O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
‫הדבש‬ ‫על‬,‫והעוקץ‬ ‫הגז‬...‫ארד‬ ‫בועז‬‫בישראל‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫מרכז‬
‫לגז‬ ‫דבש‬ ‫בין‬ ‫מה‬?
•‫ריכוזיות‬ ‫של‬ ‫עמוק‬ ‫בחולי‬ ‫לוקה‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬‫על‬ ‫המקשה‬ ‫ותפיסה‬‫פעילות‬ ‫כל‬‫הכלכלית‬‫להתניות‬ ‫בהתאם‬‫השלטון‬...
•‫במדינת‬‫ישראל‬‫מיוצרים‬2000‫היא‬ ‫הצריכה‬ ‫בעוד‬ ‫בשנה‬ ‫דבש‬ ‫טון‬3500‫טון‬.•500‫וכ‬ ‫דבוראים‬-25‫מורשים‬ ‫משווקים‬.•63...
"‫הדבש‬ ‫שיווק‬‫הדבש‬ ‫ויבוא‬‫מועטים‬ ‫משווקים‬ ‫בידי‬ ‫הם‬,‫דבר‬‫בענף‬ ‫תחרות‬ ‫שמונע‬,‫של‬ ‫שמחירו‬ ‫לכך‬ ‫וגורם‬‫לצרכן...
‫והחקלאות‬ ‫האוצר‬ ‫לשרי‬ ‫פניות‬
‫בג‬"‫הדבש‬ ‫צ‬–‫דצמבר‬2011
‫מנכ‬ ‫קדמי‬ ‫שרון‬"‫התמ‬ ‫משרד‬ ‫ל‬"‫ת‬
‫חדשה‬ ‫בחקיקה‬ ‫הדבש‬ ‫חוק‬ ‫את‬ ‫לעגן‬ ‫מבקשת‬ ‫הדבש‬ ‫מועצת‬‫חירום‬ ‫לשעת‬ ‫תקנות‬ ‫מכוח‬ ‫שלא‬.‫חיפוש‬ ‫סמכויות‬ ‫פק...
‫צימרמן‬ ‫אריך‬1888-1961‫בשנת‬ ‫כתב‬1930‫המשאבים‬ ‫של‬ ‫ההיסטוריה‬ ‫על‬‫נובעים‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ‫לראשונה‬ ‫וטען‬‫האדמה‬ ‫מן‬ ‫ו...
‫משאבים‬,‫הפונקציונלית‬ ‫התאוריה‬
‫והנפט‬ ‫הגז‬ ‫חיפושי‬ ‫של‬ ‫ההיסטוריה‬
‫משאבי‬ ‫לגלות‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫הצליחה‬ ‫לא‬ ‫המדינה‬ ‫קום‬ ‫מאז‬‫וגז‬ ‫נפט‬‫בחלץ‬ ‫הראשונה‬ ‫התגלית‬1952.‫בשנת‬ ‫נובל...
‫המחיה‬ ‫ויוקר‬ ‫התמלוגים‬ ‫העלאת‬11‫באפריל‬2010,‫שישינסקי‬ ‫ועדת‬ ‫הקמת‬ ‫לפני‬ ‫יומיים‬
‫יחימוביץ‬ ‫לשאילתות‬ ‫תשובות‬
‫תשובה‬ ‫יצחק‬ ‫של‬ ‫ההחזקה‬ ‫שיעורי‬,‫דלק‬ ‫בקבוצת‬ ‫השליטה‬ ‫בעל‬,‫ברישיונות‬‫הם‬ ‫הקידוח‬:15.8%‫ברציו‬-‫ים‬,10.8%‫ו‬ ‫ו...
‫גביזון‬ ‫יורם‬,‫דהמרקר‬,19‫באוקטובר‬2010‫חברת‬‫בין‬ ‫לגז‬ ‫מהמעבר‬ ‫כתוצאה‬ ‫למשק‬ ‫החיסכון‬ ‫את‬ ‫אמדה‬ ‫החשמל‬2004‫ל‬-2...
‫בים‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬‫ב‬ ‫יגמר‬ ‫תטיס‬-2012-2013
‫שבע‬ ‫באר‬‫אשקלון‬ ‫נמל‬(‫קצא‬"‫א‬)‫ירושלים‬‫חיפה‬‫אשדוד‬‫הרצליה‬‫הדלק‬ ‫נמל‬‫טרמינל‬‫חצרים‬‫אשל‬‫נבטים‬‫גז‬ ‫טורבו‬ ‫חוב...
..."‫בתיכון‬‫הספר‬ ‫לבית‬ ‫אנטגוניזם‬ ‫פיתחתי‬.‫הבורגנית‬ ‫החברה‬‫בעיניי‬ ‫חן‬ ‫מצאה‬ ‫לא‬ ‫חיפה‬ ‫של‬,‫שהיו‬ ‫העולים‬ ‫ל...
..."‫בתיכון‬‫הספר‬ ‫לבית‬ ‫אנטגוניזם‬ ‫פיתחתי‬.‫הבורגנית‬ ‫החברה‬‫בעיניי‬ ‫חן‬ ‫מצאה‬ ‫לא‬ ‫חיפה‬ ‫של‬,‫שהיו‬ ‫העולים‬ ‫ל...
“John Galt is Prometheus who changed his mind. After centuriesof being torn by vultures in payment for having brought to m...
‫תודה‬‫ארד‬ ‫בועז‬‫בישראל‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫מרכז‬www.AynRand.org.ilboaz@aynrand.org.il
על הדבש, הגז והעוקץ
על הדבש, הגז והעוקץ
על הדבש, הגז והעוקץ
על הדבש, הגז והעוקץ
על הדבש, הגז והעוקץ
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

על הדבש, הגז והעוקץ

שקפים מתוך הרצאה שהועברה ב-9 במאי במכללה למדינאות בירושלים. ההרצאה עסקה בשוק הדבש ושוק הגז והעוקץ שמשותף לשניהם - הוא העוקץ שחווים כלל אזרחי ישראל שזכויות הקניין שלהם מופרות ברגל גסה.

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

על הדבש, הגז והעוקץ

 1. 1. ‫הדבש‬ ‫על‬,‫והעוקץ‬ ‫הגז‬...‫ארד‬ ‫בועז‬‫בישראל‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫מרכז‬
 2. 2. ‫לגז‬ ‫דבש‬ ‫בין‬ ‫מה‬?
 3. 3. •‫ריכוזיות‬ ‫של‬ ‫עמוק‬ ‫בחולי‬ ‫לוקה‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬‫על‬ ‫המקשה‬ ‫ותפיסה‬‫פעילות‬ ‫כל‬‫הכלכלית‬‫להתניות‬ ‫בהתאם‬‫השלטון‬ ‫של‬.•‫האנרגיה‬ ‫שוק‬ ‫לבין‬ ‫החקלאי‬ ‫השוק‬ ‫לבין‬ ‫המשותף‬ ‫המכנה‬‫הקניין‬ ‫בזכויות‬ ‫הכרה‬ ‫אי‬ ‫הוא‬ ‫והמשאבים‬.•‫הקניין‬ ‫בזכויות‬ ‫הפגיעות‬ ‫בשל‬ ‫ישראל‬ ‫אזרחי‬ ‫משלמים‬ ‫אותו‬ ‫המחיר‬‫תחרות‬ ‫באי‬ ‫מתבטא‬,‫עיכובים‬,‫בפוטנציאל‬ ‫ופגיעה‬ ‫בירוקרטיות‬‫וכלכלתה‬ ‫ישראל‬ ‫אזרחי‬ ‫של‬ ‫השגשוג‬.‫הטענות‬
 4. 4. •‫במדינת‬‫ישראל‬‫מיוצרים‬2000‫היא‬ ‫הצריכה‬ ‫בעוד‬ ‫בשנה‬ ‫דבש‬ ‫טון‬3500‫טון‬.•500‫וכ‬ ‫דבוראים‬-25‫מורשים‬ ‫משווקים‬.•63%‫מרדכי‬ ‫יד‬ ‫במותג‬ ‫המחזיקה‬ ‫שטראוס‬ ‫דרך‬ ‫מהמכירות‬.•25%‫חפר‬ ‫עמק‬ ‫ידי‬ ‫על‬.‫ב‬2011‫ל‬ ‫להגיע‬ ‫דבש‬ ‫ממכירות‬ ‫הכנסות‬-130‫מל‬"‫ש‬.‫בשוק‬ ‫לפעול‬ ‫ניתן‬ ‫ולא‬ ‫מערביות‬ ‫במדינות‬ ‫מאשר‬ ‫גבוה‬ ‫בישראל‬ ‫הדבש‬ ‫מחיר‬‫בחופשיות‬ ‫זה‬.‫משנת‬ ‫צו‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫הוקמה‬ ‫הדבש‬ ‫מועצת‬1977‫כי‬ ‫הקובע‬"‫אדם‬ ‫יעסוק‬ ‫לא‬‫המועצה‬ ‫מאת‬ ‫ייצור‬ ‫רישיון‬ ‫קיבל‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ‫דבש‬ ‫בהפקת‬ ‫או‬ ‫דבורים‬ ‫בגידול‬."‫מ‬ ‫פיקוח‬ ‫חוקי‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫הצו‬-1957‫נרחבות‬ ‫סמכויות‬ ‫לממשלה‬ ‫המקנים‬‫המשק‬ ‫על‬ ‫בפיקוח‬,‫ומחירים‬ ‫ייצור‬ ‫מכסות‬.‫שהוא‬ ‫בכך‬ ‫מוגבל‬ ‫שהחוק‬ ‫אלא‬"‫לא‬‫חירום‬ ‫של‬ ‫מצב‬ ‫במדינה‬ ‫שקיים‬ ‫בתקופה‬ ‫אלא‬ ‫יחול‬."‫הטענות‬
 5. 5. "‫הדבש‬ ‫שיווק‬‫הדבש‬ ‫ויבוא‬‫מועטים‬ ‫משווקים‬ ‫בידי‬ ‫הם‬,‫דבר‬‫בענף‬ ‫תחרות‬ ‫שמונע‬,‫של‬ ‫שמחירו‬ ‫לכך‬ ‫וגורם‬‫לצרכן‬ ‫הדבש‬‫אחרות‬ ‫בארצות‬ ‫מחירו‬ ‫לעומת‬ ‫בהרבה‬ ‫גבוה‬.‫על‬ ‫ההגנה‬‫נעשית‬ ‫המגדלים‬‫מועצת‬ ‫באמצעות‬‫והמגבלות‬ ‫הדבש‬‫הצו‬ ‫מכוח‬ ‫היבוא‬ ‫על‬ ‫המוטלות‬.‫מושפעות‬ ‫היבוא‬ ‫מכסות‬‫מועצת‬ ‫מהחלטות‬‫הדבש‬.‫אף‬ ‫ארוז‬ ‫דבש‬ ‫יבוא‬ ‫על‬ ‫ההגבלה‬‫מחו‬ ‫תחרות‬ ‫בפני‬ ‫מכשול‬ ‫היא‬"‫ל‬".‫המדינה‬ ‫מבקר‬1998
 6. 6. ‫והחקלאות‬ ‫האוצר‬ ‫לשרי‬ ‫פניות‬
 7. 7. ‫בג‬"‫הדבש‬ ‫צ‬–‫דצמבר‬2011
 8. 8. ‫מנכ‬ ‫קדמי‬ ‫שרון‬"‫התמ‬ ‫משרד‬ ‫ל‬"‫ת‬
 9. 9. ‫חדשה‬ ‫בחקיקה‬ ‫הדבש‬ ‫חוק‬ ‫את‬ ‫לעגן‬ ‫מבקשת‬ ‫הדבש‬ ‫מועצת‬‫חירום‬ ‫לשעת‬ ‫תקנות‬ ‫מכוח‬ ‫שלא‬.‫חיפוש‬ ‫סמכויות‬ ‫פקחיה‬ ‫יקבלו‬ ‫המבוקשת‬ ‫החקיקה‬ ‫במסגרת‬‫ומחסנים‬ ‫רכב‬ ‫בכלי‬,‫חקירה‬,‫מסמכים‬ ‫החרמת‬,‫מחשבים‬‫ותדפיסים‬.‫בהתאם‬ ‫שלא‬ ‫כוורת‬ ‫שיציב‬ ‫מי‬ ‫לכל‬ ‫וקנסות‬ ‫מאסר‬ ‫שנה‬ ‫חצי‬‫המועצה‬ ‫להוראות‬.‫והעלויות‬ ‫הטיפול‬ ‫בדמי‬ ‫החקלאים‬ ‫וחיוב‬ ‫כוורות‬ ‫החרמת‬‫לקנסות‬ ‫בנוסף‬.‫הענינים‬ ‫מצב‬2013
 10. 10. ‫צימרמן‬ ‫אריך‬1888-1961‫בשנת‬ ‫כתב‬1930‫המשאבים‬ ‫של‬ ‫ההיסטוריה‬ ‫על‬‫נובעים‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ‫לראשונה‬ ‫וטען‬‫האדמה‬ ‫מן‬ ‫ולא‬ ‫האנושית‬ ‫מהמחשבה‬.‫אינה‬ ‫למשאב‬ ‫הטבע‬ ‫חומרי‬ ‫הפיכת‬‫מאילה‬ ‫מובנת‬.‫של‬ ‫פעולה‬ ‫מחייב‬ ‫משאב‬ ‫המונח‬‫חקירה‬,‫הבנה‬,‫על‬ ‫מכוון‬ ‫ומאמץ‬ ‫זיהוי‬‫לשימושי‬ ‫להפכו‬ ‫מנת‬.‫משאבים‬,‫הפונקציונלית‬ ‫התאוריה‬
 11. 11. ‫משאבים‬,‫הפונקציונלית‬ ‫התאוריה‬
 12. 12. ‫והנפט‬ ‫הגז‬ ‫חיפושי‬ ‫של‬ ‫ההיסטוריה‬
 13. 13. ‫משאבי‬ ‫לגלות‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫הצליחה‬ ‫לא‬ ‫המדינה‬ ‫קום‬ ‫מאז‬‫וגז‬ ‫נפט‬‫בחלץ‬ ‫הראשונה‬ ‫התגלית‬1952.‫בשנת‬ ‫נובל‬ ‫עם‬ ‫בשותפות‬ ‫ים‬ ‫בקידוח‬ ‫הבאה‬ ‫התגלית‬1999.‫בשנת‬2010‫רטרואקטיבית‬ ‫ששינתה‬ ‫שישינסקי‬ ‫ועדת‬ ‫הוקמה‬‫והנפט‬ ‫הגז‬ ‫למיזמי‬ ‫התמלוגים‬ ‫תשלומי‬ ‫את‬.‫והנפט‬ ‫הגז‬ ‫וחיפושי‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬
 14. 14. ‫המחיה‬ ‫ויוקר‬ ‫התמלוגים‬ ‫העלאת‬11‫באפריל‬2010,‫שישינסקי‬ ‫ועדת‬ ‫הקמת‬ ‫לפני‬ ‫יומיים‬
 15. 15. ‫יחימוביץ‬ ‫לשאילתות‬ ‫תשובות‬
 16. 16. ‫תשובה‬ ‫יצחק‬ ‫של‬ ‫ההחזקה‬ ‫שיעורי‬,‫דלק‬ ‫בקבוצת‬ ‫השליטה‬ ‫בעל‬,‫ברישיונות‬‫הם‬ ‫הקידוח‬:15.8%‫ברציו‬-‫ים‬,10.8%‫ו‬ ‫ובדלית‬ ‫בתמר‬-19.6%‫ים‬ ‫בקידוח‬-‫תטיס‬.
 17. 17. ‫גביזון‬ ‫יורם‬,‫דהמרקר‬,19‫באוקטובר‬2010‫חברת‬‫בין‬ ‫לגז‬ ‫מהמעבר‬ ‫כתוצאה‬ ‫למשק‬ ‫החיסכון‬ ‫את‬ ‫אמדה‬ ‫החשמל‬2004‫ל‬-2009‫ב‬-23.5‫שקל‬ ‫מיליארד‬.1.1‫כ‬ ‫זרמו‬ ‫זה‬ ‫מסכום‬ ‫שקל‬ ‫מיליארד‬"‫תמריץ‬"‫החשמל‬ ‫לחברת‬
 18. 18. ‫בים‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬‫ב‬ ‫יגמר‬ ‫תטיס‬-2012-2013
 19. 19. ‫שבע‬ ‫באר‬‫אשקלון‬ ‫נמל‬(‫קצא‬"‫א‬)‫ירושלים‬‫חיפה‬‫אשדוד‬‫הרצליה‬‫הדלק‬ ‫נמל‬‫טרמינל‬‫חצרים‬‫אשל‬‫נבטים‬‫גז‬ ‫טורבו‬ ‫חובב‬ ‫רמת‬‫רמון‬‫עובדה‬‫בילו‬‫נתב‬"‫ג‬‫אשקלון‬‫אפרת‬‫אילת‬‫פי‬"‫הרצליה‬ ‫ג‬‫בז‬"‫חיפה‬ ‫נ‬ ‫אלרואי‬‫דוד‬ ‫רמת‬‫חגית‬‫התבור‬ ‫אלון‬‫נוף‬ ‫תל‬‫קיסריה‬ ‫טורבו‬‫רעננה‬ ‫טורבו‬‫גזר‬ ‫טורבו‬‫דוד‬ ‫מאור‬ ‫טורבו‬‫צפית‬ ‫טורבו‬‫טוב‬ ‫הר‬ ‫טורבו‬‫רוטנברג‬ ‫טורבו‬‫קמ‬ ‫מתקני‬"‫ד‬‫תש‬ ‫מתקני‬"‫נ‬‫גלילות‬ ‫פי‬‫לנפט‬ ‫זיקוק‬ ‫בתי‬‫איתן‬ ‫טורבו‬‫בוצע‬‫בוצע‬‫בוצע‬‫בוצע‬‫בתכנון‬‫בביצוע‬‫מעוכב‬‫סטאטוטורית‬‫בוצע‬*
 20. 20. ..."‫בתיכון‬‫הספר‬ ‫לבית‬ ‫אנטגוניזם‬ ‫פיתחתי‬.‫הבורגנית‬ ‫החברה‬‫בעיניי‬ ‫חן‬ ‫מצאה‬ ‫לא‬ ‫חיפה‬ ‫של‬,‫שהיו‬ ‫העולים‬ ‫למחנות‬ ‫והצטרפתי‬‫סוציאליזם‬ ‫עם‬ ‫מזוהים‬.‫ואנגלס‬ ‫מרקס‬ ‫שם‬ ‫למדנו‬,‫בעיקר‬ ‫אבל‬‫חבר‬ ‫שם‬ ‫היו‬‫יפות‬ ‫ובנות‬ ‫נחמדים‬ ‫ה‬,‫אשתי‬ ‫רות‬ ‫את‬ ‫פגשתי‬ ‫ושם‬.‫נועז‬ ‫משפט‬ ‫פתק‬ ‫על‬ ‫לי‬ ‫כתבה‬ ‫כשהיא‬ ‫חברים‬ ‫נעשינו‬:‫רוצה‬ ‫אני‬‫אותך‬ ‫לראות‬."‫שביום‬ ‫עד‬ ‫סוציאליסטיים‬ ‫רעיונות‬ ‫על‬ ‫להוט‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫הייתי‬‫טונג‬ ‫צה‬ ‫מאו‬ ‫כתבי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫בטיפשותי‬ ‫לה‬ ‫קניתי‬ ‫שלה‬ ‫ההולדת‬.‫התפכחתי‬ ‫מסוים‬ ‫בשלב‬,‫לי‬ ‫ואמר‬ ‫שמח‬ ‫ואבי‬:‫רק‬ ‫טובה‬ ‫רוסיה‬‫מהנאצים‬ ‫במקצת‬.‫העם‬ ‫לחיסול‬ ‫תוכנית‬ ‫היתה‬ ‫לא‬ ‫לסטלין‬‫היהודי‬,‫רחוק‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫אבל‬.‫כלכליסט‬,2.5.2013‫האיש‬ ‫מי‬?
 21. 21. ..."‫בתיכון‬‫הספר‬ ‫לבית‬ ‫אנטגוניזם‬ ‫פיתחתי‬.‫הבורגנית‬ ‫החברה‬‫בעיניי‬ ‫חן‬ ‫מצאה‬ ‫לא‬ ‫חיפה‬ ‫של‬,‫שהיו‬ ‫העולים‬ ‫למחנות‬ ‫והצטרפתי‬‫סוציאליזם‬ ‫עם‬ ‫מזוהים‬.‫ואנגלס‬ ‫מרקס‬ ‫שם‬ ‫למדנו‬,‫בעיקר‬ ‫אבל‬‫חבר‬ ‫שם‬ ‫היו‬‫יפות‬ ‫ובנות‬ ‫נחמדים‬ ‫ה‬,‫אשתי‬ ‫רות‬ ‫את‬ ‫פגשתי‬ ‫ושם‬.‫נועז‬ ‫משפט‬ ‫פתק‬ ‫על‬ ‫לי‬ ‫כתבה‬ ‫כשהיא‬ ‫חברים‬ ‫נעשינו‬:‫רוצה‬ ‫אני‬‫אותך‬ ‫לראות‬."‫שביום‬ ‫עד‬ ‫סוציאליסטיים‬ ‫רעיונות‬ ‫על‬ ‫להוט‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫הייתי‬‫טונג‬ ‫צה‬ ‫מאו‬ ‫כתבי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫בטיפשותי‬ ‫לה‬ ‫קניתי‬ ‫שלה‬ ‫ההולדת‬.‫התפכחתי‬ ‫מסוים‬ ‫בשלב‬,‫לי‬ ‫ואמר‬ ‫שמח‬ ‫ואבי‬:‫רק‬ ‫טובה‬ ‫רוסיה‬‫מהנאצים‬ ‫במקצת‬.‫העם‬ ‫לחיסול‬ ‫תוכנית‬ ‫היתה‬ ‫לא‬ ‫לסטלין‬‫היהודי‬,‫רחוק‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫אבל‬.‫האיש‬ ‫מי‬?
 22. 22. “John Galt is Prometheus who changed his mind. After centuriesof being torn by vultures in payment for having brought to menthe fire of the gods, he broke his chains—and he withdrew hisfire—until the day when men withdraw their vultures.”AYN RAND
 23. 23. ‫תודה‬‫ארד‬ ‫בועז‬‫בישראל‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫מרכז‬www.AynRand.org.ilboaz@aynrand.org.il

×