Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Eksempelrapport - Karrierebarometeret 2014(20)

Anúncio

Eksempelrapport - Karrierebarometeret 2014

 1. Resultater – DNV GLResultater – FIRMA AS
 2. Innhold Norges mest attraktive arbeidsgivere Penger kjøper suksess, eller? Videreutvikling av Karrierebarometeret Hva så? Resultater for FIRMA AS
 3. Representativt utvalg Kvinner Master Hjemfylke Studiested 69% vs. 60% 30% vs. 20% Gj.snitt.avvik: 0,45% Gj.snitt.avvik: 0,65% Respondenter: 8559 25% 20% 5% 3% 19% 29% Merkantile Ingeniør Juridiske IT Helse Samf.vit / humaniora
 4. Tilfredsstiller metodiske krav til forskning Attraktivitet (enkeltspørsmål) Attraktivitet (faktor med fem påstander) Intensjon om å søke jobb i virksomheten Reell jobbsøkeratferd ? .78 .84 .77 Korrelasjonen mellom virksomhetenes attraktivitetsskårer i 2013 og 2014 (test re-test reliabilitet) Korrelasjonen i skåren mellom to tilfeldig utvalgte grupper på 130 studenter (split-half reliabilitet) Stabilt mål 0,91 0,86 Relevant mål
 5. Økonomi og administrasjon Rangering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Arbeidsgiver Statoil Aker Solutions Orkla DNB Innovasjon Norge Deloitte EY Hydro PwC Microsoft Det Norske Oljeselskap Boston Consulting Group Norges Bank Nordea McKinsey & Company Kjennskap 99 % 95 % 89 % 98 % 93 % 73 % 86 % 97 % 75 % 99 % 88 % 66 % 97 % 98 % 70 % Attraktivitet 74,6 68,9 65,8 64,6 62,7 62,2 61,5 60,6 60,4 60,2 60,1 60,0 59,8 58,6 58,5 Diff. fra 2013 11 % -5 % 3 % 3 % 10 % -6 % -8 % 11 % 2 % -3 % -3 % -2 % 0 % -4 % -9 % 52 XX 63 Kongsberg Gruppen FIRMA AS FMC Technologies 75% 85% 57% 48,9 48,2 47,5 0% 4% -1%
 6. Relevante ingeniørstudenter (screening) Rangering 1 2 3 4 5 Arbeidsgiver Statoil Aker Solutions FMC Technologies Kongsberg Gruppen FIRMA AS Kjennskap 100 % 100 % 67 % 78 % 78 % Attraktivitet 70,0 67,0 60,0 57,8 54,6 Høyere skårer, men samme styrkeforhold Skåren hadde gitt FIRMA AS 12.plass på ingeniørlisten
 7. Innhold Norges mest attraktive arbeidsgivere Penger kjøper suksess, eller? Videreutvikling av Karrierebarometeret Hva så? Resultater for FIRMA AS
 8. Norsk praksis og effekt innen employer branding • Del av undersøkelsen Måling av HR • En større, og årlig, kartlegging av hvordan HR jobber med målstyring, målinger og analyser • Utvalget • 144 personer besvarte undersøkelsen, hovedsakelig HR-ledere og –rådgivere • Grunnlaget for rapporten om EB • 63 personer som oppgav at de jobbet med employer branding i sin organisasjon
 9. Penger for å tekkes studentene 30% Hvor mye penger bruker dere årlig på employer branding? (alle summene er i tusen) 18% 6% 18% 12% 9% 6% 100’ 100’ 250’ 250’ 500’ 500’ 1000’ 1000’ 2000’ 2000’ 5000’ 5000’ 78% Aktiviteter rettet mot studenter
 10. Betydelig variasjoner i aktivitetsnivået 15% Ingen Bedriftspresentasjoner det siste året 38% 31% 4% 12% 6 til 15 16 til 251 til 5 25+ 4% Ingen Karrieremesser 46% 19% 19% 12% 6 til 15 16 til 251 til 5 25+ 35% Ingen Bedriftsbesøk 54% 4% 8% 0% 6 til 15 16 til 251 til 5 25+ 27% 0-50 Penger på sponsing og annonsering (alle summer i tusen) 31% 31% 4% 8% 200-500 500-100050-200 1000+
 11. Antall karrieremesser og attraktivitet 0 5 10 15 20 25 1 2 3 4 5 6 7 Lite attraktiv Svært attraktiv
 12. 0 2 4 6 8 10 12 14 1 2 3 4 5 6 7 Lite attraktiv Svært attraktiv Antall bedriftsbesøk og attraktivitet
 13. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1 2 3 4 5 6 7 Lite attraktiv Svært attraktiv Antall bedriftspresentasjoner og attraktivitet
 14. 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 1 2 3 4 5 6 7 Ingen Lite Noe Stor Aktivitet Lite attraktiv Svært attraktiv Aktivitet på sosiale medier og attraktivitet
 15. På mange måter et pengespill Mye større enn snittet Litt større enn snittet Omtrent som snittet Litt mindre enn snittet Mye mindre enn snittet Topp 120 Topp 100 Topp 75 Topp 50 Topp 20 Topp 15 Topp 10 Topp 5 Plassering på Karrierebarometeret vs. størrelsen på employer branding-budsjettet Går an å overvinne oddsen…
 16. Innhold Norges mest attraktive arbeidsgivere Penger kjøper suksess, eller? Videreutvikling av Karrierebarometeret Hva så? Resultater for FIRMA AS
 17. 59 %Gjør det lett for å se hva vi bør gjøre for å bli mer attraktive Tillit til at resultatene fra undersøkelsen stemmer Resultatene har stor betydning for valgene vi gjør innen EB Resultatene presenteres på en oversiktlig måte Rapporten er passelig lang Undersøkelsen er svært viktig for oss Undersøkelsen er verdt pengene 55 % 55 % 54 % 50 % 49 % 49 % Tillit til at forskningen som undersøkelsen bygger på er solid 47 % Innsikten vi får fra rapporten er svært relevant for oss 47 % Viser tydelig hvorfor vi er mer eller mindre attraktive enn andre 42 % Uten innsikten hadde vi ikke lykkes så godt med omdømmearbeidet 36 % Undersøkelsen er tilpasset medarbeiderløftet vårt 33 % Den informasjonen vi trenger for å ta beslutninger innen EB 32 % Tilfredshet med omdømmeundersøkelser
 18. Rendyrker det relevante 20122013 2014 Forklart variasjon i attraktivitet Antall spørsmål i spørreskjemaet22 27% 44 37% 60% 27
 19. En ny og mer logisk faktorstruktur
 20. En ny og mer logisk faktorstruktur
 21. Forklarer 60% av variasjonen i attraktivitet
 22. Vi bruker både fornuft og følelser Personlighet Hvordan er du? Attraktivitet Er du noe for meg? Kjennskap Hvem er du? Jobbgoder Kan du tilby noe jeg er interessert i? Tradisjonelt sett fokusert her Attraktivitet 0,78 Intensjon om å søke
 23. Innhold Norges mest attraktive arbeidsgivere Penger kjøper suksess, eller? Videreutvikling av Karrierebarometeret Hva så? Resultater for FIRMA AS
 24. Utvalg – FIRMA AS Kvinner Master Hjemfylke Studiested 40% 51% Respondenter: 204 Gj.snitt.avvik: 1,5% Rogaland overrepresentert (+7%) Gj.snitt.avvik: 2,6% NTNU overrepresentert (+18%) Antall Snittalder 398 26 år
 25. FIRMA 2014 FIRMA 2013 Benchmark Oppgaver og karriere Bransje og kultur Kompetent Kjedelig Inspirerende Attraktivitet Resultater på faktornivå 5 5 50% 50% 50% JobbgoderPersonlighet 11% 8% 30% 4,0 4,2 4,3 4,3 29% 4% 52 5730 100 2,2 2,2 0 0 0 4,6 19% 4,6
 26. Mulighet til å bruke studiekompetanse Mange interne karrieremuligheter Erfaring som er relevant for fremtidig karriere Mulighet til å bygge godt jobbrelatert nettverk Spennende arbeidsoppgaver Oppgaver og karriere 4,4 4,4 4,3 4,5 4,4 4,4 4,5 4,6 4,5 4,8 4,9 4,9 4,7 4,9 4,7 4,5 4,5 4,7 Investerer mye i kompetanseutvikling 3 3,5 4 4,5 40% 53% 55% 53% 60% 58% 52% 58% 55% 44% 50% 53% 48% 53% 49% 45% 54% 46% Kunnskap % «vet ikke» Skåre Enighet (1-6) FIRMA 2014 FIRMA 2013 Benchmark
 27. Opererer i en bransje jeg finner spennende Oppleves som lite byråkratisk Er kjent for å ansette de beste Fremstår som innovativ og fremtidsrettet Mulighet til å jobbe i et internasjonalt arbeidsmiljø Tilbyr en lønn som ligger over gjennomsnittet Leverer tjenester og produkter av høy kvalitet Har en tydelig og troverdig miljøprofil Bransje og kultur 4,4 4,6 3,9 4,2 4,1 3,7 3,6 4,0 4,5 4,3 4,2 4,4 4,8 4,6 4,7 4,6 4,5 3,7 3,7 4,0 4,7 4,9 4,7 4,6 4,3 Kultur som fremstår som ung og dynamisk 3 3,5 4 4,5 48% 22% 53% 62% 58% 66% 69% 67% 57% 53% 66% 47% 53% 49% 50% 51% 56% 58% 54% 61% 71% 29% 37% 30% Kunnskap % «vet ikke» Skåre Enighet (1-6) FIRMA 2014 FIRMA 2013 Benchmark
 28. FIRMA 2014 FIRMA 2013 Benchmark Intelligent Kompetent Oppdatert 30% 24% 26% 28% 42% 39% 21% 23% Suksessfull Arbeidsgiverpersonlighet Røff Kjedelig Gammeldags 3% 5% 3% 3% 10% 7% 10% 6% Kald Kynisk Spennende Inspirerende 26% 31% 15% 18% Modig 7% 10% 20% 30% 40% 50% 60%0% KompetentInspirerendeKjedelig 3% 7% 1%
 29. Hva påvirker attraktivitet for FIRMA AS? Regresjonsanalyse | forklarer hele 76% av variasjonen i attraktivitet Oppgaver og karriere Bransje og kultur Kompetent Kjedelig Inspirerende Attraktivitet JobbgoderPersonlighet 0,88 0,15 0,07
 30. Hva påvirker attraktivitet for FIRMA AS? Jobbgoder Personlighet Dimensjoner 1. Bruke studiekompetanse 2. Investere i kompetanseutvikling 3. Interne karrieremuligheter 4. Spennende arbeidsoppgaver 5. Ung og dynamisk kultur Tiltrekkende 1. Kompetent 2. Intelligent 3. Suksessfull Frastøtende 1. Kjedelig 2. Gammeldags 3. Traust Største forskjeller; DNV GL som attraktiv (5+6+7) vs. Ikke attraktiv (1+2+3) % differanse 105% 96% 79% 73% 61% Differanse prosentpoeng 47% 42% 35% -16% -10% -6%
 31. Innhold Norges mest attraktive arbeidsgivere Penger kjøper suksess, eller? Videreutvikling av Karrierebarometeret Hva så? Resultater for FIRMA AS
 32. Definert noen spesifikke grupper som vi ønsker å være attraktive hos Kartlagt hva som påvirker mål- gruppens valg av arbeidsgiver Kartlagt egne styrker og svakheter som arbeidsgiver Måler hvordan målgruppen vurderer organisasjonen som arbeidsgiver Alle aktiviteter er rigget for å underbygge medarbeiderløftet Definert målgrupper Kartlagt «drivere» Definert et medarbeiderløfte Måle eksternt omdømme Implementert medarbeiderløfte Kartlagt internt omdømme Kompleksitet Nytte Definert en tydelig identitet som arbeidsgiver som omdømme- arbeidet skal underbygge
 33. 57% 46% 65% 47% 48% Definert noen spesifikke grupper som vi ønsker å være attraktive hos Kartlagt hva som påvirker mål- gruppens valg av arbeidsgiver Kartlagt egne styrker og svakheter som arbeidsgiver Måler hvordan målgruppen vurderer organisasjonen som arbeidsgiver Alle aktiviteter er rigget for å underbygge medarbeiderløftet 28% Definert målgrupper Kartlagt «drivere» Definert et medarbeiderløfte Måle eksternt omdømme Implementert medarbeiderløfte Kartlagt internt omdømme Kompleksitet Nytte Definert en tydelig identitet som arbeidsgiver som omdømme- arbeidet skal underbygge
 34. Nei 22% Ja 30% Andel topp 20% mest attraktive i sin bransje Avgrenset målgrupper
 35. Nei 17% Ja 39% Identifisert «drivere» for valg Andel topp 20% mest attraktive i sin bransje
 36. Arbeidsmiljøundersøkelsen 20% Skreddersydd for å finne egenskaper som får folk til å søke 38% Kartlagt egne styrker Andel topp 20% mest attraktive i sin bransje
 37. Nei 18% 40% Ja Utformet medarbeiderløfte Andel topp 20% mest attraktive i sin bransje
 38. Nei 14% 42% Skreddersydd interne prosesser Ja Andel topp 20% mest attraktive i sin bransje
 39. 16% 36% Måler eksternt omdømme Andel topp 20% mest attraktive i sin bransje Nei Ja
 40. Standardiserte spørsmål 20% Tilpasset medarbeiderløftet 38%31% 66% Skreddersydde omdømmemålinger Andel topp 20% mest attraktive i sin bransje
 41. Suksessoppskrift Hvordan er… Hva gjør… Jobbgoder 1. Oppgaver 2. Karriere 3. Bransje 4. Kultur Personlighet «pull» 1. Kompetent 2. Inspirerende 1. Hvem skal dere være attraktiv for? 2. Hva påvirker hvor de ønsker å jobbe? 3. Hvorfor begynne å jobbe hos dere? (VRIO) 4. Hva skal være vår identitet? 5. Hvordan bygger vi styrkene (internt/eksternt) 5. Bidrar styrkene til å gjøre oss mer attraktive? Avgjørende: • Helhetstankegang • Skreddersøm «push» 1. Kjedelig
 42. Hva kjennetegner sterke merkevarer?
 43. 14) Ofte glemt forutsetning: forutsigbarhet
 44. 14) Ofte glemt forutsetning: forutsigbarhetHvorfor er IKEA så vanskelig å kopiere? • Varehusene • Beliggenhet • Kundeopplevelse • Service • Design • Pris • Global standardisering
 45. 14) Ofte glemt forutsetning: forutsigbarhetVarige konkurransefortrinn Noe kunden verdsetter? Noe få leverer? Valuable Rare Imitability Organisation Noe som er vanskelig å kopiere? Noe organisasjonen klarer å levere?
 46. 14) Ofte glemt forutsetning: forutsigbarhetVarige konkurransefortrinn Noe som påvirker valg av arbeidsgiver? Noe få kan tilby? Valuable Rare Imitability Organisation Noe som er vanskelig å kopiere? Noe organisasjonen klarer å levere?
 47. Forutsigbarhet Bedriftspresentasjon Karrierenettstedet Annonse Tidligere ansatt Nyansatt Seleksjonsprosess Karrieremesse Ansatte
 48. Egne medier Nettside, Facebook, KarriereStart, etc. Utfasing Anbefaler andre og vurderer selv en retur Presentasjoner Karrieremesser, bedriftspresentasjoner, etc. Rekruttering Seleksjonsmetodikk og kandidatopplevelser Kampanjer Annonsering, sponsing, etc. Kultur Egne ansatte som promoterer virksomheten PR Redaksjonell omtale Ledelse Bygger og foredler det interne omdømmet
 49. Egne medier Nettside, Facebook, KarriereStart, etc. Utfasing Anbefaler andre og vurderer selv en retur Presentasjoner Karrieremesser, bedriftspresentasjoner, etc. Rekruttering Seleksjonsmetodikk og kandidatopplevelser Kampanjer Annonsering, sponsing, etc. Kultur Egne ansatte som promoterer virksomheten PR Redaksjonell omtale Ledelse Bygger og foredler det interne omdømmet
 50. Strategi, styrker, fortrinn, kompetansebehov, målgrupper Attraktivitet EVP1 EVP2 EVP3 Engasjement Informasjon Involvering Vennlighet Kvalitet/ rettferdighet KvalitetpåleveransenStyrker Juniorer Seniorer Eksterntomdømme Evaluering av aktiviteter Egne medier Messer / bed.pres Rekruttering LedelseJuniorer Seniorer Internt omdømme Innfasing Antall Tid Aktiviteter Avvikle
 51. Evidente | Arve Kvalsvik | +47 478 59 114 | arve.kvalsvik@evidente.no KarriereStart | Steinar Nupen | +47 412 49 192 | steinar@karrierestart.no
Anúncio