O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

מצגת מפגש 9 אושר OPAR

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

מצגת מפגש 9 אושר OPAR

 1. 1. ‫אובייקטיזם‬:‫של‬ ‫הפילוסופיה‬ ‫איין‬‫ראנד‬ ‫פרק‬9–‫אושר‬ HAPPINESS 1
 2. 2. ‫הבאים‬ ‫המפגשים‬ ‫פרק‬9-‫אושר‬HAPPINESS ‫פרק‬10-‫ממשלה‬GOVERNMENT ‫פרק‬11-‫קפיטליזם‬CAPITALISM ‫פרק‬12–‫אמנות‬ART 2
 3. 3. Philosophy Branches - recap Ethics Epistemology EstheticsPolitics Metaphysics 3 Chapter 1 Chapters 2-5 Chapters 6-9 Chapters 10-11 Chapter 12
 4. 4. ‫אושר‬-HAPPINESS • VIRTUE AS PRACTICAL • HAPPINESS AS THE NORMAL CONDITION OF MAN • SEX AS METAPHYSICAL 4
 5. 5. 5
 6. 6. ‫אושר‬-HAPPINESS •‫קיומי‬ ‫מונח‬ ‫הוא‬ ‫האושר‬,‫בחיים‬ ‫המוסרית‬ ‫התמורה‬ ‫את‬ ‫המתאר‬. ‫המוסרי‬ ‫הקוד‬ ‫של‬ ‫התוצאה‬.‫בחיים‬ ‫הטוב‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫החוויה‬ ‫הינו‬ ‫האושר‬. ‫זאת‬ ‫תחושה‬ ‫השגת‬,‫ראנד‬ ‫כותבת‬,‫הינה‬"‫היחידה‬ ‫המוסרית‬ ‫המטרה‬" ‫חייו‬ ‫של‬. 6
 7. 7. ‫כמעשיות‬ ‫מעלות‬ •‫המונח‬"‫מעשי‬"‫תחום‬ ‫בכל‬ ‫ואמצעים‬ ‫מטרות‬ ‫בין‬ ‫להתאמה‬ ‫מתייחס‬.‫אם‬ ‫מעשי‬ ‫כלי‬ ‫הינן‬ ‫שתצפיות‬ ‫הרי‬ ‫ידע‬ ‫היא‬ ‫המטרה‬–‫לא‬ ‫תפילה‬.‫המונח‬ ‫הרצויה‬ ‫למטרה‬ ‫המובילים‬ ‫לאמצעים‬ ‫מתייחס‬. •‫שלו‬ ‫מעשיות‬ ‫בלתי‬ ‫או‬ ‫מעשיות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫להיבחן‬ ‫ראוי‬ ‫מוסרי‬ ‫מפתח‬,‫רבים‬ ‫מעשיים‬ ‫אינם‬ ‫לנו‬ ‫המוצעים‬ ‫מאלו‬. •‫בלתי‬ ‫אמצעים‬ ‫מציעים‬ ‫שהם‬ ‫משום‬ ‫מעשיים‬ ‫אינם‬ ‫רבים‬ ‫מוסריים‬ ‫קודים‬ ‫המוסרי‬ ‫היעד‬ ‫למימוש‬ ‫אפשריים‬" ...‫העוגה‬ ‫את‬ ‫לאכול‬(‫החיים‬)‫ולהחזיק‬ ‫יחד‬ ‫גם‬ ‫בה‬."‫המהלל‬ ‫האלטרואיסטי‬ ‫האידיאל‬ ‫הוא‬ ‫לכך‬ ‫בולטת‬ ‫דוגמא‬ ‫הערכים‬ ‫לאובדן‬ ‫ומכוון‬. 7
 8. 8. ‫מעלות‬‫כמעשיות‬ •‫ההפוכה‬ ‫האמונה‬ ‫למרות‬,‫מאוד‬ ‫מושפעים‬ ‫במערב‬ ‫אנשים‬ ‫טוב‬ ‫לחיות‬ ‫ורוצים‬ ‫מאריסטו‬,‫הערכה‬ ‫מגלים‬ ‫זאת‬ ‫למרות‬ ‫אך‬ ‫לערכים‬‫אפלטוניים‬.‫בין‬ ‫ניגוד‬ ‫שיש‬ ‫הרעיון‬ ‫נובע‬ ‫גם‬ ‫מכך‬ ‫למעשי‬ ‫מוסרי‬.‫זאת‬ ‫דיכוטומיה‬ ‫דוחה‬ ‫האובייקטיביזם‬. •‫להשגת‬ ‫האמצעי‬ ‫היא‬ ‫המעלה‬ ‫האובייקטיביסטית‬ ‫בגישה‬ ‫הערך‬–‫בהגדרה‬. •‫מובטחת‬ ‫אינה‬ ‫הצלחה‬–‫מתאונות‬ ‫מושפעת‬ ‫היא‬,‫טעיות‬ ‫ידיעה‬,‫אחרים‬ ‫של‬ ‫והשפעות‬.‫המידות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫פעולה‬ ‫אך‬ ‫הסיכונים‬ ‫לצימצום‬ ‫הכלי‬ ‫הינה‬. •‫ואי‬ ‫צדק‬ ‫מושגי‬-‫צדק‬‫לייקום‬ ‫מתייחסים‬ ‫אינם‬,‫לצורות‬ ‫או‬ ‫נמוכות‬ ‫חיים‬–‫בני‬ ‫של‬ ‫ופעולות‬ ‫לבחירות‬ ‫מתייחסים‬ ‫הם‬ ‫אדם‬. 8
 9. 9. ‫כמעשיות‬ ‫מעלות‬ •‫היא‬ ‫כיום‬ ‫הנפוצה‬ ‫המחלה‬"‫עכשביזם‬",‫מהפעולה‬ ‫ההישג‬ ‫את‬ ‫המנתקת‬ ‫במציאות‬–‫רוח‬ ‫ואורח‬ ‫התמדה‬ ‫דורשת‬ ‫וזאת‬. •‫מעשי‬ ‫והלא‬ ‫מוסרי‬ ‫הלא‬ ‫גם‬ ‫כך‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫זה‬ ‫משלימים‬ ‫והמעשי‬ ‫המוסרי‬ ‫כפי‬, ‫והאימפוטנטיות‬ ‫הרוע‬. •‫רעה‬ ‫למידה‬ ‫ביחס‬ ‫וגם‬ ‫למעלה‬ ‫ביחס‬ ‫גם‬,‫לאורך‬ ‫נכונה‬ ‫אותה‬ ‫לשפוט‬ ‫יש‬ ‫זמן‬( .‫למידותיהם‬ ‫הפוכות‬ ‫תוצאות‬ ‫מגלמים‬ ‫לכאורה‬ ‫וקיטיניג‬ ‫רוארק‬ ‫הוארד‬ ‫הסיפור‬ ‫באמצע‬.) •‫לעושר‬ ‫מובילות‬ ‫רעות‬ ‫מידות‬ ‫ולא‬ ‫מעלות‬,‫מדע‬,‫ובכלל‬ ‫אחר‬ ‫טוב‬ ‫ערך‬ ‫וכל‬ ‫ממין‬ ‫ההנאה‬ ‫זאת‬. •‫ואפורים‬ ‫קטנים‬ ‫אנשים‬ ‫אלא‬ ‫מאיימת‬ ‫מפלצת‬ ‫אינו‬ ‫הרוע‬.‫של‬ ‫ציטוט‬ ‫מ‬ ‫טימושנקו‬"‫החיים‬ ‫אנו‬( ."‫אייכמן‬) 9
 10. 10. ‫כמעשיות‬ ‫מעלות‬ •‫מאמץ‬ ‫להשקיע‬ ‫יש‬ ‫ערך‬ ‫ליצירת‬,‫ומחשבה‬ ‫ידע‬...‫צורך‬ ‫אין‬ ‫ערכים‬ ‫להרוס‬ ‫אלו‬ ‫בכל‬.‫להרוס‬ ‫מסוגלים‬ ‫רעים‬ ‫אנשים‬,‫לאכזב‬,‫ולרצוח‬ ‫לגנוב‬ ‫לרמות‬– ‫לבנות‬ ‫מסוגלים‬ ‫לא‬ ‫הם‬. •‫להבטיח‬ ‫יכולה‬ ‫אינה‬ ‫פילוסופיה‬ ‫שום‬ ‫ולכן‬ ‫בחירה‬ ‫של‬ ‫תוצאה‬ ‫הן‬ ‫מידות‬ ‫אותן‬. •‫הרוע‬ ‫של‬ ‫ההצלחה‬,‫הטוב‬ ‫מן‬ ‫סיוע‬ ‫של‬ ‫תוצאה‬ ‫הינה‬ ‫הצליח‬ ‫שהוא‬ ‫במידה‬ ‫הטוב‬ ‫של‬ ‫וטעויות‬ ‫מכשלים‬ ‫כתוצאה‬. •‫זאת‬ ‫כינה‬ ‫ראנד‬ ‫של‬ ‫ההיסטורי‬ ‫הזיהוי‬"‫הקורבן‬ ‫ברכת‬."‫הנושא‬ ‫הוא‬ ‫זה‬ ‫גאלט‬ ‫של‬ ‫השביתה‬ ‫של‬ ‫המוסרי‬. •‫מגושרת‬ ‫בלתי‬ ‫אחדות‬ ‫דרשה‬ ‫ראנד‬,‫ואגואיזים‬ ‫צדק‬.‫אינה‬ ‫זאת‬ ‫דרישה‬ "‫מידי‬ ‫קיצונית‬"‫בחיי‬ ‫שפוגע‬ ‫לרוע‬ ‫הדם‬ ‫לעירוי‬ ‫קץ‬ ‫שישים‬ ‫אחר‬ ‫דבר‬ ‫אין‬ ‫שכן‬ ‫ההיסטוריה‬ ‫לאורך‬ ‫האדם‬ ‫בני‬.10
 11. 11. ‫הרוע‬ 11
 12. 12. ‫כמעשיות‬ ‫מעלות‬ •‫ההיסטוריה‬ ‫לאורך‬ ‫המצב‬ ‫עם‬ ‫השלימו‬ ‫אנשים‬ ‫מדוע‬?‫קיבלו‬ ‫מדוע‬ ‫למוסרי‬ ‫מעשי‬ ‫בין‬ ‫דיכוטומיה‬?‫בין‬ ‫הדיכוטומיה‬ ‫היא‬ ‫המיידית‬ ‫התשובה‬ ‫גוף‬-‫נפש‬. •‫להמשגה‬ ‫דרך‬ ‫הן‬ ‫עקרונות‬,‫נגד‬ ‫תיאוריה‬ ‫העמדת‬ ‫דרך‬ ‫החיים‬ ‫נגד‬ ‫הנגדתם‬ ‫מעשה‬,‫בחיים‬ ‫ופגיעה‬ ‫ניגוד‬ ‫מייצרת‬. •‫מהמציאות‬ ‫במנותק‬ ‫לעקרונות‬ ‫נאמנות‬ ‫דורשים‬ ‫האינטרינזיים‬.‫למולם‬ ‫ב‬ ‫ובוחרים‬ ‫עקרונות‬ ‫על‬ ‫וויתור‬ ‫דורשים‬ ‫הסובייקטיביסטים‬"‫הולך‬ ‫הכל‬." •‫והמוסרי‬ ‫המעשי‬ ‫בין‬ ‫הרמוניה‬ ‫ראתה‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬,‫בסיס‬ ‫על‬ ‫זאת‬ ‫ועשתה‬ ‫טרום‬-‫אתי‬;‫הקיום‬ ‫וראשוניות‬ ‫מושגים‬ ‫של‬ ‫האובייקטיבי‬ ‫הזיהוי‬.‫מוסריות‬ ‫את‬ ‫לזהות‬ ‫היכולת‬ ‫שהיא‬ ‫משום‬ ‫מעשית‬ ‫היא‬ ‫ומודעות‬ ‫מעשית‬ ‫היא‬ ‫המציאות‬. 12
 13. 13. ‫האדם‬ ‫של‬ ‫הנורמלי‬ ‫כמצב‬ ‫אושר‬ •‫תוצאה‬ ‫הינה‬ ‫הנאה‬,‫ערך‬ ‫השגת‬ ‫הוא‬ ‫לה‬ ‫הגורם‬.‫הערך‬ ‫מקור‬ ‫האנושית‬ ‫והשרידות‬ ‫הקיום‬ ‫מדרישות‬ ‫נובע‬.‫התגובה‬ ‫הינו‬ ‫העונג‬ ‫לחיים‬ ‫הנלוות‬. •‫מפעילות‬ ‫להנאה‬ ‫מובנה‬ ‫מדד‬ ‫ההנאה‬ ‫מהווה‬ ‫הפיסית‬ ‫ברמה‬ ‫וכו‬ ‫כשרעבים‬ ‫מאכילה‬ ‫שובע‬ ‫כגון‬ ‫חיים‬ ‫מקדמת‬'.‫כאב‬ ‫ולהפך‬ ‫ופגיעה‬ ‫מפציעה‬. •‫ההנאה‬ ‫של‬ ‫ההגנה‬ ‫מנגנון‬ ‫כמו‬-‫הגופני‬ ‫כאב‬,‫למודעות‬ ‫גם‬ ‫כך‬ ‫סבל‬ ‫או‬ ‫הנאה‬ ‫של‬ ‫רגש‬ ‫מצבי‬ ‫שני‬ ‫שי‬ ‫האנושית‬,‫או‬ ‫למוות‬ ‫כמדד‬ ‫חיים‬. •‫האדם‬ ‫ערכי‬ ‫מהשגת‬ ‫הנובע‬ ‫המודעות‬ ‫מצב‬ ‫הוא‬ ‫אושר‬. 13
 14. 14. ‫האדם‬ ‫של‬ ‫הנורמלי‬ ‫כמצב‬ ‫אושר‬ •‫הקיום‬ ‫דרישות‬ ‫עם‬ ‫בהרמוניה‬ ‫בהכרח‬ ‫אינם‬ ‫האדם‬ ‫ערכי‬.‫לפעול‬ ‫יכול‬ ‫האדם‬ ‫עצמית‬ ‫פגיעה‬ ‫תוך‬ ‫מכך‬ ‫הנאה‬ ‫ולהשיג‬ ‫רציונליים‬ ‫בלתי‬ ‫ערכים‬ ‫להשגת‬. (‫מפשע‬ ‫הנאה‬ ‫הפקת‬,‫סימום‬,‫בטלה‬.) •‫המוסרי‬ ‫האדם‬ ‫רק‬,‫עצמי‬ ‫לשימור‬ ‫הפועל‬,‫המעשי‬ ‫הוא‬.‫המוסרי‬,‫המעשי‬ ‫מזה‬ ‫זה‬ ‫מנותקים‬ ‫להיות‬ ‫יכולים‬ ‫אינם‬ ‫והאושר‬. •‫מנותקות‬ ‫מטרות‬ ‫להשיג‬ ‫יכול‬ ‫רציונליים‬ ‫בלתי‬ ‫בערכים‬ ‫המחזיק‬ ‫אדם‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬ ‫אך‬ ‫מהקשר‬"‫ערכיו‬ ‫את‬ ‫לממש‬"‫שבהם‬ ‫הסתירות‬ ‫בשל‬.‫אדם‬ ‫מיוסר‬ ‫אדם‬ ‫הוא‬ ‫רציונלי‬ ‫בלתי‬. •‫רציונלי‬ ‫בלתי‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫הצלחה‬(‫מהמציאות‬ ‫בהתעלמות‬)‫איום‬ ‫היא‬.‫היא‬ ‫לחרדה‬ ‫מובילה‬. 14
 15. 15. ‫האדם‬ ‫של‬ ‫הנורמלי‬ ‫כמצב‬ ‫אושר‬ •‫אושר‬,‫ראנד‬ ‫כותבת‬,‫סתירות‬ ‫מכילה‬ ‫שאינה‬ ‫שמחה‬ ‫של‬ ‫המצב‬ ‫הינה‬–‫ללא‬ ‫אשמה‬ ‫או‬ ‫עונש‬,‫ערכיך‬ ‫עם‬ ‫מתנגש‬ ‫שאינו‬ ‫כזה‬. •‫מאהבה‬ ‫המונעים‬ ‫אלו‬ ‫בין‬ ‫הבדילה‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬,‫מפחד‬ ‫המונעים‬ ‫לאלו‬. "‫אהבה‬"‫מהם‬ ‫ולהנות‬ ‫ערכים‬ ‫להשיג‬ ‫השאיפה‬ ‫משמעה‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬;"‫פחד‬" ‫ערכים‬ ‫מאי‬ ‫לחמוק‬ ‫השאיפה‬ ‫הוא‬. •‫כזה‬ ‫לבין‬ ‫בויכוח‬ ‫להצליח‬ ‫המבקש‬ ‫מסר‬ ‫עם‬ ‫פוליטיקאי‬ ‫בין‬ ‫הבדל‬ ‫יש‬ ‫להפסיד‬ ‫ולא‬ ‫לטעות‬ ‫לא‬ ‫שמתאמץ‬. •‫ממוות‬ ‫להימנעות‬ ‫ערך‬ ‫שווה‬ ‫אינו‬ ‫חיים‬ ‫להשיג‬,‫היא‬ ‫שאינטלגנציה‬ ‫כמו‬ ‫טיפשות‬ ‫העדרות‬ ‫לא‬. 15
 16. 16. ‫האדם‬ ‫של‬ ‫הנורמלי‬ ‫כמצב‬ ‫אושר‬ •‫אלא‬ ‫שרירותי‬ ‫באופן‬ ‫החיים‬ ‫קידום‬ ‫את‬ ‫להשיג‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬ ‫שאדם‬ ‫כפי‬ ‫השכל‬ ‫באמצעות‬,‫שרירותי‬ ‫אושר‬ ‫להשיג‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬ ‫כך‬,‫באותה‬ ‫אלא‬ ‫שיטה‬. •‫אוטומטית‬ ‫להצלחה‬ ‫מובילה‬ ‫אינה‬ ‫שרציונליות‬ ‫למרות‬,‫מתנאי‬ ‫יותר‬ ‫היא‬ ‫לאושר‬ ‫הכרחי‬,‫מספיק‬ ‫תנאי‬ ‫גם‬ ‫היא‬.‫באופן‬ ‫אושר‬ ‫מבטיחה‬ ‫המעלה‬ ‫שכן‬ ‫ודאי‬,‫מעשיות‬ ‫מבטיחה‬ ‫שהיא‬ ‫כפי‬. •‫איין‬‫ככאב‬ ‫כזה‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫הקשיים‬ ‫את‬ ‫תיארה‬ ‫ראנד‬‫המגיע‬‫לנקודה‬ ‫עד‬ ‫מסויימת‬.‫מטרה‬ ‫יש‬ ‫זאת‬ ‫לנקודה‬ ‫מתחת‬,‫שכל‬,‫עצמית‬ ‫והערכה‬. •‫המשפט‬"‫בהווה‬ ‫בו‬ ‫חי‬ ‫העתיד‬ ‫למען‬ ‫שנלחם‬ ‫מי‬"‫של‬ ‫מצבו‬ ‫את‬ ‫מבטא‬ ‫כזה‬ ‫אדם‬,‫התנאים‬ ‫את‬ ‫השיג‬ ‫הוא‬ ‫ערכיו‬ ‫את‬ ‫השיג‬ ‫טרם‬ ‫אם‬ ‫שגם‬ ‫להגשמתם‬ ‫הפילוסופיים‬ ‫המוקדמים‬. 16
 17. 17. ‫האדם‬ ‫של‬ ‫הנורמלי‬ ‫כמצב‬ ‫אושר‬ •‫בעוד‬ ‫הקשיים‬ ‫בכאבי‬ ‫תלות‬ ‫ללא‬ ‫מטאפיסית‬ ‫הנאה‬ ‫חש‬ ‫המוסרי‬ ‫האדם‬ ‫מטאפיסית‬ ‫חרדה‬ ‫חש‬ ‫מוסרי‬ ‫הלא‬ ‫האדם‬.‫ורק‬ ‫אך‬ ‫תלויה‬ ‫מטאפיסית‬ ‫הנאה‬ ‫האדם‬ ‫ופעולות‬ ‫בחירות‬ ‫על‬. •‫אושר‬ ‫מבטיחות‬ ‫לפיכך‬ ‫מידות‬,‫ערכיך‬ ‫השגת‬ ‫של‬ ‫המלא‬ ‫האושר‬ ‫את‬ ‫לא‬ ‫לו‬ ‫המוכנות‬ ‫של‬ ‫המקדימה‬ ‫התחושה‬ ‫את‬ ‫אלא‬ ‫במציאות‬. •‫ביכולת‬ ‫מלהחזיק‬ ‫חדל‬ ‫אדם‬ ‫אם‬ ‫תועלת‬ ‫חסרת‬ ‫הינה‬ ‫ערכים‬ ‫להשיג‬ ‫היכולת‬ ‫לממשם‬,‫בדיקטטורה‬ ‫נלכד‬ ‫אם‬,‫קשה‬ ‫ממחלה‬ ‫סובל‬,‫חסר‬ ‫אדם‬ ‫איבד‬ ‫וכו‬ ‫תחליף‬'.‫בעולם‬ ‫לפעולה‬ ‫אמצעי‬ ‫הוא‬ ‫המוסר‬. 17
 18. 18. ‫האדם‬ ‫של‬ ‫הנורמלי‬ ‫כמצב‬ ‫אושר‬ •‫הגישות‬ ‫משתי‬ ‫רמה‬ ‫בכל‬ ‫שונה‬ ‫האושר‬ ‫של‬ ‫האובייקטיביסטית‬ ‫הראייה‬ ‫הרווחות‬;‫רע‬ ‫או‬ ‫ירוד‬ ‫באושר‬ ‫רואה‬ ‫האינטרינזית‬ ‫הגישה‬.‫הגישה‬ ‫להדוניזם‬ ‫מובילה‬ ‫הסוביקטיביסטית‬. •‫סבל‬ ‫ומבטיחה‬ ‫אחר‬ ‫בעולם‬ ‫לחיים‬ ‫הבטחה‬ ‫מציגה‬ ‫האינטרינזית‬ ‫הגישה‬ ‫בנוכחי‬.‫שחיתות‬ ‫על‬ ‫מרמזת‬ ‫הנאה‬"‫חומרנית‬."‫רוחנית‬ ‫מעלה‬ ‫מציין‬ ‫סבל‬ ‫בניגוד‬.‫אובייקטיביסט‬ ‫של‬ ‫דעתו‬ ‫על‬ ‫יעלה‬ ‫שלא‬ ‫מצב‬. •‫הפוכה‬ ‫מבט‬ ‫כנקודת‬ ‫נראה‬ ‫הדוניזם‬,‫היא‬ ‫שההנאה‬ ‫ההנחה‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫הוא‬ ‫לערכים‬ ‫המדד‬.‫גישה‬ ‫על‬ ‫מדובר‬ ‫תוצאה‬ ‫הוא‬ ‫האושר‬ ‫של‬ ‫שהרגש‬ ‫כיוון‬ ‫אך‬ ‫מעגלית‬.‫לעשות‬ ‫שברצונך‬ ‫מרגיש‬ ‫שאתה‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫מדובר‬ ‫לכן‬. •‫לו‬ ‫המדד‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫המוסר‬ ‫של‬ ‫תוצאה‬ ‫הוא‬ ‫האושר‬.‫להיבחר‬ ‫צריכים‬ ‫ערכים‬ ‫חיצוני‬ ‫או‬ ‫פנימי‬ ‫מדד‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫לא‬–‫האדם‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫להשיג‬ ‫מנת‬ ‫על‬. 18
 19. 19. 19
 20. 20. 20
 21. 21. ‫האדם‬ ‫של‬ ‫הנורמלי‬ ‫כמצב‬ ‫אושר‬ •‫ראנד‬ ‫של‬ ‫הגישה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫המוסרי‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫הטבעי‬ ‫מצבו‬ ‫הוא‬ ‫אושר‬. ‫טובה‬ ‫חיים‬ ‫תחושת‬(‫נדיב‬ ‫קיום‬)‫התאמה‬ ‫של‬ ‫גישה‬ ‫המייצגת‬ ‫התחושה‬ ‫היא‬ ‫במציאות‬ ‫לחיים‬.‫ראנד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מכונה‬ ‫זאת‬ ‫גישה‬ ‫של‬ ‫היפוכה‬"‫עויין‬ ‫ייקום‬." (‫טראגית‬ ‫חיים‬ ‫תחושת‬ ‫או‬)‫להשיג‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬ ‫שאדם‬ ‫התפיסה‬ ‫על‬ ‫המבוססת‬ ‫ערכיו‬ ‫את‬. •‫ש‬ ‫לראייה‬ ‫קשורה‬ ‫אינה‬ ‫הנדיב‬ ‫הקיום‬ ‫ראיית‬"‫לטובה‬ ‫הכל‬"‫לייבניץ‬ ‫בשיטת‬. •‫המבוססת‬ ‫במציאות‬ ‫הכרה‬ ‫של‬ ‫שיא‬ ‫שהוא‬ ‫משום‬ ‫נדיר‬ ‫הוא‬ ‫אושר‬‫מטרה‬, ‫מוסר‬,‫פילוסופי‬ ‫וזיהוי‬–‫נס‬ ‫אינה‬ ‫היא‬. 21
 22. 22. ‫כמטפיסי‬ ‫מין‬ •‫שואף‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫נדיב‬ ‫והקיום‬ ‫טוב‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫בידיעה‬ ‫מסתפק‬ ‫אינו‬ ‫רציונלי‬ ‫אדם‬ ‫זאת‬ ‫לחוות‬. •‫האדם‬ ‫קיום‬ ‫של‬ ‫חגיגה‬ ‫הוא‬ ‫ראנד‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫המין‬,‫האדם‬ ‫של‬ ‫היכולת‬ ‫של‬ ‫חגיגה‬ ‫אותם‬ ‫רוכש‬ ‫הוא‬ ‫בו‬ ‫העולם‬ ‫ושל‬ ‫ערכים‬ ‫לרכוש‬. •‫יחודית‬ ‫מפרספקטיבה‬ ‫אושר‬ ‫תחושת‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫הוא‬ ‫לפיכך‬ ‫המין‬,‫של‬ ‫משילוב‬ ‫נדיב‬ ‫לייקום‬ ‫וקשר‬ ‫עצמית‬ ‫הערכה‬. •‫המגלם‬ ‫ולשותף‬ ‫להם‬ ‫ואהבה‬ ‫מוסר‬ ‫ערכי‬ ‫של‬ ‫סיכום‬ ‫היא‬ ‫המינית‬ ‫התחושה‬ ‫אותם‬. •‫המרכזית‬ ‫לשאלה‬ ‫התשובה‬ ‫הוא‬ ‫המין‬–‫לחיות‬ ‫יכול‬ ‫אני‬ ‫האם‬?‫מהווה‬ ‫המין‬ ‫חיובית‬ ‫ותשובה‬ ‫תחושתי‬ ‫מענה‬. •‫צורך‬ ‫המשרתת‬ ‫פיסית‬ ‫פעולה‬ ‫הוא‬ ‫המין‬‫רוחני‬.‫של‬ ‫אינטגרציה‬ ‫מייצג‬ ‫הוא‬ ‫ונפש‬ ‫גוף‬.‫לחוד‬ ‫גוף‬ ‫לא‬(‫הדוניסטי‬)‫לחוד‬ ‫רוח‬ ‫ולא‬(‫אפלטוני‬.) 22
 23. 23. ‫כמטפיסי‬ ‫מין‬ •‫מכל‬ ‫ניכרת‬ ‫שלו‬ ‫הערך‬ ‫ושיפוטי‬ ‫ערכיו‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נשלטים‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫המין‬ ‫חיי‬ ‫שלהם‬ ‫היבט‬. •‫לכולם‬ ‫נמשך‬ ‫אינו‬ ‫איש‬,‫העדפות‬ ‫יש‬ ‫אדם‬ ‫לכל‬.‫זוג‬ ‫לבני‬ ‫נמשך‬ ‫רציונלי‬ ‫אדם‬ ‫שלו‬ ‫המוסר‬ ‫ערכי‬ ‫את‬ ‫עימו‬ ‫החולקים‬,‫העצמית‬ ‫הערכתו‬,‫העולם‬ ‫וראיית‬ ‫שלו‬. •‫לדומיניק‬ ‫רוארק‬ ‫בין‬ ‫למשיכה‬ ‫הסיבה‬ ‫זאת‬,‫דאגני‬ ‫ובין‬‫לגאלט‬. •‫מתאהב‬ ‫זוג‬ ‫כאשר‬–‫וההקשר‬ ‫רומנטית‬ ‫מבחינה‬ ‫חופשיים‬ ‫שהם‬ ‫בהנחה‬ ‫הולם‬-‫כלפי‬ ‫זה‬ ‫להרגשתם‬ ‫ראוי‬ ‫ביטוי‬ ‫ומהווה‬ ‫הכרחי‬ ‫הוא‬ ‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫קיום‬ ‫זה‬" .‫אפלטונית‬ ‫אהבה‬"‫רוע‬ ‫תהיה‬ ‫כאלו‬ ‫בתנאים‬. •‫מחשבה‬ ‫כלפי‬ ‫מהווה‬ ‫שפעולה‬ ‫מה‬ ‫הוא‬ ‫לאהבה‬ ‫מין‬,‫וגוף‬ ‫להערכה‬ ‫בעלות‬ ‫לנפש‬. 23
 24. 24. AYN RAND on LOVE 24
 25. 25. ‫כמטפיסי‬ ‫מין‬ •‫בעיקרו‬ ‫פסיכולוגי‬ ‫נושא‬ ‫הוא‬ ‫המין‬ ‫נושא‬,‫לה‬ ‫יש‬ ‫מה‬ ‫ראנד‬ ‫את‬ ‫שאל‬ ‫וכפיקוף‬ ‫ענתה‬ ‫היא‬ ‫ספציפית‬ ‫פילוסופית‬ ‫מבחינה‬ ‫מין‬ ‫על‬ ‫לומר‬" :‫אומרת‬ ‫הפילוסופיה‬ ‫טוב‬ ‫הוא‬ ‫שמין‬." •‫אחרת‬ ‫למטרה‬ ‫כלי‬ ‫בהכרח‬ ‫אינו‬ ‫המין‬,‫התרבות‬ ‫כמו‬.‫כשלעצמו‬ ‫טוב‬ ‫הוא‬ ‫רב‬ ‫לכבוד‬ ‫ראוי‬ ‫הוא‬ ‫וככזה‬. •‫אובייקטיבי‬ ‫באופן‬ ‫אליו‬ ‫לגשת‬ ‫משמעו‬ ‫מין‬ ‫לכבד‬. 25
 26. 26. ‫כמטפיסי‬ ‫מין‬ •‫עליהם‬ ‫ולהגן‬ ‫לזהות‬ ‫יכול‬ ‫שאתה‬ ‫ערכים‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫למין‬ ‫זוג‬ ‫בן‬ ‫לבחור‬. •‫הנאותך‬ ‫עוד‬ ‫וכל‬ ‫משותפת‬ ‫בהסכמה‬ ‫הדברים‬ ‫עוד‬ ‫כל‬ ‫שתרצו‬ ‫מה‬ ‫עשו‬ ‫מציאות‬ ‫מבוססות‬. •‫ורמייה‬ ‫פנים‬ ‫והעמדת‬ ‫סלקטיביים‬ ‫ובלתי‬ ‫מזדמנים‬ ‫יחסים‬ ‫פוסל‬ ‫זה‬. (‫הניאוף‬,‫האנוס‬,‫וכו‬ ‫הסאדיזם‬ ‫המרמה‬') •(‫פנטזיות‬,‫עניין‬ ‫הן‬ ‫למציאות‬ ‫פנטזיה‬ ‫בין‬ ‫הבידול‬ ‫את‬ ‫מעלימות‬ ‫אינן‬ ‫עוד‬ ‫כל‬ ‫אחר‬.) •‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫במין‬ ‫המנחה‬ ‫העיקרון‬:‫ולחיים‬ ‫לשכלכם‬ ‫כביטוי‬ ‫מין‬ ‫העריכו‬ ‫המלאים‬,‫שלהם‬ ‫הרחב‬ ‫המוסרי‬ ‫במובן‬. •‫כיום‬ ‫הרווחות‬ ‫לפילוסופיות‬ ‫מנוגדת‬ ‫זאת‬ ‫גישה‬. 26
 27. 27. ‫כמטפיסי‬ ‫מין‬ •‫גורף‬ ‫באופן‬ ‫המין‬ ‫את‬ ‫מגנה‬ ‫אינטרינזיות‬.‫שתי‬ ‫בין‬ ‫כקשר‬ ‫אהבה‬ ‫בהציגה‬ ‫גופני‬ ‫במגע‬ ‫לטמא‬ ‫שאין‬ ‫נשמות‬.‫מוגדרת‬ ‫הגופניות‬"‫חייתית‬"‫ו‬"‫חומרית‬" ‫בהכרח‬ ‫רק‬ ‫להצדיקה‬ ‫וניתן‬(‫ילדים‬.)‫האמיתי‬ ‫האידיאלי‬ ‫האדם‬ ‫ולכן‬(‫כמרים‬ ‫ונזירות‬)‫הינזרות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מוסרי‬ ‫טוהר‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫יצליחו‬. •‫מוסרית‬ ‫הנחותים‬ ‫היצורים‬ ‫לגבי‬,‫האדם‬ ‫בני‬ ‫שאר‬,‫מגבלות‬ ‫מוטלות‬ ‫עליהם‬ ‫לנישואים‬ ‫מחוץ‬ ‫מין‬ ‫איסור‬ ‫כמו‬,‫גירושין‬ ‫איסור‬,‫אוננות‬ ‫על‬ ‫איסור‬,‫תנוחות‬ ‫מסויימות‬,‫וכו‬ ‫מניעה‬ ‫אמצעי‬'. •‫האנושי‬ ‫המין‬ ‫על‬ ‫מלחמה‬ ‫הכרזת‬ ‫הם‬ ‫אלו‬ ‫איסורים‬–‫ההכרזה‬‫הנאה‬ ‫כי‬ ‫חטא‬ ‫הינה‬. 27
 28. 28. )2013(Philomena 28
 29. 29. ‫ב‬ ‫קיטינג‬ ‫פיטר‬"‫המתגבר‬ ‫כמעיין‬:" 29
 30. 30. ‫כמטפיסי‬ ‫מין‬ •‫ראנד‬ ‫אמרה‬ ‫כך‬ ‫על‬:"‫המנותקת‬ ‫האהבה‬ ‫של‬ ‫הטוהר‬ ‫את‬ ‫המהלל‬ ‫אדם‬ ‫רק‬ ‫גופנית‬ ‫ממשיכה‬,‫מאהבה‬ ‫מנותקת‬ ‫תאווה‬ ‫של‬ ‫לשפל‬ ‫לרדת‬ ‫מסוגל‬." •‫מנגד‬ ‫הסובייקטיבית‬ ‫הגישה‬,‫המנותקת‬ ‫בלבד‬ ‫חושית‬ ‫חוויה‬ ‫במין‬ ‫רואה‬ ‫אינטלקטואלית‬ ‫מסיבה‬,‫בה‬ ‫להתפלש‬ ‫לאדם‬ ‫וממליצה‬. •‫אלו‬ ‫גישות‬ ‫שתי‬ ‫של‬ ‫הבסיסית‬ ‫הזהות‬‫לחומר‬ ‫במין‬ ‫העיסוק‬ ‫את‬ ‫מנתבת‬: ‫כימיה‬,‫הורמונים‬,‫מוסברים‬ ‫בלתי‬ ‫גורמים‬"(‫עיוורת‬ ‫אהבה‬"‫או‬"‫שיקויים‬.)" ‫מאמציהם‬ ‫על‬ ‫בעיקר‬ ‫מלמדת‬ ‫אלו‬ ‫מכל‬ ‫הגישות‬ ‫שתי‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫ההתלהבות‬ ‫לכך‬ ‫אישור‬ ‫לקבל‬‫אימפוטנטי‬ ‫האדם‬ ‫ששכל‬. •‫לנסות‬ ‫לכלי‬ ‫המין‬ ‫את‬ ‫הופכים‬ ‫הקיום‬ ‫את‬ ‫לחגוג‬ ‫סיבה‬ ‫רואים‬ ‫שאינם‬ ‫רבים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫וגאווה‬ ‫עצמית‬ ‫בהערכה‬ ‫לזכות‬"‫כיבושים‬"‫או‬ ‫הזוג‬ ‫בן‬ ‫על‬ ‫ושליטה‬ ‫ל‬ ‫הפיכתו‬"‫הצלחה‬ ‫הצגת‬." 30
 31. 31. ‫כמטפיסי‬ ‫מין‬ •‫לזיוף‬ ‫לנושא‬ ‫הופך‬ ‫והמין‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬.‫אישור‬ ‫של‬ ‫לעונג‬ ‫לא‬ ‫היסוד‬ ‫הנחת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הנשלט‬ ‫חרדה‬ ‫לגורם‬ ‫אלא‬ ‫הקיום‬ ‫של‬ ‫הנדיבות‬ ‫העויינת‬. •‫ובחירה‬ ‫עצמאי‬ ‫מעמד‬ ‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫שלכל‬ ‫זוג‬ ‫בני‬ ‫דורש‬ ‫לכך‬ ‫בניגוד‬ ‫ראוי‬ ‫מין‬ ‫מוסרית‬. •‫מעשיות‬,‫החיים‬ ‫וחגיגת‬ ‫אושר‬–‫אפקטים‬ ‫הם‬ ‫אלו‬ ‫כל‬,‫סיבה‬ ‫המניחים‬ ‫הכרחית‬.‫פילוסופית‬ ‫הנחייה‬ ‫דורש‬ ‫יציב‬ ‫באופן‬ ‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫להשיג‬. 31
 32. 32. ‫כמטפיסי‬ ‫מין‬ •‫במטפיסיקה‬‫הקיימת‬ ‫וכיחידה‬ ‫כאמיתית‬ ‫המציאות‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫האדם‬ ‫על‬– ‫בעולם‬ ‫לפעול‬ ‫ביכולתו‬ ‫יפגע‬ ‫אחרת‬. •‫באפיסטמולוגיה‬‫בטחונו‬ ‫את‬ ‫יאבד‬ ‫אחרת‬ ‫כתקף‬ ‫השכל‬ ‫את‬ ‫לזהות‬ ‫עליו‬ ‫לדעת‬ ‫ויכולתו‬. •‫באתיקה‬‫אדם‬ ‫לחיי‬ ‫המותאמים‬ ‫בערכים‬ ‫להחזיק‬ ‫עליו‬–‫יוכל‬ ‫לא‬ ‫אחרת‬ ‫מעשיים‬ ‫הם‬ ‫ערכים‬ ‫כי‬ ‫להכיר‬. •‫כלשהו‬ ‫רגשי‬ ‫סיכום‬ ‫יש‬ ‫פילוסופית‬ ‫שיטה‬ ‫לכל‬.‫יכולה‬ ‫זאת‬ ‫רגשית‬ ‫גישה‬ ‫למציאות‬ ‫יחסה‬ ‫את‬ ‫המגלה‬ ‫לקמוס‬ ‫כמבחן‬ ‫לסייע‬. 32
 33. 33. ‫כמטפיסי‬ ‫מין‬ •‫בהגות‬ ‫זאת‬ ‫לראות‬ ‫יכולים‬ ‫אנו‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫מצבו‬ ‫את‬ ‫הרואה‬ ‫ההיסטורית‬ ‫רדופה‬ ‫כחיה‬,‫מוכה‬,‫סף‬ ‫על‬ ‫מאויימת‬ ‫והכחדה‬ ‫הרס‬,‫היום‬ ‫עד‬ ‫השלטת‬ ‫גישה‬ ‫במציאות‬ ‫ההפוכות‬ ‫העדויות‬ ‫כל‬ ‫למרות‬. •‫מנגד‬ ‫ניצבת‬ ‫האריסטוטלית‬ ‫הגישה‬ ‫ה‬"‫אידומינאה‬"‫הטובה‬ ‫התכונה‬ ‫היא‬ ‫לפיו‬ ‫האנושיות‬ ‫מימוש‬ ‫את‬ ‫המהווה‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫הטבעי‬ ‫למצבו‬ ‫ביטוי‬ ‫ומהווה‬, ‫האדמה‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫בעושר‬. •‫מבוטא‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫של‬ ‫הלקמוס‬ ‫מבחן‬ ‫וצועדים‬ ‫באושר‬ ‫המלאים‬ ‫בגיבוריה‬ ‫שמש‬ ‫מואר‬ ‫בעולם‬.33
 34. 34. ‫להרחבה‬ 34
 35. 35. 35

×