O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Trend 2016

965 visualizações

Publicada em

Forecasting Trend in 2016.

Publicada em: Design
 • Seja o primeiro a comentar

Trend 2016

 1. 1. 2 3 OPEN-MINDED WORLD ดินแดนที่เปิดกว้าง GRAND WORLD MIX โลกที่หลอมรวม
 2. 2. 4 5 INVESTIGATE THE ABSENCE สำ�รวจให้ปรากฏ DYSTOPIAN POSSIBILITIES โอกาสจากความเสื่อมถอย
 3. 3. 6 7 บทนํา: เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC 8 What? Why? - ที่มา แนวความคิดด้านสี แนวความคิดด้านองค์ประกอบ ความพิเศษในความธรรมดา ค่ากลางและความกลมกลืน ประชาธิปไตยแห่งความงาม 12 14 16 22 36 42 What? Why? - ที่มา แนวความคิดด้านสี แนวความคิดด้านองค์ประกอบ ยุคแห่งการผสมผสาน จิตวิญญาณแห่งการรวมกลุ่ม การเชื่อมโยงอย่างอิสระ 54 56 58 64 78 86 132 134 136 142 156 98 100 102 106 114 เกี่ยวกับเนื้อหา 172 บรรณานุกรมเนื้อหา 176 บรรณานุกรมภาพ 179 เกี่ยวกับ TCDC 187 ลิขสิทธิ์ 188 What? Why? - ที่มา แนวความคิดด้านสี แนวความคิดด้านองค์ประกอบ ร่องรอยของข้อมูล เทคโนโลยีกระตุ้นการรับรู้ What? Why? - ที่มา แนวความคิดด้านสี แนวความคิดด้านองค์ประกอบ อัศจรรย์ในพื้นที่ พลังจากกลุ่มสังคม เครื่องมือเอาตัวรอดแบบใหม่ 164 OPEN-MINDED WORLD ดินแดนที่เปิดกว้าง GRAND WORLD MIX โลกที่หลอมรวม INVESTIGATE THE ABSENCE สำ�รวจให้ปรากฏ DYSTOPIAN POSSIBILITIES โอกาสจากความเสื่อมถอย
 4. 4. 8 เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC บทนํา 9 คาดว่าประชากรทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นราว 7,500 ถึง 10,500 ล้านคนในปี 2050 หากย้อน จากจุดเริ่มต้นตามตำ�นาน อดัมและอีฟคือ มนุษย์คู่แรกและยังเป็นสัญลักษณ์ทาง เพศสภาพที่มีเพียงหญิงและชาย ในทิศทาง เดียวกัน การศึกษาทางธรณีวิทยาแผ่น เปลือกโลกเคยรวมเป็นแผ่นเดียวในนาม แพนเจีย ก่อนถูกความร้อนและหินหนืด ยกตัวจนกระจายเป็นเจ็ดทวีป โดยมีหกใน เจ็ดทวีปเป็นที่อยู่อาศัยอย่างถาวรในปัจจุบัน ซึ่งยังมีพื้นที่อีกมากมายทั้งใต้มหาสมุทร กว่า 70% และทะเลทรายกว่า 20% ที่รอ การสำ�รวจ แน่นอนว่าจำ�นวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่องส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงบริบทต่างๆ ในสังคมไม่เพียงเชิงปริมาณเท่านั้น แต่ยังรวมถึง ความหลากหลายของผู้คนตั้งแต่การผสมผสาน ระหว่างเชื้อชาติจนกลายเป็นกลุ่มเลือดผสม รสนิยมทางเพศที่กําลังพร่าเลือนจนมิได้แบ่ง ด้วยเพศสภาพหญิงหรือชาย รสนิยมความงามที่ ไปไกลกว่าความขาวนวลหรือสูงเพรียว ทุกองค์ประกอบหล่อหลอมให้ผู้คนได้ขึ้นชื่อว่า เป็นประชากรของโลกอย่างแท้จริง ซึ่งโครงสร้าง พื้นฐานโดยเฉพาะการคมนาคมขนส่งเทคโนโลยี ดิจิทัลต่างเอื้ออำ�นวยจนส่งเสริมให้เกิดการ ปฏิสัมพันธ์ ก่อรูปก่อร่างเป็นความร่วมมือระหว่าง คนแปลกหน้าที่มีเป้าหมายเดียวกันไม่ว่าจะ เป็นโครงการระดมทุนเพื่อผลักดันให้เกิดผลงาน ใหม่ๆ การรณรงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือสร้างความ ชอบธรรม เช่นเดียวกับการนำ�ความไว้เนื้อเชื่อใจ สู่แนวทางเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน ไม่เพียงแค่นั้น ผลจากข้อมูลมหาศาลหรือ Big Data กำ�ลังเป็น ผลสะท้อนกลับทั้งในรูปแบบประเมินพฤติกรรม การใช้งานไปจนถึงสะกดรอยผู้ใช้ ซึ่งนี่เป็นส่วน สำ�คัญให้ผู้คนได้ตระหนักถึงการใช้เครื่องมือ ดิจิทัลอย่างรับผิดชอบมากขึ้น ทั้งยังส่งต่อไปสู่ ระบบการจัดเก็บความปลอดภัยของข้อมูลที่ต้อง รัดกุมกว่าที่เป็นอยู่เพราะตั้งแต่เริ่มกดแป้น นั่น หมายถึง เรากำ�ลังเข้าสู่โลกแห่งข้อมูลซึ่งสามารถ ถูกสะกดรอยการใช้อย่างไม่ยากเย็น ทุกวันนี้เขตกั้นและระยะทางกําลังสั่นคลอนลง ด้วยเทคโนโลยีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน และเราในฐานะ หนึ่งในประชากรโลกมองเห็นความแจ่มชัด บนความทับซ้อนนี้มากน้อยแค่ไหน เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC บทนํา INTRODUCTION บทนํา
 5. 5. 10 11 TREND 01: OPEN-MINDED WORLD ดินแดนที่เปิดกว้าง
 6. 6. 12 13 เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 01 : Open-minded World - ดินแดนที่เปิดกว้าง What? Why? - ที่มา เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 01 : Open-minded World - ดินแดนที่เปิดกว้าง What? Why? - ที่มา ในสิบปีที่ผ่านมาความก้าวหน้าของเทคโนโลยี สารสนเทศได้นำ�เราก้าวข้ามมาสู่วิถีใหม่ แห่งการใช้ชีวิตซึ่งผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก สามารถร่วมมือและแบ่งปันกันในหลาก หลายมิติ ตั้งแต่เว็บไซต์ Wikipedia ที่คนนับล้านทั่วโลก ร่วมกันสร้างเนื้อหาจนเกิดเป็นเอนไซโคลพีเดีย ออนไลน์ที่ใครๆ ก็เข้าถึงได้ ซึ่งนับเป็นตัวอย่าง หนึ่งที่แสดงให้เห็นพลังอำ�นาจของการเชื่อมต่อทาง เทคโนโลยี เช่นเดียวกันกับAirbnb แพลตฟอร์ม ให้เช่าที่พักในบ้านไม่ว่าจะเป็นห้องว่างหรือแม้ กระทั่งโซฟาตัวเดียว Couchsurfing คอมมูนิตี้ แลกเปลี่ยนที่นอนระหว่างสมาชิกโดยไม่คิดค่า ใช้จ่าย และยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมจากเจ้าบ้านไป ในตัว แอปพลิเคชันผู้ให้บริการรถแท็กซี่อย่างUber และ Lyft ธุรกิจแบ่งปันรถยนต์ของ RelayRides ซึ่งเจ้าของรถสามารถลงทะเบียนเพื่อให้เช่า ยานพาหนะในเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน ไปจนถึงซอฟต์แวร์ แบบโอเพนซอร์สที่เปิดเผยซอร์ซโค้ด เพื่อเปิด โอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาพัฒนาและ ต่อยอดซอฟต์แวร์ร่วมกันได้อย่างอิสระ หนังสือ What’s Mine Is Yours (2010) เขียน โดย Bachel Botsman ได้เสนอแนวคิดเรื่องการ บริโภคร่วมกัน (Collaborative Consumption) ซึ่งหมายถึงการแบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนสารพัด สมบัติในระดับกว้างขวางอย่างที่ไม่เคยเป็นมา ก่อน ซึ่งทั้งหมดเป็นไปได้ก็ด้วยเทคโนโลยีสมัย ใหม่เป็นหัวใจสำ�คัญ โดยรูปแบบการแบ่งปันที่ พักอาศัย รถยนต์ ข้าวของเครื่องใช้ เวลา ไปจน ถึงองค์ความรู้เหล่านี้ มีพื้นฐานอยู่บนแนวคิดใหม่ เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเพิ่งจะเกิดขึ้น ในทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 21 ที่เรียกกันว่า “เศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing Economy)” นั่นคือการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เต็มที่มากยิ่งขึ้น และด้วย กระบวนทัศน์นี้เอง คุณค่าของการแบ่งปันและ การร่วมมือ จึงกำ�ลังขับเน้นให้โดดเด่น เหนือ ความเป็นปัจเจกและการเป็นเจ้าของ WHAT? WHY? ที่มา
 7. 7. 14 15 เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 01 : Open-minded World - ดินแดนที่เปิดกว้าง Color - แนวความคิดด้านสี BRIGHT WHITE Pantone 11-0601 TPX CMYK 4, 2, 3, 0 LINEN Pantone 12-1008 TPX CMYK 5, 14, 22, 0 PHEASANT Pantone 16-1332 TPX CMYK 20, 54, 65, 2 FRIAR BROWN Pantone 19-1230 TPX CMYK 43, 66, 71, 37 WIND CHIME Pantone 14-4002 TPX CMYK 21, 17, 18, 0 เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 01 : Open-minded World - ดินแดนที่เปิดกว้าง Color - แนวความคิดด้านสี PARFAIT PINK Pantone 13-2804 TPX CMYK 6, 25, 6, 0 CANARY GREEN Pantone 12-0108 TPX CMYK 15, 4, 20, 0 NEPTUNE GREEN Pantone 14-6017 TPX CMYK 51, 7, 44, 0 FOREVER BLUE Pantone 16-4019 TPX CMYK 52, 33, 12, 0 GRAYSTONE Pantone 19-3915 TPX CMYK 76, 70, 45, 34 COLOR แนวความคิดด้านสี
 8. 8. 16 17 เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 01 : Open-minded World - ดินแดนที่เปิดกว้าง Mood & Tone - แนวความคิดด้านองค์ประกอบ เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 01 : Open-minded World - ดินแดนที่เปิดกว้าง Mood & Tone - แนวความคิดด้านองค์ประกอบ MOOD & TONE แนวความคิดด้านองค์ประกอบ
 9. 9. 18 19 เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 01 : Open-minded World - ดินแดนที่เปิดกว้าง Mood & Tone - แนวความคิดด้านองค์ประกอบ เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 01 : Open-minded World - ดินแดนที่เปิดกว้าง Mood & Tone - แนวความคิดด้านองค์ประกอบ MOOD & TONE แนวความคิดด้านองค์ประกอบ
 10. 10. 20 21 เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 01 : Open-minded World - ดินแดนที่เปิดกว้าง Mood & Tone - แนวความคิดด้านองค์ประกอบ เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 01 : Open-minded World - ดินแดนที่เปิดกว้าง Mood & Tone - แนวความคิดด้านองค์ประกอบ MOOD & TONE แนวความคิดด้านองค์ประกอบ
 11. 11. 22 เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 01 : Open-minded World - ดินแดนที่เปิดกว้าง แนวความคิด - ความพิเศษในความธรรมดา แนวความคิด ความพิเศษในความธรรมดา 23 เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 01 : Open-minded World - ดินแดนที่เปิดกว้าง แนวความคิด - ความพิเศษในความธรรมดา องค์กรศึกษาและวิจัยเทรนด์ที่ขับเคลื่อน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Fast Future ได้ทำ�นายอาชีพที่เป็นผลพวงจาก ยุคอินเทอร์เน็ตไว้ว่า ปี 2015-2020 จะมี คนงานยุคดิจิทัล (Social Networking Worker) ที่ทำ�งานแบบ 24/7 ไม่ว่าวันไหน และเมื่อไหร่ก็สามารถทำ�งานได้ผ่านระบบ อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นทุกวัน การทำ�งานเป็นเวลานานผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ นี้ ทำ�ให้บ่อยครั้งผู้คนอยากจะหลีกหนีสิ่งที่อยู่ ตรงหน้า และเริ่มโหยหาธรรมชาติมากขึ้น การ เข้าถึงสถานที่ในจินตนาการเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ อาจเริ่มจากสิ่งที่ทำ�ได้ง่าย อย่างการเปลี่ยนภาพ พื้นหลังหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นภาพธรรมชาติ ไปจนถึงการจัดสถานที่ทำ�งานรอบตัวให้กลมกลืน กับธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น งานออกแบบกระถาง เซรามิกใส่ต้นไม้เล็กๆ ที่สามารถวางอุปกรณ์ ออฟฟิศของคนงานยุคดิจิทัลได้ซึ่งเรียกว่า “Statera” มาจากภาษาละตินที่แปลว่า ความสมดุล โดยมีแนวคิดคือ การเข้าถึงธรรมชาติเป็นการคืน ความสมดุลกลับสู่จิตวิญญาณเพื่อเป็นพลังในการ ทำ�งานได้ต่อไป แนวคิดแบบนี้มีให้เห็นลดหลั่น ตั้งแต่ในระดับมหภาคไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ ตึกอาคารต่างๆ ที่สร้างภายใต้แนวคิดของอาคาร สีเขียว ไปจนถึงของใช้ในบ้านเล็กๆ น้อยๆ ที่มี การปรับการใช้งานในรูปแบบผสมผสาน (Mixed-use) มากยิ่งขึ้น โปรเจกต์ที่ชื่อว่า“King Street Live/Work/Grow” ที่เมืองฮาลิแฟกซ์ (Halifax) ประเทศแคนาดา ของ Susan Fitzgerald สถาปนิกที่ออกแบบ อาคารหน้าตาธรรมดาๆให้เป็นทั้งบ้านที่ทำ�งาน สตูดิโอ และสวนผักรวมทั้งแปลงดอกไม้บนหลังคา ด้านบนอาคาร จนเรียกได้ว่าสถานที่แห่งนี้คือ ยูโทเปียในโลกของเธอก็ว่าได้ สิ่งเหล่านี้สอดคล้อง ไปกับงานประพันธ์กว่า 500 ปีที่แล้วของ Sir Thomas More ที่กล่าวถึง ยูโทเปีย (Utopia) สถานที่ในอุดมคติที่เล่าเรื่องราวผ่านความเชื่อ ศาสนา และการปกครอง อันเป็นองค์ประกอบ ของ “สังคมที่สมบูรณ์แบบ ทว่าไม่มีจริง” และ หากย้อนกลับมามองให้ลึกเข้าไปในองค์ประกอบ ที่ย่อยกว่าสังคม จะพบว่าผู้คนทั้งหลายต่างก็ ต้องการสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำ�หรับตัวเอง ซึ่ง สถานที่เหล่านี้จะมีอยู่จริงได้ก็ต่อเมื่อ แต่ละคน ยอมรับในความธรรมดาและสามัญจากสิ่งที่มี อยู่ผ่านกระบวนการรับรู้ใหม่ ตีความหมายใหม่ และจะทำ�ให้ผู้คนเหล่านั้นรู้สึกถึงความพิเศษใน สิ่งสามัญที่เรียบง่าย
 12. 12. 24 25 เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 01 : Open-minded World - ดินแดนที่เปิดกว้าง แนวความคิด - ความพิเศษในความธรรมดา เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 01 : Open-minded World - ดินแดนที่เปิดกว้าง แนวความคิด - ความพิเศษในความธรรมดา จากจุดเริ่มต้นของความสมบูรณ์แบบใน ทุกวันสะท้อนจนถึงการเติมประสบการณ์ของ ผู้บริโภคให้เต็มอรรถรสกว่าที่เคยมีอยู่เดิม ด้วย การปรับปรุงหรือยกระดับผลิตภัณฑ์ในท้อง ตลาดทั่วไปให้มีความพิเศษ Jimmy Johnson นักกีฬาและโค้ชอเมริกันฟุตบอล เคยกล่าวไว้ว่า “ความแตกต่างระหว่างความธรรมดาและความ พิเศษ คือการเพิ่มความพิเศษเพียงเล็กน้อยให้ แก่ความธรรมดา” ซึ่งในการออกแบบก็เป็นเช่น เดียวกัน เพราะเมื่อเพิ่มมุมมองที่พิเศษให้กับสิ่ง เดิมๆ ที่มีอยู่ สิ่งเหล่านั้นก็จะมอบความรู้สึกที่ พิเศษด้วยเช่นกัน ผลงานของ Kyugum Hwang อุปกรณ์บริการ การออกแบบนํ้าหอมส่วนตัวให้แก่ลูกค้า โดยการ เพิ่มสีและรูปทรงของขวดนํ้าหอมให้แตกต่างกัน ไปตามฐานกลิ่นนํ้าหอม 3 องค์ประกอบ คือ กลิ่นประทับใจแรก (The Top Note) กลิ่นที่เป็น หัวใจของนํ้าหอม (The Middle Note) ซึ่งจะ ติดอยู่นานประมาณครึ่งชั่วโมงและจะให้กลิ่นตาม หรือกลิ่นพื้นฐานที่ติดอยู่ได้นานที่สุด (The Base Link: www.youtube.com/watch?t=10&v=ziwCRbgcIP0 Note) ซึ่งการจัดประเภทของสีและรูปทรงให้แต่ ละกลิ่นจะมีผลเชื่อมโยงต่อความรู้สึก การจดจำ� กลิ่น และอารมณ์เมื่อได้ดมนั่นเอง เมื่อลูกค้า เลือกกลิ่นได้ครบทั้ง 3 กลิ่น และนำ�มาประกอบ กัน ก็จะได้เป็นนํ้าหอมขวดเล็กๆ ซึ่งจะให้กลิ่น นํ้าหอมเฉพาะตัวที่ลูกค้าพึงพอใจ หรือผลงานของ May Kukula สร้างสรรค์ Aromas set ที่ได้รับ แรงบันดาลใจมาจากหม้อแบบโมรอคโคคล้าย MATERIAL GARDEN GREETINGS (MC# 5895-01) กระดาษเครื่องเขียนที่ใส่เมล็ดพืชซึ่งนำ�ไปปลูกได้โดยที่จะใส่เมล็ดดอกไม้ป่าชนิดไม้ผลัดใบและ ไม้ยืนต้นไว้ภายในกระดาษ ซึ่งเมื่อนำ�ไปทิ้งในดิน เมล็ดพืชก็จะงอกและเติบโตเป็นไม้ดอกต่างๆ เหมาะทำ�บัตรอวยพร กระดาษและซองจดหมาย
 13. 13. 26 27 เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 01 : Open-minded World - ดินแดนที่เปิดกว้าง แนวความคิด - ความพิเศษในความธรรมดา เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 01 : Open-minded World - ดินแดนที่เปิดกว้าง แนวความคิด - ความพิเศษในความธรรมดา เครื่องปั้นในรูปทรงแบบ Tagine ที่มีรูตรงกลาง สามารถเก็บความร้อนและมีค่ากลางสำ�หรับ กลิ่นทุกประเภท เมื่อได้รับความร้อนจากเทียนไข เครื่องปรุงสมุนไพรนํ้ามันหอมระเหยก็จะปล่อย กลิ่นหอมฟุ้งกระจาย สร้างประสบการณ์เฉพาะ ให้กับผู้ปรุงกลิ่นและผู้ที่อยู่ในห้องเดียวกัน เช่นเดียวกับการออกแบบข้าวของเครื่องใช้ ในบ้านที่อยู่ในท้องตลาดมายาวนานอย่าง หลอดไฟ ประดิษฐกรรมโดย Thomas Alva Edison แม้เขาจะไม่ใช่บุคคลแรกที่คิดค้นหลอดไฟ แต่เขานับเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มนำ�หลักการของการ ผลิตจำ�นวนมาก และกระบวนการประดิษฐ์มา ประยุกต์รวมกันเป็นผลสำ�เร็จ  การออกแบบโคมไฟLOUP-O ผลิตโดยบริษัท Kudalini เป็นหลอดไฟที่ให้แสงผ่านเลนส์ทรง กลมซึ่งจะสะท้อนแสงไปยังเพดานห้องให้ อารมณ์คล้ายมีดวงจันทร์ส่องแสงอยู่ได้ในห้อง ส่วนตัว จากโคมไฟธรรมดาที่ผ่านการออกแบบ ให้ได้รับรู้ใหม่นี้ ได้มอบความรู้สึกถึงการได้เป็น หนึ่งเดียวกับธรรมชาติ David Bowie เคยกล่าวไว้ ว่า เสียงและวิสัยทัศน์เป็นการเข้าคู่กันที่ยอดเยี่ยม โซนี่ออกแบบหลอดไฟ LED ร่วมกับบลูทูธสปีกเกอร์ แบบ 360 องศา ผู้ใช้งานสามารถปรับระดับเสียง หรือความสว่าง นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับการ ควบคุมระยะไกล โดยอุปกรณ์ชิ้นนี้จะช่วยสร้าง บรรยากาศทั้งด้านบทเพลงในระดับความหนัก-เบา รวมทั้งแสงที่สว่าง-สลัวได้อย่างเหมาะสมและ ลงตัว
 14. 14. 28 29 การทำ�งานภายใต้ความเชื่อของบริษัทออกแบบ ผลิตภัณฑ์สัญชาติญี่ปุ่นอย่าง Nendo ที่เชื่อว่า สิ่งเล็กน้อยที่ดูธรรมดาเป็นสิ่งพิเศษและน่าสนใจ ที่สุด Seven Doors โปรเจกต์เฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีสำ�หรับโรงงาน Abe Kogyo นำ�ไปสู่ประตู 7 บานที่เกิดขึ้นจากความเรียบง่ายเป็นพื้นฐาน เทคนิค และประสบการณ์ที่หลากหลายในการ ใช้งาน หนึ่งในนั้นคือ การออกแบบประตูไม้ที่เปิด ทำ�มุม90 องศาตามมุมห้อง แนวคิดการออกแบบ นี้ได้มาจากการทดลองแล้วพบว่า ผู้ใช้วีลแชร์จะ สามารถเข้าห้องได้สะดวกขึ้นเมื่อเข้าผ่านประตู ตรงมุมห้อง และคนธรรมดาก็จะรู้สึกพิเศษขึ้น เช่นกันเมื่อสามารถเดินผ่านทะลุมุมห้องซึ่งปกติ แล้วไม่สามารถทำ�ได้ เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 01 : Open-minded World - ดินแดนที่เปิดกว้าง แนวความคิด - ความพิเศษในความธรรมดา เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 01 : Open-minded World - ดินแดนที่เปิดกว้าง แนวความคิด - ความพิเศษในความธรรมดา รูปแบบการเดินทางก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังทั่วโลกอาจเคยเป็นหมุด สำ�คัญของนักเดินทาง แต่นั่นอาจต้องแลกมาด้วย การทำ�งานตลอดปีเพื่อแลกกับวันหยุดยาวและ การสะสมเงินจำ�นวนมากเพื่อรองรับค่าใช้จ่าย ก้อนโตMicroadventure เป็นแนวคิดการเดินทางที่ เน้นการตอบสนองคุณค่าความสุขภายในจิตใจ โดยไม่จำ�เป็นต้องเดินทางไกล เคล็ดลับสำ�คัญ อยู่ที่การออกจากประตูบ้านและเริ่มต้นเดินทาง Alastair Humphreys แนะนำ�ต่อว่า ความตื่นเต้น ของการเดินทางแบบนี้อยู่ที่ไม่ต้องไกลจากบ้าน ราคาถูก เรียบง่าย ระยะเวลาสั้นๆ แต่ได้ผลลัพธ์ ที่ยิ่งใหญ่ เพราะจุดประสงค์ของมันไม่ได้อยู่ที่ เวลาหรือเงินจำ�นวนมากเพื่อแลกกับประสบการณ์ หรือความท้าทาย เพราะนี่เป็นการท่องเที่ยวตาม อำ�เภอใจอย่างแท้จริง
 15. 15. 30 31 เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 01 : Open-minded World - ดินแดนที่เปิดกว้าง แนวความคิด - ความพิเศษในความธรรมดา เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 01 : Open-minded World - ดินแดนที่เปิดกว้าง แนวความคิด - ความพิเศษในความธรรมดา ไลฟ์สไตล์เช่นนี้ตอบรับกับผู้คนในวงกว้างรวม ทั้งวงการสิ่งพิมพ์ Yonder Journal นิตยสารที่ รวบรวมการเดินทางท่องเที่ยวผจญภัยในรูปแบบ ต่างๆ และอีกจุดประสงค์หนึ่งคือ ต้องการส่งต่อ ประสบการณ์และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คน เริ่มต้นเดินทางในแบบฉบับของตัวเอง ในปี2015 นิตยสารยังมีโปรเจกต์สำ�คัญในชื่อ Dead Reckoning* ที่บอกเล่ารูปแบบการเดินทาง ผ่านหุบเขาซึ่งเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีและ การผจญภัยด้วยจักรยาน โดยเริ่มต้นการเดินทาง ครั้งแรกที่เกาะทางใต้ในประเทศนิวซีแลนด์ ก่อน ข้ามไปยังฝั่งตะวันออกและตะวันตกของประเทศ
 16. 16. 32 33 ไอคอนด้านการถ่ายภาพจากที่สูง ทั้งจากการใช้ เฮลิคอปเตอร์หรือพารามอเตอร์ George Steinmetz เปิดเผยภาพเมืองและผู้คนในไลฟ์สไตล์ต่างๆ ที่ แสนธรรมดา โดยปีที่ผ่านมาเขาเก็บภาพมหานคร นิวยอร์กใน 4 ฤดูกาล ซึ่งจุดเริ่มต้นของหนังสือ NewYorkAir เล่มนี้เกิดจากความบังเอิญในการ ขึ้นบินเพื่อถ่ายภาพงาน The Super Bowl ที่ MetLife Stadium ภายหลังพายุหิมะถล่ม และ พบว่ามีกลุ่มคนมากมายที่หลีกหนีจากความ หนาวเย็น และสร้างความอบอุ่นใจจากพื้นที่ส่วนตัว ทั้งการเล่นสเก็ตนํ้าแข็ง ทำ�สวนเล็กๆ หรือพักผ่อน หย่อนใจในพื้นที่หลังบ้าน ไม่ต่างจากผลงาน ของช่างภาพชาวเยอรมัน Michael Wolf ชุด Architecture of Density ที่ถ่ายภาพตึกสูงใน ฮ่องกงด้วยมุมมองที่เห็นช่วงตึกที่จำ�กัด ทำ�ให้เรา เห็นภาพตึกที่จำ�เจในมุมมองใหม่ และให้อารมณ์ คล้ายงานศิลปะมากกว่าภาพถ่าย เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 01 : Open-minded World - ดินแดนที่เปิดกว้าง แนวความคิด - ความพิเศษในความธรรมดา เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 01 : Open-minded World - ดินแดนที่เปิดกว้าง แนวความคิด - ความพิเศษในความธรรมดา
 17. 17. 34 35 เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 01 : Open-minded World - ดินแดนที่เปิดกว้าง แนวความคิด - ความพิเศษในความธรรมดา เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 01 : Open-minded World - ดินแดนที่เปิดกว้าง แนวความคิด - ความพิเศษในความธรรมดา
 18. 18. 36 37 เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 01 : Open-minded World - ดินแดนที่เปิดกว้าง แนวความคิด - ค่ากลางและความกลมกลืน แนวความคิด ค่ากลางและความกลมกลืน เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 01 : Open-minded World - ดินแดนที่เปิดกว้าง แนวความคิด - ค่ากลางและความกลมกลืน แต่ละคนมีลักษณะการแต่งกายที่ต่างกัน เพราะเสื้อผ้าไม่ใช่เพียงสิ่งปกป้องผู้คน จากสภาพอากาศ ความรุนแรงที่มากระทบ ผิวหนัง แต่ยังเป็นเครื่องมือสื่อสารอย่างหนึ่ง เป็นส่วนเติมเต็มความรู้สึก และยังบ่งบอก สถานะทางสังคมอีกด้วย หลายครั้งที่เป้าหมายของเครื่องนุ่งห่มเป็นการ สะท้อนตัวตนให้ผู้อื่นรับรู้ ผู้คนมากมายต้องการ นำ�เสนอตัวเองว่ามีความแตกต่าง พยายามแสวงหา สิ่งที่ทำ�ให้ตนเองโดดเด่น เพื่อให้ได้รับความสนใจ จากคนรอบข้าง แต่ในที่สุดก็จะเริ่มรู้สึกเหนื่อยใน การทุ่มเทพลังงานไปกับการแสดงตัวตนผ่าน แฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เกิดความ รู้สึกเบื่อหน่ายที่ต้องใช้ความพยายามในการ ตามกระแสเพื่อไม่ให้ได้ชื่อว่าเป็นคนที่ตกยุค หรือเหมือนกับคนอื่น จนทำ�ให้เกิดกระแสการ แต่งตัวอย่างหนึ่งที่ชื่อว่า Normcore Normcore เกิดจากการผสมคำ�ว่า Normal กับ Hardcore เข้าด้วยกัน หลายคนอธิบายคำ�ว่า Normcore ต่างกันออกไป วิกิพีเดียให้ความหมาย ว่าเป็นแฟชั่นที่ไม่จำ�กัดเพศ และโดดเด่นด้วยการ ไม่เสแสร้ง Vanessa Freidman กล่าวในนิตยสาร New York Times ว่า Normcore คือเสื้อผ้าที่ สร้างเพื่อผู้บริโภคมากกว่าสร้างเพื่อการตลาด เป็นเสื้อผ้าที่เราสามารถใส่ได้ทุกวันโดยไม่ต้อง คิดมาก K-HOLE บริษัททำ�นายแนวโน้มเทรนด์ ได้ให้คำ�นิยามว่าเป็นการแต่งกายที่เรียบง่าย นิรนาม กลมกลืน แต่ถ้าแปลตรงตัว Normcore คือสุดยอดของความธรรมดา เป็นการแต่งกาย ให้ธรรมดาและกลมกลืนกับผู้อื่นมากที่สุด อย่าง เสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าผ้าใบสีพื้นแบบไม่ ต้องประดิษฐ์ เป็นลักษณะที่สามารถพบเห็นทั่วไป ตามท้องถนน ตัวอย่างของการแต่งกายสไตล์นี้ เช่น Mark Zuckerberg ซีอีโอของเฟซบุ๊ก ที่มัก ใส่เสื้อยืดสีเทาตลอดเวลา เพราะต้องการใช้ความ คิดตัดสินใจในเรื่องที่สำ�คัญมากกว่าเรื่องเล็กน้อย อย่างการเลือกเสื้อผ้า ประธานาธิบดี Barack Obama ที่นอกจากเวลาที่ใส่สูทสีพื้นธรรมดา แล้ว ก็มักซื้อเสื้อผ้าจากร้านธรรมดาอย่าง GAP
 19. 19. 38 39 เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 01 : Open-minded World - ดินแดนที่เปิดกว้าง แนวความคิด - ค่ากลางและความกลมกลืน เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 01 : Open-minded World - ดินแดนที่เปิดกว้าง แนวความคิด - ค่ากลางและความกลมกลืน อดีตซีอีโอของบริษัทแอปเปิล Steve Jobs ที่มี เอกลักษณ์ด้วยเสื้อยืดคอเต่าสีดำ� กางเกงยีนส์ ลีวายส์ และรองเท้านิวบาลานซ์ ซึ่งเป็นผลจาก ความคิดที่ต้องการให้พนักงานของบริษัทแต่งกาย ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แม้จะไม่เป็นผลสำ�เร็จ แต่ Steve Jobs ก็ยังแต่งตัวด้วยชุดนี้ต่อไปเพราะ ต้องการลดการตัดสินใจให้น้อยที่สุด แม้แต่Kate Middleton หนึ่งในแฟชั่นไอคอนของประเทศ อังกฤษยังได้รับฉายาจากนิตยสาร Vogue ว่า Duchess of Normcore เพราะการแต่งตัวแบบ สามัญธรรมดาที่เข้าถึงได้ และเน้นการใช้งาน แม้ว่าเป้าหมายคือการแต่งตัวให้กลมกลืน แต่ก็ ไม่ได้หมายความว่าเสื้อผ้าสไตล์นี้จะต้องเป็น งานไร้คุณภาพ เพราะอาจเป็นได้ตั้งแต่แบรนด์ ทั่วไปอย่าง Adidas, Uniqlo หรือ GAP ที่ปล่อย แคมเปญ Dress Normal ส่งข้อความถึงผู้บริโภค ให้แต่งตัวตามที่ต้องการและซื่อสัตย์ต่อตนเอง สอดคล้องกับแนวคิดดั้งเดิมของแบรนด์ ที่ผู้บริโภค ต้องมาเป็นอันดับแรก และเสื้อผ้าต้องทำ�ให้ผู้ สวมใส่รู้สึกดีที่สุด รวมทั้งแบรนด์กางเกงยีนส์ คลาสสิคอย่างลีวายส์ ที่ใช้แคมเปญโฆษณาใหม่ “LiveinLevi’s” สะท้อนภาพความเรียบง่ายของ การแต่งตัวทั้งหมดตั้งแต่กางเกงยีนส์ สเวตเชิ้ต หมวกเบสบอล และรองเท้าผ้าใบ รวมถึงแบรนด์สินค้าหรูหราอย่าง Celine, Jil Sander, Raf Simons หรือ Fendi ที่ล่าสุดใน คอลเล็กชันเสื้อผ้าสำ�หรับผู้ชาย Spring/Summer 2016 ได้นำ�เสนอเครื่องแต่งกายแสนเรียบง่ายด้วย เนื้อผ้าที่หรูหรา แจ็กเก็ตหนังกลับ และกางเกง แบบโอเวอร์ไซส์ที่ดูสวมใส่สบาย
 20. 20. 40 41 Normcore ยังได้รับความสนใจจากสื่อและผู้คน มากมาย นิตยสาร L’officiel ประเทศเม็กซิโก ฉบับเดือนตุลาคม 2014 ก็อุทิศหน้าปกและเนื้อหา หลักให้กับ Normcore หลายเว็บไซต์ของนิตยสาร ชื่อดังก็ลงบทความเกี่ยวกับสไตล์การแต่งตัวนี้ มีหลายปัจจัยที่ทำ�ให้การแต่งตัวสไตล์นี้ถูกผลักดัน ให้เป็นที่นิยม K-HOLE ได้มอง Normcore ใน แง่ของการปรับตัวและการเป็นส่วนหนึ่งของ สังคม การที่เราต่างจากผู้อื่นจะทำ�ให้เกิดความ พิเศษแต่ในขณะเดียวกันก็เกิดความโดดเดี่ยว เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 01 : Open-minded World - ดินแดนที่เปิดกว้าง แนวความคิด - ค่ากลางและความกลมกลืน เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 01 : Open-minded World - ดินแดนที่เปิดกว้าง แนวความคิด - ค่ากลางและความกลมกลืน ด้วย Normcore จึงเป็นการที่คนเราปรับตัวให้ กลมกลืนกับคนอื่นๆ สร้างความรู้สึกถึงการเป็น ส่วนหนึ่งของสังคมโดยปราศจากการเสแสร้ง หรืออาจเป็นการปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็น อยู่ในขณะนั้น แน่นอนว่าผู้คนตระหนักว่าโลก ปัจจุบันมีประชากรอยู่มากกว่า 7,000 ล้านคน การสร้างความแตกต่างจากทุกคนบนโลกนี้เป็น เรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ หลายคนจึงหยุดที่จะ แสวงหาความต่างนี้ และเปลี่ยนความคิด ปฎิเสธ ที่จะตามกระแสหลักเหมือนที่เคยทำ�มา
 21. 21. 42 43 เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 01 : Open-minded World - ดินแดนที่เปิดกว้าง แนวความคิด - ประชาธิปไตยแห่งความงาม แนวความคิด ประชาธิปไตยแห่งความงาม เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 01 : Open-minded World - ดินแดนที่เปิดกว้าง แนวความคิด - ประชาธิปไตยแห่งความงาม ความงามเป็นลักษณะไม่ตายตัวที่เกิดขึ้น จากภายในจิตใจ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละ บุคคล แต่มาตรฐานความงามของผู้คนใน ยุคใกล้เคียงกันมักเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นับจากยุคเรเนซองส์ที่ผู้หญิงรูปร่างอวบ เป็นรสนิยมประจำ�สมัยเพราะเชื่อว่าเป็น สิ่งที่แสดงถึงคุณค่าและความบริสุทธิ์ของ มนุษย์จนส่งผลต่อศิลปินมากมายในการ สร้างสรรค์ผลงานด้วยรูปร่างที่มีส่วนโค้ง เว้าที่มีความหมายนี้ ถัดมาในยุค1940 หลังสงครามโลกครั้งที่2 ผู้หญิง ต้องทำ�งานนอกบ้านเพราะขาดแรงงานเนื่องจาก ผู้ชายต้องออกไปสนามรบ ภาพความงามส่วนใหญ่ จึงนำ�เสนอผู้หญิงที่มีกล้ามเนื้อสามารถทำ�งาน ได้อย่างเข้มแข็ง ทำ�ให้ผู้ที่มีรูปร่างแข็งแรงเป็นที่ ชื่นชม เมื่อเข้าสู่ช่วงปี 1950 ยุคนี้ความงามได้รับ อิทธิพลจากจอภาพยนตร์เป็นอย่างมาก รูปร่าง ที่มีส่วนโค้งเว้าเอวคอด แสดงความเป็นผู้หญิง อย่าง Marilyn Monroe กลายเป็นที่ปรารถนา ของสาวๆ และส่วนหนึ่งก็ยังส่งต่อสู่ปัจจุบันที่ มาตรฐานความงามยังคงเป็นเรื่องของความ ผอมและผิวขาวนวลเนียน จะเห็นได้ว่าการนิยามความงามได้เปลี่ยนแปลง ไปในแต่ละยุค และนับได้ว่าความงามเป็นส่วน หนึ่งของค่านิยมทางสังคมซึ่งถูกกระตุ้นเตือน โดยสื่อต่างๆ ผ่านการเผยแพร่และผลิตซํ้าๆ จน เมื่อกล่าวถึงรูปแบบความงามในช่วงเวลานั้นๆ ทุกคนจะเข้าใจคล้ายกันและสามารถสร้าง จินตนาการร่วมกันได้ ความงามจึงไม่ต่างกับ ประชาธิปไตยอย่างหนึ่ง คือการเห็นพ้องกันและ ได้รับการยอมรับจากบุคคลในสังคมส่วนใหญ่ ในช่วงนั้นๆ แต่ปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตเชื่อมถึงกันได้ทุก สถานที่ ผู้คนสามารถรับรู้เหตุการณ์จากทั่วโลก ได้อย่างรวดเร็ว ทำ�ให้เปิดกว้างรับสิ่งใหม่ๆ มากขึ้น สื่อก็เปลี่ยนจากที่เผยแพร่ภาพความงามตาม สมัยนิยมซํ้าๆ ไปนำ�เสนอความงามรูปแบบที่ต่าง ออกไป เมื่อผู้คนเริ่มรับรู้และยอมรับ ค่านิยม ความงามแบบเก่าก็เริ่มสั่นคลอน สิ่งที่เคยถูก ยึดถือว่าเป็นมาตรฐานความงาม ทั้งรูปร่าง สีผิว ก็เปลี่ยนไป อาชีพที่มักใช้รูปร่างหน้าตาในการเข้าถึง เช่น นางแบบ นักแสดง หรือนักร้อง ก็เริ่มมีการเปิดรับ ความแตกต่างมากขึ้นเช่นในกรณีของ Tess Holliday นางแบบสาวหน้าสวยไซส์ใหญ่คนแรก ที่ได้รับการยอมรับและเซ็นสัญญากับเอเจนซี ชื่อดัง MiLK Model Management หรือ Chantelle Brown-young นางแบบที่ป่วย
 22. 22. 44 45 ด้วยโรคด่างขาว ทำ�ให้สีผิวไม่สมํ่าเสมอ ได้เข้า ร่วม America’s Next Top Model และกลาย เป็นนางแบบที่โด่งดังในที่สุด แม้แต่ Viktoria Modesta นักร้องชาวลัตเวีย ที่ประสบอุบัติเหตุ จนต้องตัดขาทิ้ง ก็ไม่ได้รู้สึกว่าการมีขาเดียวเป็น ปมด้อย กลับดัดแปลงขาเทียมของตนเองให้มี ความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์จนเป็นที่ จดจำ� Lizzie Velasquez เกิดความผิดปกติทาง พันธุกรรม ร่างกายไม่สามารถสะสมไขมันไว้ได้ ทำ�ให้รูปร่างผอมจนเธอได้ชื่อว่าเป็นผู้หญิงน่า เกลียดที่สุดในโลก ก็ผันตัวเองมาเป็นนักพูดให้ กำ�ลังใจพร้อมเขียนหนังสือสร้างแรงบันดาลใจ เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 01 : Open-minded World - ดินแดนที่เปิดกว้าง แนวความคิด - ประชาธิปไตยแห่งความงาม เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 01 : Open-minded World - ดินแดนที่เปิดกว้าง แนวความคิด - ประชาธิปไตยแห่งความงาม
 23. 23. 46 47 ให้แก่ผู้คนนับล้าน นักแสดงผู้โด่งดังจากซีรีเรื่อง AmericanHorrorStory อย่างJamieBrewer ที่ ไม่ปล่อยให้อาการของโรคออทิสซึมเป็นอุปสรรค ในการแสดงความสามารถอันหลากหลายของ เธอทั้งการแสดงและการเดินแบบ รวมถึงโปรเจ็กต์ Monokinis 2.0 ที่รวบรวมนักออกแบบมาร่วมกัน ดีไซน์ชุดว่ายนํ้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้หญิง ที่ผ่านการรักษาโรคมะเร็งเต้านม เพื่อแสดงให้ เห็นว่า รอยแผลเป็นจากการผ่าตัดไม่ใช่สิ่งน่า อายใดๆ ในทางกลับกันมันคือเครื่องหมายของ ความกล้าหาญที่ผ่านวิกฤตชีวิตมาได้มากกว่า ในคัมภีร์ของศาสนาคริสต์มีคำ�สอนที่ว่า เริ่มแรก พระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีเพียงอดัมกับอีฟ ที่เป็น เพศชายกับเพศหญิงเท่านั้น และใช้เป็นเกณฑ์ การตัดสินมาโดยตลอด แต่เมื่อสังคมเปลี่ยนไป ผู้คนรับรู้ได้ว่าเพศทั้งสองไม่สามารถใช้นิยามตัว บุคคลได้ครบถ้วนอีกแล้ว ผลสำ�รวจพบว่าสอง ในสามของกลุ่มตัวอย่างอายุ14 ถึง34 ปี เชื่อว่า เพศไม่สามารถระบุตัวตนได้อย่างที่เคยเป็นมา ปัจจุบันมีการปรากฏของเพศทางเลือกมากมาย และมีคำ�ที่ใช้เรียกเพศเหล่านี้ซึ่งสามารถบรรยาย ลักษณะของบุคคลได้อย่างชัดเจนมากขึ้น เช่น เกย์ (Gay) คือผู้ที่รักเพศเดียวกัน กระเทย (Queer) คือผู้ชายที่แต่งกายเป็นผู้หญิง คนข้าม เพศ (Transgender) คือผู้ที่อยากมีเพศสภาพ ตรงข้ามกับปัจจุบัน Pansexual คือผู้ที่สามารถ รักได้ทุกเพศ และคำ�อื่นๆ อีกมาก ซึ่งประชากร เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 01 : Open-minded World - ดินแดนที่เปิดกว้าง แนวความคิด - ประชาธิปไตยแห่งความงาม เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 01 : Open-minded World - ดินแดนที่เปิดกว้าง แนวความคิด - ประชาธิปไตยแห่งความงาม ส่วนนี้มีเพิ่มมากขึ้น จนในที่สุดศาลของประเทศ สหรัฐอเมริกาได้ตัดสินและประกาศว่าการ แต่งงานในเพศเดียวกัน (Same-sex Marriage) ในทุกรัฐเป็นเรื่องถูกกฎหมาย หลังมีกรณีการไม่ ยอมรับใบสมรสของคู่รักเพศเดียวกันจากบางรัฐ โดยข้อกฎหมายนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจาก หลายฝ่าย สร้างความดีใจให้กับเพศทางเลือกที่ เรียกร้องสิทธิมานาน แสดงถึงความเปิดกว้างของ สังคมที่มีต่อประชากรกลุ่มนี้ นอกจากนี้เส้นแบ่งระหว่างชายกับหญิงก็ เลือนลางลงอย่างเห็นได้ชัด ความเป็นหญิงชาย ไม่ได้แยกจากกันทั้งหมดเป็น 1 กับ 0 อีก แต่ เป็นเหมือนสเกลตั้งแต่ 1 ถึง 10 ที่สามารถ ปรับเปลี่ยนได้ Gender Identities กำ�ลังจะหาย ไป ลักษณะที่เคยบรรยายความเป็นผู้หญิงทั้ง ความอ่อนโยน อ่อนหวาน หรือกระทั่งรูปลักษณ์ ภายนอกก็ไม่ถูกจำ�กัดว่าเป็นเพศหญิงเท่านั้น ผู้ชายก็สามารถมีลักษณะของเพศหญิงได้โดย ไม่ถูกมองว่าประหลาด เช่นในกรณีของ Bruce Jenner อดีตนักกรีฑาชื่อดังที่เปิดเผยตัวว่าต้องการ มีรูปร่างเหมือนผู้หญิง โดยยังคงรสนิยมทางเพศ เดิมอยู่ และยังได้ทำ�รายการทีวีเรียลลิตีเชิงสารคดี เพื่อนำ�เสนอเรื่องราวชีวิตเป็นแรงบันดาลใจให้ อีกหลายๆ คนออกมาเปิดเผยความต้องการ ของตน หรือการผสมผสานลักษณะภายนอกของ
 24. 24. 48 49 เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 01 : Open-minded World - ดินแดนที่เปิดกว้าง แนวความคิด - ประชาธิปไตยแห่งความงาม เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 01 : Open-minded World - ดินแดนที่เปิดกว้าง แนวความคิด - ประชาธิปไตยแห่งความงาม ทั้งชายและหญิงของ Conchita Wurst ผู้ชนะ การประกวดร้องเพลงจากรายการใหญ่ของยุโรป Eurovision Song Contest ที่มีรูปลักษณ์เป็น ผู้ชายไว้หนวดเคราแต่แต่งกายอย่างสวยงาม ด้วยชุดของผู้หญิง และได้รับการยอมรับใน วงกว้าง งานออกแบบหลายชิ้นก็ก้าวข้ามเส้นแบ่งนี้ ออกไป แบรนด์YasutoKimura ได้จัดแสดงแบบ เสื้อผ้าสำ�หรับผู้ชายที่มีลักษณะผสมผสานความ เป็นผู้หญิง แต่ยังคงความเป็นบุรุษอยู่เช่นเดิม ความงามที่เปิดกว้างขึ้นนั้นไม่ใช่เพียงแค่ลักษณะ ของบุคคลเท่านั้น แต่รวมถึงแนวทางการออกแบบ ที่เปลี่ยนไป งานออกแบบถูกพัฒนาให้พ้นจาก กรอบเดิมๆ ของความนิยมแบบเก่า ชิ้นงานเสื้อผ้า ที่เคยต้องรีดให้เรียบก่อนออกโชว์ แบรนด์ Julien David ก็เปลี่ยนแปลงโดยการจัดแสดงคอลเล็กชัน Spring/Summer 2016 ที่โชว์เสื้อผ้าตัดจากผ้า ยับย่น สร้างลักษณะผิวสัมผัสที่เป็นสามมิติ เน้น
 25. 25. 50 51 แสงและเงาเพื่อให้เสื้อผ้ามีความโดดเด่น รวมทั้ง แบรนด์ Jae Woo Lee ก็เปลี่ยนธรรมเนียมการ ซ่อนรอยตะเข็บเป็นการออกแบบให้รอยเหล่านั้น เป็นจุดเด่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงร่องรอยการสร้าง ชุดหนึ่งชุดที่ต้องผ่านขั้นตอนมามากมาย หรือ ผลงานของแบรนด์ Giles ที่ใช้ร่องรอยจากการ ไหม้ของผ้าเป็นจุดเด่นของชุดทำ�ให้เห็นว่าเสื้อผ้า ไม่จำ�เป็นต้องสะอาดเรียบร้อยเสมอไป MATERIAL BLACK ICE (MC# 6908-02) ผ้าโพลียูรีเทน(พียู)100% ที่ทำ�พื้นผิวกำ�มะหยี่สีเทาจากเส้นใยป่านศรนารายณ์ กระบวนการพิมพ์ ลายนูนกำ�มะหยี่ผลิตโดยการทำ�ให้อนุภาคเส้นใยขนาดเล็กไปเกาะตัวเป็นกระจุกอยู่บนพื้นผิว เหมาะสำ�หรับงานแฟชั่นและงานตกแต่งภายใน MATERIAL VELVET INFUSED ® (MC# 6966-02) คอนกรีตเสริมแรงประกบกับผ้าผสมโพลีเอสเตอร์ 28% และวิสโคส 72% มีคุณสมบัติรับแรงดึงได้ สูงและมีผิวสัมผัสที่ช่วยปรับคุณสมบัติทางอะคูสติกซับเสียงหรือกันเสียงของห้องได้ เหมาะสำ�หรับ นำ�ไปใช้ตกแต่งผนังหรือในกรอบเหนือช่องเสาภายในอาคารต่างๆ เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 01 : Open-minded World - ดินแดนที่เปิดกว้าง แนวความคิด - ประชาธิปไตยแห่งความงาม เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 01 : Open-minded World - ดินแดนที่เปิดกว้าง แนวความคิด - ประชาธิปไตยแห่งความงาม
 26. 26. 52 53 TREND 02: GRAND WORLD MIX โลกที่หลอมรวม
 27. 27. 54 55 เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 02 : Grand World Mix - โลกที่หลอมรวม What? Why? - ที่มา เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 02 : Grand World Mix - โลกที่หลอมรวม What? Why? - ที่มา ผู้คนทั่วโลกกว่า 50% อาศัยในเมืองใหญ่ โดยในปี 2030 องค์การสหประชาชาติคาด การณ์ว่าจะมีประชากรที่เลือกพื้นที่ในเมือง ลงหลักปักฐานเกินกว่า 60% ซึ่งเป็นตัวเลข ที่กลับกันอย่างชัดเจนหากเทียบกับช่วงปี 1950 โดยเมืองใหญ่ไม่ว่าจะเป็นลอนดอน มหานคร นิวยอร์ก กระทั่งเซี่ยงไฮ้กำ�ลังเป็นภาพสะท้อน เมืองใหม่ที่เต็มไปด้วยความแตกต่างทั้งภาษา เชื้อชาติและชาติพันธุ์ แน่นอนว่าการย้ายถิ่นเพื่อ โอกาสทางด้านการงานและคุณภาพชีวิตจะเป็น เงื่อนไขลำ�ดับต้นๆ ประเด็นที่น่าสนใจอยู่ที่จะมี วิธีการใดในการสร้างความร่วมมือและลดความ ตึงเครียดระหว่างพื้นหลังที่แตกต่างก่อนการเปลี่ยน ผ่านสู่สังคมใหม่ การปฏิสัมพันธ์เป็นเครื่องมือ สำ�คัญอย่างหนึ่ง หากจะแบ่งกลุ่มคนเป็น2 กลุ่ม ระหว่างกลุ่มคนร่วมสมัยที่อยู่ประจำ�ที่ และกลุ่ม ที่มีการย้ายถิ่นหรือเดินทางอยู่เสมอโดยจะพบว่า คนกลุ่มที่ 2 จะมีความยืนหยุ่นกว่า สอดคล้องกับ ด้านเจเนอเรชันและมิติด้านสังคมและเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนไป เจเนอเรชันเอ็กซ์จะมีความร่วมสมัย ส่วนเจเนอเรชันวายที่เติบโตมาในยุคเทคโนโลยี สื่อสารยุคต้น ก่อนจะเข้าสู่เจเนอเรชันแซดที่โตมา พร้อมยุคดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบที่จะมีแนวโน้ม เข้าใจเรื่องความแตกต่างมากขึ้น ซึ่งความรวดเร็ว ด้านเทคโนโลยีเหล่านี้เปลี่ยนวิธีคิดและรูปแบบ การใช้ชีวิตสู่บทใหม่ ผู้คนสามารถติดต่อตั้งแต่ สร้างมิตรภาพยันเรื่องธุรกิจคนละฟากทวีป แม้ กระทั่งทำ�งานร่วมกันผ่านโอเพนซอร์สกับคนที่ห่าง ออกไปหลายพันไมล์ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่ อำ�นวยไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง สายการบินราคา ประหยัดที่มีบริการแบบเต็มรูปแบบ ที่ล้วนส่งผล ต่อไลฟ์สไตล์ของผู้คนที่มีการเดินทางอย่าง สมํ่าเสมอ การทำ�งานในต่างประเทศทั้งชั่วคราว หรือถาวร เกิดธุรกิจสร้างสรรค์ตั้งแต่โรมแรม รูมเซอวิสไปจนถึงCo-workingSpaceมากมาย เพื่อรองรับคนทำ�งานได้ในทุกที่ทุกเวลาแบบ DigitalNomad หรือNomad3.0 ที่เปลี่ยนหมุด หมายการทำ�งานจากโต๊ะสี่เหลี่ยมกลายเป็น ที่ไหนก็ได้บนโลก พร้อมเพื่อนร่วมงานหน้าใหม่ อยู่เสมอ ความแตกต่างของผู้คนจึงแปรสภาพ เป็นผู้ร่วมงานหรือคู่หูธุรกิจที่สามารถสร้างผลงาน หรือความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ได้ ไม่เว้น แม้แต่องค์กรภาครัฐอย่างสิงคโปร์ซึ่งเป็นเมือง พหุวัฒนธรรมเป็นทุนเดิม ยังมีแนวทางในการ เพิ่มจำ�นวนประชากรและดึงดูดให้ชาวต่างชาติ เข้ามาอาศัย ทำ�งาน และลงทุนในสิงคโปร์ ภายใต้ โครงการ Contact Singapore ซึ่งมีส่วนทำ�ให้ เมืองสามารถเพิ่มกลุ่มคนวัยทำ�งานและเพิ่ม พลังการแข่งขันในโลกธุรกิจที่มีพื้นฐานด้าน มนุษย์เป็นต้นทุนได้อย่างมีศักยภาพ WHAT? WHY? ที่มา
 28. 28. 56 57 เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 02 : Grand World Mix - โลกที่หลอมรวม Color - แนวความคิดด้านสี BEETROOT PURPLE Pantone 18-2143 TPX CMYK 17, 95, 31, 1 DEEP SEA CORAL Pantone 18-1649 TPX CMYK 9, 78, 56, 1 SPRING CROCUS Pantone 17-3020 TPX CMYK 26, 69, 3, 0 ROSEWOOD Pantone 19-1532 TPX CMYK 34, 82, 66, 30 HOT CORAL Pantone 16-1546 TPX CMYK 0, 69, 54, 0 เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 02 : Grand World Mix - โลกที่หลอมรวม Color - แนวความคิดด้านสี TEAL GREEN Pantone 19-4922 TPX CMYK 90, 43, 55, 22 HERBAL GARDEN Pantone 15-0336 TPX CMYK 47, 19, 82, 1 DAZZLING BLUE Pantone 18-3949 TPX CMYK 91, 79, 0, 0 RADIANT YELLOW Pantone 15-1058 TPX CMYK 0, 45, 99, 0 SHOPPING BAG Pantone 19-1213 TPX CMYK 55, 64, 64, 47 COLOR แนวความคิดด้านสี
 29. 29. 58 59 เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 02 : Grand World Mix - โลกที่หลอมรวม Mood & Tone - แนวความคิดด้านองค์ประกอบ เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 02 : Grand World Mix - โลกที่หลอมรวม Mood & Tone - แนวความคิดด้านองค์ประกอบ MOOD & TONE แนวความคิดด้านองค์ประกอบ
 30. 30. 60 61 เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 02 : Grand World Mix - โลกที่หลอมรวม Mood & Tone - แนวความคิดด้านองค์ประกอบ เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 02 : Grand World Mix - โลกที่หลอมรวม Mood & Tone - แนวความคิดด้านองค์ประกอบ MOOD & TONE แนวความคิดด้านองค์ประกอบ
 31. 31. 62 63 เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 02 : Grand World Mix - โลกที่หลอมรวม Mood & Tone - แนวความคิดด้านองค์ประกอบ เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 02 : Grand World Mix - โลกที่หลอมรวม Mood & Tone - แนวความคิดด้านองค์ประกอบ MOOD & TONE แนวความคิดด้านองค์ประกอบ
 32. 32. 64 เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 02 : Grand World Mix - โลกที่หลอมรวม แนวความคิด - ยุคแห่งการผสมผสาน แนวความคิด ยุคแห่งการผสมผสาน 65 เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 02 : Grand World Mix - โลกที่หลอมรวม แนวความคิด - ยุคแห่งการผสมผสาน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมใหม่ นำ�เสนอถึงการมองที่หลากหลายในลักษณะ ลูกผสม ผ่านพลวัตและการผสมผสานของ อัตลักษณ์ที่ไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวชัดเจน หรือการแยกขาดออกจากอัตลักษณ์ อย่างอื่นโดยสิ้นเชิง หรือผ่านการผลิตซํ้า ในรูปแบบเดิมอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นการประทับตราหรือเหมารวมผู้คนหรือ สังคมๆ หนึ่งนั้น ว่าเป็นคนกลุ่มไหน รูปแบบใด ชาติพันธุ์ใดจึงอาจเป็นเรื่องยากและซับซ้อนมาก ยิ่งขึ้น เพราะการผสมผสานนี้เริ่มต้นจากอณูขนาด เล็กตั้งแต่พันธุกรรม การนิยามตัวเอง ไปจนถึง ประเพณีและการใช้ชีวิต Johann Friedrich Blumenbach นายแพทย์ นักสรีรศาสตร์และ นักธรรมชาติวิทยาอันโด่งดังในศตวรรษที่ 18 ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องชาติพันธุ์ On the Natural Variety of Mankind ที่เปิดเผยการ ศึกษาเรื่องชาติพันธุ์สู่สาธารณชน และนำ�เสนอ แนวคิดการแบ่งแยกชาติพันธุ์แบบเดิมที่เขาเคย แบ่งด้วยรูปทรงของกะโหลกไว้ 5 แบบ อย่างคน ผิวขาว คนผิวดำ� คนละตินอเมริกา เอเชีย และ อินเดีย กำ�ลังกลายเป็นเรื่องล้าสมัยเพราะใน ศตวรรษนี้เราจะไม่สามารถคาดเดาเชื้อชาติ หรือค้นหาคนที่มีความเป็น “ต้นฉบับ” อย่าง แท้จริงได้ การสำ�รวจสำ�มะโนประชากรสหรัฐฯ พบว่า คนใน เจเนอเรชันใหม่นั้นจะเกิดการผสมผสานระหว่าง เชื้อชาติ เกิดเป็นลูกครึ่งอย่าง Korgentinitan, Filatino, Chicanese หรือ Blackanese การ ผสมผสานเหล่านี้กำ�ลังจะบอกอนาคตกับเราว่า เป็นครั้งแรกที่เกินครึ่งของเด็กทารกที่เกิดใหม่ใน สหรัฐฯ ที่คนขาวจะไม่ได้เป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ อีกต่อไปและในปี 2050 สหรัฐอเมริกาจะเป็นหนึ่ง เดียวด้วยความหลากหลาย ไม่ใช่ลักษณะเหมือน ร่วมอีกต่อไป ช่างภาพอย่าง Martin Schoeller ออกเดินทาง เพื่อถ่ายภาพบุคคลตามเมืองต่างๆในสหรัฐฯโดย เผยแพร่ครั้งแรกในนิตยสาร National Geographic ฉบับครบรอบเล่มที่ 125 นำ�เสนอภาพค่าเฉลี่ย ใบหน้าของประชากรสหรัฐอเมริกาในอนาคต ว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไร ในภาพถ่ายชุด “The Changing Face of America” นำ�เสนอความ หลากหลายทางชาติพันธุ์ และแสดงให้เห็นว่าการ แบ่งแยกด้วยวิธีการเดิมๆ ใช้งานไม่ได้ในความ เป็นจริง สะท้อนให้เห็นว่าเราไม่สามารถ “แปะ ป้าย” คนอื่นๆ จากการตัดสินเพียงภายนอกได้ อีกต่อไป
 33. 33. 66 67 เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 02 : Grand World Mix - โลกที่หลอมรวม แนวความคิด - ยุคแห่งการผสมผสาน เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 02 : Grand World Mix - โลกที่หลอมรวม แนวความคิด - ยุคแห่งการผสมผสาน เช่นเดียวกับการศึกษาวิจัยของ Michele Norris ซึ่งเป็นทั้งนักเขียนและผู้ริเริ่มโครงการ Race Card Project ที่สะสมเรื่องราวเกี่ยวกับเชื้อชาติและการ ระบุตัวตนทางวัฒนธรรม โดยให้คนในสังคมที่มี การผสมเชื้อชาติที่หลากหลายได้ระบุความรู้สึก หรือประสบการณ์ที่พวกเขาต้องเจอใน1 ประโยค ใช้ไม่เกิน 6 คำ� เมื่อมีคนร่วมแสดงความคิดเห็น กว่า 30,000 ประโยค ก็เริ่มทำ�ให้เห็นภาพรวมของ ปรากฏการณ์ด้านความหลากหลายทางเชื้อชาติ ที่เป็นรูปธรรมบางอย่างที่มีนัยยะสำ�คัญ การสำ�รวจความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ ขยายจำ�นวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในทุกมุมโลกเป็น ผลผลิตของการเดินทางและผสมผสานระหว่าง เชื้อชาติ ทำ�ให้ความหลากหลายที่ครั้งหนึ่งเคยเป็น สิ่งแปลกปลอมและยอมรับไม่ได้ในอดีต กำ�ลังจะ กลายเป็นความปกติที่สามารถทำ�ความเข้าใจ และยอมรับได้ เปลี่ยนคำ�ถามว่า “เราคือใคร” มาเป็น“เราเป็นอย่างไร”ความเปลี่ยนแปลงนี้ ไม่ใช่แค่เพียงสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ประเทศ มหาอำ�นาจอย่างจีนก็กำ�ลังเผชิญกับความ เปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เช่นกัน ด้วยเหตุผลทาง ประวัติศาสตร์กระแสหลักของประเทศจีนที่ สร้างชาติ และความเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันผ่าน การถ่ายทอดความเป็นสายเลือดแท้ ตลอดช่วง การปฏิวัติของจีนในปี 1949 การแต่งงานระหว่าง ชาวต่างชาติและคนจีนที่เคยเป็นข้อห้ามทาง สังคมอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในช่วงปฏิวัติ วัฒนธรรม จนช่วงกลางทศวรรษที่1970 นับเป็น ครั้งแรกที่ชาวจีนได้รับอนุญาตให้แต่งงานกับ ชาวต่างชาติ และเป็นที่ยอมรับในสังคม พร้อม กับการเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน และสหรัฐอเมริกา จนในปัจจุบันสถิติการแต่งงาน ระหว่างชาวจีนและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นในแต่ ละปี โดยเฉพาะในเซี่ยงไฮ้มีมากกว่า 3,000 คู่ ต่อปี ปรากฏการณ์นี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ครั้งใหญ่ต่อทัศนคติของชาวจีน การแข่งขันและ การใช้ชีวิตของเด็กจีน และการสร้างวัฒนธรรม ใหม่อันหลากหลายเชื้อชาติ สืบเนื่องจากผลแห่ง โลกาภิวัตน์ CYJO ศิลปินหญิงชาวอเมริกัน ที่เกิดในเกาหลีใต้ แต่ได้ย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากในอเมริกาตั้งแต่ วัยเยาว์ ได้เริ่มต้นทำ�นิทรรศการในจีนโดยสังเกต เห็นปรากฏการณ์ย้ายถิ่นฐานของชาวตะวันตก รวมถึงแอฟริกันเข้ามาในจีนที่ส่งผลให้มีการเพิ่ม จำ�นวนครอบครัวที่มีลูกสายเลือดผสมขึ้นกว่า 9 ล้านครอบครัว เธอเริ่มบันทึกภาพถ่ายครอบครัว ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และภาษาที่ใช้ ในการสื่อสาร และนำ�เสนอในนิทรรศการ Mixed Blood หนึ่งในนั้นคือ ครอบครัว Huang Rierson ที่มีเชื้อชาติทั้งอเมริกัน เบลเยี่ยม และจีน โดย
 34. 34. 68 69 ใช้การสื่อสารทั้งภาษาจีนกลาง อังกฤษ และ ฝรั่งเศส ผลลัพธ์แห่งการผสมผสานทางสายเลือด นี้จึงไม่ต่างจากการท้าทายปัญหาในอดีตทั้งเรื่อง การกำ�หนดที่ว่าด้วยเขตแดนและความแตกต่าง ทางวัฒนธรรม ถึงแม้ในความสัมพันธ์จะมีความ ซับซ้อน ความแตกต่าง หรือความตึงเครียดจาก ผลพวงเชิงอำ�นาจแห่งอดีต แต่นิทรรศการภาพถ่าย ครอบครัวนี้กลับสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์อย่าง ไร้พรมแดนในสังคมโดยชาติพันธุ์ไม่ได้เป็น ปัญหาใดๆ เช่นเดียวกับผลงานศิลปะซึ่งเกิดขึ้นจากความรู้สึก ย้อนแย้งในตัวศิลปินผู้ผลิตผลงานเอง ในฐานะ ที่เป็นสายเลือดผสม ที่ได้ซึมซับความรู้สึกเหล่านี้ ก่อนจะก่อตัวภายใต้จิตวิญญาณจนเป็นผลงาน ที่สะท้อนอัตลักษณ์ที่หลากหลาย  Mbiango ศิลปินลูกครึ่งเบลเยี่ยม-คองโก เจ้าของ ผลงานนิทรรศการ Digital ETHNIC PRINTS ดึง ประสบการณ์ที่หลากหลายจากครอบครัวของ เขา รวมทั้งการเดินทาง ก่อนถ่ายทอดเป็นผลงาน ภาพถ่ายผสมด้วยเทคนิคคอลลาจที่สะท้อนให้ เห็นความเป็นมนุษย์ที่กลมกลืนกันด้วยความ พร่าเบลอของจิตวิญญาณจากอดีตในภาพถ่าย ที่ทับซ้อนลงบนภาพเดียวกัน สื่อให้เห็นความ หลากหลายของชาติพันธุ์ในผลงาน สะท้อน เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 02 : Grand World Mix - โลกที่หลอมรวม แนวความคิด - ยุคแห่งการผสมผสาน เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 02 : Grand World Mix - โลกที่หลอมรวม แนวความคิด - ยุคแห่งการผสมผสาน
 35. 35. 70 71 ให้เห็นว่าศิลปินมีความเชื่อในความเป็นมนุษย์ ที่มีรากแท้เหมือนกัน หาได้จากการกำ�หนดสีผิว หรือเชื้อชาติอันเป็นไปในทางเดียวกันกับผลงาน ของ Camille Zakharia ศิลปินที่เกิดในประเทศ เลบานอน แต่มาใช้ชีวิตและเติบโตระหว่างแคนาดา และบาห์เรน ซึ่งใช้การปะติดรูปภาพแบบคอลลาจ มาเป็นวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง ผลงานของเขาไม่ได้นำ�เสนอเพียงสารคดีการ เดินทาง แต่เป็นหนังสือที่เต็มไปด้วยคำ�ถามถึง ความแตกต่างและการหลอมรวมระหว่างตัวตน ความทรงจำ� และประวัติศาสตร์ เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 02 : Grand World Mix - โลกที่หลอมรวม แนวความคิด - ยุคแห่งการผสมผสาน เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 02 : Grand World Mix - โลกที่หลอมรวม แนวความคิด - ยุคแห่งการผสมผสาน
 36. 36. 72 73 คอลเล็กชันเครื่องแต่งกายโดย Stella Jean ใช้ มุมมองความหลายหลากทางวัฒนธรรม ผ่าน ปูมหลังและกลิ่นอายวัฒนธรรมของครอบครัว สะท้อนสู่ผลงานแฟชั่นที่ผสมผสานตัวแทนของ ผู้เป็นแม่ที่เติบโตมาจากในแถบทะเลแคริบเบียน ด้วยเฉดสีของเขตร้อนในซีกโลกตะวันตก รวมกับ วัฒนธรรมอิตาลีจากผู้เป็นพ่อที่มีความสนุกสนาน และรื่นรมย์ผ่านลายพิมพ์ผ้าAfrocentricที่สวยงาม เหล่าศิลปินที่เป็นสายเลือดผสมจากยุคหลังสงคราม เย็นเหล่านี้ต่างสะท้อนหัวใจของการออกท่องโลก และหลีกหนีจากยุคสงครามจนเป็นแรงผลักให้ ศิลปินผลิตผลงานที่ผ่านประสบการณ์ของตัวตน ครอบครัว โดยที่การแบ่งเขตแดนทางภูมิศาสตร์ และเชื้อชาติไม่ได้เป็นสาระสำ�คัญสำ�หรับพวก เขาอีกต่อไป มิติการทับซ้อนจนพร่าเลือนเรื่องชาติพันธุ์เหล่านี้ ยังส่งผลให้ธุรกิจสร้างสรรค์ต่างๆ ปรับตัว เช่นเดียว กับธุรกิจความงาม ที่มาตรฐานความงามกำ�ลัง อยู่ในภาวะสุญญากาศและหลอมละลาย เพื่อ สอดคล้องกับประชากรโลกที่หลากหลาย เฉดสี ที่มีให้เลือกสรรอย่างครบครันจึงเป็นโฉมใหม่ของ การผลิตเครื่องสำ�อางที่ไม่ใช่เพื่อตอบสนองคน กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เพื่อความงามสำ�หรับทุกคน เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 02 : Grand World Mix - โลกที่หลอมรวม แนวความคิด - ยุคแห่งการผสมผสาน เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC Trend 02 : Grand World Mix - โลกที่หลอมรวม แนวความคิด - ยุคแห่งการผสมผสาน แบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามเชื่อว่าความหลากหลาย ทางวัฒนธรรมและเฉดสีผิวที่เปลี่ยนไปของมนุษย์ กำ�ลังจะสร้างตลาดสินค้าใหม่ที่มูลค่ามหาศาล ด้วยความซับซ้อนและคาบเกี่ยวกันไปมาของ ผู้คนที่ย้ายถิ่น ทำ�ให้รูปแบบการตลาดที่วางแผน ในลักษณะภูมิทวีปกำ�ลังจะใช้การไม่ได้อีกต่อไป แบรนด์ Yves Saint Laurent ใช้เวลากว่าเก้าปี ในการค้นคว้า 7,000 โทนสีผิวทั่วโลก ก่อนที่จะ คิดค้นและสร้างแป้งรองพื้น 22 เฉดสีที่เป็นพื้นฐาน ส่วน Lancome ก็จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์รองพื้นกว่า 30 เฉดสีในปีนี้ ซึ่งมีเฉดสีพิเศษกว่าเดิมมากขึ้น 10 เฉดสี และทุบสถิติในปีนี้ ผู้ผลิตเครื่องสำ�อาง Mac Studio Fix เองก็ได้ทำ�การค้นคว้าและออก เฉดสีในไลน์ผลิตมามากกว่าที่มีอยู่ 50 เฉดสี

×