas basar gezgin
Ulaş Başar Gezgin 725 visualizações
Vladimir Volegov - Kid'sVladimir Volegov - Kid's
Vladimir Volegov - Kid's
Kapitán József581 visualizações
Educ.fis. pedro taypeEduc.fis. pedro taype
Educ.fis. pedro taype
AUGUSTO CASTRO CUYA244 visualizações
Award.HuynhTheNganAward.HuynhTheNgan
Award.HuynhTheNgan
Ngan Huynh113 visualizações

Similar a FESTAT SOLEMNE plus zbatime - Lluka 22

Stuart Olyott ``101 Profecitë``Stuart Olyott ``101 Profecitë``
Stuart Olyott ``101 Profecitë``Adriatik Rexha
510 visualizações52 slides
ZBULESA 1 - Pjesa IZBULESA 1 - Pjesa I
ZBULESA 1 - Pjesa IAsambleja Biblike
397 visualizações21 slides
Ardhja e Krishtit (Luka12c)Ardhja e Krishtit (Luka12c)
Ardhja e Krishtit (Luka12c)Asambleja Biblike
470 visualizações21 slides
ZBULESA 1 - Pjesa IIZBULESA 1 - Pjesa II
ZBULESA 1 - Pjesa IIAsambleja Biblike
290 visualizações22 slides
101 profeci101 profeci
101 profeciJURIST
672 visualizações52 slides

Similar a FESTAT SOLEMNE plus zbatime - Lluka 22(17)

Stuart Olyott ``101 Profecitë``Stuart Olyott ``101 Profecitë``
Stuart Olyott ``101 Profecitë``
Adriatik Rexha510 visualizações
ZBULESA 1 - Pjesa IZBULESA 1 - Pjesa I
ZBULESA 1 - Pjesa I
Asambleja Biblike397 visualizações
Ardhja e Krishtit (Luka12c)Ardhja e Krishtit (Luka12c)
Ardhja e Krishtit (Luka12c)
Asambleja Biblike470 visualizações
ZBULESA 1 - Pjesa IIZBULESA 1 - Pjesa II
ZBULESA 1 - Pjesa II
Asambleja Biblike290 visualizações
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
Asambleja Biblike443 visualizações
101 profeci101 profeci
101 profeci
JURIST672 visualizações
Kush është Jezusi (Luka 9b)Kush është Jezusi (Luka 9b)
Kush është Jezusi (Luka 9b)
Asambleja Biblike608 visualizações
Psalmi 40 - Misherimi i MesiasPsalmi 40 - Misherimi i Mesias
Psalmi 40 - Misherimi i Mesias
Asambleja Biblike323 visualizações
Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Asambleja Biblike212 visualizações

Mais de Asambleja Biblike

E TERE KESHILLA E PERENDISEE TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISEAsambleja Biblike
544 visualizações19 slides
Larg perendiseLarg perendise
Larg perendiseAsambleja Biblike
327 visualizações26 slides
Si t'i mundim tundimetSi t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimetAsambleja Biblike
779 visualizações32 slides
Bibla rreth punesBibla rreth punes
Bibla rreth punesAsambleja Biblike
864 visualizações32 slides

Mais de Asambleja Biblike(20)

E TERE KESHILLA E PERENDISEE TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISE
Asambleja Biblike544 visualizações
Larg perendiseLarg perendise
Larg perendise
Asambleja Biblike327 visualizações
Si t'i mundim tundimetSi t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimet
Asambleja Biblike779 visualizações
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
Asambleja Biblike401 visualizações
Bibla rreth punesBibla rreth punes
Bibla rreth punes
Asambleja Biblike864 visualizações
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHMEPOHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
Asambleja Biblike467 visualizações
TE VARROSUR NE PAGEZIMTE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIM
Asambleja Biblike484 visualizações
Jezusi eshte ZotJezusi eshte Zot
Jezusi eshte Zot
Asambleja Biblike1K visualizações
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Asambleja Biblike382 visualizações
Josia - Një zemër e mallëngjyerJosia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyer
Asambleja Biblike306 visualizações
Mos u mashtroni!Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!
Asambleja Biblike439 visualizações
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organikeKujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Asambleja Biblike315 visualizações
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
Asambleja Biblike456 visualizações
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Asambleja Biblike828 visualizações
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Asambleja Biblike923 visualizações
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesencialeÇeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Asambleja Biblike329 visualizações
LIBËR KËNGËSHLIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSH
Asambleja Biblike8.9K visualizações
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
Asambleja Biblike274 visualizações
DY NATYRAT E BESIMTARITDY NATYRAT E BESIMTARIT
DY NATYRAT E BESIMTARIT
Asambleja Biblike390 visualizações
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
Asambleja Biblike430 visualizações

FESTAT SOLEMNE plus zbatime - Lluka 22

 • 1. “KAM DËSHIRË TË MADHE”  “Dëshira është thelbi i një njeriu”  “Dëshirë, si atom, është Citime për të shpërthyese me forcë krijuese” kujtuar
 • 2. “KAM DËSHIRË TË MADHE”  Për të keqen - pushtet, fuqi, para  “"L'enfer est plein de bonnes volontés et désirs"– Bernard of Clairvaux  ferr është e mbushur me dëshira të mira  (hell is full of good wishes and desires)
 • 3. “KAM DËSHIRË TË MADHE”  Për të mirën – Olimpiadë, Mjekësi (L. Pasteur), Shkencë (T. Edison)
 • 4. “KAM DËSHIRË TË MADHE”  Lluka 22:15 Atëherë ai u tha atyre: “Kam pasur dëshirë të madhe ta ha këtë Pashkë bashkë me ju, para se të vuaj,
 • 5. FESTAT E JEHOVAHUT (LLUKA 22)  Lu 22:1 Ndërkaq po afrohej festa e të Ndormëve, që quhet Pashkë.
 • 6. Janar 5 Festa e Borive 6 Dita e Shlyerjes (Yom Kippur) 7 Festa e Kasolleve Pranverë 1 Pashka 2 Festa e ndormeve 3 Fruti i parë 4 Dita e Korrik Rrëshajëve
 • 7. FESTAT SOLEMNE Festa e Prodhimi i ndormeve pare i korrjes Pashka Rrëshajëve Vdekja e Zbritja e Pendim Ringjallja Krishtit Frymës 1 Kor 15:20
 • 8. FESTAT SOLEMNE Festa e Dita e Festa e borive shlyerjes Kasolleve Rrëmbimi i Pendimi i Mbretëria Kishës Izraeit
 • 9. PERGATITJE V7-13  Lu 22:7 Tani erdhi dita e të Ndormëve, kur duhet therur flijimi i Pashkës.
 • 10. NJË BURRË?  Lu 22:10 Atëherë ai tha atyre: “Ja, kur të hyni në qytet, do t’ju dalë përpara një njeri që mban një brokë uji; ndiqeni në shtëpinë ku ai do të hyjë.
 • 11. PASHKA E FUNDIT  15 Atëherë ai u tha atyre: “Kam pasur dëshirë të madhe ta ha këtë Pashkë bashkë me ju, para se të vuaj,  16 sepse po ju them se nuk do të ha më të tillë derisa ajo të plotësohet në mbretërinë e Perëndisë’’  17 Pastaj mori kupën, falenderoi, dhe tha: “Merrnie këtë dhe ndanie midis jush,  18 sepse unë po ju them se nuk do të pi më nga fryti i hardhisë derisa të vijë mbretëria e Perëndisë’’
 • 12. NE PERKUJTIMIN TIM  Lu 22:19 Pastaj mori bukën, falënderoi, e theu dhe ua dha atyre duke thënë: “Ky është trupi im, që është dhënë për ju; bëni këtë në përkujtimin tim’’  Lu 22:20 Po kështu, pas darkës, mori kupën duke thënë: “Kjo kupë është besëlidhja e re në gjakun tim, që është derdhur për ju.
 • 13. BESËLIDHJA E RE?  Besëlidhja e Re është bërë me shtëpinë e Izraelit dhe shtëpinë e Judas (Jer. 31:31) dhe ia kalon Besëlidhjes së Vjetër (Moisiu).  Jer 31:31 Ja do të vijnë ditët," thotë Zoti, "në të cilat do të vendos një besëlidhje të re me shtëpinë e Izraelit dhe me shtëpinë e Judës;
 • 14. BESËLIDHJA E RE?  Kjo ka një priftëri më të mirë, një kryeprift më të mirë, flijim më të mirë, altar më të mirë dhe qëndron në premtime më të mira (Heb. 7-9).  Në të Perëndia premton pa kushte:  një zemër që do të bëjë vullnetin e Perëndisë (Jer. 31:33);  njohuri të përgjithshme të ligjit në Izrael (Jer. 31:34);  falje dhe moskujtim të mëkateve (Jer 31)  dhe vazhdimësi të kombit përgjithmonë (Jer. 31:35-37).
 • 15. BESËLIDHJA E RE?  Jer 31:35 Kështu thotë Zoti, që ka dhënë diellin për dritën e ditës dhe i ka dhënë ligje hënës dhe yjeve për dritën e natës, që e larton detin dhe i bën dallgët të uturijnë, emri i të cilit është Zoti, i ushtrive.  Jer 31:36 "Në qoftë se këto ligje do të binin përpara meje," thotë Zoti, "atëherë edhe pasardhësit e Izraelit do të pushonin së qeni një komb përpara meje përjetë".  Eze 36:28 Do të banoni në vendin që u dhashë etërve tuaj; ju do të jeni populli im dhe unë do të jem Perëndia juaj.
 • 16. BESËLIDHJA E RE?  Izraeli, si komb nuk i ka shijuar akoma privilegjet e besëlidhjes së re, por kjo do të ndodhë me Ardhjen e Dytë.  Ndërkohë, besimtarët e vërtetë gëzojnë disa nga bekimet e besëlidhjes. P.sh. shijojnë faljen edhe moskujtimin e mëkateve (Heb. 10:16-17).  “Bëni këtë në përkujtimin tim”
 • 17. SA SHPESH?  Vep 20:7 Ditën e parë të javës, kur ishin mbledhur dishepujt për të thyer bukën,.  “Kam dëshirë të madhe”  Thuhet që është takimi më i rëndësishëm i kishës  Ku je të dielen?
 • 18. 1 KOR 11 – NJE SHTESE  27 Prandaj ai që ha nga kjo bukë ose pi nga kjo kupë e Zotit padenjësisht, do të jetë fajtor i trupit dhe i gjakut të Zotit.  28 Por secili të shqyrtojë vetveten dhe kështu të hajë nga buka e të pijë nga kupa,  29 sepse ai që ha dhe pi padenjësisht, ha dhe pi një dënim për veten e tij, sepse nuk e dallon trupin e Zotit.
 • 19. SHENJTERI  1Co 5:7 Hiqni, pra, majanë e vjetër, që të jeni një brumë i ri, siç jeni pa maja; sepse pashka jonë, që është Krishti, u flijua për ne.
 • 20. NE KISHEN E HERSHME?  1Kor 14:26 Ç’duhet bërë, pra, o vëllezër? Kur të mblidheni, secili nga ju ka një psalm, një mësim, fjalim në gjuhë tjetër, zbulesë, interpretim, çdo gjë le të bëhet për ndërtim.  Ex 23:15 . . . askush nuk do të paraqitet para meje duarbosh.  “Kam dëshirë të madhe”
 • 21. DISA RREGULLA  1Kor 14:34 Gratë tuaja të heshtin në kishë, sepse nuk u lejohet të flasin, por duhet të nënshtrohen, sikurse thotë edhe ligji.  1Kor 14:35 Dhe në qoftë se duan të mësojnë ndonjë gjë, le të pyesin burrat e tyre në shtëpi, sepse është e turpshme për gratë të flasin në kishë.
 • 22. DISA RREGULLA  1Kor 11:3 Por dua që të dini se kreu i çdo njeriu është Krishti, edhe kreu i gruas është burri; edhe kreu i Krishtit është Perëndia.  1Kor11:4 Çdo burrë, kur lutet ose profetizon kokëmbuluar, turpëron kryet e tij.  1Kor 11:5 Edhe çdo grua, që lutet ose profetizon kokëzbuluar, turpëron kryet e saj, sepse është njëlloj sikur të ishte e rruar.  1Co 11:10 Prandaj gruaja, për shkak të engjëjve, duhet të ketë një shenjë pushteti mbi kryet.
 • 23. PERFUNDIM – PASHKA E VERTETE  Gjo 1:29 Të nesërmen, Gjoni e pa Jezusin që po vinte drejt tij dhe tha: “Ja, Qengji i Perëndisë, që heq mëkatin e botës!”  “Ja, Qengji i Perëndisë! A i ka hequr mëkatet e mia?”