O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Opiskelijatutkimus 2016 tuloksia

1.191 visualizações

Publicada em

TEK Opiskelijatutkimus 2016 tuloksia

Publicada em: Carreiras
 • Login to see the comments

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Opiskelijatutkimus 2016 tuloksia

 1. 1. Tekniikan alan yliopisto- opiskelijoiden työssäkäynti 2016
 2. 2. @TEK_akateemiset • Aineiston kuvailu • Taustatiedot • Työskentely lukuvuoden 2015-2016 aikana • Työskentely kesällä 2016 • TEKin jäsenyys Sisältö 25.11.2016 2
 3. 3. @TEK_akateemiset • Perusjoukko: Tekniikan alan yliopisto-opiskelijat Suomessa • Otanta: TEKin opiskelijajäsenet • Kyselyyn vastasi 2 808 TEKin opiskelijajäsentä. Vastausprosentti oli 23. • Vastaajien keski-ikä 25 vuotta • Opinnot aloitettu keskimäärin syksyllä 2012 • Aineisto 25.11.2016 3
 4. 4. Vedä kuva paikkamerkkiin tai lisää napsauttamalla kuvaketta @TEK_akateemiset Vastaajien ikäjakauma 25.11.2016 4 <=30 (n=175) 29v (n=94) 28v (n=154) 27v (n=192) 26v (n=291) 25v (n=360) 24v (n=346) 23v (n=353) 22v (n=343) 21v (n=293) <=20v 0 2 4 6 8 10 12 14 6 3 5 7 10 13 12 13 12 10 5 Ikäjakauma
 5. 5. @TEK_akateemiset • • Vastaajat yliopistoittain 25.11.2016 5 Muu yliopisto (n=42) Åbo Akademi (n=89) Vaasan yliopisto (n=75) Helsingin yliopisto (n=73) Turun yliopisto (n=103) Lappeenrannan teknillinen yliopisto (n=292) Oulun yliopisto (n=356) Tampereen teknillinen yliopisto (n=766) Aalto-yliopisto (n=971) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 1 3 3 3 4 10 13 27 35 Jakauma yliopistoittain
 6. 6. Vedä kuva paikkamerkkiin tai lisää napsauttamalla kuvaketta @TEK_akateemiset Suoritettavat tutkinnot 25.11.2016 6 Filosofian maisteri (n=86) Luonnontieteiden kandidaatti (n=142) Arkkitehti/maisema-arkkitehti (n=50) Diplomi-insinööri (n=1145) Tekniikan kandidaatti (n=1155) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 3 5 2 41 45 Suoritettava tutkinto
 7. 7. Vedä kuva paikkamerkkiin tai lisää napsauttamalla kuvaketta @TEK_akateemiset Opintojen aloitusvuosi 25.11.2016 7 Vuonna 2015 (n=523) Vuonna 2014 (n=439) Vuonna 2013 (n=394) Vuonna 2012 (n=291) Vuonna 2011 (n=356) Vuonna 2010 (n=391) Ennen vuotta 2010 (n=414) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 18 16 14 10 13 14 15 Opintojen aloitusvuosi
 8. 8. @TEK_akateemiset • • Opintojen vaihe 25.11.2016 8 0-40 (n=146) 41-80 (n=544) 81-120 (n=365) 121-160 (n=344) 161-200 (n=353) 201-240 (n=257) 241 tai yli (n=616) 0 5 10 15 20 25 6 21 14 13 13 10 23 Kuinka monta ensisijaiseen tutkintoosi liittyvää opintopistettä sinulla oli suoritettuna yhteensä 31.5.2016?
 9. 9. @TEK_akateemiset • • Lukuvuonna suoritetut opinnot 25.11.2016 9 61 tai yli (n=413) 51-60 (n=548) 41-50 (n=463) 31-40 (n=304) 21-30 (n=216) 11-20 (n=150) 0-10 (n=327) 0 5 10 15 20 25 17 23 19 13 9 6 14 Kuinka monta ensisijaiseen tutkintoosi liittyvää opintopistettä suoritit yhteensä lukuvuonna 2015 - 2016?
 10. 10. @TEK_akateemiset Työskentely lukuvuoden 2015-2016 aikana 25.11.2016 10
 11. 11. @TEK_akateemiset • • Työskentely lukuvuoden aikana 25.11.2016 11 En työskennellyt lukuvuoden aikana (n=1212) Satunnaisesti (n=478) Osa-aikaisesti (n=562) Kokopäiväisesti (n=348) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 47 18 22 13 Työskentelitkö opintojesi ohella aikavälillä syyskuu 2015 − huhtikuu 2016?
 12. 12. @TEK_akateemiset • • Työskentelykuukaudet lukuvuoden aikana 25.11.2016 12 Alle 1kk (n=116) 1kk (n=84) 2kk (n=86) 3kk (n=84) 4kk (n=101) 5kk (n=46) 6kk (n=63) 7kk (n=35) 8kk (n=414) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 11 8 8 8 10 4 6 3 40 Kuinka monta kuukautta työskentelit aikavälillä syyskuu 2015 − huhtikuu 2016?
 13. 13. @TEK_akateemiset • • Keskimääräiset työskentelytunnit viikossa lukuvuoden aikana 25.11.2016 13 1-5h 6-10h 11-15h 16-20h 21-25h 26-30h 31-35h 36-40h 41 h tai enemmän 0 5 10 15 20 25 14 21 19 17 12 5 6 1 5 Kuinka montoa tuntia keskimäärin työskentelit viikossa lukuvuoden aikana?
 14. 14. @TEK_akateemiset • • Työsuhteen laatu lukuvuoden aikana 25.11.2016 14 Muu (n=99) Yrittäjä/ Itensätyöllistäjä (n=46) Määräaikainen (n=773) Vakituinen (n=442) 0 10 20 30 40 50 60 7,3 3,3 56,8 32,5 Työsuhteeni oli...
 15. 15. @TEK_akateemiset • • Työnantajani lukuvuoden aikana 25.11.2016 15 Järjestö (n=58) Kunta (n=41) Valtio (n=33) Yliopisto (n=191) Yksityinen yritys (n=999) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 4 3 3 14 76 Työnantajani lukuvuoden aikana oli...
 16. 16. @TEK_akateemiset • • Lukuvuoden aikaisen työn ja opintoalan vastaavuus 25.11.2016 16 En osaa arvioida (n=27) Ei lainkaan (n=357) Jossain määrin (n=405) Täysin (n=579) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2 26 30 42 Kuinka hyvin lukuvuoden aikana tekemäsi työ vastasi opintoalaasi?
 17. 17. @TEK_akateemiset • • Tärkeimmät syyt työskennellä lukuvuoden aikana 25.11.2016 17 Opintojen edistäminen Oman osaamisen kehittäminen Omien uratavoitteiden edistäminen Taloudelliset tekijät 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 44 9 11 3 18 10 12 5 12 16 15 16 9 29 24 28 15 36 37 48 Mitkä olivat sinulle tärkeimmät syyt työskennellä lukuvuoden aikana? 5=erittäin tärkeä 4 3 2 1=ei lainkaan tärkeä EOS
 18. 18. @TEK_akateemiset • • Lukuvuoden aikaisen työskentelyn hyödyllisyys uratavoitteiden kannalta 25.11.2016 18 En osaa sanoa (n=29) Ei lainkaan hyödyllistä (n=84) Ei juurikaan hyödyllistä (n=223) Jossain määrin hyödyllistä (n=453) Erittäin hyödyllistä (n=582) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2 6 16 33 42 Uskotko, että lukuvuodenaikana tekemäsi työ on sinulle hyödyllistä uratavoitteidesi toteutumisen kannalta?
 19. 19. @TEK_akateemiset Työskentely kesällä 2016 25.11.2016 19
 20. 20. @TEK_akateemiset • • Työskentely kesällä 2016 25.11.2016 20
 21. 21. @TEK_akateemiset • • Vastaajien toiminta kesällä 2016 25.11.2016 21 N % Työkentelin syventäviin tai ammattiaineisiin liittyvässä tehtävissä eli ns. "ammattiharjoittelussa". 633 24,3 Työskentelin opintoja sivuavissa tehtävissä eli ns. "haalariharjoittelussa". 364 14 Työskentelin tehtävissä, jotka eivät liittyneet opintoalaani. 375 14,4 Jatkoin lukuvuoden aikaisessa työssäni. 469 18,1 Tein työsuhteessa kandi-, diplomi- tai pro gradu -työtäni. 208 8 Opiskelin (ml. opiskelijavaihto) tai tein kandi-, diplomi- tai pro gradu -työtäni ilman työsuhdetta. 186 7 Olin lomalla. 150 6 Olin armeijassa, perhevapaalla (vanhempainvapaa, hoitovapaa), tai muuten poissa työmarkkinoilta. 31 1 Olin työtön. 108 4,2 Jotain muuta, mitä? 72 2,8 2596
 22. 22. @TEK_akateemiset • • Kesätyöviikkojen määrä 25.11.2016 22 17 viikkoa tai enemmän (n=699) 13-16 viikkoa (n=724) 9-12 viikkoa (n=401) 5-8 viikkoa (n=120) 1-4 viikkoa (n=38) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 35 37 20 6 2 Kuinka monta viikkoa työskentelit kesällä 2016?
 23. 23. @TEK_akateemiset • • Aiempi suhde työnantajaan 25.11.2016 23 Kyllä, olen työskennellyt samalle työnantajalle aiemmin (n=460). Kyllä, sama työnantaja oli ensisijainen työnantajani lukuvuoden aikana (n=307). Ei, en ole työskennellyt työnantajalle aiemmin (n=779). 0 10 20 30 40 50 60 30 20 50 Oliko sinulla aiempaa suhdetta kesän 2016 työnantajaasi?
 24. 24. @TEK_akateemiset • • Työnantaja 25.11.2016 24 Oma yritys (n=14) Järjestö (n=22) Kunta (n=68) Valtio (n=57) Yliopisto (n=153) Yksityinen yritys (n=1205) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1 4 3 3 14 76 Työnantajani kesällä 2016 oli...
 25. 25. @TEK_akateemiset • • Tärkeimmät syyt työskennellä kesällä 25.11.2016 25 Opintojen edistäminen Oman osaamisen kehittäminen Omien uratavoitteiden edistäminen Taloudelliset tekijät 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 4 1 1 0 32 5 7 2 17 7 8 5 13 13 12 11 13 30 25 28 22 44 47 54 Mitkä olivat sinulle tärkeimmät syyt työskennellä kesällä 2016? 5=erittäin tärkeä 4 3 2 1=ei lainkaan tärkeä EOS
 26. 26. @TEK_akateemiset • • Palkat kesällä 2016 25.11.2016 26
 27. 27. @TEK_akateemiset • • Kesällä työskentelyn hyödyllisyys uratavoitteiden kannalta 25.11.2016 27 En osaa sanoa (n=25) Ei lainkaan hyödyllistä (n=77) Ei juurikaan hyödyllistä (n=182) Jossain määrin hyödyllistä (n=578) Erittäin hyödyllistä (n=685) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Uskotko, että kesän 2016 aikana tekemäsi työ on sinulle hyödyllistä uratavoitteidesi toteutumisen kannalta?
 28. 28. @TEK_akateemiset • • Kesätyön hankkiminen 25.11.2016 28
 29. 29. @TEK_akateemiset Jäsenyys 25.11.2016 29
 30. 30. @TEK_akateemiset • • TEKin jäsenyys 25.11.2016 30 65 4 31 Uskotko pysyväsi TEKin jäsenenä myös valmistuttuasi? Kyllä (n=1645) En (n=95) En osaa sanoa (n=791)
 31. 31. Vedä kuva paikkamerkkiin tai lisää napsauttamalla kuvaketta @TEK_akateemiset Vedä kuva paikkamerkkiin tai lisää napsauttamalla kuvaketta Kiitos! 25.11.2016 31

×