O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

נטל המס בישראל

1.312 visualizações

Publicada em

מצגת מאתר מכון ון ליר בנושא נטל המס בישראל

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

נטל המס בישראל

 1. 1. האם המס בישראל אכן גבוה מידי ? ואן - ליר נובמבר 2006
 2. 2. הקדמה <ul><li>נתבקשתי לענות על השאלה : האם המס בישראל גבוה מידי ? </li></ul><ul><li>התשובה האמיתית : השאלה לא מוצלחת . </li></ul><ul><li>מערכת מיסוי אינה דבר שעומד בפני עצמו . היא חלק ממערכת שלמה של מדיניות ציבורית הכוללת : </li></ul><ul><li>הוצאות ציבוריות המביאות בחשבון את הצרכים האובייקטיבים ואת מערכת ההעדפות של הציבור . </li></ul><ul><li>מערכת מס המממנת את ההוצאות הציבוריות אך גם המבנה שלה מבטא מערכת העדפות . </li></ul><ul><li>אמצעי מדיניות מינהלים חוץ תקציביים שיכולים להיות תחליף למדיניות דרך התקציב :. ( לדוגמא : היתר להביא עובדות סיעוד זרות זולות מחליף תשלומי העברה ) </li></ul>
 3. 3. התפתחות נטל המס בישראל <ul><li>נטל המס בישראל היה נמוך עד אמצע שנות ה -60 במתואם עם משקל נמוך של ההוצאות הציבוריות . באותה תקופה היה אפילו עודף בתקציב . </li></ul>
 4. 4. ההסברים להוצאות ציבוריות נמוכות <ul><li>הוצאות ביטחון מאוד נמוכות -5-6% מהתוצר . שקף נטל ביטחון , שקף הוצאות ריאליות </li></ul><ul><li>מדיניות ציבורית באמצעים מנהליים חוץ תקציביים : </li></ul><ul><li>תמיכה בפירמות : הגנה מפני יבוא , הזמנות ציבוריות , זיכיונות , משאבים לאומיים : מים , קרקע . </li></ul><ul><li>הוצאות רווחה מאוד דלות ותשלומי העברה קטנים וסלקטיביים . מדיניות הרווחה ניתנת בתוך הייצור - הבטחת תעסוקה מלאה . חינוך חובה רק ביסודי . </li></ul><ul><li>ההסתדרות כ &quot; סוכן ממשלתי &quot; שפותר בעיות חברתיות תוך סבסוד צולב בין פעילויות . </li></ul>
 5. 7. שעורי המיסים עד ועדת בן שחר ב -1975. <ul><li>שעורי מסים מאוד גבוהים ופרוגרסיביים . </li></ul><ul><li>שיטת הפטורים וההעלמות הופכת את המיסוי ללא אפקטיבי . </li></ul>
 6. 8. התפתחות נטל המס בישראל <ul><li>נטל המס בישראל יורד בהדרגה ואילו נטל המס בממוצע ה - OECD עלה עד לפני כמה שנים . התפתחות נטל המס בישראל ובמדינות OECD </li></ul><ul><li>67-85- קפיצת תקציב הביטחון , תקציב הרווחה , תקציב הסיוע התקציבי לייצור , תשלומי הריבית </li></ul><ul><li>כיום - הפער נסגר כמעט לחלוטין . </li></ul>
 7. 9. התפתחות נטל המס בישראל ובמדינות OECD המקור : דוח בנק ישראל 2005 – הנספח הסטטיסטי , עיבוד נתוני .OECD 2004
 8. 10. התפתחות נטל המס בישראל <ul><li>נטל מס – ( ע &quot; פ מנהל הכנסות המדינה -2005) שקופית 5 </li></ul><ul><li>36.7% לעומת 36.3% ב - oecd ו 38.8% באירופה </li></ul><ul><ul><li>מקום 15 ביחס ל - OECD </li></ul></ul><ul><ul><li>פחות מצפון אירופה ורוב מדינות מערב אירופה . </li></ul></ul><ul><ul><li>הרבה יותר גבוה מארה &quot; ב ויפן . </li></ul></ul>
 9. 12. מסקנות עיקריות נוספות <ul><li>נטל מס ישיר - מקום 24 ביחס ל - OECD - שקופית 6 </li></ul><ul><li>18.7% לעומת 22.6% ב - oecd ו 24.3% באירופה . </li></ul><ul><ul><li>קצת יותר מארה &quot; ב אך משמעותית פחות מכל מדינות אירופה . </li></ul></ul><ul><ul><li>ההסברים : </li></ul></ul><ul><ul><li>סף מס ישיר גבוה . </li></ul></ul><ul><ul><li>מיסוי נמוך על ההון – קרנות השתלמות , פנסיה , שכר דירה </li></ul></ul><ul><ul><li>היעדר מיסי עיזבון . </li></ul></ul>
 10. 14. נטל מס עקיף <ul><li>מקום 1 ביחס ל - OECD שקופית 7 </li></ul><ul><li>17.6% לעומת ממוצע של 13.7% ב - oecd ו -14.3% באירופה . </li></ul><ul><li>ההסברים : </li></ul><ul><li>מע &quot; מ בשעור בינוני כמעט נעדר פטורים . </li></ul><ul><li>מיסי קניה גבוהים . </li></ul>
 11. 16. נקודות לציון <ul><li>התייחסות למערכת הפנסיה : ברוב מדינות העולם קיימת מערכת פנסיה ממלכתית חובה כך שהפרשות שהציבור מפריש לפנסיה מוגדרות כמס . המשמעות היא שהרובד הראשון מהווה חלק עיקרי בפנסיה . בישראל הרובד הראשון של קצבת הזקנה הוא מצומצם מאוד ויתר ההפרשות לפנסיה הן רצוניות ולכן אינן מוגדרות כחובה . המסקנה של מנהל הכנסות המדינה היא שאם יוחל חוק פנסיה חובה כמו שמתוכנן יגדל נטל המס בכ -5%. </li></ul>
 12. 18. נטל מס ישיר
 13. 19. נטל מס עקיף
 14. 20. התפתחות נטל המס נטל המס בישראל מצטמצם והפערים בינה לבין העולם מצטמצמים
 15. 21. עומס המס - <ul><li>מקובל להניח שעומס מס אמיתי הוא פונקציה של נטל המס ביחס לתוצר לנפש כלומר למדינות עם תוצר לנפש גבוה &quot; קל &quot; יותר להחזיק נטל מס גבוה מאשר למדינות עם תוצר לנפש נמוך . על פי המדד הזה עומס המס בישראל גבוה בסך הכל . לדוגמא 5 מדינות עם תוצר לנפש דומה לישראל : כולן עם נטל מס נמוך במעט : </li></ul>
 16. 22. התפלגות נטל המס בין הסוגים השונים שקף <ul><li>מסקנות עיקריות </li></ul><ul><li>מבחינת מרכיב מס ההכנסה בתוך מערכת המסים ישראל נמצאת בדיוק באמצע . </li></ul><ul><li>המרכיב של ההפרשות לביטוח לאומי בתוך סך המיסים בישראל הוא כמעט הכי נמוך בעול . הבעיה הפרשות מעביד נמוכות . </li></ul><ul><li>מבחינת מרכיב המסים העקיפים ומס רכוש ישראל נמצאת במקום גבוה מאוד . </li></ul>
 17. 24. <ul><li>נטל מס הכנסה </li></ul><ul><li>נטל מס הכנסה בישראל : </li></ul><ul><li>בשנת 2003 היה 12.6% מהתוצר. </li></ul><ul><li>בשנת 2004 ירד ל-12.4% (מקור : בנק ישראל). </li></ul><ul><li>בשנת 2005 עלה ל-13.0% (מקור בנק ישראל) </li></ul><ul><li>השוואה למדינות אחרות </li></ul><ul><li>נטל מס הכנסה נמצאת ישראל במקום ה-15 כלומר בערך באמצע. </li></ul><ul><li>בארה&quot;ב נטל מס הכנסה הוא 11.8%. </li></ul><ul><li>המדינות שבהן נטל מס הכנסה הוא נמוך מ-10% הן מדינות אסיה –יפן וקוריאה ומדינות מזרח אירופה פולין , סלובקיה וצ'כיה. וגם טורקיה ,פורטוגל ויוון. </li></ul><ul><li>המדינות שבהן נטל המס הוא מעל 15%-כולן באירופה הן : שבדיה, לוקסמבורג, נורווגיה, איסלנד, פינלנד ובעיקר דנמרק. </li></ul>
 18. 25. התחלקות נטל המס בין יחידים וחברות <ul><li>נטל המס על יחידים בשנת 2003 הוא 9.8%. ישראל במקום ה -11. </li></ul><ul><li>נטל מס על חברות בשנת 2003 הוא 2.8% וישראל במקום ה -20. </li></ul><ul><li>המשמעות : כובד גדול יותר של מס הכנסה על יחידים - שכירים ועצמאיים וקטן יותר על חברות זאת בהנחה שמשקל משלמי המיסים בשתי הקבוצות אינו שונה ממדינה למדינה . </li></ul><ul><li>שעור מס חברות בישראל : 34% מקום 7 בעולם ( ב -3 מדינות פחות מ -20%- אירלנד 12.5%) ביפן 42*%. </li></ul><ul><li>מס החברות ברוב מדינות העולם במגמה של ירידה . </li></ul>
 19. 27. בטוח לאומי <ul><li>הקדמה </li></ul><ul><li>הנושא של גביית הביטוח הלאומי מחייב תשומת לב מיוחדת בעיקר בגלל צד החלוקה שלו שבעיקרון אמור להיות נדבך חשוב בחלוקה מחדש של הכנסות . ולכן לצד השוואה של צד ההכנסות בלבד הוא חסר ומתחייב גם דיון על אופן החלוקה . </li></ul><ul><li>ההבדל החשוב בין ישראל לרוב מדינות ה - OECD הוא שהפנסיה שממומנת דרך הביטוח הלאומי במימון שוטף ( PAYG ) בישראל היא חלקית ביותר ( קצבת הזקנה ) ועיקר הפנסיה היא צוברת . לעומת זאת במדינות אחרות חלק הרבה יותר גדול מהפנסיה פועל במימון שוטף דרך הביטוח הלאומי . עדיין יש לבדוק בצד של החלוקה איך מתבצעת חלוקת ההכנסות במימון הרובד הראשון . </li></ul>
 20. 28. <ul><li>נטל הגביה של הבטוח הלאומי (כולל מס הבריאות בשנת 2003 היה 6.4% מהתוצר. </li></ul><ul><li>בשנים 2004 , 2005 6.3% (ע&quot;פ דו&quot;ח בנק ישראל). </li></ul><ul><li>ע&quot;פ נתוני 2003 גביית הבטוח הלאומי בישראל היא נמוכה משמעותית מהממוצע שהוא 10%. </li></ul><ul><li>מבחינת נטל החלוקה בין שכירים עצמאיים ומעבידים בולט חלקם המאוד קטן של המעסיקים ושל העצמאיים וחלקם הגדול יחסית של השכירים- גביית המעבידים היא כמעט הכי נמוכה בעולם 2.8% (מקום 25) </li></ul>
 21. 32. <ul><li>הסכנה </li></ul><ul><li>אי הקטנת נטל החוב בתקופת גאות. </li></ul><ul><li>ירידה בהכנסות ממיסים בתקופת מיתון. תגרום להכרח להוריד הוצאות דווקא בתקופת מיתון. </li></ul>
 22. 33. מע&quot;מ דיפרנציאלי <ul><li>מדוע </li></ul>

×