Anúncio
PANGATNIG
PANGATNIG
PANGATNIG
PANGATNIG
Anúncio
PANGATNIG
PANGATNIG
PANGATNIG
PANGATNIG
PANGATNIG
Anúncio
PANGATNIG
PANGATNIG
PANGATNIG
PANGATNIG
PANGATNIG
Anúncio
PANGATNIG
PANGATNIG
PANGATNIG
PANGATNIG
PANGATNIG
Anúncio
PANGATNIG
PANGATNIG
PANGATNIG
PANGATNIG
PANGATNIG
Anúncio
PANGATNIG
Próximos SlideShares
Pang-uri (paglalarawan)Pang-uri (paglalarawan)
Carregando em ... 3
1 de 25
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a PANGATNIG(20)

Anúncio

PANGATNIG

 1. Pangatnigat angmgaurinito Alcala, Shiela B. Corpuz, Arabella D. Hipolito, Camille Z.
 2. Bahagi ng pananalitang nag-uugnay ng salita sa kapwa salita, ng isang parirala sa kapwa sugnay upang mabuo ang isang diwa o kaisipan ng isang pahayag. Ito ay maaaring makita sa unahan at gitnang bahagi ng pahayag ng pangungusap. Pangatnig Dalawang pangkalahatang uri ng pangatnig Pangatnig sa magkatimbang na yunit Pangatnig na nag-uugnay ng di-magkatimbang na yunit
 3. Pangatnig sa magkatimbang na yunit Mga salita, parirala, at sugnay na magkatimbang o kapwa makapag-iisa. Halimbawa at pati saka o ni maging ngunit subalit datapwat
 4. Ikaw man maging ako ay walang karapatang manghusga sa ating kapwa. A. Pangatnig na Pamukod Karaniwan sa pagpili, pagtatakwil, pagbubuklod, o pagtatangi-tangi. Karamihan sa mga ito ay: ni, o, man, maging Halimbawa Ni paramdam ay hindi niya ginawa matapos niya akong iwan.
 5. 1. Ni minsan ay hindi ko napagbuhatan ng kamay ang aking mga anak. 2. Maging ako man ay nag-aalala sa pagkawala ng alagang aso ni lola. 3. Maging ang kasamahan niya'y nagpupuyos ang kalooban. 4. Maging sino man sa mundong ito ay walang karapatan manghusga. 5. Ikaw man o ako ay maaring magsaya. PAGSUSULIT Panuto: Basahin at suriin ng mabuti. Salungguhitan ang makikitang Pangatnig na Pamukod sa pangungusap
 6. 1. Ni minsan ay hindi ko naranasan ang pagkain ng ginulay na santol. a. ni b. na c. ang d. ng 2. Matanda o matanda lahat ay may karapatan. a. may b. lahat c. o d. ay 3. Maghahanda ba tayo sa kaarawan mo o kakain na lang sa labas? a. o b. sa c. lang d. na 4. Ni singkong duling ay wala ako. a. ay b. ni c. ako d. wala 5. Ikaw o ako ang tutuloy sa patimpalak. a. sa b. ang c. o d. ang PAGSUSULIT Panuto: Basahin at suriin ng mabuti. Bilugan ang ang makikitang Pangatnig na Pamukod sa pangungusap
 7. B. Pangatnig na Paninsay o Panalungat Ginagamit upang sumalangat sa una. Ilan sa mga ito ay datapwa't, kahit subalit, bagama't habang. Halimbawa Maraming pagkakataong kinakausap siya ng mga dahuyan subalit pinili niyang manindigan sa kaniyang paniniwala. Ang taong madasalin bagamat may problema ay nananatiling masaya.
 8. PAGSUSULIT Panuto: Basahin at unawain ang pangungusap. Salungguhitan ang makikitang ginamit na Pangatnig na Paninsay. 1. Nakasama ako sa sa kanila ngunit pinagalitan ako ng aking ina. 2. Mataas ang nakuha kong marka bagaman hindi ako nakapag review. 3. Siya ay nakapag tapos kahit sila'y kapuspalad 4. Pauwi na si Joyce samantala ang kanyang kaibigan ay hindi pa. 5. Siya'y maganda ngunit maitim naman ang kanyang budhi.
 9. PAGSUSULIT Panuto: Bumuo ng limang pangungusap na ginamitan ng Pangatnig na Paninsay o Panalungat 1. 2. 3. 4. 5.
 10. C. Pangatnig na Pandagdag Nagsasaad ng pagpupuno o pagdaragdag. Karaniwan sa mga ito ang: at, saka, pati Halimbawa Pati kalagayan ng bansa ay isinasama ko sa aking panalangin hindi lang ang aking sarili. Ang aking pagmamahal sa bayan at sa kapwa ay nag-ugat sa aking pagmamahal sa Diyos.
 11. 1. Humayo kayo at magpakarami. 2. Si Rina at Lyca ay bumili ng bagong labas na cellphone. 3. Ako at aking kamag-aral ay nakinig sa guro. 4. Naubos ang hinandang tinapay pati na rin ang inumin. 5. Nang marating niya ang skwelahan saka lang nito naalala ang baon niya. PAGSUSULIT Panuto: Basahin at suriin. Bilugan ang makikitang ginamit na Pangatnig na Pandagdag sa pangungusap.
 12. 1. 2. 3. 4. 5. PAGSUSULIT Panuto: Sumulat ng limang pangungusap na nakikitaan ng Pangatnig Pandagdag.
 13. May pagbabakasali o pag- aalinlangan ang pahayag. Ito ay ang: kundi, kung di, kung, kapag, sana, sakali, baka, tila, wari. 2. Pangatnig sa di- magkatimbang na yunit Dalawang sugnay na hindi timbang o pantulong lamang ang isang sugnay. Nasa unahan ng sugnay ito makikita. A. Pangatnig na Panubali Halimbawa Kapag hindi ka nagpatawad ay hindi ka magiging masaya. Kundi ka rin lang susunod sa akin ay huwag ka ng mag-abala pa.
 14. 1. _______ hindi ka natulog ng maaga, hindi ka tatangkad. a. Kapag b. Kung c. Kung di d. Baka 2. Hindi sana ako mahuhulog _______ nakakapit kaagad ako. a. Kapag b. Kung c. Wari d. Tila 3. _______ rin lang ikaw, ipilit pa rin natin. a. Tila b. Kung di c. Kapag d. Sana 4. _________ pagdating ng araw maging isang pulis ako. a. Kapag b. Kung c. Sakali d. Sana 5. ______ malungkot ka dahil siya ay umalis ng hindi nagpaalam. a. Tila b. Sana c. Kapag d. Kung PAGSUSULIT Panuto: Piliin ang titik ng tamang Pangatnig na Panubali na nabanggit sa mga sumusunod na pangungusap.
 15. 1. Tila tulala na naman siya dahil sa kaniyang problema 2. Kung magtatagal pa ang kanilang relasyon ngayon, mas magiging mahirap sa kanilang maghiwalay pagdating ng panahon. 3. Wari ko ay mahal pa nila ang isa't-isa. 4. Sana ay bumalik na sa dati ang lahat. 5. Kapag ako ay nakatapos na ng pag-aaral, magpapatayo ako ng negosyo. PAGSUSULIT Panuto: Piliin ang titik ng tamang Pangatnig na Panubali na nabanggit sa mga sumusunod na pangungusap.
 16. B. Pangatnig na Pananhi Panagot na tanong na BAKIT? Ginamit upang magbigay ng dahilan o kung nangangatwiran. Ito ay ang: sapagkat, pagkat, kasi, palibhasa, dahil Dahil sa kaniyang panalangin ay gumaling ang aking sakit. Halimbawa Palibhasa ay laking simbahan ang batang iyan kaya lumaking magalang.
 17. Dahil Palibhasa Sapagkat Kasi Pagkat PAGSUSULIT Panuto: Sa loob ng kahon, punan ng nararapat na Pangatnig na Pananhi ang bawat pangungusap. 1. Binigyan niya ng sapatos ang kaniyang kapatid _______ ito ay sira na 2. Ako ay nag-aaral ng mabuti ______ ayoko ng maging mahirap pagdating ng araw. 3. ________ sa umulan kanina, hindi na ako nakaalis ng bahay. 4. Nag-ayos siya ng bahay _______ may darating na bisita mamaya. 5. ________ ay lumaki kang mayaman kaya hindi mo alam ang nararanasan ng mga mahihirap.
 18. 1. Palibhasa laki siya sa hirap kaya palagi siyang tumutulong sa mga taong nangangailangan. 2. Dahil sa kaniyang kasipagan, lumago ang kaniyang negosyo. 3. Mahalin natin ang kalikasan sapagkat ito ang ating kayamanan. 4. Hindi ko magawang magloko kasi alam ko kung gaano kasakit ang maloko. 5. Mahal ko ang alaga kong aso dahil siya ang nagsisilbi kong kaibigan sa tuwing nalulungkot ako. PAGSUSULIT Panuto: Salungguhitan ang makikitang Pangatnig na Pananhi sa bawat pangungusap.
 19. C. Pangatnig na Panlinaw Ginagamit upang linawin o magbigay-linaw. Ito ay ang: anupa, kaya, samakatuwid, sa madaling salita, kung gayon. Halimbawa Laganap na laganap ngayon ang salita ng Diyos kaya maraming tao ang nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Samakatuwid, sa naranasan ng Panginoon ay napatunayang hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang mula sa Diyos.
 20. 1. Nagka-usap na ang magkasintahan kung gayon maaari na silang magkabalikan a. Kung gayon b. magkabalikan c. nagka-usap d. maaari 2. Ang aking ina ay nagalit agad saakin sa halip na tanungin muna kung anong nangyari. a. aking b. kung c. sa halip d. muna 3. Nagkaharap na kami sa barangay kaya ang sigalot sa pagitan namin ay tapos na. a. sigalot b. namin c. sa d. Kaya 4. Ang aking ama ay walang ginawa kundi uminom ng alak sa madaling salita siya ay lasenggero. a. kaya b. siya c. sa madaling salita d. ay 5. Ang magkapit-bahay ay palaging nagpaparinigan, samakatuwid mayroon silang hindi pagkakaunawaan. a. ang b. mayroon c. samakatuwid d. ay PAGSUSULIT Panuto: Basahin at unawain ang pangungusap na nakatala sa bawat numero. Piliin ang tamang titik ng tamang Pangatnig na Panlinaw
 21. 1.Nagkasundo na ang mag-asawa kung gayon maaari na silang magsama muli. 2. Sa pag-alis ko sa aming bahay hindi man lang ako pinansin ng aking ate sa halip na paalalahanan niya ako na mag- ingat. 3. Nakapag-usap na kami n aking kapit-bahay kung kaya wala ng dahilan para kami ay pag- usapan. 4. Walang pagbabago ang pagtrato sa akin ng aking nobyo, sa madaling sabi hindi pa rin siya tumitigil sa pananakit sa akin. 5. Ang mga magkakaibaigan ay nagkukumpitensya sa halip na sila ay magtulungan at magkaisa. PAGSUSULIT Panuto: Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Salungguhitan ang pangatnig na panlinaw na makikita.
 22. D. Pangatnig na Panapos Halimbawa Sa lahat ng ito, kailangan nating maging mabuting tao. Nagpapahiwatig ng nalalapit na katapusan ng pagsasalita. Ito ay ang: sa lahat ng ito, sa bagay na ito, sa wakas Sa wakas ay lubos nating naunawaan ang lahat ng bagay na dapat nating malaman.
 23. PAGSUSULIT Panuto: Bilugan ang titik ng tamang Pangatnig na Panapos sa bawat pangungusap. 1.Natapos na din sa wakas ang aming pananaliksik. a. sa wakas b. ang c. aming d. pananaliksik 2.Sa bagay na ito, bigyan natin ng karapatan ang bawat isa na magpasya kung sino ang kanilang iboboto na konsehal sa ating barangay. a. natin b. kung c. sa bagay na ito d. kanilang 3. Ang hindi magagandang nangyayare sa ating bansa ay dapat bigyang pansin kaya naman sa lahat ng ito ay naisin na punahin. a. dapat b. pansin c. naisin d. sa lahat ng ito 4. Sa darating na Mayo eksayte na ako sa pagdiriwang ng kaarawan ko at sa wakas ay makakasama ko ng buo ang aking pamilya. a. sa wakas b. at c. na d. sa 5. Sa lahat ng ito, kailangan pa rin natin manatiling mapagkumbaba sa ating kapwa. a. natin b. kapwa c. sa lahat ng ito d. mapagkumbaba
 24. PAGSUSULIT Panuto: Salungguhitan ang tamang Pangatnig na Panapos sa bawat pangungusap. 1. Sa Wakas, natapos na ang aming pagsusulit. 2. Sa bagay na ito, hayaan natin ang mga Pilipino ang humusga kung sino ang karapat dapat na iboto. 3. Sa lahat ng ito, mas mabuti nang magingat at maging handa sa anumang posibilidd na mangyare sa bansa 4. Hindi ko inakala na makakapagtapos ako ng pag-aaral kaya sa wakas nasulian ko din ang paghihirap ng aking mga magulang. 5. Hindi natin masasabi kung ano ang tamang gawin para umunlad ang Pilipinas ngunit sa bagay na ito, magkaisa tayo upang manaig ang kapayapaan.
 25. Aileen G. Baisa Julian Mary grace G. Del Rosario Nestor S. Lontoc Awtor koordineytor: Alma M. Dayag (2015). Pinagyamang Pluma (Edition). Phoenix Publishing House https://www.carousell.ph/p/pinagy amang-pluma-8-phoenix- publishing-by-baisa-julian-del- rosario-lontoc-1031117294/ Sanggunian:
Anúncio