Anúncio
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Anúncio
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Anúncio
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Anúncio
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Anúncio
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Anúncio
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Anúncio
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Anúncio
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Anúncio
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Anúncio
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Studim rreth tarikateve sufiste
Próximos SlideShares
Të mësojmë islamin tonë. albanian (shqip)Të mësojmë islamin tonë. albanian (shqip)
Carregando em ... 3
1 de 218
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Studim rreth tarikateve sufiste

 1. 1 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) Studim rreth tarikateve sufiste Nakshibenditë, Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë
 2. 2 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) Titulli i librit në shqip: Studim rreth tarikateve sufiste (Nakshibenditë, Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) Mblodhi dhe përgatiti: Ergin Shala Redaktura fetare: Hoxhë Zejd Haziri Lektura: prof.Agim Mullafetahu Ballina: Rajan Alliu Faqosja: Ergin Shala Botimin e mundësuan disa bëmirës. Botimi i parë, 2014 Prizren Dhurohet!
 3. 3 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) PËRMBAJTJA: Parathënie...........................................................................6 Dëshmi nga studenti në Universitetin Islamik në Medine rreth Nurxhiut, Fet'hullah Gylen dhe pasuesve të tij...................................................................................10 Kapitulli i parë Devijimi i njerëzve.......................................................13 Teuhidi dhe shirku.......................................................16 Origjina e shirkut..........................................................17 Kufri..............................................................................24 Kuptimi i dëshmisë la ilahe il lAllah.............................26 Kuptimi i pjesës së dytë të dëshmisë “ue enne Muhameden resulullah”...................................................36 Dashuria ndaj Muhammedit alejhi selam........................ 37 Kapitulli i dytë Fillimi i shfaqjes së fraksioneve......................................... 40 Shfaqja e Sufizmit dhe ndarja e tyre në Tarikate............ 49 Ç'është Tarikati (rruga sufite)........................................... 49 Tarikatet më të njohura dhe më të përhapura në botën islame............................................................................ 52 Teqetë............................................................................... 54 Fytyra e vërtetë e sufive.................................................... 54 Vahdetul Vuxhudi ............................................................. 60 Besimi i Ehli Sunnetit rreth lartësimit të Allahut............62 Tevesuli dhe llojet e tij........................................................66 Rabëta-lloj ibadeti të cilën tarikatet sufiste e praktikojnë.. ..............................................................................................72 Shpjegimi i Rabëtas............................................................. 72
 4. 4 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) Kushtet dhe zbatimi i Rabëtas .......................................... 73 Kapitulli i tretë Tarikati Nakshibendi...................................................... 74 Përfaqësuesit bashkohorë të tarikatit Nakshibendi në Turqi.................................................................................75 Doktrina Persiane ............................................................... 76 Bazat e tarikatit Nakshibendi ...........................................76 Qëndrimi ndaj personit i cili kundërshton drejtimin e tyre................................................................................... 77 Gënjeshtrat e tyre............................................................... 77 Disa nga gabimet e tyre që i praktikojnë Nakshibenditë a) Dhikri Haffij.................................................................78 b) Shikimi i Allahut........................................................80 c) Kerametet....................................................................81 ç) Kërkimi i ndihmës nga shejhët................................ 81 d) Madhërimi i varreve të shejhëve Nakshibendi.......82 dh) Lutja drejtuar shejhëve.............................................. 84 Rreth Osman Nuri Topbashit-prijësit të shoqatës "ISTANBUL" ..............................................................90 Tarikati Sulejmanxhi.................................................... 103 Kush është shejhu i tarikatit Sulejmanxhi.................104 Shpjegimi i Rabëtas............................................................105 Gabimet e Sulejmanxhive nga libri“ME KAASİDU’T- TALİBİYN”....................................................................... 109 Lejimi i kamatës..................................................................115 Nurxhitë.............................................................................116 Një biografi e shkurtër e Said Nursit (shejhu i Nurxhive)........................................................................116 Një kronologji e shkurtër e Said Nursit.........................118 Grupimet e Nurxhive ..................................................... 119
 5. 5 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) Disa nga gabimet e pasuesve të Said Nursit ................. 119 Përse e quajnë Said Nursin ”Bediuzzaman” (Mrekulli e kohës)?............................................................................125 Disa nga gabimet e Said Nursit........................................125 E vërteta rreth Fet’hullah Gylenit.................................140 Librat e shpërndara nga tarikatet sufite në trojet shqiptare, nga shtëpia botuese “Hakikat”......................158 Kapitulli i katërt Disa dyshime (pretendimet se kinse e pasojnë Ebu Hanifen).........................................................................181 Dyshimet në lidhje me marrjen e diturisë nga epsharakët......................................................................191 Shoqërimi dhe polemizimi me të devijuarit...................197 Hadithet e dobëta të cilët argumentohen sufitë............200 Hadithet e dobëta të klasifikuara nga Albani dhe Ibn Bazi............................................................................... 201 Qëndrimi që duhet të mbajmë me ata që bëjnë bidate dhe.................................................................................. 209 Përmbyllje.........................................................................213 Literatura e konsultuar..................................................... 214
 6. 6 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) Parathënie Falënderimi i takon Allahut. Atij i bëjmë hamd dhe prej tij kërkojmë ndihmë dhe falje. Kërkojmë mbrojtje nga Allahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon Allahu, s’ka kush e lajthit dhe atë që e largon nga rruga e vërtetë, s’ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s’ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut, i Cili është Një dhe i pashoq dhe dëshmoj se Muhamedi sal-lAllahu alejhi ve se-lem është rob dhe i Dërguari i Tij.1 Fjala më e vërtetë është fjala e Allahut, kurse udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sal-lAllahu alejhi ve sel-lem. Veprat më të këqija janë ato të shpikurat, çdo shpikje është bidat dhe çdo bidat është lajthitje, e çdo lajthitje çon në zjarr... Në vazhdim... Duke e parë gjendjen e vështirë të muslimanëve të Kosovës - nga padituria apo thjesht nga mosinteresimi, apo edhe nga disa hoxhallarët tanë të cilët nuk e ngritin zërin kundra tarikateve sufiste, që e kanë vërshuar Kosovën, Shqipërinë dhe Maqedoninë - e pashë te arsyeshme që të përgatiti një libër në lidhje me disa tarikate. Në këtë libër mund të gjeni material të bollshëm në lidhje me tarikatet e ardhura nga Turqia si Nakshibenditë, Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë. Fillimisht jam munduar që me pak fjalë të sqarojë besimin e vërtetë të Ehli Sunnetit duke vazhduar më pas me origjinën e shirkut, pastaj çka është tarikati dhe a lejohet grupimi nëpër tarikate? Cili është grupi i shpëtuar? Si dhe lloje të ndryshme të adhurimive që i praktikojnë sufitët/dervishët si p.sh. tevesulin (afrimin me ndërmjetësim), Rabëtan etj.. Në mbyllje kam sjellur 1 Dobi: Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!) në parathënien e botimit të parë të ri 1421 h, të librit “Sahihut Targib vet Terhib”vëll.i parë fq. 3, botim i “Mektebul-Mearif” Rijad; thotë se: Leximi i tri ajeteve të njohura nga suret “Al Imran”,”Nisa” dhe “Ahzab” nuk thuhen gjithmonë. Qoftë nëpër hutbe apo nëpër mësime të ndryshme. Shih“Hutbetul Haxheh” të shejh Albanit (Allahu e mëshiroftë!) botuar nga “Mektebul-Islami”Bejrut.
 7. 7 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) sqarimin se çfarë thonë thënë dijetarët Islam rreth marrjes së diturisë nga të devijuarit.2 Kam parë disa muslimanë që shkonin tek këto xhemate/tarikate dhe për këtë ndjehesha shumë i shqetësuar për popullatën tonë. Kjo ishte një ndër arsyet pse iu rroka punës për përmbledhjen e gjithë këtij materiali. Shkak tjetër ishte dhe mungesa e një libri specifik ku trajton rrugën dhe besimin e prishur të këtyre tarikateve. Allahu i Lartmadhëruar thotë: "Me të vërtetë ata që e fshehin atë që e kemi zbritur Ne prej argumenteve të qarta dhe udhëzimit (diturisë se qartë) pasiqë ua qartësuam njerëzve në Libër,ata i mallkon Allahu dhe i mallkojnë mallkuesit (të gjitha krijesat)” El-Bekare 159. I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ve sel-lem thotë: "Kush e fsheh një dituri Allahu atij në ditën e kijametit do t’ia vendosë një fren(sikur freni që vendoset në gojë të kalit) nga zjarri”3 Zatën edhe një prej veçorive më karakteristike të gurabave (të huajve) është përmirësimi; saqë i është thënë Profetit sal-lAllahu alejhi ve sel-lem: “Kush janë të huajt (gurabatë)?” Tha:”Janë ata të cilët bëjnë përmirësime kur të prishen njerëzit”4 Prandaj ky libërth nuk është “larje hesapesh”, por thjeshtë një këshillë për hir të Allahut5 drejtuar muslimanëve në përgjithësi. Në mënyrë që të kuptojnë dhe mësojnë se kush feja e vërtetë që duhet ndjekur. Fe, e cila merret nga burimet bazë të saj: Kurani dhe Suneti autentik. Duke i kuptuar të dyja këto ashtu siç i kanë kuptuar (dhe zbatuar) të parët tanë të mirë (es selefus salih). Shpesh më tingëllonte fjala e Imam Ahmedit e transmetuar nga shejhul Islam Ibn Tejmije në ”Mexhmu’ul Fetava” (28/231-232) i 2 Kur lejohet marrja e të vërtetës nga bidatçinjët dhe kafirat. 3 Hadith Hasen. E ka transmetuar Ibn Hibbani në “Sahih”-un e tij (296). Hakimi (1-102) e ka bërë sahih dhe është pajtuar me këtë Dhehebiu. 4 Hadith Sahih. Shih:”el Gurbetu ve el-Guraba” fq.13 5 Feja është këshillë dhe këshilla është prej fesë.
 8. 8 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) cili thotë: I është ankuar dikush Ahmed bin Hanbelit: ”Vërtetë mua më vjen vështirë që të them: filani është kështu e filani është ashtu! Ai i tha: “Nëse hesht ti dhe hesht unë, atëherë si do ta mësoj injoranti se kush është i miri e kush është i keqi?! Po ashtu thotë: “Të paralajmërosh ummetin kundër udhëheqësve të bidatçinjëve, të cilët kundërshtojnë Kuranin dhe Sunetin, apo ata të cilët bëjnë adhurime në kundërshtim me Kuranin dhe t’u tregosh (ummetit) të vërtetën rreth tyre; ky është obligim me konsensusin e muslimanëve. Ahmed bin Hanbelit (Allahu e mëshiroftë!) i kanë thënë: Një njeri i cili agjëron, falet dhe bën itikaf është më i dashur tek ti, apo një njeri i cili flet kundër bidatçinjëve? Tha: “Nëse ai falet dhe bën itikaf; ai këtë e bën për vetveten, e nëse flet kundër risimtarëve, atëherë ai këtë e bën për muslimanët. Kështu që kjo është më e mirë.” Nga kjo sqarohet se dobia e këtij hulumtimi është në interes të të gjithë muslimanëve dhe fesë së tyre. E kjo lloj përpjekje në rrugën e Allahut: është për fenë, metodologjinë dhe sheriatin e Tij. Gjithashtu largimi i tiranisë dhe armiqësisë së tyre ndaj fesë është obligim shoqëror me konsensusin e mbarë muslimanëve. Sikur të mos kishte pasur asnjë që të fliste kundër tyre e të largonin dëmin e tyre, atëherë do të ishte ndërruar feja. Shkatërrimi që ata bëjnë është më i madh se i ndonjë okupatori që na lufton. Ngase këta (armiqët okupatorë) nëse bëjnë okupim nuk i prishin zemrat (e muslimanëve) vetëm se pasi që të bëhet okupimi; kurse ata (bidatçinjët) i prishin zemrat qysh në fillim”6 Muhammedi sal- lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Vërtetë kur njerëzit e shohin të keqen dhe nuk e ndryshojnë atë, atëherë ekziston frikë që Allahu t’i përfshijë ata me një ndëshkim nga Ai”.7 Andaj ashtu siç duhet të mësohet e vërteta paralelisht duhet të mësohet edhe e kota, që t’i mbrojnë vetet tona nga ata të cilët pasojn teket dhe epshet e tyre. Poeti thotë: “E kam mësuar të keqen, jo për ta bërë të keqen, 6 ‘el-Fetava”(28/231,232). 7 Sahih Ibn Maxheh (3236).
 9. 9 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) Por që të ruhem prej saj. E kush nuk e dallon (mëson) të keqen prej të mirës,Ai bie në të”. Një fjalë të njejtë e kemi edhe nga sahabiu i njohur Hudhejfe bin Jeman i cili ka thënë: “Njerëzit e pyetnin Pejgamberin sal-lAllahu alejhi ve sel-lem për hajrin, kurse unë e pyetja për sherrin, nga frika se do të bie në të”.8 Dije, vëlla musliman, se përhapja e diturisë së dobishme është pasuria më e mirë që një musliman mund të posedojë gjatë jetës së tij. E kjo duke praktikuar fjalën e Muhamedit, alejhi selam, ku thotë: ”Mirësitë e diturisë janë më të mira sesa mirësitë e adhurimit”9 , apo thënia e tij, alejhi selam:”Mirësitë e dijetarit ndaj adhuruesit janë si mirësitë e mia ndaj ndonjërit nga ju”10 poashtu, ka thënë: “Me të vërtetë ajo që e pason njeriun pas vdekjes, si rrjedhojë e punës dhe të mirave të njeriut, është dituria të cilën e ka praktikuar dhe shpërndarë...”11 Mjetet e thirrjes janë të shumta dhe rrugët e shpërdarjes së diturisë islame janë të lehta. Ku nga më të mirat dhe më të rëndësishmet janë shkrimet dhe botimet.12 . E lus Allahun Lartmadhëruar që ta bëj këtë vepër të sinqertë vetëm për Fytyrën e Tij dhe të dobishme për mua dhe mbarë muslimanët! Ergin Shala 8 Tra. Buhariu dhe Muslimi. 9 Transmeton et-Taberani në 'Evsat', dhe Bezati me zinxhir të mirë nga Hudhejfete. (Sahih Xhami es-Sagir 4090, Albani.) 10 Transmeton Ahmedi dhe et Taberani me zinxhir të mirë dhe Ibn Hibani në Sahi-në e tij, si dhe Hakimi, dhe ka thënë zinxhiri është i vertetë. (Sahih et Tergib ve Terhib 69. 11 Transmeton Ibn Maxhe dhe Bejhakiu me zinxhir të mirë. (Sahih Xhamiu Sagir 2227 dhe Irvau el Galil 1079. 12 Dispozita Islame mbi mjekrrën dhe duhanin-Ali bin Hasen AbdulHamiid el Halebi el Etheri. [Përktheu:Unejs Shuajb Murati]
 10. 10 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) Dëshmi nga studenti në Universitetin Islamik në Medine, për Fet'hullah Gylen (Nurxhiu) dhe pasuesve të tij Falënderimet dhe lavdërimet janë për Allahun subhanehu ve teala. Salavatet dhe selamet qofshin mbi Muhamedin alejhi salatu ue selam. Sa i përket librit që e keni në dorë, mendoj se është një libër i përgatitur me argumente të sakta dhe të mjaftueshme për atë që e kërkon të vërtetën. Pasi që e lexova librin, u pajtova me atë çfarë kishte punuar vëllau ynë Ergin Shala dhe e pash të arsyeshme të shtojë edhe unë diçka nga ajo që kam parë tek xhemati i Fet'hullah Gylenit. Grupet sufiste të cilët vërshuan pas luftës në Kosovë, siç janë Nakshibenditë, Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë, gjetën një rast të mirë për të infektuar një pjesë të popullit tonë. Ata me ardhjen në Kosovë, u paraqitën tek populli ynë kinse i përkasin medh'hebit hanefij. Kjo për arsye që të jenë më të pranueshëm në mesin e popullit. Ata të cilët nuk dinin të bënin dallimin në mes të akides (besimit) dhe fik'hut (dispozitave), u mashtruan nga këto grupe sufiste, sepse këto grupe sufiste në çështje të fik'hut iu përmbaheshin deri diku medh'hebit hanefij mirëpo në akide ishin larg besimit të Ebu Hanifes dhe dijetarëve të tjerë të Ehli Sunnetit. Ata që ishin pak më të ditur në mesin e popullit, u larguan nga shoqatat e tyre dhe paralajmëruan nga rreziku i tyre, kurse ata që ishin mendjelehtë, u mashtruan dhe vazhduan në pasimin e tyre. Koha të cilën e kam kaluar në prezentim të ligjëratave tek shoqata "Atmosfera" në Prizren, ishte rreth 2 vite (2006 - 2008). Gjatë shoqërimit me ta kam hasur disa herë në mospajtime në çështje e besimit. Edhe pse nuk kisha dituri të mjaftueshme për t'i njohur më thellë devijimet e tyre, mirëpo disa gjëra të cilat i kisha mësuar nga Kurani Famëlartë dhe nga hadithet e Profetit alejhi salatu ue selam, ishin shkak që t'i vëreja disa gabime tek ata, të cilat nuk përputheshin assesi me besimin e pastër Islam. Në vitin 2006, në një ndeje tek shtëpia ime me drejtorin e shoqatës "Atmosfera" , në bisedë e sipër u konfliktuam në një nga çështjet e besimit, ku (Ai) thoshte se Allahu është në çdo vend me Qenien e Tij. Unë i kisha thënë asokohe se e kam lexuar hadithin e robëreshës, e cila u pyet nga Profeti (alejhi salatu ve selam) se ku është Allahu? Ajo u përgjigj se Allahu është mbi Qiej (me Qenien e Tij). Mirëpo drejtori i shoqatës "Atmosfera" e mohoi një hadith të tillë i cili është i njohur
 11. 11 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) mirë, i transmetuar nga Muavije bin Hakem es-Sulemi, mirëpo ai nuk u pajtua dhe më kundërshtoi. Këmbënguli në akiden e tij se Allahu është në çdo vend me Qenien e Tij. Të besosh se Allahu është në çdo vend me Qenien e Tij "Vahdetul Vuxhud" , është gabim që bie në kundërshtim me besimin e imam Ebu Hanifes (Allahu e mëshiroftë!) dhe të tre medh'hebeve të tjera të cilët ishin në besimin e pastërt të gjeneratave të para të ummetit. Po ashtu besonin se lejohet të shkohet tek varri i ndonjë veliu (mik i Allahut) dhe të kërkohet ndërmjetësim për të qenë duaja më e pranueshme tek Allahu (subhanehu ve teala)...!!! Besonin se Said Nursi ka qenë muxhed-did (ripertrirës i fesë) në shekullin e kaluar, ndërsa Fet'hullah Gyleni në këtë shekull...!!! Namazin e preferonin që ta falnin shpesh nëpër shtëpiat e tyre, që në mesin e intelektualëve mos të njihen se janë fetar... , dhe shumë komplekse të tjera që kishin me vetet e tyre në raport me intelektualët. Kjo mendoj se është një problem serioz me ta në metodologjinë e tyre se si i qasen Islamit në jetën bashkëkohore. Unë nuk do të mundohem t’i demantoj këto devijime, për arsye se libri që keni në dorë përmban argumente të mjaftueshme për të dalluar të vërtetën nga e kota. Allahu ju dhëntë sinqeritet në kërkimin e së vërtetës. Po ashtu gjatë shoqërimit me ta kam hasur kritika për lëshimin e mjekrrës, të cilëve ua impononin të gjithë shoqëruesve të tyre t’i rruanin mjekrrat, derisa një vëlla që e njihnim për devotshmëri, e bindën brenda disa muajsh që ta heq mjekrrën. Allahu na forcoftë! E shihni o vëllezërit dhe motrat e mi/a, këta më shumë e kishin qëllimin që t'i përngjanin dhe t'a pasonin Fet'hullah Gylenin sesa t'a pasonin Muhamedin alejhi salatu ve selam. Drejtori i shoqatës "Atmosfera" nuk ngurroi t'i quante të sëmurë psikik ata që e lëshojnë mjekrrën, kjo për mua ishte shumë e rëndë kur i dëgjova këto fjalë me veshët e mi nga goja e tij. Prej Allahut kërkojmë shpëtim nga këta njerëz të paditur. Ata të cilët kanë përvojë me pasuesit e Fet'hullah Gylenit, e dinë shumë mirë se jeta e tyre do të jetë e imponuar në hizmetin (shërbimin) e Fet'hullah Gylenit dhe nëse ti nuk e bën hizmetin siç urdhërojnë ata, atëherë ti nuk je musliman i mirë. Ti nuk guxon të martohesh në rini pa i informuar të mëdhenjtë e Hizmetit. Ata duhet të
 12. 12 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) të japin leje për t'u martuar. Ti nuk guxon të punosh diku pa marrë leje nga ata. Apo ti nuk guxon të prezantosh në çfarëdo xhamie për të dëgjuar ligjërata. E gjithë jeta jote do të jetë nën dirigjimin e tyre, pa marrë parasysh se çfarë profesioni ke. Hoxhallarët të cilët mbanin ligjërata në shoqatën e tyre, vazhdimisht e lavdëronin Fet'hullah Gylenin kinse ai është dijetari i kësaj kohe që duhet t'i referohemi pasi "Ai është që qanë shumë për gjendjen e ummetit". Me lavdërime të këtij lloji, ia mbushnin mendjet e të rinjëve injorant kinse Fet'hullah Gyleni është njeriu më i mirë në botë. Mirëpo injoranca nuk ka kufij, sa që hoxhallarët e kësaj shoqate krenoheshin me Fet'hullah Gylenin, kinse atij i paraqitet Profeti alejhi salatu ue selam dhe sahabët dhe se ai këshillohet me ta për problemet bashkëkohore. T'u besosh këtyre gjërave dhe të mendosh se këto mund të ndodhin vërtetë, ky është devijim i qartë, Allahu na ruajtë. Në librat e Fet'hullah Gylenit mund të gjeni shumë devijime në lidhje me besimin siç është lejimi i kërkimit të ndihmës nga Profeti alejhi salatu ue selam, e cila është shirk me pajtimin e të gjithë dijetarëve të Ehli Sunnetit. Po ashtu në librat e tij mund të gjeni tregime të shumta në çështjet e gajbit, p.sh. kontaktet me shpirtërat e njerëzve të vdekur, me të cilat dëshmohet akideja e tij e mbushur me devijime. Shpresoj tek Allahu që ky libër t'i bëjë dobi lexuesit, siç i ka bërë dobi disa të rinjëve që kanë qenë të ndikuar nga ky sekt i devijuar. E lus Allahun ta shpërblejë vëllaun tonë Ergin Shala me shpërblimin më të mirë, xhenetin Firdeus dhe t'ia bëjë këtë libër sadakë rrjedhëse deri në Ditën e Gjykimit. Amin. Samir Mullafetahu Student në Universitetin Islamik në Medine 05.08.2014/ Prizren
 13. 13 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) Kapitulli i parë Devijimi në jetën njerëzore Allahu, subhanehu ve teala, i krijoi qeniet me qëllim që ta adhurojnë Atë dhe u përgatiti atyre nga furnizimet e Tij gjëra që t'u ndihmojnë në jetë. Ai thotë: "Unë nuk i krijova xhinët dhe njerëzit për tjetër përveç se të më adhurojnë. Unë nuk dua nga ata kurrfarë furnizimi e as nuk dëshiroj që ata të më ushqejnë". (Edh-Dharijat: 56-57). Nëse shpirti i rikthehet natyrshmërisë së tij, ai do të vërtetoj hyjninë e Allahut, subhanehu ve teala, do të shprehë dashurinë për Të, do ta adhuroj Atë dhe askënd nuk do t'ia bëjë shok. Shpirtin e shkatërrojnë dhe e shmangin nga kjo natyrshmëri, zbukurimet që i bëjnë atij shejtanët nga njerëzit dhe xhinët duke i shpallur njëri- tjetrit fjalë zbukuruese e mashtruese. Teuhidi (monoteizmi) është i mbjellur (i lindur) në zemrën e njeriut. Shirku (politeizmi) është rastësor dhe i huaj në të. Allahu, sub-hanehu ve teala, thotë:"Përqëndro vetveten tënde sinqerisht në fenë, i larguar prej çdo gjëje të kotë, (e ajo fe), feja e Allahut në të cilën i krijoi njerëzit, s'ka ndryshim (mos ndryshoni) prej asaj natyrshmërie të krijuar nga Allahu; ajo është feja e drejtë por shumica e njerëzve nuk e dinë" (Err-Rrum: 30). Muhammedi, sal-lAllahu alejhi ve sel-lem, thotë: "Çdo fëmijë lind në natyrshmëri (në besim të vërtetë), kurse prindërit e bëjnë atë çifut, të krishterë apo mexhusij (zjarrë putist)". Pra bazë tek njeriu është teuhidi. Feja Islame fillon qysh nga Ademi, alejhis-selam, dhe mbijetoi në pasardhësit e tij disa shekuj. Allahu, subhanehu ve teala, thotë "Njerëzit ishin një ummet (një fe), (e pastaj pasi u përçanë) Allahu dërgoi profetët përgëzues e qortues" (EI-Bekare:213).
 14. 14 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) Shirku dhe devijimi i parë nga besimi i drejtë ndodhi në popullin e Nuhit, alejhis-selam; ai ishte i Dërguari i parë: "Ne të shpallëm ty ashtu sikurse i shpallëm edhe Nuhit dhe profetëve pas tij..." (En-Nisa: 163). Ibën Abbasi radijAllahu anhuma ka thënë: "Mes Ademit dhe Nuhit, alejhis-selam, kaluan dhjetë gjenerata, i gjithë njerëzimi jetonte në islam.” Ibnul Kajjimi (Allahu e mëshiroftë!) thotë "Kjo thënie është e saktë në mënyrë të prerë. Këtë e dëshmon fjala e Allahut, subhanehu ve teala: "Njerëzit ishin një ummet (një fe), pastaj u përçanë..." (Junus: 19). Ky dijetar (Allahu e mëshiroftë!) dëshiron të thotë se dërgimi i profetëve u bë për shkak të përçarjes në fenë e vërtetë, sikurse ishte rasti me arabët të cilët pasonin fenë e Ibrahimit, alejhis-selam, derisa nuk e ndryshoi atë Amr Ibn Luhaj EI-Huzaiji, i cili ndërroi Fenë e Ibrahimit, alejhis-selam, i barti idhujt në tokën e arabëve dhe në tokën e Hixhazit (Meivës) në veçanti, të cilët pastaj adhuroheshin përveç Allahut, subhanehu ve teala. Në këtë mënyrë u përhap shirku në këto vende të shenjta dhe rreth tyre, derisa dërgoi Allahu, subhanehu ve teala, të zgjedhurin e Tij, Muhamedin, sal-lAllahu alejhi ve sel-lem, vulën e profetëve, i cili ftoi njerëzit në monoteizëm, në vijimin e fesë së Ibrahimit dhe luftoi për Allahun, subhanehu ve teala, me luftë të vërtetë, derisa u kthye besimi monoteist dhe feja e Ibrahimit. Ai plotësoi fenë, plotësoi begatinë e Tij ndaj botëve dhe kështu sipas rrugës së tij (Islamit) vazhduan tre shekujt e lavdëruar në fillim të këtij ummeti, derisa u përhap përsëri injoranca në shekujt e mëvonshëm dhe u përzien në të elemente nga fetë tjera, kështu që u rikthye shirku tek shumica e këtij ummeti me ndikimin e thirrësve të devijimit për shkak të ndërtimit mbi varreza, duke kërkuar kështu respekt ndaj evlijave (besimtarëve të devotshëm) e bamirësve dhe duke shfaqur adhurim për ta, duke ndërtuar tyrbet mbi varrezat e tyre. Ata, pastaj u bën idhuj që adhurohen përveç Zotit me lloj-lloj formash sikurse janë: lutja e tyre, kërkimi i ndihmës nga ata, prerja e kurbanit, betimet
 15. 15 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) për ta. Këtë shirk ata e quajtën ndërmjetësim me bamirësit dhe shprehje e dashurisë ndaj tyre. Ata harruan se kjo ishte fjala e politeisteve të parë, të cilët thanë:"Ne ata (idhujt) nuk i adhurojmë për tjetër, veçse të na afrojnë tek Allahu sa më afër..." (Ez-Zumer: 3). Me gjithë paraqitjen e këtij shirku në të kaluarën dhe sot, prapë se prapë, shumica e tyre besojnë në Teuhidurr-Rrububije (se Allahu është Krijuesi e Furnizuesi i çdo gjëje), por ata bëjnë shirk në Teuhidul uluhije (në atë se vetëm Allahu meriton adhurimin), sikurse thotë Allahu, subhanehu ve teala: "...shumica e tyre nuk e beson ndryshe Allahun, përveç se duke i bërë shirk Atij...". (Jusuf: 106). Ekzistimin e Allahut, subhanehu ve teala, nuk e mohoi askush, përveç një numri të vogël nga njerëzit, si Faraoni dhe sikurse janë ateistët komunistë në këtë kohë. Ky injorim i tyre bëhet nga mendjemadhësia, përndryshe, ata janë të detyruar të vërtetojnë ekzistimin e Tij në brendësinë (zemrat) e tyre, sikurse thotë Allahu, subhanehu ve teala:"...ata i refuzuan ato (ajetet e Allahut) si shkak i mizorisë së tyre dhe nga mendjemadhësia, edhe pse zemrat e tyre ishin të bindura në to." (En-Neml: 14). Mendimet e tyre se çdo krijesë nënkupton krijuesin, çdo e formuar ka formuesin dhe sistemi i përpiktë i kësaj Gjithësie, patjetër duhet të ketë një themelues të Urtë, të Fuqishëm dhe të Gjithëdijshëm. Ai që e refuzon Atë, është i çmendur ose është mendjemadh, që nuk përdorë logjikën, e i cili nuk merret parasysh.13 13 Teuhidi-Shejh Salih el-Feuzan
 16. 16 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) Teuhidi dhe Shirku Për ta kuptuar më mirë nocionin e teuhidit, nevojitet që të dihet edhe e kundërta e saj, e ajo është shirku që d.t.th. t’i përshkruash Allahut shokë. Kur’ani është përplot me ajete që na urdhëron për teuhidin dhe na ndalon nga shirku. Shirku është mëkati më i madh që njeriu mund t’a bëjë. Allahu subahnehu ve teala i falë të gjitha mëkatet përpos shirkut.Allahu subahnehu ve teala në Kuranin famëlartë thotë: “Është e vërtetë se Allahu nuk falë (mëkatin) t'i bëhet Atij shok, e pos këtij (mëkati), të tjerat i falë atij që dëshiron. Ai që i përshkruan shok Allahut, ai ka humbur dhe bërë një largim të madh (prej të vërtetës).”(en-Nisa,116) “...ai që i përshkruan Zotit shok, Allahu ia ka ndaluar (ia ka bërë haram) atij xhennetin dhe vendi i tij është zjarri. Për mizorët nuk ka ndihmës.”(el Maide,72). Këtu nënkuptohet se Allahu nuk e falë shirkun nëse njeriu vdes me këtë mëkat, mirëpo nëse pendohet para vdekjes, Allahu subhanehu ve teala do t’ia pranoj pendimin edhe nga ky mëkat i madh. “Duke qenë të sinqertë në besimin ndaj Allahut, dhe duke mos i përshkruar Atij shok, e kush i përshkruan shok Allahut, ai është sikur të bie nga qielli e ta rrëmbejë shpendi, ose si ai të cilin e gjuan era e stuhishme në ndonjë vend të humbur.”(el-Haxhxh, 31) Në kohën e të gjithë pejgamberëve, mëkati më i madh ka qenë shirku. Për këtë arsye shohim se çdo i dërguar, misionin e vet e filloi tek populli i vet që të besojnë në teuhid (njëshmëri) dhe që t’a braktisin shirkun. Në suren “El Araf” përmenden mesazhet madhështore të pesë pejgamberëve, Nuhit, Hudit, Salihut, Shuajbit dhe Musës alejhimus selam. Thirrjet e të gjithë këtyre kanë qenë në një fjalë: "O popull im, adhurojeni Allahun, ju nuk keni zot tjetër pos Tij...” (Hud, 84). Shirku i fshinë të gjitha punët e mira: “Pasha Allahun, ty të është shpallur, e edhe atyre para teje: "Nëse i bën shok (Allahut), veprat tua janë të asgjësuara dhe ti do të jeshë prej të humburve.”(ez-Zumer,65)
 17. 17 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) Origjina e Shirkut14 Prej asaj që është vendosur në Sheriat (ligjin e urdhëruar) është se njerëzimi qe – në fillim – popull i vetëm në teuhidin e vërtetë, pastaj Shirku (të drejtuarit e ndonjë forme të adhurimit, apo çfarëdoqoftë tjetër që është e drejtë ekskluzive e Allahut, tjetërkujt pos Allahut) gradualisht i kaploi ata.Bazë për këtë është thënia e Allahut – më të Bekuarit, më të Lartit:“Njerëzimi ishte një Umet (popull), pastaj Allahu dërgoi pejgamberë që sollën përgëzime dhe paralajmërime.” (Bekare, 213) Ibën Abbasi radjAllahu anhu thotë: “Në mes Nuhut dhe Ademit qenë dhjetë gjenerata, të gjitha prej tyre qenë në Sheriat (ligj) të së vërtetës, pastaj ata u përçanë. Kështu që Allahu dërgoi pejgamber si prurës të lajmeve të mira dhe si paralajmërues”15 Ibën Urve el-Hanbeli (v. 837) tha: “Kjo thënie i përgënjeshtron ata historianë nga Njerëzit e Librit, të cilët pohojnë se Kabili (Kaini) dhe të bijtë e tij qenë adhurues të zjarrit”16 Unë them: Kjo po ashtu është përgënjeshtrim ndaj disa filozofëve dhe ateistëve, të cilët pohojnë se baza (natyrore) e njeriut është Shirku, dhe se Teuhidi evuloi në njeriun! Ajeti që parapriu i bën këto pohime të rreme, dhe po ashtu edhe të dy hadithet që vijojnë. Së pari: Thënia e tij (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem), që ai transmetoi nga Zoti i Tij (Allahu): “Unë i krijova të gjithë robërit e Mi në Fenë e vërtetë (në Teuhid, të pastër prej Shirkut). Pastaj atyre u erdhën djajtë dhe i devijuan ata prej Fesë së vërtetë. Ata ua 14 Shkëputur nga libri i Muhaddithit shqiptar të këtij shekulli,Imam Nasiruddin el-Albani,rahimehullah me titull” Vërejtje falësit mos t’i shndërrojë varret në xhamia (Tehdhirus-Saxhid min Itikhadhil-Kuburi Mesaxhid)” www.mburoja.net 15 Tedhirus-Sexhid Min Itikhadhil-Kuburi Mesaxhid (F. 101-106) 16 Transmetuar nga Ibn Xherir et-Taberi ne tefsirin e tij (4/275) dhe el- Hakim (2/546) i cili tha: “Kjo është autentike sipas kriterit të el-Buharit.” Edh-Dhehebi po ashtu u pajtua.
 18. 18 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) bënë të palejuar njerëzve atë çka Unë ua kam lejuar atyre, dhe ata i urdhëruan të shoqërojnë në adhurimin Tim atë për të cilën Unë s’kam zbritur kurrfarë autoriteti.” (El-Kheuakibud-Durari fi Tertib Musnedul-Imam Ahmed’ela Ebuabil-Buhari (6/212/1), ende në formë manuskripte.) Së dyti: Thënia e tij sal-lAllahu alejhi ve selam: “Çdo fëmijë lind në Fitre (natyrshmëri të pastër) (Transmetuar nga Muslimi (8/159) dhe Ahmed (4/162) nga Ijadh ibn Himar el-Muxhashi’i radiallahu anhu.) por prindërit e tij e bëjnë atë çifut, të krishter apo zjarrputist. Kjo është sikurse mënyra në të cilën një shtazë lind një pjellë natyrale. A keni vërejtur ndonjë të lindur të shtrembëruar, para se ju t’i keni shtrembëruar ato.” Ebu Hurejra ka thënë: Lexoni nëse doni: “Fitra e Allahut me të cilën Ai krijoi njerëzimin. Nuk duhet të ketë ndryshim në krijesën (fenë) e Allahut.” (er-Rum, 30) 17 Pas këtij shpjegimi, është me rëndësi të madhe për Muslimanin që ta di se si përhapet shirku në mesin e besimtarëve, pasi që ata ishin muvehidin (njerëz të teuhidit) Në lidhje me thënien e Allahut – më të Përsosurit – për popullin e Nuhut (alejhis selam):“Dhe ata thanë: ti s’do t’i braktisësh zotat tu, as që do të braktisësh Uedin, as Suvanë, as Jeguthin, as Ja’ukun, as Nesrin.” (Nuh, 23) 17 Ibn el-Athir tha në en-Nihaje (3/457): “El-Fitr: do të thotë të fillosh dhe të krijosh, dhe el-Fitre është gjendja që rezulton nga kjo. Domethënia është se njerëzimi qe lindur me një dispozitë dhe natyrë, e cila është e gatshme ta pranojë Fenë e vërtetë. Kështu që sikur ai të lihej në këtë, atëherë ai do të vazhdonte në këtë. Sidoqoftë, ata të cilët devijojnë nga kjo e bëjnë këtë për shkak të ndjekjes së dobësive njerëzore dhe pasimit të verbër të të tjerëve...” El-Hafidh Ibn Haxher tha në El-Fet-h (3/248): “Njerëzit dallojnë në lidhje me atë se çfarë është menduar me el-Fitre, dhe thënia më e famshme është ajo se kjo do të thotë Islam. Ibn Abdul-Ber tha: Kjo ishte ajo që ishte mirë e njohur në shumicën e Selefit (paraardhësve të devotshëm), dhe dijetarët e tefsirit janë pajtuar se ajo çka është menduar në thënien e Allahut – më të Lartit – “Fitra e Allahut me të cilën Ai e krijoi njerëzimin” është Islami.
 19. 19 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) Është treguar nga një grup prej Selefit (paraardhësve të devotshëm), në shumë transmetime, se këto pesë perëndi qenë adhurues të drejtë. Sidoqoftë, kur ata vdiqën, Shejtani (Satana) u përshpëriti njerëzve të tyre që të tërhiqen dhe të ulen tek varret e tyre. Pastaj Shejtani u përshpëriti atyre që erdhën pas tyre se ata duhet t’i marrin ata si idhuj, duke ua zbukuruar atyre idenë se ju do t’i përkujtoni ata dhe me këtë t’i pasoni në sjelljen e mirë. Pastaj Shejtani i sugjeroi gjeneratës së tretë se ata duhet t’i adhurojnë këta idhuj krahas Allahut – më të Lartit – dhe ai u përshpëriti se kjo ishte ajo çka stërgjyshërit e tyre bënin!!!Kështu që Allahu iu dërgoi atyre Nuhun (as), duke i urdhëruar ata që ta adhurojnë vetëm Allahun. Mirëpo, asnjë nuk iu përgjigj thirrjes së tij përveç disave. Allahu e tregoi tërë këtë incident ne kaptinën Nuh. Ibën Abasi tregon: “Vërtet, këta janë pesë emra të njerëzve të drejtë prej popullit të Nuhut. Kur ata vdiqën, Shejtani iu përshpëriti popullit të tyre që t’u bëjnë statuja atyre dhe t’i vendosin këto statuja në vendtubimet e tyre si përkujtim për ta, kështu që ata vepruan kësisoj". Sidoqoftë, asnjë prej tyre nuk i adhuroi këto statuja derisa ata vdiqën dhe qëllimi i statujave qe harruar. Pastaj (gjenerata tjetër) filloi t’i adhurojë ata.”( Buhari (11/418) dhe Muslim (18/52)) E njëjta si kjo ka qenë treguar po ashtu nga Ebu Muteher, i cili tha: Jezid ibn el-Muhelleb i qe përmendur Ebu Xhafer el- Bakirit (v. 11H), kështu që ai tha: "Ai qe mbytur në vendin ku një tjetër pos Allahut qe adhuruar së pari. Pastaj, ai e përmendi Uedin dhe tha: “Uedi qe një Musliman i dashur për popullin e tij. Kur ai vdiq, njerëzit filluan të mblidheshin rreth varrit të tij në vendin e Babilit (Babilonisë), duke qarë dhe vajtuar. Kështu që kur Iblisi (Satana) i pa ata duke qarë dhe vajtuar për të, ai mori formën e njeriut dhe u erdhi atyre, duke thënë: Unë shoh se ju jeni duke qarë dhe vajtuar për të. Pra, pse nuk e bëni një figurë të tij (d.m.th. statujë) dhe ta vendosni atë në vendtubimet tuaja që ta përkujtoni atë. Ata thanë: Po. Dhe ata e bënë një figurë të tij dhe e vendosën në vendtubimin e tyre, e cila i përkujtonte ata për të".Kur Iblisi i pa ata sesi e përkujtonin atë (së tepërmi), ai tha: “Pse nuk e bëni secili prej jush nga një figurë të ngjashme që ta mbani në shtëpitë tuaja, ashtu që ta kujtoni atë (vazhdimisht).”Ata thanë “po”. Dhe secila
 20. 20 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) shtëpi e bëri nga një figurë të tij, të cilën ata e admironin dhe respektonin dhe e cila i përkujtonte vazhdimisht në të. Ebu Xhafer tha: “Ata të gjeneratave të vona panë se çfarë kishin bërë (gjeneratat e mëhershme) dhe e morën këtë në konsiderim... deri në atë masë, saqë e morën atë si një ilah (perëndi) për adhurim krahas Allahut. Ai pastaj tha: “Ky ishte idhulli i parë që u adhurua pos Allahut, dhe ata e quajtën këtë idhull Ued. (el-Buhari (8/534)) Kështu urtësia e Allahut qe përmbushur kur ai dërgoi Muhamedin (sallallahu alejhi ue selam) si pejgamberin e fundit dhe e bëri Sheriatin e tij plotësim të të gjitha Ligjeve të Urdhëruara hyjnore. Me këtë Ai ndaloi të gjitha mënyrat dhe shtigjet me të cilat njerëzit mund të bien në shirk – i cili është mëkati më i madh.Për këtë arsye, të ndërtuarit e faltoreve mbi varre dhe qëllimi që të udhëtohet posaçërisht te ato, duke i marrë ato si vende për kremta dhe tubime, dhe duke u betuar në banorin e varrit, të gjitha janë ndaluar.E gjithë kjo çon në teprim dhe udhëheq për në adhurimin e të tjerëve pos Allahut – më të Lartit. Duke qenë ky rasti edhe më shumë në epokën në të cilën dituria është duke u pakësuar, injoranca është në rritje, ka pak këshillues të sinqertë (në të vërtetën) dhe shejtani është duke bashkëpunuar me njerëz dhe xhinë që ta devijojë njerëzimin dhe t’i largojë ata nga adhurimi i Allahut – të Bekuarit, më të Lartit. Llojet e shirkut18 Shirku ndahet në dy lloje: 1. Shirku i madh Përkufizimi: Kryerja e një adhurimi për dikë tjetër përveç Allahut.Kështu,ata që bëjnë kurban apo i luten dikujt tjetër përveç 18 Kitabu et-Teuhid-Saleh Feuzan
 21. 21 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) Allahut,siç bëjnë shumë njerëz tek varret e njerëzve të mirë, kanë bërë shirk të madh. Të njëjtën gjë e themi edhe për ata që frikësohen nga të vdekurit duke menduar se ata mund t’u sjellin fatkeqësi dhe shpresojnë prej tyre gjëra që janë në dorë të Allahut,siç janë plotësimi i nevojave apo largimi i fatkeqësive.All- lahu i Madhëruara thotë: “Ata pos Allahut adhurojnë çdo gjë që nuk bën as dobi, e thonë: "Këta janë ndërmjetësuesit tanë te Allahu.”( Junus,18). Shirku i madh e nxjerr njeriun nga Islami dhe në të njëjtën kohë bëhet shkak që ai të mbes përgjithmonë në zjarrin e xhehennemit, nëse vdes pa u penduar. 2. Shirku i vogël Ky lloj i shirkut nuk e nxjerr njeriun nga Islami, por bëhet shkak për mosplotësimin e një pjese të Teuhidit dhe,në të njëjtën kohë, është hapi i parë që të çon në shirkun e madh,i cili,siç thamë dhe më lartë, e hedh poshtë teuhidin në tërësi. Shirku i vogël ndahet në dy pjesë: 1. Shirku i dukshëm, i cili mund të bëhet me fjalë ose me vepra.Tek shirku i vogël që bëhet me fjalë mund të përmendim: -Betimi në diçka tjetër përpos Allahut (siç betohen disa njerëz për kokën e prindërve apo fëmijëve) -Thënia”Si të dëshirojë Allahu dhe ti”.Transmetohet se një herë dikush i tha Profetit sal-lAllahu alejhi ve sel-lem: ”Si të dëshirojë Allahu dhe ti.” Profeti sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ia ktheu:”A më bëre të barabartë me Allahun”!? Thuaj: Si të dëshirojë vetëm Allahu.” -Thënia”Po të mos ishte Allahu dhe filani” pasi lidhësa dhe vë shenjën e barazimit midis Allahut dhe një prej krijesave të Tij. Ndaj, në të tilla raste duhet të themi: ”Po të mos ishte Allahu,pastaj filani”,pasi në këtë mënyrë kuptohet se dëshira e njeriut është në
 22. 22 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) varësi të Dëshirës dhe Vullnetit të Allahut,i cili thotë: ”Dhe ju nuk dëshironi veçse atë që dëshiron Allahu,Zoti i botëve”(et- Tekvir,29) Në këtë kategori futet dhe thënia:”Nuk kam njeri tjetër përveç Allahut dhe teje.”apo “Kjo është për shkak të mirësisë së Allahut dhe tëndes.” Ndërsa tek kategoria e dytë, d.m.th. tek shirku që bëhet me anën e veprave, mund të përmendim mbajtjen e varësave, byzylykëve, fijejeve të perit apo çfarëdolloj gjëje tjetër,19 për të larguar sëmundjet,magjitë, syrin e keq apo çdo të keqe tjetër. Por duhet të jemi shumë të kujdesshëm, sepse këto veprime jo gjithmonë konsiderohen prej shirkut të vogël. Në disa raste ato mund të jenë prej shirkut të madh. Kështu nëse njeriu që kryen veprime të tilla beson se është Allahu ai që e mbron njeriun nga të këqijat, por këto gjëra janë shkaqe për largimin e të keqes , atëherë kemi të bëjmë me shirkun e vogël, sepse Allahu nuk i ka bërë këto gjëra shkaqe për largimin e sëmundjeve. Por nëse personi që mban gjëra të tilla beson se janë këto gjëra ato që e mbrojnë nga të këqijat,atëherë veprimi i tij hyn tek shirku i madh,i cili e nxjerr njeriun nga Islami siç thamë dhe më sipër. 2. Shirku i fshehtw apo shtirja, i cili ndodh atëherë kur muslimani kryen një adhurim me qëllim që ta shohin të tjerët,si p.sh.kur dikush e zbukuron apo e zgjat namazin me qëllim që t’a lavdërojnë të tjerët,apo jep lëmoshë me qëllim që njerëzit të thonë se filani është bujar,apo përmend Allahun vetëm që ta dëgjojnë të tjerët,etj. Një vepër e tillë nuk pranohet nga Allahu, i cili thotë: “E kush 19 Siç veprojnë shumë njerëz në vendin tonë, të cilët vendosin tek fëmijët e vegjël,apo edhe tek të rriturit,zhivë apo hudhra në formë të hajmalive,me qëllim që t’i ruajnë nga syri i keq.Kjo gjë është kategorikisht e ndaluar,pasi mbrojtja e njeriut nga të gjitha të këqijat është në kompetencën e Allahut.Nga ana tjetër si ka mundësi që,një njeri që beson te Zoti dhe ka sadopak logjikë, të bëjë të tilla gjëra,kur ai e di fare mirë se e mira dhe e keqja janë në dorë të Allahut dhe se askush tjetër nuk mun t’i bëj keq dikujt përveçse me lejen e Tij.Profeti sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka thënë: ”...sikur të mblidhen të gjithë njerëzit për të bërë keq,nuk do të mund të bëjnë veçse atë që ka caktuar Allahu për ty. Janë ngritur penat dhe janë tharë fletët.”
 23. 23 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) shpreson në takimin e Zotit të tij,le të bëjë punë të mira e të mos shoqërojë akënd në adhurimin e Zotit të tij.” Profeti sal- lAllahu alejhi ve sel-lem u tha një ditë shokëve të Tij:”Gjëja prej së cilës kam më tepër frikë për ju,është shirku i vogël.”Kur u pyet për të,tha:”Shtirja.” Në këtë kategori futet dhe bërja e një pune për përfitime materiale,siç është rasti i atij që thërret ezanin apo bëhet imam apo mëson dije fetare,duke pasur për qëllim vetëm marrjen e parave. Imam Ibnul Kajjimi thotë: “Ndërsa shirku që bëhet me anën e nijetit jo të sinqertë,është si deti pa brigje dhe janë të paktë ata që shpëtojnë prej tij.Ai person,që ka për qëllim me punën e tij diçka tjetër përveç kënaqësisë së Allahut,ka bërë shirk me nijetin e tij jo të pastër,pasi sinqeriteti i vërtetë arrihet vetëm atëherë kur çdo punë,thënie apo qëllim bëhet vetëm për hirë të Allahut.Kjo është feja e vërtetë, feja e Profetit Ibrahim(paqja qoftë mbi të), ndjekja e së cilës është detyrë për qdo musliman, pasi ky është realiteti dhe thelbi i Islamit, përveq të cilit Allahu nuk pranon asnjë fe tjetër:”E kush kërkon fe tjetër përveç Islamit, atij nuk do ti pranohet(ajo fe)dhe në botën tjetër ai do të jetë prej të humburve”(Ali Imran 85). Nga sa përmendëm më sipër arrijmë në përfundimin se midis shirkut të madh e të vogël ekzistojnë ndryshimet e mëposhtme: 1. Shirku i madh e nxjerr njeriun nga Islami, ndërsa shirku i vogël nuk e nxjerr njeriun nga Islami. 2. Personi që kryen shirkun e madh, nese vdes pa u penduar, do të jetë përgjithmonë në zjarrin e Xhehenemit, ndërsa personi që e kryen shirkun e vogël, edhe nëse hyn në zjarr nuk do të qëndrojë atje përgjithmonë. 3. Shirku i madh i fshin të gjitha punët e mira , ndërsa shirku i vogël fshin vetëm punën me të cilën është i përzier.
 24. 24 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) Kufri-Mosbesimi a) Perkufizimi i tij - Fjala El-Kufr ne gjuhën arabe ka kuptimin e mbylljes dhe mbulimit, kurse ne terminologjine islame, kufri eshte e kunderta e imanit. b) Llojet e tij- Kufri ndahet ne dy lloje: Lloji i pare: Kufri i madh:i cili largon nga mileti islam. Ai ndahet ne pese lloje: 1. Kufri i pergenjeshtrimit: Argument per kete eshte fjala e Allahut subhanehu ve teala: "Kush është më mizor se sa ai që shpif gënjeshtër ndaj Allahut, ose përgënjeshtron të vërtetën pasi t'i ketë ardhur ajo? Po, a nuk është Xhehennemi vend për jobesimtarët"(El-Ankebut:68) 2. Kufri i refuzimit dhe mendjemadhësia me vërtetim: Argument për këtë është fjala e Allahut subhanehu ve teala:"E kur u thamë engjëjve: përuluni (bini në sexhde) Ademit, ata menjëherë iu përulën, me përjashtim të iblisit (djallit). Ai rrefuzoi dhe u mbajtë në të madh dhe u bë pabesimtar".(El-Bekare 34) 3. Kufri i dyshimit (i supozimit): Argument për këtë është fjala e Allahut subhanehu ve teala: Dhe ai hyri në kopshtin e vet (e me besimtarin për dore), po duke qenë dëmtues i vetës (duke mos besuar dhe duke u krenuar) tha: "Unë nuk mendoj se zhduket kjo kurrë!" Dhe nuk besoj se do të ndodhë kijameti, (dita e gjykimit), por nëse bëhet që të kthehem te Zoti im, padyshim do të gjej ardhmëri edhe më të mirë se kjo.Atij ai shoku ivet (besimtari) itha - duke e polemizuar atë -: "A e mohove Atë që të krijoi ty nga dheu, pastaj nga një pikë uji, pastaj të bëri njeri të plotë?"(El-Kehf:35-37)
 25. 25 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) 4. Kufri i nifakut (dyftyrësisë): Argument për këtë edhe fjala e Allahut subhanehu ve teala: "Ngase ata besuan (me gojë) e pastaj mohuan, andaj zemrat e tyre u mbyllën dhe ata nuk kuptojnë.” (El-Munafikun:3) Lloji i dytë: Është kufri i vogël që nuk të nxjerr nga populli islam. Ai është kufri veprues (praktik) që janë gjynahet ku në Kuran dhe Sunnet janë quajtur kufr, por që nuk kanë arritur shkallën e kufrit të madh, sikurse është p.sh. kufri i mirësive (mohimi i begative të Allahut, subhanehu ve teala) i përmendur në fjalën e Allahut subhanehu ve teala: "Allahu sjell si shembull një fshat (vendbanim) që ishte i sigurt dhe i qetë, të cilit i vinte furnizimi nga të gjitha anët me bollëk, kurse ata (banorët) i përbuzën të mirat e Allahut...''(En-Nahl:112) Lufta e muslimanit-është në të njejtën shkallë e përmendur ne fjalën e Muhamedit salAllahu alejhi ve selem:"Sharja e muslimanit është fusuk (mosrrespekt ndaj Zotit, kurse të luftosh kundër tij është kufr'' dhe fjala e tij: ''Mos u ktheni pas meje (pas vdekjes time) pabesimtare ti mëshoni njërit tjetrit (me shpata)''. Betimi në dikë tjetër veç Allahut, subhanehu ve teala, është në të njejtën shkallë, sepse Muhamedi salAllahu alejhi ve selem tha: ''Ai që betohet në diç tjetër,përveç Allahut,subhane ve teala ,ka bërë kufr ose shirk''. Allahu subhanehu ve teala e quajti vepruesin e gjynahit madh besimtarë. Ai tha: ''O ju që besuat, u është bërë obligim gjurmimi për dënim për mbytje.''(El-Bekare:178) Vrasësin Allahu subhanehu ve teala, nuk e nxori nga atë qe besuan dhe e bëri vëlla të përgjegjësit për hakmarrje në vrasje, e tha: Kurse atij që i falet diçka nga vëllau i vet atëherë ajo le të përcillët (e atij që e fal) kuptueshëm.(El-Bekare:178) Këtu pa dyshim është vllazëria e fesë. Allahu subhanehu ve teala thotë: "Nëse dy grupe besimtarësh tentoj në të luftojnë ndërmjet vete, ju pajtoni ata...'' Dhe deri tek fjala e Tij: "S'ka dyshim se besimtarët janë vëllezër, pra bëni pajtim ndërmjet vëllezërve tuaj." (Huxhurat 9-10)
 26. 26 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) Paraqitja e përmbledhur e dallimeve, mes kufrit te madh dhe kufrit te vogël 1. Kufri i madh largon nga mileti islam dhe i shkatërron veprat e mira, kurse kufri i vogël nuk largon nga mileti islam dhe nuk shkatërron veprat e mira, por i pakëson ato dhe atë sipas madhësisë së tij dhe vepruesi i tij i nënshtrohet qortimit. 2. Kufri i madh shpie njeriun ne zjarr përgjithmonë,kurse vepruesi i kufrit te vogël nëse hyn në Xhehenem, nuk qëndron aty përgjithmonë. Gjithashtu, Allahu, subhane ve teala, mund t'ia falë atij , kështu qe nuk hyn ne Zjarr. 3. Kufri i madh lejon gjakun dhe pasurinë, kurse kufri i vogël nuk lejon ato. 4. Kufri i madh detyron armiqësinë e sinqertë mes vepruesit te tij dhe besimtarëve. Nuk i lejohet besimtarëve ta duan dhe shoqërojnë atë edhe nëse është njeriu më i afërm i tij. Kurse kufri i vogël nuk e pengon dashurinë, por vepruesi i tij duhet dashur dhe shoqëruar sipas masës së imanit te tij dhe urrehet armiqësohet sipas masës së mosrespektit të tij (ndaj Allahut subhanehu ve teala)20 Kuptimi i dëshmisë "La ilahe il lAllah" Nuk meriton askush në tokë dhe në qiell të adhurohet me të drejtë përveç Allahut, i cili është Një i pashoq. Ngase adhurimet e kota janë të shumta, por adhurimi i vërtetë është vetëm për Allahun. Allahu i Madhëruar thotë : “Kjo ngase Allahu është Ai i vërteti dhe ajo që lusin ata pos Tij është e kotë. Vërtet, Allahu është i larti, i madhi.” (Sure el-Haxhxh, ajeti 62). Kjo dekleratë nuk e ka kuptimin ”nuk ka krijues tjetër përveç Allahut”, si mendojnë disa 20 Teuhidi-Shejh Salih el-Feuzan
 27. 27 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) injorantë, ngase jobesimtarët Kurejshitë, të cilëve u qe dërguar Muhammedi, alejhi selam, pranonin atë se Allahu është Krijues, mirëpo ata mohonin që të adhuronin vetëm Allahun një dhe ta përkufizonin adhurimin vetëm ndaj Tij. Allahu i Lartmadhëruar thotë, duke i përshkruar thëniet e tyre në Kuran: “A mendon (Muhamedi) t’i shndërrojë zotat në një Zot? Vërtet kjo është shumë e çuditshme.” (Sad, ajeti 5). Politeistët e kishin kuptuar shumë mirë domethëniën e kësaj fjale dhe enkas për këtë arsye ata mohonin këtë realitet, sepse përndryshe do t’u shkonte huq ajo që kishin adhuruar me qindra vite. Mu për këtë arsye i luftoi ata Muhmmedi, alejhi selam, derisa dëshmuan se nuk meriton askush të adhurohet përveç Allahut, dhe praktikuan ashtu si duhet njësinë ndaj Tij, i cili është një dhe pa rival. Ky besim i vërtetë e bën të kotë adhurimin e adhuruesve të varreve dhe të ngjashmen me këtë, të cilët mendojnë se “La ilahe ilallah” ka kuptimin se Zoti ekziston, Ai është Krijues, Fuqiplotë për çdo gjë, etj, dhe se kush beson në këtë vetëm se ka vërtetuar teuhidin e duhur, e pastaj le të bëjë ç’të dojë në të shoqëruarit Allahut në adhurim, si dhe në kërkimin e ndihmës nga tjetërkush pos Allahut, duke u ofruar te ta me betime, therrje të kurbaneve për ta, të sillurit rreth varreve në shenjë adhurimi, etj. Dallimi mes adhuruesve të varreve të kohës së sotme dhe politeistëve të kohës së injorancës, është se politeistët e atëhershëm po që se e pranonin vetëm adhurimin e Allahut, ata e braktisnin çdo lloj adhurimi krahas Tij, për dallim nga këta adhurues të varreve, të cilët për fat të keq thonë “La ilahe il lAllah” mirëpo këtë e kundërshtojnë me lutjen që ua bëjnë varrezave apo njerëzve të mirë, etj. Dhe fatkeqësi më e madhe është se Ebu Xhehli dhe Ebu Lehebi (dy politeistë të njohur të kohës së Pejgamberit) kanë qenë më të ditur për kuptimin e fjalës “La ilahe il lAllah” se këta të mjerë.Janë transmetuar edhe shumë hadithe (fjalë të pejgamberit), që aludojnë më qartë se kuptimi i fjalës “La ilahe il lAllah” është njësimi i adhurimit për Allahun, të pastër nga çdo lloj adhurimi tjetër. E njësia e Allahut në adhurim është udhëzimi i plotë dhe feja e vërtetë, me të cilën Allahu i dërgoi të dërguarit e Tij dhe shpalli
 28. 28 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) Librat e Tij. Mirëpo thënia e njeriut, ”La ilahe il lAllah”, duke mos ia ditur kuptimin dhe duke mos vepruar sipas kërkesave të saja, apo pretendimi i tij se ai i përket teuhidit dhe është nga pasuesit e tij, mbjell dyshimin se ky njeri një ditë, adhurimin që i takon vetëm Allahut do ta bëjë për dikë tjetër pos Tij. Ibën Rexhebi (Allahu e mëshiroftë!) thotë: ”Në qoftëse e vërteton zemra kuptimin e fjalës “La ilahe ilallah” me sinqeritet, Allahu do ta forcojë në adhurimin e Tij, duke ia mundësuar më pastaj njohjen e madhështisë së Allahut dhe respektit ndaj Tij, frikën dhe shpresën në Të dhe mbështetjen te Ai në çdo gjë dhe duke larguar nga kjo çdo lloj adhurimi të kotë ndaj krijesave që njollos adhurimin e vërtetë. Dhe kur robi e arrin (adhuruesi i Allahut) këtë shkallë, atëherë nuk do të mbetet tek ai asnjë dëshirë a punë e që të mos e ketë bërë për Allahun dhe kënaqësinë e Tij, duke mohuar kjo zemër e shëndoshë më pas çdo epsh dhe dëshirë të shpirtit dhe cytjet e shejtanit.”Andaj kush e do dikë dhe e respekton atë, duke urrejtur dhe shoqëruar vetëm për hir të tij, ai është adhuruesi i tij, ngase i sinqerti nuk e do dhe urren askë, e as që shoqëron dhe braktisë askë, vetëm se për hir të Allahut. Mirëpo, përsa i përket këtij të parit, i adhuruari i tij është epshi, ashtu sikurse thotë Allahu i Lartmadhëruar në Kur’an: ”A e ke parë atë i cili e ka zgjedhur si Zot të tij epshin dhe dëshirën e tij” (Sure el-Furkan, ajeti i 43) - Vlerat dhe mirësitë e thënies së sinqertë La ilahe il lAllah e quajtur kelimetul ihlas Fjala e sinqertë (dëshmia se nuk ka të adhuruar tjetër me meritë pos Allahut) përmbledh në vete shumë mirësi, mirëpo këto të mira dhe dobi nuk arrihen me një shqiptim të thjeshtë të saj dhe duke mos punuar me të, por këto i arrin ai që e thotë me bindje të fortë duke besuar dhe duke punuar me të. Nga mirësitë dhe vlerat e saja më të larta janë: Allahu i Lartmadhëruar ia ka ndaluar zjarrit djegien e atij i cili thotë këtë duke patur qëllim me këtë thënie Fytyrën dhe kënaqësinë e Allahut.Transmeton Itbani, radijallahu anhu (Allahu qoftë kënaqur me të), se Muhammedi, alejhi selam, ka
 29. 29 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) thënë:”Vërtet, Zoti ia ka ndaluar zjarrit (djegien) e atij i cili thotë La ilahe il lAllah, duke pasur për qëllim Fytyrën e Allahut” (Transmeton Buhariu dhe Muslimi). Mirëpo, disa njerëz nuk e thonë këtë thënie vetëm se për shkak të frikës që i kaplon ata që të mos sprovohen me momentin e vdekjes, e të shpëtojnë nga mëkatet e tërë jetës së tyre, për shkak të moskujdesit të tyre ndaj urdhërave dhe ndalimeve të Allahut të Lartmadhëruar, apo disa që e kanë së paku traditë dhe zakon. Mirëpo, sido që të jetë, këtyre personave ky besim nuk ua ka kapluar zemrat e tyre me sinqeritet në këtë thënie. Shumica e njerëzve që sprovohen në çastin e vdekjes para daljes së shpirtit të tyre, janë ata të cilët harrojnë Zotin gjatë jetës së tyre, e pastaj në momentin e vdekjes e përkujtojnë, dhe vetëm në ato çaste. Personi që e thotë këtë dëshmi me sinqeritet të plotë dhe bindje të paluhatshme, nuk vepron shumë mëkate për arsye se sinqeriteti dhe bindja arrijnë piedestalin dhe bëjnë që Allahu të jetë tek ai më i dashur se çdo gjë në këtë botë, duke mos mbetur në zemrën e tij asnjë urrejtje për atë çka ka ndaluar Ai, e mu këta Allahu do t’i shpëtojë nga zjarri i xhehennemit edhe nëse kanë pasur mëkate më herët, sepse i tërë ky besim, pendim, sinqeritet, bindje dhe dashuri e plotë për Allahun fuqiplotë që posedon ky njeri, e anulojnë çdo mëkat ashtu sikurse e anulon drita e mengjesit errësirën e natës. - Kushtet e fjalës La ilahe il lAllah Dëshmia la ilahe il Allah ka dy shtylla: 1. Mohimin 2. Pohimin Kur njeriu thotë: “La ilahe” (nuk ka të adhuruar), atëherë ka mohuar të gjitha adhurimet dhe besimet tjera pos Allahut, ndërsa kur thotë: ”Il-lAllah” (përveç Allahut), atëherë ka pohuar dhe pranuar adhurimin dhe besimin e vetëm, besimin në Allahun e Lartmadhëruar i cili është Një dhe pa ortak. Dijetarët islamë në të
 30. 30 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) kaluarën, si dhe në kohën e tashme, na bëjnë me dije se kjo fjalë apo dëshmi ka shtatë kondita, pa realizimin e të cilave nuk mund të plotësohet kuptimi dhe jetësimi i plotë i saj. Qëllimi i këtyre kushteve nuk është vetëm mësimi përmendwsh i tyre në mënyrë që të thuhen ashtu pa kuptim dhe duke mos e ditur qëllimin e tyre. Këto kushte janë: 1. Dituria, domethënë posedimi i diturisë mbi dëshminë islame, nisur nga dy konditat e saj, pastaj rreth asaj se çka kërkon kjo dëshmi për ta punuar apo jetësuar në jetë. Kur njeriu arrin njohjen dhe diturinë se vërtet Allahu i Lartmadhëruar është i merituari i vetëm për adhurim dhe çdo adhurim pos Tij është i kotë dhe punon më pas me këtë, atëherë e ka njohur kuptimin e vërtetë të kësaj dëshmie. Mirëpo në qoftëse nuk di se duhet adhuruar vetëm Allahun, duke menduar se lejohet adhurimi i tjetërkujt pos Tij, atëherë nuk e ka njohur kuptimin e saj të vërtetë. Allahu thotë në Kur’an: “Atëherë dije se nuk meriton të adhurohet askush tjetër pos Allahut. Kërko falje për mëkatin tënd…” (Sure Muhammed, ajeti 19). Gjithashtu thotë Allahu: “Ata që adhuruan pos Tij nuk mund të ndërmjetësojnë, përveç kush dëshmoi të vërtetën, e ata e dinë” (Sure ez-Zuhruf, ajeti 86), d.m.th e dinë se kur kanë dëshmuar “la ilahe il-lallah”, kanë dëshmuar me bindje të plotë dhe zemër të sinqertë. 2. Bindja- Kjo konditë ka për qëllim që kur të thuhet dëshmia, ajo duhet të thuhet me bindje derisa të pushojë zemra në të, duke larguar çdo lloj dyshimi që mund të lindë si pasojë e cytjeve të djajve njerëz dhe xhinnë, por duhet të thuhet me bindje të plotë dhe ngulitje në të, d.m.th me bindje të zemrës duke besuar vërtetësinë për atë çka thua se Allahu është merituesi absolut për adhurim dhe çdo gjë tjetër pos kësaj është e kotë. E në qoftëse dyshon si p.sh.: të thuash unë besoj se Allahu është i vetëm, mirëpo nuk e di se për çfarë arsye të mos adhurohet dikush tjetër; atëherë dije se thënia e dëshmisë nga ti nuk është e dobishme, ngase Allahu i Lartmadhëruar në Kur’an thotë: “Besimtarë janë vetëm ata që i
 31. 31 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) besuan Allahut dhe të dërguarit të Tij, e mandej nuk dyshuan” (Sure el-Huxhurat, ajeti 15). 3. Pranimi- Kjo konditë kërkon nga thënësi i dëshmisë që të pranojë çdo gjë që përmban në vete kjo dëshmi, si p.sh. të pranojë çdo gjë që ka lajmëruar Allahu dhe i dërguari i Tij Muhammedi, alejhi selam, prej gjërave jo të dukshme, si dhe për ato që ndodhin në të ardhmen me një pranim të plotë dhe të padyshimtë në asgjë, duke mos refuzuar apo tallur me asnjë citat të Kur’anit ose të Muhammedit, alejhi selam, e as të komentojë citatet e Kur’anit dhe ato të Muhammedit, alejhi selam, nga mendja e tij apo të shtrembërojë kuptimin e vërtetë të ndonjë citati, sepse Allahu i Lartmadhëruar ka ndaluar një gjë të tillë duke thënë: “Thuani i besuam Allahut dhe asaj çka është zbritur për ne” (Sure el- Bekare, ajeti 136). E kundërta e pranimit është refuzimi, sepse vërtet ka njerëz që dinë kuptimin e dëshmisë dhe është i bindur në atë çka përmban ajo, mirëpo refuzon atë me mendjemadhësi dhe zili. Thotë Allahu i Lartëmadhëruar: “Ne e dimë se ty të brengosë ajo që thonë, e ata nuk të përgënjeshtrojnë ty, por ata mizorë refuzojnë argumentet e Allahut” (Sure el-En’am, ajeti 33). Gjithashtu në refuzim hyn edhe kundërshtimi i normave të sheriatit dhe i kufijve të tij, si dhe urrejtja e atyre normave. Thotë Zoti i Lartmadhëruar në Kur’an: “O ju që besuat, hyni në islam tërësisht” (Sure el-Bekare, ajeti 208). 4. Nënshtrimi- Domethënë nënshtrimi në kërkesat e kësaj dëshmie dhe të islamit përgjithësisht dhe dorëzimi me punë. Thotë Allahu në Kur’an:“Pendohuni të gjithë tek Zoti i juaj dhe dorëzojuni Atij” (Sure ez-Zumer, ajeti 54). Gjithashtu edhe të nënshtruarit dhe të dorëzuarit ndaj çdo gjëje e cila ka ardhur prej Muhammedit, alejhi selam, duke praktikuar porositë e tij, pa ndonjë shpirtngushtësi ose refuzim në këtë aspekt, për arsye se kur njeriu e di kuptimin e dëshmisë islame dhe është i bindur në të, mirëpo nuk është i nënshtruar dhe dorëzuar kërkesave fetare, atëherë nuk ka dobi pranimi dhe shqiptimi i saj, ngase mosnënshtrim është lënia e të gjykuarit me normat e islamit.
 32. 32 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) 5. Vërtetësia- Vërtetësia në Allahun - dhe kjo nuk arrihet vetëm se atëherë kur njeriu është besnik në besimin e tij dhe në fenë e tij, e kur të jetë kështu, ai patjetër do të vërtetojë çdo gjë që ka ardhur nga Zoti në Kur’an dhe nga Muhammedi, alejhi selam, në sunnetin (traditën) e tij. Vërtetësia, pra, është esenca e fjalës, dhe nga vërtetësia është edhe përpjekja në të respektuarit e Allahut dhe ruajtjes së vetvetës nga tejkalimi i kufijve të Tij. Thotë Zoti në Kur’ an: ”O ju që besuat, kini frikë Allahun dhe jini me të drejtit” (Sure et-Teube, ajeti 119). E kundërta e vërtetësisë është të gënjyerit, sepse kur njeriu është gënjeshtar në imanin (besimin) e tij, ai nuk konsiderohet besimtar por hipokrit, edhe nëse e thotë dëshminë me gjuhën e tij, dhe si i tillë nuk do të shpëtojë nga dënimi i Allahut. 6. Sinqeriteti- Sinqeriteti është pastrimi i veprave nga çdo lloj shirku me qëllim të pastër për Zotin, meqë qëllimi i muslimanit me fjalët dhe veprat e tij duhet të jetë Fytyra e Allahut dhe arritja e kënaqësisë së Tij, e jo sy-e-faqësia apo interesi personal ose ruajtja e ndonjë posti a pozite të punës, apo për shkak të ndonjë medhhebi apo fraksioni, e që t’u nënshtrohet atyre pa udhëzim nga Zoti. Thotë Allahu në Kur’an: ”Vëni re! Vetëm Allahut i takon adhurimi i sinqertë” (Sure ez-Zumer, ajeti 3). Gjithashtu thotë: ”Dhe nuk janë të urdhëruar vetëm se që të adhurojnë Allahun sinqerisht.” (Sure el-Bejine, ajeti 5). E kundërta e sinqeritetit është hipokrizia, që është të pasurit për qëllim me vepra dhe fjalë të tij shikimin dhe lavdërimin e njerëzve, jo arritjen e kënaqësisë së Allahut. Ne qoftëse robi e humb sinqeritetin, atëherë dëshmia nuk i bën dobi. Allahu në Kuran thotë: ”Ne i kthehemi veprës që e bëjnë ata dhe e bëjmë atë hi e pluhur” (El-Furkan, ajeti 23). Domethënë se nuk i bën dobi asnjë punë apo vepër e punuar jo për Allahun, për arsye të humbjes së sinqeritetit. S’ka dyshim se Allahu nuk fal mëkatin që t’i përshkruhet Atij shok, e përpos këtij e fal kë të dojë, për çka edhe thotë në Kur’an: ”Kush i përshkruan Allahut shok, ai ka trilluar një mëkat të madh” (Sure en-Nisa, ajeti 48).
 33. 33 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) 7. Dashuria ndaj kësaj fjale- Dashja e shehadetit dhe çdo gjëje tjetër që kjo dëshmi përmban në vetën e saj, pikësëpari duke e dashur Allahun dhe të dërguarin e Tij, Muhammedin, alejhi selam, duke paraprirë dashuria ndaj tyre para çdo gjëje tjetër. E dashja e Allahut është madhërimi i Tij dhe lartësimi i Tij, frika dhe shpresa në Të, gjithashtu paraprirja e çdo gjëje që shkakton kënaqësinë e Tij, p.sh.: të urrehen mosbesimtarët dhe mosbesimi i tyre për shkak të urrejtjes së Allahut që është mbi ta, pastaj urrejtja e mëkateve dhe amoralitetit të tyre, etj.Argument për dashurinë e tij ndaj Allahut dhe Muhammedit, alejhi selam, është nënshtrimi ndaj Allahut dhe pasimi i Muhammedit, alejhi selam, në çdo gjë. Thotë Allahu i Lartmadhëruar: ”Thuaj, nëse e doni Allahun, atëherë më pasoni mua që Allahu t’ju dojë dhe t'jua fal mëkatet tuaja, se Allahu është që fal shumë dhe mëshiron shumë” (Sure Ali- Imran, ajeti 31).E kundërta e kësaj është urrejtja e kësaj dëshmie dhe kërkesave të saja ose dashja e dikujt tjetër krahas Zotit. Zoti thotë në Kur’an: ”Këtë për shkak se ata urrejtën atë që e zbriti Allahu, prandaj atyre ua zhdukë veprat” (Sure Muhammed, ajeti 9). Ajo çka e kundërshton këtë konditë është edhe urrejtja e Muhammedit, alejhi selam, të shoqëruarit e armiqve të Zotit dhe të armiqësuarit me njerëzit e devotshëm dhe të mirë. - Kushtet e pjesës së dytë të dëshmisë Islame “ve enne Muhameden rasulullah” Këto kushte janë: 1. Besimi me zemër në shpalljen e tij dhe pranimi i saj 2. Shqiptimi me gjuhë i këtij besimi. Argument i këtyre dy konditave është thënia e Lartëmadhëruarit: “Besimtarë janë vetëm ata që i besuan Allahut dhe të dërguarit të Tij, e mandej nuk dyshuan.” (El-Huxhurat, ajeti 15).
 34. 34 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) Dhe thënia e Allahut: ”Këto janë argumentet e Allahut që po t’i lexojmë ty me saktësi, e s’ka dyshim se ti je prej të dërguarve.” (Sure el-Bekare, ajeti 252). 3. Pasimi i tij duke punuar me çdo gjë që të vërtetë që ka urdhëruar ai dhe të larguarit nga çdo e kotë që ka ndaluar ai. Thotë Allahu i Lartëmadhëruar: ”Thuaj: (Muhamed) Nëse e doni Allahun, atëherë më pasoni mua që Allahu t’ju dojë dhe t’jua fal mëkatet tuaja, se Allahu është që fal shumë, mëshiron shumë.” (Sure Ali imran, ajeti 31). Allahu azze ve xhel-le thotë: "Mëshira Ime ka përfshirë çdo gjë. Atë (mëshirën Time) do ta caktoj për ata të cilët u ruhen (mëkateve), e japin zeqatin dhe për ata që në argumentet Tona janë të bindur; ata të cilët e pasojnë të dërguarin (Muhamedin), pejgamberin arab (që nuk shkruan e as nuk lexon), të cilin e gjejnë të cilësuar në Tevrat dhe Inxhil…” (El- A’raf, ajeti 156,157). Allahu i Lartëmadhëruar thotë: ”…Pra besoni në Allahun dhe të dërguarin e Tij, pejgamberin e pashkolluar, që beson Allahun dhe fjalët e Tij; pasoni rrugën e tij që ta gjeni të vërtetën.” (Sure el-A’raf, ajeti 158). 4. Vërtetimi i çdo gjëje që ka lajmëruar ai, nisur nga urdhërat, ndalimet, gjërat e padukshme të kaluara dhe ato që do të ndodhin në të ardhmën etj. Allahu i Lartëmadhëruar thotë: ”… atë çka jua jep i dërguari, merreni; atë çka ai jua ndalon, largohuni prej saj…” (Sure el-Hashr, ajeti 7). Transmeton ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, se Muhammedi, alejhisselam, ka thënë: ”A nuk më besoni, përderisa unë jam i vërtetuar nga Ai që është në qiell? Mua më vie shpallja në mengjes e mbrëmje.” (Transmeton Buhariu, hadithi 4094 dhe Muslimi, hadithi 1064). 5. Dashja e tij më shumë se çdo gjë tjetër. Thotë Enes ibn Maliku radijallahu anhu: Ka thënë i dërguari i Allahut: ”Nuk ka besuar askush prej jush përderisa të mos jem tek ai më i dashur se prindi i
 35. 35 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) tij, fëmiu i tij, dhe njerëzit tjerë në përgjithësi.” (Transmeton Buhariu, hadithi 15 dhe Muslimi, hadithi 44). Transmeton Ebu Hurejra, kënaqësia e Allahut qoftë mbi të, se Muhammedi, alejhisselam, ka thënë: ”Pasha Atë, në dorë të së cilit është shpirti i im, nuk ka besuar askush prej jush përderisa të mos jem tek ai më i dashur se prindi dhe fëmiu i tij.” (Transmeton Buhariu, hadithi 14). Transmeton Abdullah ibn Hishami duke thënë: Ishim me të dërguarin e Allahut (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të), e ai e kishte kapur dorën e Umerit dhe Umeri i tha: O i dërguari i Allahut, vërtet ti je më i dashur tek unë se çdo kush përveç vetës time. I tha atij Muhammedi, alejhissealm; ”Jo. Pasha Allahun, në dorën e të Cilit është shpirti im, përderisa të jem më i dashur se vetvetja yte.” I tha Umeri:”Vërtet, pasha Allahun, tani je tek unë më i dashur se vetvetja ime.” Atëherë Muhammedi, alejhisselam tha:“Tani, O Umer.” (d.m.th se tani t’u plotësua besimi). (Transmeton Buhariu, hadithi 6257). 6. Paraprirja e fjalës së tij para fjalës së çdokujt tjetër, pa marrë parasysh se kush është ai, dhe të punuarit me sunnetin e tij. Thotë Allahu në Kur’an:”O ju besimtarë, mos bëni asgjë para (se të orientoheni në udhëzimet e) Zotit dhe të të dërguarit Tij. Kini kujdes Allahun, se me të vërtetë Ai dëgjon të gjitha dhe i di të gjitha.” (Sure el-Huxhurat, ajeti 1). 7. Respektimi dhe nderimi i tij si dhe madhërimi i çdo gjëje me të cilën ka ardhur ai nga Zoti i Lartëmadhëruar, që është Kur’ani dhe Sunneti. E kjo nuk arrihet vetëm se kur punohet me këto dy burime, dhe dashja e tyre mbi të gjitha. Thotë Allahu azze ve xhel:”Ne të dërguam ty (Muhammed) dëshmitar, përgëzues dhe qortues, që ju (njerëz) t’i besoni Allahut dhe të dërguarit të Tij dhe ta përkrahni e ta respektoni atë, e (Allahun) ta madhëroni për çdo mëngjes dhe mbrëmje.” (Sure el-Fet'h, ajeti 9).
 36. 36 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) - Kuptimi i pjesës së dytë të dëshmisë “ve enne Muhameden resulullah” Kjo pjesë e dëshmisë islame kërkon respektimin e Muhamedit, alejhi selam, në atë që ka urdhëruar dhe të besuarit në atë çka ka lajmëruar, dhe të larguarit nga ajo çka ai ka ndaluar, dhe që mos të adhurohet Allahu përveç siç ka porositur ai. Çdo musliman domosdo duhet të besojë dhe të vërtetojë konditat e kësaj dëshmie, ngase nuk arrihet plotësimi i saj përderisa njeriu ta shqiptojë me gjuhë dhe me bindje në zemër edhe këtë pjesë të dëshmisë. Muhamedi, alejhi selam thotë: ”Kush më respekton mua, e ka respektuar Allahun; kush më kundërshton mua vetëm se e ka kundërshtuar Allahun” (Buhariu). Po ashtu ka thënë Muhamedi, alejhi selam:”Kush shpik ndonjë gjë në çështjen tonë (fenë tonë) që nuk është prej saj, ajo është e refuzuar” (Buhariu dhe Muslimi). Dhe nga kërkesat e kësaj dëshmie është edhe që mos të besojë njeriu se Muhamedi, alejhis selam, ka ortakllëk me Allahun në krijimtari ose furnizim, apo sundim të gjithësisë, por të besojë se ai është rob i cili nuk adhurohet dhe i dërguari i Allahut që nuk përgënjeshtrohet, që nuk posedon dobi ose dëm për veten e tij ose për të tjerët, përveç çka dëshiron Allahu i Lartmadhëruar.Allahu di më së miri. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi Muhammedin, alejhi selam, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë atë deri në ditën e Gjykimit.21 21 Mburoja.Net
 37. 37 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) Dashuria ndaj Muhamedit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem22 Dashuria ndaj të Dërguarit të Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem. Është një nga themelet e mëdha të besimit. Besimi varet nga të ekzistuarit e kësaj dashurie.Muslimani nuk do të jetë nga grupi i shpëtuar përderisa i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel- lem, nuk bëhet më i dashur nga vetvetja e tij, madje edhe nga të gjithë njerëzit e tjerë.Për këtë qëndrim ekzistojnë një varg argumentesh nga Kurani dhe Sunneti. Allahu subhanehu ue teala thotë:" Thuaj (o i dërguar): “Në qoftë se etërit tuaj, vëllezërit tuaj, bashkëshortet tuaja, farefisi juaj, pasuria që e fituat, tregëtia që frikoheni se do të dështojë, vendbanimet me të cilat jeni të kënaqur, (të gjitha këto) janë më të dashura për ju se Allahu, se i dërguari i Tij dhe se lufta për në rrugën e Tij, atëherë, pritni derisa Allahu të sjellë vendimin e Tij. Allahu nuk vë në rrugën e drejtë njerëzit e prishur." Et-Teube, 24. El-Kadi Ijadi rahimehullah, duke argumentuar në lidhje me këtë çështje thotë: "Kjo do të ishte e mjaftueshme si nxitje, tërheqje të vërejtjes dhe argument për obligueshmërinë e dashurisë ndaj të Dërguarit të Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, si dhe për madhështinë e rëndësisë së tij (si i Dërguar nga Allahu), meritën që ai të jetë i dashur, sepse Allahu subhanehu ue teala, e mallkoi atë për të cilin pasuria, familja dhe fëmijët bëhen më të dashur se Allahu subhanehu ue teala dhe i Dërguari i Tij. Ai shprehu kanosjen, e pastaj në fund të ajetit i shpall për mëkatarë dhe njëkohësisht i lajmëron se të atillët kanë lajthitur dhe se nuk janë të udhëzuar". (Esh-Shifa, 2/18). Allahu në Kuranin Fisnik ka thënë: "I Dërguari i Allahut është më afër për besimtarët se vetja e tyre.". Ky ajet na lajmëron për pozitën e të Dërguarit të Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, në 22 Kjo temë është marrë nga libri: Dashuria ndaj të Dërguarit të Allahut sal- lAllahu alejhi ue sel-lem, ndërmjet përcjelljes së sinqertë dhe risive- Abdurreuf Muhammed Uthman
 38. 38 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) mesin e besimtarëve, ashtu siç na tregon edhe për gjendjen në të cilën duhet të qëndrojnë me të Dërguarin e Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem. Ibën Kajjimi rahimehullah, shpjegon se ky ajet është argument se ai për të cilën i Dërguari i Allahut nuk është më i dashur se vetvetja e tij, nuk llogaritet nga besimtarët. Më pas ai shpjegon se kjo përparësi nënkupton dy gjëra: 1. I Dërguari Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, të jetë më i dashur për njeriun se vetvetja e tij, sepse dhënia përparësi buron nga dashuria.... 2.Që njeriu në esencë të mos jetë gjykatës i vetvetes, por gjykatës i tij të jetë Muhammedi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, gjygji i të cilit është më i madh se gjygji i feudalëve ndaj robërve ose gjygji i prindërve ndaj fëmijës së vet. Transmeton Buhariu nga Ebu Hurejre radiAllahu anhu, se Muhamedi sal-lAllahu alejhi ue sel- lem, ka thënë: "Pasha Atë në dorën e të cilit është shpirti im, askush nga ju nuk do të besoj përderisa unë nuk i bëhem më i dashur se prindërit dhe fëmijët e tij"23 Transmetojnë Buhariu dhe Muslimi nga Enesi radiAllahu anhu, se Muhamedi, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, ka thënë: Askush prej jush nuk do të besoj, përderisa unë nuk i bëhem më i dashur se prindërit e tij, fëmijët e tij dhe nga gjithë njerëzit".24 Nga hadithet që tregojnë për obligueshmërinë e dashurisë ekziston edhe një hadith tjetër të cilin e transmeton Buhariu nga Abdullah Ibn Hishami i cili ka thënë: "Ishim me të Dërguarin e Allahut sal- lAllahu alejhi ue sel-lem e ai e mbante për dore Omer Ibn Hattabin radiAllahu anhu, Ai të Dërguarit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, i tha: O i Dërguari i Allahut ti je më i dashur nga gjithçka tjetër përveç meje. Muhammedi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, i tha: JO, pasha Atë në dorën e të Cilit është shpirti im, përderisa nuk të 23 Buhariu, Kitabul Iman 1/10 24 Buhari, Kitabul Iman, 1/10; Muslimi, Kitabul Iman, 1/10.
 39. 39 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) bëhem më i dashur edhe se vetvetja yte. Omeri radiAllahu anhu, tha: Tani, pasha Allahun, ti je më i dashur edhe se vetja ime.I Dërguari sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, tha: Tani, o Omer!.25 Ky hadith shpjegon se muslimani nuk do të arrij thelbin e besimit përderisa i Dërguari i Allahut,sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, nuk i bëhet më i dashur edhe se vetvetja. Ky është kulminacioni në dashuri, sepse atëher muslimani ngritet mbi ëndjet e shpirtit dhe epsheve të tij, duke i dhënë përparësi dashurisë ndaj të Dërguarit të Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, nga dashuritë tjera. Hasan el Basriu rahimehullah, ka thënë: "O biri i Ademit, mos u mashtro me atë që thuhet se njeriu është me atë që e dashuron. Kush dashuron ndonjë grup njerëzish dhe i përcjell gjurmët e tyre, por nuk do të ju bashkangjitesh të ndershmëve përderisa nuk i përcjell gjurmët e tyre, t'iu përmbahesh udhëzimeve të tyre, të gdhish dhe të zë mbrëmja në rrugën e tyre, përderisa sinqerisht nuk orvatesh të bëhesh si ata dhe të shkosh rrugës së tyre, madje dhe nëse je i pakujdesshëm në ndonjë vepër. Masë është të jesh këmbëngulës.Vallë, a nuk i ke vërejtur hebrenjtë, të krishterët dhe ithtarët e ëndjeve të ulëta se si i dashurojnë të Dërguarit e tyre, por ata nuk do të jenë me ta, sepse ju kundërvynë fjalëve dhe veprave të tyre dhe shkuan rrugës tjetër. Ata do të hyjnë në Zjarr, e unë i mbështetem Allahut. 25 Buhari, Kitabul Iman, 8/161
 40. 40 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) Kapitulli i dytë Fillimi i shfaqjes së fraksioneve(sekteve) Kurani i nderuar iu shpall të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) për njëzet e tre vjet me radhë dhe ai (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ua komunikonte atë njerëzve, duke ua sqaruar atyre, derisa u plotësua feja dhe Mirësia e Allahut, pastaj Allahu i Madhëruar e mori të Dërguarin e Tij .Shokët e të Dërguarit (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) e dëgjonin Kuranin dhe e kuptonin domethënien e tij, pastaj besonin në të dhe punonin sipas dispozitave të tij. Nga gjërat me të cilat zbriti Kurani i ndershëm është njoftimi për gjërat e fshehta si: njoftimi për Qënien e Allahut të Madhëruar si dhe Cilësitë, Emrat dhe Veprat e Tij, njoftimi për botën tjetër, për ngjarjet dhe tmerret e saj, për xhenetin dhe zjarrin si dhe për atë që ka përgatitur Allahu në to prej shpërblimit dhe dënimit të Tij…Të gjitha këto e të tjera si këto, shpalleshin në Kuran dhe i Dërguari (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ua komunikonte ato njerëzve, duke i sqaruar ato, ndërsa sahabët e tij i dëgjonin, i kuptonin dhe besonin në to. Ky është realiteti në të cilin jetuan sahabët (Allahu qoftë i kënaqur me ta!). Shoqëria e tyre ka qenë e pastër dhe larg çdo devijimi apo rrëshqitjeje që mund të prekte pastërtinë dhe kthjelltësinë e saj. Në fakt, disa devijime kërkuan të ngrenë kokë në atë shoqëri, por ato u trajtuan në kohën e duhur, që në djep dhe nuk u shfaqën më kurrë në këtë periudhë. Në kohën e të Dërguarit (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) dikush prej sahabëve foli për kaderin (caktimin), por i Dërguari (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) u zemërua dhe i ndaloi nga thellimi në të, ndërsa ata ndaluan veten përnjëherë nga kjo gjë.
 41. 41 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) Abdullah ibën Amër ibën el Asi (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) thotë: “ I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) doli dhe i gjeti ata duke u grindur për caktimin e Allahut. Dikush përmendte një ajet dhe dikush një ajet tjetër. Ai (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) u skuq sikur të kishte plasur para fytyrës së tij një kokërr shegë, pastaj tha: “A mos jeni urdhëruar për këtë gjë? A mos jeni ngarkuar që të përplasni një pjesë të Librit të Allahut me një pjesë tjetër të tij? Shihni atë për të cilën jeni urdhëruar dhe kryejeni atë! Shihni atë nga e cila jeni ndaluar dhe largohuni prej saj!”26 Ky hadith tregon se disa prej sahabëve u futën në çështjen e kaderit në kohën e të Dërguarit (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!), por ajo polemikë ishte diçka aksidentale dhe nuk u përsërit më prej tyre.Në kohën e Umer ibën el Hatabit (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) u shfaqën tek-tuk disa gjëra të tilla, por u zhdukën shumë shpejt. Përmendim këtu atë që ka ndodhur me Sabigun, i cili pyeste për ajetet jo të qarta në Kuran (muteshabih), por Umeri (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) e rrahu atë, derisa u pendua. Transmeton El Lalikai me senedin e tij nga Sulejman ibën Jesar se një burrë prej fisit beni temim, të cilin e quanin Sabig ibën Isël hyri në Medine duke pasur me vete disa libra. Ai filloi të pyeste për ajetet jo të qarta të Kuranit. Kjo gjë i shkoi në vesh Umerit (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!), i cili dërgoi që ta thërrasin, ndërkohë që kishte bërë gati disa lëvore hurme për të goditur atë. Kur ai hyri dhe u ul, Umeri i tha: - Kush je ti? -Unë jam robi i Allahut, Sabigu. 26 Senedi i këtij hadithi është hasen. E ka quajtur hasen El Albani në shënimet e librit “El Mishkat”. Atë e transmeton Ibën Maxheh dhe Ahmedi me disa rrugë, prej të cilave disa janë të saktë.
 42. 42 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) -Ndërsa unë jam robi i Allahut, Umeri. Pastaj u ngrit dhe filloi ta godasë me lëvoret e thata. Vazhdoi ta godasë derisa e çau dhe filloi t’i rridhte gjaku nëpër fytyrë.-Mjaft, o prijësi i besimtarëve! Për Allahun, më iku ajo që kisha në kokë.”27 Me këtë përmbledhje bëhet e qartë pastërtia e atij brezi nga bidatet dhe devijimet në akide dhe metodologji (menhexh). Ky brez konsiderohet shembull i saktë, tek i cili duhet të hedhë vështrimin muslimani në çdo kohë. Ky brez, është gjithashtu, baza origjinale, mbi të cilën mbështeten pasuesit e sunetit dhe të xhematit për kuptimin e Islamit dhe njohjen e tij. Ai që nuk i merr ata për shembull dhe nuk e ndjek rrugën e tyre, ai është mbi një dërrasë të kalbur, e cila është gati për t’u gremisur bashkë me të në zjarrin e xhehenemit. Nga viti (37-100 h.) e cila fillon nga mesi i pushtetit të Aliut (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!), u shfaqën kokat e bidateve. Kjo për shkak të gjurmëve të mosmarrëveshjeve politike, me të cilat u ndeshën sahabët (Allahu qoftë i kënaqur me ta!) në përpjekjet e tyre. Në kohën e tij (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!), u shfaqën hauarixhët dhe shijat, dy grupe të kundërta me njëri-tjetrin. Njëri grup e quan Aliun (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) kafir dhe e mohon atë si udhëheqës të tyre, ndërsa grupi tjetër e mbështet dhe e ndihmon atë. Më pas u shfaqën grupe të tjera si: kaderijet dhe murxhijet, të cilat do t’i sqarojmë më pas. Në hyrje të shekullit të dytë të hixhretit u shfaqën katër personalitete prej bidatçinjve, çdonjëri prej të cilëve u bë kokë për në humbje dhe errësirë. Këta të katërt ishin: 1.Uasil ibën Ata el Basri, i cili është themeluesi i grupit të mutezilive (vdiq 131 h.). 27 Këtë ngjarje e ka përmendur El Lalikai në librin “Sherh esuli itikadi ehlis suneti uel xhemaah”.
 43. 43 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) 2.El Xhead ibën Dirhem (vdiq 124 h.). 3.El Xhehm ibën Safuan (vdiq 128 h.). 4.Mukatil ibën Sulejman (vdiq 150 h.)28 Dije – Allahu të mëshiroftë – se shtegu i cili do të garantojë shpërblimin është një, e jo shtigjet e shumta, sepse Allahu ka caktuar sukses vetëm për një grup .Ai tha,“Ky është grupi i Allahut. Vërtet, grupi i Allahut është i suksesshëm.” (Muxhadile, 22)Dhe Ai ka caktuar fitore vetëm për këtë grup – Ai tha,“Dhe kushdo që e merr për mbrojtës Allahun, të Dërguarin e Tij dhe Besimtarët, atëherë, vërtet, grupi i Allahut është i suksesshëm.” (Ma’ide, 56) Pa marrë parasysh se sa shumë e hulumtoni Librin e Allahut dhe Sunetin e të Dërguarit të Tij (sallallahu alejhi ue selam), ju s’do të gjeni ndonjë gjë e cila e lejon ndarjen e Umetit në grupe (xhemate), apo ndarjen e tij në parti (ahzab) dhe blloqe, veçse kjo të jetë e dënueshme. Allahu i lartësuar ka thënë,“Dhe mos u bëni sikur pabesimtarët, ata të cilët u përçanë në fenë e tyre dhe u ndanë në grupe; secili grup duke qenë i kënaqur me atë që kishte.” (Rum, 31-32) Dhe si mundet Zoti ynë i Madhërishëm të afirmojë ndarje për Umetin pasi që Ai e ka mbrojtur atë me Litarin e Tij dhe e ka liruar Pejgamberin e tij nga kjo kur ai (Umeti) u bë i tillë (i ndarë); dhe pasi që Ai e ka kërcënuar këtë (veprim),“Vërtet, ata të cilët e përçanë Fenë e tyre dhe u ndanë, ti s’ke të bësh asgjë me ta. Vërtet, çështja e tyre i takon Allahut, ata do të informohen për atë që bënin.” (En’am, 159) Prej Mu’avije ibn Ebi Sufjan i cili tha, “I Dërguari i Allahut qëndroi mes nesh dhe tha, ‘Vërtet, para jush Njerëzit e Librit u 28 Rrugetepaqes.net, "Metoda e Selefeve ne trajtimin e fitneve"- Dr. Bledar Karaj el Albani
 44. 44 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) ndanë në shtatëdhjetë e dy grupe, ndërsa kjo Fe do të ndahet në shtatëdhjetë e tri grupe. Shtatëdhjetë e dy prej tyre do të jenë në zjarr dhe një do të jetë në Parajsë, dhe ky është xhemati.”29 El- Amir es-San’anij–rahimahullah – ka thënë, “Përmendja e numrit në hadith nuk i përshkruan plotësisht ata të cilët janë të shkatërruar, por kjo vetëm shpjegon shtrirjen e gjerë të rrugëve të devijuara dhe degëve të tyre, në krahasim me rrugën e vetme të vërtetë. Kjo është ajo çka dijetarët e Tefsirit (shpjegimit të Kur’anit) kanë përmendur në lidhje me thënien e Allahut,“Dhe mos pasoni rrugë tjera, meqë ato do t’ju ndajnë juve nga Rruga e Tij.” (En’am, 153)30 Shejhul-Islam Ibn Tejmije (v.728H) – rahimehullah – ka thënë:“Feja e Muslimanëve është ndërtuar mbi pasimin e Librit të Allahut, Sunetit të Pejgamberit të Tij (sallallahu alejhi ue selam) dhe atë në çka Umeti është pajtuar. Pra, këto janë tri usulet (bazat) e pagabueshme. Në çfarëdoqoftë që Umeti s’pajtohet, ateherë ajo i referohet Allahut dhe të Dërguarit të Tij. Kështu, nuk i takon askujt që të vendosë një person për Umetin, dhe të thërret në rrugën e tij dhe të formojë uela’ (dashuri, besnikëri dhe miqësi) dhe ‘eda (armiqësi dhe urrejtje) të bazuar në të, përveç në Pejgamberin (sallallahu alejhi ue selam). Dhe nuk duhet të vendosin ndonjë të folur në bazë të së cilës ata formojnë uela dhe eda përveç të Folurit të Allahut, dhe atë të Dërguarit të Tij, dhe atë në të çka Umeti është pajtuar. Më saktë, kjo është praktikë e njerëzve të risisë (bidatit), të cilët e vendosin një person apo një thënie me të cilën ata shkaktojnë përçarje në Umet, duke formuar uela dhe eda bazuar në atë thënie apo atribuim.” [Mexhmu’ul Fetaua (20/164) të Ibn Tejmijes.] Abdullah Ibn Mesudi ka thënë: Pejgamberi (sallallahu alejhi ue selam) e tërhoqi një vijë dhe tha: “Kjo është Rruga e Drejtë.” 29 Sahi: Transmetuar nga Ahmed (4/102), Ebu Daud (nr. 4597), ed-Darimi (2/241), et-Taberani (9/376, 884-885) dhe el-Hakim (1/28). Është bërë autentik në Silsiletul-Ahadith-Sahi (nr.203). 30 Shtegu është një- nga shejh Abdul-Malik Ramadani el-Xheza’iri- nëpërmjet www.mburoja.net
 45. 45 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) Pastaj ai tërhoqi vija në të djathtë dhe në të majtë, dhe pastaj tha: “Këto janë rrugë tjera. Në secilën prej tyre është një djall që thërret në të. Pastaj, ai tha: “Vërtet kjo është Rruga ime e Drejtë, pra pasoni atë e mos pasoni rrugë tjera që do t’ju ndajnë nga Rruga e tij.” (En’am 153) 31 Ky hadith dëshmon përmes tekstit të tij se shtegu është një. Ibnul Kajjimi (v.751H) ka thënë, “Dhe kjo është sepse shtegu i cili çon te Allahu është një,dhe kjo është ajo për çka Allahu dërgoi të Dërguarit e Tij dhe i shpalli Librat e Tij, dhe asgjë s’mund të çojë te Allahu përveç këtij shtegu. Dhe, edhe sikur njerëzit të vinin nga çdo shteg, dhe ata të hynin nëpër secilën derë, atëherë të gjitha këto shtigje do të pengoheshin dhe të gjitha ato dyer do t’u mbylleshin atyre, përveç këtij shtegu, meqë ky është ai i cili çon te Allahu.” 32 Dhe secili grup prej këtyre tarikateve pretendojnë se janë në të vërtetën,mirëpo duhet ditur se hakku është një,siç e cekëm edhe më lartë dhe rruga për të arritur tek Allahu azze ve xhel-le duhet të jetë e argumentuar me Kur’an, Sunnet dhe me ixhmanë (koncensusin) e sahabëve dhe ata dijetarë që i pasuan në të mirë. [si Ebu Hanifeja, Shafiu, Maliku, Ahmedi e dijetarë të tjerë që pasuan rrugën e sahabëve] Për të kuptuar më hollësisht vlerën e të kuptuarit të Kur’anit dhe Sunnetit sipas komentimit të sahabëve,do t’u lëmë me disa fjalë nga Imami i madh i këtij shekulli Muhammed Nasirudin el-Albani,material i cili është shkëputur nga kaseta me titull “Da’uetuna”: (Thotë shejh Albani): Ka thënë Ibnul Kajjum el-Xheuziju: “Dija është çfarë ka thënë Allahu,ka thënë I Dërguari I Tij dhe ajo që kanë thënë sahabët..” Imam Ibnul Kajjum el Xheuziju, ia ka bashkangjitur kështu,Kur’anit e Sunnetit edhe sahabet.A është kjo bashkangjitje që ai i bëri Kur’anit dhe Sunnetit;opinion,ixhtihad,33 31 Hasen: Transmetuar nga Ahmed (1/435), en-Nesa’i (7/49) dhe të tjerët. Ky hadith është bërë autentik nga Shejh Albani në Dhilalul-Xheneh (nr.16). 32 Et-Tefsirul-Kajim (f. 14-15) 33 Ixhtihad quhet nxjerrja e një norme të sheriatit nga ana e dijetarëve në bazë të argumenteve përkatëse nga Kur’ani dhe Sunneti
 46. 46 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) apo thjesht një mendim i gabuar.Kjo sepse çdo njeri mund të gabojë?! Përgjigja për këtë është se jo. Ky nuk është një mendim e as ixhtihad i gabuar,por është mbështetur në Librin e Allahut dhe Sunnetin e të Dërguarit të Allahut,sal-lAllahu alejhi ve sel-lem.Për sa i përket Kur’anit,mund të përmendim fjalën e Zotit tonë në Librin e Tij të Madhëruedhëm ku thotë: “E kush i kundërvihet të Dërguarit pasi që i është bërë e qartë e vërteta DHE NDJEK RRUGË TJETËR NGA AJO E BESIMTARËVE, Ne e lëmë në atë që e ka zgjedhur dhe fusim në Xhehennem.Sa përfundim I keq është ai.”(Nisa,115) Nuk mjaftohet Zoti ynë në këtë ajet-dhe nëse do ta bënte do të kishte të drejtë-duke thënë:e kush i kundërvihet të dërguarit pasi i është bërë e qartë e vërteta,ne e lëmë në atë që ka zgjedhur…,porse tha për një arsye të madhe që ne tani po nisim ta shpjegojmë dhe qartësojmë.Ai tha:”…dhe ndjek rrugë tjetër nga ajo e besimtarëve…” Ky ajet ju lutem që të ngulitet në mendjet e dhe zemrat tuaja e të mos harrohet për asnjë çast prej jush,sepse në të ndodhet e vërteta dhe e drejta ashtu siç ju po e shqiptoni.E kështu ju do të mund të shpëtoni nga të devijuarit majtas dhe djathtas dhe nuk do të përziheni qoftë edhe sadopak me idetë e mendimet e ndonjërit prej grupeve të humbura.…Profeti sal-lAllahu alejhi ve sel-lem,përsëri në përgjigje të pyetjes se cili është grupi i shpëtuar,thotë:”është Ai që ndodhet në rrugën time dhe të sahabëve të mi”. E pra atëherë”dhe sahabëve të mi” është rruga e besimtarëve.Kur Ibn Kajjimi tha:dhe(dija është çfarë) thonë sahabet,këtë nuk e nxori nga diku tjetër veçse nga ajeti i sipërpërmendur dhe nga ky hadith. Po kështu edhe nga hadithi i Irbad ibn Sarijes, radiAllahu anhu, nga i cili po mjaftohem tani vetëm me atë që përbën pjesën dëshmuese, ku Profeti sal-lAllahu alejhi ve sel-lem, thotë:“Ju e keni detyrim ta pasoni Sunnetin tim dhe Sunnetin e halifëve të drejtë dhe udhëzues që vijnë pas meje”. Atëher, pra, edhe këtu kemi të njëjtën gjë si në hadithin dhe ajetin e mëparshëm. Nuk thotë Profeti sal-lAllahu alejhi ve sel-lem “Ju e keni detyrim Sunnetin tim” dhe kaq, por ai i shtoi Sunnetit të tij Sunnetin e halifëve të drejtë. Që këtej mund të konkludojmë se feja mbështetet tek Kur’ani, Sunneti dhe rruga e të parëve tanë të mirë[selefit]. Kjo është një diçka mjaft
 47. 47 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) e rëndësishme veqanërisht në këtë kohë, në të cilën po përplasen opinionet, mendimet dhe medhhebet e po shtohen partitë dhe xhematet saqë shumë prej të rinjëve muslimanë jetojnë të pavendosur e nuk dijnë se në cilin xhemat të shkojnë apo cilin grup të ndjekin.Që këtu vjen përgjigjja,në ajetin dhe dy hadithet e përmendura;ndiqni rrugën e besimtarëve;a rrugën e besimtarëve në kohën e sotme?Përgjigja është jo.Bëhet fjalë për rrugën e besimtarëve të kohës së parë,kohës së sahabeve,të parëve tanë të mirë(Selefu Salih).Ata meritojnë të jenë prijësit tanë,të cilët duhet t’i ndjekim dhe askend tjetër në faqe të tokës përveç tyre.E pra thirrja jonë ngrihet në tri shtylla:mbi Kur’anin,Sunnetin dhe pasimin e të parëve tanë të mire (selefu salih) (mbaroi fjala e shejh Muhammed Nasiruddin el-Albanit) Prandaj, ajo që është e domosdoshme për Muslimanin – individin dhe kolektivin – me qëllim që t’i pregatisim ata për detyrën madhore dhe për të arritur synimin fisnik, është që vërtet të njihet Rruga e Drejtë, njerëzit e saj, akideja (besimi) e tyre dhe menhexhi (metodologjia), po ashtu duke i njohur risitë (në fe) dhe të këqijat të cilat shkaktojnë ndarjen nga kjo rrugë. Urtësia e njohjes të së keqes është marrë nga hadithi i Hudhejfe Ibnul-Jemanit (radiallahu anhu) kur ai tha: “Njerëzit e pyetnin të Dërguarin e Allahut (sallallahu alejhi ue selam) për të mirën, ndërsa unë e pyesja për të keqen nga frika se do të më kaploj ajo…”34 Ebu Alije (v.90H) – rahimehullah - ka thënë: “Mësoni Islamin. Pastaj kur ta keni mësuar Islamin, mos u largoni prej tij në të majtë apo në të djathtë. Por, qëndroni në Rrugën e Drejtë dhe në Sunetin e Pejgamberit tuaj (sallallahu alejhi ue selam) dhe atë në çka kanë qenë Shoqëruesit (Sahabët)…dhe ruajuni nga këto risi sepse ato shkaktojnë urrejtje në mes jush. Pra, mbahuni për gjendjen autentike të çështjeve të tyre, e cila ishte para se të përçaheshin ata.” Asim ka thënë: Ia përcolla këtë el-Hasan el-Basrit, dhe ai tha: 34 Pjesë e një hadithi të gjatë të transmetuar nga el-Buhari (6/615) dhe Muslim (12/235).
 48. 48 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) “Ai të ka dhënë këshillë të sinqertë dhe të ka thënë të vërtetën.”35 Është e njohur se kjo gjendje autentike e çështjeve, si burim të ëmbël të vetin e ka pasur Kur’anin dhe Sunetin, të ndërtuar në të kuptuarit e Selefus-Salihit (paraardhësve të devotshëm) – Sahabëve, tabi’inëve, dhe atyre që i pasuan ata – për të cilët Pejgamberi (sallallahu alejhi ue selam) ka thënë:“Më të mirët nga njerëzimi janë gjenerata ime, pastaj ata që i pasojnë ata, pastaj ata që i pasojnë ata.”36 Ky parim – obligimi i të mbajturit për Kur’anin dhe Sunetin autentik në metodologjinë e Selefus-Salihit – është parim-gurthemel i Ehlus-Sunet uel-Xhemat. Imam Ebu Hanife (v.105) rahimehullah,ka thënë: “Përmbajuni transmetimeve të rrugës së Selefit dhe ruajuni nga çështjet e shpikura, sepse e tëra ajo është risi (në fe).” 37 Imam el-Euzai (v.157) – rahimehullah – ka thënë:“Kufizoje veten me durim në Sunet dhe ndalu aty ku njerëzit janë ndalur[të parët tanë të mire,selefi], thuaje atë që thonin ata dhe shmangu nga ajo prej së cilës shmangeshin ata. Merreni rrugën e Selefus-Salihit tuaj, se vërtet, ajo që ishte e mjaftueshme për ta është e mjaftueshme edhe për ju.” 38 Në një vend tjetër Imam el-Euzaiu, rahimehullah, thotë: “Mbahuni fort për transmetimin e Selefit, edhe nëse ju braktisin njerëzit. Dhe ruajuni nga mendimet/opinionet e njerëzve, pa marrë parasysh se sa e zbukurojnë atë me të folurit e tyre.”39 35 Transmetuar nga Ibn Bata në el-Ibane (nr.136) 36 Transmetuar nga el-Lalika’i në Sherh Usul-I’tikad Ehlus-Sune uel- Xhemat (nr. 31). 37 Transmetuar nga es-Sujuti në Seunul Mentek uel-Kelam (f.32). 38 Transmetuar nga el-Axhurri në esh-Sheriat (f.58), dhe po ashtu nga el- Bejheki në Madkhal iles-Suneh (nr.233). 39 Transmetuar nga el-Hatib në Sheref As-habul Hadith (f.25) me isnad Sahi.
 49. 49 Studim rreth Tarikateve (Nakshibenditë,Sulejmanxhitë dhe Nurxhitë) Shfaqja e Sufizmit dhe ndarja e tyre në Tarikate Nëse shikohet me kujdes shfaqja e Sufizmit, atëherë fjala "Sufizëm" nuk ka qenë e njohur në kohën e Sahabëve. Në të vërtetë, ajo nuk ishte aq e njohur në shekullin e parë dhe në tre shekujt më të mirë. Më saktë, ajo u bë e njohur pas përfundimit të tre shekujve të parë. Shejhul-Islam Ibn Tejmije, rahimehullah, përmend se Sufizmi u shfaq për herë të parë në Basra të Irakut, ku disa njerëz shkuan tejkaluan kufijtë në adhurim dhe në shmangien nga jeta e kësaj bote, në një shkallë që nuk është parë në vende të tjera. (el-Fetaua 11/6) Çka është Tarikati (rruga sufite) Fjala tarikat, rrjedh nga gjuha arabe e cila e ka kuptimin e rrugës në të cilën duhet ecur, metodë e cila duhet të ndiqet, gjendje dhe pozitë. Në fillim tarikati kishte kuptim të largimit prej dynjasë për ta fituar ahiretin dhe të rrugës, e cila do të ndiqej me edukimin e fuqive shpirtërore, kontrollimin e shtytësve të unit dhe të karakterit njerëzor. Ndërsa më vonë, me tarikat nënkuptohej tërësia e rregullave dhe parimeve etike-sociale të ndjekura nga ana e personave që marrin edukatë shpirtërore nën kontrollin e një shejhu dhe brenda një teqeje të caktuar.40 Qëllimi i tarikatit është t’i nxjerr në pah vlerat shpirtërore me origjinë hyjnore të fshehura në brendinë e ithtarit të tarikatit (murid) dhe t’ju ndihmoj atyre ta gjejnë Allahun xhel-le sha-nuhu. 40 Burime sufite,Gündüz,Irfan,Osmanlilarda/Tekke Münasebetleri,Stamboll 1989,fq.15
Anúncio