O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

פרופ אורי מרינוב על ההתנגדות לכביש 6

1.240 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

פרופ אורי מרינוב על ההתנגדות לכביש 6

 1. 1. ‫נדרש‬ ‫בכלל‬ ‫האם‬ ‫הציבורי‬ ‫המאבק‬ ‫כביש‬6 ‫לעתיד‬ ‫ומסקנות‬ ‫העבר‬ ‫מן‬ ‫לקחים‬ ‫עיון‬ ‫יום‬15.5.06 ‫פרופ‬'‫מרינוב‬ ‫אורי‬ ‫וסביבה‬ ‫טבע‬ ‫משאבי‬ ‫לניהול‬ ‫החוג‬ ‫המנכ‬"‫של‬ ‫הראשון‬ ‫ל‬ ‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫המשרד‬ ‫ישרא‬ ‫חוצה‬ ‫כביש‬ ‫לחברת‬ ‫יועץ‬
 2. 2. ‫היסטוריה‬ ‫קצת‬ ‫אפריל‬ ‫בחודש‬ ‫הוקמה‬ ‫החברה‬1993 ‫פורום‬ ‫עם‬ ‫החברה‬ ‫הנהלת‬ ‫נפגשה‬ ‫יולי‬ ‫חודש‬ ‫בתחילת‬ ‫דש‬"‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫להגיע‬ ‫בכוונה‬ ‫א‬ ‫מגע‬ ‫לנתק‬ ‫הפורום‬ ‫החליט‬ ‫בנובמבר‬ ‫הציבורי‬ ‫המאבק‬ ‫החל‬
 3. 3. ‫מה‬‫קרה‬? ‫במהלך‬12‫אושרו‬ ‫האחרונות‬ ‫השנים‬ ‫ובהן‬ ‫חדשות‬ ‫תכניות‬ ‫עשרות‬ ‫במדינה‬: ‫כוח‬ ‫תחנות‬ ‫וטרמינל‬ ‫תעופה‬ ‫שדה‬ ‫ורכבות‬ ‫כבישים‬ ‫נמלים‬ ‫ועוד‬ ‫ועוד‬ ‫חדשים‬ ‫ישובים‬
 4. 4. ‫האלה‬ ‫מהתכניות‬ ‫לחלק‬ ‫תהייה‬ ‫ועוד‬ ‫הייתה‬ ‫על‬ ‫ניכרת‬ ‫השפעה‬ ‫הסביבה‬,‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫לכביש‬ ‫מאשר‬. ‫נתקלה‬ ‫לא‬ ‫מהן‬ ‫אחת‬ ‫אף‬ ‫ובמאבקים‬ ‫בהתנגדויות‬ ‫הכביש‬ ‫נגד‬ ‫שנוהלו‬.
 5. 5. ‫הוגשו‬ ‫הכביש‬ ‫נגד‬15‫בגצ‬"‫ים‬, 7‫סביבתיים‬ ‫נושאים‬ ‫על‬ ‫מהם‬ ‫נדחו‬ ‫כולם‬ ‫אנרגיה‬ ‫כמה‬,‫בוזבזו‬ ‫יקר‬ ‫וזמן‬ ‫נייר‬??? ‫לחשוב‬ ‫צריך‬ ‫האלה‬ ‫המשאבים‬ ‫על‬ ‫גם‬!
 6. 6. "‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫את‬ ‫יהרוס‬ ‫ישראל‬ ‫חוצה‬ ‫כביש‬"‫שלם‬ ‫עמוד‬ ‫על‬ ‫מודעות‬ ‫במשך‬5‫הארץ‬ ‫בעיתון‬ ‫רצופים‬ ‫ימים‬. "‫שטנית‬ ‫תכנית‬ ‫הוא‬ ‫הכביש‬"‫אדריכל‬ ‫של‬ ‫מאמר‬. "‫חמור‬ ‫אוויר‬ ‫לזיהום‬ ‫יגרום‬ ‫הכביש‬,‫רעש‬,‫יערות‬ ‫יהרוס‬,‫אנושות‬ ‫יפגע‬ ‫אקולוגיות‬ ‫במערכות‬,‫סרטניות‬ ‫למחלות‬ ‫ויגרום‬ ‫הירקון‬ ‫מקורות‬ ‫את‬ ‫יזהם‬ ‫דן‬ ‫גוש‬ ‫לתושבי‬"-‫מהקביעות‬ ‫חלק‬ ‫רק‬"‫המדעיות‬"‫פעמים‬ ‫עשרות‬ ‫שפורסמו‬ ‫השנים‬ ‫במשך‬
 7. 7. ‫האוויר‬ ‫איכות‬ ‫מתקני‬ ‫חריגות‬ ‫אין‬ ‫הרעש‬ ‫מתקני‬ ‫חריגות‬ ‫אין‬ ‫למקורות‬ ‫זיהום‬ ‫כל‬ ‫נגרם‬ ‫לא‬ ‫הירקון‬ ‫מחדש‬ ‫נשתלו‬ ‫שהועתקו‬ ‫עצים‬ ‫הועתקו‬ ‫גיאופיטים‬ ‫חיים‬ ‫לבעלי‬ ‫רצף‬ ‫מעבר‬ ‫ייבנה‬ ‫נחרצת‬ ‫בצורה‬ ‫לקבוע‬ ‫יש‬ ‫הכביש‬ ‫הפעלת‬ ‫לאחר‬ ‫שנעשו‬ ‫ובדיקות‬ ‫מדידות‬ ‫ובעקבות‬:
 8. 8. ‫שהוקמו‬ ‫סביבתיים‬ ‫פרויקטים‬ ‫חלקית‬ ‫רשימה‬ ‫סבא‬ ‫כפר‬ ‫מזבלת‬ ‫שיקום‬ ‫מעבר‬ ‫תחנת‬ ‫והקמת‬ ‫מט‬"‫אליהו‬ ‫ניר‬ ‫ש‬ ‫קרע‬ ‫בכפר‬ ‫פארק‬(‫בהקמה‬) ‫מחצבות‬ ‫שיקום‬ ‫אלכסנדר‬ ‫נחל‬ ‫גשר‬ ‫שימור‬ ‫נחלים‬ ‫שיקום‬ ‫פחם‬ ‫באפר‬ ‫שימוש‬ 20‫ק‬"‫רעש‬ ‫מחסומי‬ ‫של‬ ‫מ‬
 9. 9. ‫זאת‬ ‫עשה‬ ‫מי‬ ‫ישראל‬ ‫חוצה‬ ‫כביש‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫העמוקה‬ ‫המודעות‬. "‫המלווה‬ ‫הצוות‬"‫הארצית‬ ‫המועצה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שהוקם‬ ‫ולבנייה‬ ‫לתכנון‬. ‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫המשרד‬(‫חלק‬ ‫התנגדות‬ ‫למרות‬ ‫לכביש‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫מהשרים‬.)
 10. 10. ‫השפעה‬ ‫הייתה‬ ‫כן‬ ‫היכן‬ ‫בג‬"‫המים‬ ‫צ‬-‫שנדחה‬ ‫למרות‬,‫זיהום‬ ‫לנושא‬ ‫למודעות‬ ‫הביא‬ ‫חומ‬ ‫ובתאונות‬ ‫שיטפונות‬ ‫בעת‬ ‫מכבישים‬ ‫מים‬"‫ס‬. ‫בקטע‬18–‫הכביש‬ ‫בתכנון‬ ‫משמעותיים‬ ‫שינויים‬ ‫הוכנסו‬ ‫נילי‬ ‫מנהרת‬ ‫הארכת‬ ‫כולל‬,‫גשרים‬ ‫הארכת‬,‫מעבר‬ ‫הקמת‬ ‫רצף‬,‫ס‬"‫כ‬ ‫של‬ ‫תוספת‬ ‫ה‬-100‫מיליון‬₪.
 11. 11. ‫הציבורי‬ ‫המאבק‬ ‫נדרש‬ ‫בכלל‬ ‫האם‬ ‫כן‬ ‫מקרים‬ ‫בהרבה‬!!! ‫משמעותיות‬ ‫לתוצאות‬ ‫הביא‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫ישראל‬ ‫חוצה‬ ‫בכביש‬ ‫חלק‬ ‫של‬ ‫המקצועי‬ ‫בדימוי‬ ‫קשה‬ ‫לפגיעה‬ ‫גרם‬ ‫הוא‬ ‫הקיצוניות‬ ‫העמדות‬ ‫בגלל‬ ‫הירוקים‬ ‫מהגופים‬
 12. 12. ‫לזכור‬ ‫חשוב‬ ‫הקיצוניות‬ ‫הגדול‬ ‫האויב‬ ‫היא‬ ‫הסביבה‬ ‫של‬ ‫ביותר‬
 13. 13. ‫רבה‬ ‫תודה‬

×