Yндсэн хуульт төр ба төрийн эрх мэдлийн хуваарилалт

Ariunbayar Bazarvaani
Ariunbayar BazarvaaniPolitical Science em National University of Mongolia
Б. Ариунбаяр
• Үндсэн хууль гэдэг нь constitution
– тогтоомж, тогтоол гэсэн латин
үгнээс гаралтай бөгөөд, “үндсэн
хууль” гэдэг нэрээр дэлхийн
улсуудад хэрэглэгдэх болсон
байна.
Үндсэн хууль нь төрийн эрх барих дээд байгууллагаас
баталсан “ улс орны тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдал,
хүний эрх, эрх чөлөөг бататгасан төрийн эрх мэдлийг
хуваарилах зарчим дээр үндэслэгдсэн хуулиудын хууль
бүхий дээд хүчин чадалтай улс төр, эрх зүйн баримт бичиг
юм”.
• Үндсэн хуульт ёс гэдэг нь товчоор хэлбэл үндсэн хуультай
байж, түүнийгээ ёс болгож хэрэгжүүлж, дагаж мөрдөх
мөрдөх явдал мөн.
• Үндсэн хуульт ёсыг хэрэгжүүлнэ гэдэг нь хууль тогтоогчдыг
тогтоогчдыг үндсэн хуультай холбож буй эрх зүйн зарчим
зарчим мөн. Энэ зарчим хэрэгжих үндэс нь төрийн эрх
төрийн эрх мэдлийг хуваарилсан байх явдал юм.
• Төрийн эрх мэдлийг хуваарилах нь хүн төрөлхтөн
өөрийнхөө эрх, эрх чөлөөг төрийн хүчнээс хамгаалах
талаар хийсэн дорвитой ололтуудын нэг бол төрийн эрх
мэдэл хуваарилах онолыг бүтээж үндсэн хуулийн нэг гол
зарчим, үзэл баримтлал болгосон явдал юм. Төрийн эрх
мэдлийг хэрхэн яаж хуваарилах тухай асуудал судлаачдын
анхаарлыг татсаар ирсэн бөгөөд үүнд Английн философич,
улс төрийн зүтгэлтэн, либерализмын онолыг
үндэслэгчдийн нэг Ж.Локк (1632-1704), Францын
философич, социологич, эрх мэдэл хуваарилах онолыг
үндэслэгч Ш.Монтескье (1689-1755) нар ихээхэн үүрэг
гүйцэтгэсэн юм.
• Хүмүүс өмчөө хамгаалуулах, амьдрах, эрх чөлөөтэй байх,
эрхээ баталгаажуулахын тулд төрд нэгддэг. Энэ зорилгыг
хангах гол механизм нь төрийн эрх мэдлийг хуваарилан
тэнцвэржүүлэх явдал гэж үзэж байв. Тэгэхдээ Ж.Локк
Английн парламентийн уламжлалд тулгуурлан төрийн эрх
мэдэлд хууль тогтоох нь давамгайлж байх ёстой гэж үзэж
байв. Тэрээр “Үндсэн хуульт төрд нэг л дээд эрх мэдэл
оршиж болох бөгөөд түүнд бусад эрх мэдэл захирагдаж
байдаг, захирагдаж байх ёстой. Тийм эрх мэдэл бол хууль
тогтоох эрх мэдэл юм” гэж бичсэнээс нь түүний үзэл санаа
тод харагддаг.
Yндсэн хуульт төр ба төрийн эрх мэдлийн хуваарилалт
Эрх мэдэл хуваарилах замаар төрийн дур зоргыг хязгаарлаж
болох тухай онолоо боловсруулсан байна. Ш.Монтескье
“Аливаа төрд 3 төрлийн эрх мэдэл оршдог.
1. Хууль тогтоох эрх мэдэл – парламент
2. Гүйцэтгэх эрх мэдэл – ерөнхийлөгч, засгийн газар
3. Шүүх эрх мэдэл – шүүхийн байгууллага гүйцэтгэж байдаг
байна. Засаглал, эрх мэдэл хуваарилах ийм зарчим бүх
ардчилсан оронд хэрэгжиж байдаг” гэжээ.
Yндсэн хуульт төр ба төрийн эрх мэдлийн хуваарилалт
1. Төрийн байгууллагын хооронд хөдөлмөрийн тодорхой
хуваарь байдаг
2. Ардчилсан нийгэм дэх гурван засаглал нэг нь нэгнийгээ
хянаж байдаг
3. Нэг нь хэт давамгайлахаас хязгаарлан тэр гурвын хүчний
харьцааг тэнцвэржүүлж, тэдгээр нь харьцангуй бие
даасан байдалд оршдог.
Хууль тогтоох байгууллага: Улсын Их Хурал нь хууль тогтоох,
ерөнхийлөгчийг сонгогдсон гэж үзэж, бүрэн эрхийг нь хүлээн
зөвшөөрсөн хууль гаргах, чөлөөлөх, огцруулах, засгийн
газрыг байгуулах, биелэлтийг хянан шалгах, монгол улсын
олон улсын гэрээг соёрхон батлах, цуцлах, онц болон дайны
байдал тогтоох гэх мэтийн асуудал шийднэ.
. Гүйцэтгэх байгууллага: Засгийн газар нь төрийн хуулийг
биелүүлж, аж ахуй, нийгэм, соёлын байгууллагыг
удирдах, төрийн гадаад бодлогыг хэрэгжүүлэх зэрэг үүрэг
гүйцэтгэнэ.
• МУ-ын Ерөнхийлөгч нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн 30.1-
т заасанчлан МУ-ын төрийн тэргүүн, Монголын ард түмний
эв нэгдлийг илэрхийлэгч мөн. ҮХ-ийн 32-р зүйлд
Ерөнхийлөгч нь: - УИХ-ын баталсан хууль болон шийдвэрт
бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн хориг тавих, УИХ-д суудал авсан
намуудтай зөвшилцөн нэр дэвшүүлсэн хүнийг ерөнхий
сайдаар томилох санал, засгийн газрыг огцруулах саналыг
УИХ-д оруулах, гадаад харилцаанд улсаа төлөөлж гэрээ
байгуулах, үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг
тэргүүлэх, зэвсэгт хүчний ерөнхий командлагч зэрэг үүрэг
гүйцэтгэнэ гэж тус тус заасан байна.
• Шүүх нь: - хуулийг
сахиулах, тайлбарлах,
-эрүү, иргэн,
захиргааны хэрэг,
маргааныг шүүн
таслах үүрэг
гүйцэтгэнэ
• Прокурор нь: - хэрэг
бүртгэх, мөрдөн
байцаах, ял эдлүүлэх
ажиллагаанд хяналт
тавьж , шүүх
хуралдаанд төрийн
нэрийн өмнөөс
оролцоно.
• Үндсэн хуулийн цэц нь:
- үндсэн хуулийн
биелэлтэнд дээд
хяналт тавих, түүний
заалтыг зөрчсөн тухай
дүгнэлт гаргах,
маргааныг магадлан
шийдвэрлэх, бүрэн
эрх бүхий байгууллага,
Үндсэн хуулийг
чандлан сахиулах
баталгаа мөн юм
Yндсэн хуульт төр ба төрийн эрх мэдлийн хуваарилалт
Yндсэн хуульт төр ба төрийн эрх мэдлийн хуваарилалт
• Монгол Улсын Үндсэн Хууль
1 de 17

Recomendados

төр гэж юу вэ por
төр гэж юу вэтөр гэж юу вэ
төр гэж юу вэУугий Кристал
34.6K visualizações19 slides
ардчиллын үнэт зүйлүүд por
ардчиллын үнэт зүйлүүдардчиллын үнэт зүйлүүд
ардчиллын үнэт зүйлүүдNergui Oyunchinmeg
28.4K visualizações9 slides
төрийн засаглал por
төрийн засаглалтөрийн засаглал
төрийн засаглалDalai Villainwockee
18.7K visualizações55 slides
ардчиллын хэлбэр ба онолууд por
ардчиллын хэлбэр ба онолуудардчиллын хэлбэр ба онолууд
ардчиллын хэлбэр ба онолуудNergui Oyunchinmeg
31K visualizações10 slides
сонирхлын бүлэг por
сонирхлын бүлэгсонирхлын бүлэг
сонирхлын бүлэгKhongor Bukhtsooj
8.7K visualizações9 slides
их засаг хууль por
их засаг хуульих засаг хууль
их засаг хуульNyamka Nmk
26.2K visualizações25 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Түүх реферат por
Түүх рефератТүүх реферат
Түүх рефератBilgüüdéi Bold
77K visualizações13 slides
Улс төрийн тухай ойлголт por
Улс төрийн тухай ойлголт Улс төрийн тухай ойлголт
Улс төрийн тухай ойлголт Shine Naran school
26.7K visualizações32 slides
Эрх зүйн ерөнхий түүхэн тойм por
Эрх зүйн ерөнхий түүхэн тоймЭрх зүйн ерөнхий түүхэн тойм
Эрх зүйн ерөнхий түүхэн тоймtolya_08
12.7K visualizações4 slides
илтгэл por
илтгэлилтгэл
илтгэлgalaasnyama
113.6K visualizações9 slides
Нийгэмшилт por
НийгэмшилтНийгэмшилт
НийгэмшилтMunkhbaatar S. Uuld
37.1K visualizações18 slides
эрх зүйн хэм хэмжээ ба эрх зүйн харилцаа por
эрх зүйн хэм хэмжээ ба эрх зүйн харилцааэрх зүйн хэм хэмжээ ба эрх зүйн харилцаа
эрх зүйн хэм хэмжээ ба эрх зүйн харилцааAnaro Nyamdorj
73.1K visualizações17 slides

Mais procurados(20)

Түүх реферат por Bilgüüdéi Bold
Түүх рефератТүүх реферат
Түүх реферат
Bilgüüdéi Bold77K visualizações
Улс төрийн тухай ойлголт por Shine Naran school
Улс төрийн тухай ойлголт Улс төрийн тухай ойлголт
Улс төрийн тухай ойлголт
Shine Naran school 26.7K visualizações
Эрх зүйн ерөнхий түүхэн тойм por tolya_08
Эрх зүйн ерөнхий түүхэн тоймЭрх зүйн ерөнхий түүхэн тойм
Эрх зүйн ерөнхий түүхэн тойм
tolya_0812.7K visualizações
илтгэл por galaasnyama
илтгэлилтгэл
илтгэл
galaasnyama113.6K visualizações
Нийгэмшилт por Munkhbaatar S. Uuld
НийгэмшилтНийгэмшилт
Нийгэмшилт
Munkhbaatar S. Uuld 37.1K visualizações
эрх зүйн хэм хэмжээ ба эрх зүйн харилцаа por Anaro Nyamdorj
эрх зүйн хэм хэмжээ ба эрх зүйн харилцааэрх зүйн хэм хэмжээ ба эрх зүйн харилцаа
эрх зүйн хэм хэмжээ ба эрх зүйн харилцаа
Anaro Nyamdorj73.1K visualizações
Менежментийн онол, онолын үүсэл, хөгжил, Монгол онол ... por Adilbishiin Gelegjamts
Менежментийн онол, онолын үүсэл, хөгжил, Монгол онол ...Менежментийн онол, онолын үүсэл, хөгжил, Монгол онол ...
Менежментийн онол, онолын үүсэл, хөгжил, Монгол онол ...
Adilbishiin Gelegjamts71.7K visualizações
Түүвэр , түүвэрлэлтийн арга зүй por Serod Khuyagaa
Түүвэр , түүвэрлэлтийн арга зүйТүүвэр , түүвэрлэлтийн арга зүй
Түүвэр , түүвэрлэлтийн арга зүй
Serod Khuyagaa70.3K visualizações
Үнэт зүйл por Khulanshuudeee
Үнэт зүйлҮнэт зүйл
Үнэт зүйл
Khulanshuudeee7.6K visualizações
Манлайлал por Shunkhlai Group LLC
МанлайлалМанлайлал
Манлайлал
Shunkhlai Group LLC68.4K visualizações
Нийгмийн судалгааны арга: Тоон ба чанарын арга por National of University Mongolia
Нийгмийн судалгааны арга: Тоон ба чанарын аргаНийгмийн судалгааны арга: Тоон ба чанарын арга
Нийгмийн судалгааны арга: Тоон ба чанарын арга
National of University Mongolia14.7K visualizações
иргэний эрх зүй №1 por Battulga Bayrmagnai
иргэний эрх зүй №1иргэний эрх зүй №1
иргэний эрх зүй №1
Battulga Bayrmagnai15.7K visualizações
социологийн судалгааны үндсэн аргууд por Nandia Nandia Ganbold
социологийн судалгааны үндсэн аргуудсоциологийн судалгааны үндсэн аргууд
социологийн судалгааны үндсэн аргууд
Nandia Nandia Ganbold49.1K visualizações
түүхийг судлах арга, түүхийн судалгааны чиг хандлагыг судлах por П. Эрдэнэсайхан
түүхийг судлах арга, түүхийн судалгааны чиг хандлагыг судлахтүүхийг судлах арга, түүхийн судалгааны чиг хандлагыг судлах
түүхийг судлах арга, түүхийн судалгааны чиг хандлагыг судлах
П. Эрдэнэсайхан4.8K visualizações
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ... por Adilbishiin Gelegjamts
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
Adilbishiin Gelegjamts278.2K visualizações
ажилгүйдэл por Aska Ashka
ажилгүйдэл ажилгүйдэл
ажилгүйдэл
Aska Ashka27.9K visualizações
сэтгэл судлалын шинжлэх ухаан por Thistle Khongorzul
сэтгэл судлалын шинжлэх ухаансэтгэл судлалын шинжлэх ухаан
сэтгэл судлалын шинжлэх ухаан
Thistle Khongorzul50.8K visualizações

Similar a Yндсэн хуульт төр ба төрийн эрх мэдлийн хуваарилалт

Hunii erh por
Hunii erhHunii erh
Hunii erhGan-od Altanhuyag
10.3K visualizações22 slides
tiksd por
tiksdtiksd
tiksdОчироо Очирсүрэн
146 visualizações1 slide
улс төр por
улс төрулс төр
улс төрБ. Нямгэрэл
5.7K visualizações17 slides
нхх лекц №2 por
нхх лекц №2нхх лекц №2
нхх лекц №2E-Gazarchin Online University
433 visualizações24 slides
гарчиггүй төр por
гарчиггүй төргарчиггүй төр
гарчиггүй төрdoljoo79
7.5K visualizações15 slides
Газарзүй 11 Дэлхийн улсуудын засаглал, төрийн байгууламж, нутаг дэвсгэр.pptx por
Газарзүй 11 Дэлхийн улсуудын засаглал, төрийн байгууламж, нутаг дэвсгэр.pptxГазарзүй 11 Дэлхийн улсуудын засаглал, төрийн байгууламж, нутаг дэвсгэр.pptx
Газарзүй 11 Дэлхийн улсуудын засаглал, төрийн байгууламж, нутаг дэвсгэр.pptxEnkh Tseba
683 visualizações35 slides

Similar a Yндсэн хуульт төр ба төрийн эрх мэдлийн хуваарилалт(20)

Hunii erh por Gan-od Altanhuyag
Hunii erhHunii erh
Hunii erh
Gan-od Altanhuyag10.3K visualizações
гарчиггүй төр por doljoo79
гарчиггүй төргарчиггүй төр
гарчиггүй төр
doljoo797.5K visualizações
Газарзүй 11 Дэлхийн улсуудын засаглал, төрийн байгууламж, нутаг дэвсгэр.pptx por Enkh Tseba
Газарзүй 11 Дэлхийн улсуудын засаглал, төрийн байгууламж, нутаг дэвсгэр.pptxГазарзүй 11 Дэлхийн улсуудын засаглал, төрийн байгууламж, нутаг дэвсгэр.pptx
Газарзүй 11 Дэлхийн улсуудын засаглал, төрийн байгууламж, нутаг дэвсгэр.pptx
Enkh Tseba683 visualizações
УИХ-ын гишүүн Д.Лүндээжанцан por Unuruu Dear
УИХ-ын гишүүн Д.ЛүндээжанцанУИХ-ын гишүүн Д.Лүндээжанцан
УИХ-ын гишүүн Д.Лүндээжанцан
Unuruu Dear713 visualizações
Mongol ulsiin undsen huuliin erh zui.lekts por Altangerel Bilguun
Mongol ulsiin undsen huuliin erh zui.lektsMongol ulsiin undsen huuliin erh zui.lekts
Mongol ulsiin undsen huuliin erh zui.lekts
Altangerel Bilguun34.8K visualizações
нийгмийн улс төрийн амьдрал. por Tuvshinsanaa Baasanjav
нийгмийн улс төрийн амьдрал. нийгмийн улс төрийн амьдрал.
нийгмийн улс төрийн амьдрал.
Tuvshinsanaa Baasanjav15.2K visualizações
улс төр, оюун санааны шинэ хандлага por tungalag
улс төр, оюун санааны шинэ хандлагаулс төр, оюун санааны шинэ хандлага
улс төр, оюун санааны шинэ хандлага
tungalag1.4K visualizações
төрийн алба, түүний ангилал.pptx por Enkh Tseba
төрийн алба, түүний ангилал.pptxтөрийн алба, түүний ангилал.pptx
төрийн алба, түүний ангилал.pptx
Enkh Tseba665 visualizações
Ж.Мөнхбат "Улс төрийн хямрал, үндэсний зөвшилцөл" por Unuruu Dear
Ж.Мөнхбат "Улс төрийн хямрал, үндэсний зөвшилцөл" Ж.Мөнхбат "Улс төрийн хямрал, үндэсний зөвшилцөл"
Ж.Мөнхбат "Улс төрийн хямрал, үндэсний зөвшилцөл"
Unuruu Dear688 visualizações
Erh zui ba erh chuluu por Afsdfa Asdfasdfad
Erh zui ba erh chuluuErh zui ba erh chuluu
Erh zui ba erh chuluu
Afsdfa Asdfasdfad3.5K visualizações
Д.Үүрцайх por Unuruu Dear
Д.Үүрцайх Д.Үүрцайх
Д.Үүрцайх
Unuruu Dear987 visualizações
нийгмийн хичээл por Oyunungrakh Oyuka
нийгмийн хичээлнийгмийн хичээл
нийгмийн хичээл
Oyunungrakh Oyuka25.1K visualizações
Газарзүй 9 МУ-ын төрийн байгуулал, засаг захиргаа.pptx por Enkh Tseba
Газарзүй 9 МУ-ын төрийн байгуулал, засаг захиргаа.pptxГазарзүй 9 МУ-ын төрийн байгуулал, засаг захиргаа.pptx
Газарзүй 9 МУ-ын төрийн байгуулал, засаг захиргаа.pptx
Enkh Tseba1.5K visualizações
Constitutional law-bujinlxam por Bujinlkham Buya
Constitutional law-bujinlxamConstitutional law-bujinlxam
Constitutional law-bujinlxam
Bujinlkham Buya611 visualizações
Хүний эрх, эрх чөлөө ба хөгжил por Ankhbileg Luvsan
Хүний эрх, эрх чөлөө ба хөгжилХүний эрх, эрх чөлөө ба хөгжил
Хүний эрх, эрх чөлөө ба хөгжил
Ankhbileg Luvsan17.8K visualizações
Mongol usliin undsen huuli por Batsaikhanshdee
Mongol usliin undsen huuliMongol usliin undsen huuli
Mongol usliin undsen huuli
Batsaikhanshdee3.2K visualizações
Мэдээллийн эрх чөлөө ба иргэдийн оролцоо por Globe International
Мэдээллийн эрх чөлөө ба иргэдийн оролцооМэдээллийн эрх чөлөө ба иргэдийн оролцоо
Мэдээллийн эрх чөлөө ба иргэдийн оролцоо
Globe International4.4K visualizações

Mais de Ariunbayar Bazarvaani

Сонгуулийн санхүүжилт por
Сонгуулийн санхүүжилтСонгуулийн санхүүжилт
Сонгуулийн санхүүжилтAriunbayar Bazarvaani
798 visualizações24 slides
Оросын Холбооны Улс (дутуу) por
Оросын Холбооны Улс (дутуу)Оросын Холбооны Улс (дутуу)
Оросын Холбооны Улс (дутуу)Ariunbayar Bazarvaani
3.9K visualizações59 slides
улс төрийн шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй por
улс төрийн шинжлэх ухааны судалгааны арга зүйулс төрийн шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй
улс төрийн шинжлэх ухааны судалгааны арга зүйAriunbayar Bazarvaani
8.4K visualizações12 slides
Эбола вирусын өвчин- Ebola virus disease por
Эбола вирусын өвчин- Ebola virus disease Эбола вирусын өвчин- Ebola virus disease
Эбола вирусын өвчин- Ebola virus disease Ariunbayar Bazarvaani
898 visualizações9 slides
Зэвсэглэл хураах, хорогдуулах por
Зэвсэглэл хураах, хорогдуулахЗэвсэглэл хураах, хорогдуулах
Зэвсэглэл хураах, хорогдуулахAriunbayar Bazarvaani
399 visualizações23 slides
бүс нутагийн газарзүй por
бүс нутагийн газарзүй бүс нутагийн газарзүй
бүс нутагийн газарзүй Ariunbayar Bazarvaani
4.4K visualizações15 slides

Mais de Ariunbayar Bazarvaani(8)

Сонгуулийн санхүүжилт por Ariunbayar Bazarvaani
Сонгуулийн санхүүжилтСонгуулийн санхүүжилт
Сонгуулийн санхүүжилт
Ariunbayar Bazarvaani798 visualizações
Оросын Холбооны Улс (дутуу) por Ariunbayar Bazarvaani
Оросын Холбооны Улс (дутуу)Оросын Холбооны Улс (дутуу)
Оросын Холбооны Улс (дутуу)
Ariunbayar Bazarvaani3.9K visualizações
улс төрийн шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй por Ariunbayar Bazarvaani
улс төрийн шинжлэх ухааны судалгааны арга зүйулс төрийн шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй
улс төрийн шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй
Ariunbayar Bazarvaani8.4K visualizações
Эбола вирусын өвчин- Ebola virus disease por Ariunbayar Bazarvaani
Эбола вирусын өвчин- Ebola virus disease Эбола вирусын өвчин- Ebola virus disease
Эбола вирусын өвчин- Ebola virus disease
Ariunbayar Bazarvaani898 visualizações
Зэвсэглэл хураах, хорогдуулах por Ariunbayar Bazarvaani
Зэвсэглэл хураах, хорогдуулахЗэвсэглэл хураах, хорогдуулах
Зэвсэглэл хураах, хорогдуулах
Ariunbayar Bazarvaani399 visualizações
бүс нутагийн газарзүй por Ariunbayar Bazarvaani
бүс нутагийн газарзүй бүс нутагийн газарзүй
бүс нутагийн газарзүй
Ariunbayar Bazarvaani4.4K visualizações
John Locke (МОНГОЛ) por Ariunbayar Bazarvaani
John Locke (МОНГОЛ)John Locke (МОНГОЛ)
John Locke (МОНГОЛ)
Ariunbayar Bazarvaani7.4K visualizações
Oрчин үеийн олон улсын харилцаа por Ariunbayar Bazarvaani
Oрчин үеийн олон улсын харилцааOрчин үеийн олон улсын харилцаа
Oрчин үеийн олон улсын харилцаа
Ariunbayar Bazarvaani5.1K visualizações

Yндсэн хуульт төр ба төрийн эрх мэдлийн хуваарилалт

 • 2. • Үндсэн хууль гэдэг нь constitution – тогтоомж, тогтоол гэсэн латин үгнээс гаралтай бөгөөд, “үндсэн хууль” гэдэг нэрээр дэлхийн улсуудад хэрэглэгдэх болсон байна.
 • 3. Үндсэн хууль нь төрийн эрх барих дээд байгууллагаас баталсан “ улс орны тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдал, хүний эрх, эрх чөлөөг бататгасан төрийн эрх мэдлийг хуваарилах зарчим дээр үндэслэгдсэн хуулиудын хууль бүхий дээд хүчин чадалтай улс төр, эрх зүйн баримт бичиг юм”.
 • 4. • Үндсэн хуульт ёс гэдэг нь товчоор хэлбэл үндсэн хуультай байж, түүнийгээ ёс болгож хэрэгжүүлж, дагаж мөрдөх мөрдөх явдал мөн. • Үндсэн хуульт ёсыг хэрэгжүүлнэ гэдэг нь хууль тогтоогчдыг тогтоогчдыг үндсэн хуультай холбож буй эрх зүйн зарчим зарчим мөн. Энэ зарчим хэрэгжих үндэс нь төрийн эрх төрийн эрх мэдлийг хуваарилсан байх явдал юм.
 • 5. • Төрийн эрх мэдлийг хуваарилах нь хүн төрөлхтөн өөрийнхөө эрх, эрх чөлөөг төрийн хүчнээс хамгаалах талаар хийсэн дорвитой ололтуудын нэг бол төрийн эрх мэдэл хуваарилах онолыг бүтээж үндсэн хуулийн нэг гол зарчим, үзэл баримтлал болгосон явдал юм. Төрийн эрх мэдлийг хэрхэн яаж хуваарилах тухай асуудал судлаачдын анхаарлыг татсаар ирсэн бөгөөд үүнд Английн философич, улс төрийн зүтгэлтэн, либерализмын онолыг үндэслэгчдийн нэг Ж.Локк (1632-1704), Францын философич, социологич, эрх мэдэл хуваарилах онолыг үндэслэгч Ш.Монтескье (1689-1755) нар ихээхэн үүрэг гүйцэтгэсэн юм.
 • 6. • Хүмүүс өмчөө хамгаалуулах, амьдрах, эрх чөлөөтэй байх, эрхээ баталгаажуулахын тулд төрд нэгддэг. Энэ зорилгыг хангах гол механизм нь төрийн эрх мэдлийг хуваарилан тэнцвэржүүлэх явдал гэж үзэж байв. Тэгэхдээ Ж.Локк Английн парламентийн уламжлалд тулгуурлан төрийн эрх мэдэлд хууль тогтоох нь давамгайлж байх ёстой гэж үзэж байв. Тэрээр “Үндсэн хуульт төрд нэг л дээд эрх мэдэл оршиж болох бөгөөд түүнд бусад эрх мэдэл захирагдаж байдаг, захирагдаж байх ёстой. Тийм эрх мэдэл бол хууль тогтоох эрх мэдэл юм” гэж бичсэнээс нь түүний үзэл санаа тод харагддаг.
 • 8. Эрх мэдэл хуваарилах замаар төрийн дур зоргыг хязгаарлаж болох тухай онолоо боловсруулсан байна. Ш.Монтескье “Аливаа төрд 3 төрлийн эрх мэдэл оршдог. 1. Хууль тогтоох эрх мэдэл – парламент 2. Гүйцэтгэх эрх мэдэл – ерөнхийлөгч, засгийн газар 3. Шүүх эрх мэдэл – шүүхийн байгууллага гүйцэтгэж байдаг байна. Засаглал, эрх мэдэл хуваарилах ийм зарчим бүх ардчилсан оронд хэрэгжиж байдаг” гэжээ.
 • 10. 1. Төрийн байгууллагын хооронд хөдөлмөрийн тодорхой хуваарь байдаг 2. Ардчилсан нийгэм дэх гурван засаглал нэг нь нэгнийгээ хянаж байдаг 3. Нэг нь хэт давамгайлахаас хязгаарлан тэр гурвын хүчний харьцааг тэнцвэржүүлж, тэдгээр нь харьцангуй бие даасан байдалд оршдог.
 • 11. Хууль тогтоох байгууллага: Улсын Их Хурал нь хууль тогтоох, ерөнхийлөгчийг сонгогдсон гэж үзэж, бүрэн эрхийг нь хүлээн зөвшөөрсөн хууль гаргах, чөлөөлөх, огцруулах, засгийн газрыг байгуулах, биелэлтийг хянан шалгах, монгол улсын олон улсын гэрээг соёрхон батлах, цуцлах, онц болон дайны байдал тогтоох гэх мэтийн асуудал шийднэ.
 • 12. . Гүйцэтгэх байгууллага: Засгийн газар нь төрийн хуулийг биелүүлж, аж ахуй, нийгэм, соёлын байгууллагыг удирдах, төрийн гадаад бодлогыг хэрэгжүүлэх зэрэг үүрэг гүйцэтгэнэ.
 • 13. • МУ-ын Ерөнхийлөгч нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн 30.1- т заасанчлан МУ-ын төрийн тэргүүн, Монголын ард түмний эв нэгдлийг илэрхийлэгч мөн. ҮХ-ийн 32-р зүйлд Ерөнхийлөгч нь: - УИХ-ын баталсан хууль болон шийдвэрт бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн хориг тавих, УИХ-д суудал авсан намуудтай зөвшилцөн нэр дэвшүүлсэн хүнийг ерөнхий сайдаар томилох санал, засгийн газрыг огцруулах саналыг УИХ-д оруулах, гадаад харилцаанд улсаа төлөөлж гэрээ байгуулах, үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг тэргүүлэх, зэвсэгт хүчний ерөнхий командлагч зэрэг үүрэг гүйцэтгэнэ гэж тус тус заасан байна.
 • 14. • Шүүх нь: - хуулийг сахиулах, тайлбарлах, -эрүү, иргэн, захиргааны хэрэг, маргааныг шүүн таслах үүрэг гүйцэтгэнэ • Прокурор нь: - хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах, ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавьж , шүүх хуралдаанд төрийн нэрийн өмнөөс оролцоно. • Үндсэн хуулийн цэц нь: - үндсэн хуулийн биелэлтэнд дээд хяналт тавих, түүний заалтыг зөрчсөн тухай дүгнэлт гаргах, маргааныг магадлан шийдвэрлэх, бүрэн эрх бүхий байгууллага, Үндсэн хуулийг чандлан сахиулах баталгаа мөн юм
 • 17. • Монгол Улсын Үндсэн Хууль