O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Mga salik sa pagpapasya

15.816 visualizações

Publicada em

Publicada em: Negócios
 • Did u try to use external powers for studying? Like ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ ? They helped me a lot once.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2F4cEJi ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2F4cEJi ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • 123 -123 wow ang galing
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Mga salik sa pagpapasya

 1. 1. MGA SALIK SA PAGPAPASYA<br />http://www.slideshare.net/ArnelSSI<br />
 2. 2. Balik-aral:<br />Angmithiin (goal) ay angpinakapayakngiyongnaisnamakamitsahinaharap. <br />Angpagtatakdangmithiin ay nagsisilbinggabaysatamangpagpapasya.<br />
 3. 3. Pagtuklasng Dating Kaalaman<br />Tukuyin kung alinsamgasumusunodnahakbangangiyongginagawabagomagpasya. Isulat kung Palagi, Minsano Hindi.<br />
 4. 4. Humihingingpayosamgamagulang.<br />Humihingingpayosamgakaibigan.<br />Humihingingpayosamgaguro.<br />Nagbabasangmgapaksang may kaugnayansasuliranin.<br />
 5. 5. Humahanapngtahimiksalugarupangmakapag-isip.<br />NagdarasalparasagabayngDiyos.<br />Binabalikanangmgakaranasanupangmaginggabayngakingdesisyon.<br />
 6. 6. Nagtatanongngmgakaranasanngibangtaonanakaranasngkatuladnasitwasyon.<br />Gumagawangplano.<br />Pinag-aaralanangmaaringmagingresultanggagawin.<br />
 7. 7. Angbawatpangyayarisabuhayngtao ay mulasakanyangpagpapasya.<br />
 8. 8. ApatnaSaliksaPagpapasya<br />Impormasyon<br />Sitwasyon<br />MgaPayo<br />Oportunidad<br />
 9. 9. Impormasyon<br />Anguringimpormasyonnanatatanggapngtao ay nakakaimpluwensyasakanyangpagpapasya.<br />Maaringangimpormasyon ay nasusulat(pahayagan o aklat), napapanood(telebisyon, computer o pelikula) o napakikinggan (radyo o telepono).<br />
 10. 10. Impormasyon<br />Anumangimpormasyonangiyongnakakalap, mahalagangsuriinmunaangtunaynitongintensyon at kahuluganbagogawinangpasya.<br />
 11. 11. Sitwasyon<br />Angtao ay nagbibigayngreaksyonsabawatsitwasyon o pangyayari at kasunodnito ay angpaggawangpasya.<br />Angiyongpasya ay nararapatna may mabutinglayunin, intensyon at kalalabasan.<br />
 12. 12. MgaPayo<br />Nararapatnamagkaroonngmahalagangtaonagagabaysaiyosapaggawangpasya.<br />Angpayongmgamagulang, kapatid, guro at mabutingkaibigan ay nakatutulongsaiyoupanglinawinangbawatsitwasyon o impormasyon.<br />
 13. 13. Oportunidad<br />Angmgaoportunidad ay angmgapagkakataongmaaringgamitinupangmaisakatuparanangisangmahalagangpasya. <br />
 14. 14. Sa huli ......<br />Angpaggawangpasya ay nakalaan pa rinsaiyongsarili. Magingmatalino at maingatsapaggawangpasya.<br />
 15. 15. Thank Y u!<br />To download this file, go to:<br />http://www.slideshare.net/ArnelSSI<br />

×