KLubu Wnuka Sybiraka III LO 2008 -2010.ppt

Klub Wnuka
Sybiraka
Przy III Liceum Ogólnokształcącym
im. M. Kopernika w Olsztynie
Październik 2008r.
Z inicjatywy Pana Jerzego Szafranko - zesłańca
syberyjskiego
za zgodą Pani Dyrektor III L.O. – Danuty Gomolińskiej
oraz przy współudziale
Pani Elżbiety Andrasz i uczniów Klasy I c
powstaje
KLUB WNUKA SYBIRAKA
Naród, który traci pamięć,
traci sumienie
Działalność Klubu zaczęła się od momentu,
kiedy usłyszeliśmy o losach polskich
zesłańców na Syberię
na lekcjach religii w naszej szkole.
Postanowiliśmy dobrze poznać tę cząstkę
historii naszego Narodu.
Zbigniew Herbert
• Dla większości zesłańców stała się ona
bezimiennym cmentarzem.
To Golgota Wschodu.
Określenie dokładnej liczby deportowanych
jest niewątpliwie trudne, choć wiadomo, że
dochodziła ona
od 1,5 mln do 1,7 mln.
Celem Klubu Wnuka Sybiraka jest
upamiętnienie martyrologii
tysięcy Polaków wywiezionych na
Syberię.
Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie,
Warszawa
Niewinne ofiary stalinizmu -
obywatele polscy – ciągle
nie mogą doczekać się
należnego im
odszkodowania i
zadośćuczynienia.
Dobrze, ze prawda o
cierpieniu polskich
zesłańców dociera do
młodzieży, która - w
sztafecie pamięci
narodowej - przeniesie ją
w następne pokolenia.
Opiekun, zarząd, członkowie
Opiekun klubu:
Pani Elżbieta Andrasz
Zarząd Klubu:
1. Daniel Orłowski – Prezes Klubu
2. Maja Makowska – Wiceprezes Klubu
3. Paulina Spiel – Sekretarz Klubu
4. Anna Łazarczyk – Kronikarz Klubu
5. Sandra Witkowska – Kronikarz Klubu
6. Emilia Stasiak – Kronikarz Klubu
Członkowie Klubu:
1. Natalia Bałusz
2. Arkadiusz Borowski
3. Paulina Burakowska
4. Mateusz Dziekan
5. Justyna Fabiańska
6. Aleksandra Gorgolik
7. Adelina Jaczewska
8. Patrycja Kaźmierczak
9. Natalia Lange
10. Joanna Niemczak
11. Barbara Noga
12. Iwona Orzeł
14. Patrycja Packa
15. Patrycja Pniewska
16. Sara Powroźnik
17. Piotr Sakowski
18. Dorota Siwek
19. Dominika Siwik
20. Sylwia Stankiewicz
21. Dominik Szelkowski
22. Paulina Szmidt
23. Monika Szóstek
24. Marta Witkowska
25. Anna Matysiak
3 - letnia działalność Klubu
•Spotkania z Sybirakami
•Wycieczki
•Uroczystości
•Opieka nad Pomnikiem
Sybiraka
Spotkania
z
Sybirakami
Przez 3 lata działalności Klubu uczniowie zapoznali się z historią
Polaków wywiezionych na Syberię.
O dramatycznych losach Polaków opowiadali:
Pan Jerzy Szafranko i Pan Henryk Truskowski.
Uczniowie od autentycznych świadków historii dowiedzieli się o
zesłańczych losach Polaków.
Przez ponad 40 lat w Polsce Ludowej temat ten był przemilczany w
podręcznikach i programach szkolnych, nieistniejący w literaturze i
nieobecny w ówczesnych mediach.
Również sami zesłańcy często ukrywali fakt deportacji do Związku
Radzieckiego, aby nie narazić swoich rodzin i siebie na represje ze
strony ówczesnych władz.
HISTORIA
SYBIRACKIEJ
NIEDOLI
Został wywieziony
na Syberię 20
czerwca 1941r.
wraz z mamą,
dziadkami od
strony ojca i ciotką
z dziećmi. Miał
wówczas 12 lat.
Pan Jerzy Szafranko
Ojciec pana
Jerzego był w tym
czasie pojmany
przez Rosjan i
osadzony w
więzieniu w
Białymstoku.
Podróż na Syberię
w bydlęcych
wagonach trwała aż
4 tygodnie.
W nieludzkich
warunkach zesłańcy
dotarli do Omska.
Stamtąd płynąc
barkami Irtyszem
dotarli do dużej
wioski rosyjskiej -
Mamę pana Jerzego skierowano do pracy w kołchozie, a Pan
Jerzy, będąc słabym chłopcem i nie mając siły by nosić gnojówki
na pola, łowił ryby ze starym rybakiem. Przydział żywności był
uzależniony od wykonania normy pracy. Jednakże dokonanie
tego było niemożliwe, gdyż owe normy były zawyżane ponad
ludzkie siły. Oprawcy mówili: ,, Kto nie rabotajet, ten nie kuszajet”
Pan Jerzy przeżył dzięki przezorności mamy, która zabrała na
Syberię maszynę do szycia. Będąc krawcową dokonywała drobnych
przeróbek odzieży, za co w zamian otrzymywała żywność.
Pan Jerzy wrócił do Polski w kwietniu 1946 roku.
Z rodziny wywiezionej na Syberię przeżyła mama i ciotka z
dziećmi, która opuściła Związek Radziecki z armią generała
Władysława Andresa.
Dziadkowie pana Jerzego nie doczekali się powrotu do
Ojczyzny. Syberia stała się ich grobem. Takich
bezimiennych grobów Polaków na Syberii są tysiące.
Niech odpoczywają w Panu.
Klub Wnuka Sybiraka z wychowawczynią Panią
Stanisławą Paszotta. Pani Profesor nieustannie
wspierała nas i mobilizowała do pracy.
Pan Henryk Truskowski
Został wywieziony na Syberię po wojnie 25 marca 1949
roku z Wileńszczyzny. Całą rodzinę załadowano na furmanki
i zawieziono do kolejowego punktu zbiorczego.
Butuchej 1949-1950 r.,
Pan Franciszek
Truskowski, brat Pana
Henryka, w otoczeniu
dzieci Buriatów
Podróż w nieznane w bydlęcych wagonach
trwała 3 tygodnie. Na pytania, dokąd
jedziemy, zawsze była jedna odpowiedź –
„nie znaju”.
Po 3-tygodniowej podróży, głodni,
zmęczeni, zmarznięci dotarli w okolice
Irkucka, niedaleko jeziora Bajkał. Rodzina
pana Henryka, wraz z innymi 35 polskimi
rodzinami, została wywieziona w rejon
nukucki.
Nukuty 1956 r., Pan Franciszek Truskowski,
brat Pana Henryka w szkole średniej
Pan Henryk po 2,5
latach przymusowych
prac w kołchozie
został przeniesiony do
kopalni węgla
kamiennego.
Pracując w kopalni
ukończył zaocznie
średnią szkołę
ogólnokształcącą
Pan Henryk Truskowski w
stroju górniczym, kopalnia
węgla kamiennego w
Czeremchowie 1954 r.
Powrót do ojczyzny nastąpił po 9 latach ciężkiej,
katorżniczej pracy na Syberii – 28 stycznia 1958r.
Pomimo wielu trudności ze strony władzy radzieckiej
rodzina pana Henryka zdobyła potrzebne dokumenty do
repatriacji.
Rodzeństwo Pana
Henryka przed
wyjazdem do Polski: od
lewej Henryk, Dionizy,
Kazimiera, Franciszek,
1956 rok.
Butuchej 1956 r., mama z
tatą i córką Kazimierą
Pan Henryk Truskowski w trakcie spotkań z
Klubem Wnuka Sybiraka w naszej szkole.
KLubu Wnuka Sybiraka III LO 2008 -2010.ppt
KLubu Wnuka Sybiraka III LO 2008 -2010.ppt
Pan Henryk Truskowski z
członkami Klubu przed tablicą
informującą o działalności
Klubu
Wycieczki
Zesłaniec Syberyjski Pan Jerzy Szafranko, ks. Andrzej
Baj i uczennica Justyna Fabiańska w muzeum Sybiraków
w Białymstoku
Wycieczka do Białegostoku
Maj 2009 roku
Pomnik – Grób
Nieznanego
Sybiraka w
Białymstoku
Młodzież zrzeszona w Klubie Wnuka
Sybiraka w otoczeniu Sybiraków
Anna Matysiak –Msza
Święta w intencji
Sybiraków w kościele
pw. Świętego Ducha w
Białymstoku
Msza Święta w intencji Sybiraków w kościele pw. Ducha
Świętego w Białymstoku, członkowie Klubu: Sara Powroźnik
i Piotr Sakowski wręczają kwiaty Ks. Proboszczowi
założycielowi i opiekunowi Muzeum Sybiraka w Białymstoku
Wizyta w Muzeum Sybiraka
Jeden z obrazów w Muzeum Sybiraka
w Białymstoku, przedstawiający
katorżniczą pracę zesłańców
Piotr Sakowski i Mateusz Dziekan w hołdzie zmarłym
Sybirakom przed pomnikiem – Grobem Nieznanego
Sybiraka
W czasie wycieczki
młodzież zwiedzała również
Stare Miasto Białegostoku
i Pałac Branickich
Uroczystości
Pomnik Sybiraków w
Olsztynie w trakcie
Uroczystości
70 rocznica wywózki Polaków na Syberię
Przechodniu
Przerwij marsz swój…
Poświęć chwilę skupienia
Przed pomnikiem
Wzniesionym
Polakom bez imienia
Nieznanym –
Co za Polskę,
Wiarę
I cześć Narodu
Oddali swe życie
W krwawej Golgocie Wschodu
Klub Wnuka Sybiraka z Panią Dyrektor Danutą Gomolińską i
opiekunem Klubu pod Pomnikiem Sybiraków w Olsztynie
Poczet sztandarowy Klubu:
Arkadiusz Borowski,
Paulina Burakowska, Emilia
Stasiak
Przemarsz do kościoła pw. Ducha Św. na Mszę Świętą w intencji Sybiraków,
członkini klubu Dominika Siwik, opiekun Klubu pani Elżbieta Andrasz i
delegacja Klubu Wnuka Sybiraka z Gimnazjum nr 12
Uroczystości przy Pomniku – Grobu
Nieznanego Sybiraka w Białymstoku, w
uroczystości uczestniczyło ok. 13 tys.
osób.
70. Rocznica Masowych
Deportacji
X Międzynarodowy
Marsz Żywej Pamięci
Polskiego września 2010
Sybiru
Białystok, 10
Delegacja Klubu Wnuka Sybiraka w trakcie przemarszu do kościoła pw. Ducha
Świętego, członkinie Klubu: Dorota Siwek i Dominika Siwik z opiekunem
70. Rocznica Masowych Deportacji
X Międzynarodowy Marsz Żywej
Pamięci Polskiego Sybiru
Białystok, 10 września 2010
Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Pomnikiem.
Delegacja Związku Sybiraków z Olsztyna: od lewej
Pani Maria Obolewicz, Pan Marian Kupciałojć, Pani
Maria Ostrowicka.
Uroczystości przy Pomniku – Grobu Nieznanego Sybiraka. W uroczystości
wzięła udział młodzież z całej Polski.
71 Rocznica napaści Związku
Radzieckiego na Polskę
Złożenie kwiatów i zniczy pod Pomnikiem
Sybiraków w Olsztynie; członkowie Klubu: Paulina
Burakowska, Dorota Siwek, Monika Szóstek
Odsłonięcie Tablicy Sybiraków
w kościele pw. Matki Bożej
Miłosierdzia w Olsztynie
17 września 2010
Pan Eugeniusz Grabski – prezes Zarządu Związku Sybiraków w Olsztynie
Pani Dyrektor Danuta
Gomolińska, Joanna
Niemczak i Iwona Orzeł przed
pamiątkową tablicą
Członkinie Klubu: Joanna
Niemczak i Iwona Orzeł
Pamiątkowa tablica poświęcona Polakom wywiezionym na Syberię w kościele
pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Olsztynie
Opieka nad
Pomnikiem
Sybiraka
Młodzież zrzeszona w Klubie Wnuka
Sybiraka dba o porządek przy Pomniku
Sybiraka w Olsztynie znajdującego się w
sąsiedztwie naszej szkoły.
Przed ważnymi Uroczystościami
państwowymi i przed
Świętem Zmarłych
składa kwiaty i zapala znicze.
KLubu Wnuka Sybiraka III LO 2008 -2010.ppt
KLubu Wnuka Sybiraka III LO 2008 -2010.ppt
KLubu Wnuka Sybiraka III LO 2008 -2010.ppt
KLubu Wnuka Sybiraka III LO 2008 -2010.ppt
KLubu Wnuka Sybiraka III LO 2008 -2010.ppt
KLubu Wnuka Sybiraka III LO 2008 -2010.ppt
KLubu Wnuka Sybiraka III LO 2008 -2010.ppt
Dziękuję za uwagę
1 de 59

Recomendados

KLub Wnuka Sybiraka III LO 2010-2012.ppt por
KLub Wnuka Sybiraka III LO 2010-2012.pptKLub Wnuka Sybiraka III LO 2010-2012.ppt
KLub Wnuka Sybiraka III LO 2010-2012.pptArkadiuszCwirko
17 visualizações82 slides
Klub Wnika Sybiraka III LO 2012-2014.ppt por
Klub Wnika Sybiraka III LO 2012-2014.pptKlub Wnika Sybiraka III LO 2012-2014.ppt
Klub Wnika Sybiraka III LO 2012-2014.pptArkadiuszCwirko
10 visualizações84 slides
KLub Wnuka Sybiraka III LO 2016 -2018.ppt por
KLub Wnuka Sybiraka III LO 2016 -2018.pptKLub Wnuka Sybiraka III LO 2016 -2018.ppt
KLub Wnuka Sybiraka III LO 2016 -2018.pptArkadiuszCwirko
16 visualizações60 slides
Maria Jakimiuk por
Maria JakimiukMaria Jakimiuk
Maria JakimiukPrzemysawPitus
308 visualizações15 slides
Stanowisko oblawy augustowskiej por
Stanowisko oblawy augustowskiejStanowisko oblawy augustowskiej
Stanowisko oblawy augustowskiejsuwalki24.pl
82 visualizações1 slide
DWÓR W KWIATONOWICACH: "Z Kwiatonowic dookoła świata" (wystawa) por
DWÓR W KWIATONOWICACH: "Z Kwiatonowic dookoła świata" (wystawa)DWÓR W KWIATONOWICACH: "Z Kwiatonowic dookoła świata" (wystawa)
DWÓR W KWIATONOWICACH: "Z Kwiatonowic dookoła świata" (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
5.2K visualizações14 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a KLubu Wnuka Sybiraka III LO 2008 -2010.ppt

Historia Jednego Oficera por
Historia Jednego OficeraHistoria Jednego Oficera
Historia Jednego OficeraDevliniusz
851 visualizações49 slides
Maciej Babicki - II miejsce por
Maciej Babicki - II miejsceMaciej Babicki - II miejsce
Maciej Babicki - II miejscenattymarta
806 visualizações18 slides
Tykwiński Mieczysław - monografia por
Tykwiński Mieczysław - monografiaTykwiński Mieczysław - monografia
Tykwiński Mieczysław - monografiaPiotr Cypla
943 visualizações36 slides
Koncepcja plansz Koprzywnica Odkrywa/My por
Koncepcja plansz Koprzywnica Odkrywa/MyKoncepcja plansz Koprzywnica Odkrywa/My
Koncepcja plansz Koprzywnica Odkrywa/MyKoprzywnica_PatrzyMy
342 visualizações22 slides
Pani Kraczkowska por
Pani KraczkowskaPani Kraczkowska
Pani KraczkowskaPrzemysawPitus
232 visualizações13 slides
Władysław broniewski prezentacja por
Władysław broniewski  prezentacjaWładysław broniewski  prezentacja
Władysław broniewski prezentacjaAneta Sitak
4.5K visualizações49 slides

Similar a KLubu Wnuka Sybiraka III LO 2008 -2010.ppt(20)

Historia Jednego Oficera por Devliniusz
Historia Jednego OficeraHistoria Jednego Oficera
Historia Jednego Oficera
Devliniusz851 visualizações
Maciej Babicki - II miejsce por nattymarta
Maciej Babicki - II miejsceMaciej Babicki - II miejsce
Maciej Babicki - II miejsce
nattymarta806 visualizações
Tykwiński Mieczysław - monografia por Piotr Cypla
Tykwiński Mieczysław - monografiaTykwiński Mieczysław - monografia
Tykwiński Mieczysław - monografia
Piotr Cypla943 visualizações
Koncepcja plansz Koprzywnica Odkrywa/My por Koprzywnica_PatrzyMy
Koncepcja plansz Koprzywnica Odkrywa/MyKoncepcja plansz Koprzywnica Odkrywa/My
Koncepcja plansz Koprzywnica Odkrywa/My
Koprzywnica_PatrzyMy342 visualizações
Pani Kraczkowska por PrzemysawPitus
Pani KraczkowskaPani Kraczkowska
Pani Kraczkowska
PrzemysawPitus232 visualizações
Władysław broniewski prezentacja por Aneta Sitak
Władysław broniewski  prezentacjaWładysław broniewski  prezentacja
Władysław broniewski prezentacja
Aneta Sitak4.5K visualizações
Dla Polski : Łódź w Legjonach por Teo Krawczyk
Dla Polski : Łódź w LegjonachDla Polski : Łódź w Legjonach
Dla Polski : Łódź w Legjonach
Teo Krawczyk1.2K visualizações
Plansze Koprzywnica Odkrywa/My por Koprzywnica_PatrzyMy
Plansze Koprzywnica Odkrywa/MyPlansze Koprzywnica Odkrywa/My
Plansze Koprzywnica Odkrywa/My
Koprzywnica_PatrzyMy376 visualizações
Janusz korczak od a do z por bibliozso6
Janusz korczak od a do zJanusz korczak od a do z
Janusz korczak od a do z
bibliozso66.1K visualizações
Ksiądz - Żołnierz Wyklęty! Niezwykły dowódca ROAK por Natalia Julia Nowak
Ksiądz - Żołnierz Wyklęty! Niezwykły dowódca ROAKKsiądz - Żołnierz Wyklęty! Niezwykły dowódca ROAK
Ksiądz - Żołnierz Wyklęty! Niezwykły dowódca ROAK
Natalia Julia Nowak75 visualizações
Historia Opowiedziana - Fundacja Dom Pokoju por guest49b40b
Historia Opowiedziana - Fundacja Dom PokojuHistoria Opowiedziana - Fundacja Dom Pokoju
Historia Opowiedziana - Fundacja Dom Pokoju
guest49b40b1.7K visualizações
Maria sawka prezentacja por PrzemysawPitus
Maria sawka prezentacjaMaria sawka prezentacja
Maria sawka prezentacja
PrzemysawPitus714 visualizações
Sekrety sanitariuszki "Inki" por Natalia Julia Nowak
Sekrety sanitariuszki "Inki"Sekrety sanitariuszki "Inki"
Sekrety sanitariuszki "Inki"
Natalia Julia Nowak368 visualizações
Paulina Hołysz por Jowita1
Paulina HołyszPaulina Hołysz
Paulina Hołysz
Jowita161 visualizações
Kornel MakuszyńSki por guestc94e0479
Kornel MakuszyńSkiKornel MakuszyńSki
Kornel MakuszyńSki
guestc94e0479795 visualizações
Artykuł por Vitalij Michno
ArtykułArtykuł
Artykuł
Vitalij Michno705 visualizações
Droga do nieba por Łukasz Winkowski
Droga do niebaDroga do nieba
Droga do nieba
Łukasz Winkowski479 visualizações
Zygmunt Załęski por PrzemysawPitus
Zygmunt ZałęskiZygmunt Załęski
Zygmunt Załęski
PrzemysawPitus464 visualizações

KLubu Wnuka Sybiraka III LO 2008 -2010.ppt

 • 1. Klub Wnuka Sybiraka Przy III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Olsztynie
 • 2. Październik 2008r. Z inicjatywy Pana Jerzego Szafranko - zesłańca syberyjskiego za zgodą Pani Dyrektor III L.O. – Danuty Gomolińskiej oraz przy współudziale Pani Elżbiety Andrasz i uczniów Klasy I c powstaje KLUB WNUKA SYBIRAKA
 • 3. Naród, który traci pamięć, traci sumienie Działalność Klubu zaczęła się od momentu, kiedy usłyszeliśmy o losach polskich zesłańców na Syberię na lekcjach religii w naszej szkole. Postanowiliśmy dobrze poznać tę cząstkę historii naszego Narodu. Zbigniew Herbert
 • 4. • Dla większości zesłańców stała się ona bezimiennym cmentarzem. To Golgota Wschodu. Określenie dokładnej liczby deportowanych jest niewątpliwie trudne, choć wiadomo, że dochodziła ona od 1,5 mln do 1,7 mln. Celem Klubu Wnuka Sybiraka jest upamiętnienie martyrologii tysięcy Polaków wywiezionych na Syberię.
 • 5. Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, Warszawa Niewinne ofiary stalinizmu - obywatele polscy – ciągle nie mogą doczekać się należnego im odszkodowania i zadośćuczynienia. Dobrze, ze prawda o cierpieniu polskich zesłańców dociera do młodzieży, która - w sztafecie pamięci narodowej - przeniesie ją w następne pokolenia.
 • 6. Opiekun, zarząd, członkowie Opiekun klubu: Pani Elżbieta Andrasz Zarząd Klubu: 1. Daniel Orłowski – Prezes Klubu 2. Maja Makowska – Wiceprezes Klubu 3. Paulina Spiel – Sekretarz Klubu 4. Anna Łazarczyk – Kronikarz Klubu 5. Sandra Witkowska – Kronikarz Klubu 6. Emilia Stasiak – Kronikarz Klubu Członkowie Klubu: 1. Natalia Bałusz 2. Arkadiusz Borowski 3. Paulina Burakowska 4. Mateusz Dziekan 5. Justyna Fabiańska 6. Aleksandra Gorgolik 7. Adelina Jaczewska 8. Patrycja Kaźmierczak 9. Natalia Lange 10. Joanna Niemczak 11. Barbara Noga 12. Iwona Orzeł 14. Patrycja Packa 15. Patrycja Pniewska 16. Sara Powroźnik 17. Piotr Sakowski 18. Dorota Siwek 19. Dominika Siwik 20. Sylwia Stankiewicz 21. Dominik Szelkowski 22. Paulina Szmidt 23. Monika Szóstek 24. Marta Witkowska 25. Anna Matysiak
 • 7. 3 - letnia działalność Klubu •Spotkania z Sybirakami •Wycieczki •Uroczystości •Opieka nad Pomnikiem Sybiraka
 • 9. Przez 3 lata działalności Klubu uczniowie zapoznali się z historią Polaków wywiezionych na Syberię. O dramatycznych losach Polaków opowiadali: Pan Jerzy Szafranko i Pan Henryk Truskowski. Uczniowie od autentycznych świadków historii dowiedzieli się o zesłańczych losach Polaków. Przez ponad 40 lat w Polsce Ludowej temat ten był przemilczany w podręcznikach i programach szkolnych, nieistniejący w literaturze i nieobecny w ówczesnych mediach. Również sami zesłańcy często ukrywali fakt deportacji do Związku Radzieckiego, aby nie narazić swoich rodzin i siebie na represje ze strony ówczesnych władz.
 • 11. Został wywieziony na Syberię 20 czerwca 1941r. wraz z mamą, dziadkami od strony ojca i ciotką z dziećmi. Miał wówczas 12 lat. Pan Jerzy Szafranko
 • 12. Ojciec pana Jerzego był w tym czasie pojmany przez Rosjan i osadzony w więzieniu w Białymstoku. Podróż na Syberię w bydlęcych wagonach trwała aż 4 tygodnie. W nieludzkich warunkach zesłańcy dotarli do Omska. Stamtąd płynąc barkami Irtyszem dotarli do dużej wioski rosyjskiej -
 • 13. Mamę pana Jerzego skierowano do pracy w kołchozie, a Pan Jerzy, będąc słabym chłopcem i nie mając siły by nosić gnojówki na pola, łowił ryby ze starym rybakiem. Przydział żywności był uzależniony od wykonania normy pracy. Jednakże dokonanie tego było niemożliwe, gdyż owe normy były zawyżane ponad ludzkie siły. Oprawcy mówili: ,, Kto nie rabotajet, ten nie kuszajet”
 • 14. Pan Jerzy przeżył dzięki przezorności mamy, która zabrała na Syberię maszynę do szycia. Będąc krawcową dokonywała drobnych przeróbek odzieży, za co w zamian otrzymywała żywność. Pan Jerzy wrócił do Polski w kwietniu 1946 roku. Z rodziny wywiezionej na Syberię przeżyła mama i ciotka z dziećmi, która opuściła Związek Radziecki z armią generała Władysława Andresa.
 • 15. Dziadkowie pana Jerzego nie doczekali się powrotu do Ojczyzny. Syberia stała się ich grobem. Takich bezimiennych grobów Polaków na Syberii są tysiące. Niech odpoczywają w Panu.
 • 16. Klub Wnuka Sybiraka z wychowawczynią Panią Stanisławą Paszotta. Pani Profesor nieustannie wspierała nas i mobilizowała do pracy.
 • 17. Pan Henryk Truskowski Został wywieziony na Syberię po wojnie 25 marca 1949 roku z Wileńszczyzny. Całą rodzinę załadowano na furmanki i zawieziono do kolejowego punktu zbiorczego. Butuchej 1949-1950 r., Pan Franciszek Truskowski, brat Pana Henryka, w otoczeniu dzieci Buriatów
 • 18. Podróż w nieznane w bydlęcych wagonach trwała 3 tygodnie. Na pytania, dokąd jedziemy, zawsze była jedna odpowiedź – „nie znaju”. Po 3-tygodniowej podróży, głodni, zmęczeni, zmarznięci dotarli w okolice Irkucka, niedaleko jeziora Bajkał. Rodzina pana Henryka, wraz z innymi 35 polskimi rodzinami, została wywieziona w rejon nukucki.
 • 19. Nukuty 1956 r., Pan Franciszek Truskowski, brat Pana Henryka w szkole średniej
 • 20. Pan Henryk po 2,5 latach przymusowych prac w kołchozie został przeniesiony do kopalni węgla kamiennego. Pracując w kopalni ukończył zaocznie średnią szkołę ogólnokształcącą Pan Henryk Truskowski w stroju górniczym, kopalnia węgla kamiennego w Czeremchowie 1954 r.
 • 21. Powrót do ojczyzny nastąpił po 9 latach ciężkiej, katorżniczej pracy na Syberii – 28 stycznia 1958r. Pomimo wielu trudności ze strony władzy radzieckiej rodzina pana Henryka zdobyła potrzebne dokumenty do repatriacji. Rodzeństwo Pana Henryka przed wyjazdem do Polski: od lewej Henryk, Dionizy, Kazimiera, Franciszek, 1956 rok.
 • 22. Butuchej 1956 r., mama z tatą i córką Kazimierą
 • 23. Pan Henryk Truskowski w trakcie spotkań z Klubem Wnuka Sybiraka w naszej szkole.
 • 26. Pan Henryk Truskowski z członkami Klubu przed tablicą informującą o działalności Klubu
 • 28. Zesłaniec Syberyjski Pan Jerzy Szafranko, ks. Andrzej Baj i uczennica Justyna Fabiańska w muzeum Sybiraków w Białymstoku Wycieczka do Białegostoku Maj 2009 roku
 • 30. Młodzież zrzeszona w Klubie Wnuka Sybiraka w otoczeniu Sybiraków
 • 31. Anna Matysiak –Msza Święta w intencji Sybiraków w kościele pw. Świętego Ducha w Białymstoku
 • 32. Msza Święta w intencji Sybiraków w kościele pw. Ducha Świętego w Białymstoku, członkowie Klubu: Sara Powroźnik i Piotr Sakowski wręczają kwiaty Ks. Proboszczowi założycielowi i opiekunowi Muzeum Sybiraka w Białymstoku
 • 33. Wizyta w Muzeum Sybiraka
 • 34. Jeden z obrazów w Muzeum Sybiraka w Białymstoku, przedstawiający katorżniczą pracę zesłańców
 • 35. Piotr Sakowski i Mateusz Dziekan w hołdzie zmarłym Sybirakom przed pomnikiem – Grobem Nieznanego Sybiraka
 • 36. W czasie wycieczki młodzież zwiedzała również Stare Miasto Białegostoku i Pałac Branickich
 • 38. Pomnik Sybiraków w Olsztynie w trakcie Uroczystości 70 rocznica wywózki Polaków na Syberię
 • 39. Przechodniu Przerwij marsz swój… Poświęć chwilę skupienia Przed pomnikiem Wzniesionym Polakom bez imienia Nieznanym – Co za Polskę, Wiarę I cześć Narodu Oddali swe życie W krwawej Golgocie Wschodu
 • 40. Klub Wnuka Sybiraka z Panią Dyrektor Danutą Gomolińską i opiekunem Klubu pod Pomnikiem Sybiraków w Olsztynie
 • 41. Poczet sztandarowy Klubu: Arkadiusz Borowski, Paulina Burakowska, Emilia Stasiak
 • 42. Przemarsz do kościoła pw. Ducha Św. na Mszę Świętą w intencji Sybiraków, członkini klubu Dominika Siwik, opiekun Klubu pani Elżbieta Andrasz i delegacja Klubu Wnuka Sybiraka z Gimnazjum nr 12 Uroczystości przy Pomniku – Grobu Nieznanego Sybiraka w Białymstoku, w uroczystości uczestniczyło ok. 13 tys. osób. 70. Rocznica Masowych Deportacji X Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego września 2010 Sybiru Białystok, 10
 • 43. Delegacja Klubu Wnuka Sybiraka w trakcie przemarszu do kościoła pw. Ducha Świętego, członkinie Klubu: Dorota Siwek i Dominika Siwik z opiekunem
 • 44. 70. Rocznica Masowych Deportacji X Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru Białystok, 10 września 2010 Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Pomnikiem. Delegacja Związku Sybiraków z Olsztyna: od lewej Pani Maria Obolewicz, Pan Marian Kupciałojć, Pani Maria Ostrowicka.
 • 45. Uroczystości przy Pomniku – Grobu Nieznanego Sybiraka. W uroczystości wzięła udział młodzież z całej Polski.
 • 46. 71 Rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę Złożenie kwiatów i zniczy pod Pomnikiem Sybiraków w Olsztynie; członkowie Klubu: Paulina Burakowska, Dorota Siwek, Monika Szóstek
 • 47. Odsłonięcie Tablicy Sybiraków w kościele pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Olsztynie 17 września 2010 Pan Eugeniusz Grabski – prezes Zarządu Związku Sybiraków w Olsztynie
 • 48. Pani Dyrektor Danuta Gomolińska, Joanna Niemczak i Iwona Orzeł przed pamiątkową tablicą Członkinie Klubu: Joanna Niemczak i Iwona Orzeł
 • 49. Pamiątkowa tablica poświęcona Polakom wywiezionym na Syberię w kościele pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Olsztynie
 • 51. Młodzież zrzeszona w Klubie Wnuka Sybiraka dba o porządek przy Pomniku Sybiraka w Olsztynie znajdującego się w sąsiedztwie naszej szkoły. Przed ważnymi Uroczystościami państwowymi i przed Świętem Zmarłych składa kwiaty i zapala znicze.