O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

01-AlgoritamProgramProgramiranje.pdf

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Uvod u programiranje
Uvod u programiranje
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 33 Anúncio

01-AlgoritamProgramProgramiranje.pdf

 1. 1. © ZPR-FER-UNIZG Uvod u programiranje 2021./2022. 1 Uvod u programiranje - predavanja - listopad 2021. 1. Algoritam, program, programiranje
 2. 2. © ZPR-FER-UNIZG Uvod u programiranje 2021./2022. 2 Algoritam ▪ Algoritam je skup pravila kojim se opisuje kako riješiti neki problem. Posjeduje sljedeća svojstva: ▪ konačan: mora završiti nakon konačnog broja koraka ▪ potpuno određen: svaki korak mora biti precizan i jednoznačan ▪ djelotvoran: sve operacije su elementarne u mjeri koja omogućuje da se mogu obaviti točno i u konačnom vremenu ▪ algoritmom je definiran ulazni skup objekata (može biti prazan) ▪ algoritmom je definiran izlazni skup objekata ▪ Algoritam se može opisati: ▪ prirodnim jezikom ▪ pseudo-kôdom ▪ dijagramom toka ▪ programskim jezikom
 3. 3. © ZPR-FER-UNIZG Uvod u programiranje 2021./2022. 3 Uobičajeni elementi algoritama ▪ preuzimanje podataka ▪ čitanje ulaznih vrijednosti iz nekog vanjskog izvora (npr. tipkovnice) ▪ izračunavanje ▪ obavljanje aritmetičkih i logičkih operacija, usporedbe, ... ▪ selekcija ▪ odabir između dva ili više sljedova akcija, na temelju ulaznih podataka, izračunatih rezultata, itd. ▪ iteracija ▪ uzastopno ponavljanje skupa operacija, unaprijed utvrđeni broj puta ili dok je neki logički uvjet zadovoljen (ili dok nije zadovoljen) ▪ dostavljanje rezultata ▪ obavještavanje korisnika o rezultatima, npr. ispis na zaslon ili upis u datoteku
 4. 4. © ZPR-FER-UNIZG Uvod u programiranje 2021./2022. 4 Primjer Kiseljenje krastavaca ▪ Početni objekti: 5 kg krastavaca, 1 l octa (9%), 30 dag šećera, 10 dag soli, kopar, papar ▪ krastavce i kopar oprati i posložiti u čiste staklenke ▪ u 2 l vode dodati ocat, šećer, sol i papar ▪ zakuhati uz miješanje ▪ vruću otopinu uliti u staklenke ▪ staklenke zatvoriti celofanom i gumicom ▪ složiti staklenke u široki lonac napunjen vodom do grla staklenki ▪ ako je toplomjer raspoloživ ▪ zagrijati vodu do 80 stupnjeva ▪ inače ▪ zagrijavati dok se s dna ne počnu dizati mjehurići zraka ▪ ostaviti stajati 24 sata ▪ Završni objekti: kiseli krastavci á la FER
 5. 5. © ZPR-FER-UNIZG Uvod u programiranje 2021./2022. 5 Programski jezik, programiranje, program ▪ Programski jezik - rječnik i skup gramatičkih pravila kojima se računalu opisuje kako obaviti neki posao ▪ Programiranje - proces opisivanja algoritma nekim od programskih jezika ▪ Program - opis algoritma u nekom programskom jeziku kojim se računalu jednoznačno određuje koje operacije treba obaviti
 6. 6. © ZPR-FER-UNIZG Uvod u programiranje 2021./2022. 6 Problem, algoritam, program ▪ u pravilu je za svaki problem moguće definirati više različitih algoritama, a za svaki algoritam napisati različite programe, korištenjem istog ili različitog programskog jezika Problem Algoritam 1 Algoritam 2 Algoritam n Program 1 Program 2 Program m ... ...
 7. 7. © ZPR-FER-UNIZG Uvod u programiranje 2021./2022. 7 Računalo i računalni sustav (computer system) ▪ računalo je uređaj koji može obavljati aritmetičke i logičke operacije na temelju instrukcija definiranih u računalnom programu ▪ računalni sustav obuhvaća hardver i softver koji čine funkcionalnu cjelinu sposobnu za preuzimanje ulaznih podataka, njihovu obradu, pohranu i prezentaciju rezultata
 8. 8. © ZPR-FER-UNIZG Uvod u programiranje 2021./2022. 8 Hardver ▪ Fizičke komponente računala ▪ Procesor (Central Processing Unit) ▪ upravlja izvršavanjem strojnih instrukcija i izvršava aritmetičke i logičke operacije ▪ Memorija ▪ primarna memorija: brža, skuplja, manjeg kapaciteta (tipično RAM). Privremena pohrana programa i podataka - programi i podaci se prije izvršavanja i obrade moraju iz sekundarne memorije učitati u primarnu memoriju (program load) ▪ sekundarna memorija: sporija, jeftinija, većeg kapaciteta (tipično HDD, SSD). Trajna pohrana podataka i programa. ▪ Ulazno/izlazne jedinice ▪ tipkovnica, zaslon, miš, mrežna kartica, itd.
 9. 9. © ZPR-FER-UNIZG Uvod u programiranje 2021./2022. 9 Softver - izvršni kôd ▪ softver je skup podataka i računalnih instrukcija kojima je definiran niz operacija koje računalo treba izvršiti ▪ skup podataka i instrukcija u strojnom jeziku (strojni kôd) koje računalo stvarno obavlja naziva se izvršni kôd (executable code) ▪ binarni kôd ▪ instrukcije su specifične za određenu vrstu procesora (izvršni kôd je neprenosiv, nonportable)
 10. 10. © ZPR-FER-UNIZG Uvod u programiranje 2021./2022. 10 Softver - simbolički strojni jezik ▪ simbolički strojni jezik (assembly language) koristi ljudima razumljive simbole za opisivanje instrukcija strojnog jezika ▪ u instrukcije strojnog jezika prevodi se asemblerom ▪ programiranje je sporo, teško, vjerojatnost pogreške je velika ▪ programi su neprenosivi - za svaki tip procesora treba napisati novi program ▪ u odnosu na više programske jezike, rezultira efikasnijim strojnim kôdom ... movl %esp, %ebp .cfi_def_cfa_register 5 andl $-16, %esp subl $32, %esp call ___main leal 24(%esp), %eax movl %eax, 4(%esp) ... primjer simboličkog strojnog kôda
 11. 11. © ZPR-FER-UNIZG Uvod u programiranje 2021./2022. 11 Softver - viši programski jezici ▪ programi se najčešće pišu u višim programskim jezicima (high- level programming language) ▪ C, C++, C#, Java, Python, PHP, Javascript, Fortran, Pascal, ... ▪ instrukcije (naredbe) izražavaju se uglavnom engleskim riječima i razumljivim dodatnim simbolima - programiranje je znatno olakšano u odnosu na programiranje u simboličkom strojnom jeziku ▪ kôd je (uglavnom) prenosiv (uz eventualno ponovno prevođenje) ▪ program napisan u višem programskom jeziku (ali i simboličkom strojnom jeziku) naziva se izvorni program (source program) ▪ izvorni programski kôd (source code) ▪ izvorni programski kôd se mora prevesti u strojni kôd pomoću specijaliziranog programa ▪ unaprijed, kao cjelina (prevodilac, compiler) ili ▪ u trenutku izvršavanja, naredba po naredba (interpreter)
 12. 12. © ZPR-FER-UNIZG Uvod u programiranje 2021./2022. 12 Softver - klasifikacija prema namjeni ▪ Softver se prema namjeni svrstava u sljedeće kategorije: ▪ Sistemski softver ▪ izravno upravlja hardverom osiguravajući osnovne funkcionalnosti računalnog sustava (npr. čitanje podataka iz datoteke) ▪ operacijski sustavi (pokretanje aplikacijskih programa, datotečni sustav, ljuska operacijskog sustava, alokacija memorije, ...) ▪ driveri (upravljanje konkretnim tipom uređaja) ▪ pomoćni (utility) programi za konfiguraciju, optimizaciju i održavanje računalnog sustava ▪ Aplikacijski softver ▪ obavljanje funkcija specifičnih za neku namjenu ▪ editori i uređivači dokumenata, tablični kalkulatori ▪ prevodioci, interpreteri ▪ integrirani razvojni alati ▪ ...
 13. 13. © ZPR-FER-UNIZG Uvod u programiranje 2021./2022. 13 Računalni sustav HARDVER SISTEMSKI SOFTVER APLIKACIJSKI SOFTVER pomoćni (utility) programi operacijski sustav driver driver procesor memorija sabirnica grafička kartica disk mrežna kartica uređivač teksta tablični kalkulator prevodioci interpreteri driver računalne igre
 14. 14. © ZPR-FER-UNIZG Uvod u programiranje 2021./2022. 14 Primjer: od algoritma do programa ▪ Programski zadatak ▪ s tipkovnice učitati cijeli broj, zatim izračunati apsolutnu vrijednost učitanog broja, zatim na zaslon ispisati učitanu vrijednost i njegovu apsolutnu vrijednost
 15. 15. © ZPR-FER-UNIZG Uvod u programiranje 2021./2022. 15 Primjer: algoritam ▪ Algoritam izražen prirodnim jezikom ▪ učitati cijeli broj. Ako je broj manji od nule, apsolutnu vrijednost izračunati promjenom predznaka učitanog broja, inače, apsolutna vrijednost je jednaka učitanom broju. Učitani broj i izračunatu apsolutnu vrijednost ispisati na zaslon
 16. 16. © ZPR-FER-UNIZG Uvod u programiranje 2021./2022. 16 Pseudo-kôd ▪ algoritam opisan prirodnim jezikom je uglavnom preopširan, bez jasno raspoznatljive strukture i inherentno dvosmislen ▪ pseudo-kôd koristi konvencije o programskim strukturama uobičajenim u programskim jezicima, ali istovremeno izbjegava specifične detalje programskih jezika ▪ pridonosi uklanjanju dvosmislenosti prirodnog jezika ▪ u odnosu na neki konkretni programski jezik, razumljiviji je ljudima koji ne poznaju detalje tog programskog jezika ▪ na prikladnim mjestima u pseudo-kôdu dopušteno je koristiti prirodni jezik ili matematičku notaciju ▪ iako neki elementi pseudo-kôda mogu u grubo podsjećati na uobičajene elemente nekog konkretnog programskog jezika, ne postoji opće prihvaćena sintaksa za pseudo-kôd
 17. 17. © ZPR-FER-UNIZG Uvod u programiranje 2021./2022. 17 Primjer: pseudo-kôd ▪ Pseudo-kôd - oblik s manje detalja, sličniji prirodnom jeziku ▪ Pseudo-kôd - s više detalja, uz korištenje dodatnih, unaprijed dogovorenih simbola učitaj cijeli broj izračunaj apsolutnu vrijednost učitanog broja ispiši učitanu i izračunatu vrijednost učitaj (n) { izračunaj apsolutnu vrijednost } ako je n < 0 tada rez := - n inače rez := n ispiši (n, rez)
 18. 18. © ZPR-FER-UNIZG Uvod u programiranje 2021./2022. 18 Dijagram toka ▪ Dijagram toka - grafički opis algoritma ili, općenito, funkcioniranja nekog sustava ▪ nedvosmisleno opisuje algoritam ▪ relativno standardiziran ▪ nezgrapan kod izmjena ▪ Najčešće korišteni simboli su: Početak ili kraj Ulaz podataka Akcija Izlaz podataka Odluka Nastavak izvršavanja
 19. 19. © ZPR-FER-UNIZG Uvod u programiranje 2021./2022. 19 ▪ Algoritam opisan dijagramom toka Primjer: dijagram toka Ne Da Početak rez = - n n < 0 rez = n Kraj učitaj n ispiši n, rez
 20. 20. © ZPR-FER-UNIZG Uvod u programiranje 2021./2022. 20 Primjer: programski kôd #include <stdio.h> int main(void) { int n, rez; scanf("%d", &n); // izracunaj apsolutnu vrijednost if (n < 0) { rez = -1 * n; } else { rez = n; } printf("Ulaz: %d Rezultat: %d", n, rez); return 0; } datoteka prog1.c ▪ Algoritam opisan (ili implementiran) u programskom jeziku C ▪ izvorni kôd, napisan pomoću editora teksta (npr. Notepad, vi) pohranjuje se u datoteku s nastavkom .c (prema konvenciji)
 21. 21. © ZPR-FER-UNIZG Uvod u programiranje 2021./2022. 21 Primjer: programski kôd #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main(void) { int n; scanf("%d", &n); // izracunaj i ispisi printf("Ulaz: %d Rezultat: %d", n, abs(n)); return 0; } datoteka prog1.c ▪ Za svaki algoritam u pravilu je moguće (čak i korištenjem istog programskog jezika) napisati različite programe. Najčešće ne postoji samo jedno ispravno rješenje ili prema svim kriterijima najbolje rješenje.
 22. 22. © ZPR-FER-UNIZG Uvod u programiranje 2021./2022. 22 ▪ Algoritam opisan u programskom jeziku Python ▪ izvorni kôd u datoteci s nastavkom .py (prema konvenciji) Primjer: programski kôd n = int(input()); # izracunaj apsolutnu vrijednost if (n < 0): rez = -1 * n else: rez = n print("Ulaz:", n, "Rezultat:", rez) datoteka prog1.py
 23. 23. © ZPR-FER-UNIZG Uvod u programiranje 2021./2022. 23 Primjer: programski kôd import java.util.Scanner; public class Prog1 { public static void main(String argv[]) { int n, rez; Scanner scanner = new Scanner(System.in); n = scanner.nextInt(); // izracunaj apsolutnu vrijednost if (n < 0) rez = -1 * n; else rez = n; System.out.println("Ulaz: " + n + " Rezultat: " + rez); scanner.close(); } } datoteka Prog1.java ▪ Algoritam opisan u programskom jeziku Java ▪ izvorni kôd u datoteci s nastavkom .java
 24. 24. © ZPR-FER-UNIZG Uvod u programiranje 2021./2022. 24 Prevođenje ili interpretiranje programa ▪ Procesor može izvršavati isključivo strojni (binarni) kôd. Naredbe (instrukcije) napisane u višem programskom jeziku stoga se moraju: ▪ unaprijed prevesti u strojni kôd, odnosno samostalni izvršni program kojem je za izvršavanje na računalu dovoljan operacijski sustav ili ▪ interpretirati naredbu po naredbu u trenutku izvršavanja programa, za što je pored operacijskog sustava potreban poseban program - interpreter ili ▪ unaprijed prevesti u posebni oblik programskog kôda (bytecode) koji se može vrlo efikasno interpretirati ili prevesti u strojni kôd neposredno u trenutku izvršavanja programa. Pored operacijskog sustava potreban je poseban program za interpretiranje i/ili prevođenje
 25. 25. © ZPR-FER-UNIZG Uvod u programiranje 2021./2022. 25 Prevođenje C programa ▪ Prevođenje C programa obavlja se u nekoliko faza: ▪ Pretprocesor (preprocessor): dopunjava i prepravlja izvorni programski kôd. Npr. direktivu #include <stdio.h> zamjenjuje programskim kôdom iz datoteke stdio.h, eliminira komentare, itd. ▪ C prevodilac (compiler): programski kôd dobiven iz prethodnog koraka prevodi u simbolički strojni kôd (assembly code) ▪ Asembler (assembler): simbolički strojni kôd prevodi u objektni kôd (object code) ▪ objektni kôd je strojni kôd koji još nije spreman za izvršavanje jer, između ostalog, nije povezan sa strojnim kôdom unaprijed pripremljenih programskih biblioteka ▪ Povezivač (linker): objektni kôd povezuje sa strojnim kôdom iz programskih biblioteka (npr. strojnim kôdom za ispis na zaslon) i eventualno objektnim kôdom drugih već prevedenih modula čime nastaje izvršni programski kôd
 26. 26. © ZPR-FER-UNIZG Uvod u programiranje 2021./2022. 26 Primjer: pretprocesor datoteka prog1.c datoteka prog1.i cpp prog1.c prog1.i ili gcc -E prog1.c > prog1.i poziv programa za pretprocesiranje # 1 "prog1.c" # 1 "<built-in>" ... # 62 "c:mingwincludesys/types.h" 3 typedef long __off32_t; typedef __off32_t _off_t;... # 3 "prog1.c" ... int main(void) { int n, rez; scanf("%d", &n); if (n < 0) { rez = -1 * n; } else { ... #include <stdio.h> int main(void) { int n, rez; scanf("%d", &n); // izracunaj apsolutnu vrijednost if (n < 0) { rez = -1 * n; } else { rez = n; } printf("Ulaz: %d Rezultat: %d", n, rez); return 0; } izvorni kôd notepad prog1.c pisanje izvornog kôda, npr. programom Notepad pretprocesirani izvorni kôd
 27. 27. © ZPR-FER-UNIZG Uvod u programiranje 2021./2022. 27 Primjer: prevodilac datoteka prog1.i datoteka prog1.s gcc -S prog1.i poziv programa za prevođenje ... _main: LFB10: .cfi_startproc pushl %ebp .cfi_def_cfa_offset 8 .cfi_offset 5, -8 movl %esp, %ebp .cfi_def_cfa_register 5 andl $-16, %esp subl $32, %esp call ___main leal 24(%esp), %eax ... # 1 "prog1.c" # 1 "<built-in>" ... # 62 "c:mingwincludesys/types.h" 3 typedef long __off32_t; typedef __off32_t _off_t;... # 3 "prog1.c" ... int main(void) { int n, rez; scanf("%d", &n); if (n < 0) { rez = -1 * n; } else { ... simbolički strojni kôd pretprocesirani izvorni kôd
 28. 28. © ZPR-FER-UNIZG Uvod u programiranje 2021./2022. 28 Primjer: asembler datoteka prog1.s datoteka prog1.o gcc -c prog1.s poziv asemblera ... 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01110000 01110010 01101111 01100111 00110001 00101110 01100011 00000000 01101101 01100001 01101001 01101110 00000000 01011111 01011111 01101001 01110011 01101111 01100011 00111001 00111001 01011111 01110011 01100011 01100001 01101110 01100110 00000000 01110000 ... ... _main: LFB10: .cfi_startproc pushl %ebp .cfi_def_cfa_offset 8 .cfi_offset 5, -8 movl %esp, %ebp .cfi_def_cfa_register 5 andl $-16, %esp subl $32, %esp call ___main leal 24(%esp), %eax movl %eax, 4(%esp) movl $LC0, (%esp) ... objektni kôd: strojni kôd i reference na strojni kôd iz programskih biblioteka i ostalih modula simbolički strojni kôd
 29. 29. © ZPR-FER-UNIZG Uvod u programiranje 2021./2022. 29 ... 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01110000 01110010 01101111 01100111 00110001 00101110 01100011 00000000 01101101 01100001 01101001 01101110 00000000 01011111 01011111 01101001 01110011 01101111 01100011 00111001 00111001 01011111 01110011 01100011 01100001 01101110 01100110 00000000 01110000 ... ... 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01110000 01110010 01101111 01100111 00110001 00101110 01100011 00000000 01101101 01100001 01101001 01101110 00000000 01011111 01011111 01101001 01110011 01101111 01100011 00111001 00111001 01011111 01110011 01100011 01100001 01101110 01100110 00000000 01110000 ... Primjer: povezivač datoteka prog1.o datoteka prog.exe gcc prog1.o prog2.o ... -o prog.exe poziv povezivača ... 00000000 01011111 01011111 01100100 01100001 01110100 01100001 01011111 01110011 01110100 01100001 01110010 01110100 00000000 01011111 01011111 01100100 01110011 01101111 01011111 01101000 01100001 01101110 01100100 01101100 01100101 00000000 01011111 01011111 01000100 01010100 01001111 01010010 01011111 01000101 01001110 01000100 01011111 01011111 00000000 01011111 01011111 01101100 01101001 01100010 01100011 01011111 01100011 01110011 01110101 01011111 01101001 01101110 01101001 01110100 00000000 01011111 01011111 01100010 01110011 01110011 01011111 01110011 01110100 01100001 01110010 01110100 00000000 01011111 01011111 01101001 01110011 01101111 01100011 00111001 00111001 01011111 01110011 ... ... 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01110000 01110010 01101111 01100111 00110001 00101110 01100011 00000000 01101101 01100001 01101001 01101110 00000000 01011111 01011111 01101001 01110011 01101111 01100011 00111001 00111001 01011111 01110011 01100011 01100001 01101110 01100110 00000000 01110000 ... izvršni kôd datoteka prog2.o datoteka prog3.o objektni kôd programske biblioteke
 30. 30. © ZPR-FER-UNIZG Uvod u programiranje 2021./2022. 30 Primjer: prevođenje (i ostalo) jednom naredbom datoteka prog1.c datoteka prog1.exe notepad prog1.c pisanje izvornog kôda, npr. programom Notepad pretprocesiranje, prevođenje, povezivanje prog1.s prog1.o prog1.i ▪ datoteke prog1.i, prog1.s, prog1.o se automatski brišu ▪ žele li se te datoteke zadržati, kôd poziva gcc dodati opciju -save-temps ▪ vrlo detaljan opis svih koraka prevođenja dobit će se dodavanjem opcije --verbose gcc -o prog1.exe prog1.c
 31. 31. © ZPR-FER-UNIZG Uvod u programiranje 2021./2022. 31 Primjer: C, prevođenje i izvršavanje prog1.c Operacijski sustav Windows x64 C prevodilac za Windows x64 izvorni kôd prog1.exe izvršni kôd za Windows x64 Operacijski sustav Linux x64 C prevodilac za Linux x64 izvršavanje prog1 izvršni kôd za Linux x64 izvršavanje
 32. 32. © ZPR-FER-UNIZG Uvod u programiranje 2021./2022. 32 Primjer: Java, prevođenje i izvršavanje Prog1.java Operacijski sustav Windows x64 Java prevodilac za Windows x64 izvorni kôd Prog1.class byte code (portable code, p-code) Operacijski sustav Linux x64 izvršavanje izvršavanje JVM za Windows x64 JVM za Linux x64 Prevođenje se moglo obaviti i na Linux operacijskom sustavu, pomoću Java prevodioca za Linux. Dobio bi se isti byte code. JVM: Java Virtual Machine
 33. 33. © ZPR-FER-UNIZG Uvod u programiranje 2021./2022. 33 Primjer: Python, izvršavanje Operacijski sustav Windows x64 prog1.py Operacijski sustav Linux x64 izvršavanje izvršavanje Python za Windows x64 Python za Linux x64 izvorni kôd

×