E TERE KESHILLA E PERENDISE

Asambleja Biblike
Asambleja BiblikeMedia Center em Asambleja Biblike
E TERE KESHILLA E PERENDISE
18 Pastaj Jezusi u afrua dhe u foli atyre duke thënë: “Mua më
është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë.
19 Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt duke i
pagëzuar në emër të Atit e të Birit e të Frymës së Shenjtë,
20 dhe duke i mësuar të zbatojnë gjërat që unë ju kam
urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët, deri në mbarim të
botës. Amen” | MATEU 28
1/15/2017 Shërbesa e Fjalës 2
27 Dhe, duke zënë fill nga
Moisiu dhe nga profetët,
ai u shpjegoi atyre
Shkrimet gjërat që i takonin atij.
| LUKA 24
1/15/2017 Shërbesa e Fjalës 3
18 Sepse në të vërtetë ju them:
Deri sa qielli dhe toka të kalojnë
a
nuk do të kalojnë, para se të
plotësohet gjithçka. | MATEU 5
1/15/2017 Shërbesa e Fjalës 4
24 Prandaj, ai që i dëgjon këto
fjalë të mia dhe i vë në praktikë,
mund të krahasohet prej meje
me një njeri të zgjuar.... |
MATEU 7
1/15/2017 Shërbesa e Fjalës 5
26 Përkundrazi ai që i dëgjon
këto fjalë dhe nuk i vë në
praktikë, do të krahasohet me
një njeri budalla.... | MATEU 7
1/15/2017 Shërbesa e Fjalës 6
16 Shkrimi është i
frymëzuar nga Perëndia dhe i
dobishëm për mësim, bindje,
ndreqje dhe për edukim me
drejtësi,
17 që të jetë i
përkryer, i pajisur për
çdo vepër të mirë. | 2 TIM. 3:16
1/15/2017 Shërbesa e Fjalës 7
• Të ndihmojmë njëri-tjetrin
për të kuptuar vlerën dhe
ndikimin që kanë pjesë të
caktuara të Fjalës në jetën
tonë.
1/15/2017 Shërbesa e Fjalës 8
1. Që Fjala e Perëndisë të jetë e
fuqishme në jetët tona
2. Që Fjala e Perëndisë (që
Perëndia)
kur jemi në vendet e
punës, në shtëpitë tona, në
aktivitete sportive, !
3. Psalmi 119:105
1/15/2017 Shërbesa e Fjalës 9
VEPRAT 20
29 Në fakt unë e di se, pas
largimit tim, do të hyjnë midis
jush ujqër grabitqarë, që nuk
do ta kursejnë tufën,
30 edhe vetë midis jush do të
dalin njerëz që do të flasin gjëra
të çoroditura që të tërheqin pas
vetes dishepujt.
1/15/2017 Shërbesa e Fjalës 10
VEPRAT 20
31 Prandaj rrini zgjuar, dhe
mbani mend se për
, ditë e natë, nuk pushova
kurrë të me
lot.
1/15/2017 Shërbesa e Fjalës 11
VEPRAT 20
32 Dhe tani, o vëllezër, unë po
ju lë te dhe te
, që është në gjendje
t’ju dhe t’ju japë
në mes të të gjithë
të shenjtëruarve.
1/15/2017 Shërbesa e Fjalës 12
Shembulli #1:
34 Pas kësaj, Jozueu lexoi
fjalët e ligjit, dhe
, ashtu si shkruhet në
librin e ligjit. | JOZUEU 8
1/15/2017 Shërbesa e Fjalës 13
Shembulli #1:
35 Nga ato që kishte
urdhëruar Moisiu, Jozueu
përpara
gjithë asamblesë së Izraelit,
duke përfshirë gratë, fëmijët
dhe të huajt që banonin në mes
tyre. | JOZUEU 8
1/15/2017 Shërbesa e Fjalës 14
Shembulli #2:
5 Ezdra e hapi librin në prani të
të gjithë popullit, sepse rrinte
më lart se tërë populli; sa e
hapi, tërë populli u ngrit në
këmbë. | EZDRA 8
1/15/2017 Shërbesa e Fjalës 15
Shembulli #2:
8 Ata lexonin në librin e ligjit të
Perëndisë në mënyrë të qartë,
duke shpjeguar domethënien e
tij, me qëllim që të kuptonin atë
që lexohej. | EZDRA 8
1/15/2017 Shërbesa e Fjalës 16
Shembulli #3:
27 sepse nuk u tërhoqa prapa
për të mos ju treguar
. | VEPRAT
20
1/15/2017 Shërbesa e Fjalës 17
• Ungjilli sipas Gjonit
• (1) Njihe Biblën tënde
• (2) Jeta e krishterë
• (3) Shërbesa e krishterë
• Ungjilli i Krishtit!
• Zbatime praktike, inkurajime,
sfida, paralajmërime, nxitje,
ndreqje!
1/15/2017 Shërbesa e Fjalës 18
1 Timoteut 4:13
Si të dëgjojmë?
1. Një shpirt i përgatitur
2. Një mendje e mprehtë
3. Një pasazh i hapur
4. Një qëndrim i duhur
5. Një përgjigje e bindur
1/15/2017 Shërbesa e Fjalës 19
Zbatime
1 de 19

Recomendados

Luka8a - Gratë që i shërbenin Jezusit por
Luka8a - Gratë që i shërbenin JezusitLuka8a - Gratë që i shërbenin Jezusit
Luka8a - Gratë që i shërbenin JezusitAsambleja Biblike
251 visualizações23 slides
Muhamed muteveli esh shaëraviu - sfida vlen edhe për sot dhe do të vazhdoj por
Muhamed muteveli esh shaëraviu - sfida vlen edhe për sot dhe do të vazhdojMuhamed muteveli esh shaëraviu - sfida vlen edhe për sot dhe do të vazhdoj
Muhamed muteveli esh shaëraviu - sfida vlen edhe për sot dhe do të vazhdojLibra Islame
89 visualizações2 slides
Luka 8 - Shembelltyra e mbjellesit por
Luka 8 - Shembelltyra e mbjellesitLuka 8 - Shembelltyra e mbjellesit
Luka 8 - Shembelltyra e mbjellesitAsambleja Biblike
368 visualizações26 slides
Ardhja e Krishtit (Luka12c) por
Ardhja e Krishtit (Luka12c)Ardhja e Krishtit (Luka12c)
Ardhja e Krishtit (Luka12c)Asambleja Biblike
470 visualizações21 slides
Mos u mashtroni! por
Mos u mashtroni!Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!Asambleja Biblike
439 visualizações22 slides
LIBËR KËNGËSH por
LIBËR KËNGËSHLIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSHAsambleja Biblike
9K visualizações417 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de Asambleja Biblike

Larg perendise por
Larg perendiseLarg perendise
Larg perendiseAsambleja Biblike
327 visualizações26 slides
Si t'i mundim tundimet por
Si t'i mundim tundimetSi t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimetAsambleja Biblike
780 visualizações32 slides
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko) por
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)Asambleja Biblike
401 visualizações7 slides
Jeta e kishës por
Jeta e kishësJeta e kishës
Jeta e kishësAsambleja Biblike
410 visualizações22 slides
Bibla rreth punes por
Bibla rreth punesBibla rreth punes
Bibla rreth punesAsambleja Biblike
864 visualizações32 slides
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME por
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHMEPOHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHMEAsambleja Biblike
467 visualizações51 slides

Mais de Asambleja Biblike(20)

Larg perendise por Asambleja Biblike
Larg perendiseLarg perendise
Larg perendise
Asambleja Biblike327 visualizações
Si t'i mundim tundimet por Asambleja Biblike
Si t'i mundim tundimetSi t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimet
Asambleja Biblike780 visualizações
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko) por Asambleja Biblike
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
Asambleja Biblike401 visualizações
Jeta e kishës por Asambleja Biblike
Jeta e kishësJeta e kishës
Jeta e kishës
Asambleja Biblike410 visualizações
Bibla rreth punes por Asambleja Biblike
Bibla rreth punesBibla rreth punes
Bibla rreth punes
Asambleja Biblike864 visualizações
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME por Asambleja Biblike
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHMEPOHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
Asambleja Biblike467 visualizações
TE VARROSUR NE PAGEZIM por Asambleja Biblike
TE VARROSUR NE PAGEZIMTE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIM
Asambleja Biblike484 visualizações
Jezusi eshte Zot por Asambleja Biblike
Jezusi eshte ZotJezusi eshte Zot
Jezusi eshte Zot
Asambleja Biblike1K visualizações
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2 por Asambleja Biblike
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Asambleja Biblike528 visualizações
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1) por Asambleja Biblike
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Asambleja Biblike382 visualizações
Josia - Një zemër e mallëngjyer por Asambleja Biblike
Josia - Një zemër e mallëngjyerJosia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyer
Asambleja Biblike306 visualizações
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës? por Asambleja Biblike
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
Asambleja Biblike622 visualizações
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh! por Asambleja Biblike
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Asambleja Biblike685 visualizações
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike por Asambleja Biblike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organikeKujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Asambleja Biblike315 visualizações
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe por Asambleja Biblike
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
Asambleja Biblike456 visualizações
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2 por Asambleja Biblike
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Asambleja Biblike828 visualizações
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1 por Asambleja Biblike
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Asambleja Biblike923 visualizações
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale por Asambleja Biblike
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesencialeÇeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Asambleja Biblike329 visualizações
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013! por Asambleja Biblike
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
Asambleja Biblike274 visualizações
DY NATYRAT E BESIMTARIT por Asambleja Biblike
DY NATYRAT E BESIMTARITDY NATYRAT E BESIMTARIT
DY NATYRAT E BESIMTARIT
Asambleja Biblike390 visualizações

E TERE KESHILLA E PERENDISE

 • 2. 18 Pastaj Jezusi u afrua dhe u foli atyre duke thënë: “Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë. 19 Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt duke i pagëzuar në emër të Atit e të Birit e të Frymës së Shenjtë, 20 dhe duke i mësuar të zbatojnë gjërat që unë ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët, deri në mbarim të botës. Amen” | MATEU 28 1/15/2017 Shërbesa e Fjalës 2
 • 3. 27 Dhe, duke zënë fill nga Moisiu dhe nga profetët, ai u shpjegoi atyre Shkrimet gjërat që i takonin atij. | LUKA 24 1/15/2017 Shërbesa e Fjalës 3
 • 4. 18 Sepse në të vërtetë ju them: Deri sa qielli dhe toka të kalojnë a nuk do të kalojnë, para se të plotësohet gjithçka. | MATEU 5 1/15/2017 Shërbesa e Fjalës 4
 • 5. 24 Prandaj, ai që i dëgjon këto fjalë të mia dhe i vë në praktikë, mund të krahasohet prej meje me një njeri të zgjuar.... | MATEU 7 1/15/2017 Shërbesa e Fjalës 5
 • 6. 26 Përkundrazi ai që i dëgjon këto fjalë dhe nuk i vë në praktikë, do të krahasohet me një njeri budalla.... | MATEU 7 1/15/2017 Shërbesa e Fjalës 6
 • 7. 16 Shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, bindje, ndreqje dhe për edukim me drejtësi, 17 që të jetë i përkryer, i pajisur për çdo vepër të mirë. | 2 TIM. 3:16 1/15/2017 Shërbesa e Fjalës 7
 • 8. • Të ndihmojmë njëri-tjetrin për të kuptuar vlerën dhe ndikimin që kanë pjesë të caktuara të Fjalës në jetën tonë. 1/15/2017 Shërbesa e Fjalës 8
 • 9. 1. Që Fjala e Perëndisë të jetë e fuqishme në jetët tona 2. Që Fjala e Perëndisë (që Perëndia) kur jemi në vendet e punës, në shtëpitë tona, në aktivitete sportive, ! 3. Psalmi 119:105 1/15/2017 Shërbesa e Fjalës 9
 • 10. VEPRAT 20 29 Në fakt unë e di se, pas largimit tim, do të hyjnë midis jush ujqër grabitqarë, që nuk do ta kursejnë tufën, 30 edhe vetë midis jush do të dalin njerëz që do të flasin gjëra të çoroditura që të tërheqin pas vetes dishepujt. 1/15/2017 Shërbesa e Fjalës 10
 • 11. VEPRAT 20 31 Prandaj rrini zgjuar, dhe mbani mend se për , ditë e natë, nuk pushova kurrë të me lot. 1/15/2017 Shërbesa e Fjalës 11
 • 12. VEPRAT 20 32 Dhe tani, o vëllezër, unë po ju lë te dhe te , që është në gjendje t’ju dhe t’ju japë në mes të të gjithë të shenjtëruarve. 1/15/2017 Shërbesa e Fjalës 12
 • 13. Shembulli #1: 34 Pas kësaj, Jozueu lexoi fjalët e ligjit, dhe , ashtu si shkruhet në librin e ligjit. | JOZUEU 8 1/15/2017 Shërbesa e Fjalës 13
 • 14. Shembulli #1: 35 Nga ato që kishte urdhëruar Moisiu, Jozueu përpara gjithë asamblesë së Izraelit, duke përfshirë gratë, fëmijët dhe të huajt që banonin në mes tyre. | JOZUEU 8 1/15/2017 Shërbesa e Fjalës 14
 • 15. Shembulli #2: 5 Ezdra e hapi librin në prani të të gjithë popullit, sepse rrinte më lart se tërë populli; sa e hapi, tërë populli u ngrit në këmbë. | EZDRA 8 1/15/2017 Shërbesa e Fjalës 15
 • 16. Shembulli #2: 8 Ata lexonin në librin e ligjit të Perëndisë në mënyrë të qartë, duke shpjeguar domethënien e tij, me qëllim që të kuptonin atë që lexohej. | EZDRA 8 1/15/2017 Shërbesa e Fjalës 16
 • 17. Shembulli #3: 27 sepse nuk u tërhoqa prapa për të mos ju treguar . | VEPRAT 20 1/15/2017 Shërbesa e Fjalës 17
 • 18. • Ungjilli sipas Gjonit • (1) Njihe Biblën tënde • (2) Jeta e krishterë • (3) Shërbesa e krishterë • Ungjilli i Krishtit! • Zbatime praktike, inkurajime, sfida, paralajmërime, nxitje, ndreqje! 1/15/2017 Shërbesa e Fjalës 18 1 Timoteut 4:13
 • 19. Si të dëgjojmë? 1. Një shpirt i përgatitur 2. Një mendje e mprehtë 3. Një pasazh i hapur 4. Një qëndrim i duhur 5. Një përgjigje e bindur 1/15/2017 Shërbesa e Fjalës 19 Zbatime

Notas do Editor

 1. 1. A Prepared Soul Listening to a sermon correctly starts long before the preacher stands up and opens his mouth. It starts when we pray for the preacher, asking God to bless the time he will spend studying the Bible. This is one of the reasons that, when it comes to preaching, congregations generally get what they pray for. 2. A Perceptive Mind Being attentive requires self-discipline. Because our minds tend to wander when we worship, we end up daydreaming, counting ceiling tiles, checking status updates, or searching for outfits that don’t match. Many find it helpful to listen to a sermon with a pencil in hand. (Merr Biblën tënde me vete). Although taking notes is not required, it is an excellent way to stay focused during a sermon. 3. An Opened Passage Veprat 17:11 4. A Proper Position Paul thanked God that, when the first Christians in Thessalonica heard the Gospel, they “received it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God” (1 Thessalonians 2:13). Something important happens when we hear a good, biblical sermon: God speaks to us. Through the inward ministry of His Holy Spirit, He uses His Word to calm our fear, comfort our sorrow, disturb our conscience, expose our sin, proclaim God's grace, and reassure our faith. A word of warning here: the preacher's voice is not always the voice of God. It is only the voice of God when it is God’s Word that the preacher is faithfully and diligently proclaiming. 5. A Responsive Performance “But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves.” James 1:22 From time to time people will listen to preachers and just enjoy hearing them speak. In Mark 6:20, the Bible says Herod enjoyed listening to John the Baptist preach, even though John condemned Herod’s wrong marriage. Paradoxically, Herod managed to screen out the conviction of sin and just enjoy the style and manner of John’s speaking. If we are going to listen correctly to a sermon, we need to be ready to implement what the Spirit of God writes on our hearts into our lives. Good preaching always applies the Bible to daily life. It tells us what promises to believe, what sins to avoid, what divine attributes to praise, what virtues to cultivate, what goals to pursue, and what good works to perform. There is always something God wants us to do in response to the preaching of His Word. We are called to be “doers of the word, and not hearers only.”