CFARE MESON BIBLA PER MARTESEN?

Asambleja Biblike
Asambleja BiblikeMedia Center em Asambleja Biblike
KISHA SIPAS DHIATËS SË RE

 Çfarë do të thotë “kishë
 biblike”?
 Përse bëjmë këto gjëra?
                  Çdo javë
 Përse nuk bëjmë ato gjëra?

 Fjala e Perëndisë ka autoritet
 mbi praktikën tonë.
RREZIKU I TRADITËS (MARKU 7)

  9 U tha atyre akoma: “Ju jeni
  të shkathët për të anuluar
  urdhërimin e Perëndisë, për të
  zbatuar traditën tuaj.
TEMA E SOTME - FEJESË & MARTESË

  Fil 3:1 Së fundi, o vëllezërit e
  mi, gëzohuni në Zotin; për mua
  nuk është e rëndë t’ju shkruaj
  të njëjtat gjëra, po për ju është
  siguri.
TEMA E SOTME - FEJESË & MARTESË
 Heb 13:4 Martesa të nderohet
 nga të gjithë . . .
 Perëndia
 Çifti, prindërit, fiset
 1Th 4:5 jo me pasione epshi,
 si johebre që nuk e njohin
 Perëndinë,          Norma? Divorc
 kurorëshkelje, kurvëri,
 imoralitet
PËRSHKRIMI I MARTESËS (ZAN 2)

 Zan 2:18 Pastaj Zoti Perëndi tha:
 "Nuk është mirë që njeriu të jetë
 vetëm; unë do t’i bëj një ndihmë
 që i leverdis".
 Zan 2:21 Atëherë Zoti Perëndi e
 futi në një gjumë të thellë njeriun,
 të cilin e zuri gjumi; dhe mori një
 nga brinjët e tij dhe e mbylli
 mishin në atë vend.
ÇFARË DO TË THOTË MARTESA?

 Zan 2:22 Pastaj Zoti Perëndi
 me brinjën që i kishte hequr
 njeriut formoi një grua dhe e
 çoi te njeriu.
 1. Një mashkull dhe femër

 Shteti nuk është burimi i të
 vërtetës (dy mashkull, dy
 femra)
ÇFARË DO TË THOTË MARTESA?
 Zan 2:24 Për këtë arsye njeriu
 do të braktisë babanë dhe
 nënën e tij dhe do të bashkohet
 me gruan e tij, dhe do të jenë
 një mish i vetëm.
 2. Ndarje nga prindërit dhe
 marrje e saj (me qëllim të krijojë
 familjen e vetë)
 3. Një mish i vetëm (pa tjetër
 fizikisht)
MARIA & JOZEFI (LLUKA 1)
  Lluka 1:26 Në muajin e gjashtë, engjëlli
  Gabriel u dërgua nga Perëndia në një
  qytet të Galilesë, që quhej Nazaret,
  Lluka 1:27 te një e virgjër, që ishte e
  fejuar me një njeri që quhej Jozef, nga
  shtëpia e Davidit; dhe emri i virgjëreshës
  ishte Maria.
    Virgjër gjatë fejesës
  Lluka 1:31 Dhe ja, ti do të mbetesh
  shtatzënë dhe do të lindësh një djalë,
  dhe do t’ia vesh emrin Jezus.
JOZEF & MARIA (MAT 1)
 Mat 1:18 Tani lindja e Jezu
 Krishtit ndodhi në këtë mënyrë:
 Maria, nëna e tij, i ishte premtuar
 Jozefit, por para se të fillonin të
 rrinin bashkë, mbeti shtatzënë
 nga Frymën e Shenjtë.
 I ishte premtuar Jozefit
 Para se të fillonin të rrinin
 bashkë
JOZEF & MARIA

 19 Atëherë Jozefi, i fejuari i saj, i cili
 ishte njeri i drejtë dhe nuk donte ta
 poshtëronte botërisht, vendosi ta
 linte fshehtas.
 I fejuari i saj

 Botërisht?
NUK DONTE TA POSHTËRONTE BOTËRISHT

 Në mendjen e Jozefit, Maria
 kishte bërë kurvëri me tjetrin
 LiP 22:23-24 do t’i vritni me
 gurë
 “Ta poshtëronte botërisht” do të
 thotë që ata kishin bërë diçka
 zyrtarisht (p.sh. Gjendje civile)
GJENDJE CIVILE?

 Sipas traditës quhet celebrim.
 Jo biblike

 Më saktë: “Kemi bërë regjistrimin
 në zyrën e gjendjes civile.”
 Fejesa fillon, ajo bëhet gruaja e
 premtuar
 Por nuk është martesa sepse nuk
 plotëson përshkrimin e martesës.
JOZEF & MARIA (MAT 1)
  Por Jozefi nga dashuri vendosi ta linte
  fshehtas
  20 Por, ndërsa bluante me vete këto
  çështje, ja që iu shfaq në ëndërr një engjell
  i Zotit dhe i tha: “Jozef, bir i Davidit, mos ki
  frikë ta marrësh me vete Marinë si gruan
  tënde, sepse ç’është ngjizur në të është
  vepër e Frymës së Shenjtë.
  U bë gruaja kur e mori
AKUZA PËR KURVËRI

 Turp i madh për “njerëzit e drejtë”
 Sepse pas 30 vjetësh . . .

 Gjo 8:38 Unë flas për ç’kam parë
 tek Ati im, dhe ju bëni gjërat që
 keni parë tek ati juaj”.
 Gjo 8:41 Ju bëni veprat e atit
 tuaj”. Prandaj ata i thanë: “Ne nuk
 lindëm nga kurvërimi; ne kemi një
 Atë të vetëm: Perëndinë”.
KURVËRI?
 Por sipas traditës . . .
 Por sipas Biblës nëse burri nuk i
 ka lënë prindërit e tij që të
 krijojë familjen e vetë, atëherë
 quhet kurvëria.
 Të shijosh privilegjet e martesës
 pa plotësuar përgjegjësitë e
 martesës është mëkat kundër
 vajzës, prindërve të saj dhe
 Zotit!
FEJESË?
  Gjatë fejesës gjërat bëhen gati që burri ta
  marr më vonë me ndershmëri të fejuarën në
  shtëpinë e tij.
  Përgatitje financiarisht & shpirtërisht,
  pastërti morale, respekt, etj.
  koha përgatitje për për të kryer
   Zan 2:24 (martesë biblike)
  Jozefi, një njeri i drejtë, kuptoi kufirin dhe  Andreas & Liana
  domëthënien e fejesës! (nuk e njohu)
  Respektoi vajzën, prindërit, Zotin dhe
  domëthënien e fejesës!
  Ajo është vetëm gruaja e premtuar, jo gruaja.
JOZEF & MARIA (LLUKA 1 & MAT 1)

  24 Dhe Jozefi, si u zgjua nga
  gjumi, veproi ashtu siç e kishte
  urdhëruar engjëlli i Zotit dhe e
  mori pranë vetës gruan e tij;
   Lluka 1:27 e fejuar
   Mat 1:18 i premtuar Jozefit

   Mat 1:19 I fejuari i saj

   Tani në V24 - Gruan e tij
PROVIM

  Kur fillon dhe mbaron martesa?
KUR MBARON MARTESA?
 1Kor 7:39 Gruaja është e lidhur për
 sa kohë rron burri i saj; por, në qoftë
 se i vdes burri, ajo është e lirë të
 martohet me cilin të dojë, veçse kjo
 punë të bëhet në Zotin.
 Besimatar me besimtare!
 Edhe martesa është deri në vdekje
 (deri sa ai rron)
 Tradita - një grua e ve të mbetet pa
 martuar deri në vdekje?
KUR FILLON MARTESA?
 Zan 2:24 Për këtë arsye njeriu do të
 braktisë babanë dhe nënën e tij dhe
 do të bashkohet me gruan e tij, dhe
 do të jenë një mish i vetëm.
 3 kritere themelore duhet të
 përmbushen
 1. Mashkull dhe femër
 2. Ndarja nga prindërit
 3. Bashkohen fizikisht
MARTESË NË DHR
 Martesa = greqisht: Gamos
 Anglisht: Marriage/Wedding
 Heb 13:4 Martesa [gamos] të
 nderohet nga të gjithë dhe shtrati
 martesor i papërlyer, sepse
 Perëndia do të gjykojë kurvarët dhe
 kurorëshkelësit.
 POR fatkeqësisht përkthehet edhe
 si “dasmë”, nganjëherë në
 mënyren jo biblike.
GOSTIA E DASMËS?

 Zbu 19:9 Dhe më tha: “Shkruaj:
 Lum ata që janë ftuar në gostinë e
 dasmës [gamos] së Qengjit”.
 Gostia e dasmës???

 Zbu 19:9 Dhe më tha: “Shkruaj:
 Lum ata që janë ftuar në gostinë e
 martesës [gamos] së Qengjit”.
MARTESA E QENGJIT

  Zbu 19:7 Le të gëzohemi
  dhe të ngazëllohemi dhe le
  t’i japim atij lavdi, sepse
  erdhi dasma [martesa] e
  Qengjit dhe nusja e tij
  është përgatitur!
MARTESË NË DHR
  Sipas DhR martesa Biblike nuk është çfarë
  bëhet në gjendjen civile!
  Fejesë, gruaja e “premtuar”
  Kur vjen “dasma” kemi celebrimin e vërtetë
  të martesës
  Përfundimi i fejesë/premtimit
  1. Vazhdojnë së bashku “si një mish” (të
  njihni njeri- tjetrin)
  2. të ndarë nga prindërit
  Atëherë martesa biblike fillon.
  Edhe besimtarët nderojnë Zotin me një
  ceremoni
Një djalë dhe      SKEMA BIBLIKE
një vajzë dashurohenFejohen
(përgatitje për një jetë bashkë, pastërti morale)Dasmë/Festë
Bekimi nga Kisha (Zoti nderohet)


Jetojnë bashkë duke shijuar privilegjet e martesës
QËLLIMET E MARTESËS

 Zan 2:18 "Nuk është mirë që
 njeriu të jetë vetëm; unë do t’i bëj
 një ndihmë që i leverdis".
 Fëmijë

 Ef 5:32 në lidhjen me Krishtin
 dhe me kishën.
 1Kor 16:15 ju e njihni familjen e
 Stefanas . . . që i janë kushtuar
 shërbesës së shenjtorëve
SHPETIM

  Gjo 1:12 por të gjithë atyre
  që e pranuan, ai u dha
  pushtetin të bëhen bij të
  Perëndisë, atyre që besojnë
  në emrin e tij,
ZBATIME PËR SOT

 Kishë sipas Dhiatës së re
 Ro 12:2 Dhe mos u konformoni
 me këtë botë, por transformohuni
 me anë të ripërtëritjes së mendjes
 suaj, që të provoni cili është i miri,
 i pëlqyeri dhe i përsosuri vullnet i
 Perëndisë.
 Le të nderojmë Erin dhe Morenën
CFARE MESON BIBLA PER MARTESEN?
1 de 29

Recomendados

Agjerimi dhe Kisha sipas Dhiates se Re por
Agjerimi dhe Kisha sipas Dhiates se ReAgjerimi dhe Kisha sipas Dhiates se Re
Agjerimi dhe Kisha sipas Dhiates se ReAsambleja Biblike
538 visualizações26 slides
Psalmi 40 - Misherimi i Mesias por
Psalmi 40 - Misherimi i MesiasPsalmi 40 - Misherimi i Mesias
Psalmi 40 - Misherimi i MesiasAsambleja Biblike
323 visualizações17 slides
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 62 (14 Shkurt 2019) por
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 62 (14 Shkurt 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 62 (14 Shkurt 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 62 (14 Shkurt 2019) VatraBiblike
32 visualizações5 slides
Përmbledhja e Personit të Krishtit por
Përmbledhja e Personit të KrishtitPërmbledhja e Personit të Krishtit
Përmbledhja e Personit të KrishtitAsambleja Biblike
616 visualizações29 slides
Luka 13 - Shëmbëlltyra dhe Dera e Ngushtë por
Luka 13 - Shëmbëlltyra dhe Dera e NgushtëLuka 13 - Shëmbëlltyra dhe Dera e Ngushtë
Luka 13 - Shëmbëlltyra dhe Dera e NgushtëAsambleja Biblike
258 visualizações24 slides
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017) por
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)VatraBiblike
13 visualizações5 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

DY NATYRAT E BESIMTARIT por
DY NATYRAT E BESIMTARITDY NATYRAT E BESIMTARIT
DY NATYRAT E BESIMTARITAsambleja Biblike
390 visualizações16 slides
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 55 (13 Dhjetor 2018) por
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 55 (13 Dhjetor 2018) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 55 (13 Dhjetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 55 (13 Dhjetor 2018) Azbiela Meta
20 visualizações5 slides
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 6 (26 Tetor 2017 ) por
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 6 (26 Tetor 2017 )Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 6 (26 Tetor 2017 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 6 (26 Tetor 2017 )VatraBiblike
12 visualizações5 slides
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 81 ( 05 Shtator 2019) por
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 81 ( 05 Shtator 2019)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 81 ( 05 Shtator 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 81 ( 05 Shtator 2019)VatraBiblike
37 visualizações8 slides
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës? por
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?Asambleja Biblike
622 visualizações32 slides
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re) por
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)Asambleja Biblike
204 visualizações18 slides

Mais procurados(20)

DY NATYRAT E BESIMTARIT por Asambleja Biblike
DY NATYRAT E BESIMTARITDY NATYRAT E BESIMTARIT
DY NATYRAT E BESIMTARIT
Asambleja Biblike390 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 55 (13 Dhjetor 2018) por Azbiela Meta
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 55 (13 Dhjetor 2018) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 55 (13 Dhjetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 55 (13 Dhjetor 2018)
Azbiela Meta20 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 6 (26 Tetor 2017 ) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 6 (26 Tetor 2017 )Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 6 (26 Tetor 2017 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 6 (26 Tetor 2017 )
VatraBiblike12 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 81 ( 05 Shtator 2019) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 81 ( 05 Shtator 2019)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 81 ( 05 Shtator 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 81 ( 05 Shtator 2019)
VatraBiblike37 visualizações
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës? por Asambleja Biblike
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
Asambleja Biblike622 visualizações
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re) por Asambleja Biblike
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Asambleja Biblike204 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 50 ( 8 Nentor 2018) por Azbiela Meta
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 50 ( 8 Nentor 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 50 ( 8 Nentor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 50 ( 8 Nentor 2018)
Azbiela Meta29 visualizações
PARALAJMERIME SOLEMNE por Asambleja Biblike
PARALAJMERIME SOLEMNEPARALAJMERIME SOLEMNE
PARALAJMERIME SOLEMNE
Asambleja Biblike173 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 66 ( 14 Mars 2019) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 66 ( 14 Mars 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 66 ( 14 Mars 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 66 ( 14 Mars 2019)
VatraBiblike31 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 42 ( 13 shtator 2018 ) por Azbiela Meta
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 42 ( 13 shtator 2018 )Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 42 ( 13 shtator 2018 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 42 ( 13 shtator 2018 )
Azbiela Meta30 visualizações
DUNTITË FRYMËRORE - Kisha sipas Dhiatës së Re por Asambleja Biblike
DUNTITË FRYMËRORE - Kisha sipas Dhiatës së ReDUNTITË FRYMËRORE - Kisha sipas Dhiatës së Re
DUNTITË FRYMËRORE - Kisha sipas Dhiatës së Re
Asambleja Biblike222 visualizações
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b por Asambleja Biblike
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22bTË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
Asambleja Biblike268 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 46 (11 Tetor 2018) por Azbiela Meta
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 46 (11 Tetor 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 46 (11 Tetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 46 (11 Tetor 2018)
Azbiela Meta23 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 77 ( 13 Qershor 2019) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 77 ( 13 Qershor 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 77 ( 13 Qershor 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 77 ( 13 Qershor 2019)
VatraBiblike26 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 84 ( 19 Shtator 2019) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 84 ( 19 Shtator 2019)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 84 ( 19 Shtator 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 84 ( 19 Shtator 2019)
VatraBiblike23 visualizações
30-Ditet (Albanian) Booklet por xodigoguy
30-Ditet (Albanian) Booklet30-Ditet (Albanian) Booklet
30-Ditet (Albanian) Booklet
xodigoguy1K visualizações
KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7 por Asambleja Biblike
KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7
KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7
Asambleja Biblike933 visualizações
Dr. musli vërbani dasma apo martesa por Libra Islame
Dr. musli vërbani  dasma apo martesaDr. musli vërbani  dasma apo martesa
Dr. musli vërbani dasma apo martesa
Libra Islame371 visualizações
HISTORIA E TIJ - Krishti në Psalmet por Asambleja Biblike
HISTORIA E TIJ - Krishti në PsalmetHISTORIA E TIJ - Krishti në Psalmet
HISTORIA E TIJ - Krishti në Psalmet
Asambleja Biblike430 visualizações

Similar a CFARE MESON BIBLA PER MARTESEN?

Marta dhe Maria por
Marta dhe MariaMarta dhe Maria
Marta dhe MariaAsambleja Biblike
569 visualizações26 slides
Luka8a - Gratë që i shërbenin Jezusit por
Luka8a - Gratë që i shërbenin JezusitLuka8a - Gratë që i shërbenin Jezusit
Luka8a - Gratë që i shërbenin JezusitAsambleja Biblike
251 visualizações23 slides
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike por
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblikeKISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblikeAsambleja Biblike
326 visualizações25 slides
Te mbeshtetesh mbi Zotin por
Te mbeshtetesh mbi ZotinTe mbeshtetesh mbi Zotin
Te mbeshtetesh mbi ZotinAsambleja Biblike
287 visualizações20 slides
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 19 (25 Janar 2018) por
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 19 (25 Janar 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 19 (25 Janar 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 19 (25 Janar 2018)VatraBiblike
17 visualizações3 slides
ZBULESA 1 - Pjesa II por
ZBULESA 1 - Pjesa IIZBULESA 1 - Pjesa II
ZBULESA 1 - Pjesa IIAsambleja Biblike
290 visualizações22 slides

Similar a CFARE MESON BIBLA PER MARTESEN?(6)

Marta dhe Maria por Asambleja Biblike
Marta dhe MariaMarta dhe Maria
Marta dhe Maria
Asambleja Biblike569 visualizações
Luka8a - Gratë që i shërbenin Jezusit por Asambleja Biblike
Luka8a - Gratë që i shërbenin JezusitLuka8a - Gratë që i shërbenin Jezusit
Luka8a - Gratë që i shërbenin Jezusit
Asambleja Biblike251 visualizações
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike por Asambleja Biblike
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblikeKISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
Asambleja Biblike326 visualizações
Te mbeshtetesh mbi Zotin por Asambleja Biblike
Te mbeshtetesh mbi ZotinTe mbeshtetesh mbi Zotin
Te mbeshtetesh mbi Zotin
Asambleja Biblike287 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 19 (25 Janar 2018) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 19 (25 Janar 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 19 (25 Janar 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 19 (25 Janar 2018)
VatraBiblike17 visualizações
ZBULESA 1 - Pjesa II por Asambleja Biblike
ZBULESA 1 - Pjesa IIZBULESA 1 - Pjesa II
ZBULESA 1 - Pjesa II
Asambleja Biblike290 visualizações

Mais de Asambleja Biblike

E TERE KESHILLA E PERENDISE por
E TERE KESHILLA E PERENDISEE TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISEAsambleja Biblike
544 visualizações19 slides
Larg perendise por
Larg perendiseLarg perendise
Larg perendiseAsambleja Biblike
327 visualizações26 slides
Si t'i mundim tundimet por
Si t'i mundim tundimetSi t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimetAsambleja Biblike
779 visualizações32 slides
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko) por
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)Asambleja Biblike
401 visualizações7 slides
Jeta e kishës por
Jeta e kishësJeta e kishës
Jeta e kishësAsambleja Biblike
410 visualizações22 slides
Bibla rreth punes por
Bibla rreth punesBibla rreth punes
Bibla rreth punesAsambleja Biblike
864 visualizações32 slides

Mais de Asambleja Biblike(20)

E TERE KESHILLA E PERENDISE por Asambleja Biblike
E TERE KESHILLA E PERENDISEE TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISE
Asambleja Biblike544 visualizações
Larg perendise por Asambleja Biblike
Larg perendiseLarg perendise
Larg perendise
Asambleja Biblike327 visualizações
Si t'i mundim tundimet por Asambleja Biblike
Si t'i mundim tundimetSi t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimet
Asambleja Biblike779 visualizações
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko) por Asambleja Biblike
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
Asambleja Biblike401 visualizações
Jeta e kishës por Asambleja Biblike
Jeta e kishësJeta e kishës
Jeta e kishës
Asambleja Biblike410 visualizações
Bibla rreth punes por Asambleja Biblike
Bibla rreth punesBibla rreth punes
Bibla rreth punes
Asambleja Biblike864 visualizações
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME por Asambleja Biblike
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHMEPOHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
Asambleja Biblike467 visualizações
TE VARROSUR NE PAGEZIM por Asambleja Biblike
TE VARROSUR NE PAGEZIMTE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIM
Asambleja Biblike484 visualizações
Jezusi eshte Zot por Asambleja Biblike
Jezusi eshte ZotJezusi eshte Zot
Jezusi eshte Zot
Asambleja Biblike1K visualizações
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2 por Asambleja Biblike
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Asambleja Biblike528 visualizações
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1) por Asambleja Biblike
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Asambleja Biblike382 visualizações
Josia - Një zemër e mallëngjyer por Asambleja Biblike
Josia - Një zemër e mallëngjyerJosia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyer
Asambleja Biblike306 visualizações
Mos u mashtroni! por Asambleja Biblike
Mos u mashtroni!Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!
Asambleja Biblike439 visualizações
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh! por Asambleja Biblike
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Asambleja Biblike685 visualizações
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike por Asambleja Biblike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organikeKujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Asambleja Biblike315 visualizações
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe por Asambleja Biblike
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
Asambleja Biblike456 visualizações
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2 por Asambleja Biblike
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Asambleja Biblike828 visualizações
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1 por Asambleja Biblike
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Asambleja Biblike923 visualizações
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale por Asambleja Biblike
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesencialeÇeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Asambleja Biblike329 visualizações
LIBËR KËNGËSH por Asambleja Biblike
LIBËR KËNGËSHLIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSH
Asambleja Biblike9K visualizações

CFARE MESON BIBLA PER MARTESEN?

 • 1. KISHA SIPAS DHIATËS SË RE  Çfarë do të thotë “kishë biblike”?  Përse bëjmë këto gjëra? Çdo javë  Përse nuk bëjmë ato gjëra?  Fjala e Perëndisë ka autoritet mbi praktikën tonë.
 • 2. RREZIKU I TRADITËS (MARKU 7)  9 U tha atyre akoma: “Ju jeni të shkathët për të anuluar urdhërimin e Perëndisë, për të zbatuar traditën tuaj.
 • 3. TEMA E SOTME - FEJESË & MARTESË  Fil 3:1 Së fundi, o vëllezërit e mi, gëzohuni në Zotin; për mua nuk është e rëndë t’ju shkruaj të njëjtat gjëra, po për ju është siguri.
 • 4. TEMA E SOTME - FEJESË & MARTESË  Heb 13:4 Martesa të nderohet nga të gjithë . . .  Perëndia  Çifti, prindërit, fiset  1Th 4:5 jo me pasione epshi, si johebre që nuk e njohin Perëndinë, Norma? Divorc  kurorëshkelje, kurvëri, imoralitet
 • 5. PËRSHKRIMI I MARTESËS (ZAN 2)  Zan 2:18 Pastaj Zoti Perëndi tha: "Nuk është mirë që njeriu të jetë vetëm; unë do t’i bëj një ndihmë që i leverdis".  Zan 2:21 Atëherë Zoti Perëndi e futi në një gjumë të thellë njeriun, të cilin e zuri gjumi; dhe mori një nga brinjët e tij dhe e mbylli mishin në atë vend.
 • 6. ÇFARË DO TË THOTË MARTESA?  Zan 2:22 Pastaj Zoti Perëndi me brinjën që i kishte hequr njeriut formoi një grua dhe e çoi te njeriu.  1. Një mashkull dhe femër  Shteti nuk është burimi i të vërtetës (dy mashkull, dy femra)
 • 7. ÇFARË DO TË THOTË MARTESA?  Zan 2:24 Për këtë arsye njeriu do të braktisë babanë dhe nënën e tij dhe do të bashkohet me gruan e tij, dhe do të jenë një mish i vetëm.  2. Ndarje nga prindërit dhe marrje e saj (me qëllim të krijojë familjen e vetë)  3. Një mish i vetëm (pa tjetër fizikisht)
 • 8. MARIA & JOZEFI (LLUKA 1)  Lluka 1:26 Në muajin e gjashtë, engjëlli Gabriel u dërgua nga Perëndia në një qytet të Galilesë, që quhej Nazaret,  Lluka 1:27 te një e virgjër, që ishte e fejuar me një njeri që quhej Jozef, nga shtëpia e Davidit; dhe emri i virgjëreshës ishte Maria.  Virgjër gjatë fejesës  Lluka 1:31 Dhe ja, ti do të mbetesh shtatzënë dhe do të lindësh një djalë, dhe do t’ia vesh emrin Jezus.
 • 9. JOZEF & MARIA (MAT 1)  Mat 1:18 Tani lindja e Jezu Krishtit ndodhi në këtë mënyrë: Maria, nëna e tij, i ishte premtuar Jozefit, por para se të fillonin të rrinin bashkë, mbeti shtatzënë nga Frymën e Shenjtë.  I ishte premtuar Jozefit  Para se të fillonin të rrinin bashkë
 • 10. JOZEF & MARIA  19 Atëherë Jozefi, i fejuari i saj, i cili ishte njeri i drejtë dhe nuk donte ta poshtëronte botërisht, vendosi ta linte fshehtas.  I fejuari i saj  Botërisht?
 • 11. NUK DONTE TA POSHTËRONTE BOTËRISHT  Në mendjen e Jozefit, Maria kishte bërë kurvëri me tjetrin  LiP 22:23-24 do t’i vritni me gurë  “Ta poshtëronte botërisht” do të thotë që ata kishin bërë diçka zyrtarisht (p.sh. Gjendje civile)
 • 12. GJENDJE CIVILE?  Sipas traditës quhet celebrim.  Jo biblike  Më saktë: “Kemi bërë regjistrimin në zyrën e gjendjes civile.”  Fejesa fillon, ajo bëhet gruaja e premtuar  Por nuk është martesa sepse nuk plotëson përshkrimin e martesës.
 • 13. JOZEF & MARIA (MAT 1)  Por Jozefi nga dashuri vendosi ta linte fshehtas  20 Por, ndërsa bluante me vete këto çështje, ja që iu shfaq në ëndërr një engjell i Zotit dhe i tha: “Jozef, bir i Davidit, mos ki frikë ta marrësh me vete Marinë si gruan tënde, sepse ç’është ngjizur në të është vepër e Frymës së Shenjtë.  U bë gruaja kur e mori
 • 14. AKUZA PËR KURVËRI  Turp i madh për “njerëzit e drejtë”  Sepse pas 30 vjetësh . . .  Gjo 8:38 Unë flas për ç’kam parë tek Ati im, dhe ju bëni gjërat që keni parë tek ati juaj”.  Gjo 8:41 Ju bëni veprat e atit tuaj”. Prandaj ata i thanë: “Ne nuk lindëm nga kurvërimi; ne kemi një Atë të vetëm: Perëndinë”.
 • 15. KURVËRI?  Por sipas traditës . . .  Por sipas Biblës nëse burri nuk i ka lënë prindërit e tij që të krijojë familjen e vetë, atëherë quhet kurvëria.  Të shijosh privilegjet e martesës pa plotësuar përgjegjësitë e martesës është mëkat kundër vajzës, prindërve të saj dhe Zotit!
 • 16. FEJESË?  Gjatë fejesës gjërat bëhen gati që burri ta marr më vonë me ndershmëri të fejuarën në shtëpinë e tij.  Përgatitje financiarisht & shpirtërisht, pastërti morale, respekt, etj.  koha përgatitje për për të kryer Zan 2:24 (martesë biblike)  Jozefi, një njeri i drejtë, kuptoi kufirin dhe Andreas & Liana domëthënien e fejesës! (nuk e njohu)  Respektoi vajzën, prindërit, Zotin dhe domëthënien e fejesës!  Ajo është vetëm gruaja e premtuar, jo gruaja.
 • 17. JOZEF & MARIA (LLUKA 1 & MAT 1)  24 Dhe Jozefi, si u zgjua nga gjumi, veproi ashtu siç e kishte urdhëruar engjëlli i Zotit dhe e mori pranë vetës gruan e tij;  Lluka 1:27 e fejuar  Mat 1:18 i premtuar Jozefit  Mat 1:19 I fejuari i saj  Tani në V24 - Gruan e tij
 • 18. PROVIM  Kur fillon dhe mbaron martesa?
 • 19. KUR MBARON MARTESA?  1Kor 7:39 Gruaja është e lidhur për sa kohë rron burri i saj; por, në qoftë se i vdes burri, ajo është e lirë të martohet me cilin të dojë, veçse kjo punë të bëhet në Zotin.  Besimatar me besimtare!  Edhe martesa është deri në vdekje (deri sa ai rron)  Tradita - një grua e ve të mbetet pa martuar deri në vdekje?
 • 20. KUR FILLON MARTESA?  Zan 2:24 Për këtë arsye njeriu do të braktisë babanë dhe nënën e tij dhe do të bashkohet me gruan e tij, dhe do të jenë një mish i vetëm.  3 kritere themelore duhet të përmbushen  1. Mashkull dhe femër  2. Ndarja nga prindërit  3. Bashkohen fizikisht
 • 21. MARTESË NË DHR  Martesa = greqisht: Gamos  Anglisht: Marriage/Wedding  Heb 13:4 Martesa [gamos] të nderohet nga të gjithë dhe shtrati martesor i papërlyer, sepse Perëndia do të gjykojë kurvarët dhe kurorëshkelësit.  POR fatkeqësisht përkthehet edhe si “dasmë”, nganjëherë në mënyren jo biblike.
 • 22. GOSTIA E DASMËS?  Zbu 19:9 Dhe më tha: “Shkruaj: Lum ata që janë ftuar në gostinë e dasmës [gamos] së Qengjit”.  Gostia e dasmës???  Zbu 19:9 Dhe më tha: “Shkruaj: Lum ata që janë ftuar në gostinë e martesës [gamos] së Qengjit”.
 • 23. MARTESA E QENGJIT  Zbu 19:7 Le të gëzohemi dhe të ngazëllohemi dhe le t’i japim atij lavdi, sepse erdhi dasma [martesa] e Qengjit dhe nusja e tij është përgatitur!
 • 24. MARTESË NË DHR  Sipas DhR martesa Biblike nuk është çfarë bëhet në gjendjen civile!  Fejesë, gruaja e “premtuar”  Kur vjen “dasma” kemi celebrimin e vërtetë të martesës  Përfundimi i fejesë/premtimit  1. Vazhdojnë së bashku “si një mish” (të njihni njeri- tjetrin)  2. të ndarë nga prindërit  Atëherë martesa biblike fillon.  Edhe besimtarët nderojnë Zotin me një ceremoni
 • 25. Një djalë dhe SKEMA BIBLIKE një vajzë dashurohen Fejohen (përgatitje për një jetë bashkë, pastërti morale) Dasmë/Festë Bekimi nga Kisha (Zoti nderohet) Jetojnë bashkë duke shijuar privilegjet e martesës
 • 26. QËLLIMET E MARTESËS  Zan 2:18 "Nuk është mirë që njeriu të jetë vetëm; unë do t’i bëj një ndihmë që i leverdis".  Fëmijë  Ef 5:32 në lidhjen me Krishtin dhe me kishën.  1Kor 16:15 ju e njihni familjen e Stefanas . . . që i janë kushtuar shërbesës së shenjtorëve
 • 27. SHPETIM  Gjo 1:12 por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bij të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij,
 • 28. ZBATIME PËR SOT  Kishë sipas Dhiatës së re  Ro 12:2 Dhe mos u konformoni me këtë botë, por transformohuni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj, që të provoni cili është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosuri vullnet i Perëndisë.  Le të nderojmë Erin dhe Morenën