doktrina e trinisë

Há 1 ano 19 Visualizações

A ishte Jezusi i Krishter apo Mysliman

Há 1 ano 21 Visualizações

Islami dhe Krishterizmi

Há 1 ano 9 Visualizações

BIBLA KUR'ANI DHE SHKENCA

Há 1 ano 19 Visualizações

A e keni zbuluar BUKURINË e tij të vërtetë

Há 1 ano 6 Visualizações

Priftërinjtë pyesin dhe Hoxhallarët përgjigjen

Há 1 ano 13 Visualizações

TAKIMI I MUSLIMANIT ME KRISTIANIN.pdf

Há 1 ano 16 Visualizações

DIALOGU ME MIKUN ATEIST

Há 1 ano 9 Visualizações

Bazat e besimit (Et-Temimi)

Há 1 ano 15 Visualizações

Bazat e besimit

Há 1 ano 10 Visualizações

Xhumaja Festa e Myslimanëve

Há 1 ano 62 Visualizações

Virtytet dhe të drejtat e sahabëve

Há 1 ano 5 Visualizações

Vlera e gruas të kapur pas Sunetit

Há 1 ano 18 Visualizações

Vlera e dhjetë ditëve të Dhul-Hixhes

Há 1 ano 31 Visualizações

Version i shkurtuar i librit Forma e namazit

Há 1 ano 23 Visualizações

Udhëzimet e sureve të Kuranit

Há 1 ano 50 Visualizações

Të kapemi fort mbas Menhexhit Selefij

Há 1 ano 7 Visualizações

Tre parimet dhe argumentet e tyre

Há 1 ano 47 Visualizações